VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
Centrum sportovních aktivit
Technická 2896/2, 616 69 Brno
IČ:00216305, DIČ:CZ00216305
CENÍK
NÁJMŮ, TĚLOVÝCHOVNÝCH SLUŽEB
A REKLAMNÍCH PLOCH
PROVOZNÍ DOBA
VE SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍCH VUT v Brně
pro období
1.9.2014 – 31.8.2015
Studentům a zaměstnancům školy, sportovcům a široké veřejnosti slouží k rekreační, tréninkové a závodní
sportovní činnosti sportovní a tělovýchovná zařízení (STZ) VUT v Brně: Fit Centrum Machina, Boulder
centrum, Loděnice Jundrov, Sportovní areál VUT v Brně Pod Palackého vrchem a tělocvičny
Purkyňova.
Tělovýchovné služby a nájmy jsou nabízeny v programech volnočasových pohybových aktivit (VČA)
na on-line rezervace nebo na telefonickou domluvu. Nabídka PLACENÝCH aktivit pro zdraví, kondici a
relaxaci je pro studenty VUT (nad rámec semestrální fakultativní tělesné výchovy) a pro širokou
veřejnost.
Součástí celoroční nabídky pro volnočasové pohybové aktivity jsou i pohybově vzdělávací programy pro
dospělé „Vše pro zdraví“ (poradenství v oblasti zdravého životního stylu – nutriční poradenství a
fyzioterapeutická poradna; letní a zimní školy; kurzy celoživotního vzdělávání; pohybové programy
pro děti (sportovní pátky a prázdninové příměstské tábory - atletika, fotbal, sportovní všestrannost a
tenis) nebo pro seniory (U3V, Seniorská akademie, sportovně relaxační pobyty, aj.).
Důležitá upozornění - PROVOZ:





Za provoz sportovních a tělovýchovných zařízení (STZ) zodpovídají pověření zaměstnanci
technickoprovozního odboru (TPO) CESA. Všichni uživatelé sportovišť jsou povinni řídit se jejich
pokyny a jejich nařízení respektovat.
Provoz na sezónních sportovištích v době mimo hlavní sezónu povoluje zodpovědný pracovník TPO.
Odborné vedení lekcí a tělovýchovné služby poskytují vysokoškolští učitelé, lektoři a instruktoři
s platnými licencemi.
Pro všechny uživatele STZ (organizátoři, učitelé, trenéři, instruktoři, sportovci, diváci, doprovod)
platí v době cvičení a využívání tělovýchovných služeb Provozní a Organizační řády jednotlivých
sportovišť.
Ve všech částech sportovních areálů je ZÁKAZ KOUŘENÍ. Na sportovních plochách je zakázáno
užívání žvýkacího tabáku a žvýkaček, jak u sportovců, tak i u doprovodu.


Ve vybraných sportech jsou uživatelé tělovýchovných služeb před zahájením sportovní činnosti
informováni a proškoleni o bezpečném provádění daného sportu a stvrzují toto podpisem (archy s
podpisy BOZP se archivují) vždy při první návštěvě sportoviště a zakoupení vstupu, permanentky
nebo registrační karty. Na lezeckých stěnách v Boulder centru a Boulder aréně platí Pravidla
bezpečného lezení. Ve Fit centru Machina platí Pravidla pro posilování, bojová umění,
cardiofitness aktivity, aj.
Při cvičení uživatelé respektují základní hygienická pravidla a pokyny učitelů, lektorů a instruktorů
CESA. Pro zvýšení cvičebního komfortu při cvičení je doporučeno používání účelové, čisté a
zdravotně nezávadné vybavení (oblečení, obuv, doplňky).
Důležitá upozornění - POPLATKY:













Celoroční a dlouhodobé pronájmy nebo velké sportovní akce jsou zabezpečovány na základě
Smlouvy s VUT v Brně a dle platného ceníku. Smlouva se uzavírá na základě elektronické
objednávky přes objednávkový formulář na www.cesa.vutbr.cz/pronajmy-sportovist.
Všechny ceny (vstupy, permanentky, registrace, nájmy) jsou uvedeny včetně DPH. Ceny jsou za 60
minut tréninkové činnosti (1,0 hodina) pokud není uvedeno jinak.
Při dlouhodobém pronájmu nebo velkém odběru hodin u stálých odběratelů je možnost slev.
Zvýhodněná cena pro studenta VUT je účtována jen na základě předložení studentského průkazu
s platnou validační známkou pro daný akademický rok (skupina – všichni musí být studenti VUT).
Pro provoz na sezónních sportovištích v době mimo hlavní sezónu platí smluvní ceny.
Ceny zápasů, závodů a sportovních akcí mohou být navýšeny v závislosti na požadavcích pořadatele
a propozicích dané akce (počet sportovců, počet diváků).
Jednorázové akce rezervované on-line na dobu delší než 2,0 hodiny jsou zabezpečeny „Protokolem
o převzetí sportoviště“ před zahájením akce. Účtuje se cena nájmu celého sportoviště nikoliv cena
za jednotlivá hřiště/kurty.
Je zavedena penalizace za objednané a včas nezrušené nájmy (viz Smlouva o dlouhodobém
pronájmu).
Je možné rezervovat si vybraná sportoviště na 14 dnů dopředu přes on-line na
http://www.cesa.vutbr.cz/pronajmy-sportovist.
