Technické údaje
REZISTOL
Z Á KL AD N Í BA R V A E- ZP
Epoxidový základní nátěr
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU
• REZISTOL ZÁKLADNÍ BARVA E-ZP je
dvousložkový základní nátěr na bázi epoxidové
pryskyřice a polyamidoaminového tužidla
• Obsahuje zinkfosfát, který plní funkci
aktivního antikorozního pigmentu
• Představuje kvalitní základní nátěr
v antikorozních ochranných systémech
ocelových povrchů
• Nátěr vykazuje dobrou odolnost vůči
chemickému i mechanickému zatížení
• Umožňuje nanášení následné vrstvy vrchního
emailu systémem ¨mokré do mokrého¨
• Je vhodný pro kombinaci se širokým spektrem
vrchních nátěrů
• Vyhovuje pro ochranné systémy určené do
nejnáročnějších klimatických podmínek
OBLASTI POUŽITÍ
Používá se jako základ v nátěrových systémech
pro ochranu nových povrchů i při renovaci
starých nátěrů, dále k ochraně různých ocelových
konstrukcí, vnějších i vnitřních částí nejrůznějších
rezervoárů a pro ochranu obytných a přepravních
kontejnérů, zemědělské a stavební mechanizace,
kolejových vozidel a pro ochranu ostatních
ocelových povrchů, kde je kladen důraz na
vysokou odolnosti vůči mechanickým a chemickým
vlivům a na kvalitní antikorozní ochranu.
ÚDAJE O NÁTĚROVÉ HMOTĚ
Typ pojiva:
2K- epoxi-polyaminoamin
Dodavatelská viskozita komp. A: Tixotropní hmota
Životnost směsi – Pot life
Min. 8 hod při 20 °C
Poměr tužení A:B
3,3 : 1 objemově
6 : 1 hmotnostně
Hustota složky A
1,5 – 1,6 kg/l
Hustota směsi A+B
1,4 – 1,5 kg/l
Barevný odstín:
Červenohnědý, šedý
Dle vzorkovnice RAL
Nebo dle předloženého vzoru
Vzhled:
Obsah netěkavých složek:
UNIHEL MIX - system
Matný
48,0 % objemově
65,0 % hmotnostně
Obsah těkavých organických
sloučenin ve směsi – VOC:
Odolnost teplotě
- krátkodobě
- dlouhodobě
Doporučená tloušťka
zaschlého filmu nátěru:
Počet vrstev:
Max. tloušťka mokrého filmu:
Max. tloušťka zaschlého filmu:
Teoretická vydatnost nátěru
na 60 µm zaschlého filmu:
Zasychání:
Proti prachu
Suchý na dotyk
Proschlý
15°C
do 30 min
do 2 hod
10 dní
500 g/l
140 °C
120 °C
60 µm
1
170 µm v jedné vrstvě
80 µm v jedné vrstvě
8,0 m2/l neboli 5,5 m2/kg
25°C
do 15 min
do 1 hod
7 dní
35°C
do 5 min
do 45 min
5 dní
V systému s vhodným podkladovým a vrchním
nátěrem je vhodný pro použití v průmyslových
a přímořských oblastech.
Interval mezi dvěma nátěry při teplotě 25°C:
- minimální
20 min
- maximální
30 dní
Odolává olejům a proto se doporučuje k ochraně
klikových skříní motorových vozidel a nádrží na
topný olej jako samostatný nátěr
Tužidlo (komponenta B):
TUŽIDLO E
Ředidlo:
ŘEDIDLO E-M
Skladování:
24 měsíce při teplotě
od +5°C do +35°C
HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija, P.p.: 127
Tel.: +386 (0)1 7213 007, +386 (0)1 7221 722; Fax: +386 (0)1 7212 257
www.helios.si; e-pošta: [email protected]
T.I. 3.1./02 – REZISTOL ZÁKLADNÍ BARVA E - ZP
PŘÍPRAVA POVRCHU
NÁNÁŠENÍ
Povrch musí být suchý, zbaven mastnot, okují, korozních
produktů a jakýchkoliv jiných nečistot
Doporučujeme otryskání ocelového povrchu dle ČSN ISO
8501-1 do stupně Sa 2½ na drsnost 40 – 60 µm.
DOPORUČENÉ KRYCÍ NÁTĚRY
Minimální teplota vzduchu v době aplikace : +10 °C.
Teplota povrchu musí být nejméně 3 °C nad rosným
bodem.
NÁSTŘIK AIRLESS
- Pracovní viskozita
- Ředění
- Průměr trysky
- Výstupní tlak barvy na trysce
ve stavu dodání
není nutné
0,33 - 0,48 mm
12 – 15 MPa
Mezi doporučené nátěry patří:
REZISTOL EMAIL KA
.
REZISTOL
EMAIL VA
REZISTOL EMAIL AV
REZISTOL EMAIL E dbs
REZISTOL EMAIL E dbs MIOX
REZISTOL E-HS
DOPORUČENÉ
EMAILY
REZISTOL
E-HSVRCHNÍ
Al
REZISTOL EMAIL 2K PUR
AGROHEL EMAIL 2K PUR
REZISTOL EMAIL 2K PUR AQ
V případě aplikace jiných krycích nátěrů, se poraďte s
odborníky firmy HELIOS.
PNEUMATICKÝ NÁSTŘIK
- Pracovní viskozita
- Ředění
- Průměr trysky
- Stříkací tlak
40-50 s (∅4 mm 20°C)
do 10 % objemově
1,5 - 2,0 mm
0,3 - 0,5 MPa
ŠTĚTEC/VÁLEČEK
- Ředění
není nutné
Pro dosažení předepsaných tlouštěk zaschlého filmu je,
ve srovnání s nástřikem, zapotřebí nanést více vrstev.
Procento dodaného ředidla závisí na teplotě barvy.
Doporučený údaj platí při teplotě barvy 20°C.
Technické údaje jsou uvedeny za účelem dosažení
maximálně dobrých výsledků při použití výrobků
HELIOS. Jsou nezávazné a nezakládají žádné vedlejší
povinnosti vůči výrobci.
Pro všechny dodatečné informace se obraťte na
odborníky firmy HELIOS.
Výrobce si vyhrazuje právo jakýchkoliv změn.
HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.
Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija, P.p.: 127
Tel.: +386 (0)1 7213 007, +386 (0)1 7221 722; Fax: +386 (0)1 7212 257
www.helios.si; e-pošta: [email protected]
T.I. 3.1./02 – REZISTOL ZÁKLADNÍ BARVA E - ZP
Download

3.1. Rezistol zakladni barva E - ZP