100/104-K
IEC Miniaturní stykače
Přehled/Výběr produktu
Legenda
Stykače 100-K / 104-K
Kompaktní provedení
Shodné rozměry provedení s AC i DC cívkou
Pro nereverzující a reverzující přímé spouštění
Pro jmenovité proudy 5, 9, and 12 A (AC-3), max. napětí 690 VAC
Krytí IP2X
Volitelně s integrovaným ochranným modulem
Kompatibilní s nadproudovými relé 193-K a 193 E1 Plus Pass-Thru
Splňují požadavky normy IEC 60947-4-1 (zrcadlené kontakty) a
per IEC 60947-5-1 (mechanické spínací prvky stykačů)
Výběr produktu
Příslušenství
Specifikace
Rozměry
tato strana
3
5
8
Splňuje normy
IEC/EN 60947-1,-4-1,-5-1,-5-4
UL 508
CSA 22.2. No. 14
NF F 62-000
Certifikáty
CE Prohlášení o shodě
cULus (č. E41850,
směrnice NLDX a NLDX7)
Ministykače řady 100-K určeny pro použití v komerčním a průmyslovém prostředí, kde je kladen důraz na úsporu místa. Jsou k dispozici
v provedení s AC i DC cívkami, s třemi hlavními kontakty a se spínacím nebo rozpínacím pomocným kontaktem.
Z nabídky příslušenství k ministykačům jsou k dispozici bloky pomocných kontaktů, ochranné moduly, mechanické blokování,
propojovací příslušenství, časovače, označovací štítky atd.
Při výběru stykače věnujte pozornost katalogovému číslu, označení stykače je třeba doplnit o kód ovládacího napětí cívky (viz. tabulka na straně 8)
Ministykače
Přímé spouštění bez reverzace - 3 hlavní N.O. kontakty s jedním pomocným kontaktem
Jmenovité
operační
napětí [A]
3 Ø k W (5 0 H z )
H p (6 0 H z )
40 °C
1Ø
3Ø
AC - 1
230V
400/415V
500V
690V
115V
230V
200V
230V
460V
575V
20
1.5
2.2
2.2
2.2
1/2
1
1-1/2
1-1/2
3
3
20
20
3
3
4
5.5
4
5.5
4
5.5
1/2
3/4
1-1/2
2
2
3
2
3
⊗ Zobrazené katalogové číslo není kompletní, doplňte příslušný kód napětí cívky (viz. strana 8).
Např.: Pro stykač 100-K05⊗10 s cívkou 24V DC je kompletní kat. označení 100-K05ZJ10.
1
Pomocné konakty
Jmenovité výkony pro spínání AC motorů - AC-2, AC-3, AC-4
5
7-1/2
5
7-1/2
Ks. v
Kat. č.
balení
100-K05 ⊗ 10
1
N.O.
N.C .
1
0
0
1
1
100-K05 ⊗ 01
1
0
1
100-K09 ⊗ 10
0
1
1
100-K09 ⊗ 01
1
0
1
100-K12 ⊗ 10
0
1
1
100-K12 ⊗ 01
.
.
Rockwell Automation
100/104-K
IEC Ministykače
Výběr produktu
Přímé spouštění bez reverzace - 4 N.O. kontakty
Jmenovité
operační
napětí [A]
3 Ø k W (5 0 H z )
H p (6 0 H z )
40 °C
AC - 1
Konfigurace
hlavních kontaktů
Jmenovité výkony pro spínání AC motorů - AC-2, AC-3, AC-4
1Ø
230V
20
20
400/415V
1.5
2.2
3
20
500V
2.2
4
3
2.2
4
5.5
115V
690V
1/2
4
5.5
3Ø
230V
1/2
5.5
1
200V
1-1/2
1-1/2
3/4
230V
1-1/2
2
2
2
3
460V
575V
3
3
5
3
5
7-1/2
7-1/2
N.O.
N.C .
Ks. v
balení
Kat. č.
4
0
1
100-K05 ⊗ 400
3
1
1
100-K05 ⊗ 300
2
2
1
100-K05 ⊗ 200
4
0
1
100-K09 ⊗ 400
3
1
1
100-K09 ⊗ 300
2
2
1
100-K09 ⊗ 200
4
0
1
100-K12 ⊗ 400
3
1
1
100-K12 ⊗ 300
2
2
1
100-K12 ⊗ 200
.
.
