Çeneli Kırıcılar
Jaw Crushers
Dere yatağı veya taş ocaklarından elde edilen tüvenan malzemeyi,
biri sabit diğeri hareketli iki çenesi arasında sıkıştırarak kıran en
eski ve en çok kullanılan kırıcı tipidir. Kırma olayını gerçekleştiren
hareketli çene eksantrik tahrik mili yardımıyla gövdeden askıya
alınmış ve emniyet plakası ile kırıcı gövdesine desteklenmiştir.
Jaw crushers are widely used for crushing of large lumps of blasted
rock and river gravel. Crushing action takes place between two jaws,
the moving jaw is suspended on the eccentric shaft and is supported
by a toggle plate against the crusher frame, performing a to-and-fro
motion against the fixed jaw.
Hareketli çene, besleme ağzında daireye yakın bir elips, çıkış ağzı
bölgesinde ise düz çizgiye yakın dar bir elips çizerek yukarı aşağı
hareket etmektedir. Bu durum, malzemenin yukarıda kavranarak
kırılmasını, aşağıda ise ivme kazanarak çıkış ağzını terketmesini,
dolayısıyla malzeme akışını sağlar.
In the upper section of the feed opening, the moving jaw performs a
nearly circular elliptical motion, while the motion at the discharge end
is a very narrow elliptical one leading to an up-and down motion.
This causes the grip-crush effect at the upper part of the crushing
chamber and an accelerated material flow at the discharge end.
Often in practice it is not possible to obtain the desired degree of
reduction with one crusher. Jaw crushers with large feed openings are
used as primary crushers for crushing of large lumps. Secondary jaw
crushers have feed openings smaller than primary crushers and can
be operated at finer crusher settings to obtain fine products. The size
of the crusher should be selected on the basis of the lump size to be
fed, required product size and the desired capacity. The charts on back
page contain data on crusher capacities and product distributions at
various crusher settings.
Jaw crushers should be selected such that the feed opening should
be considerably larger than the maximum lump size to be crushed.
This reduces the danger of irregular shaped lumps blocking the feed
inlet and as a result material can be fed continuously, the capacity of
the whole plant is increased.
Genellikle arzu edilen ürün ebadını tek bir kırıcıyla elde etmek
olanaksızdır. Çeneli kırıcılar malzemeyi kaba kıran primer kırıcı
olarak kullanılabildikleri gibi, malzemeyi inceltmek için sekonder
kırıcı olarak da kullanılabilirler. Sekonder çeneli kırıcıların besleme
ağız açıklığı primer kırıcılara nazaran daha dardır. Kırıcı seçiminde
beslenecek malzeme ve istenen ürün ebatları ile saatteki üretim
kapasitesi belirleyici faktörlerdir. Bu faktörlerle ilgili grafikler ve
tablolar arka sayfada verilmiştir. Çeneler arasındaki besleme ağız
açıklığı beslenecek malzemenin maksimum boyutundan daha büyük
seçilmelidir. Böylece iri taşların ağızda tıkanıklık yaratması önlenmiş
olacak, sürekli besleme ile kapasite artacaktır.
İstenilen ortalama kapasiteyi sağlayabilmek için, işletme esnasında
besleme ve diğer aksaklıklardan doğabilecek kayıplar gözönünde
bulundurularak, kırıcı teorik değerlerin üzerinde seçilmelidir.
To achieve the average desired capacity, losses in working conditions
should be taken into consideration and crushers should be selected
above theoretical values.
TANIMLAR :
DESCRIPTION
BESLEME AĞIZ AÇIKLIĞI (A1) Sabit ve hareketli çene plakaları
arasında, birinin diş üstü noktasıyla karşısındakinin diş dibi noktası
arasındaki yatay uzaklıktır.
THE FEED OPENING (A1) is the horizontal dimension between the
fixed and moving jaw plates, measured from a tooth top on one jaw
plate, to a root between two teeth on the other.
THE CRUSHER SETTING (A2) is the discharge opening between the
jaw plates farthest down in the crushing chamber. This is measured in
the same way as A1, when the discharge opening is in the fully closed
position.
ÇIKIŞ AĞIZ AÇIKLIĞI (A2) Kırma bölgesinin en uç noktasında A1
açıklığı ile aynı şekilde ölçülen çene plakaları arasındaki uzaklıktır.
Bu ölçüm anında ağız açıklığı en kapalı konumda olmalıdır.
