Sklolaminátové vlnovky
VL 94/35
HOBBY
do dřeva
obj. číslo
1.
2.
3.
4.
5.
2808
montážní sada VL 94/35
HOBBY
do kovu
obj. číslo
1.
2.
3.
4.
5.
0972
0782
0547
TEX 4,8x70 - 6HR
PVC ochr. čepička s podložkou
distanční podložka - VL 94/35
PROFI
obj. číslo
3582
3578
2574
2555
0547
vrut 5x70 - 6HR
podložka s těsněním 5/16
podložka FeZn 38/8,5 - VL 94/35
těsnění V11
distanční podložka - VL 94/38
PROFI
obj. číslo
0972
3578
2574
2555
0547
TEX 4,8x70 – 6HR
podložka s těsněním 5/16
podložka FeZn 38/8,5 - VL 94/35
těsnění V11
distanční podložka - VL94/35
1m2 = 10 šroubů (kotvících bodů)
detail HOBBY
detail PROFI
VL 100/30; VL 130/30
HOBBY
do dřeva
obj. číslo
1.
2.
3.
4.
5.
3686
montážní sada VL 100/30,130/30
HOBBY
do kovu
obj. číslo
1.
2.
3.
4.
5.
0972
0782
0547
TEX 4,8x70 - 6HR
PVC ochr. čepička s podložkou
distanční podložka - VL 94/35
PROFI
obj. číslo
3582
3578
2574
2555
0547
vrut 5x70 - 6HR
podložka s těsněním 5/16
podložka FeZn 38/8,5 - VL 94/35
těsnění V11
distanční podložka - VL 94/38
PROFI
obj. číslo
0972
3578
2574
2555
0547
TEX 4,8x70 – 6HR
podložka s těsněním 5/16
podložka FeZn 38/8,5 - VL 94/35
těsnění V11
distanční podložka - VL94/35
1m2 = 8 šroubů (kotvících bodů)
detail HOBBY
detail PROFI
VL 177/51
HOBBY
do dřeva
obj. číslo
1.
2.
3.
4.
5.
3687
montážní sada VL 177/51
HOBBY
do kovu
obj. číslo
1.
2.
3.
4.
5.
3580
0782
0983
TEX 4,8x80 - 6HR
PVC ochr. čepička s podložkou
distanční podložka - VL 177/51
PROFI
obj. číslo
2242
3578
2554
2555
0983
vrut 5x100 - kříž
podložka s těsněním 5/16
podložka FeZn 38/8,5 - VL 177/51
těsnění V11
distanční podložka - VL 177/51
PROFI
obj. číslo
3580
3578
2554
2555
0983
TEX 4,8x80 – 6HR
podložka s těsněním 5/16
podložka FeZn 38/8,5 - VL 177/51
těsnění V11
distanční podložka - VL 177/51
1m2 = 8 šroubů (kotvících bodů)
detail HOBBY
VL 76/18 role
do dřeva
obj. číslo
1.
2.
3.
4.
5.
2807
do kovu
obj. číslo
detail HOBBY
1.
2.
3.
4.
5.
0971
0782
2236
HOBBY
obj. číslo
PROFI
obj. číslo
PROFI
montážní sada VL 76/18
HOBBY
šroub do železa 4,8x50 – kříž
PVC ochr. čepička s podložkou
distanční podložka - VL 76/18
1m2 = 12 šroubů (kotvících bodů)
detail PROFI
Polykarbonátové trapézy a vlnovky
TR 76/16
do dřeva
obj. číslo
1.
2.
3.
4.
5.
2637
do kovu
obj. číslo
1.
2.
3.
4.
5.
0971
0782
0219
HOBBY
montážní sada TR 76/18
HOBBY
šroub do železa 4,8x50 – kříž
PVC ochr. čepička s podložkou
distanční podložka - TR 76/16
PROFI
obj. číslo
3584
3578
0219
vrut 5x50 – 6HR
podložka s těsněním 5/16
distanční podložka - TR 76/16
PROFI
obj. číslo
3579
3578
0219
TEX 4,8x50 – 6HR
podložka s těsněním 5/16
distanční podložka - TR 76/16
1m2 = 12 šroubů (kotvících bodů)
detail HOBBY
detail PROFI
VL 95/38
do dřeva
obj. číslo
1.
