50
R01
63
144° 107°
R04 ... profil prvku roštu
RS 212 mm
tl. 1,00 mm
barva
10
30
25
TR .... Trapézový plech
80
144° 104°
10 25
K04
K07
2-3°
174
R02
TR
92
TR .... Trapézový plech
TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ
Tepelná izolace
TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ
Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou
úpravou a šestihranou hlavou.
Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou
úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním.
Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu
podkladu a projektem předepsané únosnosti.
80
Paropropustná lehká fólie
20
R02
Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní
povrchovou úpravou a šestihranou hlavou.
Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou
úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním.
Nýty Al 4x10.
Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu
podkladu a projektem předepsané únosnosti. Dodávka stavba.
20 175° 175
K18
Paropropustná lehká fólie
10
Z
122
K07
P16
TR .... Trapézový plech
TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ
Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní
povrchovou úpravou a šestihranou hlavou.
SCHÉMA DETAILU SOKLU
K01 ... klempířský prvek
spodní okapnice
RS 204 mm
tl. 0,5mm
barva
Paropropustná tenká fólie
66
Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou
úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním.
Tepelná izolace
Nýty Al 4x10.
Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu
podkladu a projektem předepsané únosnosti.
125°
78
125°
50 45°
R01
R02
100
dle tl. tepelné izolace
150-300
79
30
K03 ... klempířský prvek
spodní krycí profil
RS 157 mm
+ zakládací úroveň
tl. 0,5mm
K01
P30
TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ
Nýty Al 4x10.
Nýty Al 4x10.
Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu
podkladu a projektem předepsané únosnosti.
Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu
podkladu a projektem předepsané únosnosti.
Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu
podkladu a projektem předepsané únosnosti.
Kotva do zdiva (např. zatloukací hmoždinka).
Kotva do zdiva (např. zatloukací hmoždinka).
Kotva do zdiva (např. zatloukací hmoždinka).
K11 ... klempířský prvek
koutový profil
RS 200 mm
tl. 0,5mm
Paropropustná lehká fólie
10
90
90
R03
Pokud se profily Z50 (R02)
K11 setkají ve stejné úrovni,
musí být u obou profilů
zachována čelní pásnice.
R01 R02
10Z
TR
Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní
povrchovou úpravou a šestihranou hlavou.
Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou
úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním.
Nýty Al 4x10.
Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu
podkladu a projektem předepsané únosnosti.
Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní
povrchovou úpravou a šestihranou hlavou.
23
10
P30
20 175° 175
122
Z
P16
K08
TR .... Trapézový plech
Celková výměra plechových fasád:
severní přístavba 305,8 m2
nástavba 346 m2
přívěsek ve 3.NP 48 m2
Minerální vata
20 mm
Plný rám fasády
Vodící lišta
AGP nova spol. s r.o.
Název akce:
Místo stavby:
Nýty Al 4x10.
Investor:
Pracoviště projekce
Nová ulice 13
370 01 České Budějovice
tel.: +420 387 021 813
Tel: 387 021 812
Fax: 387 316 076
E-mail: [email protected]
www.agpnova.cz
Projektová a obchodní spol. s r.o.
Tř. 28. října 17
370 01 České Budějovice
Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou
úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním.
Kastlík žaluzie
Kotva do zdiva (např. zatloukací hmoždinka).
DETAILY JSOU PŘEVZATY Z DATABÁZE FIRMY
PROVÁDĚJÍCÍ PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY.
DETAILY LZE ZMĚNIT DLE VOLBY SUBDODAVATELE.
TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ
115
85°
VÝKAZ DÉLEK PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY:
- kolmé napojení na stěny - 31 m
- atika - 135 m
- spodní hrana fasády - 135 m
- vnější roh fasády - 42 m
- vnitřní roh fasády - 33 m
- parapet prosklení - 63 m
- ostění u prosklení - 58 m
- žaluziový kastlík nad prosklením - 38 m
- nadpraží prosklení bez žaluzie - 12 m
Typ plechu z předchozích odpovědí na dotazy:
použije se plech s H=44 mm viz obrázek:
R01
R02
TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ
Nýty Al 4x10.
Tepelná izolace
10
TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ
Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou
úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním.
