PKZ KERAMIKA Poštorná a.s.
STAVEBNÍ KERAMIKA
Kameninová dlažba a
obklady
Dlažba
l
š
t
hmotnost (kg)
Paradis
328
328
328
162
22
22
4,5
2,25
Počet kusů na paletě: 225 celých; 450 polovičních
Krajová lišta
l
š
t
hmotnost (kg)
Paradis
328
85
17
0,9
Počet kusů na paletě: 232
Okenní parapet
Paradis
l
š
t/h
hmotnost (kg)
328
245
17/50
3,6
162
245
17/50
1,8
Počet kusů na paletě: 180 celých; 360 polovičních
Schodnice
Paradis
l
š
t/h
hmotnost (kg)
328
328
17/35
4,2
162
328
17/35
2,1
Počet kusů na paletě: 100 celých; 200 polovičních
Obrubník
Paradis
l
š
h
hmotnost (kg)
328
148
50
3,8
328
298
50
7,6
Počet kusů na paletě: 120 celých; 240 polovičních
Bazén. tvarovka
l
š
t/h
hmotnost (kg)
Paradis
328
240
22/42
4,0
Počet kusů na paletě: 150
Fasádní pásek
kabřinec
l
š
t
hmotnost (kg)
250
65
15
0,55
Počet kusů na paletě: 924
Nabízíme v glazovaném i režném provedení
Výrobce si vyhrazuje právo změn technické specifikace výrobků, právo změny tohoto prospektu a aktualizaci
na internetových stránkách www.pkz-keramika.cz
Obchodní zastoupení: PKZ Keramika Poštorná a.s. obchodní útvar, Nádražní 1167
691 41 Břeclav - Poštorná Tel: +420 519 309 515, Fax: +420 519 309 510, e-mail: [email protected]
Cihly
Cihla děrovaná
Rozměry
Hmotnost
Počet kusů na paletě
250 x 123 x 65 mm
3,7 kg
297
Cihla radiálka
Rozměry
Hmotnost
Počet kusů na paletě
270 x 120 x 65 mm
3,1 kg
255
Cihla normálka N65
Rozměry
Hmotnost
Počet kusů na paletě
250 x 123 x 65 mm
4,5 kg
297
vyzdívka velkorozměrových šachet v kanalizačním řádu, zdící a obkladový materiál v chemickém průmyslu.
Cihla kantovka
Rozměry
Hmotnost
Počet kusů na paletě
250 x 123 x 65 mm
4,5 kg
297
Klíny krátké
a
b
h
Poloměr klenby
Klíny
krátké
[mm] [mm] [mm]
[mm]
a 68 b 62 h 123
Poloměr klenby
1310
(mm)70(mm) 60(mm)123
(mm) 760
68 73 62 57123 123
1310 450
70 78 60 52123 123
760 250
Označení
KK 6
Ozn.
KK 10
Klíny krátké
Označení
KK 6
KK 10
KK 16
KK 26
KK
KK6 16
KK
1026
KK
KK 16
KK 26
a
b
h
Poloměr klenby
73
57
Klíny123
krátké 450
[mm] [mm] [mm]
[mm]
78
250
68
62
123
1310
a 52 b 123 h
Poloměr
klenby
Označení
70
60
123
760
[mm] [mm] [mm]
[mm]
73
57
123
450
KK 6
68
62
123
1310
78
52
123 - Na výše
250 uvedené výrobky se vztahuje norma ČSN 72 5250 KK 10
70
60
123
760
KK 16
73
57
123
450
Výrobce si vyhrazuje právo změn technické specifikace výrobků, právo změny tohoto prospektu a aktualizaci
KK 26
78
52
123
250
na internetových stránkách www.pkz-keramika.cz
Obchodní zastoupení: PKZ Keramika Poštorná a.s. obchodní útvar, Nádražní 1167
691 41 Břeclav - Poštorná Tel: +420 519 309 515, Fax: +420 519 309 510, e-mail: [email protected]
Kyselinovzdorné
Plátek (P-25 Helios, P-25 Dios)
Rozměry
Hmotnost
Počet kusů na paletě
300 (200) x 200 x 25 mm
2,9 (1,95) kg
300 (450)
Nabízíme v režném, na objednávku i v glazovaném provedení
DESKA Č.64 KALIBROVANÁ (REŽNÁ, GLAZOVANÁ)
Rozměry: 500 x 200 x 25 mm
Materiál je určen pro vyzdívky kanalizačních šachet, vyzdívky štítových stok a inženýrské stavby.
Nabídka v glazovaném i režném provedení.
Deska č. 64 kalibrovaná
Rozměry
Hmotnost
Počet kusů na paletě
500 x 200 x 25 mm
5,0 kg
200
Materiál je určen pro vyzdívky kanalizačních šachet, vyzdívky štítových stok a inženýrské stavby. Nabízíme
v glazovaném i režném provedení
PLÁTKY P30, P40
PLÁTKY P30, P40
Rozměry: 250 x 123 x 30(40) mm
Kyselinovzdorné
a P40
se používají jako obkladový a dlažební
Rozměry:
250 xplátky
123 xP30
30(40)
mm
materiál
v chemickém
průmyslu..
Kyselinovzdorné plátky P30
a P40 se
používají jako
obkladový a dlažební
materiál v chemickém průmyslu..
Plátek P30, P40
Rozměry
Hmotnost
Počet kusů na paletě
250 x 123 x 30 (40) mm
1,95 (2,55) kg
405
Kyselinovzdorné plátky P30 a P40 se používají jako obkladový a dlažební
materiál v chemickém průmyslu.