Penalizace se vztahuje také na včas nezrušenou rezervaci v systému on-line (7 hodin před začátkem
lekce v objednaný den).
Jsou zavedeny sankce za předem nepovolené překročení objednané doby užívání sportoviště
(tolerance 15 minut) ve výši platby za další hodinu/vstup.
Umístění stánků s prodejem a umístění reklamy musí být ošetřeno Smlouvou s VUT v Brně a
projednáno s pracovníky TPO CESA.
Úhrada sezónních pronájmů s rezervací stálé hodiny je realizována předem s možností náhradního
termínu v případě nepříznivého počasí – domluva s recepcí sportovního areálu.
INFORMACE O PROVOZU TĚLOVÝCHOVNÝCH ZAŘÍZENÍ
Dlouhodobé nájmy, pořádání sportovních a firemních akcí lze vyřídit na tel.: 739 329 844 v pracovních
dnech v době 8.00 – 16.00 nebo emailem: [email protected] nebo [email protected]
Využijte také možnosti osobní prohlídky sportovních areálů VUT v Brně.
PROVOZNÍ DOBA AREÁLŮ:
Boulder centrum (BC)
provozní doba:
Po
Út – Čt
Pá
Ne
v době výuky (semestr)
10.00 – 12.00; 13.00 – 21.00
9.00 - 12.00; 13.00 – 21.00
9.00 – 12.00; 15.00 – 19.00
16.00 – 20.00
zkouškové
15.00 – 20.00
8.00 – 10.00;15.00 – 20.00
16.00 – 20.00
Fit centrum Machina (FCM)
provozní doba:
Po
Út, Čt
St
Pá
So
Ne
v době výuky (semestr)
9.00 – 21.30
7.00 – 21.30
7.00 – 21.30
7.00 – 13.00 a 15.00 – 19.00
9.00 – 12.00
16.00 – 20.00
zkouškové
15.00 – 20.00
8.00 – 10.00;15.00 – 20.00
7.00 - 9.00; 15.00 – 20.00
7.00 – 9.00; 15.00 – 19.00
16.00 – 20.00
Sportovní areál PPV (SA PPV)
provozní doba:
Po – Pá
So – Ne
celoročně (v době závodů a turnajů upravený režim)
7.00 – 21.00
9.00 – 20.00
Tělocvičny Purkyňova (PUR)
provozní doba:
Po – Pá
Ne
celoročně (v době závodů a turnajů upravený režim)
7.00 – 21.00
14.00 – 21.00
Loděnice Jundrov (LJU)
provozní doba:
sezónní provoz (duben – říjen; v době výuky a příměstských
táborů upravený režim)
Provozní doba jednotlivých sportovních areálů VUT je v době prázdnin nebo velkých sportovních akcí
upravena speciální vyhláškou v Aktualitách na www.cesa.vutbr.cz.
INFORMACE O PRODEJI VSTUPŮ, REGISTRACÍ A PERMANENTEK
Prodej probíhá dle aktuálního ceníku pro studenty i veřejnost v programech VČA v provozní době
sportovišť a areálů na těchto recepcích:
Boulder centrum (BC), KOLEJNÍ 2, tel.: 541 14 9586.
Fit Centrum Machina (FCM), KOLEJNÍ 2, tel.: 541 14 9580
Sportovní areál VUT v Brně, Sportovní hala (SH), TECHNICKÁ 14, tel.: 541 14 2286
Tělocvičny Purkyňova (PUR), PURKYŇOVA 93a, tel.: 541 14 3790
REGISTRACE (jen VČA ve FCM a BC)
Registrační karta je bez omezení počtu vstupů v hodinách označených v rozvrhu VČA. Platí pouze na
počet týdnů ode dne zakoupení (1, 12 a 17 týdnů). Registrace je nepřenosná!!
PERMANENTKY (platí pro volná místa ve výuce, třetí a další hodina TV, VČA)
U studentů VUT platí pro volná místa v semestrálním rozvrhu a pro další hodiny tělesné výchovy nad
rámec elektronického zápisu a pro volná místa v hodinách VČA.
JEDNOTLIVÉ VSTUPY (jen VČA)
Zakoupení volných vstupů v hodinách označených v rozvrhu VČA je možné na recepcích jednotlivých
sportovních areálů. S ohledem na omezené kapacity cvičebních sálů doporučujeme on-line rezervace
cvičebních míst.
BOULDER CENTRUM (BC)
Kolejní 2 – konec bloku A04, 612 00 Brno, tel.: 541 14 9586 (recepce)
Boulder centrum umožňuje celoroční boulderingové lezení pro jednotlivce i pronájem lezeckých ploch pro
školní a kurzovní akce. Využití areálu pro individuální trénink mimo rozvrhovanou semestrální výuku
probíhá formou on-line registrací, v rozvrhu mají tyto hodiny označení VČA. Objednávky pro kolektivy
musí být písemné a jsou ošetřeny Smlouvou, platba probíhá fakturou.
V době provozu VČA je na BC otevřena recepce s prodejem vstupů, permanentek a evidencí BOZP. Pro
první vstup je povinné proškolení BOZP pro všechny sportovce s provedením záznamu do provozního
deníku sportoviště. Přítomnost lezeckého instruktora je jen v označených hodinách – škola lezení. Pro pohyb
osob v BC platí kromě Provozního a Organizačního řádu také Pravidla bezpečného lezení.
Cena pronájmu sportoviště ve skupině je za 60 minut, cena za vstup = trénink 90 minut na stěně.
