KATALOG PRODUKTŮ
w w w. o p a l l - a g r i . c z
OTOČNÉ PLUHY OPaLL-AGRI
Kolektiv zaměstnanců OPaLL-AGRI s.r.o.
Výhody orby pluhem:
• Obrácení ornice
ƒƒ Vynášení strukturní půdy na povrch
ƒƒ Vynášení živin, které byly splaveny do spodní části ornice
OTOČNÉ PLUHY OPaLL-AGRI
Vážení zákazníci,
připravili jsme pro Vás katalog produktů společnosti OPaLL-AGRI s.r.o., ve kterém naleznete sortiment
zemědělských strojů z výrobního portfolia společnosti a také slovenské zemědělské stroje značky PNEUSEJ,
jichž jsme se stali v roce 2013 výhradními dovozci do ČR. V katalogu rovněž naleznete řadu novinek,
které reagují na Vaši poptávku a snaží se co nejvíce vyjít vstříc Vašim požadavkům na moderní
a kvalitně zpracované zemědělské stroje.
Věříme, že Vám tento katalog bude nápomocen při výběru nové zemědělské techniky a zařadíte se tak
do početné skupiny spokojených uživatelů zemědělských strojů značky OPaLL-AGRI.
Orba je základním stavebním kamenem tradiční technologie zpracování půdy.
Zjednodušeně by se dalo říci, že se jedná o pracovní operaci, při níž se půda obrací, mísí, drobí a kypří. Význam orby však sahá mnohem dále a i v dnešní době má nezastupitelné místo v moderní agronomii a agrotechnice. Vzhledem k širokému spektru používaných
tahačů a také v závislosti na velikosti pozemků vyrábí firma OPaLL-AGRI s.r.o. 4 základní typy pluhů. Jsou to nesené pluhy JUPITER II
120, JUPITER II 140 a polonesené pluhy ORION 180, EUROPA II 180.
• Nakypření ornice
ƒƒ Lepší zasakování srážek
ƒƒ Provzdušnění půdy - změna humifikačních procesů na mineralizační - tvorba živin
ƒƒ Zabraňuje utužování půdy vlivem používání těžké zemědělské techniky
• Zapravení posklizňových zbytků, statkových a průmyslových hnojiv
ƒƒ Úspora čpavku
ƒƒ Přeměna organických látek na živiny a humus
• Vliv na rostlinolékařství
ƒƒ Zapravením rostlinných zbytků je zabráněno rozvoji chorob
ƒƒ Spolu s rostlinnými zbytky jsou zapravování do půdy rovněž škůdci a plevele
ƒƒ Jako jedna z mála technologií spolehlivě zabíjí hlodavce
Pro správné posouzení orby je důležitá její kvalita a kvalitu orby zásadním způsobem ovlivňuje nejen konstrukce pluhu, ale také
správný výběr orebních těles. V sortimentu společnosti OPaLL-AGRI s.r.o. nalezneme 6 typů orebních těles. Správně zvolený typ orebního tělesa zaručuje v daných půdních podmínkách výbornou práci – dobré drobení skývy a kvalitní zaklopení posklizňových zbytků.
OPaLL-AGRI s.r.o.
OPaLL-AGRI s.r.o.
Pro kvalitní orbu je potřeba také dodržení mezního orebního poměru, tedy poměru hloubky orby a šířce orby jedné radlice. Šířka
záběru orebního tělesa by měla být minimálně 1,27 krát větší než hloubka orby.
Druhy orebních těles:
OBSAH KATALOGU
UN 350
Orební tělesa určená do lehčích až středních půd,
ale i těžších drobivějších půd
OV XL
UN 400
Orební tělesa určená do lehčích až středních půd,
ale i těžších drobivějších půd s hloubkou orby vetší
než 25 cm
KV 9
Orební tělesa určená pro orbu středních až velmi
těžkých půd.
PA 400
Orební tělesa vhodná pro orbu střední a těžších
soudržnějších půd.
KV 28
Orební tělesa určená pro orbu těžkých až velmi
těžkých půd, uplatnění naleznou také v případě
použití pneumatik o šířce 710mm a širších.
Orební tělesa určená pro orbu těžkých až velmi
těžkých půd.
Přípojná zařízení k pluhům
PLUTO II ......................................................................................................................................................................................... 8
Drtič hrud...................................................................................................................................................................................... 8
KATALOG PRODUKTŮ
KATALOG PRODUKTŮ
Otočné pluhy OPaLL-AGRI................................................................................................................................................................... 3
JUPITER II 120.............................................................................................................................................................................. 4
JUPITER II 140 .............................................................................................................................................................................. 5
ORION 180.................................................................................................................................................................................... 6
EUROPA II 180 ............................................................................................................................................................................. 7
Kombinované kypřiče
SATURN III................................................................................................................................................................................9-10
NEPTUN X....................................................................................................................................................................................11
NEPTUN - SATURN III...............................................................................................................................................................12
Diskové brány
NEPTUN - PEGAS................................................................................................................................................................ 13-14
Radličkové kypřiče
MERKUR III...................................................................................................................................................................................15
TRITON ........................................................................................................................................................................................15
Cambridge válce
VEGA.............................................................................................................................................................................................16
VIRGO...........................................................................................................................................................................................16
Pneumatické secí stroje PNEUSEJ........................................................................................................................................... 17-21
Pasivní kypřiče pro kombinaci se secími stroji PNEUSEJ...........................................................................................................22
Dusače siláže a senáže............................................................................................................................................................................22
22
Opotřebitelné náhradní díly OPaLL-AGRI..................................................................................................................................23
TYP
UN 350
univerzální
UN 400
univerzální
PA 400
páskové
OV XL
pološroubové
KV 9
pološroubové
KV 28
pološroubové
- bez předradliček (cm)
28
32
32
28
28
28
- s předradličkami (cm)
33
36
36
33
33
33
Max. hloubka orby
3
JUPITER II 120
Nesené otočné pluhy
JUPITER II 140
KATALOG PRODUKTŮ
OTOČNÉ PLUHY OPaLL-AGRI
TECHNICKÉ PARAMETRY
Počet radlic (ks)
JUPITER II 120 / 90
3
4
Záběr jedné radlice (cm)
Celkový záběr pluhu (cm)
JUPITER II 120 / 100
3
30 / 35 / 40
90 / 105 / 120
4
33 / 39 / 44
120 / 140 / 160
99 / 117 / 132
132 / 156 / 176
4
Nesené pluhy OPaLL-AGRI JUPITER II 140 jsou určeny pro agregaci s většími těžšími traktory. Díky stavebnicovému systému 4+1 a robustní konstrukci jsou vhodné zejména na větší farmy či zemědělské podniky. Řádově lze tyto pluhy doporučit pro traktory o výkonu
125 k a více.
V základní výbavě nalezneme rám o profilu 140x140x10 mm s mechanickým vario systémem pro změnu šířky záběru orebních těles.
