© Škoda Auto a. s.
Nr. KEA 600 002A/10.2008
Tento výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy
České republiky pod číslem schválení ATEST 8SD č.1426.
SIMPLY CLEVER
ŠkodaOctavia (1Z)
od 45 KT/ 08; ab 45 KW/ 08;
from 45 CW/ 08
Přední lapače nečistot
Schmutzfänger vorn
Front mud flaps
Objednací číslo/ Bestellnummer/ Order Number
KEA 600 002A
Montážní návod
Montageanleitung
Fitting instructions
Instrucciones de montaje
Instructions de montage
Istruzioni di montaggio
Monteringsanvisning
Montageaanwijzing
Instrukcja montażowa
Montážny návod
Руководство по монтажу
Szerelési útmutató
Instrucţiuni de montaj
ŠkodaOriginální příslušenství
ŠkodaOriginal Zubehör
ŠkodaGenuine Accessories
www.skoda-auto.com
www.skoda-auto.cz
Download

Přední lapače nečistot Schmutzfänger vorn Front - ŠKODA E-shop