!2013_Cenik_02_19_OK_01_21.qxd
19.2.2013
8:44
Stránka 1
Ceník 2013
Platnost od 1. března 2013
!2013_Cenik_02_19_OK_01_21.qxd
19.2.2013
8:44
Stránka 2
®
TONDACH
závod Hranice
Bělotínská 722
753 18 Hranice
Tel.: 581 673 209, 286
Fax: 581 673 340
E-mail: [email protected]
Závody:
Hr = Hranice
·la = ·lapanice
St = Stod
Blí = BlíÏejov
Kon = Koncern
Závody v České republice
závod Šlapanice
Hřbitovní ulice 1643
664 51 Šlapanice
Tel.: 532 195 531, 520
Fax: 532 195 525
E-mail: [email protected]
centrální sklad Jirčany
Cihlářská 125
252 44 Psáry
Tel.: 234 715 731, 746
Fax: 234 715 742
E-mail: [email protected]
závod Stod
Stříbrská 369
333 01 Stod
Tel.: 371 403 414, 413
Fax: 371 403 491
E-mail: [email protected]
závod Blížejov
Blížejov 46
346 01 Horšovský Týn
Tel.: 379 428 917
Fax: 379 428 513
E-mail: [email protected]
PS = Produktová skupina
TONDACH ãísla produktÛ:
Jiné modely, engoby
a glazury – ceny a dodací
termíny na dotaz.
Pfiíklad: FRANCOUZSKÁ 12 glazura "AMADEUS" ãervená
FRANCOUZSKÁ 12 + "AMADEUS" ãervená
21 12 00 00 . . +
70
=
FRANCOUZSKÁ 12
glazura "AMADEUS" ãervená
=
21 12 00 00 70
!2013_Cenik_02_19_OK_01_21.qxd
19.2.2013
8:45
Stránka 3
®
TONDACH
Režná
Cenové skupiny povrchových úprav
Engoby
NOVINKA!
00
Režná
Glazury „Amadeus“
70
Červená
10
Červená
33
Granit*
12
40
Natur*
Měděná
Černá
41
Hnědá
Tmavě
zelená*
19
Antik*
42
Tmavě
hnědá
31
43
Nero*
Duo
(jen pro SAMBU 11)
Glazury
71
Černá
22
72
13
73
Zelená
F421y*
23
Zelená
F307y*
Zelená
F420y*
24
26
Kaštanově
hnědá
32
Tmavě
modrá*
Šedá*
34
Hnědá*
36
Světle
modrá*
39
Břidlicově
černá
Zobrazené barevné úpravy pálených tašek TONDACH jsou ovlivněné technikou tisku. Skutečné odstíny engob a glazur vybírejte podle konkrétních vzorků a objednávejte podle uvedeného názvosloví a číselných kódů.
* NA OBJEDNÁVKU – pouze u koncernových dodávek.
!2013_Cenik_02_19_OK_01_21.qxd
19.2.2013
8:45
Stránka 4
ZEMĚ
Země.
Hlína vznikala miliardy let.
Pod našima rukama, připravena přijmout
jakoukoliv podobu, se stala symbolem
poznání obdivuhodných schopností lidí.
VODA
Voda.
Mohutná síla,
původce všeho živého.
VZDUCH
Vzduch.
Neviditelná moc,
která nás nese na svých křídlech.
Stejně jako láska nám poskytuje
energii pro naše bytí.
OHEŇ
Oheň.
Pojem pro vášeň.
Často se zlobí a dokonce zuří.
Někdy je zase dobrotivý a hřejivý.
Co spojí svým plamenem, nelze rozdělit.
!2013_Cenik_02_19_OK_01_21.qxd
19.2.2013
8:45
Stránka 5
®
TONDACH
Obsah
Základní nabídka
Výrobky výrobních závodů TONDACH Česká republika
Samba 11 posuvná taška
Hranice 11 posuvná taška
Francouzská 12
Románská 12
Falcovka 11
Stodo 12 posuvná taška
Francouzská 14 (Šlapanice)
Brněnka 14 posuvná taška
Malý prejz S
Velký prejz
Speciální pokrývačská malta
Bobrovka 18 ✕ 38 kulatý řez – režná
Bobrovka 18 ✕ 38 segmentový řez – režná
Výrobky zahraničních výrobních závodů TONDACH
Figaro Deluxe
Keramické doplňky
3
3
4
4
5
6
7
7
8
8
8
9
9
Výrobky zahraničních výrobních závodů TONDACH
Steinbrück
Drážková Bobrovka
Bobrovka 19 ✕ 40 kulatý řez – engoby, glazury
Bobrovka 19 ✕ 40 segmentový řez – engoby
Bobrovka 19 ✕ 40 rovný řez, rovný řez s oblými rohy – engoby
Bobrovka 14 ✕ 28 věžová – režná, engoby, glazury
18–24
Nekeramické doplňky TONDACH TUNING
10
Nabídka na objednávku
Výrobky výrobních závodů TONDACH Česká republika
Bobrovka Berlínská 15,5 ✕ 38 – režná
Bobrovka Berlínská 18 ✕ 38 – režná
Bobrovka 18 ✕ 38 speciální řezy – režná
Univerzál 12 posuvná taška
Francouzská 14 (Hranice)
Polka 13 S
Jirčanka 13 S
Srdcovka® 11
Hřebenáče (Hranice, Šlapanice, Stod, Koncern)
Příchytky hřebenáčů
Ukončení hřebenáče nárožní
Ukončení hřebenáče nárožní dlouhé
Ukončení hřebenáče vrchní
Ukončení hřebenáče spodní
Rozdělovací hřebenáč
Prostupová taška odvětrání
Nástavec pro odvětrání kanalizace
Nástavec pro anténu
Keramické doplňky – okrasné
Ukončení hřebene – okrasné
10
11
11
12
12
13
13
14
Držáky a příchytky (nároží, tašky)
Prosvětlení, výlezy, otvory
Protisněhové zábrany
Pochůzný systém
Větrací pásy (hřeben, nároží, okap)
Držáky hromosvodu
Satelitní a odvětrávací systém kovový
Systém odvětrání turbokotle
TONDACH Solar
Úžlabí
Podstřešní konstrukce
25–32
Obchodní tým TONDACH®
15
15
16
16
17
17
Obchodní tým TONDACH 2013
33
Všeobecné obchodní podmínky 2013
Všeobecné obchodní podmínky pro rok 2013
34
!2013_Cenik_02_19_OK_01_21.qxd
19.2.2013
8:45
Stránka 6
®
TONDACH
Přehled pálených tašek TONDACH
Základní nabídka
Nabídka na objednávku
Velkoformátové tašky
Velkoformátové tašky
Samba 11
posuvná taška
Hranice 11
posuvná taška
Maloformátové tašky
Francouzská 14
(Šlapanice)
Brněnka 14
posuvná taška
Francouzská 12
Románská 12
Bobrovky
Kulatý
řez
Falcovka 11
Stodo 12
posuvná taška
Prejzová krytina
Segmentový
řez
Malý
prejz S
Srdcovka®11
Univerzál 12
posuvná taška
Maloformátové tašky
Francouzská 14
(Hranice)
Polka 13 S
posuvná taška
Bobrovky – speciální řezy
Velký
prejz
Gotický řez
Šestiúhelníkový
řez
Jirčanka 13 S
Bobrovka Berlínská
Rovný řez
Rovný řez
se zaoblenými rohy
15,5 ✕ 38
18 ✕ 38
Výrobky zahraničních výrobních závodů TONDACH
Základní nabídka
Figaro Deluxe
Nabídka na objednávku
Steinbrück
Drážková
Bobrovka
Bobrovky – s povrchovou úpravou
Kulatý řez
*Také v režném provedení
Segmentový řez
Rovný řez
Rovný řez
se zaoblenými rohy
Věžová*
!2013_Cenik_02_19_OK_01_21.qxd
19.2.2013
8:45
Stránka 7
®
TONDACH
Systém rekonstrukce střech
Krycí délky posuvných tašek
400
Samba 11
mm
Hranice 11
mm
Stodo 12
mm
Brněnka 14
mm
Figaro Deluxe
mm
Univerzál 12
mm
Steinbrück
mm
Drážková Bobrovka
mm
395
390
385
380
375
370
365
360
355
350
345
340
335
330
325
320
315
310
305
300
295 290
285
280
275
270
265 260
255
250
245
355 – 380
340 – 400
323 – 363
280 – 340
323 – 353
330 – 390
280 – 310
250 – 300
1
!2013_Cenik_02_19_OK_01_21.qxd
19.2.2013
8:45
Stránka 8
®
TONDACH
Sklony střech
Minimální sklony střech v závislosti na pojistné hydroizolační vrstvě
12˚
16˚
20˚
22˚
24˚
30˚
35˚
40˚
45˚a více
S vodotěsným podstřeším
Samba 11 posuvná
S těsným podstřeším
Bezpečný sklon
S vodotěsným podstřeším
Románská 12
S těsným podstřeším
Bezpečný sklon
S vodotěsným podstřeším
Hranice 11 posuvná
S těsným podstřeším
Bezpečný sklon
S vodotěsným podstřeším
Francouzská 12
S těsným podstřeším
Bezpečný sklon
S vodotěsným podstřeším
Figaro Deluxe
S těsným podstřeším
Bezpečný sklon
S vodotěsným podstřeším
Falcovka 11
S těsným podstřeším
Bezpečný sklon
S vodotěsným podstřeším
Stodo 12 posuvná
S těsným podstřeším
Bezpečný sklon
S vodotěsným podstřeším
Francouzská 14
S těsným podstřeším
Bezpečný sklon
S vodotěsným podstřeším
Brněnka 14 posuvná
S těsným podstřeším
Bezpečný sklon
S těsným podstřeším
Malý prejz
Bezpečný sklon
S těsným podstřeším
Velký prejz
Bezpečný sklon
S vodotěsným podstřeším
Bobrovka
S těsným podstřeším
Bezpečný sklon
S vodotěsným podstřeším
Univerzál 12 posuvná
S těsným podstřeším
Bezpečný sklon
S těsným podstřeším
Steinbrück
Bezpečný sklon
S těsným podstřeším
Drážková Bobrovka
Sklon střešní plochy je však pouze jedním z parametrů při určení vhodné doplňkové hydroizolační vrstvy.
Bezpečný sklon
2
!2013_Cenik_02_19_OK_01_21.qxd
19.2.2013
8:45
Stránka 9
Základní nabídka – výrobky výrobních závodů TONDACH Česká republika
Samba 11 posuvná taška
Cena bez DPH (Kč/ks)
Kód
Výrobek
Formát
š ✕ d (cm)
P. S.
Počet kusů
v balení***
Paleta
(ks)
Závod
Cena za m2 od:
Spotřeba na m2: od 11,5 ks
režná
engoba
00
10 13 40 43
307,05
364,55
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
glazura
režná
engoba
00
10 13 40 43
454,25
371,53
441,11
549,64
70
71
glazura
70
71
2112 76 00 . . Základní
28,0 ✕ 47,0
I
6
240
Hr
26,70
31,70
39,50
32,31
38,36
47,80
2112 76 40 . . Okrajová levá – (od cca 2,6 ks/bm)
28,2 ✕ 47,0
II
2
60
Hr
181,00
191,00
197,00
219,01
231,11
238,37
2112 76 41 . . Okrajová pravá – (od cca 2,6 ks/bm)
28,0 ✕ 47,0
II
2
60
Hr
181,00
191,00
197,00
219,01
231,11
238,37
2112 76 50 . . Taška pro připojení hřebene – (cca 9 ks/bm)
28,0 ✕ 47,0
II
5
120
Hr
39,90
42,30
46,60
48,28
51,18
56,39
2112 76 51 . . Taška pro připojení hřebene okrajová levá
28,2 ✕ 47,0
II
1
Hr
181,00
191,00
197,00
219,01
231,11
238,37
2112 76 52 . . Taška pro připojení hřebene okrajová pravá
28,0 ✕ 47,0
II
1
Hr
181,00
191,00
197,00
219,01
231,11
238,37
2112 76 53 . . Taška pro připojení hřebene ukončovací levá
28,2 ✕ 47,0
II
2
60
Hr
181,00
191,00
197,00
219,01
231,11
238,37
2112 76 42 . . Ukončovací levá
28,2 ✕ 47,0
II
2
60
Hr
181,00
191,00
197,00
219,01
231,11
238,37
2112 76 10 . . Větrací – (cca 20 ks/100 m2)*
28,0 ✕ 47,0
II
5
120
Hr
119,00
129,00
130,00
143,99
156,09
157,30
P. S.
Počet kusů
v balení***
Paleta
(ks)
Hranice 11 posuvná taška
Cena bez DPH (Kč/ks)
Kód
Výrobek
Formát
š ✕ d (cm)
Závod
Cena za m2 od:
Spotřeba na m2: od 10,8 ks
režná
engoba
00
10 13 40
303,48
410,40
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
glazura
režná
engoba
00
10 13 40
448,20
367,21
496,58
542,32
70
71
glazura
70
71
2112 11 00 . . Základní
27,7 ✕ 46,5
I
7
280
Hr
28,10
38,00
41,50
34,00
45,98
50,22
2112 11 01 . . Poloviční
16,0 ✕ 46,5
II
5
140
Hr
41,50
46,60
51,00
50,22
56,39
61,71
2112 11 40 . . Okrajová levá – (od cca 2,6 ks/bm)
27,7 ✕ 46,5
II
2
80
Hr
181,00
191,00
197,00
219,01
231,11
238,37
2112 11 41 . . Okrajová pravá – (od cca 2,6 ks/bm)
27,7 ✕ 46,5
II
2
80
Hr
181,00
191,00
197,00
219,01
231,11
238,37
2112 1110 . . Větrací – (cca 20 ks/100 m2)*
27,7 ✕ 46,5
II
5
140
Hr
119,00
129,00
130,00
143,99
156,09
157,30
Hr... výrobní závod Hranice
Sleva na vlastní dopravu je 0,50 Kč/ks (Samba 11 posuvná taška, Hranice 11 posuvná taška).
*** Orientační hodnota. | *** Při prodeji neúplných balení je účtován manipulační poplatek ve výši 100 Kč/balení bez DPH.
Při objednávání Vás žádáme o využívání názvosloví a číselných kódů dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyřízení Vaší objednávky.
3
!2013_Cenik_02_19_OK_01_21.qxd
19.2.2013
8:45
Stránka 10
Francouzská 12
Cena bez DPH (Kč/ks)
Kód
Výrobek
Formát
š ✕ d (cm)
P. S.
Počet kusů
v balení***
Paleta
(ks)
Závod
Cena za m od:
2
Spotřeba na m2: 11,3 ks
režná
engoba
00
10 13 40
395,50
429,40
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
glazura
režná
engoba
00
10 13 40
469,00
478,56
519,57
567,49
70
71
glazura
70
71
2112 00 00 . . Základní
27,7 ✕ 46,5
I
7
280
Hr
35,00
38,00
41,50
42,35
45,98
50,22
2112 00 01 . . Poloviční
16,0 ✕ 46,5
II
5
140
Hr
44,20
46,60
51,00
53,48
56,39
61,71
2112 00 40 . . Okrajová levá – (cca 2,6 ks/bm)
27,7 ✕ 46,5
II
2
80
Hr
189,00
191,00
197,00
228,69
231,11
238,37
2112 00 41 . . Okrajová pravá – (cca 2,6 ks/bm)
27,7 ✕ 46,5
II
2
80
Hr
189,00
191,00
197,00
228,69
231,11
238,37
2112 00 10 . . Větrací – (cca 20 ks/100 m2)*
27,7 ✕ 46,5
II
5
140
Hr
126,00
129,00
130,00
152,46
156,09
157,30
P. S.
Počet kusů
v balení***
Románská 12
Cena bez DPH (Kč/ks)
Kód
Výrobek
Formát
š ✕ d (cm)
Paleta
(ks)
Závod
Cena za m2 od:
Spotřeba na m2: 11,9 ks
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
režná
engoba
glazura
00
10 13 40
441,49
473,62
512,89
534,20
573,08
620,60
70
71
režná
engoba
00
10 13 40
glazura
70
71
2112 70 00 . . Základní
28,0 ✕ 46,5
I
6
240
Hr
37,10
39,80
43,10
44,89
48,16
52,15
2112 70 40 . . Okrajová levá – (cca 2,6 ks/bm)
31,5 ✕ 46,5
II
2
60
Hr
198,00
199,00
205,00
239,58
240,79
248,05
21 12 70 41 . . Okrajová pravá – (cca 2,6 ks/bm)
28,0 ✕ 46,5
II
2
60
Hr
198,00
199,00
205,00
239,58
240,79
248,05
21 12 70 50 . . Taška pro připojení hřebene – (cca 9 ks/bm)
28,0 ✕ 46,5
II
5
120
Hr
39,90
42,30
46,60
48,28
51,18
56,39
21 12 70 51 . . Taška pro připojení hřebene okrajová levá
31,5 ✕ 46,5
II
1
Hr
198,00
199,00
205,00
239,58
240,79
248,05
21 12 70 52 . . Taška pro připojení hřebene okrajová pravá
28,0 ✕ 46,5
II
1
Hr
198,00
199,00
205,00
239,58
240,79
248,05
21 12 70 53 . . Taška pro připojení hřebene ukončovací levá
31,5 ✕ 46,5
II
2
60
Hr
198,00
199,00
205,00
239,58
240,79
248,05
21 12 70 42 . . Ukončovací levá
31,5 ✕ 46,5
II
2
60
Hr
198,00
199,00
205,00
239,58
240,79
248,05
21 12 70 10 . . Větrací – (cca 20 ks/100 m2)*
28,0 ✕ 46,5
II
5
120
Hr
126,00
129,00
130,00
152,46
156,09
157,30
Hr... výrobní závod Hranice
Sleva na vlastní dopravu je 0,50 Kč/ks (Francouzská 12, Románská 12).