V závislosti na typu traktoru a množství předpokládaných posklizňových zbytků se pluhy JUPITER II 140 vyrábějí s rozestupem orebních těles 90 cm a 100 cm. Pluhy lze osadit
dvěma typy jištění proti poškození těles –
střižnou pojistkou či pružinovým mechanizmem. Hloubkové kolo lze za příplatek zaměnit za kolo kombinované, které lze použít při
transportu.
Použitím paměťového „memory“ válce snížíme potřebu výšky zdvihu a namáhání ramen
traktoru na boční rázy, to vše při zachování
maximálního komfortu obsluhy jedním hydraulickým okruhem v průběhu procesu otáčení pluhu.
TECHNICKÉ PARAMETRY
Počet radlic (ks)
Záběr jedné radlice (cm)
Celkový záběr pluhu (cm)
JUPITER II 140 / 90
4
JUPITER II 140 / 100
5
4
150 / 175 / 200 /
225 / 250
120 / 140 / 160 /
180 / 200
30 / 35 / 40 / 45 / 50
120 / 140 / 160 /
180 / 200
5
30 / 35 / 40 / 45 / 50
150 / 175 / 200 /
225 / 250
Světlost pod rámem (cm)
80
80
Světlost pod rámem (cm)
80
80
Rozestup orebních jednotek (cm)
90
100
Rozestup orebních jednotek (cm)
90
100
Doporučená pracovní rychlost (km/h)
7
7
Doporučená pracovní rychlost (km/h)
7
7
Hmotnost pluhu*
OPaLL-AGRI s.r.o.
Nesené pluhy OPaLL-AGRI JUPITER II 120 jsou určeny zejména za nižší výkonové třídy traktorů. Díky stavebnicovému systému 3+1
je lze umístit za traktory řádově od 70 k, přičemž svou konstrukcí zdůrazňují snížení hmotnosti pluhu při zachování optimálních
mechanických vlastností. Z tohoto důvodu jsou také preferovány za traktory s lehkou přední částí, zejména se čtyřválcovými motory.
V základní výbavě nalezneme rám o profilu 120x120x10 mm s mechanickým vario systémem pro změnu šířky záběru orebních těles.
V závislosti na typu traktoru a množství předpokládaných posklizňových zbytků se pluhy JUPITER II 120 vyrábějí s rozestupem orebních těles 90 cm a 100 cm. Pluhy lze osadit dvěma typy
jištění proti poškození těles – střižnou pojistkou či pružinovým mechanizmem. Hloubkové kolo lze za příplatek
zaměnit za kolo kombinované, které lze použít při transportu.
Použitím paměťového „memory“ válce snížíme potřebu
výšky zdvihu a namáhání ramen traktoru na boční rázy,
to vše při zachování maximálního komfortu obsluhy jedním hydraulickým okruhem v průběhu procesu otáčení
pluhu.
KATALOG PRODUKTŮ
OPaLL-AGRI s.r.o.
OTOČNÉ PLUHY OPaLL-AGRI
Nesené otočné pluhy
Hmotnost pluhu*
střižný (kg)
965
1175
970
1180
střižný (kg)
1445
1670
1455
1680
pružinový (kg)
1140
1395
1145
1400
pružinový (kg)
1625
1895
1635
1905
Tahač (kW)
52 - 70
70 - 88
52 - 70
70 - 88
Tahač (kW)
66 - 118
85 - 130
66 - 118
85 - 130
Tahač (k, hp)
72 - 95
95 - 120
72 - 95
95 - 120
Tahač (k, hp)
90 - 160
115 - 175
90 - 160
115 - 75
*) Uvedená hmotnost je pouze orientační a může se lišit dle zvolené varianty stroje
*) Uvedená hmotnost je pouze orientační a může se lišit dle zvolené varianty stroje
5
ORION 180
EUROPA II 180
KATALOG PRODUKTŮ
Systém otáčení poloneseného
pluhu ORION 180
6+1+1+1
5+1+1+1+1***
***) tato varianta pouze u verze 5R nebo na přání zákazníka
TECHNICKÉ PARAMETRY
5
6
Záběr jedné radlice (cm)
7
8
9*
35 / 40 / 45
175 / 200 / 225
210 / 240 / 270
245 / 280 / 315
Počet radlic (ks)
5
6
Záběr jedné radlice (cm)
280 / 320 / 360
315 / 360 / 405
Celkový záběr pluhu (cm)
7
175 / 200 / 225
210 / 240 / 270
245 / 280 / 315
80
Světlost pod rámem (cm)
80
Rozestup orebních jednotek (cm)
100
Rozestup orebních jednotek (cm)
100
7
Doporučená pracovní rychlost (km/h)
Hmotnost pluhu**
8
9*
280 / 320 / 360
315 / 360 / 405
35 / 40 / 45
Světlost pod rámem (cm)
Doporučená pracovní rychlost (km/h)
6
6+1+1+1
5+1+1+1+1***
***) tato varianta pouze u verze 5R nebo na přání zákazníka
TECHNICKÉ PARAMETRY
Celkový záběr pluhu (cm)
Systém otáčení poloneseného
pluhu EUROPA II 180
Stavebnicový systém EUROPA 180
Stavebnicový systém ORION 180
Počet radlic (ks)
Polonesené pluhy OPaLL-AGRI EUROPA II 180 jsou určeny pro agregaci s traktory o výkonu 145 k
a více. Otáčení pluhu je zajištěno dvěma hydraulickými písty umístěnými na kolébkovém mechanizmu. Díky stavebnicové konstrukci rámu lze pluh vyrobit ve variantě 5 – 9 orebních těles, přičemž
kdykoliv v průběhu užívání jej můžete zkrátit či rozšířit. Díky unikátní konstrukci lze v závislosti na
změně počtu orebních těles upravit i postavení opěrného kola, případně ustavit opěrné kolo tak,
abyste poslední radlicí doorali kraje pozemku.
V základní výbavě nalezneme rám o profilu 180x180x10 mm s mechanickým vario systémem pro
změnu šířky záběru orebních těles. Seřizování záběru prvního orebního tělesa se děje přes hydraulický okruh z kabiny obsluhy. Při použití pluhu ve svahovitém terénu lze použít natáčení opěrného
kola tak, aby se zabránilo sjíždění zadní čísti pluhu šikmo po svahu.
OPaLL-AGRI s.r.o.
Polonesené pluhy OPaLL-AGRI ORION 180 jsou určeny pro agregaci s traktory o výkonu 145 k a více.
Otáčení pluhu je zajištěno dvěma hydraulickými písty umístěnými na kolébkovém mechanizmu.