KAVRAMA AÇISI (α) Sabit ve hareketli çene plakaları arasındaki
açıya denir. Belli bir değerin üzerine çıkarılırsa malzeme zor
kavranacağından geri tepme yapar ve kırma kapasitesi düşer.
THE NIP ANGLE (α) is the angle between the fixed and moving jaw
plates. This angle must not be greater than the optimum value
otherwise the jaw plates can not grip the material properly and
the capacity will fall considerably.
14
A1
15
13
7
14
6
12
4
11
1
5
2
3
2
13
3
1
10
8
12
11
10
9
4
90
A2
KO 1
80
9
8
7
70
5
6
60
1. Kırıcı Gövdesi, 2. Pitman, 3. Hidrolik Çene Ayar Mekanizması, 4. Yay Mekanizması, 5. Ayar Bloğu, 6. Emniyet Plakası,
7. Emniyet Plakası Yuvası,
8. Hareketli Çene, 9. Sabit Çene, 10. Sıkma Civatası, 11. Sıkma Kaması, 12. Yan Astar Plakası, 13. Volan + Kasnak, 14. Eksantrik
Mil, 15.
KO 6
KOYatak
9 Grubu
50
1. Crusher Frame, 2. Pitman, 3. Hydraulic Setting System, 4. Spring, 5. Adjustable Seat, 6. Toggle Plate, 7. Toggle Seat, 8. Moving Jaw, 9. Stationary Jaw,
40
10. Fixing Bolt, 11. Fixing Plate, 12. Cheek Plate, 13. Flywheel + Grooved Flywheel, 14. Eccentric Shaft, 15. Bearing Arrangement.
30
30
20
20
10
KO 8
ÇENE PLAKALARI, mangan alaşımlı, aşınmaya dayanıklı özel çelik
dökümdür. Plakaların arka yüzleri işlenerek hareketli çene ve gövde üzerine tam oturması sağlanmıştır.
YAN ASTAR PLAKALARI (12), parçalı olarak imal edilmiş olup, aşınma halinde kolaylıkla değiştirilebilirler.
EKSANTRİK MİL (14), özel alaşımlı (Mn. Cr.Ni.Mo.) dövme çelik malzemeden hassas olarak işlenmiştir. Milin ölçüleri yeterince büyük tutularak sağlamlığa önem verilmiştir.
YATAKLAMA DURUMU (15), kırıcılar, kırma operasyonu esnasında zorlama sebebiyle milde oluşabilecek eksen sapmalarına karşı kendi
kendine ayar sağlayabilen oynak makaralı yataklarla donatılmışlardır.
Yataklar, içeriye toz girişini önleyen ve aynı zamanda gres yağının
dışarıya kaçmasına engel olan çok az boşluklu labirentlerle
korunmuşlardır.
G
HAREKETLİ ÇENE (8), yüksek mukavemet ve esneklik sağlayan çelik
dökümdür. Rulman yuvaları aynı eksende olacak şekilde hassas olarak
işlenmiştir.
CRUSHER FRAME (1) is of all-welded thick steel plate design.
MOVING JAW (8) is a steel casting of high strength and elasticity. Bearing seats are machined with utmost care.
JAW PLATES are made of manganese cast steel, highly resistant to
wear. Backs of the plates are surface milled providing good contact
with the moving jaw and the frame.
CHEEK PLATES (12) are manufactured in parts, worn plates can be
easily replaced.
ECCENTRIC SHAFT (14) is carefully machined from high grade (Mn.
Cr.Ni.Mo.) forged steel. The shaft is amply dimensioned for purposes
of strength.
BEARING ARRANGEMENT (15) Spherical roller bearings fitted on the
shaft have the capability of adjusting themselves to the deflection of
the shaft when the crusher is in operation. The bearings are protected
by labyrinth seals which prevent dust from penetrating the bearings
and also grease from being forced out. Bearing housings consist of a
lower part welded to the frame and an upper cap bolted.
TOGGLE SEATS (7) are made of special steel casting with perfectly
machined contact faces.
TOGGLE PLATE (6) is made of cast iron and the ends of the plates are
milled to have a convex form. This results in rolling of the ends instead
of sliding over the bearing surfaces of the toggle seats and lubrication
is not necessary.
FLYWHEELS (13) are made of cast iron and heavy enough to provide
smooth operation even under heavy loads. The grooved flywheel provide the V-Belt drive from the electric motor.
CRUSHER SETTING (3) effects the product size and the capacity. K.03,
K.07 and K.11 models are equipped with hydraulic setting system.
