Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR
ANALÝZA CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ –
PRO ROK 2014
Zpracoval: Ing. Karel Frank
Leden 2014
Obsah analýzy
I. Právní rámec pro oblast cen………………………………………………..…….3
II. Datová základna……………………………………………………………………..3
III. Obsah analýzy………………………………………………………………………4
IV. Přehledy cen………………………………………………………………………..5
IV.1. Přehled nejvyšších a nejnižších cen pro vodné a stočné 2014
IV.2. Přehled společností, které se podílejí na maximech a minimech cen
pro vodné, stočné a V+S (výběr prvních deseti) - 2014
IV.3. Přehled nárůstu cen pro vodné a stočné pro rok 2014
IV.4 Graf průběhu výše cen vodného a stočného celkem pro rok 2013 a 2014
V. Maximální a minimální výše cen v roce 2011, 2012, 2013, 2014…………..8
VI. Nárůst cen V+S pro rok 2011, 2012, 2013, 2014……………………………9
VII. Společnosti, které uplatňují dvousložkovou formu ceny ……………….10
VIII. Závěrečné poznámky k tématice ……………………………………………10
Přílohy:
Ceny pro vodné a stočné na rok 2014 podle společností…………………….….11
2
I. Právní rámec pro oblast cen
Oblast cen v České republice se řídí následujícími právními předpisy
Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění
pozdějších předpisů
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů
Cenová rozhodnutí cenových orgánů
Cenové rozhodnutí Ministerstva financí - Výměr MF č. 01/2013, kterým se vydává
seznam zboží s regulovanými cenami
Vodovody a kanalizace patří do odvětví s přirozeným monopolem a voda pitná a voda
odvedená kanalizací jsou zařazeny do seznamu zboží s regulovanými cenami. Tento
seznam vydává pro každý rok podle zákona o cenách Ministerstvo financí rozhodnutím
(výměrem), který se zveřejňuje v Cenovém věstníku. Konkrétně pro rok 2014 byl vydán
Výměr MF č. 01/2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 22402/2006-16330
určuje pravidla pro členění položek při výpočtu (kalkulaci) ceny pro vodné a stočné včetně
struktury jednotlivých položek.
V roce 2014 byla sazba DPH 15%.
II. Datová základna
Datovou základnou použitou v tomto rozboru jsou ceny pro vodné a stočné zaslané na
Sovak provozovateli nebo vlastníky (dále „společnosti“) a jsou určeny pro rok 2014. Data
byla zasílána elektronickou poštou a nebo byla doplňována příslušnými subjekty do tabulky
na webové stránce Sovaku ČR. Poslední cestou bylo získání dat z webových stránek
společností. V případě, že vlastník má několik cen pro různé lokality, tak do přehledu byly
zařazeny pouze lokality s rozhodujícím počtem obyvatel připojených na vodovod nebo
kanalizaci v oblasti působnosti společnosti.
Přehled počtu zaslaných podkladů pro vodné a stočné na rok 2014:
Zaslaný počet podkladů s daty pro
Počet
vodné
stočné
105
104
vodné i
stočné
104
3
Počet dalších podkladů
Jen předaná voda……2
Zahrnutý počet zásobených obyvatel:
podklad od největších společností (TOP13) zahrnuje 6 269 171 zásobených obyvatel tj. cca
64% z celkového počtu zásobených obyvatel v ČR. S dalšími uvedenými společnostmi se
tato analýza týká minimálně 75% obyvatel.
III. Obsah analýzy
Obsahem této analýzy cen pro vodné a stočné je vzájemné porovnání společností zvláště
společností, které jsou největšími provozovateli. Jsou uváděny následující:

Přehled nejvyšších a nejnižších stávajících cen pro vodné, stočné a celkem vodné a
stočné

Přehled společností (10 společností), které se podílejí na minimech a maximech cen
(pro vodné, stočné a celkem pro vodné a stočné

Přehled nárůstu cen v procentech celkové ceny(10 společností)

Graf: Průběh výše cen vodného a stočného celkem v roce 2013 a 2014

Maximální a minimální výše cen za rok 2011, 2012, 2013, 2014

Nárůst cen V+S v procentech pro rok 2011, 2012, 2013, 2014
Jedná se o maximální meziroční nárůsty včetně jmen společností.

Společnosti, které uplatňují dvousložkovou cenu
V příloze: Ceny pro vodné a stočné na rok 2014 všech společností a to řazené podle:

abecedy

výše celkové ceny V+S,

výše nárůstu ceny proti roku 2013

výše ceny vodného

výše ceny stočného
Poznámka: Uvedené ceny u společností, které uplatňují dvousložkovou cenu, jsou výsledné
ceny vypočtené z původní kalkulace před rozdělením na pevnou a pohyblivou složku.
Ceny jsou uvedeny v Kč/m3 vč. DPH
Součástí této analýzy jsou tabulky v excelu.
4
IV. Přehledy cen
IV.1. Přehled nejvyšších a nejnižších cen pro vodné a stočné 2014
Nejvyšší cena vodného pro rok 2014 :
Vodárenská a kanalizační a.s.
56,04
Nejnižší cena vodného pro rok 2014:
Vodovody a kanalizace Žamberk v.o.s.
20,70
Nejvyšší cena stočného pro rok 2014 :
Frýdlantská vodárenská společnost,a.s.
57,42
Nejnižší cena stočného pro rok 2014:
17,26
VODAK Humpolec s.r.o.- Humpolec
Nejvyšší cena vodného a stočného celkem pro rok 2014 :
ČEVAK, a.s. - VS Tábor
103,67
Nejnižší cena vodného a stočného celkem pro rok 2014 :
Krnovské vodovody a kanalizace,s.r.o.
41,98
IV.2. Přehled společností, které se podílejí na maximech a minimech cen pro
vodné, stočné a V+S (výběr prvních deseti) - 2014
1) Nejvyšší ceny vodného a stočného celkem pro rok 2014 : Kč/ m3
V+S
s DPH
společnost
ČEVAK, a.s. - VS Tábor
103,67
Vodohospodářské sdružení Turnov
95,98
Vodohospodářská společnost Sokolov,s.r.o Rokycany město 93,44
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
92,46
1.SčV, a.s. - Český Brod
92,40
Vodárenská a kanalizační a.s. IČ:49786709
91,67
Frýdlantská vodárenská společnost,a.s.
91,44
1.SčV, a.s. - Svazek obcí
91,18
Středočeské vodárny,a.s.
91,09
Vodárenská akciová společnost, a.s. - Boskovice - Blansko 89,96
2) Nejnižší ceny vodného a stočného celkem pro rok 2014 : Kč/ m3
V+S
s DPH
společnost
Krnovské vodovody a kanalizace,s.r.o.
Obec Štěpánkovice - Štěpánkovice, Albertovec
Vodovody a kanalizave Žamberk v.o.s.
Městské vodovody a kanalizace Jaroměř,s.r.o.
AQUASTOP Město Vrbno pod Pradědem
Technické služby Třešť, spol. s r.o.
Vodotechnické služby s.r.o.
RUSAVAK, s.r.o
VODOSPOL s.r.o.
Město Mýto, IČ:00258911
5
41,98
45,00
46,00
48,00
49,40
49,45
52,90
53,00
54,56
55,00
3) Nejvyšší ceny vodného pro rok 2014:
Kč/ m3
vodné
s DPH
společnost
Vodárenská a kanalizační a.s.
Vodohospodářská společnost Sokolov,s.r.o Rokycany město
VODÁRNA PLZEŇ a.s. - Plzeň - město
1.SčV, a.s. - Příbram
Středočeské vodárny,a.s.
ČEVAK, a.s. - VS Tábor
Technické služby Strakonice s.r.o.
Vodovody a kanalizace Beroun a.s.
Vodohospodářské sdružení Turnov
1.SčV, a.s. - Svazek obcí
4) Nejnižší ceny vodného pro rok 2014:
56,04
55,02
55,00
52,23
51,87
51,84
51,82
51,63
51,18
50,78
Kč/ m3
vodné
s DPH
společnost
Vodovody a kanalizave Žamberk v.o.s.
Městské vodovody a kanalizace Jaroměř,s.r.o.
RUSAVAK, s.r.o
Krnovské vodovody a kanalizace,s.r.o.