1 vstup
50,00 Kč
70,00 Kč
10+1 vstupů
450,00 Kč
650,00 Kč
30+1 vstupů
1 200,00 Kč
1 680,00 Kč
100,00 Kč
900,00 Kč
2 400,00 Kč
Registrační karta BC
bez omezení vstupů ode dne zakoupení
studenti VUT
ostatní
na 1 týden
150,00 Kč
210,00 Kč
na 12 týdnů
1 500,00 Kč
2 100,00 Kč
na 17 týdnů
2 000,00 Kč
2 800,00 Kč
Škola lezení s lektorem (10 týdnů)
studenti VUT
ostatní
950,00 Kč
1 200,00 Kč
Permanentky
studenti VUT (trénink)
ostatní (trénink)
rodinný vstup - trénink
(2 dospělí + děti do 15 let)
Pronájem BC
za 1,0 hodinu (max. 15 osob)
600,00 Kč
za 1,0 hodinu (závody)
900,00 Kč
osobní trenér (trénink 90 min.)
200,00 Kč
tréninková činnost osoby mimo VUT
100,00 Kč
(s doložením licence, oprávnění pro výuku)
FIT CENTRUM MACHINA (FCM)
Kolejní 2, 612 00 Brno, tel.: 541 14 9580 (recepce)
Fit centrum Machina je zrekonstruovaným areálem v komplexu vysokoškolských kolejí, kde se v rámci
programů volnočasových aktivit (VČA) formou nájmů a zejména on-line registrací nabízí pestrá nabídka
forem fitness nejen pro ženy a bojových umění, kondičního posilování pro jednotlivce i uzavřené skupiny,
moderních forem kondičních a funkčních tréninků v menších skupinách a aerobních forem indoorcycling
(IC), indoorrowing (IR), H.E.A.T. program a TRX. Délka cvičebních lekcí VČA je zpravidla 60 minut.
K pronájmu na kurzy, semináře, školení a tréninky sportovních oddílů jsou k dispozici cvičební sály
s kapacitou 20 – 30 osob (kondiční posilovna, gymnastický sál se zrcadly, bojová umění s tatami), 1 učebna
pro 60 osob, kinosál pro 200 osob a aerobní sály s licencovanými instruktory pro TRX, IC, IR a H.E.A.T.
program s kapacitou 10 – 15 cvičenců.
Celoroční pronájmy i jednorázové akce jsou realizovány na základě objednávek s platbou fakturou dle
ujednání ve Smlouvě. U jednorázových objednávek je možná platba fakturou nebo v hotovosti.
V době provozu VČA je na FCM otevřena recepce s prodejem vstupů, permanentek a evidencí BOZP. Pro
první vstup je povinné proškolení BOZP pro všechny sportovce s provedením záznamu do provozního
deníku sportoviště. Pro pohyb a cvičení osob ve FCM platí kromě Provozního a Organizačního řádu také
Pravidla pro posilování, cardiofitness, bojová umění, fitness nejen pro ženy, aj..
Registrační karta
bez omezení vstupů ode dne zakoupení
studenti VUT
ostatní
na 1 týden
150,00
210,00
na 12 týdnů
1 500,00
2 100,00
na 17 týdnů
2 000,00
2 800,00
Permanentky
studenti VUT (trénink)
ostatní (trénink)
1 vstup
50,00 Kč
70,00 Kč
10+1 vstupů
450,00 Kč
650,00 Kč
30+1 vstupů
1 200,00 Kč
1 680,00 Kč
Odborné služby/pro 1 os
studenti VUT
ostatní
lektor, osobní trenér
200,00 Kč
250,00 Kč
Masáž 30 minut
student VUT
ostatní
zaváděcí cena do 31.10.
150,00 Kč
200,00 Kč
odb. konzultace (30 min)+cvič. plán
200,00 Kč
300,00 Kč
Tréninková jednotka (60 minut) – pronájem sportoviště ve FCM:
učebna (60) za 1,0 hodinu
kinosál (200) za 1,0 hodinu
gymnastický sál, BU za 1,0 hodinu
posilovna za 1,0 hodinu
specializované sály (TRX,IC,IR,HEAT) za 1,0 hodinu
pronájem celého areálu
cena od 1.11.2014
200,00 Kč
250,00 Kč
200,00 Kč
400,00 Kč
350,00 Kč
1 200,00 Kč
700,00 Kč
cena dohodou
SPORTOVNÍ AREÁL VUT V BRNĚ POD PALACKÉHO VRCHEM (SA PPV)
ulice Technická 3031/14, 612 00 Brno,
tel.: 733 690 486, 541 14 2286, 541 14 3484
Sportovní areál VUT v Brně Pod Palackého vrchem (SA PPV) je rozsáhlý komplex moderních
víceúčelových sportovišť, který nabízí možnosti celoročních sportovních aktivit pro studenty VUT a
sportovní veřejnost - jednotlivci, rodiny s dětmi i kolektivy.
SA PPV tvoří sportoviště s certifikovanými povrchy, moderním technickým i sociálním zázemím: Atletický
stadion, Víceúčelový stadion – umělá tráva, víceúčelová hřiště, Asfaltový in line chodník, Sportovní hala,
Tenisové kurty – umělý povrch i antuka, Tělocvična F1 – badminton, Boulder aréna v Outdoor parku.