*** Orientační hodnota. | *** Při prodeji neúplných balení je účtován manipulační poplatek ve výši 100 Kč/balení bez DPH.
Při objednávání Vás žádáme o využívání názvosloví a číselných kódů dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyřízení Vaší objednávky.
4
!2013_Cenik_02_19_OK_01_21.qxd
19.2.2013
8:45
Stránka 11
Falcovka 11
Cena bez DPH (Kč/ks)
Kód
Výrobek
Formát
š ✕ d (cm)
P. S.
Počet kusů
v balení***
Paleta
(ks)
Závod
Cena za m od:
2
00
engoba
12
42
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
glazura
26
režná
39
00
engoba
12
42
glazura
26
39
372,96
406,26
442,89
451,28
491,57
535,90
24 12 74 00 . . Základní
27,5 ✕ 43,3
I
7
280
St
33,60
36,60
39,90
40,66
44,29
48,28
24 12 74 01 . . Poloviční
16,0 ✕ 43,3
II
1
420
St
44,20
46,60
51,00
53,48
56,39
61,71
24 12 74 40 . . Okrajová levá – (cca 2,6 ks/bm)
12,9 ✕ 43,3
II
1
84
St
189,00
191,00
197,00
228,69
231,11
238,37
24 12 74 41 . . Okrajová pravá – (cca 2,6 ks/bm)
13,5 ✕ 43,3
II
1
84
St
189,00
191,00
197,00
228,69
231,11
238,37
24 12 74 42 . . Ukončovací levá
29,4 ✕ 43,3
II
1
128
St
86,00
88,00
90,00
104,06
106,48
108,90
24 12 74 10 . . Větrací – (cca 28 ks/100 m2)*
27,5 ✕ 43,3
II
1
84
St
126,00
129,00
130,00
152,46
156,09
157,30
24 12 74 50. . . Posuvná pro přip. hřebene větrací – (cca 8,6 ks/bm)
27,5 ✕ 43,3
II
1
208
St
45,30
47,50
52,00
54,81
57,48
62,92
24 12 21 51 . . Posuvná pro přip. hřebene větrací – okrajová levá
12,9 ✕ 43,3
II
1
84
St
189,00
191,00
197,00
228,69
231,11
238,37
24 12 21 52 . . Posuvná pro přip. hřebene větrací – okrajová pravá
13,5 ✕ 43,3
II
1
84
St
189,00
191,00
197,00
228,69
231,11
238,37
24 12 74 63 . . Posuvná pro přip. hřebene větrací – poloviční
16,0 ✕ 43,3
II
1
300
St
45,30
47,50
52,00
54,81
57,48
62,92
27,5 ✕ 43,3
II
1
192
St
93,00
94,00
97,00
112,53
113,74
117,37
24 12 74 70 . . Pultová taška
27,5 ✕ 38,0
II
1
128
St
189,00
191,00
197,00
228,69
231,11
238,37
24 12 21 71 . . Pultová taška – okrajová levá
12,9 ✕ 38,0
II
1
70
St
189,00
191,00
197,00
228,69
231,11
238,37
24 12 21 72 . . Pultová taška – okrajová pravá
13,5 ✕ 38,0
II
1
70
St
189,00
191,00
197,00
228,69
231,11
238,37
2412 74 73 . . Pultová taška – poloviční
16,0 ✕ 38,0
II
1
96
St
164,00
166,00
173,00
198,44
200,86
209,33
24 12 74 20 . . Protisněhová taška
Spotřeba na m2: 11,1 ks
režná
✦
St... výrobní závod Stod
Sleva na vlastní dopravu je 0,50 Kč/ks (Falcovka 11).
*** Orientační hodnota.
*** Při prodeji neúplných balení je účtován manipulační poplatek ve výši 100 Kč/balení bez DPH.
✦
dle sněhových oblastí od 1,3 ks/m2.
Při objednávání Vás žádáme o využívání názvosloví a číselných kódů dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyřízení Vaší objednávky.
5
!2013_Cenik_02_19_OK_01_21.qxd
19.2.2013
8:45
Stránka 12
Stodo 12 posuvná taška
Cena bez DPH (Kč/ks)
Kód
Výrobek
Formát
š ✕ d (cm)
P. S.
Počet kusů
v balení***
Paleta
(ks)
Závod
Cena za m od:
2
00
engoba
12
40 42
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
glazura
26
režná
39
00
engoba
12
40 42
glazura
26
39
307,20
369,60
478,80
371,71
447,22
579,35
24 12 21 00 . . Základní
27,5 ✕ 43,3
I
7
280
St
25,60
30,80
39,90
30,98
37,27
48,28
24 12 21 40 . . Okrajová levá – (od cca 2,8 ks/bm)
12,9 ✕ 43,3
II
1
84
St
189,00
191,00
197,00
228,69
231,11
238,37
24 12 21 41 . . Okrajová pravá – (od cca 2,8 ks/bm)
13,5 ✕ 43,3
II
1
84
St
189,00
191,00
197,00
228,69
231,11
238,37
24 12 21 42 . . Ukončovací levá
29,5 ✕ 43,3
II
1
128
St
86,00
88,00
90,00
104,06
106,48
108,90
24 12 2110 . . Větrací – (cca 28 ks/100 m2)*
27,5 ✕ 43,3
II
1
84
St
126,00
129,00
130,00
152,46
156,09
157,30
24 12 21 50 . . Posuvná pro připoj. hřebene větrací – (cca 8,8 ks/bm) 27,5 ✕ 43,3
II
1
240
St
45,30
47,50
52,00
54,81
57,48
62,92
24 12 21 51 . . Posuvná pro připoj. hřebene větrací – okraj. levá
12,9 ✕ 43,3
II
1
84
St
189,00
191,00
197,00
228,69
231,11
238,37
24 12 21 52 . . Posuvná pro připoj. hřebene větrací – okraj. pravá 13,5 ✕ 43,3
II
1
84
St
189,00
191,00
197,00
228,69
231,11
238,37
27,5 ✕ 43,3
II
1
192
St
93,00
94,00
97,00
112,53
113,74
117,37
24 12 20 70 . . Pultová taška
27,5 ✕ 38,0
II
1
128
St
189,00
191,00
197,00
228,69
231,11
238,37
24 12 21 71 . . Pultová taška – okrajová levá
12,9 ✕ 38,0
II
1
70
St
189,00
191,00
197,00
228,69
231,11
238,37
24 12 21 72 . . Pultová taška – okrajová pravá
13,5 ✕ 38,0
II
1
70
St
189,00
191,00
197,00
228,69
231,11
238,37
24 12 21 20 . . Protisněhová taška
Spotřeba na m2: od 12,0 ks
režná
✦
St... výrobní závod Stod
Sleva na vlastní dopravu je 0,50 Kč/ks (Stodo 12 posuvná taška).
*** Orientační hodnota.
*** Při prodeji neúplných balení je účtován manipulační poplatek ve výši 100 Kč/balení bez DPH.
◆
dle sněhových oblastí od 1,3 ks/m2.
Při objednávání Vás žádáme o využívání názvosloví a číselných kódů dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyřízení Vaší objednávky.
6
!2013_Cenik_02_19_OK_01_21.qxd
19.2.2013
8:46
Stránka 13
Francouzská 14 – Šlapanice
Cena bez DPH (Kč/ks)
Kód
Výrobek
Formát
š ✕ d (cm)
P. S.
Počet kusů
v balení***
Paleta
(ks)
Závod
Cena za m2 od:
Spotřeba na m2: 14,5 ks
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
režná
engoba
glazura
00
10 13 42
379,90
413,25
459,68
500,03
70
71
režná
engoba
00
10 13 42
22 12 00 00 . . Základní
24,5 ✕ 40,5
I
6
240
Šla
26,20
28,50
31,70
34,49
22 12 00 01 . . Poloviční
14,5 ✕ 40,5
II
6
240
Šla
24,30
26,40
29,40
31,94
22 12 00 40 . . Okrajová levá – (cca 3,0 ks/bm)
24,5 ✕ 40,5
II
4
48
Šla
134,00
136,00
162,14
164,56
22 12 00 41 . . Okrajová pravá – (cca 3,0 ks/bm)
24,5 ✕ 40,5
II
4
48
Šla
134,00
136,00
162,14
164,56
22 12 10 10 . . Větrací (používá se Brněnka 14 větrací)
24,5 ✕ 40,5
II
7
224
Šla
86,00
91,00
104,06
110,11
24,5 ✕ 40,5
II
4
160
Šla
75,00
76,00
90,75
91,96
P. S.
Počet kusů
v balení***
Paleta
(ks)
22 12 00 20 . . Protisněhová
✦
glazura
70
71
Brněnka 14 posuvná taška
Cena bez DPH (Kč/ks)
Kód
Výrobek
Formát
š ✕ d (cm)
Závod
Cena za m2 od:
Spotřeba na m2: od 14,5 ks
režná
engoba
00
10 13 42
300,15
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
glazura
režná
engoba
00
10 13 42
356,70
363,18
431,61
70
71
22 12 10 00 . . Základní
24,5 ✕ 40,5
I
6
240
Šla
20,70
24,60
25,05
29,77
22 12 10 01 . . Poloviční
14,5 ✕ 40,5
II
6
240
Šla
23,10
26,40
27,95
31,94
22 12 10 40 . . Okrajová levá – (od cca 3,0 ks/bm)
24,5 ✕ 40,5
II
4
48
Šla
129,00
136,00
156,09
164,56
22 12 10 41 . . Okrajová pravá – (od cca 3,0 ks/bm)
24,5 ✕ 40,5
II
4
48
Šla
129,00
136,00
156,09
164,56
22 12 10 42 . . Ukončovací levá
24,5 ✕ 40,5
II
6
240
Šla
114,00
120,00
137,94
145,20
22 12 10 10 . . Větrací – (cca 34 ks/100 m2)*
24,5 ✕ 40,5
II
7
224
Šla
86,00
91,00
104,06
110,11
24,5 ✕ 40,5
II
4
160
Šla
72,00
76,00
87,12
91,96
22 12 10 02 . . Protisněhová
✦
glazura
70
71
Šla... výrobní závod Šlapanice
Sleva na vlastní dopravu je 0,40 Kč/ks (Francouzská 14, Brněnka 14 posuvná taška).
*** Orientační hodnota.
*** Při prodeji neúplných balení je účtován manipulační poplatek ve výši 100 Kč/balení bez DPH.
✦
dle sněhových oblastí od 1,3 ks/m2.
Při objednávání Vás žádáme o využívání názvosloví a číselných kódů dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyřízení Vaší objednávky.
7
!2013_Cenik_02_19_OK_01_21.qxd
19.2.2013
8:46
Stránka 14
Malý prejz S
Cena bez DPH (Kč/ks)
Kód
Formát
š ✕ d (cm)
Výrobek
P. S.
Počet kusů
v balení***
Paleta
(ks)
Závod
Cena za m2 od:
režná
engoba▲
00
19
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
glazura
70
71
režná
engoba▲
00
19
953,60
1 142,40
1 153,86
1 382,30
24 11 50 00 . . Prejz vrchní
7,4-12,1 ✕ 37,3
I
30
360
St
29,80
35,70
36,06
43,20
24 11 50 10 . . Prejz spodní
20,1 ✕ 37,3
I
35
280
St
29,80
35,70
36,06
43,20
P. S.
Počet kusů
v balení***
Paleta
(ks)
glazura
70
71
Spotřeba na m2: 16 párů
Velký prejz
Cena bez DPH (Kč/ks)
Kód
Formát
š ✕ d (cm)
Výrobek
Závod
Cena za m2 od:
režná
engoba▲
00
19
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
glazura
70
71
režná
engoba▲
00
19
1 488,00
1 800,00
1 800,48
2 178,00
24 11 53 00 . . Prejz vrchní
10,1-14,2 ✕ 40,0
I
1
216
St
62,00
75,00
75,02
90,75
24 11 52 00 . . Prejz spodní
24,0 ✕ 43,0
I
35
280
St
62,00
75,00
75,02
90,75
glazura
70
71
Spotřeba na m2: 12 párů
St... výrobní závod Stod
Sleva na vlastní dopravu je 0,30 Kč/ks (Malý prejz S, Velký prejz).
*** Při prodeji neúplných balení je účtován manipulační poplatek ve výši 100 Kč/balení bez DPH.
▲ Pouze na objednávku, dodací lhůta: 6 týdnů.
Speciální pokrývačská malta
Cena za pytel 40 kg bez DPH
Kód
Výrobek
20 19 03 10 00 Speciální pokrývačská malta
Cena za pytel 40 kg s DPH 21 %
Cena za tunu bez DPH
Cena za tunu s DPH 21 %
4 625,00
5 596,25
Počet pytlů
na paletě
35
185,00
Při objednávání Vás žádáme o využívání názvosloví a číselných kódů dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyřízení Vaší objednávky.
223,85
8
!2013_Cenik_02_19_OK_01_21.qxd
19.2.2013
8:46
Stránka 15
Bobrovka 18 ✕ 38 kulatý řez – režná
Cena bez DPH (Kč/ks)
Kód
Formát
š ✕ d (cm)
Výrobek
P. S.
Počet kusů
v balení***
Paleta
(ks)
Závod
Cena za m2 od:
Spotřeba na m2: od 36 ks
režná
engoba
00
10 13 40
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
glazura
70
71
režná
engoba
00
10 13 40
421,20
509,65
25 10 25 00 00 Základní
18,0 ✕ 38
I
8
528
Blí
11,70
14,16
25 10 25 01 00 Poloviční
9,00 ✕ 38
II
16
1056
Blí
21,80
26,38
24 10 23 40 00 Okrajová levá – (používá se segmentový řez)
10,0 ✕ 38
II
1
140
Blí
107,00
129,47
24 10 23 41 00 Okrajová pravá – (používá se segmentový řez)
10,0 ✕ 38
II
1
140
Blí
107,00
129,47
25 10 25 30 00 Okapová
18,0 ✕ 25
II
8
528
Blí
21,80
26,38
25 10 25 50 00 Hřebenová – (cca 11,2 ks/bm)
18,0 ✕ 25
II
8
528
Blí
21,80
26,38
24 10 23 10 00 Větrací – (používá se segmentový řez)
18,0 ✕ 38
II
20
200
Blí
107,00
129,47
24 10 25 10 00 Větrací nová – (cca 42 ks/100 m2)*
18,0 ✕ 38
II
20
400
Blí
107,00
129,47
P. S.
Počet kusů
v balení***
Paleta
(ks)
glazura
70
71
Bobrovka 18 ✕ 38 segmentový řez – režná
Cena bez DPH (Kč/ks)
Kód
Formát
š ✕ d (cm)
Výrobek
Závod
Cena za m2 od:
Blí... výrobní závod Blížejov
*** Orientační hodnota.
engoba
00
10 13 40
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
glazura
70
71
režná
engoba
00
10 13 40
435,60
527,08
25 10 23 00 00 Základní
18,0 ✕ 38
I
8
528
Blí
12,10
14,64
25 10 25 01 00 Poloviční
9,00 ✕ 38
II
16
1056
Blí
21,80
26,38
24 10 23 40 00 Okrajová levá – (cca 3 ks/bm)
10,0 ✕ 38
II
1
140
Blí
107,00
129,47
24 10 23 41 00 Okrajová pravá – (cca 3 ks/bm)
10,0 ✕ 38
II
1
140
Blí
107,00
129,47
25 10 25 30 00 Okapová
18,0 ✕ 25
II
8
528
Blí
21,80
26,38
25 10 23 50 00 Hřebenová – (cca 11,2 ks/bm)
18,0 ✕ 25
II
8
528
Blí
21,80
26,38
24 10 23 10 00 Větrací – (cca 42 ks/100 m )*
18,0 ✕ 38
II
20
200
Blí
107,00
129,47
24 10 25 10 00 Větrací nová – (cca 42 ks/100 m2)*
18,0 ✕ 38
II
20
400
Blí
107,00
129,47
2
Spotřeba na m2: od 36 ks
režná
glazura
70
71
Sleva na vlastní dopravu je 0,20 Kč/ks (Bobrovka 18 ✕ 38 Bobrovka kulatý a segmentový řez).
