Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č.
2012
Typ nemovitosti
Účel ocenění
1334 / 7 /
Rodinný dům bez nebytových prostor bez garáže
v současném stavu
exekuční řízení
Předmět ocenění
Budova RD č.p. 40, LV č. 355 na pozemku parc.č. St. 97
pozemek parc.č. St. 97, LV č. 355
pozemek parc.č. 331/21, LV č. 355
pozemek parc.č. 331/32, LV č. 355
pozemek parc.č. 405/6, LV č. 355
Adresa
Kraj
Jihočeský kraj
Kat. území
Vlkonice u Vacova
Část obce dle LV
355
Obec
Ulice
Vacov
Vlkonice
Počet obyvatel 1342
č.p.
40
Objednatel
Exekutorský úřad Písek
JUDr. Stanislav Pazderka
Prokopova č.p. 339 č.o. 14
397 01 Písek
Vlastnictví
Budova RD č.p. 40
pozemek parc.č. St. 97
pozemek parc.č. 331/21
pozemek parc.č. 331/32
pozemek parc.č. 405/6
Tel.
E-mail
IČ
DIČ
Boleslavová Ludmila - Vacov, Vlkonice 40
Pešková Ing. Helena - Kostelec, Poměnková
Boleslavová Ludmila - Vacov, Vlkonice 40
Pešková Ing. Helena - Kostelec, Poměnková
Boleslavová Ludmila - Vacov, Vlkonice 40
Pešková Ing. Helena - Kostelec, Poměnková
Boleslavová Ludmila - Vacov, Vlkonice 40
Pešková Ing. Helena - Kostelec, Poměnková
Boleslavová Ludmila - Vacov, Vlkonice 40
Pešková Ing. Helena - Kostelec, Poměnková
Zpracováno pro
exekutora
Vypracoval
Licence číslo
Ing. Vomáčková Marie
sídl. 5. května 885
391 65 Bechyně
email: [email protected]
0664
382210825
[email protected]
.cz
Počet stran textu 7
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
559
559
559
559
559
Dne
5.7.2012
Ke dni
29.6.2012
Prohlídka dne 29.6.2012
tel: 731 573408 381213813
Počet stran příloh
Obvyklá cena - současný stav
-1-
16
Započitatelná podl. plocha
179.71 m2
12 300 Kč/m2
2 210 400 Kč
2 200 000
Dva miliony dvěstě tisíc
1 100 000
Jeden milion sto tisíc
Obvyklá cena - současný stav
Obvyklá cena - současný stav podíl id. 1/2
Kč
Kč
Kč
Kč
Kladné a záporné vlivy na ceny nemovitosti
klad - nemovitost, dobře dostupná v zastavěné části obce Vacov, velká zahrada
zápor - dům vyžaduje údržbu
Podmínky platnosti ceny
cena obvyká je platná k datu ocenění , podíl id. 1/2 činí 1100000,- Kč
Nákladová cena (stavba bez opotřebení) - současný stav
3 386 000 Kč
Tři miliony třistaosmdesátšest tisíc Kč
Vyhodnocení rizik
nemovitost je zapsána na LV, byl předložen aktuální originál LV (údaje na něm uvedené souhlasí se skutečným
ANO
stavem)
ANO stavba je umístěna na vlastním pozemku
ANO k nemovitosti je zajištěn po právní stránce bezproblémový přístup
nemovitost je prosta věcných břemen a jiných omezení, zásadním způsobem podmiňujících vhodnost zástavy,
ANO
např. - břemeno doživotního užívání, nájemní smlouvy na dobu určitou a předkupní práva
nemovitost je prosta věcných břemen a jiných omezení, částečně podmiňujících vhodnost zástavy, např. –
ANO
břemeno vedení IS, ochranná pásma
NE
nemovitost je prosta jakýchkoliv dalších omezení, např. - zástavní právo, exekuce, apod.
