Předběžné výsledky voleb do
AS ZČU na funkční období 1.1. 2014 - 31.12. 2015
Volební celek FAV
Počty odevzdaných hlasovacích lístků:
Volební část
Platných lístků
Akademičtí pracovníci
133
Studenti
--
Volební část:
Akademičtí pracovníci
hlasy
1 Ježek František
81
2 Radová Vlasta
78
3 Tomiczek Petr
59
4 Balda Pavel
55
5 Šedivá Blanka
46
6 Skala Václav
42
7 Vavřička Vlastimil
37
8 Ekštein Kamil
23
9 Janečka Karel
18
Neplatných lístků
0
--
Volební část:
Studenti
Bez kandidátů
Celkem
133
--
hlasy
Volební celek FEK
Počty odevzdaných hlasovacích lístků:
Volební část
Platných lístků
Akademičtí pracovníci
47
Studenti
94
Volební část:
Akademičtí pracovníci
hlasy
Neplatných lístků
0
3
Volební část:
Studenti
Celkem
47
97
hlasy
1 Egerová Dana
30
1 Ženíšek David
73
2 Tlučhoř Jan
28
2 Makovička Patrik
18
3 Mičudová Kateřina
20
3 Zounek Miroslav
17
4 Ircingová Jarmila
19
5 Martinčík David
18
6 Vacík Emil
15
7 Skálová Petra
10
8 Januška Martin
7
Volební celek FEL
Počty odevzdaných hlasovacích lístků:
Volební část
Platných lístků
Akademičtí pracovníci
75
Studenti
217
Volební část:
Akademičtí pracovníci
hlasy
Neplatných lístků
0
4
Celkem
75
221
Volební část:
Studenti
hlasy
1 Basl Jiří
52
1 Mužík Václav
113
2 Řezáček Petr
34
2 Horníková Lucie
89
3 Karban Pavel
32
3 Fejfarová Hana
48
4 Jiřičková Jana
29
5 Hejtmánková Pavla
27
6 Fiřt Jaroslav
27
7 Glasberger Tomáš
17
8 Masopust Jiří
15
9 Prosr Pavel
11
10 Kindl Vladimír
7
11 Michalík Jan
7
12 Komrska Tomáš
6
13 Pechánek Roman
4
Volební celek FF
Počty odevzdaných hlasovacích lístků:
Volební část
Platných lístků
Akademičtí pracovníci
58
Studenti
61
Volební část:
Akademičtí pracovníci
hlasy
Neplatných lístků
1
0
Volební část:
Studenti
Celkem
59
61
hlasy
1 Königsmarková Andrea
31
1 Petrle Pavel
41
2 Zíková Tereza
29
2 Světlík Radek
28
3 Hanzelínová Lada
29
4 Horová Helena
28
5 Schuster Radek
26
6 Kalvas František
26
7 Rosůlek Přemysl
22
Volební celek FPE
Počty odevzdaných hlasovacích lístků:
Volební část
Platných lístků
Akademičtí pracovníci
85
Studenti
166
Volební část:
Akademičtí pracovníci
hlasy
Neplatných lístků
4
10
Volební část:
Studenti
Celkem
89
176
hlasy
1 Randa Miroslav
51
1 Fuchsová Hana
82
2 Bezděk Jiří
43
2 Setvín Petr
66
3 Stočes Jiří
38
3 Kafková Kateřina
53
4 Richtr Václav
36
5 Mentlík Pavel
29
6 Breitfelder Miroslav
29
Volební celek FPR
Počty odevzdaných hlasovacích lístků:
Volební část
Platných lístků
Akademičtí pracovníci
18
Studenti
145
Neplatných lístků
2
1
Volební část:
Studenti
Celkem
20
146
Volební část:
Akademičtí pracovníci
hlasy
1 Stočesová Simona
18
1 Volf Michal
65
2 Vostrá Zuzana
16
2 Březinová Petra
47
3 Lego Jan
16
3 Maule Petr
43
4 Valentová Vendulka
14
4 Sivák Jakub
41
5 Kadlec Vojtěch
36
hlasy
Volební celek FST
Počty odevzdaných hlasovacích lístků:
Volební část
Platných lístků
Akademičtí pracovníci
59
Studenti
71
Volební část:
Akademičtí pracovníci
Neplatných lístků
1
2
Celkem
60
73
hlasy
Volební část:
Studenti
hlasy
1 Edl Milan
39
1 Pavel Aleš
47
2 Mášek Vlastimil
24
2 Florian Pavel
32
3 Dvořák Josef
21
3 Bochinský Michal
25
4 Řehoř Jan
19
5 Kopeček Pavel
19
6 Červenka Pavel
16
7 Kříž Antonín
13
8 Polanský Jiří
12
9 Bartoň Lukáš
10
Volební celek FUD
Počty odevzdaných hlasovacích lístků:
Volební část
Platných lístků
Akademičtí pracovníci
24
Studenti
74
Volební část:
Akademičtí pracovníci
hlasy
Neplatných lístků
0
7
Volební část:
Studenti
Celkem
24
81
hlasy
1 Kocman Bedřich
17
1 Pekárek Radim
41
2 Míšek Luděk
16
2 Martinovská Anna
33
3 Tolar Benedikt
14
3 Rubáček Petr
27
4 Trnka Pavel
11
5 Zbořilová Zuzana
7
6 Pelikán Petr
6
Volební celek FZS
Počty odevzdaných hlasovacích lístků:
Volební část
Platných lístků
Akademičtí pracovníci
25
Studenti
162
Volební část:
Akademičtí pracovníci
hlasy
1 Nováková Jaroslava
Neplatných lístků
0
7
Celkem
25
169
Volební část:
Studenti
hlasy
14
1 Bergl Zdeněk
110
2 Pistulková Alena
13
2 Gillernová Klára
54
3 Kott Otto
11
3 Kadeřábková Pavla
22
4 Janoušková Kristina
8
4 Chmelíková Anna
12
5 Beránek Václav
7
5 Kadlecová Patricie
12
6 Firýtová Rita
5
6 Kardošová Ivana
8
7 Ryba Lukáš
5
Volební celek MF
Počty odevzdaných hlasovacích lístků:
Volební část
Platných lístků
Akademičtí pracovníci
31
Studenti
--
Volební část:
Akademičtí pracovníci
hlasy
1 Štroblová Kateřina
31
2 Baierl Petr
29
3 Morávka Štefan
28
Neplatných lístků
3
--
Volební část:
Studenti
Bez kandidátů
Celkem
34
--
hlasy
Volební celek DSP
Počty odevzdaných hlasovacích lístků:
Volební část
Platných lístků
Akademičtí pracovníci
-Studenti
85
Volební část:
Akademičtí pracovníci
Bez kandidátů
hlasy
Neplatných lístků
-3
Volební část:
Studenti
Celkem
-88
hlasy
1 Sadský Jaroslav
28
2 Harvánek Lukáš
26
3 Ptáček Tomáš
22
4 Netolický Petr
19
5 Kopecký Martin
16
6 Holý Jaroslav
15
O pořadí kandidátů se stejným počtem hlasů se rozhodlo losem.
V Plzni dne 15.11. 2013
........................
Michal Křížek
předseda VK
Download

Předběžné výsledky voleb do AS ZČU na funkční období 1.1. 2014