Díky stavebnicové konstrukci rámu lze pluh vyrobit ve variantě 5 – 9 orebních těles, přičemž kdykoliv v průběhu užívání jej můžete zkrátit či rozšířit. Díky unikátní konstrukci lze v závislosti na změně
počtu orebních těles upravit i postavení opěrného kola, případně ustavit opěrné kolo tak, abyste
poslední radlicí doorali kraje pozemku.
V základní výbavě nalezneme rám o profilu 180x180x10 mm s mechanickým vario systémem pro
změnu šířky záběru orebních těles. Seřizování záběru prvního orebního tělesa se děje přes hydraulický okruh z kabiny obsluhy.
Při použití pluhu ve svahovitém terénu lze použít natáčení opěrného kola tak, aby se zabránilo sjíždění zadní čísti pluhu šikmo po svahu.
KATALOG PRODUKTŮ
OPaLL-AGRI s.r.o.
OTOČNÉ PLUHY OPaLL-AGRI
Polonesené otočné pluhy
OTOČNÉ PLUHY OPaLL-AGRI
Polonesené otočné pluhy
7
Hmotnost pluhu**
střižný (kg)
2790
3115
3440
3730
4055
pružinový (kg)
3065
3450
3835
4180
-
Tahač (kW)
106 - 132
130 - 170
160 - 210
180 - 240
200 - 280
Tahač (k, hp)
145 - 180
175 - 230
215 - 270
240 - 320
270 - 380
*) pouze u varianty se střižným jištěním radlic
**) uvedená hmotnost je pouze orientační a může se lišit dle zvolené varianty stroje
střižný (kg)
3045
3370
3695
3985
4310
pružinový (kg)
3320
3705
4090
4435
-
Tahač (kW)
106 - 132
130 - 170
160 - 210
180 - 240
200 - 280
Tahač (k, hp)
145 - 180
175 - 230
215 - 270
240 - 320
270 - 380
*) pouze u varianty se střižným jištěním radlic
**) uvedená hmotnost je pouze orientační a může se lišit dle zvolené varianty stroje
7
Přípojná zařízení k pluhům
PLUTO II
KOMBINOVANÉ KYPŘIČE OPaLL-AGRI
Kombinované kypřiče SATURN III jsou představiteli progresivní technologie pro dokonalou předseťovou přípravu půdy. Vhodnou kombinací pracovních orgánů je docíleno
vytvoření stejnorodého seťového lože během jednoho přejezdu pole. Jedná se o pasivní kypřiče pro úplnou přípravu seťového lože. Požadované kvality práce se dosáhne s menším počtem operací než s dosud používanými stroji (brány, kombinátory),
přičemž se dosáhne podstatně větší plošné výkonnosti než se stroji poháněnými od
vývodového hřídele tahače. Při práci je přesně dodržena požadovaná hloubka kypření,
což je obzvlášť nutné při mělké přípravě seťového lože, např. pro cukrovku nebo řepku.
Půdní pěch PLUTO je zařízení, které používáme jako přídavné,
skývu drobící nářadí k pluhům, takže orba s úplnou předseťovou
přípravou je hotova během jedné operace. Je však rovněž připojitelný pomocí tříbodového závěsu přímo k traktoru. Při orbě
se půda nakypří, rozdrobí a zvětší se objem jejich pórů. Protože
půdní pěch pracuje přímo za pluhem, je jeho práce nenahraditelná. V nejpříhodnějším okamžiku, při optimální vlhkosti, je půda
v hloubce podloží opět zpevněna a velké hroudy jsou rozdrobeny. Podpoří se optimální tvorba struktury půdy a zabrání se jejímu vysychání. Drobičem se pak dosáhne většího utužení povrchu a její drobtovité struktury.
VÝHODY:
• nový způsob aretace záchytných ramen zaručuje spolehlivé zachycení i v kopcovitém terénu
• robustní záchytné rameno pluhu je opatřeno tažnou pružinou, která tlumí rázy při zachytávání
• stavebnicový systém konstrukce umožňuje jednoduše přestavit pracovní šířku pěchu
• čistící zařízení odřezává nalepenou půdu z kol a zabraňuje
jejich ucpávání
Pracovní záběr (m)
1,6
1,8
2,0
2,2
2,6
3,0
Počet kol (ks)
17
19
21
23
27
31
Průměr řezacích kol (cm)
70
Úhel profilu řezacího kola (°)
34
Sestavení stroje dle půdních podmínek zákazníka
pěch (kg)
1180
1340
1500
1640
1850
2050
drobicí válec (kg)
430
459
510
580
672
765
KATALOG PRODUKTŮ
Drtič hrud
Inovace ve zpracování půdy - snížení počtu pracovních operací - Ideální řešení pro kombinování pracovních postupů
Přesvědčivé přednosti:
• rozřezání a zarovnání hrubých hrud přímo při orbě
• rychlejší vysychání půdy umožňuje včasnou přípravu půdy
pro setí
• připravuje půdu pro následné použití aktivního i pasivního
nářadí pro předseťovou přípravu půdy
• zarovnaná zimní brázda umožňuje včasné jarní přihnojení
• dává nejlepší předpoklady pro jarní mělké zpracování
půdy, neboť zachovává půdní strukturu a zajišťuje dobré
hospodaření s vodou
• zařízení lze agregovat se střižně či non-stop jištěnými pluhy
různých značek
Sériové vybavení
• srovnávací lišta s centrálně nastavitelnými noži
• otočný rám s výškově nastavitelnými kloubovými rameny
• regulace pracovní hloubky mechanická či hydraulická
Počet radlic
hmotnost cca kg
3
135
4
170
5
245
na každou další radlici
+70
OPaLL-AGRI s.r.o.
TECHNICKÉ PARAMETRY
Hmotnost
8
SATURN III
Patentovaný drtič hrud se skládá z výškově nastavitelné srovnávací lišty osazené noži, které jsou vyrobeny ze speciální oceli
s dlouhou životností. Úhel postavení nožů k ose jízdy lze měnit
centrálním ovládáním a přizpůsobit jej do všech půdních podmínek. Drtič hrud Vám umožní při nízké spotřebě tažné síly dosáhnout výrazných úspor v přípravě půdy - zmenšuje hroudy, urovnává povrch, šetří půdní vláhu.
Varianta S
Varianta P
• střižně jištěné radličkové pracovní
sekce
• 2 řady prutových drobících válců
Ø 265 mm (případně 330 mm)
• pružinově jištěné radličkové pracovní sekce
• 2 řady prutových drobících válců
Ø 265 mm (případně 330 mm)
vhodné do půd bez výskytu kamení
vhodné do všech typů půd
Varianta PR
Varianta Pe
• pérové pracovní sekce s šípovými radličkami
• 2 řady prutových drobících válců
Ø 265 mm (případně 330 mm)
• pérové pracovní sekce s dlátovitými radličkami
• 2 řady prutových drobících válců
Ø 265 mm (případně 330 mm)
vhodné do velmi kamenitých půd
vhodné do vlhkých půd s vysokou hladinou spodní vody, případně pro práci v jarních vlhkých podmínkách
Provedení I
Provedení II
• prutový (na přání trubkový)
opěrný válec o Ø 400 mm
• vhodný do vlhkých půd
• litinový crosskill opěrný válec
o Ø 400 mm z vysoce kvalitní tvárné litiny
• zajišťuje opětovné utužení půdy, drtí zbylé
hroudy a díky důmyslnému systému
umístění lopatek zajišťuje separaci zeminy tak,
aby ve výsledku byla za strojem vytvořena
struktura půdy s jemnějšími částicemi níže v půdním profilu
a většími částicemi na povrchu.
