BAOBABY kurzy
2013
Šetrné hospodaření s vodou (26 -28.4.2013)
Stavění s přírodou
Jarda Kršňák/www.jamiprojekt.cz
Přírodní zahrady (10. – 12.5.2013)
Tomáš Svoboda/www.prirodnizahrady.com
Stavby z přírodních materiálů (17 – 19.5.2013)
Viktor Karlík/ www.baobaby.org
Venkovní hliněné objekty ( 31.5 – 2.6.2013)
Lída Temelová/www.lutem.weebly.com
Práce s kamenem ( 14. – 16.6.2013 )
Oskar Hora/www.nakamenikamen.cz
Šetrné hospodaření s vodou 26 -28.4.2013
Lektor - Jarda Kršňák/www.jamiprojekt.cz, Kde ? - Hostišová u Zlína
Teorie : Jak hospodařit s děšťovou a šedou vodou, Projektování /
realizace kořenových čistíren odpadních vod a koupacích jezírek pro
rodinné domy a obce.Voda na pozemku.Smysluplné technologie pro
hospodaření s vodou.
Praxe : Osazování rostlinami a finální práce na rozpracované KČOV
Více info: www.baobaby.org, přihlášky:[email protected]
Přírodní zahrady – (10. – 12.5.2013)
Tomáš Svoboda/www.prirodnizahrady.com, Kde-Hostišová
Teorie – Základní principy vytváření přírodních zahrad ( bezúdržbové –
jedlé – trvale udržitelné ), Témata přírodních zahrad – Jedlý les, Šetrné
hospodaření s vodou, Prostor pro živočichy, Pěstování bylin a hub,
Přírodní dům, Hospodaření s odpady, Potravinové samozásobení,
Skladování potravin, Přírodní dětská hřiště, Skleníky a zimní zahrady.
Praxe – bylinková spirála, založení kompostu, vyvýšený záhon – klíčová
dírka, vysazení hub, hmyziště, treláže.
Více info: www.baobaby.org, přihlášky:[email protected]
Stavby z přírodních materiálů – (17 – 19.5.2013 )
Viktor Karlík/ www.baobaby.org, Kde?- Vizovice
Teorie - Historie přírodního stavitelství, Vlastnosti slaměných domů,
Konstrukční systémy, Legislativa v ČR, Zajímavé realizace v ČR a ve
světě, Rostoucí domy.
Praxe – Instalace balíků do stěn, dotěsňování, příprava hliněných omítek
( základový šlem, jádrová a finální omítka ), omítání a tvorba reliéfu.
Více info: www.baobaby.org, přihlášky:[email protected]
Venkovní hliněné objekty
Kde ? – Hájenka Holešov, Kdy ? - 31.5 – 2.6.2013
Lída Temelová /www.lutem.weebly.com
Teorie – Užití nepálené hlíny v současné architektuře, Venkovní
hliněné objekty - součást (nejen) veřejného prostoru.
Praxe – Návrh, Založení, Vytváření a modelování hliněného
objektu.
Více info: www.baobaby.org, přihlášky:[email protected]
Práce s kamenem – ( 14.-16.6.2013 ),
Kde ?- Hostišová u Zlína
Oskar Hora/www.nakamenikamen.cz
Teorie – Možnosti využití kamene v interiéru, v exteriéru, v zahradě,
Skladby zdí, Kde nakoupit kámen, Zajímavé realizace ze světa, Vlastnosti
různých druhů kamenů a jejich použití pro určité kamenné realizace.
Praxe –Založení zdi, Výběr a opracování kamene, Stavba suché zídky.
Více info: www.baobaby.org, přihlášky:[email protected]
BAOBABY KURZY 2013
•
•
•
Cílem všech kurzů je poskytnout účastníkům možnost načerpat inspiraci
v prostředí podobně smýšlejících lidí, získat praktickou zkušenost s materiály,
které jsou šetrné k životnímu prostředí a rozšířit vědomosti o trvale udržitelném
a nenáročném životním postoji.
Nabízíme vám i vašim blízkým i vzdáleným smysluplné, zábavné a obohacující
setkání s příjemnými materiály a aktuálními tématy.
Cena kurzu je 1800,V ceně je zahrnuto ubytování, strava, konzultace vašich projektů a CD
s informacemi o daném tématu k samostatnému studiu.
Pokud si předplatíte celý balíček kurzů, nabízíme slevu 20%
Formou dárkového poukazu můžete svým blízkým zprostředkovat inspirativně
strávený víkend.
•
Kontaktujte nás na:
[email protected]
605 371 737
•
Budeme velmi vděční, pokud informaci o těchto kurzech vypustíte do vašich sítí.
•
PS:
Oslovujeme občanská sdružení, spolky přátel, města, obce, firmy,
čajovny, kluby, festivaly, školy, školky atd.:
Jednotlivá výše uvedená témata můžeme uskutečnit i u vás ve formě přednášky,
kurzu, nebo realizace.
•
o.s.BAOBABY je sdružení, jehož hlavním cílem je pomáhat lidem vytvářet
trvanlivé, funkční, nízkoenergetické, svépomocně stavitelné, výtvarně zajímavé
a zdravé domy a další prvky z přírodních materiálů.
•
Více informací o našich aktivitách naleznete na www.baobaby.org
Za o.s.BAOBABY – Viktor Karlík
Download

Šetrné hospodaření s vodou 26 -28.4.2013