*** Při prodeji neúplných balení je účtován manipulační poplatek ve výši 100 Kč/balení bez DPH.
Při objednávání Vás žádáme o využívání názvosloví a číselných kódů dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyřízení Vaší objednávky.
9
!2013_Cenik_02_19_OK_01_21.qxd
19.2.2013
8:46
Stránka 16
Výrobky zahraničních výrobních závodů TONDACH
Figaro Deluxe●
Cena bez DPH (Kč/ks)
Kód
Výrobek
Formát
š ✕ d (cm)
P. S.
Počet kusů
v balení***
Paleta
(ks)
Závod
engoba**
glazura**
režná
engoba**
glazura**
00
10 31 33
73
00
10 31 33
73
378,00
488,70
457,38
591,33
Cena za m2 od:
NOVINKA!
Spotřeba na m2: od 13,5 ks
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
režná
0112 78 00 . . Základní
24,1 ✕ 42,4
I
5
240
Kon
28,00
36,20
33,88
43,80
0112 78 01 . . Poloviční
12,0 ✕ 42,4
II
6
300
Kon
72,00
86,00
87,12
104,06
0112 78 40 . . Okrajová levá – (od cca 2,8 ks/bm)
24,1 ✕ 42,4
II
2
240
Kon
217,00
266,00
262,57
321,86
0112 78 41 . . Okrajová pravá – (od cca 2,8 ks/bm)
24,1 ✕ 42,4
II
2
240
Kon
217,00
266,00
262,57
321,86
0112 51 42 . . Ukončovací lišta levá
II
2
400
Kon
54,00
69,00
65,34
83,49
0112 51 43 . . Ukončovací lišta pravá
II
2
400
Kon
54,00
69,00
65,34
83,49
II
5
240
Kon
271,00
277,00
327,91
335,17
0112 78 10 . . Větrací – (cca 17 ks/100 m2)*
*** Další typy engob a glazur na speciální objednávku s příplatkem.
Kon... výrobky zahraničních výrobních závodů TONDACH.
24,1 ✕ 42,4
● Skladem
v centrálním skladu v Jirčanech.
Sleva na vlastní dopravu je 0,20 Kč/ks (Figaro Deluxe).
* Orientační hodnota.
Nabídka na objednávku – výrobky z výrobních závodů TONDACH Česká republika
Bobrovka Berlínská 15,5 ✕ 38▲
Cena bez DPH (Kč/ks)
Kód
Výrobek
Formát
š ✕ d (cm)
P. S.
Počet kusů
v balení***
Paleta
(ks)
Závod
Cena za m2 od:
režná
engoba
00
10 13 40
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
glazura
70
71
režná
engoba
00
10 13 40
553,50
669,74
25 10 22 00 00 Základní
15,5 ✕ 38
I
8
576
Blí
13,50
16,34
25 10 22 30 00 Okapová
15,5 ✕ 25
II
8
576
Blí
21,80
26,38
25 10 22 50 00 Hřebenová (cca 13 ks/bm)
15,5 ✕ 25
II
8
576
Blí
27,30
33,03
glazura
70
71
Spotřeba na m2: od 41 ks
Blí... výrobní závod Blížejov
Sleva na vlastní dopravu je 0,20 Kč/ks (Bobrovka Berlínská 15,5 ✕ 38).
*** Při prodeji neúplných balení je účtován manipulační poplatek ve výši 100 Kč/balení bez DPH.
▲ Pouze
Při objednávání Vás žádáme o využívání názvosloví a číselných kódů dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyřízení Vaší objednávky.
na objednávku, dodací lhůta: 6 týdnů.
10
!2013_Cenik_02_19_OK_01_21.qxd
19.2.2013
8:46
Stránka 17
Bobrovka Berlínská 18 ✕ 38▲
Cena bez DPH (Kč/ks)
Kód
Formát
š ✕ d (cm)
Výrobek
P. S.
Počet kusů
v balení***
Paleta
(ks)
Závod
Cena za m2 od:
00
10 13 40
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
glazura
70
71
režná
engoba
00
10 13 40
572,40
692,60
18,0 ✕ 38
I
8
576
Blí
15,90
19,24
25 10 21 30 00 Okapová
18,0 ✕ 25
II
8
576
Blí
27,30
33,03
18,0 ✕ 25
II
8
576
Blí
27,30
33,03
18,0 ✕ 38
II
20
200
Blí
107,00
129,47
18,0 ✕ 38
II
20
400
Blí
107,00
129,47
P. S.
Počet kusů
v balení***
Paleta
(ks)
24 10 23 10 00 Větrací – (cca 42 ks/100 m )*
2
Spotřeba na m : od 36 ks
engoba
25 10 21 00 00 Základní
25 10 21 50 00 Hřebenová (cca 11,2 ks/bm)
2
režná
24 10 25 10 00 Větrací nová – (cca 42 ks/100 m )*
2
glazura
70
71
Bobrovka 18 ✕ 38 speciální řezy▲
Cena bez DPH (Kč/ks)
Kód
Formát
š ✕ d (cm)
Výrobek
a
Závod
Cena za m2 od:
b
c
d
engoba
00
10 13 40
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
glazura
70
71
režná
engoba
00
10 13 40
572,40
692,60
25 10 17 00 00
a
Základní (gotický řez)
18,0 ✕ 38
I
8
528
Blí
15,90
19,24
25 10 18 00 00
b
Základní (šestiúhelníkový řez)
18,0 ✕ 38
I
8
528
Blí
15,90
19,24
25 10 19 00 00
c
Základní (rovný řez)
18,0 ✕ 38
I
8
528
Blí
15,90
19,24
25 10 20 00 00
d
Základní (rovný řez s oblými rohy)
18,0 ✕ 38
I
8
528
Blí
15,90
19,24
25 10 17 01 00
a
Poloviční (gotický řez)
9,00 ✕ 38
II
16
1056
Blí
27,30
33,03
25 10 18 01 00
b
Poloviční (šestiúhelníkový řez)
9,00 ✕ 38
II
16
1056
Blí
27,30
33,03
25 10 19 01 00
c
Poloviční (rovný řez)
9,00 ✕ 38
II
16
1056
Blí
27,30
33,03
25 10 20 01 00
d
Poloviční (rovný řez s oblými rohy)
9,00 ✕ 38
II
16
1056
Blí
27,30
33,03
25 10 17 50 00
a
Hřebenová (gotický řez) – (cca 11,2 ks/bm) 18,0 ✕ 25
II
8
528
Blí
27,30
33,03
8
528
Blí
27,30
33,03
25 10 18 50 00
b
Hřebenová (šestiúhelníkový řez) – (cca 11,2 ks/bm)
18,0 ✕ 25
II
25 10 19 50 00
c
Hřebenová/okapová (rovný řez) – (cca 11,2 ks/bm)
18,0 ✕ 25
II
8
528
Blí
27,30
33,03
25 10 25 30 00
d
Hřeben/okapová (rov. řez s oblými rohy) – (cca 11,2 ks/bm)** 18,0 ✕ 25
II
8
528
Blí
21,80
26,38
24 10 23 40 00 Okrajová levá – (cca 3 ks/bm)
10,0 ✕ 38
II
1
140
Blí
107,00
129,47
24 10 23 41 00 Okrajová pravá – (cca 3 ks/bm)
10,0 ✕ 38
II
1
140
Blí
107,00
129,47
25 10 25 30 00 Okapová
18,0 ✕ 25
II
8
528
Blí
21,80
26,38
18,0 ✕ 38
II
20
200
Blí
107,00
129,47
II
20
400
Blí
107,00
129,47
24 10 23 10 00 Větrací – (cca 42 ks/100 m )*
2
Spotřeba na m2: od 36 ks
režná
24 10 25 10 00 Větrací nová – (cca 42 ks/100 m )*
2
18,0 ✕ 38
Blí... výrobní závod Blížejov
Sleva na vlastní dopravu je 0,20 Kč/ks (Bobrovka 18 ✕ 38 speciální řezy, Bobrovka Berlínská 18 ✕ 38).**
* Orientační hodnota. ** Používá se Bobrovka 18 ✕ 38 okapová. *** Při prodeji neúplných balení je účtován manipulační poplatek ve výši 100 Kč/balení bez DPH.
▲ Pouze
na objednávku, dodací lhůta: 6 týdnů.
glazura
70
71
11
!2013_Cenik_02_19_OK_01_21.qxd
19.2.2013
8:46
Stránka 18
Univerzál 12 posuvná taška▲
Cena bez DPH (Kč/ks)
Kód
Výrobek
Formát
š ✕ d (cm)
P. S.
Počet kusů
v balení***
Paleta
(ks)
Závod
Cena za m od:
2
Spotřeba na m2: od 11,0 ks
režná
engoba
00
10 13 40
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
glazura
70
71
režná
engoba
00
10 13 40
405,90
491,14
2112 74 00 00 Základní
27,7 ✕ 46,5
I
7
280
Hr
36,90
44,65
2112 74 01 00 Poloviční
16,0 ✕ 46,5
II
5
140
Hr
44,20
53,48
2112 74 40 00 Okrajová levá – (od cca 2,6 ks/bm)
28,5 ✕ 46,5
II
2
80
Hr
189,00
228,69
2112 74 41 00 Okrajová pravá – (od cca 2,6 ks/bm)
27,7 ✕ 46,5
II
2
80
Hr
189,00
228,69
2112 74 10 00 Větrací – (cca 20 ks/100 m2)*
27,7 ✕ 46,5
II
5
140
Hr
126,00
152,46
P. S.
Počet kusů
v balení***
Paleta
(ks)
glazura
70
71
Francouzská 14 – Hranice▲
Cena bez DPH (Kč/ks)
Kód
Výrobek
Formát
š ✕ d (cm)
Závod
Cena za m2 od:
Spotřeba na m2: 14,2 ks
režná
engoba
00
10 13 40
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
glazura
70
71
režná
engoba
00
10 13 40
545,28
659,79
2112 98 00 . . Základní
25,0 ✕ 41
I
6
240
Hr
38,40
46,46
2112 98 01 . . Poloviční
14,5 ✕ 41
II
5
120
Hr
44,20
53,48
2112 98 40 . . Okrajová levá – (cca 3,0 ks/bm)
25,0 ✕ 41
II
2
108
Hr
189,00
228,69
2112 98 41 . . Okrajová pravá – (cca 3,0 ks/bm)
25,0 ✕ 41
II
2
108
Hr
189,00
228,69
2112 98 10 . . Větrací – (cca 34 ks/100 m2)*
25,0 ✕ 41
II
5
120
Hr
126,00
152,46
glazura
70
71
Hr... výrobní závod Hranice
* Orientační hodnota
Sleva na vlastní dopravu je 0,50 Kč/ks (Univerzál 12 posuvná taška), 0,40 Kč/ks (Francouzská 14).
▲ Pouze na objednávku, dodací lhůta: 6 týdnů.
*** Při prodeji neúplných balení je účtován manipulační poplatek ve výši 100 Kč/balení bez DPH.
Při objednávání Vás žádáme o využívání názvosloví a číselných kódů dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyřízení Vaší objednávky.
12
!2013_Cenik_02_19_OK_01_21.qxd
19.2.2013
8:46
Stránka 19
Polka 13 S posuvná taška▲●
Cena bez DPH (Kč/ks)
Kód
Výrobek
Formát
š ✕ d (cm)
P. S.
Počet kusů
v balení***
Paleta
(ks)
Závod
režná
engoba
00
Cena za m od:
2
10
13 40
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
glazura
70
režná
71
00
497,90
602,46
24 12 22 00 . . Základní
25,3 ✕ 42,4
I
15
240
St
38,30
46,34
24 12 22 40 . . Okrajová levá – (od cca 2,8 ks/bm)
25,3 ✕ 42,4
II
1
112
St
134,00
162,14
24 12 22 41 . . Okrajová pravá – (od cca 2,8 ks/bm)
25,3 ✕ 42,4
II
1
112
St
134,00
162,14
24 12 22 10 . . Větrací – (cca 42 ks/100 m2)*
25,3 ✕ 42,4
II
30
240
St
111,00
134,31
Formát
š ✕ d (cm)
P. S.
Počet kusů
v balení***
Paleta
(ks)
Závod
engoba
10
13 40
glazura
70
71
Spotřeba na m2: od 13,0 ks
Jirčanka 13 S▲●
Cena bez DPH (Kč/ks)
Kód
Výrobek
režná
00
Cena za m2 od:
engoba
10
13 40
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
glazura
70
režná
71
00
498,15
602,76
24 12 31 00 . . Základní
26,0 ✕ 42,0
I
15
240
St
36,90
44,65
24 12 31 40 . . Okrajová levá – (cca 2,8 ks/bm)
26,0 ✕ 42,0
II
1
84
St
132,00
159,72
24 12 31 41 . . Okrajová pravá – (cca 2,8 ks/bm)
26,0 ✕ 42,0
II
1
84
St
132,00
159,72
24 12 3110 . . Větrací – (cca 25 ks/100 m2)*
26,0 ✕ 42,0
II
30
240
St
108,00
130,68
engoba
10
13 40
glazura
70
71
Spotřeba na m2: 13,5 ks
St... výrobní závod Stod
* Orientační hodnota.
Sleva na vlastní dopravu je 0,40 Kč/ks (Polka 13 S posuvná taška, Jirčanka 13 S).
*** Při prodeji neúplných balení je účtován manipulační poplatek ve výši 100 Kč/balení bez DPH.
▲ Pouze na objednávku, dodací lhůta: 6 týdnů.
● Prodej z centrálního skladu v Jirčanech.
Při objednávání Vás žádáme o využívání názvosloví a číselných kódů dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyřízení Vaší objednávky.
13
!2013_Cenik_02_19_OK_01_21.qxd
19.2.2013
8:46
Stránka 20
Srdcovka® 11▲
Cena bez DPH (Kč/ks)
Kód
Formát
š ✕ d (cm)
Výrobek
P. S.
Počet kusů
v balení***
Paleta
(ks)
Závod
Cena za m od:
2
režná
00
engoba
12
42
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
glazura
26
režná
39
00
engoba
12
42
glazura
26
39
427,35
465,09
509,49
517,09
562,76
616,48
24 12 02 00 . . Základní
27,5 ✕ 43,3
I
6
240
St
38,50
41,90
45,90
46,59
50,70
55,54
24 12 74 01 . . Poloviční (používá se Falcovka 11 poloviční)
16,0 ✕ 43,3
II
1
420
St
44,20
46,60
51,00
53,48
56,39
61,71
S4 12 74 40 . . Okrajová levá – (cca 2,6 ks/bm)
13,6 ✕ 43,3
II
1
84
St
189,00
191,00
197,00
228,69
231,11
238,37
S4 12 74 41 . . Okrajová pravá – (cca 2,6 ks/bm)
13,6 ✕ 43,3
II
1
84
St
189,00
191,00
197,00
228,69
231,11
238,37
24 12 02 42 . . Taška s oboustrannou naválkou
29,4 ✕ 43,3
II
1
128
St
86,00
88,00
90,00
104,06
106,48
108,90
Větrací – (cca 28 ks/100 m )* –
24 12 74 10 . . – používá se Falcovka 11 větrací
27,5 ✕ 43,3
II
1
84
St
126,00
129,00
130,00
152,46
156,09
157,30
S4 12 02 50 . . Posuvná pro připoj. hřebene větrací – (cca 8,6 ks/bm) 27,5 ✕ 43,3
II
1
208
St
45,30
47,50
52,00
54,81
57,48
62,92
24 12 74 51 . . Posuvná pro připoj. hřebene větrací – okraj. levá
13,6 ✕ 43,3
II
1
72
St
189,00
191,00
197,00
228,69
231,11
238,37
24 12 74 52 . . Posuvná pro připoj. hřebene větrací – okraj. pravá 13,6 ✕ 43,3
II
1
72
St
189,00
191,00
197,00
228,69
231,11
238,37
24 12 02 64 . . Posuv. pro připoj. hřeb. větrací s oboustr. naválkou 29,0 ✕ 43,3
II
1
150
St
189,00
191,00
197,00
228,69
231,11
238,37
24 12 74 63 . . Posuvná pro připojení hřebene větrací – poloviční
II
1
300
St
45,30
47,50
52,00
54,81
57,48
62,92
2
Spotřeba na m2: 11,1 ks
16,0 ✕ 43,3
St... výrobní závod Stod
* Orientační hodnota.