Technické služby Třešť, spol. s r.o.
Vodotechnické služby s.r.o.
AQUASTOP Město Vrbno pod Pradědem
Město Mýto, IČ:00258911
Obec Štěpánkovice - Štěpánkovice, Albertovec
VODOVODY spol. s r.o. Litomyšl - Litomyšl
5) Nejvyšší ceny stočného pro rok 2014 :
20,70
21,00
22,00
22,43
23,12
24,15
24,70
25,00
25,00
26,38
Kč/ m3
společnost
stočné
s DPH
Frýdlantská vodárenská společnost,a.s.
ČEVAK, a.s. - VS Tábor
1.SčV, a.s. - Český Brod
Technické služby města Opočna s.r.o.
Vodárenská akciová společnost, a.s- Šlapanicko
VHOS, a.s. Moravská Třebová
Vodárenská akciová společnost, a.s. - Boskovice - Blansko
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Vodárenská akciová společnost, a.s. - Ivančicko
Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o.
57,42
51,83
50,81
48,87
46,41
46,40
46,38
46,09
46,09
45,60
6
6) Nejnižší ceny stočného pro rok 2014:
Kč/ m3
stočné
s DPH
společnost
VODAK Humpolec s.r.o.- Humpolec
Krnovské vodovody a kanalizace,s.r.o.
Obec Štěpánkovice - Štěpánkovice, Albertovec
1.SčV, a.s. - Příbram
VODOSPOL s.r.o.
Zásobování teplem Vsetín,a.s.
AQUASTOP Město Vrbno pod Pradědem
VODAK Humpolec s.r.o.- Pacov
Město Volyně, Technické služby města Volyně, organizační
Vodovody a kanalizave Žamberk v.o.s.
17,26
19,55
20,00
23,14
23,21
24,35
24,70
25,00
složk
25,07
25,30
IV.3. Přehled nárůstu cen pro vodné a stočné pro rok 2014
Nejvyšší nárůst (V + S) pro rok 2014 proti ceně roku 2013 v procentech (%)
společnost
nárůst
v%
VODAK Humpolec s.r.o.- Pelhřimov
VODA Červený Kostelec s.r.o.
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav , a.s. -Čelákovice
Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s.
1.SčV, a.s. - Říčany
Vodohospodářské sdružení Turnov
CHEVAK Cheb,a.s.
Vodohospodářská společnost Sokolov,s.r.o Rokycany město
ADAVAK, s.r.o.
Vodárenská akciová společnost, a.s - Židlochovice
19,1
10,3
8,7
8,6
5,9
5,6
5,4
5,1
5,0
5,0
Přehled nárůstu cen v procentech pro rok 2014
Počet společností, u kterých nebyl žádný nárůst tt.j 0%……………….34
Nárůst do 2%..................................................................................... ...17
Nárůst 2 - 5%..................................................................................... ..46
Nárůst nad 5%...................................................................................... ..8
7
IV.4 Graf celkového průběhu výše cen vodného a stočného celkem
v roce 2013 a 2014
Ceny jsou řazeny podle velikosti (osa x) a výše ceny v Kč/m3 (osa y).
Ceny vodného a stočného v roce 2013 a 2014
105,00
100,00
95,00
90,00
85,00
Cena V + S Kč/m3
80,00
75,00
70,00
65,00
60,00
55,00
50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
1
5
9
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
53
57
61
65
69
73
77
81
85
89
93
97
101
pořadí k nejvyšší cene
2013 V+S
s DPH
2014 V+S
s DPH
Z uvedených křivek cen vodného a stočného (celkem) je patrno, že nárůst cen pro
rok 2014 je minimální.
V. Maximální a minimální výše cen v roce 2011, 2012, 2013, 2014
Nejvyšší cena vodného pro rok 2014 :
Nejvyšší cena vodného pro rok 2013 :
Nejvyšší cena vodného pro rok 2012 :
Nejvyšší cena vodného pro rok 2011 :
56,04 Kč/m3 Vodárenská a kanalizační a.s.
54,99 Kč/ m3 Vodárna Plzeň a.s. ( Plzeň – město)
3
52,11 Kč/ m Vodárna Plzeň a.s. ( Plzeň – město)
3
47,03 Kč/ m 1.SčV, a.s. - Svazek obcí
Nejnižší cena vodného pro rok 2014:
Nejnižší cena vodného pro rok 2013:
Nejnižší cena vodného pro rok 2012:
Nejnižší cena vodného pro rok 2011:
20,70 Kč/m3
3
15,88 Kč/ m
3
19,95 Kč/ m
3
19,25 Kč/ m
Nejvyšší cena stočného pro rok 2014 :
Nejvyšší cena stočného pro rok 2013 :
Nejvyšší cena stočného pro rok 2012 :
Nejvyšší cena stočného pro rok 2011 :
Nejnižší cena stočného pro rok 2014:
Nejnižší cena stočného pro rok 2013:
Nejnižší cena stočného pro rok 2012:
Nejnižší cena stočného pro rok 2011:
Vodovody a kanalizace Žamberk v.o.s.
Vodárenská společnost Lánov, s.r.o
Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o
Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o
57,42 Kč/m3 Frýdlantská vodárenská společnost,a.s.
3
50,16 Kč/ m 1.SčV, a.s. (Český Brod)
3
48,04 Kč/ m 1.SčV, a.s. (Český Brod)
3
44,93 Kč/ m 1.SčV, a.s. (Český Brod)
17,26
18,07
18,24
15,73
3
Kč/ m
3
Kč/ m
3
Kč/ m
3
Kč/ m
8
VODAK Humpolec s.r.o.- Humpolec
VOSS Sokolov , Rokycansko
Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o
Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o
Nejvyšší cena vodného a stočného celkem pro rok 2014 : 103,67 Kč/m3
ČEVAK, a.s. - VS Tábor
3
Nejvyšší cena vodného a stočného celkem pro rok 2013 : 91,18 Kč/ m 1.SčV, a.s. Svazek obcí
3
Nejvyšší cena vodného a stočného celkem pro rok 2012 : 89,05 Kč/ m 1.SčV, a.s. Svazek obcí
Nejvyšší cena vodného a stočného celkem pro rok 2011 : 84,69 Kč/ m3 1.SčV, a.s. Svazek obcí
Nejnižší cena vodného a stočného celkem pro rok 2014 : 41,98 Kč/m3
. Krnovské vodovody a kanalizace,s.r.o.
3
Nejnižší cena vodného a stočného celkem pro rok 2013 :
39,22 Kč/ m
Vodárenská společnost Lánov, s.r.o.
3
Nejnižší cena vodného a stočného celkem pro rok 2011 :
34,98 Kč/ m
Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o
Nejnižší cena vodného a stočného celkem pro rok 2011 :
34,98 Kč/ m3
Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o
VI. Nárůst cen V+S pro rok 2011, 2012, 2013, 2014
(maximální nárůsty)
Uvedené roční nárůsty ceny (včetně hodnoty DPH) v procentech jsou vypočteny z cen
vodného + stočného pro meziroční období.
Jsou uvedeny společnosti, které měly v uvedených letech nejvyšší nárůsty ceny.
Nejvyšší nárůsty V+S v % pro rok 2011 (2010 – 2011):
Vodárna Plzeň a.s. - Plzeň - město
34,17
Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí
20,30
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.
18,00
Nejvyšší nárůsty V+S v % pro rok 2012 (2011 – 2012):
VHOS, a.s (Moravská Třebová)
25,20
Vodárna Plzeň a.s. - Plzeň - město
21,88
ARKO TECHNOLOGY, a.s. - Lutín
18,56
Nejvyšší nárůsty V+S v % pro rok 2013 (2012 – 2013):
vliv zvýšené DPH ze 14% na 15%
Vodárenská akciová společnost, a.s - Židlochovice
14,81
1.SčV, a.s. - Český Brod
12,71
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
12,05
Vodohospodářské sdružení Turnov
11,72
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav , a.s. -Čelákovice
11,50
10,66
Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.
9,90
ČEVAK, a.s. - VST Tábor
VHOS, a.s. Moravská Třebová
Vodárenská akciová společnost, a.s. - Žďár nad Sázavou
9,45
8,65
9
8,62
Nejvyšší nárůsty V+S v % pro rok 2014 (2013 – 2014):
VODAK Humpolec s.r.o.- Pelhřimov
VODA Červený Kostelec s.r.o.