na listu vlastnictví jsou uvedena nařízení exekucí, exekuční příkazy k prodeji, zástavní práva exekutorská,
soudcovská
ANO stavba nevykazuje zjevné technické závady, ovlivňující její životnost
ANO nemovitost je užívána v souladu s právním stavem
ANO stavba je určena výhradně k bydlení nebo rekreačním účelům
ANO stavba je zkolaudována a bylo ji přiděleno č.p. event. evidenční
nemovitost se nenachází v území, které bylo v minulosti zaplaveno, nenalézá se v záplavovém území dle platného
ANO
povodňového plánu
ANO stavba je dokončena
ANO zpracovatel ocenění je odhadcem exekutora
REET:
Vyhodnocení aktuálního nabývacího titulu
jedná se o exekuci spoluvlastnického podílu id. 1/2
Vyhodnocení předchozího nabývacího titulu
rozhodnutí o přidělení čísla popisného 6,8,¨.1981
usnesení soudu o projednání dědictví pro Pešková Helena Ing.
smlouva kupní ze dne 3.1.2001 pro Boleslavová Ludmila
-2-
ANO
Podklady
Výpis z katastru nemovitostí LV č. 355, vyhotovil Exekutorský úřad Písek 6.6.2012.
Snímek kat. mapy pro k.ú. Vlkonice u Vacova, vyhotovil kopie z katastru nemovitostí 29.6.2012.
Datum předání kompletních podkladů 5.7.2012
Přílohy
Výpis z katastru nemovitostí LV č. 355, vyhotovil Exekutorský úřad Písek 6.6.2012.
Snímek kat. mapy pro k.ú. Vlkonice u Vacova, vyhotovil kopie z katastru nemovitostí 29.6.2012.
-3-
Místopis
Poloha a význam obce v rámci ČR a regionu
Obec Vacov se nachází v okrese Prachatice, kraj Jihočeský. V letním období je Vacov vyhledávaný chataři, tehdy se počet
obyvatel až zněkolikanásobuje.
Obec Vacov se nachází v regionu Vimperk, kraj Jihočeský asi 15 km od Vimperka
Umístění v obci, dopravní dostupnost, občanská vybavenost, ...
Umístění v obci
okrajová část obce
Okolní zástavba zástavba RD
Obec Vacov má vybudovanou čističku odpadních vod, kanalizaci a vodovod. V obci funguje pobočka České pošty,
mateřská a základní škola, obecní knihovna, hřiště s tělocvičnou a koupaliště. Ordinuje zde i lékař. V obci je Sbor
dobrovolných hasičů a Tělovýchovná jednota.K největším zaměstnavatelům v oblasti průmyslu patří pekárna Vacov, dále
tradiční výroba dřevěných hraček v Miřeticích, provozovna na výrobu přesného těsnění v Nespicích a ZOD Vacov. Také
zde působí řada drobných živnostníků a řemeslníků. Je zde také přírodní koupaliště.
Informace o nemovitosti
samostatně stojící rodinný dům v zahradě, podsklepený sedlová střecha, krytina eternitové šablony, pozinkované
klempířské konstrukce, okna dřevěná špaletová, dveře náplňové, vytápění ústřední topení s kotlem na pevná paliva,
omítky vnitřní vápenné štukové, obklady palubkové, venkovní omítky břízolitové, koupelna v přízemí vana, umyvadlo, WC
samostatné, v podkroví koupelna s WC, dům je z roku 1960, napojen na vodovod, kanalizaci, elektřinu
Přístup a příjezd k nemovitostem
přímo z veřejné komunikace parc.č. 243/4 ve vlastnictví Česká republika - právo užívání pro Správa a údržba silnic.
Přístupová komunikace
Přístup a příjezd k nemovitostem je po zpevněné komunikaci. Povrch: asfaltový.
Příjezdová komunikace nevykazuje závady.
Popis nemovitosti
Počet PP
1
Počet NP
Počet koupelen
Vybavení koupelny
vana, umyvadlo
vana, sprchový kout, WC
1
Počet podkroví
2
1
106 m2
Zastavěná plocha 1.NP
Počet kuchyní
2
Vybavení kuchyně
kuchyňská linka, sporák elektrický, digestoř
kuchyňská linka, sporák elektrický
Vybavení kuchyně součástí obvyklé ceny
Ne
Při ocenění nemovitostí pro účely zřízení zástavního práva, není vybavení kuchyně součástí obvyklé ceny
Počet bytových jednotek
2
Každá bytová jednotka má vlastní
Celý RD má společné
RD je rozdělen dle zákona 72/1994 SB.