KATALOG PRODUKTŮ
OPaLL-AGRI s.r.o.
PŘÍPOJNÁ ZAŘÍZENI K PLUHŮM OPaLL-AGRI
půdní pěch
Kombinované kypřiče
9
SATURN III
Systémový nosič nářadí
NEPTUN X
Systémový nosič nářadí slouží jako podvozek pro vytvoření stroje o širokém záběru za pomocí zapojení dvou nesených strojů. Svým
technickým řešením nosič umožňuje vytvořit agregaci o záběru 8 nebo 10 m. V rámci systémového řešení firmy OPaLL-AGRI s.r.o.
lze na podvozek zavěsit Kombinovaný kypřič SATURN III nebo Diskové brány PEGAS. Velkou výhodou tak může být využití jednoho
podvozku pro oba typy strojů, což znamená nemalou finanční úsporu. Nosič lze rovněž agregovat se stroji jiných výrobců, pokud to
tyto svými technickými vlastnostmi umožňují .
Základní výbava:
• Kypřiče stop za koly traktoru
• 2 řady drobících válců 265 mm, na přání 330 mm
• 2 řady srovnávacích lišt umístěných vždy za řadou válců
• 4 varianty pracovních sekcí
• Utužovací crosskill nebo opěrný trubkový či prutový válec
• Dopravní značení
Základní výbava :
• Závěs: tažné zařízení kategorie 3/4 (u NEPTUNU 8 na přání K 80)
• Dvouokruhové vzduchové brzy
• Rozměr pneu 560/45 –R22,5
• Dopravní značení
TECHNICKÉ PARAMETRY
Pracovní záběr (m)
Saturn III Saturn III Saturn III Saturn III Saturn III Saturn III
4N
4 NH
4T
4 TH
5 TH
6 TH
3
3
4
4
4
4
5
6
Hloubka kypření (cm)
2-12
2-12
2-12
2-12
2-12
2-12
2-12
2-12
Počet šípových radliček (ks)
12+4
12+4
16+4
16+4
16+4
16+4
20+4
24+4
Počet dlátovitých radliček (ks)
36+4
36+4
48+4
48+4
48+4
48+4
60+4
72+4
Pracovní rychlost (km/h)
7-12
7-12
7-12
7-12
7-12
7-12
7-12
7-12
Přepravní šířka (m)
3
3
4
3
4
3
3
3
Přepravní výška (m)
1,22
1,22
1,22
2,5
1,22
2,5
2,5
2,5
Přepravní délka (m)
2,9
6,1
2,9
2,9
6,1
6,1
6,2
6,2
-
10,0/7515,3
-
-
10,0/7515,3
10,0/7515,3
14,5/8018
14,5/8018
1835
2495
2315
2380
2920
2985
3825
4495
74-110
74-110
100-130
100-130
100-130
100-130
125-160
150-190
Rozměr pneu/kola
Hmotnost * (kg)
Výkon tahače (k, hp)
10
Saturn III Saturn III
3T
3N
N – nesená verze, T – polonesená verze, H –hydraulicky sklopný na 3m
* platí pro Variantu P, Provedení II
OPaLL-AGRI s.r.o.
Kombinovaný kypřič SATURN III je vyráběn v pracovních záběrech 3, 4, 5 a 6 metrů, díky průměrné potřebě tažné síly cca 25-30 k
na 1 m záběru je tak určen pro agregaci s traktory o výkonu 80 – 240 k.
Pracovní záběr je tvořen vždy několika sekcemi o šířce 1,5 nebo 2m, tak aby docházelo ke kopírování terénních nerovností pozemků
ruku v ruce s dobrým srovnání zpracovávaného úseku. Stroje v záběru 3 a 4 metry lze dodat jako nesené nebo polonesené varianty,
5 a 6 metrů je vždy polonesený hydraulicky sklopný na přepravní šířku 3 m.
KATALOG PRODUKTŮ
KATALOG PRODUKTŮ
OPaLL-AGRI s.r.o.
KOMBINOVANÉ KYPŘIČE OPaLL-AGRI
SYSTÉMOVÝ NOSIČ NÁŘADÍ OPaLL-AGRI
Kombinovaný kypřič
pro přesnou přípravu seťového lože
NEPTUN
TYP
Pracovní šířka
(m)
Hydraulika
Hmotnost
(kg)
NEPTUN X 8
8
ano
2570
NEPTUN X 10
10
ano
2800
11
Kombinovaný kypřič pro přesnou přípravu seťového lože
NEPTUN – SATURN III
Diskové brány
NEPTUN - PEGAS
INKA
TECHNICKÉ PARAMETRY
Pracovní záběr (m)
8 TH
Neptun III
10 TH
Základní výbava:
• Dvě řady zubatých disků o průměru 560 mm
• Bezúdržbová dvouřadá kuličková ložiska
• Nárazová lišta mezi 1. a 2. řadou válců (případně
prutová lišta)
• Opěrný trubkový válec 540 mm (případně výběr
z mnoha dalších typů)
8
10
Hloubka kypření (cm)
2-12
2-12
Počet šípových radliček (ks)
32+6
40+6
Počet dlátovitých radliček (ks)
96+6
120+6
Pracovní rychlost (km/h)
7-12
7-12
Přepravní šířka (m)
3
3
Přepravní výška (m)
3,85
3,85
Přepravní délka (m)
6,1
6,7
Rozměr pneu/kola
560/45-22,5
560/45-22,5
6960
8530
NEPTUN - PEGAS 8S*
8
ano
210-260
250-320
NEPTUN - PEGAS 8P*
8
ano
Hmotnost * (kg)
Výkon tahače (k, hp)
12
Neptun III
N – nesená verze, T – polonesená verze, H –hydraulicky sklopný na 3m
* platí pro Variantu P, Provedení II
OPaLL-AGRI s.r.o.
Základní výbava:
• Kypřiče stop za koly traktoru
• 2 řady drobících válců 265mm, na přání 330 mm
• 2 řady srovnávacích lišt umístěných vždy za řadou válců
• 4 varianty pracovních sekcí
• Utužovací crosskill nebo opěrný trubkový či prutový válec
• Dopravní značení
Diskové brány NEPTUN - PEGAS jsou univerzálním nářadím
pro posklizňovou úpravu půdy podmítkou, uplatnění naleznou také v předseťové přípravě. Diskové brány NEPTUN
- PEGAS jsou vyráběny v pracovním záběru 8 metrů, díky
průměrné potřebě tažné síly cca 40 k na 1m záběru je tak
určen pro agregaci s traktory o výkonu 280 - 360 k.
