Maják na kruhovou linku.
Loop Flashlight BX-FOL.
• připojení přímo na X-LINE • nastavitelná frekvence záblesků • nízká spotřeba proudu • možnost individuální blokace •
integrovaný zkratový izolátor • kryt v bílé nebo červené barvě
• červená nebo oranžová čočka • robustní kryt • do prostředí
kategorie typu A ve shodě EN 54-3.
• can be connected directly to the X-LINE • configurable
flash rate • low power consumption • can be individually
disabled • integrated short circuit isolator • white or red case
colours • red or orange lens • robust plastic case • type A
environment category according to EN 54-3.
Popis
Description
Maják na kruhovou linku BX-FOL se používá k optické signalizaci požárního poplachu ve vnitřních prostorech (prostředí kategorie typu A ve shodě s EN 54-3).
The loop flashlight BX-FOL is used to optically signal
a fire alarm in interior rooms and conforms to environmental category type A according to EN 54-3.
Zařízení je dodáváno v červené nebo bílé barvě
s červenou nebo oranžovou čočkou a připojením pomocí 6-ti pólové svorky přímo na X-LINE ústředny
Integral.
The device is available in red or white with red or
orange lens and is connected directly to Integral
X-LINE by means of a 6 pin screw clip.
Na kruhovou linku X-LINE může být připojeno samostatně až 32 majáků BX-FOL, příp. v množství podle
kapacity v kombinaci s ostatními prvky na kruhu a též
podle průměru použitého kabelu.
Požadovaná frekvence záblesků může být nastavena
buď jako „nízká“ nebo „vysoká“ nastavením DIP přepínačů nebo pomocí software, „vysoká“ je tovární nastavení.
Pro instalaci je doporučené použít stíněné kabely
zejména tam, kde lze předpokládat občasnou nebo
trvalou přítomnost rušivých elektromagnetických polí
nebo tam, kde jsou rušivé vlivy jako následek periodických pracovních procesů.
Stejně jako každý prvek vedení Integral X-LINE i modul BX-FOL obsahuje zkratový izolátor, který zaručuje
v případě poruchy vedení (přerušení nebo zkratu vedení) plnou funkčnost kruhové linky a zároveň snadnou
lokalizaci místa poruchy.
Při aplikaci je nezbytné dodržet všechny národní předpisy a doporučení pro návrh a instalaci systémů EPS.
Up to 32 BX-FOL devices can be connected to an
Integral X-LINE, with the quantity being determined
by the combination of other devices as well as the cable
diameter.
The required flash frequency can be set to “Slow” or
“Fast” by using software or a DIP switch, with “Fast”
being the factory setting.
In particular when deployed in areas where there are
EMC disturbances, or where such disturbances can
occur periodically as a result of working processes, we
recommend that a shielded fire alarm cable is used.
Like every element of Integral X-LINE, the loop flashlight BX-FOL also contains a short circuit isolator,
which ensures in the event of a wire break or a short
circuit that the fault is localised and that the loop circuit’s operation is simultaneously maintained in its entirety.
The country-specific guidelines for planning and installation of automatic fire alarm systems are applicable.
Maják na kruhovou linku BX-FOL.
Loop Flashlight BX-FOL.
Kryt:
Hmotnost:
Schválení VdS:
Certifikát CPD:
12 až 30 VDC
500 µA
max. 3,7 mA @ 24 VDC
sériový, 2-vodičová technologie
šroubovací svorky, max. 2,5 mm²
0,5 Hz (nízká) / 1 Hz (vysoká)
IP 21c
-10° do +55°C
93 mm
54 mm
bílá (podobná RAL 9003)
červená (podobná RAL 3001)
ABS
ca. 110 g
G210085 (EN 54-3, EN 54-17)
0786-CPD-20987 (EN 54-17)
SCHRACK SECONET AG
A-1122 Wien, Eibesbrunnergasse 18 • Tel.: +43-1-81157-0 • [email protected]
Operating voltage:
Power consumption:
in idle mode:
flashrate:
Signal transmission:
Connection:
Flashrate:
Protection class:
Ambient temperature:
Diameter:
Construction height:
Case colour:
Case material:
Weight:
VdS-Approval:
CPD-Certificate:
12 to 30 VDC
500 µA
3.7 mA @ 24 VDC
serial, 2-wire-technology
Screw clips, maximum 2.5 mm²
0,5 Hz (slow) or 1 Hz (fast)
IP 21c
-10° to +55°C
93 mm
54 mm
white (similar to RAL 9003)
red (similar to RAL 3001)
ABS plastic
ca. 110 g
G210085 (EN 54-3, EN 54-17)
0786-CPD-20987 (EN 54-17)
Weitere Informationen sind der Technischen Dokumentation zu entnehmen.
Further informations can be obtained from the technical documentation.
Provozní napětí:
Proudový odběr:
Klidový proud:
Proud při aktivaci:
Přenos signálu:
Připojení:
Frekvence záblesků:
Krytí:
Teplota okolí:
Průměr:
Konstrukční výška:
Barva materiálu:
Technical data
© Schrack Productions - B-DB-0072DE-EN – V2.1
Technische Änderungen vorbehalten - subject to technical modifications
Technická data
Download

Maják na kruhovou linku. Loop Flashlight BX-FOL.