TEPELNÉ VÝMĚNÍKY
REFERENCE
Zahájení realizace
Ukončení realizace
Zákazník/Země
Předmět
Rozsah dodávky
Počet kusů/Rozměr/Hmotnost
Základní materiál/
Tlak/Teplota/Normy
05/2002
11/2002
SPOLCHEMIE a.s.,
Ústí nad Labem
ČR
Tepelný výměník
reakčního tepla
propylenu
Dodávka zařízení
2 ks
60 m2, 20 m2
17348
0,7 Mpa, 520°C
08/2002
06/2003
MUSTANG,
Houston
USA
Výměníky trojčata, 3 x
TK201, 3 x TK202
Dodávka zařízení
6 ks
209 m2/ks
3,2 Mpa, 450 °C,
ASME
08/2002
06/2003
MUSTANG,
Houston
USA
DIP-DIB vertikální
vařák, výměník
hydrogenace
Dodávka zařízení
1ks
6,6 MW
171 m2
2,04 Mpa, 300°C
ASME
11/2002
6/2003
ONDŘEJOVICKÉ STROJÍRNY s.r.o.,
Ondřejovice, ČR
Dvojitý tepelný
výměník - chladič
topného oleje
Dodávka zařízení
3 ks
ASME
7/2004
11/2004
ALFA TERM MOST a.s., Most, ČR
Náhradní trubkový
svazek (měděný)
Dodávka zařízení
1 kus
44 m2
trubky Cu
2,5 MPa 200°C
ČSN
8/2004
2/2005
ELEKTRÁRNY OPATOVICE a.s.,
Opatovice nad Labem, ČR
Nový trubkový svazek
NTO 63
Dodávka zařízení
2 kusy
8/2004
2/2005
ELEKTRÁRNY OPATOVICE a.s.,
Opatovice nad Labem, ČR
Přetrubkování
trubkového svazku
špičkového ohříváku
Dodávka zařízení
1 kus
ZVU Engineering, a.s., inženýrsko-dodavatelská společnost, TEPELNÉ VÝMĚNÍKY
strana 2
Zahájení realizace
Ukončení realizace
Zákazník/Země
Předmět
Rozsah dodávky
Počet kusů/Rozměr/Hmotnost
Základní materiál/
Tlak/Teplota/Normy
2/2005
5/2005
ALFA TERM MOST a.s., Most, ČR
Náhradní trubkový
svazek (měděný)
Dodávka zařízení
3 kusy
44 m2, 2x 31,8 m2
trubky Cu
2,5 MPa 200°C
ČSN
8/2005
1/2006
MYCOM EUROPE, Belgie
Výměníky tepla
Procesní výpočty, konstrukční
dokumentace, dodávka zařízení
2 sady
660 kW + 905 kW + 102 kW
uhlíkatá ocel
2,5 MPa mínus 15 až 70°C
ASME
6/2006
6/2006
PENTAR - ZBA, s.r.o. Horní Slavkov, ČR
Kondenzát čpavku a
zásobník NH3
Konstrukční dokumentace
1 sada
Kondenzátor D1500-8200 mm,
zásobník D1600-5000 mm
P275NL1, P285QH 25/-1
130°C
AD2000 Merkblätter
9/2006
10/2006
KRÁLOVOPOLSKÁ a.s. Brno, ČR
Tepelné výměníky
rafinérie Daura
Konstrukční dokumentace
5 ks
uhlíkatá ocel, Gr5 (Rena)
ASME
12/2006
8/2007
MYCOM EUROPE
Belgie
Dodávka výměníků
tepla ADM a LSGreifswald
Procesní výpočty, konstrukční
dokumentace, dodávka zařízení
4 ks
do D 400 x L 6000 mm
2,5 MPa
120°C
4/2007
9/2007
MAŽEIKIU NAFTA
Litva
Výměníky tepla TK604/7, 8
Procesní výpočty, konstrukční
dokumentace, dodávka zařízení
4/2007
10/2007
Apparatebau Schweisstechnik GmBH
Rakousko
Výměníky tepla E6601
a 6602
Procesní výpočty, konstrukční
dokumentace
2 ks (dvojče)
D 1400 x L 8400 mm
2,5 MPa
310°C
2 ks
D 1000 x L 9300 mm
D 700 x L 8500 mm
7,2 MPa
495°C
ZVU Engineering, a.s., inženýrsko-dodavatelská společnost, TEPELNÉ VÝMĚNÍKY
strana 3
Zahájení realizace
Ukončení realizace
Zákazník/Země
Předmět
Rozsah dodávky
Počet kusů/Rozměr/Hmotnost
Základní materiál/
Tlak/Teplota/Normy
11/2007
5/2008
MAŽEIKIU NAFTA
Litva
Výměníky tepla TK604/2, 5
Konstrukční dokumentace, dodávka
zařízení
2 ks (dvojče)
D 1400 x L 8400 mm
2,5 MPa
11/2007
6/2008
PRECHEZA PŘEROV a.s., Přerov,
Česká republika
Trubkový výměník
spalin
Tepelný a pevnostní výpočet, konstrukční
dokumentace, dodávka zařízení, uvádění
do provozu
1ks
spaliny 19600 Nm3/hod,
vzduch 47900 Nm3/hod
Plášť 0,2 bar
trubková strana 500°C;
plášť 400°C
ČSN
4/2008
10/2008
RWE Transgas a.s.,
Praha
Česká republika
Tepelný výměník
DN100
Procesní výpočty, konstrukční
dokumentace, dodávka zařízení
4/2008
7/2008
KRÁLOVOPOLSKÁ a.s.
