I
" ,,,
OBEC PRISOVICE
Tel:485 177 025,482728014-5
e-mail: prisovice @iol.cz
www.pnsovice.cz
Naše č.j./spis. znak
NABÍDKA NA PRONÁJEM BYTU
Obec Příšovice nabízí ke krátkodobému pronájmu služební
byt velikosti 2+ 1 o rozloze 57,85m2 v pátém nadzemním
podlaží v Příšovicích čp. 187.
Pod m í n k y pronájmu:
• nájemní smlouva maximálně na půl roku
• nájemné ve výši 3000Kč měsíčně a záloha na plnění
(služby spojené s užíváním bytu) ve výši 2000Kč
měsíčně, splatné vždy do 15.dne kalendářního měsíce,
za který se celkové nájemné platí (počínaje 1.měsícem
nájmu)
• zároveň s platbou prvního nájemného a zálohy na
plnění ještě úhrada kauce ve výši tří měsíčních nájmů a
záloh na plnění předem (tj. 15000Kč +5000Kč první
nájem a záloha na plnění)
• nájemní
smlouva
k trvalému pobytu
vylučuje
možnost
přihlášení
,
• žádost o pronájem je nutné doručit na OU Příšovice
do 31.~05.2010 \
~ n
~
~
Antonín Lízner
starosta
Vyvěšeno:
113 -04-
2010
Sejmuto:
Adresa: Příšovice čp. 60,46346 Příšovice
Č.ú.: 0984859319/0800, IČ: 263 125, DIČ CZ00263125
Download

NABÍDKA NA PRONÁJEM BYTU