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav , a.s. -Čelákovice
Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s.
1.SčV, a.s. - Říčany
Vodohospodářské sdružení Turnov
CHEVAK Cheb,a.s.
Vodohospodářská společnost Sokolov,s.r.o Rokycany město
ADAVAK, s.r.o.
Vodárenská akciová společnost, a.s - Židlochovice
19,1
10,3
8,7
8,6
5,9
5,6
5,4
5,1
5,0
5,0
Poznámka: Vodak Humpolec- vliv nové investice
VII. Společnosti, které uplatňují dvousložkovou formu ceny
Společnosti, které pro rok 2014 uplatňuji dvousložkovou formu ceny pro vodné a stočné, jsou
následující:
ČEVAK, a.s. - Č. Krumlov
ČEVAK, a.s. - České Budějovice
ČEVAK, a.s. - Jindřichův Hradec
ČEVAK, a.s. - Prachatice
ČEVAK, a.s. - VST Tábor
Královehradecká provozní,a.s.
RUSAVAK, s.r.o
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary,a.s.
Vodohospodářská společnost Sokolov,s.r.o, Sokolovsko
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s
Vodohospodářská společnost Chrudim
Vodohosp. společnost Vrchlice-Maleč, a.s.
Tento seznam je sestaven podle předaných informací společností k uvedeným cenám na rok
2014. Z dosud získaných informací však předpokládáme, že společností, které uplatňují
dvousložkovou cenu, bude více a bude se také týkat i nečlenů Sovak .
VIII. Závěrečné poznámky k tématice
1) Z provedených šetření vyplývá, že nejnižší nárůsty cen od roku 2010 jsou pro období
2013 – 2014.
2) Nejvyšší cenové nárůsty byly pro rok 2011 a 2012.
3) Nárůsty pro rok 2013 byly ovlivněn změnou DPH
4) Mezi společnostmi, u kterých bylo provedeno šetření, je značný rozdíl cen

Pro celkové vodné a stočné :103,67 Kč/m3…………41,98 Kč/m3
5) U uvedených společností převažuje ve velké míře cena jednosložková
6) Dále existuje značný rozdíl cen vody předané :
7) Minimum: 5,75 Kč/m3 …maximum 51,34 Kč/m3……….průměr 21 Kč/m3 . Na tuto
položku bude vhodné se podrobně zaměřit při příští analýze
10
Přílohy
Ceny pro vodné a stočné na rok 2014 podle jednotlivých
společností
Celkový přehled společností řazený abecedně
Celkový přehled společností řazený podle celkové výše (V+S)
Celkový přehled společností řazený podle nárůstu ceny (V+S)
v procentech
Celkový přehled společností řazený podle výše vodného
Celkový přehled společností řazený podle výše stočného
11
Celkový přehled společností řazený abecedně
společnost
vodné
s DPH
1.SčV, a.s. - Český Brod
41,59
1.SčV, a.s. - Příbram
52,23
1.SčV, a.s. - Říčany
42,25
1.SčV, a.s. - Svazek obcí
50,78
ADAVAK, s.r.o.
38,69
AQUA SERVIS, a.s. Rychnov nad Kněžnou
39,50
AQUASTOP Město Vrbno pod Pradědem
24,70
ARKO TECHNOLOGY, a.s. - Lutín
31,17
ARKO TECHNOLOGY, a.s. - Slatinice
31,78
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
33,73
Českoskalické vodárny, s.r.o.
28,98
ČEVAK, a.s. - Č. Krumlov
38,03
ČEVAK, a.s. - Jindřichův Hradec
39,43
ČEVAK, a.s. - Písek
35,56
ČEVAK, a.s. - Prachatice
36,26
ČEVAK, a.s. - VS Tábor
51,84
ČEVAK,a.s. Č.Budějovice
43,37
Frýdlantská vodárenská společnost,a.s.
34,02
CHEVAK Cheb,a.s.
39,68
Chodské vodárny a kanalizace, a.s., Domažlice
35,39
KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s.- Nepomuk
31,00
Královehradecká provozní,a.s.
41,72
Krnovské vodovody a kanalizace,s.r.o.
22,43
Město Mýto, IČ:00258911
25,00
Město Volyně, Technické služby města Volyně, organizační
37,57
složk
Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí
32,89
Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem27,14
s. r. o.
Městské vodovody a kanalizace Jaroměř,s.r.o.
21,00
Městské vodovody a kanalizace Skuteč s.r.o.
44,53
Moravská vodárenská, a. s. - Olomoucko
37,69
Moravská vodárenská, a. s. - Prostějovsko
40,51
Moravská vodárenská, a. s. - Zlínsko
43,38
Obec Štěpánkovice - Štěpánkovice, Albertovec
25,00
Orlická vodohospodářská společnost Česká Třebová s.r.o.
31,05
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
36,23
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
43,84
RAVOS, s.r.o.
40,49
RUSAVAK, s.r.o
22,00
Sdružení měst a obcí Bukovská voda
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
47,32
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
38,04
Slovácké vodárny a kanalizace,a.s.
38,69
Služby města Slušovice
44,90
Stavební vodohospodářská, s.r.o.
30,00
Středočeské vodárny,a.s.
51,87
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
41,91
Šumavské vodovody a kanalizace, a. s.
33,33
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. 39,10
Technické služby města Opočna s.r.o.
29,55
12
stočné
s DPH
V+S
s DPH
nárůst
v%
50,81
23,14
40,91
40,40
35,88
40,40
24,70
26,74
30,72
37,21
27,83
39,54
32,28
40,56
43,96
51,83
32,82
57,42
39,68
31,80
29,00
43,83
19,55
30,00
25,07
37,78
45,60
27,00
27,97
42,57
37,58
42,31
20,00
27,60
37,58
32,00
34,41
31,00
92,40
75,37
83,96
91,18
74,57
79,90
49,40
57,91
62,50
70,94
56,81
77,57
71,71
76,12
80,22
103,67
76,19
91,44
79,36
67,18
60,00
85,55
41,98
55,00
62,64
70,67
72,74
48,00
72,50
80,26
78,09
85,69
45,00
58,65
73,81
75,84
74,89
53,00
2,6
3,7
5,9
0,0
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,9
0,0
0,0
0,0
4,5
0,0
2,6
0,0
3,1
5,4
1,0
0,0
3,4
2,9
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,2
3,0
2,0
4,6
4,9
3,0
2,0
4,9
0,0
45,14
35,05
33,46
25,60
0,00
39,22
46,09
27,71
39,70
48,87
92,46
73,09
72,15
70,50
30,00
91,09
88,00
61,04
78,80
78,42
3,9
4,0
1,0
1,4
0,0
3,9
2,9
0,7
0,0
1,5
předaná
voda
28,45
28,45
19,97
7,6
24,93
5,75
0
10,84
44,53
13,9
25,62
11,5
0
platnost
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.11.2013
1.4.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
společnost
vodné
s DPH
stočné
s DPH
Technické služby Strakonice s.r.o.
51,82
30,26
Technické služby Třešť, spol. s r.o.
23,12
26,33
Technické služby Žacléř, spol. s r. o.
32,58
31,06
Vak Bruntál,a.s.
38,01
25,45
VAK svazku obcí Plumlov Vícov
32,20
26,45
VHOS, a.s. Moravská Třebová
37,80
46,40
Vírský oblastní vodovod,sdružení měst,obcí a sv. obcí
VODA Červený Kostelec s.r.o.
27,00
35,00
VODAK Humpolec s.r.o.- Humpolec
40,49
17,26
VODAK Humpolec s.r.o.- Pacov
35,00
25,00
VODAK Humpolec s.r.o.- Pelhřimov
34,09
30,52
Vodárenská a kanalizační a.s. IČ:49786709
56,04
35,63
41,29
44,22
Vodárenská akciová společnost, a.s - Tišnov
48,29
40,83
Vodárenská akciová společnost, a.s - Židlochovice
40,99
46,41
Vodárenská akciová společnost, a.s- Šlapanicko
43,58
46,38
Vodárenská akciová společnost, a.s. - Boskovice - Blansko
41,91
46,09
Vodárenská akciová společnost, a.s. - Ivančicko
48,92
33,12
Vodárenská akciová společnost, a.s. - Jihlava
47,82
36,00
Vodárenská akciová společnost, a.s. - Třebíč
42,85
37,65
Vodárenská akciová společnost, a.s. - Znojmo
38,70
Vodárenská akciová společnost, a.s. - Žďár nad Sázavou49,70
Vodárenská společnost Chrudim a.s.