Sleva na vlastní dopravu je 0,50 Kč/ks (Srdcovka 11).
*** Při prodeji neúplných balení je účtován manipulační poplatek ve výši 100 Kč/balení bez DPH.
▲ Pouze na objednávku, dodací lhůta: 6 týdnů.
Při objednávání Vás žádáme o využívání názvosloví a číselných kódů dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyřízení Vaší objednávky.
14
!2013_Cenik_02_19_OK_01_21.qxd
19.2.2013
8:46
Stránka 21
Nabídka na objednávku – výrobky zahraničních výrobních závodů TONDACH
Steinbrück
Cena bez DPH (Kč/ks)
Kód
Výrobek
Formát
š ✕ d (cm)
P. S.
Počet kusů
v balení***
Paleta
(ks)
Závod
Cena za m2 od:
Spotřeba na m2: od 16,1 ks
režná
engoba
00
10
13
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
glazury
40
70
71
režná
72
00
engoba
10
402,50
487,03
. . 11 20 00 00 Základní
22,3 ✕ 40
I
8
384
Kon
25,00
30,25
. . 11 20 01 00 Poloviční
11,0 ✕ 40
II
6
480
Kon
56,00
67,76
. . 11 20 10 00 Větrací – (cca 25 ks/100 m2)*
22,3 ✕ 40
II
6
180
Kon
309,00
373,89
. . 11 20 40 00 Okrajová levá – (od cca 3,2 ks/bm)
18,3 ✕ 40
II
2
112
Kon
261,00
315,81
. . 11 20 41 00 Okrajová pravá – (od cca 3,2 ks/bm)
18,3 ✕ 40
II
2
112
Kon
261,00
315,81
P. S.
Počet kusů
v balení***
Paleta
(ks)
13
glazury
40
70
71
72
Drážková Bobrovka
Cena bez DPH (Kč/ks)
Kód
Výrobek
Formát
š ✕ d (cm)
Závod
00
Cena za m od:
2
Spotřeba: od 17,8 ks/m2
režná
engoby**
10
19
12
40
13
41
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
glazury Amadeus
70 71
72 73
režná
00
389,82
471,68
. . 11 00 00 . . Základní
22,3 ✕ 40,0
I
6/8
324, 384
Kon
21,90
26,50
. . 11 00 01 . . Poloviční
11,0 ✕ 37,0
II
6
540, 480
Kon
49,70
60,14
. . 11 00 10 . . Větrací – (cca 25 ks/100 m2)*
22,3 ✕ 40,0
II
4/6
128, 180
Kon
301,00
364,21
. . 11 00 40 . . Okrajová levá – (od cca 3,2 ks/bm)**
18,3 ✕ 40,0
II
2
100, 112
Kon
239,00
289,19
. . 11 00 41 . . Okrajová pravá – (od cca 3,2 ks/bm)**
18,3 ✕ 40,0
II
2
100, 112
Kon
239,00
289,19
engoby**
10
19
12
40
13
41
glazury Amadeus
70 71
72 73
Kon... výrobky zahraničních výrobních závodů TONDACH
Sleva na vlastní dopravu je 0,20 Kč/ks (Steinbrück, Drážková Bobrovka).
Aktuální dodací lhůty Vám sdělíme na telefonním čísle 581 673 235, e-mail: [email protected]
*** Orientační hodnota.
*** Na speciální objednávku.
*** Při prodeji neúplných balení je účtován manipulační poplatek ve výši 100 Kč/balení bez DPH.
Při objednávání Vás žádáme o využívání názvosloví a číselných kódů dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyřízení Vaší objednávky.
15
!2013_Cenik_02_19_OK_01_21.qxd
19.2.2013
8:47
Stránka 22
Bobrovka 19 ✕ 40 kulatý řez – engoby, glazury
Cena bez DPH (Kč/ks)
Kód
Formát
š ✕ d (cm)
Výrobek
P. S.
Počet kusů
v balení***
Paleta
(ks)
Závod
Cena za m2 od:
engoby**
10 12 13 19
33 40
41
glazury Amadeus
70
71
72
73
glazury**
22
23
32
34 36
649,60
812,80
1 920,00
786,02
983,49
2 323,20
I
10
420, 480
Kon
20,30
25,40
60,00
24,56
30,73
72,60
. . 10 01 01 . . Základní 3/4
14 ✕ 40
II
10
560, 700
Kon
19,20
24,70
59,00
23,23
29,89
71,39
. . 10 01 50 . . Hřebenová – (cca 10,6 ks/bm)
19 ✕ 28
II
10
420, 560
Kon
19,20
24,70
59,00
23,23
29,89
71,39
. . 10 01 51 . . Hřebenová 3/4
14 ✕ 28
II
10
560, 700
Kon
19,20
24,70
59,00
23,23
29,89
71,39
19 ✕ 28
II
10
420, 560
Kon
19,20
24,70
59,00
23,23
29,89
71,39
. . 10 01 07 . . Větrací díl levý – (cca 25 ks/100 m )*
19 ✕ 40
II
10
420, 560
Kon
19,20
24,70
59,00
23,23
29,89
71,39
. . 10 01 08 . . Větrací díl pravý – (cca 25 ks/100 m )*
19 ✕ 40
II
10
420, 560
Kon
19,20
24,70
59,00
23,23
29,89
71,39
459,00
760,00
399,30
555,39
919,60
2
. . 10 0110 . . Větrací díl střední – (cca 25 ks/100 m2)*
◗
. . 10 01 44 . . Okrajová levá – (cca 3,2 ks/bm)
. . 10 01 45 . . Okrajová pravá – (cca 3,2 ks/bm)
Spotřeba na m : od 32 ks
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
glazury**
22
23
32
34 36
19 ✕ 40
2
◗
glazury Amadeus
70
71
72
73
. . 10 01 00 . . Základní
. . 10 51 30 . . Okapová
2
engoby**
10 12 13 19
33 40
41
. . 10 01 20 . . Protisněhová
◗
✦
19 ✕ 40
II
6
240
Kon
330,00
18 ✕ 44
II
1
100, 112
Kon
304,00
367,84
18 ✕ 44
II
1
100, 112
Kon
304,00
367,84
19 ✕ 40
II
4
128
Kon
76,00
91,96
P. S.
Počet kusů
v balení***
Paleta
(ks)
Pouze na šupinové krytí (nutná základní 3/4).
Bobrovka 19 ✕ 40 segmentový řez – engoby
Cena bez DPH (Kč/ks)
Kód
Formát
š ✕ d (cm)
Výrobek
režná
Závod
00
Cena za m2 od:
Spotřeba na m : od 32 ks
2
engoby
10 12 13 19
33 40
41
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
glazury Amadeus
70 71
72 73
režná
00
engoby
10 12 13 19
33 40
41
838,40
1 014,46
. . 10 03 00 . . Základní
19 ✕ 40
I
10
420, 480
Kon
26,20
31,70
. . 10 03 01 . . Základní 3/4
14 ✕ 40
II
10
560, 700
Kon
24,70
29,89
. . 10 03 50 . . Hřebenová – (cca 10,6 ks/bm)
19 ✕ 28
II
10
420, 560
Kon
24,70
29,89
. . 10 03 51 . . Hřebenová 3/4
14 ✕ 28
II
10
560, 700
Kon
24,70
29,89
. . 10 51 30 . . Okapová
19 ✕ 28
II
10
420, 560
Kon
19,20
23,23
. . 10 03 07 . . Větrací díl levý – (cca 25 ks/100 m2)*
19 ✕ 40
II
10
420, 560
Kon
19,20
23,23
. . 10 03 08 . . Větrací díl pravý – (cca 25 ks/100 m2)*
19 ✕ 40
II
10
420, 560
Kon
19,20
23,23
. . 10 0110 . . Větrací díl střední – (cca 25 ks/100 m )*
19 ✕ 40
II
6
240
Kon
330,00
2
Kon... výrobky zahraničních výrobních závodů TONDACH
Sleva na vlastní dopravu je 0,20 Kč/ks (Bobrovka 19 ✕ 40 kulatý a segmentový řez).
Aktuální dodací lhůty Vám sdělíme na telefonním čísle 581 673 235, e-mail: [email protected]
*** Orientační hodnota. | ** Další typy engob a glazur na speciální objednávku s příplatkem.. | *** Při prodeji neúplných balení je účtován manipulační poplatek ve výši 100 Kč/balení bez DPH.
glazury Amadeus
70 71
72 73
399,30
✦
dle sněhových oblastí od 1,3 ks/m2.
16
!2013_Cenik_02_19_OK_01_21.qxd
19.2.2013
8:47
Stránka 23
Bobrovka 19 ✕ 40 rovný řez, rovný řez s oblými rohy – engoby
Cena bez DPH (Kč/ks)
Kód
Formát
š ✕ d (cm)
Výrobek
P. S.
Počet kusů
v balení***
Paleta
(ks)
engoby
10 12 13 19
33
40
41
režná
Závod
00
Cena za m2 od:
1)
937,02
420, 480
Kon
24,20
29,28
14 ✕ 40
II
10
560, 700
Kon
22,90
27,71
. . . . . . 07 . . Větrací díl levý – (cca 25 ks/100 m )*
19 ✕ 40
II
10
420, 560
Kon
19,20
23,23
. . . . . . 08 . . Větrací díl pravý – (cca 25 ks/100 m )*
19 ✕ 40
II
10
420, 560
Kon
19,20
23,23
. . 10 0110 . . Větrací díl střední – (cca 25 ks/100 m2)*
19 ✕ 40
II
6
240
Kon
330,00
399,30
. . . . . . 30 . . Okapová (pro oba modely)1)
19 ✕ 28
II
10
420, 560
Kon
19,20
23,23
. . . . . . 31 . . Okapová 3/4 (pro oba modely)
14 ✕ 28
II
10
700, 560
Kon
22,90
27,71
. . 10 53 50 . . Hřebenová – (cca 10,6 ks/bm)
19 ✕ 28
II
10
420, 560
Kon
22,90
27,71
. . 10 53 51 . . Hřebenová 3/4
14 ✕ 28
II
10
560, 700
Kon
22,90
27,71
. . . . . . 01 . . Základní 3/4
2)
Spotřeba na m : od 32 ks
774,40
10
2
2
00
72 73
2)
používá se také jako hřebenová – pouze u modelu 1051
A
Výrobek
70 71
72 73
SLO
Cena bez DPH (Kč/ks)
Kód
glazury Amadeus
používá se také jako hřebenová 3/4 – pouze u modelu 1051
Bobrovka 14 ✕ 28 věžová – režná, engoby, glazury
Formát
š ✕ d (cm)
P. S.
Počet kusů
v balení***
Paleta
(ks)
režná
Závod
00
Cena za m od: (kulatý řez)
2
Spotřeba na m2: cca 70 ks
engoby
10 12 13 19
33
40
41
I
2
kód 10 53 . . . .
70 71
režná
19 ✕ 40
. . . . . . 00 . . Základní
kód 10 51 . . . .
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
glazury Amadeus
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
engoby**
glazury Amadeus**
10 12 13 19
33
40
41 70 71 72 73
režná
00
engoby**
glazury Amadeus**
10 12 13 19
33
40
41 70 71 72 73
1 288,00
1 344,00
1 729,00
1 558,48
1 626,24
2 092,09
24,70
22,26
23,23
29,89
. . 10 01 51 . . Věžová – kulatý řez
14 ✕ 28
I
10
560
Kon
18,40
19,20
0110 03 51 . . Věžová – segmentový řez
14 ✕ 28
I
10
560
Kon
23,10
24,70
27,95
29,89
0110 51 31 . . Věžová – rovný řez
14 ✕ 28
I
10
560
Kon
21,90
22,90
26,50
27,71
0110 53 51 . . Věžová – rovný řez s oblými rohy
14 ✕ 28
I
10
560
Kon
21,90
22,90
26,50
27,71
Kon... výrobky zahraničních výrobních závodů TONDACH
Sleva na vlastní dopravu je 0,20 Kč/ks (Bobrovka 14 ✕ 28 věžová, Bobrovka 19 ✕ 40 rovný řez, rovný řez s oblými rohy).
Aktuální dodací lhůty Vám sdělíme na telefonním čísle 581 673 235, e-mail: [email protected]
*** Orientační hodnota.
*** Další typy engob a glazur na speciální objednávku s příplatkem.
*** Při prodeji neúplných balení je účtován manipulační poplatek ve výši 100 Kč/balení bez DPH.
Při objednávání Vás žádáme o využívání názvosloví a číselných kódů dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyřízení Vaší objednávky.
17
!2013_Cenik_02_19_OK_22_38.qxd
19.2.2013
8:48
Stránka 1
Keramické doplňky
Hřebenáč č. 2 drážkový – šířka 21 cm
Cena bez DPH (Kč/ks)
Kód
4
5
11
3
6
7
10
2
8
9
12
13
14
16
17
18
15
Spotřeba
3 ks/bm
1 Hřebenáč č. 2 drážkový
(k taškám z Hranic)
22 13 35 00 . . 2 Hřebenáč č. 2 drážkový
3 ks/bm
(k taškám ze Šlapanic)
24 13 35 00 . . 3 Hřebenáč č. 2 drážkový
3 ks/bm
(k taškám ze Stodu)
2113 35 20 . . 4 Ukončení hřebenáče nárožní dlouhé
k hřeb. č. 2 (k taškám z Hranic)
22 13 35 20 . . 5 Ukončení hřebenáče nárožní dlouhé
k hřeb. č. 2 (k taškám ze Šlapanic)
24 13 35 20 . . 6 Ukončení hřebenáče nárožní dlouhé
k hřeb. č. 2 (k taškám ze Stodu)
2113 35 11 . . 7 Ukončení hřebenáče vrchní k hřebenáči č. 2
(k taškám z Hranic)
22 13 35 11 . . 8 Ukončení hřebenáče vrchní k hřebenáči č. 2
(k taškám ze Šlapanic)
24 13 35 11 . . 9 Ukončení hřebenáče vrchní k hřebenáči č. 2
(k taškám ze Stodu)
2113 35 12 . . 10 Ukončení hřebenáče spodní k hřebenáči č. 2
(k taškám z Hranic)
22 13 35 12 . . 11 Ukončení hřebenáče spodní k hřebenáči č. 2
(k taškám ze Šlapanic)
24 13 35 12 . . 12 Ukončení hřebenáče spodní k hřebenáči č. 2
(k taškám ze Stodu)
2113 35 21 . . 13 Rozdělovací hřebenáč valbový
k hřebenáči č. 2 (k taškám z Hranic)
22 13 35 21 . . 14 Rozdělovací hřebenáč valbový
k hřebenáči č. 2 (k taškám ze Šlapanic)
24 13 35 21 . . 15 Rozdělovací hřebenáč valbový
k hřebenáči č. 2 (k taškám ze Stodu)
. . 13 35 28 . . 16 Rozdělovací hřebenáč X k hřebenáči č. 2
(k taškám z Hranic, Šlapanic a Stodu)*
Rozdělovací hřebenáč T k hřebenáči č. 2
. . 13 35 27 . . 17 (k taškám z Hranic, Šlapanic
a Stodu) – levý*
Rozdělovací hřebenáč T k hřebenáči č. 2
. . 13 35 26 . . 18 (k taškám z Hranic, Šlapanic
a Stodu) – pravý* – (viz. obrázek)
2113 35 00 . .
1
Výrobek
engoba
režná
P. S.
Počet kusů
v balení
Paleta
(ks)
Závod
II
1
120
Hr
159,00
162,00
II
1
120
Šla
159,00
162,00
II
1
120
dvojpaleta
St
159,00
162,00
II
1
408,00
428,00
II
1
408,00
428,00
II
1
408,00
428,00
II
1
196,00
204,00
II
1
196,00
204,00
II
1
196,00
204,00
II
1
196,00
204,00
II
1
196,00
204,00
II
1
196,00
204,00
II
1
986,00
1 036,00
II
1
986,00
1 036,00
II
1
986,00
1 036,00
II
1
986,00
II
1
II
1
00
10
40
12
42
13
43
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
glazura
režná
2266 39 70 7711
00
165,00
engoba
10
40
12
42
glazura
13
43
26 39 70 71
192,39
196,02
199,65
192,39
196,02
-
165,00
192,39
196,02
199,65
450,00
493,68
517,88
544,50
493,68
517,88
-
450,00
493,68
517,88
544,50
215,00
237,16
246,84
260,15
237,16
246,84
-
215,00
237,16
246,84
260,15
215,00
237,16
246,84
260,15
237,16
246,84
-
215,00
237,16
246,84
260,15
1 086,00
1 193,06
1 253,56
1 314,06
1 193,06
1 253,56
1 086,00
1 193,06
1 253,56
1 314,06
1 036,00
1 086,00
1 193,06
1 253,56
1 314,06
986,00
1 036,00
1 086,00
1 193,06
1 253,56
1 314,06
986,00
1 036,00
1 086,00
1 193,06
1 253,56
1 314,06
Pozor! Všechny typy hřebenáčů jsou dodávány pouze v sadě s příchytkou – viz. strana 20 – příchytky hřebenáčů.