Nadstandartní podmínky poskytuje sociální zázemí v šatnovém objektu. K dispozici je 200 míst
v parkovacím domě hned u areálu. Venkovní sportoviště v zimním období mají speciální provozní režim
závislý na klimatických podmínkách, tento provoz povoluje pověřený pracovník TPO a v tomto období jsou
účtovány smluvní ceny.
Pro všechny uživatele sportovních ploch a sportovních zařízení v SA PPV platí:
 Registrace sportovců a jednotlivé platby vždy před tréninkem na recepci SA PPV (říjen – duben
ve sportovní hale, květen – září 1.NP šatnového objektu).
 Vstup sportovců i doprovodu přes sportovní halu a příjezd aut do SA PPV z křižovatky ulic
Technická a Podnikatelská a parkování v parkovacím domě za sportovní halou!!!!
 Pohyb sportovců a doprovodu na sportovních akcích pro handicapované je ve zvláštním režimu na
základě smlouvy. K dispozici pro handicapované sportovce je 30 parkovacích míst nad atletickým
stadionem, bezbariérové sociální zázemí na ŠO SA PPV a F1 SA PPV.
Atletický stadion SA PPV (AS SA PPV)
Povrch atletického stadionu je MONDO s certifikací IAAF 1. třídy, stadion má osvětlení, ozvučení a
zastřešenou tribunu s technickým zázemím.
Celoroční pronájem atletického stadionu je možný formou objednávek s platbou na základě fakturace
služeb dle Smlouvy. Platba v hotovosti pouze na krátkodobé, jednorázové vstupy a na permanentky.
Atletické závody (atletický stadion – 8 dráha a sektory, šatny se sociálním zázemím, ozvučení, kancelář pro
hlavního rozhodčího a startovní kancelář, parkoviště pro handicapované) platby za 1,0 hodinu:
brněnské atletické oddíly
ostatní pořadatelé
poplatek za umělé osvětlení v závislosti na intenzitě/1,0 hod.
warm up stadion (víceúčelový – jen atletická 4dráha)
Trénink skupiny do 30 osob (platby za tréninkovou jednotku)
brněnské atletické oddíly
atletická 8 dráha
celý atletický stadion se sektory
Trénink jednotlivce (platby za tréninkovou jednotku)
1 vstup
studenti VUT v Brně
25,00 Kč
ostatní
40,00 Kč
rodinné vstupné
(2 dospělí + děti do 15 let)
70,00 Kč
studenti VUT za celou sezónu
ostatní za celou sezónu
zvláštní režim
2.500,00 Kč
250,00 Kč
420,00 Kč
550,00 Kč
700,00 Kč
zvláštní režim
900,00 Kč
1 100,00 Kč
10+1 vstupů
200,00 Kč
350,00 Kč
30+1 vstupů
550,00 Kč
900,00 Kč
650,00 Kč
1 800,00 Kč
1 500,00 Kč (12 měsíců využití areálu)
3 500,00 Kč (12 měsíců využití areálu)
Víceúčelový stadion SA PPV (VS SA PPV)
Povrch MONDO s certifikací IAAF 1.třídy – atletická 4 dráha. Umělá tráva s certifikací – malá kopaná,
fotbal. Povrch MONDO na víceúčelových hřištích – volejbal, nohejbal, basketbal. Zastřešená tribuna s
technickým zázemím a WC, ozvučení, osvětlení.
Celoroční pronájem jednotlivých sportovišť formou objednávek s platbou fakturou dle splátkového
kalendáře. Provozovatel v zimním období upravuje provoz v areálu podle aktuálních klimatických
podmínek. Možnost objednávky vybraných sportovišť s rezervací hodiny on-line a platbou v hotovosti za
jednotlivé vstupy nebo permanentky na 10 a 30 vstupů u vybraných aktivit.
Atletická dráha – akce, závody, trénink skupiny
(celý víceúčelový stadion, šatny se sociálním zázemím, ozvučení) platby za 1,0 hodinu (60 minut):
brněnské atletické oddíly
zvláštní režim
atletická 4 dráha (za tréninkovou jednotku skupiny)
700,00 Kč
warm up stadion (víceúčelový – celý areál)
2 000,00 Kč
poplatek za umělé osvětlení v závislosti na intenzitě
250,00 Kč
420,00 Kč
550,00 Kč
Atletická dráha a víceúčelové hřiště - trénink jednotlivce / tréninková jednotka:
1 vstup
10+1 vstupů
studenti VUT v Brně
25,00 Kč
200,00 Kč
ostatní
40,00 Kč
350,00 Kč
rodinné vstupné
(2 dospělí + děti do 15 let)
70,00 Kč
650,00 Kč
30+1 vstupů
550,00 Kč
900,00 Kč
1 800,00 Kč
Fotbalové hřiště – umělý trávník třetí generace (platba za 1,0 hodinu – 60 minut):
fotbal trénink (velké hřiště)
fotbalový zápas (2,0 hodiny + 2 šatny)
poplatek za osvětlení - celé hřiště dle intenzity
malá kopaná (1 hřiště)
poplatek za osvětlení - 1 hřiště malá kopaná dle intenzity
Basketbal, nohejbal, volejbal (povrch Mondo, za 1,0 hodinu):
hřiště
poplatek za osvětlení - 1 hřiště dle intenzity
1 400,00 Kč
2 900,00 Kč
250,00 Kč
420,00 Kč
550,00 Kč
700,00 Kč
130,00 Kč
220,00 Kč
285,00 Kč
150,00 Kč
130,00 Kč
220,00 Kč
285,00 Kč
In line bruslení - asfaltová dráha (AD SA PPV)
Možnost využití asfaltové dráhy v celkové délce cca 1 000 m s mírným převýšením nebo dráhy na oválu
v délce cca 450 m. Šířka dráhy 3 m.
