HELUZ Family 2in1
důležitá součást obálky budovy
Ing. Pavel Heinrich
Technický rozvoj
[email protected]
25.10.2013
Ing. Pavel Heinrich
1
HELUZ Family 2in1
Výroba cihel Family 2in1
U (W/m2.K) - na základě měření fragmentu zdiva, praktická vlhkost, bez omítek
Family 50
U = 0,11
W/m2.K
Family 44
U = 0,14
W/m2.K
Family 38
U = 0,17
W/m2.K
Family 30
U = 0,24
Doplňkové cihly pro rohy a ostění a úpravu
výšky zdiva - nízké cihly
W/m2.K
Family 25
U = 0,31 W/m2.K
Věncovka 8
23/25 2in1
25.10.2013
Ing. Pavel Heinrich
2
HELUZ Family 2in1
Výroba cihel Family 2in1
U (W/m2.K) - na základě měření fragmentu zdiva, praktická vlhkost, bez omítek
Family 50
U = 0,11
W/m2.K
Family 44
U = 0,14 W/m2.K
- Bungalovy
- Vícepodlažní
domy
- Vícepodlažní
domy
25.10.2013
Ing. Pavel Heinrich
3
HELUZ Family 50 2in1
- vlastnosti
25.10.2013
Ing. Pavel Heinrich
4
HELUZ Family 50 2in1
- vlastnosti
Výplň cihel HELUZ
Fasádní polystyren F 70
25.10.2013
Ing. Pavel Heinrich
5
HELUZ Family 50 2in1
tepelnětechnické parametry
 nízká tepelná vodivost zdiva
 design = 0,058 W/m.K
 zlepšení tepelněizolačních parametrů zdiva
ve všech směrech zejména svisle
 výrazné zvýšení teplotního útlumu a
fázového posunu -> zimní a zejména letní
teplotní stabilita
25.10.2013
Ing. Pavel Heinrich
6
HELUZ Family 50 2in1
vzduchotěsnost
Laboratorní měření + měření na stavbě -> omítnuté cihelné zdivo je
vzduchotěsné + detaily
Jednostranně omítnuté
Oboustranně omítnuté
25.10.2013
Ing. Pavel Heinrich
7
HELUZ Family 50 2in1
25.10.2013
Ing. Pavel Heinrich
8
HELUZ Family 50 2in1
24.3.2013
5:33
Zdivo jednostranně
omítnuté, fáze stavby
(rekuperace mimo provoz)
-3°C
16°C
12°C
6°C
-7 °C
-6°C
15 °C
17°C
12 °C
25.10.2013
Ing. Pavel Heinrich
9
HELUZ Family 50 2in1
18.4.2013
12:11
Zdivo jednostranně
omítnuté, fáze stavby
(rekuperace mimo provoz)
37°C
16°C
17°C
19°C
39°C
17 °C
16°C
17 °C
38°C
25.10.2013
Ing. Pavel Heinrich
10
HELUZ Family 50 2in1
23.7.2013
14:23
Zdivo oboustranně
omítnuté, fáze stavby
(rekuperace mimo provoz)
31°C
25°C
25°C
25°C
41 °C
--°C
25 °C
25°C
25 °C
25.10.2013
Ing. Pavel Heinrich
11
HELUZ Family 50 2in1
23.7.2013
20:03
Zdivo oboustranně
omítnuté, fáze stavby
(rekuperace mimo provoz)
31°C
25°C
25°C
28°C
29 °C
--°C
25 °C
25°C
25 °C
25.10.2013
Ing. Pavel Heinrich
12
HELUZ Family 50 2in1
24.7.2013
4:53
Zdivo oboustranně
omítnuté, fáze stavby
(rekuperace mimo provoz)
22°C
25°C
26°C
26°C
16 °C
--°C
25 °C
25°C
26 °C
25.10.2013
Ing. Pavel Heinrich
13
HELUZ Family 50 2in1
Teplota 24. 3. a 18.4.2013 (+37,4 °C až - 6,6°C)
50
Zóna největšího namáhání
od klimatických podmínek,
velké výkyvy, rychlé
18.4.2013
40
12:11
Teplota (°C)
30
Zdivo jednostranně
omítnuté, fáze stavby
20
(rekuperace
mimo provoz)
37°C
16°C
17°C
Zóna s minimálním
namáháním od klimatických
podmínek. Teploty jsou
podobné jako teploty
interiéru.
