NÁHRADNÍ DÍLY TGL4
Spchové dveøe jsou dodávány ve 2 krabicích - v jedné krabici je dodáván G SET dle provedení výrobku, ve druhé zbytek dílù.
Název dílu
Urèeno pro výrobek
Kód
1
Fixaèní nerezový držák, 1ks
TGL490T
DRZAKTGL490
2
Fixaèní díl ke stìnì, 1ks
TGL490T
NFIXDILTG
3
Pant, 1ks
TGL490T
NPANTTGD
4
Sklenìný pevný díl levý, 1ks
TGL490T
NBSKLOLTGL490T
Sklenìný pevný díl pravý, 1ks
TGL490T
NBSKLOPTGL490T
5
Silikonové tìsnìní bez magnetu, 4ks
TGL490T
TESTGL490
6
Sklenìné dveøe, 1ks
TGL490T
NDTGL490T
7
Silikonové tìsnìní s magnety, 1ks
TGL490T
LISTAMAGNETTGL490
8
Madlo, 1ks (pro jedny dveøe)
TGL490T
NMADTPSNEW90CR
9
Silikonová a stírací lišta, 1pár
TGL490T
TESPODTGL490
Prahová lišta 1ks chrom+2ks plast. držákù
TGL490T
LISTACRTGL490
G SET komplet pro TGL490T
TGL490T
GSETTGL4
10
Download

Náhradní díly TGL4