Jedná se o 2 diskové brány PEGAS zavěšené na systémovém nosiči NEPTUN 8. Výhodou této agregace je nejen
využití jednoho podvozku pro více strojů, ale také možnost odpojit PEGAS z podvozku a použít jej samostatně
jako 2 stroje o polovičním záběru.
Diskové brány PEGAS jsou vyráběny s jištěním disků přes
silentblokové válce (varianta S) nebo jištěním pružnými
pery (varianta P).
Hloubka práce stroje 4 -18 cm.
KATALOG PRODUKTŮ
OPaLL-AGRI s.r.o.
Kombinovaný kypřič NEPTUN - SATURN III je vyráběn v pracovních záběrech 8 a 10 metrů, díky průměrné potřebě tažné síly cca 2530 k na 1m záběru je tak určen pro agregaci s traktory o výkonu 220 – 360 k. Jedná se o 2 kombinované kypřiče SATURN zavěšené
na systémovém nosiči NEPTUN X.
Výhodou této agregace je nejen využití jednoho podvozku pro více strojů, ale také možnost odpojit SATURN III z podvozku a použít
jej samostatně jako 2 stroje o polovičním záběru.
Pracovní záběr je tvořen vždy několika sekcemi o šířce 1,5 nebo 2 m, tak aby docházelo ke kopírování terénních nerovností pozemků
ruku v ruce s dobrým srovnání zpracovávaného úseku.
KATALOG PRODUKTŮ
DISKOVÉ BRÁNY OPaLL-AGRI
KOMBINOVANÉ KYPŘIČE OPaLL-AGRI
NOV
NEPTUN - PEGAS
TYP
Pracovní
šířka
Hydraulika
(m)
Počet disků
Průměr disků
Výkon
tahače
(ks)
(mm)
(hp)
(kg)
64
560
300
6750
64
560
300
6210
Hmotnost
* hydraulicky sklopné na 3 metry
13
Diskové brány
PEGAS
Radličkové
kypřiče
MERKUR III a TRITON
PEGAS - P 3,0
3
Prac. šířka
(ks)
(mm)
(hp)
(kg)
Merkur III 3
3
-
S
7
6
100
1090
Triton 4,0*
4
+
S
13
10
140
2190
(ks)
(mm)
(hp)
(kg)
Merkur III 3
3
-
P
7
6
110
1330
Triton 4,0*
4
+
P
13
10
180
3160
ne
24
560
110
1340
Merkur III 3,8*
3,8
+
S
9
8
150
1590
Triton 4,8*
4,8
+
S
16
12
180
2860
Triton 4,8*
4,8
+
P
16
12
220
3530
(m)
(m)
2,2
-
S
5
4
60
800
Triton 3
3
-
S
10
8
120
1310
Merkur III 2,2
2,2
-
P
5
4
70
1010
Triton 3
3
-
P
10
8
140
1880
3
PEGAS - S 4,0
4
ne
32
560
150
2100
PEGAS - P 4,0
4
ne
32
560
150
1830
Merkur III 3,8*
3,8
+
P
9
8
160
1990
PEGAS - S 4,0*
4
ano
32
560
150
2500
PEGAS - P 4,0*
4
ano
32
560
150
2390
Merkur III 4,8*
4,8
+
S
11
10
160
2060
PEGAS - S 5,0*
5
ano
40
560
190
2780
PEGAS - P 5,0*
5
ano
40
560
190
2830
Merkur III 4,8*
4,8
+
P
11
10
170
2250
PEGAS - S 6,0*
6
ano
48
560
230
3110
PEGAS - P 6,0*
6
ano
48
560
230
3100
Merkur III 5,6*
5,6
+
S
13
12
200
2450
Merkur III 5,6*
5,6
+
P
13
12
210
2940
* hydraulicky sklopné na 3 metry
(m)
Merkur III 2,2
PEGAS - S 3,0
* hydraulicky sklopné na 3 metry
Hmotnost
1440
Výkon tahače
110
(kg)
Průměr disků
560
(hp)
Hydraulika
24
Hmotnost
ne
Výkon tahače
(kg)
(mm)
Hmotnost
Hmotnost
(hp)
(ks)
TYP
Výkon tahače
Výkon tahače
(mm)
(m)
TYP
TYP
Průměr disků
Průměr disků
Pracovní šířka
Počet disků
(ks)
Hydraulika
Pracovní šířka
PEGAS P
OPaLL-AGRI s.r.o.
KATALOG PRODUKTŮ
TRITON
Průměr disků
MERKUR III
PEGAS S
TYP
Základní výbava:
• dvě řady křídlových radlic
• obracecí a mísící talíře průměr 465 mm
• opěrný trubkový válec 540 mm (případně výběr z mnoha
dalších typů)
Počet disků
Základní výbava:
• Dvě řady zubatých disků o průměru 560 mm
• Jištění disků přes pružná pera 100x13 mm
• Bezúdržbová dvouřadá kuličková ložiska
• Nárazová deska mezi 1. a 2. řadou válců (případně prutová lišta)
• Opěrný trubkový válec 540 mm (případně výběr z mnoha
dalších typů)
Zabezpečení
Diskové brány vhodné zejména do podmínek s velkým výskytem kamenů, vyznačují se vysoce flexibilním jištěním, což omezuje možnost poškození stroje.
TRITON
INKA
NOV
Třířadý radličkový kypřič zajistí kvalitní zpracování půdy a to jak
formou podmítky, tak i hlubšího kypření ornice. Díky vyměnitelným pracovním orgánům lze stroj využít v rozsahu pracovní
hloubky 8 – 25 cm, světlost pod rámem 80 cm zajišťuje dostatek
prostoru pro průchod i většího množství posklizňových zbytků.
Radličkový kypřič TRITON je vyráběn v pracovním záběru 3 • 4
a 4,8 metrů, díky průměrné potřebě tažné síly cca 40 k na 1m
záběru je tak určen pro agregaci s traktory o výkonu 80 - 260 k.
Základní výbava:
• tři řady variabilních radlic
• obracecí a mísící talíře průměr 465 mm
• opěrný trubkový válec 540 mm (případně výběr z mnoha
dalších typů)
Radličkový kypřič
Počet disků
KATALOG PRODUKTŮ
Základní výbava:
• Dvě řady zubatých disků o průměru 560 mm
• Jištění disků přes silentblokové válce mechanicky zabezpečené proti vysunutí
• Bezúdržbová dvouřadá kuličková ložiska
• Nárazová deska mezi 1. a 2. řadou válců (případně prutová lišta)
• Opěrný trubkový válec 540 mm (případně výběr z mnoha
dalších typů)
NOV
Počet disků
Diskové brány vhodné zejména do podmínek s nízkým výskytem kamenů, vyznačují se vysokým přítlakem na půdu.
