V rámci
XX. ročníku mezinárodní konference pořádané
Katedrou veřejných financí
TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY
VEŘEJNÝCH FINANCÍ
vědecký výbor vyhlašuje
STUDENTSKÉ SEKCE
zaměřené na následující témata:
a) Daňová politika
b) Veřejné výdajové programy
c) Veřejné rozpočty
d) Veřejné politiky a veřejné finance
Akceptovány mohou být i příspěvky na další relevantní témata.
Účast v sekcích je spojena se soutěží o nejlepší práci.
Termín a místo konání:
16. dubna 2015 na VŠE v Praze
Odborný garant: prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.
Podmínky účasti v soutěži:
1. student je zapsán do řádného studia bakalářského nebo magisterského
studijního programu,
2. termín odevzdání elektronické přihlášky je 2. 4. 2015,
3. rozsah práce je max. 15 normostran (normostrana je 1 800 znaků včetně
mezer) a je zaslána prostřednictvím e-mailu (ve formátu doc., nebo pdf.) na
e-mail: [email protected] do 12. 4. 2015,
4. do soutěže se nemohou přihlásit účastníci minulých studentských sekcí této
konference, kteří se umístili na 1. – 3. místě.
Komise složená z vysokoškolských učitelů a odborníků z praxe vybere práce, které budou
finančně odměněny a práce budou rovněž publikovány ve sborníku konference Teoretické a
praktické aspekty veřejných financí a zveřejněny na Internetu.
Dotazy, prosím, směřujte na Ing. Savinu Finardi, Ph.D. e-mail:
[email protected]
Studentské sekce proběhnou za laskavé podpory
Komory daňových poradců ČR.
Download

studentská sekce - Katedra veřejných financí