Adjustment of the crusher setting is made by means of a hydraulic
cylinder which positions the moving Jaw according to required setting. Best crushing efficiency is obtained at optimum nip angles and
to achieve this, discharge opeenings should be adjusted within certain
limits. For other models, crusher setting is by screw mechanism.
Central Grease Lubrication System is standard on K.03, K.07 and
K. 11 models.
B
KIRICI GÖVDESİ (1), kalın saclardan tümüyle kaynaklı olarak imal edilmiştir.
M
ON
D
C
L
K
I
80
120
160
200
240
280
320
0
10
20
20
40
30
60
200
50
60
120
KO 2
K 11
KO 3
KO 7
60
50
40
30
80
30 50
90
100
600
70
70
100
90
400
80
40
100
180
20 30 40 60 80 100
20
10
0
75 100 150 200 250
0
10
20
10
20
40
30
1 2
0
10
20
30
KO 8
30
40
50
60
70
80
A2
KO 6
KO 9
KO 1
90
12
11
10
9
8
1
13
2
3
5
4
14
A1
Seyyar Çeneli Kırıcı.
Mobile Jaw Crusher
160
10
NACE K.07 çeneli kırıcı (Türkiye)
Stationary NACE K.07 Jaw Crusher in operation in Turkey
140
8
NACE K.11 çeneli kırıcı (Cezayir)
Stationary NACE K.11 Jaw Crusher in operation in Algeria
80
KO 4
4 6
Yataklama Durumu, Bearing Arrangement
K03, K07, K11 çeneli kırıcılarda otomatik merkezi gres yağlama
sistemi mevcuttur.
40
E
KIRICI ÇIKIŞ AYARI (3), kırıcıdan çıkan ürün iriliğini ve
kapisiteyi ayarlamak için, çıkış ağız aralığını değiştirmek gerekir. Hidrolik
çene ayar sistemi çenenin istenen ağız açıklığına getirilmesinde oldukça
kolaylık sağlamaktadır. Piston hareketi ayar bloğunu ve emniyet plakasını
iterek pitman üzerindeki hareketli çenenin sabit çeneye yaklaşmasını
sağlar. Kırma işlemi ancak belirli kavrama açıları arasında verimli olarak
yapılabildiğinden, kırıcı çıkış ağız ayarı, kırıcı tipine göre belirli limitler
arasında yapılabilir. Çıkış ayarı K03, K07 ve K11 modelleri dışında vida
mekanizması ile yapılmaktadır.
H
VOLAN (13), kırıcının , zaman zaman maruz kaldığı aşırı yükleme
durumlarında dahi düzgün bir şekilde çalışmasını temin edecek ağırlıkta
olup, pik dökümden imal edilmiştir. Volanın karşı tarafında ise, motordan
V-kayışları ile güç aktaran TAHRİK KASNAĞI bulunmaktadır.
A
EMNİYET PLAKASI (6), pik dökümden mamül olup, plaka uçları
taşlanarak hafif yuvarlatıldığından, yuvalardan kayma yerine yuvarlanma
hareketi yapar. Bu nedenle özel bir yağlamaya gerek kalmaz.
F
EMNİYET PLAKASI YUVALARI (7), özel çelik döküm olup çalışan
yüzeyleri işlenmiştir.
0
Kırıcı yatak yuvaları, gövde sacına kaynaklı alt parça ve ana civata ile
bağlanan üst kepten oluşmaktadır.
6
7
7070
1
1
8
8
6060
12 12 11 1110 109
9
90 90
Tablo 2’de yine çıkış ağız açıklığına bağlı olarak ürün boyut dağılımı verilmiştir. Çıkış ağız açıklığına göre seçilen eğri, belli bir ürün boyutundan çıkan dik çizgiyle kestirilir. Bu noktadan sola yatay gidildiğinde o irilikteki üründen küçük malzemenin oranı, sağa gidildiğinde ise büyük malzemenin oranı bulunur.
Örneğin 200 mm çıkış ağız açıklığında 150 mm’den küçük
(0-150 mm) malzeme oranı yaklaşık %47, büyük malzeme oranı ise
(+150 mm) %53’tür. Tablo 1 ve 2’de verilen tüm değerler orta
sertlikte ve 1.6 ton/m3 yığın yoğunluğundaki kalker için olup,
beslenen malzeme iriliğine, nemine ve besleme şekline bağlıdır.
Diğer malzemeler için NACE’ye danışılmalıdır.