Jednotlivci (tréninková jednotka):
studenti VUT v Brně
ostatní
děti do 15 let
rodinné vstupné
(2 dospělí + děti do 15 let)
1 vstup
25,00 Kč
40,00 Kč
zdarma
70,00 Kč
10+1 vstupů
200,00 Kč
350,00 Kč
30+1 vstupů
550,00 Kč
900,00 Kč
650,00 Kč
1 800,00 Kč
Skupina (tréninková jednotka):
trénink (tréninková jednotka pro 5 osob)
každá další osoba ve skupině
závod (celý areál / 1,0 hodina)
150,00 Kč
+30,00 Kč
2 000,00 Kč
Nordic walking (NW SA PPV - lesopark)
Intenzivní výuka techniky chůze s nordic walkingovými holemi v lesoparku mezi Medláneckými kopci a
Palackého vrchem. K dispozici sociální zázemí šatnového objektu.
škola NW s lektorem za 1,0 hodinu / 1 os
každá další osoba (max. 5 osob na instruktora)
zapůjčení 1 páru holí na 1 den (vratná kauce 800,00 Kč)
200,00 Kč
50,00 Kč
30,00 Kč
Sportovní hala (SH SA PPV) a Šatnový objekt (ŠO SA PPV)
Celoroční pronájem na základě objednávek s platbou fakturou podle splátkového kalendáře. Možnost
objednávky tenisových kurtů on-line s platbou v hotovosti a jednotlivé vstupy do rekondiční tělocvičny.
celá hala za 1,0 hodinu
hřiště futsal, florbal za 1,0 hodinu
kurt volejbal za 1,0 hodinu
kurt tenis, nohejbal (studenti VUT/ostatní)
trénink v hale o prázdninách
učebna / konferenční místnost za 1,0 hodinu
2 200,00 Kč
1 100,00 Kč
450,00 Kč
200,00/300,00 Kč
cena dohodou
150,00 Kč
rekondiční tělocvična v šat.objektu za 1,0 hodinu
jednotlivý vstup do tělocvičny (studenti VUT/ostatní)
bar VIP (bez občerstvení a obsluhy) za 1,0 hodinu
bar VIP s občerstvením a obsluhou za 1,0 hodinu
příplatek za osvětlení (900 luxů) 1,0 hod/hřiště
150,00 Kč
50,00/70,00 Kč
150,00 Kč
300,00 Kč
110,00 Kč
Tělocvična F1 (F1 SA PPV)
Celoroční pronájem tělocvičny nebo jednotlivých hřišť na badminton formou objednávek či
prostřednictvím rezervací on-line. V tělocvičně jsou 2 hřiště. Možnost využití sportoviště i pro fitness
aktivity – pevné pódium a ozvučení.
7.00 – 9.00 a 14.00 – 21.00 9.00 – 14.00
celá tělocvična: studenti VUT
za 1,0 hodinu
300,00 Kč
250,00 Kč
ostatní
za 1,0 hodinu
450,00 Kč
400,00 Kč
hřiště badminton: studenti VUT
za 1,0 hodinu
140,00 Kč
120,00 Kč
ostatní
za 1,0 hodinu
160,00 Kč
140,00 Kč
Tenisové centrum (TC SA PPV)
Tenisové centrum tvoří 3x kurt s umělou trávou, tribunou a s osvětlením a 2x kurt s antukou (jen pro
zkušené hráče, vhodná obuv podmínkou). Tenisové centrum je v provozu zpravidla od dubna do října (dle
počasí a stavu povrchu kurtů). Sociální zázemí pro všechny hráče tenisu je na šatnovém objektu (kurty
nejsou šatna ani WC!!!!).
Sezónní pronájem kurtu s umělou trávou je na 60 minut 1x týdně, je možný na základě objednávky, platba
fakturou nebo v hotovosti na celé období předem (kalkulace je na období květen - září).
Antukové kurty mají dobu pronájmu 90 minut – včetně povinné přípravy a údržby kurtu.
Sezónní pronájem kurtu – umělá tráva:
studenti VUT
ostatní
Sezónní pronájem kurtu – antuka
studenti VUT
ostatní
tenisové školy
7.00 – 9.00
1.500,00 Kč
2.200,00 Kč
9.00 – 14.00
1 200,00 Kč
2 000,00 Kč
14.00 – 21.00
2.100,00 Kč
3.000,00 Kč
8.00 – 19.00
2.100,00 Kč
3.000,00 Kč
smluvní ceny
Možnost rezervace kurtu s umělou trávou on-line s platbou v hotovosti:
studenti VUT
80,00 Kč
70,00 Kč
ostatní
100,00 Kč
90,00 Kč
100,00 Kč
150,00 Kč
Outdoor park (OP SA PPV)
Volně přístupné zpevněné a zatravněné plochy s boulderingovými balvany (Boulder aréna) pod sportovním
areálem VUT v Brně. Pro pobyt v celém prostoru platí Provozní a Organizační řád sportovišť VUT v Brně a
při lezení v Boulder aréně se lezci musí řídit Pravidly bezpečného lezení. Parkování aut přímo vedle parku
v parkovacím domě, kde je k dispozici sociální zázemí. Lze také využít zázemí šatnového objektu SA PPV.
