Zadání č. 6 – základní úroveň obtížnosti
Zpráva – Festival fotografie v Mánesu
Zadání č. 6 – základní úroveň obtížnosti
Zpráva – Festival fotografie v Mánesu
PP funkčně využívá informací z VT, pisatel respektuje zadaný slohový útvar i komunikační
situaci. Kompozice textu je promyšlená, stejně jako stavba větných celků. Písemná práce je
akceptovatelná jako text maturitní.
Celkové hodnocení:
1. kritérium
2. kritérium
3. kritérium
celkem
1A
1B
2A
2B
3A
3B
3
5
5
4
4
5
26
Download

základní úroveň obtížnosti Zpráva – Festival fotografie v Mánesu