180
180
KO
KO
33
160
160
50
7050
70
6040
60
40
4
80 80
50 50
3030
40 40
2020
KO KO
4 4
60 60
30 30
10
2010
20
40 40
0
8080
0
120 160
160 200
200 240
240 280
280 320
320
120
40 40 80 80 120 120160 160200 200240 240280 280320 320
Tablo 1 Chart1
10
0 010
0
100 200
200 400
400
6 6 8 8 1010 2020303040406060
8080100
04 4
4 6 4 86 10
8 10 20 20
30 30
40 60
40 80
60 80
100 100200 200 400 400600 600
Tablo 2 Chart2
Kapasite Output Capacity (t/h)
Ürün Ebadı Product size (mm)
PRIMER/PRIMARY
F
FF
H HH H
A
F
I I
I
B
BB
B
GG
G
I
E
EE
E
O NO N
G
SEKONDER/SECONDARY
Besleme Ağız
Ölçüleri
Jaw Opening
(mm)
Motor Gücü
Power
kW
L
A
AA
600
600
Volan Devri
Fly Wheel
rpm.
Ağırlık
Weight
(kg.)
M MO O
NN
MM
NACE Pazarlama ve Ticaret A.Ş.
2. Cadde No: 14
06460 A. Öveçler / ANKARA - TÜRKİYE
Tel: +90 312. 472 12 12 (pbx) • Fax: +90 312. 472 12 17
e-mail:[email protected]
NACE Makine Sanayi A.Ş.
1. Organize Sanayi Bölgesi Batı Hun Caddesi No: 7
PK 51 06930 Sincan / ANKARA- TÜRKİYE
Tel: +90 312. 267 00 39 (pbx) • Fax: +90 312. 267 18 44
e-mail:[email protected]
grafiker.com.tr • nc-çnktr-05-2010-2
20 20
4040
K
K
L K
L
K
L
00
KO
KO
4
100
100
60
60
80 80
K 11
K 11
C
2020
120 120
30 30
50 50 75 100
75 100
150 150
200 200
250 250
10070
70100
90 90
KO KO
7 7
KO KO
2 2
C
4040
140 140
KO 9
Closed side setting (mm)
8080
C
C
6060
KO KO
3 3
D
8080
2
160 160
D
100
100
180 180
KO
KO
2
Çıkış ağız açıklığı (mm)
Crusher closed side setting
120
120
KO
KO
77
KK
1111
D
D
140
140
KO 6
6
KO 9
50KO
50side
Chart 1 shows capacities of jaw crushers at various closed
settings,
When using these charts, start from the C.S.S. of80the80crusher on the
KO KO
1 1
vertical axis and follow the horizontal line to the two points
40 it
40where
crosses the curves for different models of crushers.
Going straight
70 70
3030
down from these points to the bottom scale of the chart, maximum and
minimum capacities at this setting can be found.60E.g.60C.S.S.
= 120 mm
3030
model K.03, capacity 90-130 t/hr.
2020
KO KO
6C.S.S.
6 start-KO KO
9 9
Chart 2 shows the estimated product gradation 50
at various
50 2020
1010
ing from the bottom scale of the chart, follow the verical line going
straight up from the required product size and find
the point where this
40 40
1010
line crosses the curve relevant for the crusher setting. Corresponding
30 30
00
figures on the left vertical axis give the percent of undersize and on the
30 30
right vertical axis percent of oversize respectively.
20 20
KO KO
8 8
E.g. C.S.S. = 200 mm, 0-150 mm material is aproximately 47%0and
15010 20
0 + 10
10 10 20 3030
20 20
mm material is approximately 53%. Values given on these charts are
valid for, crushing of medium-hard limestone with
a bulk density of 1.6
10 10
t/m3 and depend on the feed lump size, moisture content, method of
0 10 21 2
feeding, etc. Please consult NACE for different
materials.
100
150
200
250
3030raw
5050
7575100
150
200
250
100
100
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40
Çıkış ağız açıklığı
9090
Tablo 1’de çeşitli çeneli kırıcıların saatteki üretim kapasiteleri, A2ağız
A2açıklığından
çıkış ağzı açıklıklarına bağlı olarak verilmiştir. Çıkış
yatay bir çizgi çekilerek, kullanılan kırıcı tipinin eğrileri kestirilir,
bu noktalardan düşey inilerek kırıcının o çene açıklığındaki minimum
ve maksimum kapasitesi bulunur. Örneğin, K.03 tipi çeneli kırıcının
120 mm çene açıklığındaki üretim kapasitesi 90-130 ton/saat’tir.
Download

PROGRAM AKIŞI Açılış-Saygı Duruşu