Download

Sanayici cezalandırıldı, önce ithalatçı sonra inşaatçı olmak zorunda