Brno
Česká republika
Technická
dokumentace pro
výrobu výměníků
Konstrukční dokumentace,
7/2008
3/2009
MAŽEIKIAI NAFTA,
Litva
Výměník TK-106/1,2
Procesní výpočty, konstrukční
dokumentace, dodávka zařízení
12/2008
3/2009
HUTNÍ PROJEKT Frýdek Místek a.s.,
Frýdek-Místek, ČR
Realizační projekt
generální opravy
primárních chladičů
pro US Steel Košice
Realizační projekt,
12/2011
7/2012
HUTNÍ PROJEKT Frýdek Místek a.s.,
Frýdek-Místek
Koncový chladič
koksárenského plynu,
ArcelorMittal, Ostrava
Realizační projekt vč. podkladů pro RP
profesí stavba, elektro a MaR, dodávka
zařízení, uvádění do provozu
3 kusy
D 273, L 2200 mm,
U-trubky D 22x4
CS, trubky 12022.1
165 bar, 175°C
ČSN
1 sada
Dvojče 2x D1200, L 7800 mm SA387Gr5Cl2,
SA182GrF5,
trubky SA213GrT91
27 bar, 350°C
ASME
2 kusy
D 1040, L 6500 mm
SA516Gr70,
trubky SA213GrT11
63 bar, 400°C
ASME
1 sada
120 000 Nm3/h suchého plynu
5 520 ks trubek mat. CS
tlak atm. 100°C
ČSN
1 sada 80 000 Nm3/h suchého plynu Aparát
věžového typu s trubkovými sekcemi, 3200x3800x
26600 mm CS 0,6 MPa 60°C ČSN EN
ZVU Engineering, a.s., inženýrsko-dodavatelská společnost, TEPELNÉ VÝMĚNÍKY
strana 4
Zahájení realizace
Ukončení realizace
Zákazník/Země
Předmět
5/2013
11/2013
LZ Draslovka a.s., Kolín
Dodávka a montáž
chladiče plynu
5/2014
7/2014
BIS Czech, Litvínov, ČR pro Doosan
Škoda Power, Plzeň
Konstrukční
dokumentace
kondenzátoru
LZ Draslovka a.s., Kolín
Dodávka a montáž
rekuperačního
výměníku E114
7/2014
v realizaci
ZVU Engineering, a.s., inženýrsko-dodavatelská společnost, TEPELNÉ VÝMĚNÍKY
Rozsah dodávky
Počet kusů/Rozměr/Hmotnost
Základní materiál/
Tlak/Teplota/Normy
Procesní návrh, konstrukční dokumentace, 1 sada Chladící výkon 886 kW, chlazení procesního
realizační projekt, dodávka zařízení,
plynu solankou, horizontální dvojice výměníků typu
montáž, uvádění do provozu
AEM, D700-5300 mm CS, Cr-Ni, 7 bar, 100°C, ČSN
EN
Dodávka dokumentace
1 sada, směnná plocha 4050 m2, 9000t/h (H2O),
Kondensátor povrchový, 10778 x 6300 x 5760, CS/
SS, 0,4 MPa, 35°C, ČSN EN
Procesní návrh, konstrukční dokumentace, 1 sada Tepelný výkon 460kW, rekuperace tepla mezi
realizační projekt, dodávka zařízení,
lutrovou a silnou vodou, horizontální výměník typ
montáž, uvádění do provozu
AEL, DN350-4100mm, 1.4571, lutrová/silná voda
1,5/5bar(g), lutrová/silná voda 98/79°C, ČSN-EN
strana 5
Download

Tepelné výměníky - ZVU Engineering as