Zájemci o pořádání kurzů si areál Boulder areny objednávají písemně, musí však doložit oprávnění
k pořádání boulderingových kurzů. Na recepci SA PPV si lze zapůjčit bouldermatky.
bouldermatka 4,0 hodiny
rezervace boulder arény na kurz (1,0 hodina / 1 balvan)
lektor lezení 1,0 hodina (maximálně 5 lezců)
kurz lezení s odborným vedením
100,00 + kauce 2 000,00 Kč
200,00 Kč
200,00 Kč
cena dohodou podle počtu lezců
TĚLOCVIČNY PURKYŇOVA I. a II. (PUR)
Purkyňova 93, 612 00 Brno; tel: 541 14 3970
Od září 2014 jsou po rekonstrukci obě tělocvičny s moderním zázemím opět v provozu. Je možný celoroční
pronájem pro badminton, basketbal, florbal, volejbal, streetbal formou objednávek s platbou fakturou a
podle splátkového kalendáře nebo formou rezervace on-line na 14 dnů předem a s platbou v hotovosti.
celý areál (obě tělocvičny)za 1,0 hodinu
1 tělocvična za 1,0 hodinu
kurt badminton - studenti VUT
ostatní za 1,0 hodinu
zasedací místnost za 1,0 hodinu
zasedací místnost (s občerstvením a bez obsluhy) za 1,0 hodinu
zasedací místnost s občerstvením a obsluhou za 1,0 hodinu
1 500,00 Kč
600,00 Kč
140,00 Kč
160,00 Kč
100,00 Kč
150,00 Kč
300,00 Kč
LODĚNICE VUT JUNDROV (LJU)
Veslařská 27, 600 00 Brno; tel: 739 329 847
Loděnice VUT na řece Svratce je v provozu zpravidla od dubna do října. Slouží k výuce studentů a
k volnočasovým aktivitám veřejnosti (Den sportu, Den dětí, Evropský týden mobilit, aj.). Areál je vhodný
pro krátkodobé školní kurzy a akce. Aktuální nabídka akcí nejen na řece Svratce je zveřejněna vždy formou
speciální nabídky na www.cesa.vutbr.cz.
pronájem areálu loděnice s instruktorem
pronájem lodě (den)
instruktor (max. 8 osob) za 1,0 hodinu
800,00 Kč
od 100,00 Kč
250,00 Kč
DALŠÍ POPLATKY ZA SLUŽBY ve sportovních zařízeních CESA VUT v Brně:
poplatek za 1,0 hodinu přípravy sportovní akce
poplatek za další šatnu na 1 den (velké akce, turnaj)
poplatek za další šatnu na 1 den (malé akce, zápas)
poplatek za skříňku trenéra (1 měsíc)
poplatek za uložení sportovního materiálu (1měsíc)
poplatek za ozvučení
poplatek za zapůjčení audiovizuální techniky za 1,0 hodinu
poplatek za zapůjčení sportovního materiálu na akci
poplatek za uložení sportovního materiálu (1měsíc)
poplatek za plochu pro stan na občerstvení (1 den)
poplatek za stánek s prodejem zboží (1 den)
tréninková činnost osoby mimo VUT s doloženou licencí
(písemný souhlas + protokol o BOZP) za 1,0 trénink
osobní (kondiční) trenér CESA za 60 minutový trénink studenta VUT
osobní (kondiční) trenér CESA za 60 minutový trénink ostatní
technická četa (1 osoba /1,0 hodina)
údržba kurtu kustodem
rozhodčí
měřící skupina (časomíra, cílová kamera, obsluha…)
zapůjčení sporttesteru (vratná kauce 200,00 + ISIC)
zapůjčení rakety (tenis, badminton)
zapůjčení ručníku
50 % z ceny
200,00 Kč
100,00 Kč
100,00 Kč
100,00 Kč
60,00 Kč
200,00 Kč
cena dohodou
100,00 Kč
3 000,00 Kč
1 500,00 Kč
cena dohodou
200,00 Kč
250,00 Kč
100,00 Kč
50,00 Kč
cena dohodou
cena dohodou
50,00 Kč
30,00 Kč
10,00 Kč
VŠE PRO ZDRAVÍ
nabídka pohybových a vzdělávacích programů CESA VUT v Brně
v Rekondičním centru ve sportovním areálu VUT v Brně Pod
Palackého vrchem (RC SA PPV) nebo ve Fit centru Machina (FCM)
Do programu „Vše pro zdraví“ se mohou zapojit studenti i zaměstnanci VUT v Brně a zájemci z řad široké
veřejnosti (děti, mládež, dospělí, senioři), kteří potřebují udržet a rozvíjet svoji kondici, upravit pohybové a
stravovací návyky, získat nové informace o zdravém způsobu života:









fyzioterapeutická poradna - poradenství v oblasti poruch pohybové aparátu;
individuální cvičení pod dohledem odborníka;
nutriční poradenství;
cyklus přednášek - osvětová činnost zaměřená na výchovu ke zdraví;
masáže;
RC VŠTJ Medicina Praha – poradenská a konzultační činnost + cvičební program;
Kardiovize 2030 - podpora zdraví pohybem;
sportovní nabídka pro děti;
sportovní nabídka pro seniory;
Fyzioterapeutická poradna - poradenství v oblasti poruch
pohybového aparátu
kontakt:
Bc. Kamila Smrčková, +420 541 143 478, [email protected], RC SA PPV



pomůžeme vám řešit potíže s bolestmi kloubů a svalů