Sleva na vlastní dopravu – 1,10 Kč/ks (Hřebenáč č. 2).
* Pouze na objednávku.
Při objednávání Vás žádáme o využívání názvosloví a číselných kódů dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyřízení Vaší objednávky.
18
!2013_Cenik_02_19_OK_22_38.qxd
19.2.2013
8:48
Stránka 2
Hřebenáč č. 3 drážkový – šířka 26 cm
Cena bez DPH (Kč/ks)
Kód
1
2
3
4
Výrobek
Spotřeba
P. S.
Počet kusů
v balení
Paleta
(ks)
Závod
80
Hr
21 13 36 00 . .
Hřebenáč drážkový č. 3
1 (k tašce Románská 12 v nízkých sklonech) 2,7 ks/bm
II
1
21 13 36 20 . .
2 Ukončení hřebenáče nárožní k hřeb. č. 3
II
21 13 36 11 . .
3 Ukončení hřebenáče vrchní k hřeb. č. 3
21 13 36 23 . .
21 13 36 21 . .
režná
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
engoba
00
10
13
glazura
40
70
režná
71
00
engoba
10
13
glazura
40
70
71
191,00
194,00
199,00
231,11
234,74
240,79
1
408,00
428,00
450,00
493,68
517,88
544,50
II
1
196,00
204,00
215,00
237,16
246,84
260,15
4 Ukončení hřebenáče spodní k hřeb. č. 3
II
1
196,00
204,00
215,00
237,16
246,84
260,15
5 Rozdělovací hřebenáč valbový k hřeb. č. 3
II
1
986,00
1 036,00
1 086,00
1 193,06
1 253,56
1 314,06
P. S.
Počet kusů
v balení
Paleta
(ks)
Závod
II
1
120
dvojpaleta
St
5
Hřebenáč č. 4 větrací – šířka 20 cm
Cena bez DPH (Kč/ks)
Kód
1
2
Výrobek
Spotřeba
24 13 21 00 00
Hřebenáč č. 4 větrací
1
(k tašce bobrovka)
24 13 21 12 00
2 Ukončení hřebenáče spodní k hřeb. č. 4
II
22 13 21 20 00
3 Rozdělovací hřebenáč valbový k hřeb. č. 4
2,7 ks/bm
režná
engoba
00
10
13
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
glazura
40
70
režná
71
00
engoba
10
144,00
174,24
1
196,00
237,16
II
1
986,00
1 193,06
Paleta
(ks)
Závod
300
St
13
glazura
40
70
71
3
Hřebenáč č. 1 nosový – šířka 13 cm
Cena bez DPH (Kč/ks)
1
Kód
Výrobek
Spotřeba
P. S.
Počet kusů
v balení
24 13 10 00 00
Hřebenáč č. 1 nosový
1
(k tašce bobrovka pro pokládku do malty)
3 ks/bm
II
1
režná
00
112,00
engoba
10
13
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
glazura
40
70
71
režná
00
engoba
10
13
glazura
40
70
71
135,52
Pozor! Všechny typy hřebenáčů jsou dodávány pouze v sadě s příchytkou (kromě Hřebenáče č. 1) viz strana 20 – Příchytky hřebenáčů.
Sleva na vlastní dopravu – 1,10 Kč/ks (Hřebenáč č. 1, č. 3 a č. 4).
Při objednávání Vás žádáme o využívání názvosloví a číselných kódů dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyřízení Vaší objednávky.
19
!2013_Cenik_02_19_OK_22_38.qxd
19.2.2013
8:48
Stránka 3
Hřebenáč č. 5 větrací – šířka 25 cm
Cena bez DPH (Kč/ks)
Kód
1
2
3
Spotřeba
Výrobek
Počet kusů
v balení
Paleta
(ks)
Závod
II
1
108
dvojpaleta
St
P. S.
24 13 02 00 . .
Hřebenáč č. 5 větrací
1
(k taškám ze Stodu)
24 13 02 12 . .
2 Ukončení hřebenáče spodní k hřeb. č. 5
II
22 13 02 24 . .
3 Rozdělovací hřebenáč valbový k hřeb. č. 5
2,5 ks/bm
režná
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
engoba
00
12
40
glazura
42
26
režná
39
00
engoba
12
40
glazura
42
26
39
190,00
194,00
198,00
229,90
234,74
239,58
1
196,00
204,00
215,00
237,16
246,84
260,15
II
1
986,00
1 036,00
1 086,00
1 193,06
1 253,56
1 314,06
Hřebenáč č. 7 polodrážkový – šířka 18 cm
Cena bez DPH (Kč/ks)
1
2
4
3
5
Kód
Výrobek
Spotřeba
P. S.
Počet kusů
v balení
Paleta
(ks)
Závod
24 13 33 00 00
Hřebenáč č. 7 polodrážkový
1
(k tašce bobrovka pro pokládku na sucho)
3 ks/bm
II
1
75
St
22 13 32 31 00
2 Ukončení hřebenáče nárožní dl. k hřeb. č. 7
II
22 13 32 11 00
3 Ukončení hřebenáče vrchní k hřeb. č. 7
22 13 32 12 00
22 13 32 21 00
režná
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
engoba
00
10
13
glazura
40
70
71
režná
00
124,00
150,04
1
408,00
493,68
II
1
196,00
237,16
4 Ukončení hřebenáče spodní k hřeb. č. 7
II
1
196,00
237,16
5 Rozdělovací hřebenáč valbový k hřeb. č. 7
II
1
986,00
1 193,06
Pozor! Všechny typy hřebenáčů jsou dodávány pouze v sadě s příchytkou.
engoba
10
13
glazura
40
70
71
Sleva na vlastní dopravu – 1,10 Kč/ks (Hřebenáč č. 5, č. 7).
Příchytky hřebenáčů
1
3
5
Cena bez DPH (Kč/ks)
2
4
6
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
Kód
Výrobek
Počet kusů
v balení
P. S.
Jednotka
Při odběru v sadě
s hřebenáčem
Při samostatném
odběru bez hřebenáče
Při odběru v sadě
s hřebenáčem
Při samostatném
odběru bez hřebenáče
09 19 43 20 . .
1 Příchytka hřebenáčů č. 2 a č. 3 drážkových š. 21 a 26 cm (Hranice, Šlapanice, Stod)
50
II
ks
3,70
5,10
4,48
6,17
09 19 42 10 . .
2 Příchytka hřebenáčů větracích č. 4 (Stod)
50
II
ks
4,50
5,10
5,45
6,17
09 19 40 20 . .
3 Příchytka hřebenáčů větracích č. 5 (Stod)
50
II
ks
4,50
5,10
5,45
6,17
09 19 43 30 00
4 Příchytka hřebenáčů č. 7 polodrážkových š. 18 cm (Stod)
50
II
ks
4,50
5,10
5,45
6,17
09 19 40 90 . .
5 Příchytka hřebenáčů hladkých (ke koncernovým dodávkám)
50
II
ks
3,70
5,10
4,48
6,17
09 19 43 10 . .
6 Příchytka hřebenáčů drážkových (ke koncernovým dodávkám)
50
II
ks
3,70
5,10
4,48
6,17
Při objednávání Vás žádáme o využívání názvosloví a číselných kódů dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyřízení Vaší objednávky.
20
!2013_Cenik_02_19_OK_22_38.qxd
19.2.2013
8:48
Stránka 4
Hřebenáč hladký (pouze na objednávku)
Cena bez DPH (Kč/ks)
Kód
Výrobek
P. S.
Počet kusů
v balení***
Paleta
(ks)
Závod
00
1
2
3
6
4,5 ks/bm
II
1
225
Kon
211,00
217,00
290,00
255,31
262,57
350,90
. . 13 01 00 . .
2 Hřebenáč hladký – světlá š. 13 cm
3 ks/bm
II
3
100
Kon
211,00
217,00
290,00
255,31
262,57
350,90
. . 13 03 00 . .
3 Hřebenáč hladký – světlá š. 17 cm
Ukončení hřebenáče nárožní dlouhé k hře4 benáči hladkému – světlá š. 10 cm
Ukončení hřebenáče nárožní dlouhé k hře5
benáči hladkému – světlá š. 13 cm
6 Ukončení hřebenáče nárožní dlouhé k hřebenáči hladkému – světlá š. 17 cm
Univerzální ukončení k hřebenáči hladkému
7
– světlá š. 17 cm
Rozdělovací hřebenáč k hřebenáči
8
hladkému – světlé š. 17 cm
3 ks/bm
II
3
100
Kon
211,00
217,00
290,00
255,31
262,57
350,90
II
1
Kon
602,00
649,00
902,00
728,42
785,29
1 091,42
II
1
Kon
602,00
649,00
902,00
728,42
785,29
1 091,42
II
1
Kon
602,00
649,00
902,00
728,42
785,29
1 091,42
II
1
Kon
205,00
234,00
300,00
248,05
283,14
363,00
II
1
Kon
1 868,00
2 030,00
2 361,00
2 260,28
2 456,30
2 856,81
. . 13 03 20 . .
. . 13 09 12 . .
7
8
00
engoby**
glazury Amadeus**
10 12 13 19
31 33 40 41 70 71 72 73
1 Hřebenáč hladký – světlá š. 10 cm
. . 13 01 20 . .
5
režná
. . 13 00 00 . .
. . 13 00 20 . .
4
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
engoby**
glazury Amadeus**
10 12 13 19
31 33 40 41 70 71 72 73
režná
Spotřeba
. . 13 09 21 . .
Hřebenáč drážkový – světlá š. 17 cm (pouze na objednávku)
Cena bez DPH (Kč/ks)
Kód
1
. . 13 32 00 . .
. . 13 32 20 . .
. . 13 32 11 . .
2
4
. . 13 32 10 . .
. . 13 32 21 . .
3
Výrobek
1 Hřebenáč drážkový – světlá š. 17 cm
Ukončení hřebenáče nárožní dlouhé
2 k hřebenáči drážkovému – světlá š. 17 cm
Ukončení hřebenáče vrchní k hřebenáči
3 drážkovému – světlá š. 17 cm
4 Ukončení hřebenáče spodní k hřebenáči
drážkovému – světlá š. 17 cm
Rozdělovací
hřebenáč k hřebenáči
5
drážkovému – světlá š. 17 cm
Spotřeba
3 ks/bm
režná
engoby**
10
12
13
31
33
40
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
glazury Amadeus**
režná
engoby**
12
13
33
40
glazury Amadeus**
Počet kusů
v balení***
Paleta
(ks)
Závod
II
3
100
Kon
211,00
217,00
290,00
255,31
262,57
350,90
II
1
Kon
602,00
649,00
902,00
728,42
785,29
1 091,42
II
1
Kon
205,00
234,00
300,00
248,05
283,14
363,00
II
1
Kon
205,00
234,00
300,00
248,05
283,14
363,00
II
1
Kon
1 868,00
2 030,00
2 361,00
2 260,28
2 456,30
2 856,81
P. S.
00
70 71
72 73
00
10
31
70 71
72 73
5
Pozor! Všechny typy hřebenáčů jsou dodávány pouze v sadě s příchytkou – viz strana 20 – Příchytky hřebenáčů.
Kon... výrobky zahraničních výrobních závodů TONDACH
Aktuální dodací lhůty Vám sdělíme na telefonním čísle 581 673 235, e-mail: [email protected]
*** Další typy engob a glazur na speciální objednávku s příplatkem.
*** Při prodeji neúplných balení je účtován manipulační poplatek ve výši 100 Kč/balení bez DPH.
Při objednávání Vás žádáme o využívání názvosloví a číselných kódů dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyřízení Vaší objednávky.
21
!2013_Cenik_02_19_OK_22_38.qxd
19.2.2013
8:48
Stránka 5
Prostupová taška odvětrání
Cena bez DPH (Kč/ks)
Kód
Výrobek
P. S.
Počet kusů
v balení
Závod
režná
00
engoba
2
3
4
5
6
režná
10 12 13 19 31 26 39 70 71
33 40 41
1
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
glazura
42
72
00
73
engoba
glazura
10 12 13 19 31 26 39 70 71
33 40 41
42
72
73
2112 11 82 . .
1
Prostupová taška odvětrání – Hranice 11, Francouzská 12
II
1
Šla
1 102,00
1 158,00
1 213,00
1 333,42
1 401,18
1 467,73
22 12 70 83 . .
2
Prostupová taška odvětrání – Románská 12
II
1
Šla
1 102,00
1 158,00
1 213,00
1 333,42
1 401,18
1 467,73
22 12 74 83 00
3
Prostupová taška odvětrání – Univerzál 12
II
1
Šla
1 102,00
2112 76 83 . .
4
Prostupová taška odvětrání – Samba 11
II
1
Šla
1 102,00
1 158,00
1 333,42
1 401,18
1 467,73
22 12 10 83 . .
5
Prostupová taška odvětrání – Brněnka 14, Francouzská 14 – Šla.
II
1
Šla
1 102,00
1 158,00
1 333,42
1 401,18
22 12 98 83 00
6
Prostupová taška odvětrání – Francouzská 14 – Hr.
II
1
Šla
1 102,00
1 333,42
22 12 31 82 00
7
Prostupová taška odvětrání – Jirčanka 13
II
1
Šla
1 102,00
1 333,42
22 12 20 83 00
8
Prostupová taška odvětrání – Polka 13
II
1
Šla
1 102,00
1 333,42
24 12 74 84 . .
9
Prostupová taška odvětrání – Falcovka 11, Srdcovka 11
II
1
St
1 102,00
1 158,00
1 213,00
1 333,42
1 401,18
1 467,73
24 12 21 84 . .
10 Prostupová taška odvětrání – Stodo 12
II
1
St
1 102,00
1 158,00
1 213,00
1 333,42
1 401,18
1 467,73
0410 01 82 . .
11 Prostupová taška odvětrání – (dvojitá Bobrovka – Blížejov, Koncern)
II
1
Kon
1 102,00
1 158,00
1 213,00
1 333,42
1 401,18
1 467,73
04 11 00 82 00
12 Prostupová taška odvětrání – Drážková Bobrovka
II
1
Kon
1 136,00
1 374,56
04 11 20 82 00
13 Prostupová taška odvětrání – Steinbrück
II
1
Kon
1 136,00
1 374,56
0412 78 82 . .
14 Prostupová taška odvětrání – Figaro Deluxe
II
1
Kon
1 136,00
1 443,53
1 512,50
1 333,42
1 213,00
7
8
9
10
11
12
1 193,00
1 250,00
1 374,56
13
14
Při objednávání Vás žádáme o využívání názvosloví a číselných kódů dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyřízení Vaší objednávky.
22
!2013_Cenik_02_19_OK_22_38.qxd
19.2.2013
8:48
Stránka 6
Nástavec pro odvětrání kanalizace; Nástavec pro anténu
Cena bez DPH (Kč/ks)
Kód
1
2
4
5
7
9
10
Počet kusů
v balení
Závod
režná
00
engoba
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
glazura
10 12 13 19 26 39 70 71
73
31 33 40 41 42 72
režná
00
glazura
engoba
10 12 13 19 26 39 70 71
73 31 33 40 41 42 72
04 18 11 21 . .
1
Nástavec pro odvětrání kanalizace (k taškám z Hranic)
II
1
Kon
1 535,00
1 535,00
04 18 11 22 . .
2
Nástavec pro odvětrání kanalizace (k taškám ze Šlapanic)
II
1
Kon
1 535,00
1 535,00
04 18 11 24 . .
3
Nástavec pro odvětrání kanalizace (k taškám ze Stodu)
II
1
Kon
1 535,00
1 535,00
04 18 11 25 . .
4
Nástavec pro odvětrání kanalizace (k taškám z Blížejova)
II
1
Kon
1 535,00
04 18 11 01 . .
5
Nástavec pro odvětrání kanalizace (ke koncernovým dodávkám)
II
1
Kon
1 647,00
Set k nástavci pro odvětrání kanalizace
II
1
Kon
743,00
a
Flexi-hadice se stahovacím páskem
II
1
Kon
b
Těsnicí pryžová manžeta
II
1
c
Těsnicí tmel
II
1
POZOR!
Výrobky 1–5 jsou dodávány pouze v sadě obsahující navíc produkty a, b, c: Flexi hadice
Kon
se stahovacím páskem, Těsnící pryžová manžeta pro těsnění prostupových komínků
Kon a těsnicí tmel.
04 18 10 21 . .
6
Nástavec pro anténu Ø 15–70 mm (k taškám z Hranic)
II
1
Kon
931,00
961,00
04 18 10 22 . .
7
Nástavec pro anténu Ø 15–70 mm (k taškám ze Šlapanic)
II
1
Kon
931,00
961,00
04 18 10 24 . .
8
Nástavec pro anténu Ø 15–70 mm (k taškám ze Stodu)
II
1
Kon
931,00
961,00
04 18 10 25 . .
9
Nástavec pro anténu Ø 15–70 mm (k taškám z Blížejova)
II
1
Kon
931,00
04 18 10 00 . .
10 Nástavec pro anténu Ø 15–70 mm (ke koncern. dodávkám)
II
1
Kon
942,00
09 19 68 39 00
11 Těsnicí manžeta 150 ✕ 150 mm Ø 15–30 mm
(k zajištění větrotěsnosti prostupů kabelů přes fólii)
II
1
Kon
134,00
c
6
P. S.
3
a
b
Výrobek
09 19 68 90 00
8
11
Při objednávání Vás žádáme o využívání názvosloví a číselných kódů dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyřízení Vaší objednávky.
1 691,00
1 691,00
1 857,35
1 857,35
1 857,35
1 857,35
1 857,35
1 857,35
2 046,11
1 992,87
2 478,08
2 046,11
1 857,35
1 647,00
2 048,00
1 992,87
899,03
1 057,00
1 057,00
1 126,51
1 162,81
1 126,51
1 162,81
1 126,51
1 162,81
1 278,97
1 197,90
1 317,69
-
-
1 278,97
1 126,51
990,00
1 089,00
1 139,82
162,14
POZOR!
Nástavce pro anténu jsou dodávány pouze v sadě s těsnicí manžetou – produkt č. 11.
23
!2013_Cenik_02_19_OK_22_38.qxd
19.2.2013
8:49
Stránka 7
Keramické doplňky – okrasné – základní nabídka
1
2
3
4
Kód
Kominík
na hřebenáči č. 2
5
Kočka
na hřebenáči č. 2
Náměsíčník
na hřebenáči č. 2
6
Sova
na hřebenáči č. 2
Kohout
na hřebenáči č. 2
7
Kalous
na hřebenáči č. 2
8
Věžička
na hřebenáči č. 2
Výrobek
P. S.
Počet kusů
v balení
Cena bez DPH (Kč/ks)
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
Závod
glazura
glazura
22 13 35 95 75
1 Kominík na hřebenáči č. 2
II
1
Šla
3 081,00
3 728,01
22 13 32 94 75
2 Náměsíčník s čepičkou na hřeb. č. 2
II
1
Šla
3 081,00
3 728,01
22 13 35 49 75
3 Sova na hřebenáči č. 2
II
1
Šla
2 940,00
3 557,40
04 50 02 01 00 4 Kohout na hřebenáči č. 2
II
1
Kon
2 940,00
3 557,40
22 13 35 61 75
5 Kočka na hřebenáči č. 2
II
1
Šla
2 940,00
3 557,40
22 13 35 30 75
6 Kalous na hřebenáči č. 2
II
1
Šla
2 940,00
3 557,40
22 13 35 51 75
7 Věžička na hřebenáči č. 2
II
1
Šla
2 940,00
3 557,40
22 13 35 90 75
8 Hasič na hřebenáči č. 2
II
1
Šla
3 081,00
3 728,01
Hasič
na hřebenáči č. 2
Ukončení hřebene – okrasné – pouze na objednávku
1
1
3
2
2
3
Kód
20 13 35 73 . .
20 13 35 76 . .
Lev ukončení hřebene
k hřebenáči č. 2
Slunce ukončení hřebene
k hřebenáči č. 2
Drak ukončení hřebene
k hřebenáči č. 2
20 13 35 87 . .
Výrobek
Výrobek
Lev ukončení hřebene
k hřebenáči č. 2
Slunce ukončení hřebene
2
k hřebenáči č. 2
Drak ukončení hřebene
3
k hřebenáči č. 2
1
P. S.
P. S.
Počet kusů
Závod
v balení
Cena bez DPH (Kč/ks)
glazura
engoby
glazury
Cena s DPH 19
21 % (Kč/ks)
glazura
engoby
glazury
režná
00
10 12 13
40
42
26
70
režná
39
71
00
10 12
40
13
42
26
70
II
1
1 175,00
1 421,75
II
1
1 175,00
1 421,75
II
1
1 175,00
1 421,75
39
71
Okrasné doplňky a ukončení hřebene na jiných typech hřebenáčů nebo jiná barevná provedení okrasných doplňků jsou dodávány za těchto podmínek:
1) příplatek 30 %; 2) dodací lhůta 5 týdnů.
Při objednávání Vás žádáme o využívání názvosloví a číselných kódů dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyřízení Vaší objednávky.
24
!2013_Cenik_02_19_OK_22_38.qxd
19.2.2013
8:49
Stránka 8
®
TONDACH
Originální systémové řešení
Podstřešní konstrukce
Větrací pásy hřebene a nároží
TONDACH SOLAR
Ukončení střechy
Prosvětlení, výlezy
Opatření proti větru
Prostupy
Opatření proti sesuvu sněhu
25
!2013_Cenik_02_19_OK_22_38.qxd
19.2.2013
8:49
Stránka 9
Nekeramické příslušenství – TONDACH®TUNING
Držáky a příchytky (nároží, tašky)
Cena bez DPH (Kč/ks)
1
3
2
4
5
Kód
9
12
14
13
P. S.
Jednotka
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
1 Příchytka tašky boční – univerzál (pro latě š. 30 mm)
100
II
ks
5,80
7,02
09 19 50 06 00
2 Příchytka tašky boční – univerzál (pro latě š. 40 mm)
100
II
ks
6,20
7,50
09 19 57 00 00
3 Příchytka tašky bočně-hlavová (416)
250
II
ks
5,10
6,17
09 19 57 40 00
4 Příchytka tašky Falcovka 11, Stodo 12, Srdcovka 11 (499)
250
II
ks
5,10
6,17
09 19 50 16 00
5 Příchytka tašky bobrovky (pozinkovaná) pro latě 30 ✕ 50 mm
200
II
ks
7,20
8,71
09 19 50 17 00
6 Příchytka tašky bobrovky (pozinkovaná) pro latě 40 ✕ 60 mm
100
II
ks
7,20
8,71
09 19 44 02 . .
7 Vrut s těsnící podložkou – 5 ✕ 115 mm (červený/černý)
100
II
ks
6,90
8,35
09 19 45 00 00
8 Držák hřebenové a nárožní latě univerzální – typ 1
50
II
ks
34,60
41,87
0919 45 11 00
9 Držák hřebenové a nárožní latě univerzální, výškově nastavitelný šroubením – typ 3
50
II
ks
55,00
66,55
0919 45 21 00
10 Držák hřebenové a nárožní latě s hřebem pro latě 30 mm
50
II
ks
29,80
36,06
0919 45 23 00
11 Držák hřebenové a nárožní latě s hřebem pro latě 40 mm
50
II
ks
29,80
36,06
0919 45 22 00
12 Držák hřebenové a nárožní latě s hřebem pro latě 50 mm
50
II
ks
29,80
36,06
09 19 50 03 00
13 Speciální příchytka řezaných tašek
50
II
ks
26,10
31,58
09 19 50 14 00
14 Speciální příchytka tašky bobrovka pro korunové krytí
250
II
ks
6,20
7,50
09 19 50 30 00
15 Speciální příchytka tašek v okapové hraně
500
II
ks
6,20
7,50
6
8
11
Počet kusů
v balení
09 19 50 05 00
7
10
Výrobek
15
Při objednávání Vás žádáme o využívání názvosloví a číselných kódů dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyřízení Vaší objednávky.
26
!2013_Cenik_02_19_OK_22_38.qxd
19.2.2013
8:49
Stránka 10
Prosvětlení, výlezy, otvory
Cena bez DPH (Kč/ks)
3
2
1
Kód
5
4
7
12
Počet kusů
v balení
P. S.
Jednotka
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
09 19 30 01 00
1 Taška prosvětlovací plastová – Francouzská 14, Brněnka 14
10
II
ks
419,00
506,99
09 19 30 09 00
2 Taška prosvětlovací plastová – Francouzská 12
10
II
ks
419,00
506,99
09 19 33 01 00
3 Taška prosvětlovací plastová – Jirčanka 13 S
10
II
ks
419,00
506,99
20 19 32 0100
4 Taška prosvětlovací plastová – Polka 13 S
10
II
ks
419,00
506,99
09 19 32 41 00
5 Taška prosvětlovací plastová – Bobrovka 18 ✕ 38
10
II
ks
356,00
430,76
09 19 37 41 00
6 Taška prosvětlovací plastová – Falcovka 11
10
II
ks
540,00
653,40
09 19 32 11 00
7 Taška prosvětlovací plastová – Stodo 12
10
II
ks
540,00
653,40
30 19 32 02 00
8 Taška prosvětlovací plastová – Steinbrück
1
II
ks
551,00
666,71
09 19 39 10 44
9 Univerzální světlík TONDACH TUNING FINESTRA – vnitřní rozměr 450 ✕ 550 mm
1
II
ks
2 610,00
3 158,10
09 19 39 10 45
10 Univerzální světlík TONDACH TUNING FINESTRA – vnitřní rozměr 450 ✕ 730 mm
1
II
ks
3 259,00
3 943,39
1
II
ks
2 871,00
3 473,91
4
II
role
1 770,00
2 141,70
225
II
ks
141,00
170,61
6
8
Výrobek
13
09 19 39 00 44 11 Univerzální vikýř TONDACH FINESTRA PROFESSIONAL – vnitřní rozměr 430 ✕ 500 mm (černý)
9
10
11
09 19 84 01 . .
12 Těsnicí pás ke komínu a zdi – hliníkový 5 000/280 mm (červená/hnědá)
09 19 84 10 00
13 Těsnicí lišta ke komínu a zdi hliníková oboustranná 1,5 bm (červená/hnědá)
Při objednávání Vás žádáme o využívání názvosloví a číselných kódů dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyřízení Vaší objednávky.
27
!2013_Cenik_02_19_OK_22_38.qxd
19.2.2013
8:49
Stránka 11
Protisněhové zábrany
Cena bez DPH (Kč/ks)
2
1
4
3
6
5
8
7
Kód
12
11
13
Počet kusů
v balení
P. S.
Jednotka
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
09 19 14 01 . .
1 Protisněhový hák Hranice 11 (D–79)
100
II
ks
26,10
31,58
09 19 11 00 . .
2 Protisněhový hák Brněnka 14 (D–39)
100
II
ks
26,10
31,58
09 19 12 11 . .
3 Protisněhový hák Univerzál 12, Stodo 12 posuvná taška (D–06)
100
II
ks
26,10
31,58
09 19 10 01 . .
4 Protisněhový hák Francouzská 12 (D–62)
100
II
ks
26,10
31,58
09 19 17 00 . .
5 Protisněhový hák Románská 12 (D–49)
100
II
ks
26,10
31,58
09 19 17 60 . .
6 Protisněhový hák Samba 11 (D–89)
100
II
ks
26,10
31,58
09 19 10 00 . .
7 Protisněhový hák Francouzská 14 (D–40)
100
II
ks
26,10
31,58
09 19 12 00 . .
8 Protisněhový hák Jirčanka 13 S (D–24)
100
II
ks
26,10
31,58
09 19 12 10 . .
9 Protisněhový hák Polka 13 S (D–51)
100
II
ks
26,10
31,58
09 19 10 10 . .
10 Protisněhový hák Bobrovka, Steinbrück (C–380)
100
II
ks
26,10
31,58
09 19 17 41 . .
11 Protisněhový hák Falcovka 11 (D–46)
100
II
ks
26,10
31,58
09 19 17 80 . .
12 Protisněhový hák Figaro Deluxe (D–93)
100
II
ks
26,10
31,58
09 19 29 03 . .
13
1
II
komplet
1 775,00
2 147,75
1
II
ks
335,00
405,35
10
9
Výrobek
14
09 19 20 28 . .
Protisněhový komplet (4 kusy univerzál. držáku sněhové mříže, 1 kus sněhové mříže – v. 200 mm, d. 3 000 mm, 2 kusy spojky mříže)*– v barvě
14 Držák kulatiny – pro kulatinu do Ø 120 mm* – v barvě
* Protisněhové komplety a držák kulatiny se dají použít na všechny typy tašek.
Pochůzný systém
Cena bez DPH (Kč/ks)
Kód
Výrobek
Počet kusů
v balení
P. S.
Jednotka
Univerzální stoupací komplet dlouhý (univerzální držák rovný 2 ks, držák roštu 2 ks, rošt
1
II komplet
1 772,00
1 800/250 mm – 1 ks, včetně spojovacího materiálu) – (červená, černá)
1
II komplet
09 19 29 45 . . 2 Univerzální stoupací komplet dlouhý (univerzální držák profilovaný 2 ks, držák roštu 2 ks,
1 772,00
rošt 800/250 mm – 1 ks, včetně spojovacího materiálu) – (červená, černá)
1
II komplet
09 19 20 25 . . 3 Univerzální stoupací komplet krátký (univerzální držák rovný 2 ks, držák roštu 2 ks, rošt
1 457,00
400/250 mm – 1 ks, včetně spojovacího materiálu) – (červená, černá)
4
3
1
II komplet
09 19 20 35 . . 4 Univerzální stoupací komplet krátký (univerzální držák profilovaný 2 ks, držák roštu 2 ks,
1 457,00
rošt 400/250 mm – 1 ks, včetně spojovacího materiálu) – (červená, černá)
*Komplety se dají použít na všechny typy tašek. Profilovaný držák pro tašky: Hranice 11 posuvná taška, Francouzská 12, Falcovka 11, Srdcovka 11®, Francouzská 14, Brněnka 14 posuvná taška,
Stodo 12 posuvná taška, Jirčanka 13 S. Rovný držák pro tašky: Samba 11 posuvná taška, Románská 12, Univerzál 12 posuvná taška, Bobrovka, Polka 13 S posuvná taška, Figaro Deluxe, Steinbrück.
1
2
09 19 29 35 . .
Při objednávání Vás žádáme o využívání názvosloví a číselných kódů dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyřízení Vaší objednávky.
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
2 144,12
2 144,12
1 762,97
1 762,97
28
!2013_Cenik_02_19_OK_22_38.qxd
19.2.2013
8:49
Stránka 12
Větrací pásy (hřeben, nároží, okap)
1
2
3
4
9
5
6
10
7
8
11
Cena bez DPH (Kč/ks)
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
Kód
Výrobek
Počet kusů
v balení
09 19 60 10 00
1 Větrací pás kovový hřebene a nároží (olovo/cín) 5 000/250 mm (červená/hnědá)
1
II
role
1 353,00
1 637,13
09 19 60 16 00
2 Větrací pás kovový hřebene a nároží (olovo/cín) 5 000/280 mm (červená/hnědá)
1
II
role
1 454,00
1 759,34
09 19 60 12 00
3 Větrací pás kovový hřebene a nároží (olovo/cín) 5 000/320 mm (červená/hnědá)
1
II
role
1 643,00
1 988,03
09 19 60 14 00
4 Větrací pás kovový hřebene a nároží (olovo/cín) 5 000/380 mm (červená/hnědá)
1
II
role
1 887,00
2 283,27
0919 60 15 00
5 Větrací pás hliníkový hřebene a nároží 5 000/230 mm (červená)
1
II
role
850,00
1 028,50
09 19 60 11 . .
6 Větrací pás hliníkový hřebene a nároží 5 000/280 mm (červená/hnědá)
1
II
role
895,00
1 082,95
09 19 60 13 . .
7 Větrací pás hliníkový hřebene a nároží 5 000/320 mm (červená/hnědá)
1
II
role
975,00
1 179,75
09 19 60 17 . .
8 Větrací pás hliníkový hřebene a nároží 5 000/370 mm (červená/hnědá)
1
II
role
1 035,00
1 252,35
09 19 60 06 00
9 Větrací pás 1 000/180 mm – kartáč 40 mm – červený
20
II
ks
178,00
215,38
09 19 60 07 . .
10 Větrací pás 1 000/180 mm – kartáč 70 mm – v barvě
20
II
ks
188,00
227,48
09 19 60 08 . .
11 Větrací pás 1 000/230 mm – kartáč 70 mm – v barvě
15
II
ks
205,00
248,05
09 19 65 30 40
12 Ochranná větrací mřížka jednoduchá 1 000/55 mm (černá)
100
II
ks
19,90
24,08
09 19 65 10 40
13 Ochranná větrací mřížka s vysokým větracím průřezem bez hřebene (černá) – 1 bm
100
II
ks
62,00
75,02
09 19 65 20 40
14 Ochranná větrací mřížka s vysokým větracím průřezem s hřebenem (černá) – 1 bm
50
II
ks
72,00
87,12
09 19 65 00 40
15 Ochranný větrací pás okapní plastový 5 000/100 mm – černý
24
II
role
105,00
127,05
09 19 65 03 40
16 Ochranný větrací pás okapní hliníkový 5 000/100 mm – černý
24
II
role
367,00
444,07
09 19 85 10 . .
