CENÍK POPLATKOVÉHO LOVU ZVĚŘE V HONITBÁCH
DOLNÍ LHOTA-BABÍ LOM A VOHANČICE
Platný od 1. ledna 2013
ČERNÁ ZVĚŘ
SRNČÍ ZVĚŘ
Doba lovu:
srnec
srna, srnče
Bronzová medaile:
Stříbrná medaile:
Zlatá medaile:
16.5. – 30.9.
1.9. – 31.12.
105 - 114,99 bodů CIC
115 - 129,99 bodů CIC
od 130 bodů CIC
poplatek v Kč
1 000
1 800
do 55 CIC
3 500
55,01 – 65,00 CIC
4 500
65,01 – 75,00 CIC
5 600
75,01 – 80,00 CIC
7 000
80,01 – 95,00 CIC
10 900
95,01 – 100,00 CIC
15 000
100,01 – 105,00 CIC
16 500
105,01 – 110,00 CIC
18 500
110,01 - 115,00 CIC
23 400
115,01 - 120,00 CIC
29 800
120,01 - 125,00 CIC
36 300
125,01 - 130,00 CIC
42 700
nad 130 CIC
dohodou
srna, srnče
paličkář, špičák
srnec
postřelení
srnec
50% objednané
bodové hodnoty
srna,srnče
300
poplatek za doprovod při neulovení v důsledku
chybení zvěře lovcem
trofejová
500
ostatní
250
poplatek za dosled lovecky upotřebitelným
psem
500
poplatek za loveckou vycházku
250
doprava vozidlem Kč /km
10
kůže včetně stažení
1 000
preparace
600
oddělení hlavy s dlouhým krkem
350
Ceny se týkají horní hranice bodového rozpětí,trofeje
uvnitř bodového rozpětí budou cenově interpolovány.
Doba lovu:
kňour, bachyně
sele, lončák
Bronzová medaile:
Stříbrná medaile:
Zlatá medaile:
1.8. – 31.12.
1.1. - 31.12.
110 - 114,99 bodů CIC
115 - 119,99 bodů CIC
od 120 bodů CIC
poplatek v Kč
individuální lov
sele do 25 kg
1 500
sele, lončák
3 800
bachyně
9 100
kňour
do 100 CIC
12 500
100,01 – 105,00 CIC
13 800
105,01 – 110,00 CIC
20 200
110,01 – 115,00 CIC
33 300
nad 115,00 CIC
dohodou
postřelení
sele, lončák
1 000
bachyně, kňour
6 000
poplatek za doprovod při neulovení v důsledku
chybení zvěře lovcem
trofejová
500
ostatní
250
poplatek za dosled lovecky upotřebitelným
psem
500
kůže včetně stažení
1 350
preparace
900
poplatek za loveckou vycházku
250
doprava vozidlem Kč /km
10
společný lov - naháňka
za lovecké místo
2 500
sele
800
lončák
1 500
pokuta – bachyně
6 000
pokuta – kňour
10 000
pokuta – kňour medaile
18 000
Ceny se týkají horní hranice bodového rozpětí,trofeje
uvnitř bodového rozpětí budou cenově interpolovány.
MUFLONÍ ZVĚŘ
Doba lovu:
muflon
1.8. – 31.1.
muflonka,muflonče 1.8. – 31.1.
Bronzová medaile:
Stříbrná medaile:
185 - 194,99 bodů CIC
195 - 204,99 bodů CIC
Zlatá medaile:
od 205 bodů CIC
poplatek v Kč
muflonka,muflonče
muflon
do 160 CIC
160,01 – 170,00 CIC
170,01 – 180,00 CIC
180,01 – 185,00 CIC
185,01 – 190,00 CIC
190,01 – 195,00 CIC
195,01 – 200,00 CIC
200,01 – 205,00 CIC
205,01 – 210,00 CIC
210,01 +
nad 210 CIC
800
7 200
10 800
18 600
25 400
32 000
38 700
47 000
58 000
72 000
89 900
bod 1 000
postřelení zvěře
50% objednané
bodové hodnoty
poplatek za doprovod při neulovení v důsledku
chybení zvěře lovcem
trofejová
1 000
holá
500
poplatek za dosled lovecky upotřebitelným
psem
500
kůže včetně stažení
500
poplatek za loveckou vycházku
250
doprava vozidlem Kč /km
10
jednoduchá preparace
800
preparace s podložkou
1900
oddělení hlavy s dlouhým krkem
900
Ceny se týkají horní hranice bodového rozpětí,trofeje
uvnitř bodového rozpětí budou cenově interpolovány
Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH.
V Kuřimi 2. ledna 2013
Ing. Jiří Neshyba
ředitel společnosti
Download

CENÍK POPLATKOVÉHO LOVU ZVĚŘE V HONITBÁCH