poradíme jak obnovit správnou funkci vašeho pohybového systému po úrazu
ukážeme vám, jak pomocí ergonomických úprav zmírnit nebo odstranit negativní dopad stereotypních pohybů
a pozic (např. při práci, sportu)
 naučíme vás lépe vnímat vaše tělo a získat kontrolu nad negativními reakcemi na zátěž (psychickou i
fyzickou)
Registrace poradny v systému on line
Používané techniky :
 ošetření měkkých tkání, ošetření pohyblivosti nosných kloubů a páteře, terapie dle R McKenzie,
 proprioceptivní nervosvalová facilitace, senzomotorický trénink, Klappovo lezení
 metoda L. Mojžíšové, SM systém,
 míčkování, kineziotejpování
 nordic walking
Jednotlivé návštěvy
15 minut
100 Kč
30 minut
200 Kč
45 minut
250 Kč
60 minut
300 Kč
Balíček 5 návštěv
30 minut
45 minut
60 minut
950 Kč
1125 Kč
1350 Kč
Balíček 10 návštěv
30 minut
45 minut
60 minut
1800 Kč
2150 Kč
2600 Kč
Individuální cvičení pod dohledem odborníka
kontakt:
Bc. Kamila Smrčková, +420 541 143 478, [email protected], RC SA PPV; Mgr. Linda Brídlová,
+420 541 14 9580, [email protected], FCM
veřejnost
150,00 Kč
200,00 Kč
250,00 Kč
30 minut cvičení
45 minut cvičení
60 minut cvičení
student VUT
100,00 Kč
150,00 Kč
200,00 Kč
Registrace individuálního cvičení dle osobní dohody.
Nutriční poradenství
kontakt:
Mgr. Dana Vránová, Ph.D., [email protected], +420 541 149 422 a Bc. Kamila Smrčková,
[email protected], +420 541 143 478, RC SA PPV




vstupní diagnostika InBody 230 + rozbor výsledků (30 minut)
kontrolní diagnostika InBody 230 (15 minut)
konzultace (30 minut)
analýza stravovacích zvyklostí s návrhem jídelníčku (60 minut)
o analýza stávajícího týdenního jídelníčku klienta
(nutné dodat předem – domluva na předchozí konzultaci)
o rámcová doporučení pro sestavení jídelníčku
o návrh týdenního jídelníčku
veřejnost
250,00 Kč
150,00 Kč
300,00 Kč
850,00 Kč
student VUT
200,00 Kč
100,00 Kč
250,00 Kč
800,00 Kč
Registrace konzultací v systému on line.
Vzdělávání a osvětová činnost zaměřená na výchovu ke
zdraví
kontakt: Bc. Kamila Smrčková, +420 541 143 478, [email protected]; RC SA PPV
Nabídka cyklu odborných přednášek. Čas konání přednášek – dle aktuálního harmonogramu zimního a letního
semestru v rámci výuky tělesné výchovy v předmětu Fyzioprogram (http://www.cesa.vutbr.cz/sport/80fyzioprogramy). Minimální počet zapsaných posluchačů je 10.
 Cyklus přednášek
1 přednáška/1osoba pro veřejnost
100,00 Kč
pro studenty VUT
50,00 Kč
o anatomie
o práce s vlastním tělem
o škola zad, ergonomie
o výživa a pitný režim
o a další.
 Kurzy masáží a regenerace
o výuka v rámci nepovinného předmětu tělesná výchova (semestrální výuka) – pouze pro studenty VUT
o víkendový kurz (14 hodin teorie a praxe) PÁ – NE
 cena pro veřejnost 1 900,00 Kč a pro studenty VUT 1 200,00 Kč
 termíny jsou zveřejňovány v sekci „Aktuality“ na webových stránkách www.cesa.vutbr.cz
o Letní a Zimní škola masáže a regenerace (28 hodin teorie a praxe) ČT – NE
 cena pro veřejnost 2 600,00 Kč a pro studenty VUT 2 400,00 Kč
 termíny jsou zveřejňovány v sekci „Aktuality“ na webových stránkách www.cesa.vutbr.cz
Ve vzdělávací a poradenské činnosti připravujeme kurzy, semináře a workshopy
Psychomotorika - Psychologie sportu - Teambuilding. Informace [email protected]
Masáže
kontakt: Mgr. Linda Brídlová, +420 541 14 9580, [email protected], FCM
Nabídka odborných služeb maséra, cena za 30 minut. Možnost registrace on line.
do 31.10.2014
od 1.11.2014
student VUT
150,00 Kč
200,00 Kč
ostatní
200,00 Kč
250,00 Kč
RC CESA VUT BRNO (kurzy s poradnou VŠTJ MEDICINA Praha)
kontakt: Bc. Martina Daňková, +420 724 879 641, [email protected], RC SA PPV
Pro členy VŠTJ Medicina Praha (roční klubové členství 150,00 Kč) je připraven program, který tvoří měření
tělesného složení na přístroji InBody nebo Bodystat; 2 hodiny pohybové aktivity týdně – individuální nebo
skupinové; 5 konzultací s rozborem jídelníčku a pohybových aktivit – nutriční terapeut, lékař, pohybový
odborník; edukační materiály a vlastní karta účastníka. Na členskou kartu lze také využívat nabídku
pohybových aktivit v Praze nebo v Českých Budějovicích.
