RADANAL s.r.o.
Metodika pro posuzování nezávadnosti lupiny z pohledu obsahu alkaloidů
CERTIFIKOVANÁ METODIKA
doc. Ing. Aleš Horna, CSc.; Ing. Dana Vaněrková, PhD.; Ing. Leona Marková; Ing. Lenka Portychová
RADANAL s.r.o.
Okružní 613, 530 03 Pardubice
Tel: +420 466 650 618, Fax: +420 467 027 020
E-mail: [email protected]
www.radanal.cz
Vydavatel: Univerzita Pardubice, Studentská 84, 532 10 Pardubice
Tisk a vazba: RADANAL s.r.o., Okružní 613, 530 03 Pardubice
Počet stran: 39
Vydání: první
Náklad: 25 výtisků
2014
ISBN: 978-80-7395-817-6
Download

Metodika pro posuzování nezávadnosti lupiny z pohledu obsahu