47,82
40,12
Vodárenská Svitavy s.r.o.
32,80
36,57
VODÁRNA PLZEŇ a.s. - Břasy
47,41
26,59
VODÁRNA PLZEŇ a.s. - Plzeň - město
55,00
34,43
VODÁRNA PLZEŇ a.s. - Starý Plzenec
36,10
30,67
VODÁRNA PLZEŇ a.s. - Stod
47,48
27,85
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
41,26
31,29
Vodohosp. společnost Vrchlice-Maleč, a.s.
44,40
36,51
Vodohospodářská společnost Benešov,s.r.o. - pro Benešov
38,98
33,25
Vodohospodářská společnost Benešov,s.r.o. - pro Vlašim39,24
33,76
Vodohospodářská společnost Čerlinka s.r.o.
28,45
27,01
Vodohospodářská společnost SITKA, s.r.o.
30,48
38,53
55,02
38,42
Vodohospodářská společnost Sokolov,s.r.o Rokycany město
45,51
39,67
Vodohospodářská společnost Sokolov,s.r.o Sokolovsko regionální
cena
Vodohospodářské sdružení Turnov
51,18
44,80
VODOSPOL s.r.o.
31,35
23,21
Vodotechnické služby s.r.o.
24,15
28,75
Vodovody a kanalizace Beroun a.s.
51,63
36,89
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
39,33
43,34
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.
36,60
31,72
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
32,52
37,47
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
34,15
39,91
Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.
28,89
38,85
Vodovody a kanalizace Kroměříž,a.s.
33,58
36,04
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav , a.s.
41,92
38,51
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav , a.s. -Čelákovice 46,63
35,11
Vodovody a kanalizace Náchod,a.s.
35,88
35,12
Vodovody a kanalizace Nymburk,a.s.
36,68
39,27
Vodovody a kanalizace Pardubice,a.s.
35,20
44,80
Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.
42,00
30,00
Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.
31,22
32,49
Vodovody a kanalizace Vsetín,a.s.
44,39
31,28
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.
32,32
33,43
Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s.
38,53
41,15
Vodovody a kanalizave Žamberk v.o.s.
20,70
25,30
VODOVODY spol. s r.o. Litomyšl - Litomyšl
26,38
32,88
Zásobování teplem Vsetín,a.s.
36,33
24,35
13
V+S
s DPH
nárůst
v%
předaná
voda
82,08
49,45
63,64
63,46
58,65
84,20
0,0
0,0
0,0
0,8
0,0
0,0
0,0
10,3
3,6
3,4
19,1
4,3
4,9
5,0
4,6
4,4
2,8
0,0
0,5
3,8
4,7
0,0
3,5
2,5
1,8
1,5
3,7
2,7
2,0
4,3
0,0
0,9
0,0
5,1
1,4
5,6
5,0
0,0
2,5
4,2
2,7
3,4
2,2
4,4
3,3
2,4
8,7
4,3
4,0
0,0
2,1
0,0
1,9
0,0
8,6
0,0
0,0
0,8
19,18
0
62,00
57,75
60,00
64,61
91,67
85,51
89,12
87,40
89,96
88,00
82,04
83,82
80,50
88,40
87,94
69,37
74,00
89,43
66,77
75,34
72,55
80,91
72,23
73,00
55,46
69,01
93,44
85,18
95,98
54,56
52,90
88,52
82,67
68,32
70,29
74,06
67,74
69,62
80,43
81,74
71,00
78,95
80,00
72,00
63,71
75,67
65,75
79,68
46,00
59,26
60,68
20,61
17,48
22,18
9,86
17,25
0
0
51,34
14,52
18,37
8,82
13,06
28,49
0
platnost
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
Celkový přehled společností řazený podle celkové výše (V+S)
stočné
s DPH
V+S
s DPH
nárůst
v%
ČEVAK, a.s. - VS Tábor
51,84
51,83
Vodohospodářské sdružení Turnov
51,18
44,80
Vodohospodářská společnost Sokolov,s.r.o Rokycany město 55,02
38,42
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
47,32
45,14
1.SčV, a.s. - Český Brod
41,59
50,81
Vodárenská a kanalizační a.s. IČ:49786709
56,04
35,63
Frýdlantská vodárenská společnost,a.s.
34,02
57,42
1.SčV, a.s. - Svazek obcí
50,78
40,40
Středočeské vodárny,a.s.
51,87
39,22
Vodárenská akciová společnost, a.s. - Boskovice - Blansko 43,58
46,38
VODÁRNA PLZEŇ a.s. - Plzeň - město
55,00
34,43
Vodárenská akciová společnost, a.s - Židlochovice
48,29
40,83
Vodovody a kanalizace Beroun a.s.
51,63
36,89
Vodárenská akciová společnost, a.s. - Žďár nad Sázavou
49,70
38,70
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
41,91
46,09
Vodárenská akciová společnost, a.s. - Ivančicko
41,91
46,09
Vodárenská společnost Chrudim a.s.
47,82
40,12
Vodárenská akciová společnost, a.s- Šlapanicko
40,99
46,41
Moravská vodárenská, a. s. - Zlínsko
43,38
42,31
Královehradecká provozní,a.s.
41,72
43,83
Vodárenská akciová společnost, a.s - Tišnov
41,29
44,22
Vodohospodářská společnost Sokolov,s.r.o Sokolovsko regionální
45,51 cena39,67
VHOS, a.s. Moravská Třebová
37,80
46,40
1.SčV, a.s. - Říčany
42,25
40,91
Vodárenská akciová společnost, a.s. - Třebíč
47,82
36,00
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
39,33
43,34
Technické služby Strakonice s.r.o.
51,82
30,26
Vodárenská akciová společnost, a.s. - Jihlava
48,92
33,12
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav , a.s. -Čelákovice
46,63
35,11
Vodohosp. společnost Vrchlice-Maleč, a.s.
44,40
36,51
Vodárenská akciová společnost, a.s. - Znojmo
42,85
37,65
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav , a.s.
41,92
38,51
Moravská vodárenská, a. s. - Olomoucko
37,69
42,57
ČEVAK, a.s. - Prachatice
36,26
43,96
Vodovody a kanalizace Pardubice,a.s.
35,20
44,80
AQUA SERVIS, a.s. Rychnov nad Kněžnou
39,50
40,40
Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s.
38,53
41,15
CHEVAK Cheb,a.s.
39,68
39,68
Vodovody a kanalizace Nymburk,a.s.
36,68
39,27
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.
39,10
39,70
Technické služby města Opočna s.r.o.
29,55
48,87
Moravská vodárenská, a. s. - Prostějovsko
40,51
37,58
ČEVAK, a.s. - Č. Krumlov
38,03
39,54
ČEVAK,a.s. Č.Budějovice
43,37
32,82
ČEVAK, a.s. - Písek
35,56
40,56
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
43,84
32,00
Vodovody a kanalizace Vsetín,a.s.
44,39
31,28
1.SčV, a.s. - Příbram
52,23
23,14
VODÁRNA PLZEŇ a.s. - Stod
47,48
27,85
RAVOS, s.r.o.
40,49
34,41
ADAVAK, s.r.o.
38,69
35,88
103,67
95,98
93,44
92,46
92,40
91,67
91,44
91,18
91,09
89,96
89,43
89,12
88,52
88,40
88,00
88,00
87,94
87,40
85,69
85,55
85,51
85,18
84,20
83,96
83,82
82,67
82,08
82,04
81,74
80,91
80,50
80,43
80,26
80,22
80,00
79,90
79,68
79,36
78,95
78,80
78,42
78,09
77,57
76,19
76,12
75,84
75,67
75,37
75,34
74,89
74,57
2,6
5,6
5,1
3,9
2,6
4,3
3,1
0,0
3,9
4,4
1,8
5,0
2,5
4,7
2,9
2,8
0,0
4,6
2,0
3,4
4,9
1,4
0,0
5,9
0,5
4,2
0,0
0,0
8,7
2,0
3,8
2,4
2,2
0,0
0,0
0,0
8,6
5,4
4,0
0,0
1,5
3,0
0,0
0,0
4,5
2,0
1,9
3,7
3,7
4,9
5,0
společnost
vodné
s DPH
14
předaná
platnost
voda
51,34
7,6
28,45
18,37
9,86
19,18
28,49
28,45
19,97
1.11.2013
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.4.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
vodné
s DPH
stočné
s DPH
V+S
s DPH
nárůst
v%
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
34,15
VODÁRNA PLZEŇ a.s. - Břasy
47,41
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
36,23
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
38,04
Vodohospodářská společnost Benešov,s.r.o. - pro Vlašim
39,24
Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r.27,14
o.