Aktuální nabídka cvičebního programu, konzultací a ceny jsou na www.vstj.cz
KARDIOVIZE 2030 - podpora zdraví pohybem
kontakt: doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc. +420 541 149 584, [email protected]; RNDr. Hana Lepková
+420 541 142 270, [email protected]; Ľuba Kovácsová +420 739 329 844, [email protected];
RC SA PPV
Pohybové programy pro jednotlivce i skupiny zaměřené na upevnění zdraví, rozvoj kondice, kompenzaci
jednostranného zatížení, úpravu pohybových stereotypů a denního režimu. Program tvoří vstupní testování a
měření, konzultační a poradenská činnost pro volbu vhodného pohybového režimu s ohledem na aktuální
zdravotní stav organismu a pohybový program. Pohybové programy zabezpečují kvalifikovaní odborníci ve
spolupráci s lékaři v rámci projektu Kardiovize 2030. Celý cvičební program v rozsahu 20 týdnů začíná
testováním a měřením (září, únor). Rozvrh testování a nabízených aktivit bude oznámen speciální vyhláškou
na http://www.cesa.vutbr.cz/verejnost/kardiovize-2030
jednotlivé vstupy
permanentka testování+20 vstupů
permanentka testování+40 vstupů
konzultace (30 minut)
jen cvičební program (20 lekcí ve skupině)
veřejnost
70,00 Kč
1 200,00 Kč
2 200,00 Kč
300,00 Kč
600,00 Kč
student VUT
50,00 Kč
900,00 Kč
1 600,00 Kč
200,00 Kč
-
senioři
50,00 Kč
900,00 Kč
1 600,00 Kč
200,00 Kč
550,00 Kč
Sportovní nabídka pro děti – zdravé děti
kontakt: Mgr. Tereza Píšová, +420 541 142 282, [email protected] a [email protected]
CESA VUT v Brně nabízí celoroční výukový a pobytový program pro děti pod vedením odborníků a
trenérů ve sportovních zařízeních VUT.
Každoročně v září před zahájením sportovních pátků připravujeme pro děti a jejich rodiče „Den otevřených
dveří“ na sportovištích VUT v Brně. V červnu se děti mohou zapojit do programu „Den dětí“.
Aktuální nabídka akcí pro děti, termíny a ceny na http://www.cesa.vutbr.cz/verejnost/pohybove-aktivitypro-deti.

Sportovní pátky pro děti 6 – 8 let
9 – 12 let
 Sportovní pátky pro děti 5 – 12 let
 Sportovní pátky pro děti 6 – 8 let,
9 – 12 let
 Příměstské tábory pro děti 5 – 14 let
atletika, fotbal, tenis, sportovní všestrannost,
bouldering, turistika, hry, vodní sporty
15.00 –16.00
16.00 – 17.00
15.00 – 16.30
15.00 – 16.00
16.00 – 17.00
prázdniny
všestrannost
všestrannost
bouldering
tenis
tenis
Sportovní nabídka pro seniory – aktivní senioři
kontakt: Mgr. Tereza Píšová, +420 541 142 282, [email protected] a [email protected]
CESA VUT v Brně nabízí vzdělávací a pohybové programy pro seniory pod vedením odborníků. Aktuální
nabídka pohybových programů, termíny a ceny jsou na http://www.cesa.vutbr.cz/verejnost/seniori-a-pohyb:



U3V - Pohybové studio pro seniory (základní a navazující kurz)
Seniorská akademie
Pobytové akce v ČR a zahraničí
CENÍK REKLAMNÍCH PLOCH
CESA VUT v Brně nabízí firmám reklamní plochy na vnitřních i venkovních sportovištích na celoroční
pronájem nebo na čtvrtletí. Sportovní areály jsou využívány k výukové činnosti v rámci VUT i k rekreačním
a sportovním aktivitám široké veřejnosti. Reklamou je možné podpořit i jednotlivé sportovní akce studentů
jako jsou vysokoškolské ligy nebo přebory vysokých škol.
Cena za umístění reklamy na více sportovištích současně je stanovena dohodou. Při uzavření smlouvy o
reklamě na delší období nabízíme slevy na celkové částce za metr čtvereční.
Venkovní reklama
Atletický stadion
Víceúčelové hřiště
Tenisové centrum
Loděnice
Boulder aréna
1 měsíc
1500,00 Kč
1500,00 Kč
700,00 Kč
700,00 Kč
700,00 Kč
sleva 3 měsíce
150,00 Kč
150,00 Kč
100,00 Kč
100,00 Kč
100,00 Kč
sleva 6 měsíců
200,00 Kč
200,00 Kč
150,00 Kč
150,00 Kč
150,00 Kč
sleva rok
500,00 Kč
500,00 Kč
300,00 Kč
300,00 Kč
300,00 Kč
Vnitřní reklama
Sportovní hala
Tělocvičny Purkyňova
Tělocvična F1
Fit centrum Machina
1500,00 Kč
1000,00 Kč
700,00 Kč
700,00 Kč
150,00 Kč
150,00 Kč
100,00 Kč
100,00 Kč
200,00 Kč
200,00 Kč
150,00 Kč
150,00 Kč
500,00 Kč
500,00 Kč
300,00 Kč
300,00 Kč
Brno, 1.9.2014
RNDr. Hana Lepková, ředitelka
CESA VUT v Brně
Download

ceník nájmů, tělovýchovných služeb a reklamních ploch 1.9.2014