17 Okapní plech hliníkový 2 000/170 mm – (v barvě)
1
II
ks
221,00
267,41
09 19 85 12 00
18 Okapní plech měděný 2 000/170 mm
1
II
ks
781,00
945,01
12
P. S.
Jednotka
13
14
15
16
18
17
Při objednávání Vás žádáme o využívání názvosloví a číselných kódů dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyřízení Vaší objednávky.
29
!2013_Cenik_02_19_OK_22_38.qxd
19.2.2013
8:50
Stránka 13
Držáky hromosvodu
Cena bez DPH (Kč/ks)
P. S.
Jednotka
50
II
ks
39,50
47,80
50
II
ks
39,50
47,80
09 29 70 01 01 3 Držák hromosvodu – Francouzská 12
50
II
ks
39,50
47,80
09 29 77 00 01 4 Držák hromosvodu – Románská 12
50
II
ks
39,50
47,80
09 29 77 41 01
5
Držák hromosvodu – Falcovka 11, Srdcovka 11
50
II
ks
39,50
47,80
09 29 72 11 01
6
Držák hromosvodu – Brněnka 14
50
II
ks
39,50
47,80
09 29 77 80 01 7 Držák hromosvodu – Figaro Deluxe
50
II
ks
39,50
47,80
09 29 70 00 01 8 Držák hromosvodu – Francouzská 14
50
II
ks
39,50
47,80
09 29 70 10 01 9 Držák hromosvodu – Bobrovka
50
II
ks
39,50
47,80
09 29 72 13 01 10 Držák hromosvodu – Polka 13 S, Jirčanka 13 S, Univerzál 12
50
II
ks
39,50
47,80
09 29 72 12 01 11 Držák hromosvodu – Stodo 12 posuvná taška
50
II
ks
39,50
47,80
09 29 79 35 01 12 Držák hromosvodu – Hřebenáč č. 2
50
II
ks
46,00
55,66
09 29 79 36 01 13 Držák hromosvodu – Hřebenáč č. 3
50
II
ks
46,00
55,66
09 29 79 21 01 14 Držák hromosvodu – Hřebenáč č. 5, Hřebenáč hladký š. 17 cm
50
II
ks
46,00
55,66
09 29 79 02 01 15 Držák hromosvodu – Hřebenáč č. 4
50
II
ks
46,00
55,66
09 29 79 33 01 16 Držák hromosvodu – Hřebenáč č. 7
50
II
ks
46,00
55,66
Kód
1
2
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
Výrobek
09 29 77 60 01 1 Držák hromosvodu – Samba 11
09 29 70 11 01
3
15
16
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
Počet kusů
v balení
2 Držák hromosvodu – Hranice 11
Uvedené ceny jsou pro materiál pozink.
Satelitní a odvětrávací systém kovový
4
5
1
6
3
2
Kód
Výrobek
Počet kusů
v balení
P. S.
Jednotka
Cena bez DPH (Kč/ks)
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
09 19 67 05 . .
1 Prostupová taška univerzální – kovová
1
II
ks
2 722,00
3 293,62
09 19 67 01 . .
2 Prostupová taška Bobrovka – kovová
1
II
ks
1 945,00
2 353,45
09 19 69 00 00
3 Držák satelitní antény Ø 48 mm (pro rozteč krokví 50 – 95 cm)
1
II
ks
3 248,00
3 930,08
09 19 68 20 . .
4 Nástavec pro anténu – kovový Ø 28 – 74 mm
1
II
ks
1 670,00
2 020,70
09 19 68 05 . .
5 Nástavec odvětrání kovový Ø 125 mm (není určen pro vyústění turbokotle)
1
II
ks
2 515,00
3 043,15
09 19 68 32 21
6 Flexi hadice Ø 125 mm
1
II
ks
419,00
506,99
Při objednávání Vás žádáme o využívání názvosloví a číselných kódů dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyřízení Vaší objednávky.
30
!2013_Cenik_02_19_OK_22_38.qxd
19.2.2013
8:50
Stránka 14
Systém odvětrání turbokotle
2
1
Kód
3
Výrobek
Počet kusů
v balení
P. S.
Jednotka
Cena bez DPH (Kč/ks)
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
09 19 67 05 . .
1 Prostupová taška univerzální – kovová
1
II
ks
2 722,00
3 293,62
09 19 68 21 . .
2 Nástavec – kovový pro odvětrání turbokotle – Ø do 125 mm
1
II
ks
995,00
1 203,95
09 19 76 10 40
3 Univerzální prostup pro odvětrání turbokotle – Ø 125 mm
1
II
ks
1 024,00
1 239,04
Cena bez DPH (Kč/ks)
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
TONDACH Solar
Počet kusů
v balení
P. S.
Jednotka
1 Solární kolektor deskový KPI 1 – instalace do střechy
1
II
ks
▲
▲
2 Solární kolektor deskový KPG 1 – nadstřešní instalace
1
II
ks
▲
▲
09 19 68 37 44
3 Prostup roury – Ø max. 50 mm
1
II
ks
1 304,00
1 577,84
09 19 68 38 44
4 Základová deska
1
II
ks
663,00
802,23
Kód
1
2
4
3
▲
Výrobek
Konkrétní speciální nabídky na vyžádání po zaslání vyplněného dotazníku – www.tondach.cz/solar/tondach-solar-system/
Úžlabí
1
Cena bez DPH (Kč/ks)
2
Kód
3
4
Výrobek
Počet kusů
v balení
P. S.
Jednotka
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
09 19 70 04 00
1 Pás úžlabí hliníkový profilovaný 2 000/600 mm (červená/hnědá)
5
II
role
874,00
1 057,54
09 19 70 03 00
2 Pás úžlabí hliníkový profilovaný 10 000/600 mm (červená/hnědá)
2
II
role
4 371,00
5 288,91
09 19 71 00 40
3 Těsnicí pás úžlabí klínový samolepicí 1 000/50 mm (černá)
100
II
ks
30,40
36,78
09 19 71 01 40
4 Těsnicí pás úžlabí klínový samolepicí 1 000/60 mm (černá)
100
II
ks
35,60
43,08
09 19 71 02 40
5 Těsnicí pás úžlabí klínový samolepicí 1 000/75 mm (černá)
100
II
ks
39,80
48,16
5
Při objednávání Vás žádáme o využívání názvosloví a číselných kódů dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyřízení Vaší objednávky.
31
!2013_Cenik_02_19_OK_22_38.qxd
19.2.2013
8:50
Stránka 15
Podstřešní konstrukce
1
2
Kód
3
5
4
6
Výrobek
1
II
role
2 760,00
3 339,60
09 19 80 08 00
2
TONDACH TUNING FOL – S – difuzně otevřená pojistná hydroizolace
pro dvouplášťové šikmé střechy bedněné – 50 ✕ 1,5 = 75 m2
1
II
role
3 855,00
4 664,55
09 19 80 18 00
TONDACH TUNING FOL – K – difuzně otevřená pojistná hydroizolace
3 pro dvouplášťové šikmé střechy bedněné, ke zvýšení větrotěsnosti
střešního pláště – 50 ✕ 1,5 = 75 m2
1
II
role
4 635,00
5 608,35
09 19 80 19 00
4
TONDACH TUNING FOL – TWIN POWER – difuzně otevřená pojistná
hydroizolace pro vytvoření vodotěsného podstřeší – 50 ✕ 1,5 = 75 m2
1
II
role
9 450,00
11 434,50
09 19 80 20 00
5
TONDACH TUNING Dasatop – parozábrana pro sanaci střech
s proměnným difuzním odporem – 50 ✕ 1,5 = 75 m2
1
II
role
5 325,00
6 443,25
09 19 80 07 00
DELTA-FOXX – difuzně otevřená pojistná hydroizolace pro vytvoření
6 vodotěsného podstřeší – 50 ✕ 1,5 = 75 m2
1
II
role
7 980,00
9 655,80
09 19 80 14 00
7
1
II
role
3 675,00
4 446,75
09 19 80 15 00
8 TONDACH TUNING FOL Mono double tape – difuzně otevřená monolitická pojistná hydroizolace se 2
dvěma integrovanými lepícímí páskami pro dvouplášťové šikmé střechy bedněné – 50 ✕ 1,5 = 75 m
1
II
role
4 500,00
5 445,00
09 19 82 08 00
9
20
II
ks
499,00
603,79
09 19 82 20 00
10 DELTA-FOXX-PREN – tekuté lepidlo k lepení fólie DELTA-FOXX – láhev 1 kg
8
II
láhev
709,00
857,89
09 19 82 30 00
11 Lepidlo na přelepení přesahů fólií, náplň 600 ml (kromě DELTA FOXX)
12
II
ks
322,00
389,62
09 19 98 23 00
12 Pistole na lepidlo na přelepení přesahů fólií (600 ml)
1
II
ks
1 121,00
1 356,41
09 19 82 14 00
13 PÁSKA TONDACH TUNING 60 – těsnicí páska k podložení kontralatí
60 mm/30 m – u systému DELTA-FOXX, POLYURETAN
6
II
ks
410,00
496,10
09 19 82 19 00
14 DELTA-FLEX-BAND – speciální těsnicí páska k dotěsnění
maloformátových prostupů systému DELTA-FOXX – 100 mm/7,5 m
3
II
ks
597,00
722,37
09 19 68 39 00
15 Těsnicí manžeta pro vodotěsné a větrotěsné napojení prostupů
přes pojistné hydroizolace – samolepicí 150 ✕ 150 mm Ø 15–30 mm
1
II
ks
134,00
162,14
09 19 68 36 00
16
Těsnicí manžeta pro vodotěsné a větrotěsné napojení prostupů
přes pojistné hydroizolace – 400 ✕ 400 mm Ø 100–120 mm
1
II
ks
199,00
240,79
09 19 68 40 00
17
Hydroizolační sada TRITON – k vytvoření vodotěsného spoje u komínů,
oken, atd. (obsahuje: 2 štětce, speciální pás 4 bm, 2 ✕ gumové rukavice)
1
II
ks
2 726,00
3 298,46
12
13
10
15
14
16
17
NOVINKA!
Jednotka
Cena s DPH 21 % (Kč/ks)
TONDACH TUNING FOL – N – difuzně otevřená pojistná hydroizolace
1 pro dvouplášťové šikmé střechy bez bednění – 50 ✕ 1,5 = 75 m2
11
9
P. S.
Cena bez DPH (Kč/ks)
09 19 80 06 00
7
8
Počet kusů
v balení
TONDACH TUNING FOL Mono – difuzně otevřená monolitická pojistná hydroizolace pro dvouplášťové šikmé střechy bedněné – 50 ✕ 1,5 = 75 m2
TONDACH TUNING – univerzální lepicí a připojovací páska TESCON č. 1,
difuzně otevřená, dilatační, trvale elastická (60 mm/30 m)
Při objednávání Vás žádáme o využívání názvosloví a číselných kódů dle tohoto ceníku. Urychlíte tím vyřízení Vaší objednávky.
32
!2013_Cenik_02_19_OK_22_38.qxd
19.2.2013
8:50
Stránka 16
®
TONDACH
Obchodní tým
Centrální zpracování zakázek
Vedoucí logistiky a distribuce
Josef Libotovský
Tel.: 581 673 213
Centrální zpracování zakázek
Hana Vorlová
Tel.: 581 673 235
Eva Janíčková
Tel.: 581 673 234
Simona Pavelková
Tel.: 581 673 236
Kateřina Blažková
Tel.: 581 673 237
Fax: 581 673 260
E-mail: [email protected]
Fax: 581 673 260
Fax: 581 673 261
Fax: 581 673 262
Fax: 581 673 263
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Technické oddělení
Reklamační oddělení
Poradenství – Rudolf Prus
Tel.: 602 552 916 • Fax: 532 195 566
E-mail: [email protected]
Výpočty střech
TONDACH Česká republika s.r.o.• Bělotínská 722•753 18 Hranice
Tel.: 581 673 345 • Fax: 581 673 343
E-mail: [email protected]
Tel.: 581 673 305
E-mail: [email protected]
Obchodní zástupci
LIBEREC
DĚČÍN
TRUTNOV
SEMILY
MLADÁ
BOLESLAV
LITOMĚŘICE
MĚLNÍK
KARLOVY
VARY
6
JIČÍN
LOUNY
4
KLADNO
RAKOVNÍK
CHEB
PRAHA
BEROUN
3
PRAHA
západ
7
KUTNÁ HORA
ÚSTÍ
nad Orlicí
12
OPAVA
13
PLZEŇ
PŘÍBRAM
SVITAVY
HAVLÍČKŮV BROD
PLZEŇ
JIH
DOMAŽLICE
PELHŘIMOV
8
JIHLAVA
2
10
STRAKONICE
TŘEBÍČ
ČESKÉ
BUDĚJOVICE
BRNO
Jižní Morava
KARVINÁ
9 Dušan Kubíček
FRÝDEK-MÍSTEK
PŘEROV
BLANSKO
TÁBOR
PÍSEK
KLATOVY
PROSTĚJOV
OSTRAVA
NOVÝ JIČÍN
OLOMOUC
ŽĎÁR
nad Sázavou
Vysočina
Mobil: 606 045 230
E-mail: [email protected]
ROKYCANY
BENEŠOV
Mobil: 606 722 242
E-mail: [email protected]
BRUNTÁL
ŠUMPERK
CHRUDIM
Východní Čechy
7 Miloš Fogl
8 Petr Toman
JESENÍK
RYCHNOV
nad Kněžnou
PARDUBICE
KOLÍN
PRAHA
východ
NÁCHOD
HRADEC
KRÁLOVÉ
NYMBURK
1
PLZEŇ
SEVER
Vedoucí prodeje pro oblast
východ (regiony 7–13)
Karel Svoboda
Mobil: 725 811 045
E-mail: [email protected]
JABLONEC
nad Nisou
ČESKÁ LÍPA
5
TEPLICE
MOST
CHOMUTOV
TACHOV
Čechy – Tomáš Šťastný
Mobil: 602 539 146
Fax: 234 715 742
Expedice
ÚSTÍ
nad Labem
SOKOLOV
Reklamační technici
Morava – Vít Panák
Mobil: 602 743 357
Fax: 581 673 343
Fax: 581 673 343
VSETÍN
VYŠKOV KROMĚŘÍŽ
10
11
ZLÍN
BRNO
VENKOV
JINDŘICHŮV
HRADEC
UHERSKÉ
HRADIŠTĚ
PRACHATICE
ZNOJMO
9
11
HODONÍN
BŘECLAV
ČESKÝ
KRUMLOV
1
Vedoucí prodeje
pro oblast západ (regiony 1–6)
Ing. Vít Jirkovský
Mobil: 725 821 978
E-mail: [email protected]
4
Praha
2
Michal Štumpf
Mobil: 602 754 439
E-mail: [email protected]
Jižní Čechy
Petr Příhoda
Mobil: 602 539 147
E-mail: [email protected]
Severní Čechy
5
Dalibor Kulhánek
Mobil: 602 552 918
E-mail: [email protected]
Severní Čechy
Andrej Kuba
Mobil: 724 115 533
E-mail: [email protected]
3
6
Západní Čechy
12
Ing. Josef Pučelík
Mobil: 602 163 059
E-mail: [email protected]
Východní Čechy
Jaromír Čemus
Mobil: 606 740 621
E-mail: [email protected]
13
Mobil: 606 722 233
E-mail: [email protected]
Brno
Ing. arch. Jana Straková
Mobil: 602 539 151
E-mail: [email protected]
Střední Morava
Jiří Skřídlo
Mobil: 606 740 622
E-mail: [email protected]
Severní Morava
Ing. Tomáš Mikeska
Mobil: 724 115 522
E-mail: [email protected]
Severní Morava
Petr Krajča
Mobil: 602 539 152
E-mail: [email protected]
Doprava TONDACH
Doprava pro závod Hranice
CZ ADAM Hranice, s.r.o.
Mobil: 603 574 620
Tel./fax: 581 602 239
E-mail: [email protected]
Doprava pro závod Šlapanice
CZ ADAM Hranice, s.r.o.
Mobil: 603 574 619
Tel./Fax: 544 246 057
E-mail: [email protected]
Doprava pro centrální sklad Jirčany
Baborovský, s.r.o.
Tel.: 736 677 654, 736 477 081
Fax: 241 940 880
E-mail: [email protected]
Doprava pro závody Stod, Blížejov
Baborovský, s.r.o.