PEGAS P
MERKUR III
INKA
NOV
Dvouřadý radličkový kypřič zajistí kvalitní zpracování půdy
v rozsahu pracovní hloubky 8 – 18 cm, světlost pod rámem
80 cm zajišťuje dostatek prostoru pro průchod i většího množství posklizňových zbytků. Radličkový kypřič MERKUR III je vyráběn v pracovním záběru 2,2 • 3 • 3,8 • 4,8 • 5 a 6 metrů.
Díky průměrné potřebě tažné síly cca 40 k na 1m záběru je tak
určen pro agregaci s traktory o výkonu 80 - 260 k.
Radličkový kypřič
Zabezpečení
NOV
INKA
Hydraulika
INKA
Prac. šířka
PEGAS S
14
RADLIČKOVÉ KYPŘIČE OPaLL-AGRI
Radličkový kypřič MERKUR III je určen pro zpracování půdy po sklizni obilovin a přípravu pro zasetí meziplodiny.
Je vhodný i po sklizni cukrovky, kukuřice a předplodin, kdy není dostatek času na klasickou orbu. Po sklizni se
používá k podmítkám, zaorávání hnoje, slámy, zeleného hnojení, k naorávání i provedení hlubokého kypření.
Robustní nosný rám nese šípové radlice jištěné střižným šroubem pro půdy bez kamenů nebo pružinovým systémem pro kamenité pozemky, mísící a obracecí talíře a trubkový opěrný válec. Konstrukce kypřiče poskytuje
velký prostor mezi slupicemi, tím nedochází k ucpávání ani při zpracování zbytků slámy z kukuřice a meziplodin.
Hydraulika
OPaLL-AGRI s.r.o.
DISKOVÉ BRÁNY OPaLL-AGRI
Diskové brány PEGAS jsou univerzálním nářadím pro posklizňovou úpravu půdy podmítkou, uplatnění naleznou také v předseťové
přípravě
Diskové brány PEGAS jsou vyráběny v pracovním záběru 3, 4, 5 a 6 metrů, díky průměrné potřebě tažné síly cca 40 k na 1m záběru
je tak určen pro agregaci s traktory o výkonu 100 - 260 k.
Diskové brány PEGAS jsou vyráběny s jištěním disků přes silentblokové válce (varianta S) nebo jištěním pružnými pery (varianta P).
Hloubka práce stroje 4 -18 cm.
S - střižné • P - pružinové * hydraulicky sklopné na 3 metry
S - střižné • P - pružinové * hydraulicky sklopné na 3 metry
15
Cambridge válce
VEGA a VIRGO
Secí stroje
PNEUSEJ
Cambridge válce
VEGA
Cambridge válce
VIRGO
Cambridge válce VIRGO kladou důraz zejména na maximální
komfort obsluhy. Kompletní rozkládání stroje je zajištěno přes
hydraulický systém. Přestavení z transportní do pracovní polohy je tak rychlé a časově nenáročné. Na stroj lze díky jeho konstrukci před válce umístit pružný smyk, který nalezne uplatnění
zejména v předseťové přípravě pro stržení hrubé brázdy.
VEGA
VIRGO
Schéma výsevního ústrojí Accord
4 typy výsevních jednotek
(km/h)
VEGA 3P (nesené)*
3
40 - 80
1200
4-12
VEGA 3 (nesené)
3
40 - 80
800
4-12
4,5
70 -100
2050
4-12
VEGA 4,5 (polonesené, sklop.)
VEGA 6 (polonesené, sklop.)
VEGA 6,3 (polonesené, sklop.)
16
6
80 - 130
2580
4-12
6,3
85 - 135
2960
4-12
VEGA B7 (polonesené, sklop.)
7
90 - 140
3160
4-12
VEGA B9,2 (polones., sklop.)
9,2
120 a více
4610
4-12
* Lze použít i jako čelně nesený stroj uchycený do přední hydrauliky.
Pracovní
rychlost
Pracovní
rychlost
(kg)
Hmotnost
Hmotnost
(hp)
Výkon tahače
Výkon tahače
(m)
TYP
Pracovní šířka
Pracovní šířka
KATALOG PRODUKTŮ
KATALOG PRODUKTŮ
Cambridge válce VEGA kladou důraz zejména na jednoduchost
konstrukce ruku v ruce s použitím těch nejlepších materiálů.
Rozkládání stroje se děje mechanicky s využitím sbíhavosti kol,
což při couvání zajistí rovnoměrné otevření stroje a následným
využitím hydraulického válce pro sklopení do pracovní polohy.
SECÍ STROJE PNEUSEJ
Cambridge válce jsou rozšířeným nářadím používaným při širokém spektru polních prací, jejich využití nalezneme nejen při válení
po zasetí, ale také v předseťové přípravě půdy. Důraz při výrobním procesu byl kladen zejména na použití kvalitních materiálů, a to
jak litinových kol, tak i čepů a konstrukce rámů. U všech typů jsou použita litinová kola o průměru 510 mm se čtyřmi loukotěmi
a kvalitní hřídele o průměru 60 mm.
Společnost PD Hlohovec, výrobce zemědělských a secích strojů značky PNEUSEJ je na trhu
známa již více od roku 1987 a dnes je největším
producentem zemědělských strojů na Slovensku. V České republice najdeme její produkty
v portfoliu firmy OPaLL-AGRI s.r.o., která získala
v roce 2013 výhradní zastoupení prodeje.
V dnešní době již nebývá zvykem, aby zemědělské podniky vyráběly zemědělskou techniku, v Hlohovci však tuto skutečnost uchopili
za správný konec a výroba strojů hraje nemalou
roli v ekonomice podniku. Ruku v ruce s výrobou jde rovněž vývoj, který vychází jak z poznatků uživatelů, tak i vlastní zemědělské praxe.
Pneumatické secí stroje jsou vyráběny
z těch nejkvalitnějších materiálů, srdce stroje
tvoří výsevní ústrojí od renomovaného výrobce Accord, které zajišťuje přesné a rovnoměrné
dávkování osiva. Díky čtyřem typům výsevních
jednotek je zajištěno precizní uložení osiva
v různých podmínkách a za použití různých
technologií předseťové přípravy půdy.
OPaLL-AGRI s.r.o.
OPaLL-AGRI s.r.o.