Přímé spouštění s reverzací - 3 hlavní N.O. kontakty s jedním pomocným kontaktem
Jmenovité
operační
napětí [A]
Pomocné konakty
v každém stykači
Jmenovité výkony pro spínání AC motorů - AC-2, AC-3, AC-4
3 Ø k W (5 0 H z )
H p (6 0 H z )
40 °C
1Ø
3Ø
AC - 1
230V
400/415V
500V
690V
115V
230V
200V
230V
460V
575V
N.O.
N.C .
Kat. č.
20
1.5
2.2
2.2
2.2
—
—
1-1/2
1-1/2
3
3
0
1
104-K05 ⊗ 02
20
3
4
4
4
—
—
2
2
5
5
0
1
104-K09 ⊗ 02
20
3
5.5
5.5
5.5
—
—
3
3
7-1/2
7-1/2
0
1
104-K12 ⊗ 02
Určeno pro elektrickou blokaci
⊗ Zobrazené katalogové číslo není kompletní, doplňte příslušný kód napětí cívky (viz. tabulka níže).
.
.
Např.: Pro stykač 104-K05⊗02 s cívkou 24V DC je kompletní kat. označení 104-K05ZJ02.
Reverzační sestava (označení 104-K) obsahuje dvojici stykačů, mechanické blokování (100-KMCH) a propojovací hřeben (100-KPR).
⊗ Kódy napájení cívky
AC napájení [V]
24
110
120
230
240
400
480
50 Hz
—
D
—
—
—
—
—
—
60 Hz
—
—
D
—
—
—
B
VC
50/60 Hz
KJ
—
—
KF
KA
KN
—
—
DC napájení [V]
12
24
110
125
220
250
bez ochrany
ZQ
ZJ
ZD
ZS
ZA
ZT
—
DJ
—
—
—
—
s ochranným modulem
2
600
Rockwell Automation
100-K
IEC Ministykače
Příslušenství
Bloky pomocných kontaktů
Schéma
zapojení
Popis
Ks v
balení
Kat č.
2
100K05…K12 ⊗10
1
100-KFC02
1
1
100K05…K12 ⊗10
1
100-KFC11
2
0
100K05…K12 ⊗10
1
100-KFC20
0
4
100K05…K12 ⊗10
1
100-KFC04
1
3
100K05…K12 ⊗10
1
100-KFC13
3
1
100K05…K12 ⊗10
1
100-KFC31
2
2
100K05…K12 ⊗10
1
100-KFC22
4
0
100K05…K12 ⊗10
1
100-KFC40
0
2
100/104-K,
700-K
1
100-KFA02E
1
1
100/104-K,
700-K
1
100-KFA11E
2
0
100/104-K,
700-K
1
100-KFA20E
0
4
100/104-K,
700-K
1
100-KFA04E
1
3
100/104-K,
700-K
1
100-KFA13E
2
2
100/104-K,
700-K
1
100-KFA22Z
3
1
100/104-K,
700-K
1
100-KFA31Z
4
0
100/104-K,
700-K
1
100-KFA40E
Pro použití s
Ks v
balení
Kat. č.
100-K, 700-K
(AC & DC
napájení)
1
100-KMCH
100/104-K,
700-K
1
100-KFSC50
1
100-KFSC280
1
100-KFSC480
1
100-KFSV55
1
100-KFSV136
1
100-KFSV277
1
100-KFSD250
N.C.
Pro použití s
0
N.O.
21 31
22 32
23 31
24 32
23 33
24 34
21 31 41 51
22 32 42 52
23 31 41 51
24 32 42 52
23 43 53 31
24 44 54 32
23 53 31 41
Blok pomocných kontaktů
2- nebo 4- pólové provedení
24 54 32 42
23 33 43 53
24 34 44 54
51 61
52 62
53 61
54 62
53 63
54 64
51 61 71 81
52 62 72 82
53 61 71 81
54 62 72 82
53 83 61 71
54 84 62 72
53 73 83 61
54 74 84 62
53 63 73 83
54 64 74 84
Ostatní příslušenství
Schéma
zapojení
Popis
Mechanické blokování
24…48V AC
R-C modul
110…280V AC
380…480V AC
12…55V AC,
12…77V DC
Ochranný modul
Varistor
56…136V AC,
78…180V DC
100/104-K,
700-K
137…277V AC,
181…250V DC
Diodový modul
3
12…250V DC
100/104-K,
700-K
Rockwell Automation
100-K
IEC Ministykače
Příslušenství
Propojovací příslušenství
Pro použití s
Ks. v
balení
Kat. č.