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
41,26
Městské vodovody a kanalizace Skuteč s.r.o.
44,53
Vodohospodářská společnost Benešov,s.r.o. - pro Benešov 38,98
Slovácké vodárny a kanalizace,a.s.
38,69
Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.
42,00
ČEVAK, a.s. - Jindřichův Hradec
39,43
Vodovody a kanalizace Náchod,a.s.
35,88
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
33,73
Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí
32,89
Služby města Slušovice
44,90
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
32,52
Vodovody a kanalizace Kroměříž,a.s.
33,58
Vodárenská Svitavy s.r.o.
32,80
Vodohospodářská společnost SITKA, s.r.o.
30,48
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.
36,60
Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.
28,89
Chodské vodárny a kanalizace, a.s., Domažlice
35,39
VODÁRNA PLZEŇ a.s. - Starý Plzenec
36,10
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.
32,32
VODAK Humpolec s.r.o.- Pelhřimov
34,09
Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.
31,22
Technické služby Žacléř, spol. s r. o.
32,58
Vak Bruntál,a.s.
38,01
Město Volyně, Technické služby města Volyně, organizační složk
37,57
ARKO TECHNOLOGY, a.s. - Slatinice
31,78
VODA Červený Kostelec s.r.o.
27,00
Šumavské vodovody a kanalizace, a. s.
33,33
Zásobování teplem Vsetín,a.s.
36,33
KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s.- Nepomuk
31,00
VODAK Humpolec s.r.o.- Pacov
35,00
VODOVODY spol. s r.o. Litomyšl - Litomyšl
26,38
Orlická vodohospodářská společnost Česká Třebová s.r.o.
31,05
VAK svazku obcí Plumlov Vícov
32,20
ARKO TECHNOLOGY, a.s. - Lutín
31,17
VODAK Humpolec s.r.o.- Humpolec
40,49
Českoskalické vodárny, s.r.o.
28,98
Vodohospodářská společnost Čerlinka s.r.o.
28,45
Město Mýto, IČ:00258911
25,00
VODOSPOL s.r.o.
31,35
RUSAVAK, s.r.o
22,00
Vodotechnické služby s.r.o.
24,15
Technické služby Třešť, spol. s r.o.
23,12
AQUASTOP Město Vrbno pod Pradědem
24,70
Městské vodovody a kanalizace Jaroměř,s.r.o.
21,00
Vodovody a kanalizave Žamberk v.o.s.
20,70
Obec Štěpánkovice - Štěpánkovice, Albertovec
25,00
Krnovské vodovody a kanalizace,s.r.o.
22,43
Stavební vodohospodářská, s.r.o.
30,00
Sdružení měst a obcí Bukovská voda
Vírský oblastní vodovod,sdružení měst,obcí a sv. obcí
39,91
26,59
37,58
35,05
33,76
45,60
31,29
27,97
33,25
33,46
30,00
32,28
35,12
37,21
37,78
25,60
37,47
36,04
36,57
38,53
31,72
38,85
31,80
30,67
33,43
30,52
32,49
31,06
25,45
25,07
30,72
35,00
27,71
24,35
29,00
25,00
32,88
27,60
26,45
26,74
17,26
27,83
27,01
30,00
23,21
31,00
28,75
26,33
24,70
27,00
25,30
20,00
19,55
0,00
74,06
74,00
73,81
73,09
73,00
72,74
72,55
72,50
72,23
72,15
72,00
71,71
71,00
70,94
70,67
70,50
70,29
69,62
69,37
69,01
68,32
67,74
67,18
66,77
65,75
64,61
63,71
63,64
63,46
62,64
62,50
62,00
61,04
60,68
60,00
60,00
59,26
58,65
58,65
57,91
57,75
56,81
55,46
55,00
54,56
53,00
52,90
49,45
49,40
48,00
46,00
45,00
41,98
30,00
2,2
2,5
3,0
4,0
0,0
0,0
2,7
0,0
4,3
1,0
2,1
0,0
4,3
4,9
0,0
1,4
3,4
3,3
3,5
0,0
2,7
4,4
1,0
1,5
0,0
19,1
0,0
0,0
0,8
0,0
0,0
10,3
0,7
0,8
0,0
3,4
0,0
4,9
0,0
0,0
3,6
0,0
0,9
0,4
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,6
2,9
0,0
společnost
15
předaná
platnost
voda
25,62
0
10,84
44,53
0
8,82
17,25
24,93
13,06
20,61
22,18
13,9
0
14,52
0
0
5,75
0
11,5
17,48
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
Celkový přehled společností řazený podle nárůstu ceny (V+S)
v procentech
společnost
VODAK Humpolec s.r.o.- Pelhřimov
VODA Červený Kostelec s.r.o.
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav , a.s. -Čelákovice
Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s.
1.SčV, a.s. - Říčany
Vodohospodářské sdružení Turnov
CHEVAK Cheb,a.s.
Vodohospodářská společnost Sokolov,s.r.o Rokycany město
ADAVAK, s.r.o.
Vodárenská akciová společnost, a.s - Židlochovice
VODOSPOL s.r.o.
Orlická vodohospodářská společnost Česká Třebová s.r.o.
RAVOS, s.r.o.
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Vodárenská akciová společnost, a.s - Tišnov
Vodárenská akciová společnost, a.s. - Žďár nad Sázavou
Obec Štěpánkovice - Štěpánkovice, Albertovec
Vodárenská akciová společnost, a.s- Šlapanicko
ČEVAK, a.s. - Písek
Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.
Vodárenská akciová společnost, a.s. - Boskovice - Blansko
Vodárenská a kanalizační a.s. IČ:49786709
Vodohospodářská společnost Benešov,s.r.o. - pro Benešov
Vodovody a kanalizace Náchod,a.s.
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Vodovody a kanalizace Nymburk,a.s.
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Středočeské vodárny,a.s.
Vodárenská akciová společnost, a.s. - Znojmo
1.SčV, a.s. - Příbram
VODÁRNA PLZEŇ a.s. - Stod
VODAK Humpolec s.r.o.- Humpolec
Vodárenská Svitavy s.r.o.
VODAK Humpolec s.r.o.- Pacov
Královehradecká provozní,a.s.
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Vodovody a kanalizace Kroměříž,a.s.
Frýdlantská vodárenská společnost,a.s.
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Moravská vodárenská, a. s. - Prostějovsko
Krnovské vodovody a kanalizace,s.r.o.
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Vodárenská akciová společnost, a.s. - Ivančicko
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.
1.SčV, a.s. - Český Brod
ČEVAK, a.s. - VS Tábor
Vodovody a kanalizace Beroun a.s.
VODÁRNA PLZEŇ a.s. - Břasy
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav , a.s.