Zóna mírného namáhání od
klimatických podmínek,
pozvolné změny.
17 °C
19°C
39°C
16°C
17 °C
38°C
10
0
0
-10
100
200
300
400
500
600
Vzdálenost od vnějšího líce cihly (mm)
Teplo
Chlad
25.10.2013
Ing. Pavel Heinrich
14
Detaily – založení stavby




více možností
žádná není špatná
záleží na místních podmínkách
výška upraveného terénu …
25.10.2013
Ing. Pavel Heinrich
15
Detaily – založení stavby
 šířka základů – dle charakteru
zeminy/podloží
 zatížení – stálé, užitné, sníh
Šířka základů v místě zakládací spáry není určena tloušťkou zdiva
(zdivo je z cihel o nízké objemové hmotnosti cca 650 kg/m3 x plné cihly cca 1650 kg/m3)
25.10.2013
Ing. Pavel Heinrich
16
Detaily – založení stavby
 tepelnětechnické posouzení
 ČSN 73 0540-2
Tloušťka EPS s
= 0,04 W/m.K
Tloušťka izolantu (mm)
80
130
170 260
40
60
80 130
25.10.2013
Ing. Pavel Heinrich
17
Detaily – založení stavby
!!! Světlá výška místnosti 2600 mm !!!
 Tepelnětechnické posouzení
11 0540-2
řad cihel -> 2750 mm
-obvykle
ČSN 73
?
- (120 mm izolace + 50 mm podlaha + 10
mm krytina + 15 mm omítka = 195 mm)
celkem 2750 – 195 = 2555 mm ->
rezerva založení první řady cihel ->
splnění podmínky na světlou výšku
!!! Při větší tloušťce izolace > 120 mm ->
nutné nízké cihly popř. další řada cihel !!!
(+ další např. vedení rozvodů v podhledu
stropu)
Tloušťka EPS s
= 0,04 W/m.K
Tloušťka izolantu (mm)
80
130
170 260
40
60
80 130
25.10.2013
Ing. Pavel Heinrich
18
Detaily – založení stavby
 ekonomické zhodnocení
Tloušťka
izolace
mm
290
180
120
120
120
Tloušťka
izolace
mm
290
180
120
120
120
Poznámka
bez izolace soklu
bez izolace soklu
bez izolace soklu
se svislou izolací soklu
XPS
s vodorovnou izolací u
soklu XPS
Poznámka
bez izolace soklu
bez izolace soklu
bez izolace soklu
se svislou izolací soklu
XPS
s vodorovnou izolací u
soklu XPS
(„zjednodušené“)
Tepelný odpor
Potřeba tepla na
vytápění domu
m2.K/W
7,25
4,5
3
MWh/rok
2,523
2,833
3,17
Cena za
topení plyn
Kč/rok
5447
5847
6343
3
3,075
6219
3
3,03
6150
Rozdíl v ceně za
topení
Investiční náklady
Prostá
návratnost
Kč/rok
896
496
0
Kč
30000
20000
0
roky
33
40
0
124
12000
97
193
12000
62
25.10.2013
Ing. Pavel Heinrich
19
Detaily – založení stavby
 technické problémy příliš
velké vrstvy izolace v podlaze
http://bydlenistavba.cz/wpcontent/uploads/2013/05/Obr%C3%A1z
ek1.jpg
25.10.2013
Ing. Pavel Heinrich
21
Detaily – založení stavby
 tepelnětechnické porovnání
 dynamická simulace -> reálnější
průběh teplot a tepelných toků
 ustálené teplotní pole -> chybné rozložení
teplot v detailu oproti realitě
25.10.2013
Ing. Pavel Heinrich
22
Detaily – založení stavby
 tepelnětechnické porovnání
 dynamická simulace
vs.
 stacionární teplotní pole
vs.