60
K08 ... klempířský prvek
nadpraží okna
RS 330 mm
tl. 0,5mm
Z
K14A
Tepelná izolace
Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou
úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním.
TR .... Trapézový plech
Sokl doplnit vhodnou tepelnou izolací
92
na základě tepelně technického
posouzení a vhodnou povrchovou
úpravou.
TR .... Trapézový plech
2
Paropropustná lehká fólie
TR .... Trapézový plech
Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou
úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním.
P
K02
5
TR
Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní
povrchovou úpravou a šestihranou hlavou.
R03 R04
TR
K03
87°
Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní
povrchovou úpravou a šestihranou hlavou.
SCHÉMA DETAILU NADPRAŽÍ
S KASTLÍKEM ŽALUZIE
R01
TR .... Trapézový plech
Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní
povrchovou úpravou a šestihranou hlavou.
Z
30
65
TR
Pokud se profily Z50 (R02)
setkají ve stejné úrovni,
musí být u obou profilů
zachována čelní pásnice.
TR
R03 R04
Varianta dil. spoje atikových plechů:
V podélném napojení jsou atikové plechy položeny se spárou 5mm a
podloženy podkladním plechem šíře 200mm (K14A). Na jedné straně
je
plech přišroubován nebo přinýtován. Mezi podkladní plech a atikové
plechy je vložena příslušná páska pro spojení paropropustných fólií
šířka 15 mm.
Dilatační spoj je prováděn po každých cca 9m délky atiky.
40
10
K02 ... klempířský prvek
zakládací profil
RS 209 mm
tl. 0,5mm
barva
K16
SCHÉMA DETAILU DILATAČNÍHO
SPOJE ATIKOVÝCH PLECHŮ
K16 ... klempířský prvek
příponka atiky
RS 125 mm
tl. 0,5mm
Kotva do zdiva (např. zatloukací hmoždinka).
TR
53
15
R02
SCHÉMA DETAILU KOUTU
Tepelná izolace
98°
R01
TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ
K08
23
97°
45°
K14
R02
TR .... Trapézový plech
P
K14 ... klempířský prvek
ukončovací profil
RS max 705 mm - dle doměření
tl. 0,5mm
15
R03 R04
K10
P
115
P30
53
93°
139
85
R02
10
85°
Kotva do zdiva (např. zatloukací hmoždinka).
150-300
TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ
61
50 97°
TR
30
K08 ... klempířský prvek
nadpraží okna
RS 330 mm
tl. 0,5mm
Z
Kotva do zdiva (např. zatloukací hmoždinka).
35
30
TR .... Trapézový plech
Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu
podkladu a projektem předepsané únosnosti.
Kotva do zdiva (např. zatloukací hmoždinka).
10
100
R01
Nýty Al 4x10.
K15
K19 ... klempířský prvek
rohový profil
R03
RS 60 mm
tl. 0,75 mm
K19
TR .... Trapézový plech
Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou
úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním.
Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu
podkladu a projektem předepsané únosnosti.
P
TR
K18 ... klempířský prvek
příponka
RS 100 mm
tl. 0,5mm
Tepelná izolace
TR
R02
Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní
povrchovou úpravou a šestihranou hlavou.
Nýty Al 4x10.
Tepelná izolace
Z
Paropropustná lehká fólie
K17
R
TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ
Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou
úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním.
90
Z
5
55
Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní
povrchovou úpravou a šestihranou hlavou.
K15 ... klempířský prvek
příponka atiky
RS 250 mm
dle doměření
tl. 0,5mm
Paropropustná lehká fólie
5
K17 ... klempířský prvek
T profil
RS 186 mm 38 38
tl. 0,5mm
SCHÉMA DETAILU ATIKY
SCHÉMA DETAILU ROHU
90
R04
104
Paropropustná lehká fólie
Z
Kotva do zdiva (např. zatloukací hmoždinka).
25 10
TR
10
R01
55
TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ
195
Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou
úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním.
K07 ... klempířský prvek
profil ostění (nadpraží) okna
RS 209 mm
tl. 0,5 mm
174
R03 R04
R03
115
K10 ... klempířský prvek
rohový profil
RS 200 mm
tl. 0,5mm
Z10
Tepelná izolace
K13 ... klempířský prvek
ukončovací profil
RS 174 mm
tl. 0,5mm
15
Z
TR .... Trapézový plech
Nýty Al 4x10.
