IPVZ – SPECIALIZAČNÍ ODBORNÁ STÁŽ V KLINICKÉ
LABORATORNÍ GENETICE - 220351104
Školitel : prof.MUDr. Petr Goetz, CSc.
------------------------------------------------------------------------------------------------Určeno pro vysokoškolské pracovníky nelékaře v přípravě k atestaci .
Program: molekulárně genetická diagnostika vybraných chorob, multifaktoriální
choroby , molekulárně genetické a cytogenetické vyšetřovací metody,
farmakogenetika, prenatální diagnostika, CF, návštěva laboratoří.
Datum konání: 16.3.2015 – 20.3.2015
Místo konání: ÚBLG 2. LF UK a FN Motol , ÚBLG 1. LF UK a VFN ,
CNC ÚKBLD 1. LF UK a VFN, GENNET s.r.o.
PROGRAM:
16.3. PONDĚLÍ: ÚBLG 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5
4. patro, uzel G – seminární místnost
8.15 - 8.30 -
Registrace účastníků (přístup do 4.patra ÚBLG jen z
části pro dospělé (!), přes hlavní vstup do FNM modrobílá budova, kolem obchodů vlevo do uzlu G
k výtahu a schodišti).
8.30 - 9.00 - prof.MUDr.Petr Goetz , CSc.: „Historie lékařské genetiky
v ČR a současné aktuální problémy“.
9.00 - 10.00 - MUDr. Markéta Havlovicová :
„Vzácná onemocnění“.
10.00 - 11.00 - MUDr. Miroslav Balaščaková, Ph.D. :
„Cystická fibróza“.
11.00 – 12.00 - doc. MUDr. Milan Macek, CSc.:
„Reprodukční genetika a andrologie“.
12.00 - 13.00 - přestávka
13.00 - 14.00 - doc.MUDr.Ondřej Cinek, Ph.D.:
„ Polygenní onemocnění :genetika a vlivy prostředí“.
14.00 - 15.00 - RNDr. Alexandra Štambergová, CSc.:
„Validace molekulárně genetických metod v praxi“.
15.00 – 16.00 - MUDr.Karolína Hronová.:
„Farmakogenetika v praxi“.
17.3. ÚTERÝ :
ÚBLG 1. LF UK a VFN Albertov 4, Praha 2
9.00 - 12.00 - Mgr. Ivan Hrdlička, Ph.D. : „Molekulárně genetická
diagnostika vybraných neuromuskulárních chorob“.
- Ing. Jitka Štekrová: „Molekulárně genetická
diagnostika polycystické choroby ledvin“.
- RNDr. Kateřina Hirschfeldová, Ph.D.:
„Možnosti DNA analýzy mikrodelečních syndromů“.
- prohlídka laboratoří ÚBLG UK 1. LF a VFN.
12.00 - 13.00
- přestávka a
přesun do areálu VFN
Centrum nádorové cytogenetiky ÚKBLD 1. LF UK a VFN
U nemocnice 2, Praha 2 , budova A7
13.00 - 16.00
prof. Ing. Kyra Michalová, DrSc.:
- „ Onkocytogenetika“.
- „ Metody kultivace a vyšetření kostní dřeně a nádorových
tkání, speciální FISH a array CGH“.
18. 3. STŘEDA: ÚBLG 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5
4. patro, uzel G – seminární místnost
- RNDr. Drahuše Novotná: „ Prenatální a postnatální
cytogenetika“.
- RNDr. Daniel Chudoba: „Kultivace buněk pro genetická
vyšetření“.
- RNDr. Novotná, RNDr. Chudoba: „Kultivace a
zpracování buněk, hodnocení v mikroskopu a pomocí
softwaru - laboratoř“.
8:15 - 9:00
9:00 - 10:00
10:00 - 12:00
12.00 - 13.00 -
přestávka na oběd
13.00 - 15.00
Mgr. Jana Drábová: „Molekulární cytogenetika (FISH,
array CGH, včetně laboratoře“.
RNDr. Drahuše Novotná: „ Zajímavé nálezy ÚBLG
Motol (pro zájemce)“.
-
15:00 – 16:00 -
19. 3. ČTVRTEK: ÚBLG 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5
4. patro, uzel G – seminární místnost
9.00 - 10.00
- MUDr. Marek Turnovec:
„Využití internetových databází v DNA diagnostice“.
10.00 – 11.00
- MUDr. Radka Pourová, Ph.D.:
„Molekulární genetika u smyslových vad“.
11.00 – 12.00
- MUDr. Ondřej Hradský, Ph.D.:
„Genetika Crohnovy choroby“.
12.00 – 13.00
- přestávka
13.00 – 14.00
- MUDr. Eva Froňková, Ph.D. :
„Molekulárně genetická diagnostika akutních leukemií“.
14.00 - 15.00
- Mgr.Ivona Marešová : „ Prenatální screening vyšetřením
volné DNA plodu z mateřské krve“.
15.00 - 16.00
- MUDr. Alena Puchmajerová : „Onkogenetika“.
20.3 . PÁTEK :
GENNET s.r.o., Kostelní 9, Praha 7
08.00 – 13.00 - MUDr. Jan Diblík, PhD.:
„Molekulárně cytogenetické metody v reprodukční
genetice“.
- RNDr. Martina Putzová, PhD.:
„Preimplantační molekulárně genetická diagnostika“.
- RNDr. Marie Trková, PhD.:
„Array metody v prenatální a preimplantační
diagnostice“.
Download

Program stáže 16.