CAMBRIDGE VÁLCE OPaLL-AGRI
Secí stroje PNEUSEJ
(m)
(hp)
(kg)
(km/h)
VIRGO 6,3
6,3
95 (*160)
5950
10-13
VIRGO 8,3
8,3
150 (*210)
4550
10-13
TYP
diskový výsev
DXD výsevné jednotky
nožový výsev
radličkový výsev
* při použití pružného smyku
17
Pneumatické secí stroje
pro sólo setí
M, MSH
PNEUSEJ
MSh
3
4
4,5
4
4,5
24/32
32/40
36/40
32
36
Šířka řádků (cm)
12,5/9,4
12,5/10
12,5/11,2
12,5
12,5
Pracovní záběr
Objem zásobníku
1150
1150
1150
1150
1150
Počet řádků
Výkon (ha)
Hmotnost diskové výsevy (kg)
Hmotnost DXD výsevy (kg)
PNEUSEJ
80
90
80
90
1,5-3,6
2-4,8
2,3-5,5
2-4,8
2,3-5,5
Objem zásobníku
5-12
750/780
Výkon tahače (k, hp)
5-12
850/880
875/890
940
965
Výkon (ha/h)
870
1000/1070
1050/1080
1095
1140
Prac. rychlost (km/h)
930/1020
1090/1180
1145/1190
1180
1235
Hmotnost výsevy (kg)
PNEUSEJ
MV
KATALOG PRODUKTŮ
4,8
5
5,6
32/15
38/32
40/32
40
48/40
12,5/15
12,5/15
12,5/15
14
12,5/15
standardně 1500 litrů (nástavba + 500 litrů)
140
160
160
160
190
2 - 4,8
2,4 - 5,8
2,5 - 6,1
2,8 - 6,7
3 - 7,1
2100
2190/2144
max 12
1760/1715
2000/1945
2035/1970
MT
MODEL
MV
MT
5
6
6,6
8
Pracovní záběr
40/48
48/64
48/64
64
Počet řádků
Šířka řádků (cm)
12,5/10,4
12,5/9,3
13,8/10,4
12,5
Šířka řádků (cm)
12,5/9,3
Objem zásobníku
2000
2000
2000
2000
Objem zásobníku
2x1150
Výkon tahače (k, hp)
160
160
160
160
Výkon tahače (k, hp)
100
2,5-6,1
3-7,2
3-8,1
4-9,6
Výkon (ha/h)
3-7,2
Prac. rychlost (km/h)
5-12
Počet řádků
Výkon (ha)
6
Stroje vhodné pro zemědělské podniky a farmáře s větší výměrou pozemků. Konstrukce
stroje klade důraz na nízkou hmotnost, pro
transport je stroj vybaven podvozkem, což
snižuje potřebu zdvižné síly. Do pracovní
polohy je potřeba stroj přestavit manuálně.
MODEL
Prac. rychlost (km/h)
18
4
60
Stroje vhodné pro zemědělské podniky a farmáře s větší výměrou pozemků. Předností
stroje je jednoduché sklápění do transportní
polohy a široký pracovní záběr. Rovnoměrné rozdělení osiva zajišťují dva dávkovače
s centrálním nastavením výsevu.
Pracovní záběr
RS
Šířka řádků (cm)
Prac. rychlost (km/h)
Hmotnost nožové výsevy (kg)
MODEL
SECÍ STROJE PNEUSEJ
M
Výkon tahače (k, hp)
RS
OPaLL-AGRI s.r.o.
SECÍ STROJE PNEUSEJ
OPaLL-AGRI s.r.o.
MODEL
Počet řádků
PNEUSEJ
Radličkový secí stroj určený pro setí do mulče, uplatnění nalezne také v těžkých a kamenitých podmínkách. Výsevní jednotky tvoří
radličky umístěné v pěti řadách, což zajišťuje
velkou průchodnost rostlinných zbytků. Výhodou je rovněž vyšší pojezdová rychlost při
setí. Díky umístění těžiště blízko traktoru je
stroj určen pro střední výkonovou třídu tahačů.
Stroje vhodné zejména pro farmáře a menší
zemědělské podniky. Jejich hlavní předností
je umístění těžiště blízko traktoru, což snižuje požadavky na výkon tahače. Stroj je připojen do tříbodého závěsu traktoru, přičemž
při setí jede po svých kolech a chová se tak
jako polonesený.
Pracovní záběr
Pneumatické secí stroje
pro sólo setí
KATALOG PRODUKTŮ
PNEUSEJ
PNEUSEJ
5-12
Hmotnost nožové výsevy (kg)
1770/1790
1840/1900
1890/1950
2135
Hmotnost nožové výsevy (kg)
Hmotnost diskové výsevy (kg)
Hmotnost DXD výsevy (kg)
1960/2020
2070
2120/2250
2445
Hmotnost diskové výsevy (kg)
2070/2150
2200/2380
2250/2430
2615
Hmotnost DXD výsevy (kg)
6
48/64
1550/1600
1780
1910/2080
19
Pneumatické secí stroje pro agregaci
s půduzpracujícími stroji
MK
Stroje určené pro agregaci s půdozpracujícími stroji vytváří silnou kombinaci pro zpracování půdy jedním přejezdem. Stroj lze namontovat i na rotační brán jiných výrobců.
MODEL
MK
Pracovní záběr
3
Počet řádků
24/32
Šířka řádků (cm)
12,5/9,4
Objem zásobníku
1150
Výkon tahače (k, hp)
120
5-12
Hmotnost nožové výsevy (kg)
MODEL
830/860
Hmotnost diskové výsevy (kg)
950
Hmotnost DXD výsevy (kg)
1010/1100
FT1
Pracovní záběr
3
4
Počet řádků
24
32
Šířka řádků (cm)
12,5
12,5
Objem zásobníku
1100+600
1100+600
110
150
1,5-3,6
2-4,8
Výkon tahače (k, hp)
PNEUSEJ
MKC
Výkon (ha/h)
Stroje určené pro agregaci s půdozpracujícími stroji vytváří silnou kombinaci pro zpracování půdy jedním přejezdem. Stroj lze namontovat i na rotační brán jiných výrobců. Díky posunutí těžiště o 50 cm dopředu oproti MK lze stroj agregovat s traktory o nižší
výkonové třídě.
MODEL
MKC
Pracovní záběr
3
4
4,5
24/32
32/40
36/40
Šířka řádků (cm)
12,5/9,4
12,5/10
12,5/11,2
Objem zásobníku
1150
1150
1150
Výkon tahače (k, hp)
120
160
180
1,5-3,6
2-4,8
2,3-5,5
Hmotnost nožové výsevy (kg)
1005/1030
1050/1080
1090/1100
Hmotnost diskové výsevy (kg)
1120
1205/1270
1260/1290
1185/1270
1290/1380
1355/1395
Počet řádků
Výkon (ha/h)
Prac. rychlost (km/h)
Hmotnost DXD výsevy (kg)
PNEUSEJ
5-12
Prac. rychlost (km/h)
5 - 12
Hmotnost přední části (kg)
457
457
Hmotnost zadní části nožové výsevy (kg)
435
480
Hmotnost zadní části diskové výsevy (kg)
550
630
Hmotnost zadní části DXD výsevy (kg)
620
720
PNEUSEJ
FT Fert
Pneumatický dávkovač hnojiva pro agregaci se secím strojem
Stroj, který v kombinaci se secím strojem zajišťuje rovnoměrné uložení hnojiva do jednoho řádku a shodné hloubky s osivem. Hnojivo
je umístěno v čelně neseném zásobníku a dozadu k secímu stroji je dopravováno proudem vzduchu z vlastního ventilátoru. Nastavení dávky hnojiva je díky vlastnímu ústrojí nezávislé na dávce osiva . Přihnojování je možné použít pouze v kombinaci s DXD výsevem
u některých typů strojů secích PNEUSEJ.
