Download

Regresní model s fixními a náhodnými efekty (s príklady)