I V Blansku
Finanční úřad v Blansku
Seifertova 7
678 11 BLANSKO
Čj .:
54002/12/283960706452
(\
'\.." ~
r
'-L
"",
•.
••
~
Elektronicky podepsáno
11. 04. 2012
Ing. Hana Šenkýřová
ředitelka Finančního
úřadu v Blansku
i:-; '[
~"'(:'Jo~:~V
f OOŠlo:- '7/.:' =:-'-:'
-.J--z-p-ra-c.-.í
A
Č
,J.
,---~
-;/1":""'
. -: __
•••••
". •••
i<' •••••
.' '1.,'
Ukl znak
I
Ř E J N
Á
v Y H l
Á Š
K A
I.,
, r",
Shora uvedený
správce daně podle ustanovení
§ 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že
ode dne 16.04.2012 do dne 16.05.2012
je v budově Finančního
úřadu v Blansku
(v přízemí)
kancelář Č. dveří 101 a 107 - daň z nemovitostí
pondělí
st ředa
ve dnech
zpřístupněn
hromadný
předpisný
od 8.00
od 8.00
do 17.00
do 17.00
hodin
hodin
k nahlédnutí
seznam čj. 53851/12/283960706452,
jímž se
uvedeným
daňovým
subjektům
nacházející se v obvodu územní působnosti
stanovuje
za
shora uvedeného
nemovitosti
správce daně
DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NA ROK 2012.
L. S.
Ing. Hana Šenkýřová
ředitelka Finančního úřadu v Blansku
V rámci rozšíření služeb poplatníkům je umozneno nahlédnout daňovým
subjektům do tohoto hromadného předpisného seznamu prostřednictvím
pověřených pracovníků na všech finančních úřadech v České republice.
Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.4.2012
~~:~;;~n:~
elektronické
úřední desce způ obem umožňujícím dálkový přístup dne: 17.4.20 I
O.: cnr M
OLO UČ:. Y
f'-C 79 03 - akr. 51an o
t '.:5Hii12550
, iU,.~
I
Download

Finanční úřad v Blansku Seifertova 7 678 11 BLANSKO Čj .: 54002