e-on
E.ON Česká republika,
s.r.o., F. A. Gerstnera
2151/6,37049
E.ON Česká republika,
České Budějovice
F. A. Gerstnera
s.r.o.
2151/6
370 49 České Budějovice
Obecní úřad Traplice
Traplice 404
687 04 TRAPLlCE
www.eon.cz
T 840 111333
[email protected]
Naše značka
01209649
České Budějovice, 16.5.2012
Věc: Oznámení o přerušení
dodávky elektrické energie
E.ON Česká republika, s.r.o., v souladu s § 25 odst. 3 písmo c) 5.,
zákona
458/2000 Sb., v platném znění, Vám jménem společnosti
E.ON Distribuce, a.s., oznamuje, že z důvodu plánovaných prací
na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie.
Rozsah přerušení je uveden v příloze.
č.
Dovolujeme si Vás zdvořile požádat, abyste dle níže uvedených údajů,
neprodleně, nejpozději 15 dnů před termínem vypnutí, oznámili
přerušení dodávky elektrické energie způsobem obvyklým, např.
vyvěšením na úřední desce, vyhlášením v místním rozhlase atp.
Použití vlastního náhradního zdroje je možné jen po předchozím
projednání na E.ON Česká republika, S.r.O.
S přátelským pozdravem
Jednatelé:
Michael Fehn
lorenz Pronnet
Karel Dietrich-Nespěšný
E.ON Česká republika, S.r.O.
E.ON Česká republika, s.r.o.
Regionální správa
Otrokovice
009
Sídlo společnosti:
České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicfch,
oddfl C, vložka 15066.
IČ: 257 33 591
DIČ: CZ25733591
tJ-on
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 06.06.2012 od 11:30 do 14:30
Obec
Traplice
Část obce
Traplice
Vypnutá oblast:
Část obce Traplice (trafostanice T3 Sušická) - viz. zaslaný seznam odběrných míst
a situační nákres vypnuté oblasti na O.Ú.
Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Česká republika, s.r.o.
e·Dn
EoON Česká republika, sor.o.
Regionální správa
Otrokovice
Císlo OM
4190017673
4690000909
Adresa OM
Název OM
I Ceský
zahradkařský
Traplice O
svaz
Směšný Miroslav
Traplice O
4190883228
Maňásková
Traplice
123/123
4190854421
Bičánek Stanislav
Traplice
4190882969
4190892267
Mrkvica Zdeněk
Traplice
124
13/13
Tománková
Traplice
165/165
4190873639
Hnilo Rostislav
Traplice
167/167
4190854446
Kejř Michal
Traplice
171/171
4190854344
4190854468
4190894062
Uhříček Miloslav
Traplice
Ochotský Zdeněk
Traplice
Krajščák Josef
Traplice
2
207
215
4190854474
Říčánek Ladislav
Traplice
4190882204
4190854491
4190854494
Polák Karel
Traplice
Ančinec Josef
Traplice
Šimoníková
Bohumila
Jiřina
221/221
243/243
Traplice
248
251/251
4190854495
4190885935
Sentl Jiří
Traplice
253/253
Pavelka Jan
Traplice
4190854508
Kolek Lubomír
Traplice
256/256
272/272
4190876038
Hoferek Vladimír
Traplice
280/280
4690106978
Jana Viktorová
Traplice
4190854515
Viktorová
Traplice
285
285
Marie
Jana
4190854517
Heger Milan
Traplice
287/287
4190854518
4190877261
4190854527
Vojtková Milada
Traplice
290/290
Slavíková Zdenka
[email protected].l'3
'-
~
-
~-
Zetík Antonín
Traplice
4190890371
4190882077
Gobel Radim
Traplice
Malovaná Marie
Traplice
4190854540
4190888508
Rožek Miroslav
Traplice
4190854541
Peterková
4190854546
Psotka Miroslav
4190854558
4190883005
4190854565
Šimoníková
.303
311/311
318/318
Traplice
324/324
326
Traplice
327/327
Traplice
332/332
Botek Jiří
Traplice
Slavíková Zdenka
Traplice
341/341
343/343
Traplice
351/351
Grebeníčková
Jarmila
Marie
Zdenka
4190854571
Skrášek Libor
Traplice
357/357
4190854576
4190854577
Švecová Jarmila
Traplice
363/363
Švub Jan
Traplice
4190854594
Říha Josef
Traplice
364/364
390/390
4190854597
4190854608
4190854611
Verbík Bronislav
Traplice
Kubina Zdeněk
Traplice
Blechová Monika
Traplice
393/393
403/403
408/408
4190891232
Večeřa Ivan
Traplice
409/409
4190885904
4190854349
Koňařík Josef
Traplice
419
Cermák Roman
Traplice
4190854351
Blecha Ladislav
Traplice
7/7
9
"I
i
N
(X)
<,
<,
<,
O
O
,
<,
<,
<,
<,
"'-
.
~
<,
<,
'--.,"<,
<,
<,
<,
<,
<,
"".
";/
)
"
~
II
1('
r
A
,#,'
--e-----
-----~----- .
---~~-
Download

Přerušení dodávky el. energie 6.6.2012