Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická,
Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola,
Most
příspěvková organizace
nabízí
akreditovaný kvalifikační kurz Ministerstva zdravotnictví České republiky
pod č.j. 15615/2012/VZV
ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
Zahájení kurzu: 7. 11. 2014
Doba realizace kurzu: listopad 2014 - únor 2015
Rozsah kurzu: 160 hodin (z toho 80 hodin teorie, 80 hodin praxe)
Ukončení kurzu: závěrečná zkouška
Výstup kurzu: osvědčení o absolvování vzdělávacího programu
Cena kurzu: 5 000,- Kč
Vstupní předpoklady:
vzdělání pro pracovní pozici sociální pracovník
(studium VOŠ – DiS., studium VŠ – Bc.)
Cílová skupina:
Kurz je určen osobám, které chtějí získat kvalifikaci pro povolání
zdravotnického pracovníka, jenž
budou poskytovat preventivní,
diagnostickou a rehabilitační péči v oboru zdravotně sociální, a to bez
odborného dohledu. Účastník kurzu se bude také podílet na ošetřovatelské péči a
to zejména v oblasti uspokojování sociálních potřeb klienta/pacienta.
Obsah kurzu:
Veřejné zdravotnictví a základy zdravotnické legislativy, vnitřní lékařství,
chirurgické obory, pediatrie, neurologie, psychiatrie, základy ošetřovatelství,
odborná praxe.
Informace a kontakty: tel. 417 637 477 Mgr. Věra Hordějčuková (linka 149)
a Ing. Jitka Hašková (linka 108) nebo 608 055 138, nebo elektronicky
[email protected], [email protected]
Download

ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK