VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO
FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE
Ústav hygieny a technologie mléka
OBOROVÁ RADA PRO HYGIENU A TECHNOLOGII POTRAVIN
a
KOORDINAČNÍ MÍSTO PRO VĚDECKOU A TECHNICKOU SPOLUPRÁCI
S EFSA V ČR, MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ
PROGRAM
XVI. konference mladých vědeckých pracovníků
s mezinárodní účastí
VFU Brno, 28. 5. 2014
Auditoria:
sekce 1(část I.)
sekce 1(část II.) až 3
sekce 5 až 7
posluchárna Pavilonu prof. Lenfelda (budova 12)
zasedací místnost Pavilonu prof. Lenfelda (budova 12)
posluchárna biologie (budova 32)
8:00-9:00
Prezence všech přednášejících v Pavilonu prof. Lenfelda
9:00-9:20
Zahájení konference v posluchárně Pavilonu prof. Lenfelda
9:20-9:50
Přednáška prof. MVDr. Jiřího Rupricha, CSc. „Role EFSA v systému
bezpečnosti potravin v EU“
9:50-10:00 Přesun přednášejících do jednotlivých auditorií (dle programu)
SEKCE 1 – HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN (ČÁST I.)
(posluchárna Pavilonu prof. Lenfelda)
10:00 – 10:50 Přednáškový blok I.
Richardos Nikolaos Salek, Ing.
The impact of ternary mixtures composed of sodium phosphate and citrate salts on processed cheese
spreads hardness
Kateřina Sůkalová, Ing.
Senzorické hodnocení tavených sýrových analogů
Václav Vlášek, Mgr.
Vliv sacharózy na údržnost tvarohu při 8 °C v běžné atmosféře a atmosféře oxidu uhličitého
Jitka Langová, Ing.
Glass transition tests for skimed milk powder on DSC and DTA devices
Kateřina Bogdanovičová, Mgr.
Mikrobiologická kvalita syrového mléka na území České republiky
10:50 – 11:15 Diskuse
11:15 – 12:05 Přednáškový blok II.
Ines Lačanin, mag. nutr.
Occurrence of Enterococcus spp. isolated from the whey
Marek Vrabec, MVDr.
Antibiotická rezistencia mikroorganizmov rodu Enterococcus izolovaných z farmového ovčieho mlieka
a ovčej hrudky
Juraj Gallo, MVDr.
Přežitie Listeria monocytogenes v mäkkom syre vyrobenom z pasterizovaného kozieho mlieka
Lýdia Klapáčová, MVDr.
Production of technologically desirable metabolites by lactobacilli isolated from goat´s milk
Hana Vojkovská, Ing.
Characterization of Cronobacter spp. isolated from fruit, vegetable, water and environmental swabs in
the Czech Republic
12:05 – 12:30 Diskuse
12:30 – 13:15 Přestávka a občerstvení
2
13:15 – 14:05 Přednáškový blok III.
Adriána Fečkaninová, Mgr.
Identifikácia probiotických baktérií izolovaných zo pstruha dúhového
Katarína Marušková, RNDr.
Stanovenie rezistencie druhovo identifikovaných izolátov stafylokokov z mäsa králika divého
(Oryctolagus cuniculus) voči vybraným antibiotikám
Ladislav Kašpar, MVDr.
Chemical and microbiological parameters determining shelf-life of sausages with fish meat (Cyprinus
carpio L.)
Eva Kellnerová, Mgr.
Výskyt reziduí tetracyklinových antibiotik v syrovém kravském mléce
Zuzana Poláková, MVDr.
Screening rezíduí kokcidiostatík v tkanivách brojlerových kurčiat
14:05 – 14:30 Diskuse
14:30 – 15:10 Přednáškový blok IV.
Michaela Maďarová, RNDr.
Stanovenie salinomycínu v krmive pre hydinu pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej
chromatografie s UV detekciou
Zuzana Gondová, MVDr.
Screening rezíduí antibiotík v živočíšnych matriciach s použitím mikrobiálnych inhibičných
testov
Martina Bednářová, Mgr.
Classification of raw material and their effect on selected textural and colour properties of cooked ham
Soňa Bogdanovičová, Ing.
Zastoupení DBP a DEHP v obalech masných výrobků
15:10 – 15:30 Diskuse
15:30 – 15:45 Přestávka a občerstvení
3
SEKCE 1 – HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN (ČÁST II.)
SEKCE 2 – VÝŽIVA, DIETETIKA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT A HYGIENA
VEGETÁBILIÍ
SEKCE 3 – VETERINÁRNÍ EKOLOGIE
(zasedací místnost Pavilonu prof. Lenfelda, místnost č. 237)
10:00 -10:50 Přednáškový blok I.
Jana Strnková, Ing.
Vliv doby skladování na reologické vlastnosti vaječných tekutin
Mária Plšková, Ing.
Možnosť náhrady fosforečnanov amarantovou múkou pri výrobe jemne mletých mäsových výrobkov
Beverly Bělková, Ing.
Impact of vacuum frying on quality of potato crisps and frying oil
Lucie Masaříková, Ing.
Senzorická kvalita biologicky kypřeného bezlepkového pečiva
Petra Čáslavková, Mgr.
The development of image analysis methods for the evaluation of selected quality parameters of food
animal origin
10:50 – 11:15 Diskuse
11:15 – 12:05 Přednáškový blok II.
Petra Jakešová, Mgr.
Zastoupení skupin mastných kyselin v celých tělech bažantů v průběhu jejich růstu
Zbyněk Heger, Mgr.
17β-estradiolem modifikované liposomy jako nanotransportér pro antisense terapii ER+ rakoviny prsu
– in vitro studie s MCF-7 nádorovou linií
Petra Komárková, Mgr.
Wastewater as source of musk fragrances
Simova Tesařová, Mgr.
Occurence of selected bisphenols in surface water
Hana Hrubá, Mgr.
Lead poisoning in avian embryos and the use of ethylenediaminetetraacetic acid in therapy
12:05 – 12:30 Diskuse
12:30 – 13:15 Přestávka a občerstvení
4
13:15 – 13:55 Přednáškový blok III.
Barbora Němcová, Mgr.
Impact of Pt, Pd and Rh on the soil invertebrate Folsomia candida
Matej Kautman, Mgr.
Fylogeografia kliešťa Hyalomma aegyptium
Nicol Janecko, MSc.
Prevalence and antimicrobial resistance of Salmonella in large corvids of Europe and North America
Ivana Jamborová, Mgr.
Plazmidově kódovaná rezistence k cefalosporinům a fluorochinolonům u izolátů Escherichia coli z
havrana polního (Corvus frugilegus) zimujícího v Evropě
13:55 – 14:15 Diskuse
14:15 – 14:45 Přednáškový blok IV.
Hana Dobiášová, Mgr.
Plazmidově kódovaná rezistence k chinolonům u Aeromonas spp. z ornamentálních ryb
Veronika Oravcová, Mgr.
Kolonizácia vankomycín rezistentnými enterokokmi u krkavcovitých vtákov v Európe a v Severnej
Amerike
Markéta Nováková, Mgr.
Rickettsiae in ornitophilic ticks Ixodes arboricola and Ixodes lividus from the Czech republic and
Slovakia
14:45 – 15:00 Diskuse
15:00 – 15:45 Přestávka a občerstvení
5
SEKCE 5 – VEŘEJNÉ VETERINÁŘSTVÍ A OCHRANA ZVÍŘAT
SEKCE 6 – VETERINÁRNÍ TOXIKOLOGIE A TOXIKOLOGIE POTRAVIN
SEKCE 7 – CHOROBY VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT A ZVÍŘAT
ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD
(posluchárna biologie)
10:10 -10:50 Přednáškový blok I.
Gabriela Želinská, MVDr.
Effect of heat stress on plasma neopterin and biopterin in broilers with probiotic suplementation
Petra Hrabčáková, Mgr.
Behaviour patterns of pheasant hens kept in enriched cages during the laying period
Zdeňka Hutařová, MVDr.
The content of polyamines (spermine and spermidine) in the muscles of selected kinds of wild animal
Lenka Divišová, Mgr.
Monitorování obsahu PAH na vybraných tocích České republiky s využitím biochemického markeru
1-hydroxypyrenu
10:50 – 11:10 Diskuse
11:10 – 11:50 Přednáškový blok II.
Marta Bartošková, MVDr.
Evaluation of norfloxacin toxicity for zebrafish (Danio rerio) targeting on selected biomarkers of
oxidative stress
Dana Živná, MVDr.
Determination of oxidative stress parameters in early life stages of common carp (Cyprinus carpio)
after subchronic exposure to ciprofloxacin
Tomáš Král, Mgr.
Hodnocení míry kontaminace psů rtutí pomocí analýzy srsti
Zdeňka Soukupová, Mgr.
Výskyt hlístice Raphidascaris acus u lososovitých ryb chovaných v recirkulačním systému dánského
typu
11:50 – 12:10 Diskuse
12:10 – 13:00 Přestávka a občerstvení
6
13:00 – 13:40 Přednáškový blok III.
Zdeňka Cutáková, Mgr.
Fenotypizace leukocytů u sivenů amerických (Salvelinus fontinalis) s využitím průtokové cytometrie
Nela Dvořáková, MVDr.
Biodiversity and phylogenetic relationships of blood parasites in freshwater turtles from Southeast and
East Asia
Ľubomír Šmiga, MVDr.
Parasite-mediated coexistence
Veronika Kováčová, Mgr. Ing.
Nové druhy netopýrů postihnuté plísní Pseudogymnoascus destructans
13:40 – 14:00 Diskuse
14:00 Přesun účastníků do auditorií Pavilonu prof. Lenfelda
15:00 – 15:45 Přestávka a občerstvení (Pavilon prof. Lenfelda)
PRO VŠECHNY SEKCE
15:45 – 16:00 Vyhlášení výsledků (posluchárna Pavilonu prof. Lenfelda)
16:00 Zakončení konference v posluchárně Pavilonu prof. Lenfelda
Pokyny pro prezentující:
Délka prezentace je omezena na 10 minut.
Prezentaci si připravte na výměnný disk nebo CD.
Ihned po prezenci, resp. před koncem polední přestávky, si přednášející mohou stáhnout do PC svůj
příspěvek.
Zahájení a ukončení konference a vyhodnocení nejlepších příspěvků bude pro všechny sekce
společné, a to v posluchárně Pavilonu prof. Lenfelda.
Účastníci se účastní celé konference, nejen své části!
Účast školitelů je velmi vítána!
7
Download

program konference - xvi. konferenci mladých vědeckých pracovníků