ÚPRAVA SOKLU S POUŽITÍM IZOLAČNÍ TVAROVKY TERMO S TEPELNĚ
TECHNICKOU ÚPRAVOU, POMOCÍ TZV. IZOLAČNÍHO KŘÍDLA
VARIANTA A
IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
(RADONU)
PODLAHA V PŘÍZEMÍ (±0,000)
IZOLAČNÍ TVAROVKA ZTRACENÉHO
BEDNĚNÍ SOKLU ZÁKLADŮ "TERMO"
KONSTRUKCE PODLAHY
(VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE
NOPOVÁ FOLIE
UPRAVENÝ TERÉN
PODKLADNÍ BETON VYZTUŽENÝ BETONÁŘSKOU SÍTÍ
20-40
KAMENNÉ
OBLÁZKY
X
ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP
PRACOVNÍ SPÁRA
ZÁSYP ZEMINOU
ZAHRADNÍ
BETONOVÝ
OBRUBNÍK
ŠP LOŽE
SEPARAČNÍ
GEOTEXTÍLIE
ROSTLÝ TERÉN
SPODNÍ STUPEŇ ZÁKLADOVÉHO
PÁSU PROVEDENÝ VÝKOPEM A
ZABETONOVÁNÍM V ZEMINĚ
TEPELNÁ IZOLACE IZOLAČNÍHO KŘÍDLA Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU
(S MÍRNÝM SPÁDEM OD DOMU)
VARIANTA B
IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI
(RADONU)
OKAPOVÝ CHODNÍK Z
BETONOVÉ DLAŽBY
POLOŽEN DO
PÍSKOVÉHO PODSYPU
PODLAHA V PŘÍZEMÍ (±0,000)
IZOLAČNÍ TVAROVKA ZTRACENÉHO
BEDNĚNÍ SOKLU ZÁKLADŮ "TERMO"
KONSTRUKCE PODLAHY
(VČETNĚ TEPELNÉ IZOLACE
NOPOVÁ FOLIE
UPRAVENÝ TERÉN
PODKLADNÍ BETON VYZTUŽENÝ BETONÁŘSKOU SÍTÍ
20-40
X
ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP
PRACOVNÍ SPÁRA
ZÁSYP ZEMINOU
ŠP LOŽE
SEPARAČNÍ
GEOTEXTÍLIE
ROSTLÝ TERÉN
SPODNÍ STUPEŇ ZÁKLADOVÉHO
PÁSU PROVEDENÝ VÝKOPEM A
ZABETONOVÁNÍM V ZEMINĚ
TEPELNÁ IZOLACE IZOLAČNÍHO KŘÍDLA Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU
S MÍRNÝM SPÁDEM OD DOMU ( PERIMETR NEBO EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN)
X
ÚPRAVA SOKLU (IZOLAČNÍ TVAROVKY TERMO) MRAZUVZDORNÝM KERAMICKÝM OBKLADEM
NEBO MOZAIKOVOU OMÍTKOU
Download

úprava soklu s použitím izolační tvarovky termo s tepelně technickou