Ne
vchod, vytápění, měření elektro, měření vody
Rodinný dům je v současném stavu běžně uživatelný a obyvatelný
Ano
Technický stav
Budova RD
Stav
průměrný - zhoršený
Stáří roků
Opotřebení odhadem
Závažné technické nedostatky, nebo poruchy statiky, které mají zásadní vliv na životnost stavby
odhadem 52
55 %
nevykazuje
Nákladová cena (stavba bez opotřebení)
Obestavěný prostor
846 m3 Cena
4 000 Kč/m3
Cena celkem
3 386 000 Kč
Pozemky
Pozemky tvořící funkční celek se stavbou
Výměra
2 875 m2 Cena pozemků
300 Kč/m2
Cena celkem
863 000 Kč
Inženýrské sítě
Elektro
Voda ze studny
Kanalizace do žumpy
Kanalizace do vlastní
ČOV
Dálkové vytápění
napojeno
není
není
není
Voda z řadu
Kanalizace do řadu
Kanalizace do septiku
Plyn
není
-4-
napojeno
napojeno
není
není
Popis provedení budovy
Konstrukce
Provedení
%
Konstrukce
dokonč
100
100
dveře
podlahy nebytových
místn.
elektro
dřevěné trámové s
podhledem
eternitové šablony
omítka ze stříkaného
břizolitu
betonové se stupni
keramickými
hladké lakované
keramická dlažba
světelný a motorový rozvod
100
rozvod plynu
ne
100
z prostého betonu
100
svislé nosné
konstrukce
krov
obvodové stěny z
zděné
100
izolace proti zemní
vlhkosti
stropy
sedlový
cihelného zdiva v tl. do 45
cm
vápenná omítka štuková
100
100
střešní krytina
vnější úpr. povrchů
100
schodiště
dvojitá dřevěná špaletová
parkety
100
100
ústřední s kotlem na pevná
paliva
studené a teplé
bojler
100
okna
podlahy obytných
místn.
vytápění
rozvod vody
zdroj teplé vody
100
100
dokonč
s izolací vodorovnou
základy
vnitřní úpr. stěn
%
Provedení
1.PP - výčet místností
sklep
prádelna
sklep
kotelna
plocha
13.74
10.54
14.11
19.20
Součet ploch za podlaží
1.NP - výčet místností
zádveří
kuchyně
jídelna
koupelna
pokoj
ložnice
chodba
WC
schodiště samostatné vnitřní
spíž
57.59 m2
35.67 m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
koeficient KZp
započit. plocha
1.0
3.28 m2
1.0
5.79 m2
1.0
15.12 m2
1.0
3.29 m2
1.0
15.60 m2
1.0
21.72 m2
1.0
5.95 m2
1.0
1.30 m2
1.0
5.40 m2
1.0
3.20 m2
80.65 m2
80.65 m2
plocha
m2
m2
m2
m2
m2
m2
koeficient KZp
započit. plocha
1.0
6.83 m2
1.0
3.25 m2
1.0
23.48 m2
1.0
13.04 m2
1.0
12.99 m2
1.0
3.80 m2
63.39 m2
63.39 m2
6.83
3.25
23.48
13.04
12.99
3.80
Součet ploch za podlaží
-5-
100
100
koeficient KZp
započit. plocha
1.0
13.74 m2
0.5
5.27 m2
0.5
7.06 m2
0.5
9.60 m2
3.28
5.79
15.12
3.29
15.60
21.72
5.95
1.30
5.40
3.20
1.Podkroví - výčet místností
chodba
koupelna s WC
pokoj
pokoj
pokoj
kuchyně
100
m2
m2
m2
m2
plocha
Součet ploch za podlaží
100
100
Srovnávací metoda
1. srovnatelná nemovitost
Zdroj informace
realitní inzerce – nabídky: Realitní kancelář Drha , datum změny inzerátu 3.7.2012
Konstrukční provedení
Stavba zděná
Počet PP
1
Počet NP 1
Počet podkroví 0
Zastavěná plocha 1.NP
245.0 m2
2
Podlahová plocha
80.0 m Celková výměra všech pozemků
1018.0 m2
Cena za nemovitost
Redukce ceny
Redukovaná cena
995 000 Kč
0 %
995 000 Kč
12 400 Kč/m2
12 400 Kč/m2
Porovnání s nemovitostí oceňovanou
Menší vesnický dům na okraji obce Vlkonice u Vacova. Chalupa má zastavěnou plochu spolu s dvorem 254 m2 a náleží k
ní velká zahrada s ovocnými stromy o výměře 1018 m2. V přízemí se nalézá předsíň, kuchyně, pokoj, ložnice, koupelna s
vanou, WC a spíž. Objekt je částečně podsklepený sklepem s kamenným klenutým stropem. Podkroví je dosud nevyužito,
lze zde vybudovat další pokoje. K domu je přistavěna garáž s dílnou a na zahradě stojí dřevěná kolna. Chalupa je
napojena na el. 220/380V a nově je vybudován přívod obecní vody. Odkanalizování je provedeno do vyvážecí jímky.