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
Moravská vodárenská, a. s. - Olomoucko
Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Moravská vodárenská, a. s. - Zlínsko
Vodohosp. společnost Vrchlice-Maleč, a.s.
vodné
s DPH
stočné
s DPH
V+S
s DPH
nárůst
v%
34,09
27,00
46,63
38,53
42,25
51,18
39,68
55,02
38,69
48,29
31,35
31,05
40,49
33,73
41,29
49,70
25,00
40,99
35,56
28,89
43,58
56,04
38,98
35,88
39,33
38,04
36,68
47,32
51,87
42,85
52,23
47,48
40,49
32,80
35,00
41,72
32,52
33,58
34,02
36,23
40,51
22,43
41,91
41,91
41,26
36,60
41,59
51,84
51,63
47,41
41,92
34,15
37,69
42,00
43,84
43,38
44,40
30,52
35,00
35,11
41,15
40,91
44,80
39,68
38,42
35,88
40,83
23,21
27,60
34,41
37,21
44,22
38,70
20,00
46,41
40,56
38,85
46,38
35,63
33,25
35,12
43,34
35,05
39,27
45,14
39,22
37,65
23,14
27,85
17,26
36,57
25,00
43,83
37,47
36,04
57,42
37,58
37,58
19,55
46,09
46,09
31,29
31,72
50,81
51,83
36,89
26,59
38,51
39,91
42,57
30,00
32,00
42,31
36,51
64,61
62,00
81,74
79,68
83,96
95,98
79,36
93,44
74,57
89,12
54,56
58,65
74,89
70,94
85,51
88,40
45,00
87,40
76,12
67,74
89,96
91,67
72,23
71,00
82,67
73,09
78,95
92,46
91,09
80,50
75,37
75,34
57,75
69,37
60,00
85,55
70,29
69,62
91,44
73,81
78,09
41,98
88,00
88,00
72,55
68,32
92,40
103,67
88,52
74,00
80,43
74,06
80,26
72,00
75,84
85,69
80,91
19,1
10,3
8,7
8,6
5,9
5,6
5,4
5,1
5,0
5,0
5,0
4,9
4,9
4,9
4,9
4,7
4,6
4,6
4,5
4,4
4,4
4,3
4,3
4,3
4,2
4,0
4,0
3,9
3,9
3,8
3,7
3,7
3,6
3,5
3,4
3,4
3,4
3,3
3,1
3,0
3,0
2,9
2,9
2,8
2,7
2,7
2,6
2,6
2,5
2,5
2,4
2,2
2,2
2,1
2,0
2,0
2,0
16
předaná
platnost
voda
22,18
28,49
51,34
19,97
14,52
13,9
0
8,82
28,45
17,25
7,6
25,62
5,75
18,37
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.11.2013
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
stočné
s DPH
V+S
s DPH
nárůst
v%
Vodovody a kanalizace Vsetín,a.s.
44,39
31,28
VODÁRNA PLZEŇ a.s. - Plzeň - město
55,00
34,43
VODÁRNA PLZEŇ a.s. - Starý Plzenec
36,10
30,67
Technické služby města Opočna s.r.o.
29,55
48,87
Služby města Slušovice
44,90
25,60
Vodohospodářská společnost Sokolov,s.r.o Sokolovsko regionální
45,51 cena39,67
Slovácké vodárny a kanalizace,a.s.
38,69
33,46
Chodské vodárny a kanalizace, a.s., Domažlice
35,39
31,80
Vodohospodářská společnost Čerlinka s.r.o.
28,45
27,01
Zásobování teplem Vsetín,a.s.
36,33
24,35
Vak Bruntál,a.s.
38,01
25,45
Šumavské vodovody a kanalizace, a. s.
33,33
27,71
Vodárenská akciová společnost, a.s. - Třebíč
47,82
36,00
Město Mýto, IČ:00258911
25,00
30,00
AQUASTOP Město Vrbno pod Pradědem
24,70
24,70
Město Volyně, Technické služby města Volyně, organizační složk
37,57
25,07
Vodovody a kanalizave Žamberk v.o.s.
20,70
25,30
Technické služby Třešť, spol. s r.o.
23,12
26,33
VAK svazku obcí Plumlov Vícov
32,20
26,45
ARKO TECHNOLOGY, a.s. - Lutín
31,17
26,74
Městské vodovody a kanalizace Jaroměř,s.r.o.
21,00
27,00
Českoskalické vodárny, s.r.o.
28,98
27,83
Městské vodovody a kanalizace Skuteč s.r.o.
44,53
27,97
Vodotechnické služby s.r.o.
24,15
28,75
KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s.- Nepomuk
31,00
29,00
Technické služby Strakonice s.r.o.
51,82
30,26
ARKO TECHNOLOGY, a.s. - Slatinice
31,78
30,72
RUSAVAK, s.r.o
22,00
31,00
Technické služby Žacléř, spol. s r. o.
32,58
31,06
ČEVAK, a.s. - Jindřichův Hradec
39,43
32,28
Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.
31,22
32,49
ČEVAK,a.s. Č.Budějovice
43,37
32,82
VODOVODY spol. s r.o. Litomyšl - Litomyšl
26,38
32,88
Vodárenská akciová společnost, a.s. - Jihlava
48,92
33,12
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.
32,32
33,43
Vodohospodářská společnost Benešov,s.r.o. - pro Vlašim
39,24
33,76
Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí
32,89
37,78
Vodohospodářská společnost SITKA, s.r.o.
30,48
38,53
ČEVAK, a.s. - Č. Krumlov
38,03
39,54
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.
39,10
39,70
Vodárenská společnost Chrudim a.s.
47,82
40,12
AQUA SERVIS, a.s. Rychnov nad Kněžnou
39,50
40,40
1.SčV, a.s. - Svazek obcí
50,78
40,40
ČEVAK, a.s. - Prachatice
36,26
43,96
Vodovody a kanalizace Pardubice,a.s.
35,20
44,80
Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r.27,14
o.
45,60
VHOS, a.s. Moravská Třebová
37,80
46,40
Stavební vodohospodářská, s.r.o.
30,00
0,00
75,67
89,43
66,77
78,42
70,50
85,18
72,15
67,18
55,46
60,68
63,46
61,04
83,82
55,00
49,40
62,64
46,00
49,45
58,65
57,91
48,00
56,81
72,50
52,90
60,00
82,08
62,50
53,00
63,64
71,71
63,71
76,19
59,26
82,04
65,75
73,00
70,67
69,01
77,57
78,80
87,94
79,90
91,18
80,22
80,00
72,74
84,20
30,00
1,9
1,8
1,5
1,5
1,4
1,4
1,0
1,0
0,9
0,8
0,8
0,7
0,5
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
společnost
vodné
s DPH
17
předaná
platnost
voda
24,93
20,61
0
0
0
44,53
19,18
13,06
0
9,86
28,45
10,84
0
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.4.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
Celkový přehled společností řazený podle výše vodného
společnost
Vodárenská a kanalizační a.s.
Vodohospodářská společnost Sokolov,s.r.o Rokycany město
VODÁRNA PLZEŇ a.s. - Plzeň - město
1.SčV, a.s. - Příbram
Středočeské vodárny,a.s.
ČEVAK, a.s. - VS Tábor
Technické služby Strakonice s.r.o.
Vodovody a kanalizace Beroun a.s.
Vodohospodářské sdružení Turnov
1.SčV, a.s. - Svazek obcí
Vodárenská akciová společnost, a.s. - Žďár nad Sázavou
Vodárenská akciová společnost, a.s. - Jihlava
Vodárenská akciová společnost, a.s - Židlochovice
Vodárenská akciová společnost, a.s. - Třebíč
Vodárenská společnost Chrudim a.s.
VODÁRNA PLZEŇ a.s. - Stod
VODÁRNA PLZEŇ a.s. - Břasy
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav , a.s. -Čelákovice
Vodohospodářská společnost Sokolov,s.r.o Sokolovsko regionální
Služby města Slušovice
Městské vodovody a kanalizace Skuteč s.r.o.
Vodohosp. společnost Vrchlice-Maleč, a.s.
Vodovody a kanalizace Vsetín,a.s.
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Vodárenská akciová společnost, a.s. - Boskovice - Blansko
Moravská vodárenská, a. s. - Zlínsko
ČEVAK,a.s. Č.Budějovice
Vodárenská akciová společnost, a.s. - Znojmo
1.SčV, a.s. - Říčany
Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav , a.s.
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Vodárenská akciová společnost, a.s. - Ivančicko
Královehradecká provozní,a.s.
1.SčV, a.s. - Český Brod
Vodárenská akciová společnost, a.s - Tišnov
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Vodárenská akciová společnost, a.s- Šlapanicko
Moravská vodárenská, a. s. - Prostějovsko
RAVOS, s.r.o.
VODAK Humpolec s.r.o.- Humpolec
CHEVAK Cheb,a.s.
AQUA SERVIS, a.s. Rychnov nad Kněžnou
ČEVAK, a.s. - Jindřichův Hradec
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Vodohospodářská společnost Benešov,s.r.o. - pro Vlašim
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.
Vodohospodářská společnost Benešov,s.r.o. - pro Benešov
ADAVAK, s.r.o.