Pro připojení ministykačů
k motorovým jističům 140M-C
140M-C a 100-K
1
140M-C-PEK12
Pro reverzační zapojení
Pro zapojení hvězda-trojůhelník
Neobsahuje můstek pro hvězdu
100-K
1
100-KPR
Pro napájení propojovacích sběrnic
100-K
1
100-KWT
Pro stykače 100-K05…K12
3 pozice
100-K
1
100-KW453
Pro stykače 100-K05…K12
4 pozice
100-K
1
100-KW454
Popis
Propojovací modul ECO
Zapojení s reverzací i bez reverzace
Poskytuje elekt. i mechanické spojení
Kompaktní propojovací sběrnice
Připojovací blok
Propojovací sběrnice
Sběrnice lze kombinovat - např.: pro spojení 6ks ministykačů použijte 1x 100-KW453 and 1x 100-KW454.
.
Časové moduly
Ks v
balení
Schéma zapojení
Popis
Kat. č.
~
Zpožděný přítah,
0,1 .. 3 s
S1
O/I
100-KT3S
1
Polovodičový časový modul
110…250V AC/DC
2
Zpožděný přítah,
1 .. 30 s
100/104-K
10
100-KT30S
K1
N
110…120V 50/60
Po uplynutí
Hz
nastaveného času
odepne stykač K3,
Časový modul
220…250V 50/60
hvězda-trojůhelník následně po 90
Hz
± 30 ms sepne
stykač K2
48V AC 50/60 Hz
Montážní adaptér pro jednoduchou montáž časových modulů na 35 mm DIN-lištu
100-KTSDA1
100-KTSDA2
100-KTSDA3
10
100-KTM
Ks v
balení
Kat. č.
Štítky pro označení stykačů, 10 sheets obsahuje 105 samolepících štítků, rozměr 6 x 17 mm
10
100-FMS
Označovací karta (120 ks štítků na kartě)
5
1492-MH6X12
100-KT
Označovací štítky
Popis
4
Rockwell Automation
100-K
IEC Ministykače
Specifikace a parametry
IEC Elektrické parametry
100/104-K
05
09
100/104-K
12
AC-1 Neinduktivní zátěž (50 Hz)
Teplota okolí 40°C
Ie
05
≤ 230V
[A]
11.3
20
20
[A]
11.3
20
20
8
400V
[A]
8.5
15.5
15.5
8.3
415V
[A]
8.5
15.5
15.5
14
500V
[A]
6.8
12.4
12.4
14
14
690V
[A]
4.9
8.9
8.9
17
17
17
230V
[kW]
3
5.5
5.5
[kW]
24
24
24
240V
[kW]
3
5.5
5.5
≤ 690V
400V
[kW]
4
7.5
7.5
[A]
16
16
16
415V
[kW]
4
7.5
7.5
230V
[kW]
6.4
6.4
6.4
500V
[kW]
4
7.5
7.5
240V
[kW]
6.7
6.7
6.7
690V
[kW]
4
7.5
7.5
400V
[kW]
11
11
11
Hodnoty zátěže dle UL/CSA
Trvalý proud
[A]
12
15
18
13.8
[A]
230V
[kW]
8
8
240V
[kW]
8.3
8.3
400V
[kW]
14
14
415V
[kW]
14
500V
[kW]
690V
20
20
20
415V
[kW]
12
12
12
500V
[kW]
14
14
14
690V
[kW]
19
19
19
Spínání 3-pólových motorů (50 Hz)
Teplota okolí 60°C, AC-2, AC-3, AC-4
230V
[A]
5
Jmenovité zatížení
1-pól (100-K)
6.3
11.3
11.3
240V
[A]
6.3
11.3
11.3
400V
[A]
4.9
8.5
11.5
415V
[A]
4.9
8.5
11.5
500V
[A]
3.9
6.8
9.2
690V
[A]
2.8
4.9
6.7
230V
[kW]
1.5
3
3
240V
[kW]
1.5
3
3
400V
[kW]
2.2
4
5.5
415V
[kW]
2.2
4
5.5
500V
[kW]
2.2
4
5.5
690V
[kW]
2.2
4
5.5
AC-4 při cca 200.000 provozních cyklech
Max. frekvence
spínání
12
≤ 240V
≤ 690V
Teplota okolí 60°C
Ie
09
Rozběh hvězda - trojúhelník (50 Hz)
230V
[A]
2.3
3.9
3.9
240V
[A]
2.3
3.9
3.9
400V
[A]
2
3.6
3.6
415V
[A]
2
3.6
3.6
500V
[A]
1.9
3.2
3.2
690V
[A]