2.
3.
4.
5.
2808
do kovu
obj. číslo
detail HOBBY
1.
2.
3.
4.
5.
0972
0782
0547
HOBBY
montážní sada VL 94/35
HOBBY
TEX 4,8x70 - 6HR
PVC ochr. čepička s podložkou
distanční podložka - VL 94/35
PROFI
obj. číslo
0609
3578
2574
2555
0547
vrut 5x70 - 6HR
podložka s těsněním 5/16
podložka FeZn 38/8,5 - VL 94/35
těsnění V11
distanční podložka - VL 94/35
PROFI
obj. číslo
0972
3578
2574
2555
0547
TEX 4,8x70 – 6HR
podložka s těsněním 5/16
podložka FeZn 38/8,5 - VL 94/35
těsnění V11
distanční podložka - VL 94/35
1m2 = 10 šroubů (kotvících bodů)
detail PROFI
Při montáži desek postupujte výhradně podle montážního návodu na www.lanitplast.cz
Detaily z této strany jsou pro montáž nedostatečné - slouží pouze pro přehled potřebných montážních prvků.
Průmyslové trapézové desky
TR 207/35; TR 138/17; TR 160/40; TR 183/40; TR 250/50
+ všechny ostatní trapézové průmyslové profily
do dřeva
obj. číslo
1.
2.
3.
4a
4b
3585
3533
3685
0452
0456
do kovu
obj. číslo
1.
2.
3.
4a
4b
0742
3533
3685
0452
0456
PROFI
vrut 6x35 – 6HR
podložka 6,3/25 plochá
šroub svěrný s plastovým těsněním 9x16 nerez
verze 1 - spodní mikropryž šedá
verze 2 - spodní mikropryž bílá
PROFI
TEX 6,3x38 - 6HR
podložka 6,3/25 plochá
šroub svěrný s plastovým těsněním 9x16 nerez
verze 1 - spodní mikropryž šedá
verze 2 - spodní mikropryž bílá
Desky se kotví do úžlabé desek v množství 1 nebo 2 šrouby na jedno úžlabí a každý příčník.
Dva šrouby obecně doporučujeme pro desky, které mají úžlabí širší nez 150mm.
Při montáži desek postupujte výhradně podle montážního návodu na www.lanitplast.cz
Detaily z této strany jsou pro montáž nedostatečné - slouží pouze pro přehled potřebných montážních prvků.
Komůrkový polykarbonát
do kovu
do dřeva
Montáž na krokve pomocí AL krycí lišty
1a
1b
2.
3.
4.
3590
2242
3576
vrut 5x70 – kříž (pro 4 -16 mm)
vrut 5x100 – kříž (pro 25 - 35 mm)
podložka 5/16
AL krycí lišta s těsněním
spodní mikropryž 60mm (bílá nebo šedá)
1.a
1.b
1.c
2.
3.
4.
0742
0724
0972
TEX 6,3x38 – 6HR (síla PC 4 - 6 mm)
TEX 6,3x60 – 6HR (síla PC 8 - 16 mm)
TEX 4,8x70 – 6HR (síla PC 25 - 35mm)
podložka 7/19 pro šroub 6,3 nebo podložka 5/16 pro šroub 4,8
AL krycí lišta s těsněním
spodní mikropryž 60mm (bílá nebo šedá)
do dřeva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
0609
0782
vrut 4x70 - kříž
PVC ochranná čepička s podložkou
PC H-profil (4 - 16mm - podle síly desky)
plastový terčík "button" (bílý nebo hnědý) *
vrut 4 x 70 - obsažen v balení buttonu
spodní mikropryž 60mm (bílá nebo šedá)
do kovu
Montáž na krokve pomocí PC H-profilu (max. délka desky 3m)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
0971
0782
šroub do železa 4,8x50 – kříž
PVC ochranná čepička s podložkou
PC H-profil (4 - 16mm - podle síly desky)
plastový terčík "button" (bílý nebo hnědý) *
šroub do želena 4,8x50 – kříž
spodní mikropryž 60mm (bílá nebo šedá)
0971
* POZOR - u určitého typu buttonů je přiložen vrut - při montáži do kovu tento vrut musíte nahradit vhodným šroubem do železa podle tabulky (vruty nebudou při montáži použity)
do kovu
do dřeva
Montáž na střešní latě pomocí PC H-profilu (max. délka desky 3m)
1.