25.10.2013
Ing. Pavel Heinrich
23
Detaily – založení stavby
 porovnání jednotlivých variant
založení stavby
 dynamická simulace
25.10.2013
Ing. Pavel Heinrich
24
Detaily – založení stavby
 dynamická simulace
25.10.2013
Ing. Pavel Heinrich
25
Detaily – založení stavby
 dynamická simulace
25.10.2013
Ing. Pavel Heinrich
26
Detaily – založení stavby
 dynamická simulace
25.10.2013
Ing. Pavel Heinrich
27
Detaily – založení stavby
 dynamická simulace
25.10.2013
Ing. Pavel Heinrich
28
Detaily – založení stavby
 měření teplot na nulovém domě
25.10.2013
Ing. Pavel Heinrich
29
Detaily – založení stavby
 měření teplot na nulovém domě
5.3.2013
16,3 °C
12,2 °C
11,9 °C
16,5 °C
12,2 °C
12,6 °C
10,9 °C
----- °C
10,4 °C
9,1 °C
----- °C
10,4°C
Teplota interiéru pouze cca
15 °C; fáze stavby
25.10.2013
Ing. Pavel Heinrich
30
Detaily – založení stavby
 měření teplot na nulovém domě
17.7.2013
16,7 °C
12,3 °C
11,7 °C
18,0 °C
12,1 °C
16,8 °C
12,3 °C
----- °C
18,3 °C
13,1 °C
----- °C
12,0°C
25.10.2013
Ing. Pavel Heinrich
31
Detaily – založení stavby
 měření teplot na nulovém domě
11.9.2013
19,0 °C
14,4 °C
13,5 °C
19,6 °C
14,1 °C
18,2 °C
14,2 °C
15,2 °C
19,0 °C
14,7 °C
15,6 °C
13,9°C
25.10.2013
Ing. Pavel Heinrich
32
Detail soklu
 a
?
Setkáváme se s tvrzením,
že je zde velký tepelný
most.
Ale proč i u nevytápěných
objektů resp. pouze
základů?
25.10.2013
Ing. Pavel Heinrich
33
Detail soklu
 a
Ve stacionárním
teplotním poli
nevyřešíme
?
-> dynamická simulace
Setkáváme se s tvrzením,
že je zde velký tepelný
most.
Ale proč i u nevytápěných
objektů resp. pouze
základů?
25.10.2013
Ing. Pavel Heinrich
34
Detail soklu
dT cihel a soklu
2,50 °C
-11,59°C
-9,07 °C
dT cihel a soklu
0,19 °C
-11,47 °C
-11,28 °C
25.10.2013
Ing. Pavel Heinrich
35
Detail soklu
-11,59°C
-9,07 °C
25.10.2013
Ing. Pavel Heinrich
36
Detaily soklu
 nezateplený detail soklu nelze považovat za
tepelný most
 založení domu na pěnovém skle je vhodnou
variantou + zateplení obvodu základové desky
 zachování variabilnosti konstrukčního řešení
soklu
 zvyšování tloušťky TI v podlaze je „zbytečné“
25.10.2013
Ing. Pavel Heinrich
37
Detaily – uložení stropu
25.10.2013
Ing. Pavel Heinrich
38
Detaily – uložení stropu
 Inovativní řešení
25.10.2013
Ing. Pavel Heinrich
39
Detaily – uložení stropu
 inovativní řešení
 eliminace tepelné vazby
 jednoduché řešení
 variabilita – místo klasické zakládací
malty použít maltu tepelněizolační
 použít věncovku 8 2in1
25.10.2013
Ing. Pavel Heinrich
40
Detaily – napojení zdi a
střechy
HELUZ Family
25 2in1
HELUZ věncovka U 24
HELUZ věncovka 8
2in1
Tepelněizolační malta
25.10.2013
Ing. Pavel Heinrich
41
Heluz Family 2in1
Zásady provádění
 používat ucelený systém cihel 2in1
 používat tepelněizolační malty (x běžné malty)
 chránit zdivo před deštěm
(platí pro všechny zdicí prvky!!!)
 omítky
– lehčené, tepelněizolační
– sádrové, vápenosádrové, vápenné
– NE vápenocementové
25.10.2013
Ing. Pavel Heinrich
42
Heluz Family 2in1
Zásady provádění
25.10.2013
Ing. Pavel Heinrich
43
Heluz Family 2in1
Zásady provádění
25.10.2013
Ing. Pavel Heinrich
44
Heluz Family 2in1
Zásady provádění
25.10.2013
Ing. Pavel Heinrich
45
Heluz Family 2in1
Zásady provádění
korunu zdiva
zatřít
tenkovrstvou
maltou nebo
maltou na zdění
25.10.2013
Ing. Pavel Heinrich
46
Heluz Family 2in1
Zásady provádění
25.10.2013
Ing. Pavel Heinrich
47
Děkuji za pozornost
25.10.2013
Ing. Pavel Heinrich
48
Download

Heinrich-Family_2in1_obalka budovy.pdf