Vytápění je řešeno kamny spojené s pecí a akumulačními kamny. Jsou zde potřeba provést opravy a údržba
2. srovnatelná nemovitost
Zdroj informace
realitní inzerce – nabídky: Actual reality , datum změny inzerátu 28.6.2012
Konstrukční provedení
Počet PP
0
Počet NP 1
Počet podkroví 1
Zastavěná plocha 1.NP
Podlahová plocha
80.0 m2 Celková výměra všech pozemků
Cena za nemovitost
Redukce ceny
Redukovaná cena
1 190 000 Kč
10 %
1 071 000 Kč
280.0 m2
600.0 m2
14 900 Kč/m2
13 400 Kč/m2
Porovnání s nemovitostí oceňovanou
Rodinný dům o velikosti 3+1 u obce Vacov. Dispozice: 1.NP - obývací pokoj propojený s jídelním a kuchyňským koutem,
spíž a velká koupelna, WC, komora s vodárnou. 2.NP - dvě ložnice, prostorná podesta, WC s umyvadlem a velká krytá
lodžie. Vytápění krbovými kamny na dřevo (vytopí celou chalupu), v kuchyni a koupelně el. temperovaná dlažba. Dům se
nachází ve velmi klidné lokalitě. Lyžařský areál Zadov - cca 12 km od domu.
-6-
3. srovnatelná nemovitost
Zdroj informace
realitní inzerce – nabídky: , datum změny inzerátu 15.4.2012
Konstrukční provedení
Stavba zděná
Počet PP
1
Počet NP 2
Počet podkroví 0
Zastavěná plocha 1.NP
Podlahová plocha
220.0 m2 Celková výměra všech pozemků
Cena za nemovitost
Redukce ceny
Redukovaná cena
121.0 m2
857.0 m2
12 300 Kč/m2
2 699 000 Kč
0 %
2 699 000 Kč
12 300 Kč/m2
Porovnání s nemovitostí oceňovanou
Prodej celopodsklepeného rodinného domu se dvěma garážemi o dispozici 2 x 3+1 s lodžií o CP 857 m2, zast. plocha
121 m2, zahrada 706 m2 v obci Vacov. Dům z roku 1980 má technické zázemí, dvě garáže. V přízemí je veranda, vstupní
hala s bytem dispozičně 3+1 s lodžií a v 1. NP. druhá jednotka 3+1 s lodžií. Občanská vybavenost i služby v obci.
Vyhodnocení srovnávací metody
Rozpětí redukovaných cen
Stanovená cena za 1m2 v oceňované nemovitosti
12 300 - 13 400 Kč/m2
995 000 - 2 699 000 Kč
12 300 Kč/m2
cenu odhaduji vzhledem k poloze domu , lokalitě v níž se nachází, jeho dopravní dostupnosti a technickému stavu
Vypracoval
Licence číslo
0664
Ing. Vomáčková Marie
sídl. 5. května 885
391 65 Bechyně
podpis
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu
v Českých Budějovicích pod čj. 1575Z ze dne 18. 11. 1998 pro základní obor ekonomika,
odvětví cena a odhady nemovitostí, pro základní obor stavebnictví,odvětví stavby
obytné, průmyslové a vodní.
-7-
Fotodokumentace
kuchyně 1. NP
koupelna 1. NP
jídelna 1. NP
pokoj 1 NP
ložnice 1. NP
chodba 1. NP
-8-
Fotodokumentace
WC 1. Np
pokoj podkroví
chodba podkroví
koupelna s WC podkroví
prádelna 1 PP
kotelna 1 PP
-9-
Download

zde - Exekutorský úřad Písek / JUDr. Stanislav Pazderka