- Na výše uvedené výrobky se vztahuje norma ČSN 72 5250 Výrobce si vyhrazuje právo změn technické specifikace výrobků, právo změny tohoto prospektu a aktualizaci
na internetových stránkách www.pkz-keramika.cz
Obchodní zastoupení: PKZ Keramika Poštorná a.s. obchodní útvar, Nádražní 1167
691 41 Břeclav - Poštorná Tel: +420 519 309 515, Fax: +420 519 309 510, e-mail: [email protected]
Žlaby
Žlaby půlené
D
r
t
délka kusů /
m
(mm) (mm) (mm) (mm) paleta (kg)
150
75 22,5 1000
75
11,3
200 100
25
1000
45
16,6
250 125
24
1000
30
19,2
300 150
25
1000
22
25,0
350 175
27
1000
20
34,0
400 200
29
1000
12
45,0
500 250
29
1000
9
68,0
500 250
29
500
18
34,0
600 300
47
900
5
91,5
600 300
47
500
10
47,3
800 400
47
900
4
121,0
800 400
47
500
8
72,5
--------- označená plocha je glazovaná
U - žlaby
kusů /
m
d1
d3
t
H
(mm) (mm) (mm) (mm) paleta (kg)
150 195 22,5
169
44
18,5
200 250
25
227
24
29,5
--------- označená plocha je glazovaná
Stokové žlaby (α = 120°)
D=2r
b
t
délka
(mm) (mm) (mm) (mm)
kusů /
paleta
m
(kg)
250 217
22
500
100
6
300 260
24
500
70
7,5
350 303
26
500
60
8,5
400 346
29
500
60
14
500 433
35
500
44
21
--------- označená plocha je glazovaná
Na objednávku i délky 900 mm
Čela a přepážky ke žlabům
Čela a přepážky ke žlabům
Čela a přepážky
ke žlabům
Přepážka
D1
m
Čelo
D1 čelo
přepážkake žlabům
D1
Čela
aD1
přepážky
(mm)
(mm)m [Kg]
(kg)
D1
čelo
D1 přepážka
[mm]
[mm]
D1
čelo 200D1 přepážka
[mm]
[mm]250
200
250
[mm]
200 250 [mm]
250 300
250
300
200
250
250 300
300
300
350 350
250
300
300 350
350
350
400 400
300
350
350
400
400 400
450 450
350
400
400
450
400
450
D1
[mm]
D1250 m [Kg]
[mm]
2,3
m2,3
[Kg]
250
[mm]
250300 2,32,5
300
2,5
250
2,3
300
2,5
350350 3,03,0
300
2,5
350400 3,0
400
4,24,2
350
3,0
400
4,2
450450 5,55,5
400
4,2
450
5,5
450
5,5
Výrobce si vyhrazuje právo změn technické specifikace výrobků, právo změny tohoto prospektu a aktualizaci
na internetových stránkách www.pkz-keramika.cz
Obchodní zastoupení: PKZ Keramika Poštorná a.s. obchodní útvar, Nádražní 1167
691 41 Břeclav - Poštorná Tel: +420 519 309 515, Fax: +420 519 309 510, e-mail: [email protected]
Segmenty
Segment CS1 - rovný
D (mm)
m (kg)
500
30
--------- označená plocha je glazovaná
Segment ST (délka 500 mm)
Typ
A
D
D2
t
m
(mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
ST 8 - A
405
800
860
30
12
ST 10 - A
380 1000 1060
30
12
ST 12 - A
365 1200 1260
30
12
ST 14
355 1400 1460
30
11
ST 18
340 1800 1860
30
11
ST 22
350 2300 2360
30
11
ST 28
355 2800 2860
30
11
--------- označená plocha je glazovaná
Do kruhu
(ks)
6
8
10
12
16
20
24
Segment OS (délka 500 mm)
A
Typ
OS 1 - 18
OS 2 - 22
OS 3 - 28
B
α
DN stoky
r
(mm) (mm)
(cm)
(mm)
360
394 21° 52'
188
940
356
385 17° 30'
233
1165
420
449 16° 45'
288
1140
--------- označená plocha je glazovaná
Do kruhu
(ks)
16
20
21
Segment CS (délka 500 mm)
Typ
CS 1 - 22
CS 2a - 32
CS 3 - 16
CS 4 - 20
CS 5 - 24
CS 6 - 40
CS 8 - 48
A
B
C
D
V
α
m
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
(kg)
350
390
25
2200 115
18°
30
300
326
30
3200 140
10° 45'
35
347
399
25
1600 120
24° 50'
29
380
425
25
2000 120
21° 45'
31
405
445
25
2400 120
19° 20'
32
375
397
25
4000 120
12° 55'
29
385
404
25
4800 120
9° 11'
30
--------- označená plocha je glazovaná
DN stoky
Do kruhu
(cm)
220
260 - 320
120 - 160
180 - 200
220 - 240
400
480
(ks)
20
26 - 32
10 - 14
14 - 16
16 - 18
32
38
Segment OS - 1R
D (mm)
m (kg)
500
12,5
--------- označená plocha je glazovaná
Výrobce si vyhrazuje právo změn technické specifikace výrobků, právo změny tohoto prospektu a aktualizaci
na internetových stránkách www.pkz-keramika.cz
Obchodní zastoupení: PKZ Keramika Poštorná a.s. obchodní útvar, Nádražní 1167
691 41 Břeclav - Poštorná Tel: +420 519 309 515, Fax: +420 519 309 510, e-mail: [email protected]
Download

STAVEBNÍ KERAMIKA - PKZ Keramika Poštorná a.s.