SCHÉMA DETAILU NADPRAŽÍ
R01
Tepelná izolace
10
Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní
povrchovou úpravou a šestihranou hlavou.
Kotva do zdiva (např. zatloukací hmoždinka).
Kotva do zdiva (např. zatloukací hmoždinka).
Tepelná izolace
R02
Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu
podkladu a projektem předepsané únosnosti.
Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu
podkladu a projektem předepsané únosnosti.
DETAIL SKLADBY
Z
Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní povrchovou
úpravou a šestihranou hlavou barevným lakem a podložkou s těsněním.
Nýty Al 4x10.
Nýty Al 4x10.
Z
30
POZOR - osadit před osazením R03 Ω
R01
25 10
Samořezný šroub 5,5 x 19 s vrtnou kapacitou 6mm s antikorozní
povrchovou úpravou a šestihranou hlavou.
TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ
10
R03
K09 ... klempířský prvek
profil ostění okna
RS 327 mm
tl. 0,5mm
100
R03
Tepelná izolace
TR .... Trapézový plech
25 10
R01
K13
K12
TR
K09
R03 R04
10-20
K07 ... klempířský prvek
profil ostění (nadpraží) okna
RS 209 mm
tl. 0,5mm
Paropropustná lehká fólie
30
P30
30
Paropropustná lehká fólie
50
10 25
92
K06
R02
K05a a K05b ... kl. prvek
R01
příponka parapetu
varianta 2 části
RS 123 mm a 122 mm
tl. 0,5mm
Paropropustná tenká fólie
K05a
93
30
TR
100°
38
R03 R04
P30
30 103°
38
R03 ... profil prvku roštu
RS 182 mm
tl. 1,25 mm
FeZn
87°
K05b
R02 ... prvek roštu profil Z 50
RS 126 mm
tl. 1,25 mm
FeZn
K05
P
60
150-300
modulová osa okna
K05 ... klempířský prvek
příponka parapetu
varianta 1 část
okraj otvoru
RS 185 mm
35
tl. 0,5mm
R02
50
hrana drážky pro osazení
prapetního plechu
15
K12 ... klempířský prvek
příponka izolace
RS 40 mm
tl. 0,75mm
10-20
100
93° 30
5
103°
33 35°
150
TR
SCHÉMA DETAILU DĚLENÍ
SCHÉMA DETAILU U STĚNY
P30
K04 ... klempířský prvek
parapet
RS max 450 mm
tl. 0,5mm
dle osazení okna
60
60
K06 ... klempířský prvek
podpůrný profil parapetu 40
88°
RS 125 mm
85
tl. 0,75mm
rovnoběžná s osazením rámů oken
Pokud není rovina fasády
je vzdálenost proměnná
Tepelná izolace
R01 ... prvek roštu konzola A
RS 392 mm
tl. 2,00mm
FeZn
SCHÉMA DETAILU OSTĚNÍ
SCHÉMA DETAILU PARAPETU
modulová osa okna
DETAIL SKLADBY
Vypracoval
Odpovědný projektant
Architekt
Autorizoval
Korch, Ing.Fojtl, Ing.Hrabčák
Ivan Korch
Korch
Ing.Zdeněk Hajný
PERINATOLOGICKÉ CENTRUM - přístavba a
stavební úpravy stáv.pavilonu na parc.č.1270
Areál Nemocnice České Budějovice
(bývalý Dětský pavilon)
Obecní úřad
České Budějovice
Krajský úřad
České Budějovice
Datum
25.11.2013
Formát
A2
Měřítko
1 : 10
Číslo zakázky
10/2013
Nemocnice České Budějovice a.s., B. Němcové 585/54
370 87 České Budějovice
Stupeň
Objekt
PS
SO 01
Číslo výkresu
Nosná kotva do nosného zdiva. Volba typu kotvy závisí na druhu
podkladu a projektem předepsané únosnosti.
Část:
Architektonické a stavebně technické řešení
Kotva do zdiva (např. zatloukací hmoždinka).
Příloha:
Schematické detaily větrané fasády
83
Download

Schematické detaily větrané fasády