MUZEUM MĚSTA DUCHCOVA
PLÁN VÝSTAV 2 0 1 4
Muzeum města Duchcova 2014
Leden – „160. výročí zahájení výroby porcelánu v Duchcově,
Royal Dux Bohemia“, výstava Společnosti přátel města
Duchcova
Únor – „Středověký Duchcov očima archeologie“, prezentace
nálezů a výstupů ze záchranného archeologického výzkumu
(autor výstavy Mgr. Michal B. Soukup)
Duben – „Výstava výtvarného oboru ZUŠ I. Kawaciuka
v Duchcově“
Květen – „Vladimír Muzička – obrazy, Miroslav Mráček –
plastiky“
Červen – srpen – „Svět starých hraček“, historické hračky ze
sbírek Hany Müllerové
Červen-září (kostel CČH) - „Zaměstnanecké kolonie 19001938, Sociální bydlení v severních Čechách“, výstava
Národního památkového ústavu (autoři výstavy Mgr. Marta
Pavlíková, Mgr. Jiří Bureš, Mgr. Alena Sellnerová)
Září – „Tajemný Salamandr V.“, výstava živých ocasatých
obojživelníků (autor výstavy PhDr. Jiří Wolf).
Říjen – „Vznášení nad krajinou“ – výstava Společnosti přátel
města Duchcova v rámci ekologicko-výtvarného sympózia
Listopad – „Duchcov ve víru Velké války“, (autoři výstavy Mgr.
Petr Vágner, Mgr. Jiří Bureš)
Prosinec – leden 2015 – „Moderní architektura Duchcova“,
výstava připravená ve spolupráci s hnutím Teplice///Teplitz
(autoři výstavy Mgr. Jiří Bureš, Ing.arch. Jan Hanzlík)
Změna programu vyhrazena
Muzeum města Duchcova, Masarykova 7, 419 01 Duchov, 417 835 526,
[email protected], http://muzeum.duchcov.sweb.cz/,
https://www.facebook.com/muzeum.duchcova
Download

Výstavy 2014 - Muzeum města Duchcova