KATALOG PRODUKTŮ
SECÍ STROJE PNEUSEJ
OPaLL-AGRI s.r.o.
FT 1
Stroj kombinující čelně nesený zásobník osiva a vzadu nesené výsevní jednotky. Osivo je
k výsevním jednotkám dopravováno proudem vzduchu podél traktoru. Stroj je možné
také kombinovat se stroji na přípravu půdy.
Díky rovnoměrnému rozložení hmotnosti na
tahači se snižuje potřeba tažné síly až o 20%.
1,5-3,6
Prac. rychlost (km/h)
KATALOG PRODUKTŮ
PNEUSEJ
PNEUSEJ
SECÍ STROJE PNEUSEJ
Výkon (ha/h)
Pneumatické secí stroje
v agregaci s čelním zásobníkem
OPaLL-AGRI s.r.o.
PNEUSEJ
PNEUSEJ
MKC Magna
Stroje určené pro agregaci s půdozpracujícími stroji vytváří silnou kombinaci pro zpracování půdy jedním přejezdem. Stroj lze namontovat i na rotační brán jiných výrobců. Velký zásobník a zesílený rám předurčují tento stroj pro práci v těžkých podmínkách a na
velkých zemědělských hospodářstvích.
MODEL
MKC Magna
Pracovní záběr
3
4
4,5
Počet řádků
24
32
36
Šířka řádků (cm)
12,5
12,5
12,5
Pracovní záběr
3
4
Objem zásobníku
1600
1600
1600
Počet řádků
24
32
Výkon tahače (k, hp)
120
160
180
Šířka řádků (cm)
12,5
12,5
2,3-5,5
Objem zásobníku
1100+600
1100+600
110
150
1,5-3,6
2-4,8
Výkon (ha/h)
1,5-3,6
Prac. rychlost (km/h)
20
2-4,8
MODEL
Výkon tahače (k, hp)
5-12
Hmotnost nožové výsevy (kg)
1080
1140
1170
Výkon (ha/h)
Hmotnost diskové výsevy (kg)
1195
1290
1430
Prac. rychlost (km/h)
1440
Hmotnost (kg)
Hmotnost DXD výsevy (kg)
1260
1375
FT Fert
5 - 12
600
650
21
Pasivní kypřiče
Náhradní díly
pro kombinaci se secími
stroji
Pasivní kypřič je cenově dostupná alternativa rotačních bran pro secí kombinaci.
Skládá se z čelní smykovací lišty, radliček
umístěných ve třech řadách a opěrného
válce. Díky pevné konstrukci může být
stroj agregovatelný se všemi secími stroji
PNEUSEJ.
Pracovní záběr
3
4
Počet radliček
20
27
Rozestup radliček (cm)
15
15
do 12
do 12
Hmotnost (kg)
640
740
Výkon tahače (kW)
100
120
Packer válec (kg)
400
490
Crosskill válec (kg)
605
750
Prutový válec (kg)
295
355
Trubkový válec (kg)
340
415
Hloubka zpracování (cm)
Společnost OPaLL-AGRI s.r.o. je tradičním výrobcem opotřebitelných náhradních dílů.
Díky dlouholetým zkušenostem a kvalitnímu dílenskému vybavení s technologií na zušlechťování
materiálů dosahují naše výrobky těch nejlepších
parametrů.
V našem výrobním portfoliu naleznete opotřebitelné náhradní díly na půduzpracující zemědělské
stroje mnoha různých typů a značek, především
na pluhy, radličkové kypřiče a mnoho dalších.
Díky aktivní obchodní činnosti rovněž nabízíme
náhradní díly na další stroje z Vašeho strojního parku a to vždy za příznivé ceny s co nejkratší dobou
dodání.
PKA 400
Náhradní díly si můžete zakoupit či objednat v našich skladech:
Dusače siláže
a senáže
Centrální sklad
KATALOG PRODUKTŮ
tel: +420 553 786 167
Golčův Jeníkov, okr. Havl. Brod
tel: +420 569 449 447
Provozovna
Jindřichův Hradec
tel: +420 384 321 001
Sklad N+N Košátky
Kropáčova Vrutice
tel: +420 326 393 412
Případně objednat v našem novém e-shopu
na webu www.opall-agri.cz
TECHNICKÉ PARAMETRY
22
Hertice 7, okr. Opava
Provozovna
Dusače jsou vhodné zejména pro použití
při konzervaci siláže a senáže. Díky vysoké
hmotnosti umožňují rovnoměrné utužení
a srovnání zpracovávaného záběru, vytěsnění všech vzduchových kapes což zajistí
plynulý proces silážování a tím i vysokou
kvalitu krmiva.
Počet kol (ks)
OPaLL-AGRI s.r.o.
PKA 300
KATALOG PRODUKTŮ
OPaLL-AGRI s.r.o.
STROJE PNEUSEJ
MODEL
e-shop
Dusače siláže a senáže
6
8
8
10
12
Pracovní šířka (mm)
3000
2420
3000
3000
3580
Celková šířka (mm)
3000
2420
3000
3000
3580
Celková délka (mm)
1230
1230
1230
1230
1230
Hmotnost (kg)
2400
3100
3100
3800
4500
www.opall-agri.cz
23
Golčův Jeníkov
Hertice
Dolní životice
Jindřichův Hradec
KONTAKTY
CENTRÁLA SPOLEČNOSTI
747 55 Hertice 7, okr. Opava
Tel.: +420 553 786 165-6
Tel.: +420 553 786 167-8 - prodej ND
e-mail: [email protected]
PROVOZOVNA VÝROBY
747 56 Dolní Životice 208, okr. Opava
Tel.: +420 553 786 920-1
e-mail: [email protected]
PROVOZOVNA GOLČŮV JENÍKOV
Obora 315, 582 82 Golčův Jeníkov, okr. Havlíčkův Brod
Tel.: +420 569 449 447
e-mail: [email protected]
PROVOZOVNA JINŘICHŮV HRADEC
Jarošovská 869/II, 377 02 Jindřichův Hradec
Tel.: +420 384 321 001
e-mail: [email protected]
w w w. o p a l l - a g r i . c z
Download

KATALOG PRODUKTŮ