—
—
—
230V
[kW]
0.37
0.75
0.75
0.75
240V
[kW]
0.37
0.75
400V
[kW]
0.75
1.5
1.5
415V
[kW]
0.75
1.5
1.5
500V
[kW]
0.75
1.5
1.5
690V
[kW]
—
—
—
Op./h
250
250
250
115V
[A]
9.8
9.8
230V
[A]
8
10
12
115V
[Hp]
0.5
0.5
0.75
230V
[Hp]
200V
[A]
3-póly
1
1.5
2
6.9
7.8
11
230V
[A]
6
6.8
9.6
460V
[A]
4.8
7.6
11
575V
[A]
3.9
6.1
9
200V
[Hp]
1.5
2
3
230V
[Hp]
1.5
2
3
460V
[Hp]
3
5
7.5
575V
[Hp]
3
5
7.5
5
Hvězda - trojúhelník (60 Hz)
200V
[Hp]
2.5
3.3
230V
[Hp]
2.5
3.3
5
460V
[Hp]
5
8.5
12
575V
[Hp]
5
8.5
12
Rockwell Automation
100-K
IEC Ministykače
Specifikace
IEC Elektrické parametry
100/104-K
05
09
100/104-K
12
05
Spínání výkonových transformátorů, AC-6a (50 Hz)
Spínání DC zátěží
Špičkový zapínací proud
Neinduktivní nebo mírně induktivní zátěže DC-1 při 60 °C
=n
Jmenovitý proud transformátoru
n = 30
≤ 230V
1 pól (100-K)
[A]
2.9
5.4
09
12
24V
[A]
6
9
9
5.4
48/60V
[A]
4/1
6/1.5
6/1.5
≤ 240V
[A]
2.9
5.4
5.4
110V
[A]
0.6
1
1
≤ 400V/415V
[A]
2.4
4.1
5.4
220V
[A]
0.2
0.3
0.3
≤ 500V
[A]
1.8
3.2
3.2
440V
[A]
0.08
0.1
0.1
≤ 690V
[A]
—
—
—
24V
[A]
6
9
9
230V [kVA]
1.2
2
2
48/60V
[A]
6
8
8
240V [kVA]
1.2
2
2
110V
[A]
4
6
6
400V [kVA]
1.7
2.8
3.4
220V
[A]
0.8
1.2
1.2
415V [kVA]
1.7
2.8
3.4
440V
[A]
0.2
0.3
0.3
500V [kVA]
1.7
2.8
3.4
24V
[A]
6
9
9
690V [kVA]
2
4
5
48/60V
[A]
6
9
9
9
2 póly v sérii
3 póly v sérii
n = 20
≤ 690V
[A]
—
—
—
110V
[A]
6
9
n = 15
≤ 690V
[A]
—
—
—
220V
[A]
3
4
4
440V
[A]
0.4
0.6
0.6
Spínání žárovek
Spínání zářivek AC-5a
220…240V AC (40 °C)
open
[A]
18
18
18
closed
[A]
14.5
14.5
14.5
Individuálně kompenzované
Derivační motory
Spouštění, reverzace, dynamické brzdění motorů DC-3, 60 °C
3 póly v sérii
Max. kapacita při očekávaném zkratovém proudu v síti
Zkratový proud
AC-5b
10 kA
[µF]
750
750
750
20 kA
[µF]
400
400
400
50 kA
[µF]
—
—
—
230/240V
[A]
5
9
9
Spínání mírně induktivní zátěže domácích
a podobných spotřebičů (50 Hz)
AC-7a
24V
[A]
5
9
9
48/60V
[A]
4
6
6
110V
[A]
2
3
3
220V
[A]
0.8
1.2
1.2
440V
[A]
0.15
0.2
0.2
Sériové motory
Spouštění, reverzace, dynamické brzdění motorů DC-5, 60 °C
3 póly v sérii
230V
[A]
20
20
20
400V
[A]
20
20
20
6
11
11
24V
[A]
5
9
9
48/60V
[A]
2
3
3
110V
[A]
0.6
1
1
220V
[A]
0.1
0.1
0.1
440V
[A]
—
—
—
[A]
60
96
96
[mΩ]
2.2
2.2
2.2
0.3
0.9
0.9
Spínání motorové zátěže pro domácí použití (50 Hz)
AC-7b
230V
400V
[A]
[A]
6
11
11
10 s
Spínání motorů hermeticky uzavřených kompresorů
chladniček s ručním znovunastavením spouště na přetížení
AC-8a
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud ICW , 60 °C
Odpor a ztrátový výkon
400V
[A]
11
18
18
500V
[A]
10
15
15
Odpor silového obvodu, 1 pól
Ztrátový výkon všech obvodů, 3 hlavní póly
I e AC-3/400V
Celkový ztrátový výkon
při I e AC-3/400V
AC ovl.