Slovácké vodárny a kanalizace,a.s.
vodné
s DPH
stočné
s DPH
V+S
s DPH
nárůst
v%
56,04
55,02
55,00
52,23
51,87
51,84
51,82
51,63
51,18
50,78
49,70
48,92
48,29
47,82
47,82
47,48
47,41
47,32
46,63
cena
45,51
44,90
44,53
44,40
44,39
43,84
43,58
43,38
43,37
42,85
42,25
42,00
41,92
41,91
41,91
41,72
41,59
41,29
41,26
40,99
40,51
40,49
40,49
39,68
39,50
39,43
39,33
39,24
39,10
38,98
38,69
38,69
35,63
38,42
34,43
23,14
39,22
51,83
30,26
36,89
44,80
40,40
38,70
33,12
40,83
36,00
40,12
27,85
26,59
45,14
35,11
39,67
25,60
27,97
36,51
31,28
32,00
46,38
42,31
32,82
37,65
40,91
30,00
38,51
46,09
46,09
43,83
50,81
44,22
31,29
46,41
37,58
34,41
17,26
39,68
40,40
32,28
43,34
33,76
39,70
33,25
35,88
33,46
91,67
93,44
89,43
75,37
91,09
103,67
82,08
88,52
95,98
91,18
88,40
82,04
89,12
83,82
87,94
75,34
74,00
92,46
81,74
85,18
70,50
72,50
80,91
75,67
75,84
89,96
85,69
76,19
80,50
83,96
72,00
80,43
88,00
88,00
85,55
92,40
85,51
72,55
87,40
78,09
74,89
57,75
79,36
79,90
71,71
82,67
73,00
78,80
72,23
74,57
72,15
4,3
5,1
1,8
3,7
3,9
2,6
0,0
2,5
5,6
0,0
4,7
0,0
5,0
0,5
0,0
3,7
2,5
3,9
8,7
1,4
1,4
0,0
2,0
1,9
2,0
4,4
2,0
0,0
3,8
5,9
2,1
2,4
2,9
2,8
3,4
2,6
4,9
2,7
4,6
3,0
4,9
3,6
5,4
0,0
0,0
4,2
0,0
0,0
4,3
5,0
1,0
18
předaná
platnost
voda
51,34
28,45
19,18
18,37
28,45
9,86
44,53
0
0
19,97
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.11.2013
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.4.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
společnost
Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s.
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
ČEVAK, a.s. - Č. Krumlov
Vak Bruntál,a.s.
VHOS, a.s. Moravská Třebová
Moravská vodárenská, a. s. - Olomoucko
Město Volyně, Technické služby města Volyně, organizační složk
Vodovody a kanalizace Nymburk,a.s.
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.
Zásobování teplem Vsetín,a.s.
ČEVAK, a.s. - Prachatice
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
VODÁRNA PLZEŇ a.s. - Starý Plzenec
Vodovody a kanalizace Náchod,a.s.
ČEVAK, a.s. - Písek
Chodské vodárny a kanalizace, a.s., Domažlice
Vodovody a kanalizace Pardubice,a.s.
VODAK Humpolec s.r.o.- Pacov
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
VODAK Humpolec s.r.o.- Pelhřimov
Frýdlantská vodárenská společnost,a.s.
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Vodovody a kanalizace Kroměříž,a.s.
Šumavské vodovody a kanalizace, a. s.
Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí
Vodárenská Svitavy s.r.o.
Technické služby Žacléř, spol. s r. o.
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.
VAK svazku obcí Plumlov Vícov
ARKO TECHNOLOGY, a.s. - Slatinice
VODOSPOL s.r.o.
Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.
ARKO TECHNOLOGY, a.s. - Lutín
Orlická vodohospodářská společnost Česká Třebová s.r.o.
KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s.- Nepomuk
Vodohospodářská společnost SITKA, s.r.o.
Stavební vodohospodářská, s.r.o.
Technické služby města Opočna s.r.o.
Českoskalické vodárny, s.r.o.
Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.
Vodohospodářská společnost Čerlinka s.r.o.
Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o.
VODA Červený Kostelec s.r.o.
VODOVODY spol. s r.o. Litomyšl - Litomyšl
Město Mýto, IČ:00258911
Obec Štěpánkovice - Štěpánkovice, Albertovec
AQUASTOP Město Vrbno pod Pradědem
Vodotechnické služby s.r.o.
Technické služby Třešť, spol. s r.o.
Krnovské vodovody a kanalizace,s.r.o.
RUSAVAK, s.r.o
Městské vodovody a kanalizace Jaroměř,s.r.o.
Vodovody a kanalizave Žamberk v.o.s.
Sdružení měst a obcí Bukovská voda
Vírský oblastní vodovod,sdružení měst,obcí a sv. obcí
vodné
s DPH
stočné
s DPH
V+S
s DPH
nárůst
v%
38,53
38,04
38,03
38,01
37,80
37,69
37,57
36,68
36,60
36,33
36,26
36,23
36,10
35,88
35,56
35,39
35,20
35,00
34,15
34,09
34,02
33,73
33,58
33,33
32,89
32,80
32,58
32,52
32,32
32,20
31,78
31,35
31,22
31,17
31,05
31,00
30,48
30,00
29,55
28,98
28,89
28,45
27,14
27,00
26,38
25,00
25,00
24,70
24,15
23,12
22,43
22,00
21,00
20,70
41,15
35,05
39,54
25,45
46,40
42,57
25,07
39,27
31,72
24,35
43,96
37,58
30,67
35,12
40,56
31,80
44,80
25,00
39,91
30,52
57,42
37,21
36,04
27,71
37,78
36,57
31,06
37,47
33,43
26,45
30,72
23,21
32,49
26,74
27,60
29,00
38,53
0,00
48,87
27,83
38,85
27,01
45,60
35,00
32,88
30,00
20,00
24,70
28,75
26,33
19,55
31,00
27,00
25,30
79,68
73,09
77,57
63,46
84,20
80,26
62,64
78,95
68,32
60,68
80,22
73,81
66,77
71,00
76,12
67,18
80,00
60,00
74,06
64,61
91,44
70,94
69,62
61,04
70,67
69,37
63,64
70,29
65,75
58,65
62,50
54,56
63,71
57,91
58,65
60,00
69,01
30,00
78,42
56,81
67,74
55,46
72,74
62,00
59,26
55,00
45,00
49,40
52,90
49,45
41,98
53,00
48,00
46,00
8,6
4,0
0,0
0,8
0,0
2,2
0,0
4,0
2,7
0,8
0,0
3,0
1,5
4,3
4,5
1,0
0,0
3,4
2,2
19,1
3,1
4,9
3,3
0,7
0,0
3,5
0,0
3,4
0,0
0,0
0,0
5,0
0,0
0,0
4,9
0,0
0,0
0,0
1,5
0,0
4,4
0,9
0,0
10,3
0,0
0,4
4,6
0,0
0,0
0,0
2,9
0,0
0,0
0,0
19
předaná
platnost
voda
28,49
20,61
25,62
8,82
24,93
7,6
17,25
13,06
14,52
13,9
0
10,84
22,18
0
0
5,75
0
11,5
17,48
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
Celkový přehled společností řazený podle výše stočného
společnost
Frýdlantská vodárenská společnost,a.s.
ČEVAK, a.s. - VS Tábor
1.SčV, a.s. - Český Brod
Technické služby města Opočna s.r.o.
Vodárenská akciová společnost, a.s- Šlapanicko
VHOS, a.s. Moravská Třebová
Vodárenská akciová společnost, a.s. - Boskovice - Blansko
Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice
Vodárenská akciová společnost, a.s. - Ivančicko
Městské vodovody a kanalizace Dvůr Králové nad Labem s. r. o.
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Vodohospodářské sdružení Turnov
Vodovody a kanalizace Pardubice,a.s.
Vodárenská akciová společnost, a.s - Tišnov
ČEVAK, a.s. - Prachatice
Královehradecká provozní,a.s.
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Moravská vodárenská, a. s. - Olomoucko
Moravská vodárenská, a. s. - Zlínsko
Vodovody a kanalizace Vyškov,a.s.
1.SčV, a.s. - Říčany
Vodárenská akciová společnost, a.s - Židlochovice
ČEVAK, a.s. - Písek
1.SčV, a.s. - Svazek obcí
AQUA SERVIS, a.s. Rychnov nad Kněžnou
Vodárenská společnost Chrudim a.s.
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.
CHEVAK Cheb,a.s.
