Připravovaná výzva rámci Programu rozvoje venkova – PRV v roce 2014 /2015
Poslední 22. kolo pro zemědělské podnikatele za období 2007-2013.
Opatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků
Stroje a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu
Předpokládaný termín pro podání žádosti o dotaci ve 22. kole je: LEDEN 2015
Výše dotace bude v rozmezí od 40 – 60 % z uznatelných nákladů
Žadatel: 1/ Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká
v zemědělské prvovýrobě.
2/ Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými
prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby,
které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou.
Způsobilé výdaje:
Stroje pro zpracování půdy /pluhy, smyky, brány, válce, kypřiče, kombinátory/
Stroje pro založení a ošetřování /secí stroje, rozmetadla, plečky, postřikovače/
Stroje pro sklizeň /mlátičky, lisy, baličky, sekačky, řezačky, mačkače, sběrače, mulčovače/
Stroje pro pěstování brambor /rýhovače, sazeče, vyorávače, sklízeče, rozbíječe/
Stroje pro pěstování zeleniny /hrobkovače, sečky, plečky, sklizňové kombajny, plošiny/
Stroje pro pěstování chmele /kypřiče, přiorávače, vrtáky, plošiny, strhávače, česačky/
Stroje pro pěstování ovoce /hrubkovače, sazeče, drtiče, mulčovače, sklízeče, vyvažeče/
Stroje pro školkařskou výrobu /rýhovače, zatloukače, sazeče, kypřiče, kultivátory/
Stroje pro pěstování révy vinné /sklizeče, kontejnéry, defoliátory, sazeče, brány, kypřiče/
Stroje pro pěstování okrasných rostlin /hrnkovače, dopravníky, vozíky, postřikovače/
Stroje pro pěstování LAKR /očkovací stroje, sklizeče květů/
Stroje pro živočišnou výrobu /krmné vozy, přepravníky, rozebírače balíků, nastélače/
Technologie v rámci živočišné výroby /dojírny, napáječky, fixační klece, váhy, boudy/
Protikroupové systémy
Traktory /malotraktory, traktory do 60kW,přívěsy, návěsy, manipulátory, čelní nakladače/
V případě Vašeho zájmu o spolupráci - (analýza, kompletace požadovaných dokumentů,
zpracování a registrace žádosti) nás prosím kontaktujte na níže uvedených kontaktech.
Veškeré informace k tomuto dotačnímu titulu, konzultace, případné písemné materiály a přípravu
nabídky Vám poskytne naše Dotační kancelář zdarma.
mob.: 725 140 000
e-mail: [email protected]
www.dotacnikancelar.eu
mob. : 725 140 000; 725 421 111
tel.: 491 616 630 fax: 491 616 632
e-mail: [email protected]
Ing. Petr Ruprich - dotační poradce
Ing. Tomáš Ruprich – dotační a realitní kancelář
Československé armády 383/5
500 03 Hradec Králové
IČ 40145018 DIČ CZ6607291878
Download

www.dotacnikancelar.eu Ing. Tomáš Ruprich – dotační a realitní