2.
3.
4.
1.a
1.b
2.
3.
4.
vrut 4 x 70 - obsažen v balení buttonu
plastový terčík "button" (bílý nebo hnědý) *
PC H-profil (4 - 16mm - podle síly desky)
spodní mikropryž (bílá nebo šedá)
TEX 6,3x38 – 6HR (síla PC 4 - 6 mm) nebo šroub do železa 4,8x50 kříž
TEX 6,3x60 – 6HR (síla PC 8 - 16 mm) nebo šroub do železa 4,8x50 kříž
plastový terčík "button" (bílý nebo hnědý) *
PC H-profil (4 - 16mm - podle síly desky)
spodní mikropryž 60mm (bílá nebo šedá)
* POZOR - u určitého typu buttonů je přiložen vrut - při montáži do kovu tento vrut musíte nahradit vhodným šroubem do železa podle tabulky (vruty nebudou při montáži použity)
Buttony se montují ve vzdálenosti každých 50 cm od sebe - viz montážní návod
Šrouby s ochrannými PVC čepičkami se montují každých 33 cm od sebe - viz montážní návod
Při montáži desek postupujte výhradně podle montážního návodu na www.lanitplast.cz
Detaily z této strany jsou pro montáž nedostatečné - slouží pouze pro přehled potřebných montážních prvků.
Trapézové desky z plexiskla
TR 76/18
do dřeva
obj. číslo
1.
2.
3.
4.
5.
2637
do kovu
obj. číslo
detail HOBBY
1.
2.
3.
4.
5.
0971
0782
0219
HOBBY
montážní sada TR 76/18
HOBBY
šroub do železa 4,8x50 – kříž
PVC ochr. čepička s podložkou
distanční podložka - TR 76/16
PROFI
obj. číslo
3584
3578
0219
vrut 5x50 – 6HR
podložka s těsněním 5/16
distanční podložka - TR 76/16
PROFI
obj. číslo
3579
3578
0219
TEX 4,8x50 – 6HR
podložka s těsněním 5/16
distanční podložka - TR 76/16
1m2 = 12 šroubů (kotvících bodů)
detail PROFI
Při montáži desek postupujte výhradně podle montážního návodu na www.lanitplast.cz
Detaily z této strany jsou pro montáž nedostatečné - slouží pouze pro přehled potřebných montážních prvků.
Ploché desky z plexiskla / polykarbonátu
do kovu
do dřeva
Montáž na krokve pomocí AL krycí lišty
1a
2.
3.
4.
3590
3576
vrut 5x70 – kříž (pro 2 -12 mm)
podložka 5/16
AL krycí lišta s těsněním
spodní mikropryž 60 mm (bílá nebo šedá)
1.a
1.b
2.
3.
4.
0742
0724
TEX 6,3x38 – 6HR (pro sílu 2 - 6 mm)
TEX 6,3x60 – 6HR (pro sílu 8 - 12 mm)
podložka 7/19 pro šroub 6,3 mm nebo podložka 5/16 pro šroub 4,8 mm
AL krycí lišta s těsněním
spodní mikropryž 60 mm (bílá nebo šedá)
dvě sousední desky překryté krycí AL lištou by od sebe měly být vzdáleny 20 mm
Při montáži desek postupujte výhradně podle montážního návodu na www.lanitplast.cz
Detaily z této strany jsou pro montáž nedostatečné - slouží pouze pro přehled potřebných montážních prvků.
Download

Předepsané montážní detaily kotvení desek - šrouby