[W]
2.1
2.7
2.7
DC ovl.
[W]
2.9
3.5
3.5
Životnost
Mechanická
[M il . op. ]
15
15
15
0.7
0.7
0.7
[Mil. op.]
0.7
0.7
0.7
k g (lbs . )
0.16
(0.35)
0.16
(0.35)
0.16
(0.35)
Electrická AC-3 (400V)
Reverzační kombinace
mechanická, elektrická
Hmotnost
A C ovládání
Nereverzační
Reverzační
DC ovládání
Nereverzační
kg (lbs.)
k g (lbs . )
Reverzační kg (lbs.)
6
—
—
—
0.2
(0.44)
0.2
(0.44)
0.2
(0.44)
—
—
—
Rockwell Automation
100-K
IEC Ministykače
Specifikace a parametry
Všeobecné údaje
Parametry cívek
100/104-K
05
Jmenovité izolační napětí U i
IE C
[V ]
690
UL, C S A
[V ]
600
[kV]
6
Jmenovité impulzní výdržné
napětí
U imp
DC
[V]
[V ]
230, 240, 400, 415, 500, 690
24, 48, 110, 220, 440
Třída F dle IEC 60085
Třída 105 dle UL 508
Třída izolace cívky
Frekvence cívky
AC 50/60 Hz, DC
Okolní teplota
Skladovací
[° C ]
- 5 5 …+8 0
Pracovní
[°C]
-25…+60
snížení životnosti o 15% oproti
hodnotám při 60°C
IEC 68-2/EN 60068
při 70°C
Klimatická odolnost
Max. nadmořská výška
Krytí
[m]
IP2X
S krytem svorek
—
—
IP 2 X
Odolnost proti nárazu
IEC 68-2/EN 60068
Odolnost proti vibracím
IEC 68-2/EN 60068
Pozitivně vedené kontakty
IEC 60947-5-1, Příloha L
Zrdcadlové kontakty
IEC 60947-4 Příloha F
Normy
Atesty
7
[x U s ]
0.85…1.1
[x U s ]
0.2…0.75
přítah
[x U s ]
12
přídrž
[x U s ]
0.1…0.75
[VA/W]
35/32
100-K (všechny kontakty stykače)
0.8…1.1
9, 12, 24, 110V DC: 0.7…1.25
Spotřeba cívky
přítah
AC
50 Hz, 60 Hz, 50/60 Hz přídrž
DC
[VA/W]
5/1.8
přítah
[W]
studená 3.0, teplá 2.6
přídrž
[W]
studená 3.0, teplá 2.6
zpoždění
sepnutí
[ms]
15…40
zpoždění
rozepnutí
[ms]
15…33
zpoždění
sepnutí
[ms]
15…28
zpoždění
rozepnutí
[ms]
18…40
zpoždění
rozepnutí
[ms]
6…12
[ms]
8…12
[ms]
35…50
[ms]
>50
Operační časy
AC
S RC modulem
2000 NN
S připojovacím blokem svorek
Pomocné kontakty
přítah
AC
50 Hz, 60 Hz, 50/60 Hz přídrž
DC
Jmenovité pracovní napětí U e
AC 50/60 H
09
Pracovní rozsahy
DC
zpoždění
S integrovanou diodou sepnutí
S externí diodou
zpoždění
sepnutí
Minimální čas pro reverzaci
stykačů
mezi stykačem a pomocnými kontakty
IEC/EN 60947-1, -4-1, -5-1, -5-4,
UL 508, CSA 22.2. No. 14
CE, cULus
Rockwell Automation
100-K
IEC Ministykače
Specifikace a rozměry
Kódy cívek
AC Střídavé napájení
DC stejnosměrné napájení
s integrovanou diodou
s integrovaným varistorem
Rozměry 100-K, 700-K a 193-K
79 mm
49 mm
4 mm
35 mm
108 mm
49 mm
56 mm
50 mm
35 mm
54 mm
45 mm
12 mm
37 mm
8
64 mm
Rockwell Automation
Download

Katalog miniaturních stykačů Allen Bradley, řada 100K / 104K