Vodohospodářská společnost Sokolov,s.r.o Sokolovsko regionální
ČEVAK, a.s. - Č. Krumlov
Vodovody a kanalizace Nymburk,a.s.
Středočeské vodárny,a.s.
Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.
Vodárenská akciová společnost, a.s. - Žďár nad Sázavou
Vodohospodářská společnost SITKA, s.r.o.
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav , a.s.
Vodohospodářská společnost Sokolov,s.r.o Rokycany město
Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí
Vodárenská akciová společnost, a.s. - Znojmo
Moravská vodárenská, a. s. - Prostějovsko
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Vodovody a kanalizace Beroun a.s.
Vodárenská Svitavy s.r.o.
Vodohosp. společnost Vrchlice-Maleč, a.s.
Vodovody a kanalizace Kroměříž,a.s.
Vodárenská akciová společnost, a.s. - Třebíč
ADAVAK, s.r.o.
Vodárenská a kanalizační a.s. IČ:49786709
Vodovody a kanalizace Náchod,a.s.
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav , a.s. -Čelákovice
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
vodné
s DPH
stočné
s DPH
V+S
s DPH
nárůst
v%
34,02
51,84
41,59
29,55
40,99
37,80
43,58
41,91
41,91
27,14
47,32
51,18
35,20
41,29
36,26
41,72
39,33
37,69
43,38
38,53
42,25
48,29
35,56
50,78
39,50
47,82
34,15
39,10
39,68
cena
45,51
38,03
36,68
51,87
28,89
49,70
30,48
41,92
55,02
32,89
42,85
40,51
36,23
32,52
33,73
51,63
32,80
44,40
33,58
47,82
38,69
56,04
35,88
46,63
38,04
57,42
51,83
50,81
48,87
46,41
46,40
46,38
46,09
46,09
45,60
45,14
44,80
44,80
44,22
43,96
43,83
43,34
42,57
42,31
41,15
40,91
40,83
40,56
40,40
40,40
40,12
39,91
39,70
39,68
39,67
39,54
39,27
39,22
38,85
38,70
38,53
38,51
38,42
37,78
37,65
37,58
37,58
37,47
37,21
36,89
36,57
36,51
36,04
36,00
35,88
35,63
35,12
35,11
35,05
91,44
103,67
92,40
78,42
87,40
84,20
89,96
88,00
88,00
72,74
92,46
95,98
80,00
85,51
80,22
85,55
82,67
80,26
85,69
79,68
83,96
89,12
76,12
91,18
79,90
87,94
74,06
78,80
79,36
85,18
77,57
78,95
91,09
67,74
88,40
69,01
80,43
93,44
70,67
80,50
78,09
73,81
70,29
70,94
88,52
69,37
80,91
69,62
83,82
74,57
91,67
71,00
81,74
73,09
3,1
2,6
2,6
1,5
4,6
0,0
4,4
2,9
2,8
0,0
3,9
5,6
0,0
4,9
0,0
3,4
4,2
2,2
2,0
8,6
5,9
5,0
4,5
0,0
0,0
0,0
2,2
0,0
5,4
1,4
0,0
4,0
3,9
4,4
4,7
0,0
2,4
5,1
0,0
3,8
3,0
3,0
3,4
4,9
2,5
3,5
2,0
3,3
0,5
5,0
4,3
4,3
8,7
4,0
20
předaná
platnost
voda
7,6
10,84
28,49
28,45
9,86
51,34
25,62
18,37
17,25
19,97
8,82
1.1.2014
1.11.2013
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
vodné
s DPH
stočné
s DPH
V+S
s DPH
nárůst
v%
VODA Červený Kostelec s.r.o.
27,00
VODÁRNA PLZEŇ a.s. - Plzeň - město
55,00
RAVOS, s.r.o.
40,49
Vodohospodářská společnost Benešov,s.r.o. - pro Vlašim
39,24
Slovácké vodárny a kanalizace,a.s.
38,69
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.
32,32
Vodohospodářská společnost Benešov,s.r.o. - pro Benešov
38,98
Vodárenská akciová společnost, a.s. - Jihlava
48,92
VODOVODY spol. s r.o. Litomyšl - Litomyšl
26,38
ČEVAK,a.s. Č.Budějovice
43,37
Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.
31,22
ČEVAK, a.s. - Jindřichův Hradec
39,43
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
43,84
Chodské vodárny a kanalizace, a.s., Domažlice
35,39
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.
36,60
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
41,26
Vodovody a kanalizace Vsetín,a.s.
44,39
Technické služby Žacléř, spol. s r. o.
32,58
RUSAVAK, s.r.o
22,00
ARKO TECHNOLOGY, a.s. - Slatinice
31,78
VODÁRNA PLZEŇ a.s. - Starý Plzenec
36,10
VODAK Humpolec s.r.o.- Pelhřimov
34,09
Technické služby Strakonice s.r.o.
51,82
Město Mýto, IČ:00258911
25,00
Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.
42,00
KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s.- Nepomuk
31,00
Vodotechnické služby s.r.o.
24,15
Městské vodovody a kanalizace Skuteč s.r.o.
44,53
VODÁRNA PLZEŇ a.s. - Stod
47,48
Českoskalické vodárny, s.r.o.
28,98
Šumavské vodovody a kanalizace, a. s.
33,33
Orlická vodohospodářská společnost Česká Třebová s.r.o.
31,05
Vodohospodářská společnost Čerlinka s.r.o.
28,45
Městské vodovody a kanalizace Jaroměř,s.r.o.
21,00
ARKO TECHNOLOGY, a.s. - Lutín
31,17
VODÁRNA PLZEŇ a.s. - Břasy
47,41
VAK svazku obcí Plumlov Vícov
32,20
Technické služby Třešť, spol. s r.o.
23,12
Služby města Slušovice
44,90
Vak Bruntál,a.s.
38,01
Vodovody a kanalizave Žamberk v.o.s.
20,70
Město Volyně, Technické služby města Volyně, organizační složk 37,57
VODAK Humpolec s.r.o.- Pacov
35,00
AQUASTOP Město Vrbno pod Pradědem
24,70
Zásobování teplem Vsetín,a.s.
36,33
VODOSPOL s.r.o.
31,35
1.SčV, a.s. - Příbram
52,23
Obec Štěpánkovice - Štěpánkovice, Albertovec
25,00
Krnovské vodovody a kanalizace,s.r.o.
22,43
VODAK Humpolec s.r.o.- Humpolec
40,49
Stavební vodohospodářská, s.r.o.
30,00
Sdružení měst a obcí Bukovská voda
Vírský oblastní vodovod,sdružení měst,obcí a sv. obcí
35,00
34,43
34,41
33,76
33,46
33,43
33,25
33,12
32,88
32,82
32,49
32,28
32,00
31,80
31,72
31,29
31,28
31,06
31,00
30,72
30,67
30,52
30,26
30,00
30,00
29,00
28,75
27,97
27,85
27,83
27,71
27,60
27,01
27,00
26,74
26,59
26,45
26,33
25,60
25,45
25,30
25,07
25,00
24,70
24,35
23,21
23,14
20,00
19,55
17,26
0,00
62,00
89,43
74,89
73,00
72,15
65,75
72,23
82,04
59,26
76,19
63,71
71,71
75,84
67,18
68,32
72,55
75,67
63,64
53,00
62,50
66,77
64,61
82,08
55,00
72,00
60,00
52,90
72,50
75,34
56,81
61,04
58,65
55,46
48,00
57,91
74,00
58,65
49,45
70,50
63,46
46,00
62,64
60,00
49,40
60,68
54,56
75,37
45,00
41,98
57,75
30,00
10,3
1,8
4,9
0,0
1,0
0,0
4,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
1,0
2,7
2,7
1,9
0,0
0,0
0,0
1,5
19,1
0,0
0,4
2,1
0,0
0,0
0,0
3,7
0,0
0,7
4,9
0,9
0,0
0,0
2,5
0,0
0,0
1,4
0,8
0,0
0,0
3,4
0,0
0,8
5,0
3,7
4,6
2,9
3,6
0,0
společnost
21
0,0
předaná
platnost
voda
22,18
0
13,06
0
24,93
19,18
0
44,53
13,9
0
20,61
0
14,52
28,45
5,75
0
11,5
17,48
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.4.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
1.1.2014
Download

ANALÝZA CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ – PRO ROK 2014