Tel.: 603 200 402
Tel.: 736 677 654, 736 477 081
Fax: 371 403 402
E-mail: [email protected]
závod Hranice
Bělotínská 722 • 753 18 Hranice
Tel.: 581 673 209, 286 • Fax: 581 673 340
E-mail: [email protected]
vedoucí: Miroslav Kývala • mobil: 602 537 264
E-mail: [email protected]
závod Šlapanice
Hřbitovní ulice 1643 • 664 51 Šlapanice
Tel.: 532 195 531, 520 • Fax: 532 195 525
E-mail: [email protected]
vedoucí: Pavel Mráz • mobil: 602 785 964
E-mail: [email protected]
centrální sklad Jirčany
Cihlářská 125 • 252 44 Psáry
Tel.: 234 715 731, 746 • Fax: 234 715 742
E-mail: [email protected]
vedoucí: Ing. Oto Ulbrich • mobil: 602 285 298
E-mail: [email protected]
závod Stod
Stříbrská 369 • 333 01 Stod
Tel.: 371 403 414, 413 • Fax: 371 403 491
E-mail: [email protected]
vedoucí: Jiří Kaše • mobil: 607 990 801
E-mail: [email protected]
závod Blížejov
Blížejov 46 • 346 01 Horšovský Týn
Tel.: 379 428 917 • Fax: 379 428 513
E-mail: [email protected]
vedoucí: Zbyšek Lampa • mobil: 602 186 999
E-mail: [email protected]
Infolinka: 844 185 185
33
!2013_Cenik_02_19_OK_22_38.qxd
19.2.2013
8:51
Stránka 17
®
TONDACH
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti TONDACH Česká republika s.r.o. (dále jen „VOP")
1. Výklad pojmů a úvodní ujednání
1.1 „Kupující“ znamená společnost nebo osobu, s níž TONDACH ČR uzavřel Rámcovou smlouvu a která bude
s TONDACH ČR uzavírat Dílčí kupní smlouvy (jak je definováno níže).
1.2 „TONDACH ČR“ nebo „prodávající“ znamená obchodní společnost TONDACH Česká republika s.r.o., se sídlem Hranice, Bělotínská 722, PSČ 753 18, Česká republika, IČ: 258 28 584, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C., vložka 19239.
1.3 „Rámcová smlouva“ znamená rámcovou kupní smlouvu uzavřenou mezi TONDACH ČR, jakožto prodávajícím, a kupujícím, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky.
1.4 „ObchZ“ znamená zákon České republiky č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
právních předpisů.
1.5 „Zboží“ znamená veškeré zboží, které dodává TONDACH ČR Kupujícímu podle Dílčí kupní smlouvy nebo
zboží, na něž se z jiného důvodu vztahují ujednání těchto VOP.
1.6 „Obchod“ nebo „akceptovaná objednávka“ znamená dílčí kupní smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím
a kupujícím podle Rámcové smlouvy.
1.7 Tyto VOP závazným způsobem upravují právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, související
s dodávkami zboží prodávajícím kupujícímu. Tyto VOP primárně upravují právní vztahy týkající se obchodů
uzavřených v režimu Rámcové smlouvy, jejíž součástí ve smyslu ust. § 273 odst. 1 ObchZ jsou.
1.8 Tyto VOP dále upravují i právní vztahy z veškerých obchodů uzavřených za dobu účinnosti těchto VOP,
které z jakéhokoliv důvodu nepodléhají režimu Rámcové smlouvy, leda by jejich použitelnost byla výslovně
vyloučena písemným ujednáním smluvních stran.
1.9 Pořadí právní závaznosti dokumentů. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde k situaci, že jejich vzájemná ujednání v jednotlivých dokumentech budou natolik rozporná, že vedle sebe neobstojí, platí následující pořadí závaznosti jednotlivých dokumentů:
a) ujednání uvedená v dílčí objednávce kupujícího a v AT (viz bod 2.1), kterou bude tato objednávka akceptována nebo v písemné smlouvě, která nahrazuje akceptování objednávky
b) ujednání Rámcové smlouvy
c) ujednání ve VOP
d) ujednání v dalších dokumentech, u nichž strany projevily vůli se jimi řídit (např. Ceník, Záruční podmínky).
1.10 Nabídky Prodávajícího v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách, na internetu, v inzerci, v korespondenci apod. představují nezávaznou informaci o nabízeném sortimentu zboží a nejsou návrhem na uzavření smlouvy ani veřejným návrhem na uzavření smlouvy dle § 276 ObchZ, pokud není dále výslovně uvedeno jinak.
2. Objednávka a akceptace
2.1. Jednotlivé dílčí obchody budou uzavírány v podobě objednávky kupujícího a její akceptace prodávajícím.
Objednávka kupujícího musí být písemná; písemná forma je zachována i tehdy, bude-li objednávka učiněna
faxem nebo elektronickou poštou. Prodávající vyjádří souhlas s objednávkou její výslovnou akceptací, a to listinou označenou jako „Zakázka/AT“ (dále jen jako „Zakázka“ nebo „AT“). Akceptací objednávky podle předchozí věty dojde k uzavření dílčí kupní smlouvy, a to okamžikem, kdy příslušná Zakázka ve smyslu předchozí věty dojde kupujícímu. Pro formu AT platí totéž, co pro formu objednávky. Stejné účinky jako akceptovaná
objednávka má i písemná smlouva ve formě jednoho dokumentu podepsaného oběma stranami.
2.2 Pokud dojde k rozporu mezi údaji uvedenými v objednávce kupujícího a v AT nebo pokud bude AT obsahovat údaje nad rámec objednávky a kupující nejpozději následující pracovní den od doručení AT neoznámí
prodávajícímu své výhrady, platí, že byla dnem doručení AT uzavřena dílčí smlouva s obsahovými náležitostmi ve znění AT.
2.3 Příprava balených zakázek probíhá 24 hodin před vývozem. O změny v akceptované objednávce, může
kupující žádat pouze do 24 hodin poté, co kupující obdržel akceptaci původní objednávky ve smyslu 2.1.,
později to už není možné, zakázka je připravena k dopravě, pokud není výslovně sjednáno jinak. U tzv. drobných dodávek /viz 9.9/ nelze změny v zakázce, s výjimkou žádosti o její storno, provádět vůbec. Změny
v objednávce je možné činit pouze formou nové objednávky, z níž bude jednoznačně patrné, že má nahradit
původní akceptovanou objednávku. Pokud nejsou změny v objednávce ve smyslu tohoto bodu odsouhlaseny
způsobem dle bodu 2.1, platí původní akceptovaná objednávka – pokud prodávající změny v objednávce
akceptuje, původní akceptovaná objednávka se tím ruší. Všechny výše uvedené změny v akceptovaných
objednávkách je možné činit pouze se souhlasem prodávajícího.
2.4 U páleného keramického zboží pro střešní kryt se standardně objednávají pouze ucelená balení jednotlivých druhů výrobků a jejich násobky. V případě individuálního objednání jednotlivých kusů je prodávající
oprávněný účtovat kupujícímu manipulační poplatek ve výši podle ceníku za každý rozbalený balíček z výroby (model i barva). Výše manipulačního poplatku je uvedena v Ceníku na www.tondach.cz.
2.5 Objednávka musí nad rámec nezbytných náležitostí uvedených v Rámcové smlouvě obsahovat: o vedle
druhu, množství, ev. u tašek barvu zboží s označením podle ceníku o navrhovaný termín dodávky. Pokud není
uveden, rozumí se nejbližší termín dle kapacitních možností prodávajícího. o způsob dopravy (vlastní odběr,
dovoz prodávajícím) o dodací adresu (ulice, číslo popisné, PSČ, místo) a telefonické spojení na kontaktní
osobu pro převzetí zboží o způsob placení podle čl. 5 o jméno objednávajícího (firmu), adresu, identifikátor
(IČ, DIČ, rod. č.), bankovní a kontaktní (telefon, fax) spojení a podpis (pro fyz. osoby platí přiměřeně) s tím,
že u právnických osob musí být uvedena osoba jednající za ni, včetně postavení ve firmě, z něhož je takové
oprávnění vyvozováno o jméno osoby oprávněné k převzetí dodávky vč. identifikačních údajů (např. čísla OP).
Absence některé z výše uvedených náležitostí nečiní objednávku neúčinnou, nicméně prodávající je v takovém případě oprávněn vyzvat kupujícího k doplnění objednávky – takto doplněná objednávka pak nahrazuje
objednávku původní.
2.6 Kupujícím se doporučuje předkládat objednávky nejméně 15 pracovních dnů před termínem dodávky. Nelze
předkládat objednávky s menším předstihem než dva dny před požadovaným termínem dodávky. Za porušení
závazku prodávajícího dodat se nepovažuje nemožnost dodávky zboží pro poruchu nebo opatření ve veřejné oblasti znemožňující nebo omezující výrobu nebo pro poruchu výrobního zařízení prodávajícího a dále z důvodů vylučujících odpovědnost ve smyslu § 374 ObchZ. V případě takovéto překážky oznámí prodávající tuto skutečnost
Všeobecné obchodní podmínky
kupujícímu bez zbytečného odkladu po jejím vzniku, předpokládá-li se její dopad na sjednaný termín dodávky,
a současně mu sdělí předpokládanou dobu obnovení dodávek.
2.7 Objednávky zasílá kupující písemně na centrální zpracování zakázek na adresu: | Hranice, Bělotínská
722, 753 18 Hranice | Kontakty: | e-mail: [email protected] | faxy: 581 673 260, 261, 262, 263.
2.8 Zakázka neexpedovaná do dvou měsíců poté, co byla kupujícímu prodávajícím potvrzena, se automaticky ruší, pokud nebyl sjednán výslovně pozdější termín dodání. Pokud byl sjednán delší termín dodání, pak
kupující bere na vědomí, že se zakázka stává v dodavatelském systému prodávajícího ve lhůtě podle předchozí věty neaktivní a musí ji v téže lhůtě u prodávajícího aktivovat uvedením AT z potvrzení objednávky.
3. Předmět dodávky (zboží)
3.1. Sortiment, druh, balení a provedení výrobků a k nim dodávaných doplňků je uveden v aktuálních cenících, reklamních materiálech, popř. dalších obchodních dokumentech prodávajícího. Provedení a zobrazení
zboží v těchto listinách je informativní a tyto listiny nelze považovat za předlohy či vzorky.
3.2. Pálené cihlářské výrobky jsou vyrobeny a dodávány v jakosti odpovídající normám ČSN EN 1304:2005
(Pálené střešní tašky a tvarovky - Definice a specifikace výrobků) a ČSN EN 771-1:2004/A1:2005 (Specifikace zdících prvků – Část 1: Pálené zdící prvky).
3.3. ES prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích vyhlášek
a nařízení vlády v platném znění jsou k dispozici u prodávajícího nebo na internetové adrese www.tondach.cz.
Tyto listiny jsou nepřenosné.
4. Kupní cena a slevy
4.1. Není-li v konkrétním případě výslovně dohodnuto jinak, je pro každý dílčí obchod závazná cena zboží, jejíž
výše bude výslovně vyplývat z uzavřené dílčí smlouvy (viz bod 2.1). Cenou se rozumí cena bez DPH. Cena je
jednotková (za kus výrobku) a zahrnuje paletování, balení do smršťovací fólie, nakládku a dopravu v rozsahu
podle čl. 9. Cena za paletu, její nájem, případné další služby /např. vykládka/ a DPH jsou na faktuře uváděny samostatnou položkou.
4.2. Pokud není cena určena postupem podle bodu 4.1, platí cena uvedená v Ceníku prodávajícího, jenž je
publikován na internetových stránkách prodávajícího: www.tondach.cz. Pro každý dílčí obchod je závazný
Ceník platný ke dni prokazatelného odeslání objednávky od kupujícího prodávajícímu. Kupující souhlasí s tím,
že prodávající je oprávněn Ceník kdykoliv jednostranně měnit s tím, že tento nový Ceník je prodávající povinen před nabytím jeho účinnosti kupujícímu doručit.
5. Platební podmínky
5.1. Není-li v akceptované objednávce výslovně dohodnuto jinak, je cena zboží splatná před dodáním zboží
(viz 5.2). Platbu je nutné identifikovat označením dodávky, kterým je při bezhotovostní platbě var. symbol (=
číslo faktury nebo číslo Zakázky). Uvedení takovéhoto označení dodávky je nutnou náležitostí platby.
5.2. V případě platby před dodáním zboží je toto zboží dodáno kupujícímu (viz čl. 6 VOP) až poté, co bude
platba připsána na účet prodávajícího na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím nebo uhrazena
v hotovosti na prodejním místě ve výrobním závodě. Pokud byla v konkrétním případě dohodnuta platba před
dodáním zboží, a zboží bude kupujícímu z jakéhokoliv důvodu přesto dodáno před úhradou ve smyslu tohoto
bodu, považuje se datum dodání zboží za datum splatnosti ceny.
5.3. Platba po dodání zboží probíhá bankovním převodem na účet prodávajícího nebo inkasem na základě faktury vystavené prodávajícím. Datum splatnosti v takovém případě odpovídá datu uvedenému v akceptované
objednávce.
5.4. Pokud se kupující ocitne v prodlení s úhradou kupní ceny nebo jiného peněžitého závazku vůči prodávajícímu, který souvisí s právními vztahy upravenými těmito VOP, zavazuje se uhradit prodávajícímu smluvní
pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta ani její úhrada nemají vliv
na povinnost kupujícího nahradit škodu způsobenou porušením zajištěného závazku. Tato smluvní pokuta se
výslovně vztahuje i na prodlení kupujícího s úhradou případných finančních nároků z odstoupení nebo v případě neplatnosti dílčí smlouvy.
5.5. Plnění dohodnutých platebních podmínek je základní podmínkou dalších dodávek. Pokud se kupující ocitne v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku vůči prodávajícímu, je prodávající oprávněn okamžitě zastavit veškeré plnění svých závazků vůči kupujícímu a je navíc též oprávněn od uzavřených obchodů
odstoupit. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na nárok prodávajícího na úhradu smluvní pokuty vzniklé do okamžiku odstoupení.
5.6 Dodání vadného zboží nezbavuje kupujícího povinnosti uhradit plnou dohodnutou kupní cenu v termínu
splatnosti. Nároky kupujícího z vad tím nejsou dotčeny.
6. Dodací podmínky, skladování
6.1. Dodáním zboží (dále též „Dodávkou“) se rozumí předání zboží kupujícímu ve sjednaném místě dodávky.
Místem dodávky je primárně místo určené kupujícím v akceptované objednávce nebo sekundárně sídlo kupujícího uvedené v Rámcové smlouvě (pokud je zboží dodáváno ve smyslu čl. 9. dopravcem prodávajícího) nebo
předání a převzetí takového zboží k přepravě při vlastním odvozu kupujícího v expedičním závodě prodávajícího.
6.2. Při dodávce potvrdí kupující nebo jím pověřená osoba dodací list. Potvrzený dodací list slouží jako doklad
o převzetí zboží kupujícím. Osobou pověřenou potvrdit dodací list se výslovně rozumí i smluvní dopravce
(řidič) kupujícího.
6.3. Dodávkou jsou závazky prodávajícího dodat zboží splněny. Tento závazek prodávajícího je splněn i tehdy
(tj. zboží se považuje za dodané), neuskuteční-li se bez zavinění prodávajícího dodávka v dohodnutém místě
a čase z důvodů na straně kupujícího nebo jeho smluvního partnera (např. dopravce). V tom případě je prodávající navíc oprávněn od obchodu odstoupit.
6.4. Kupující přebírá zboží při dodávce. Převzetím zboží kupující potvrzuje i splnění závazku prodávajícího
ohledně předání dokladů ke zboží včetně těchto podmínek a zároveň potvrzuje, že zboží řádně prohlédl a zjistil shodu jím požadovaného zboží s přebíraným. To se týká zejména zjištění druhu, stavu, barvy, provedení
a množství zboží při dodávce, jakož i jakosti a obalů. Od převzetí zboží běží zákonné, reklamační a záruční
lhůty. Pokud kupující tuto svoji povinnost poruší, nemůže se později domáhat nároku z odpovědnosti za vady
ve vztahu k nedostatkům, které mohl důslednou kontrolou odhalit.
6.5. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího dodávkou.
6.6. Nepřebírá-li kupující zboží osobně, je povinen zajistit účast svého zástupce a předložení zmocnění
k převzetí pro své zástupce nebo pracovníky (dopravce, řidiče) nejpozději při dodávce či vyskladnění.
V případě, že takové pověření nebude prodávajícímu předloženo, je prodávající oprávněn odvézt zboží zpět
a kupující je povinen prodávajícímu uhradit veškeré s tím související náklady. V takovém případě jde zároveň
o překážku plnění na straně kupujícího a současně je v tomto případě prodávající oprávněn od dotčeného
obchodu odstoupit. Vykládku a převzetí zboží zajišťuje kupující na své náklady, není li dohodnuto, že vykládku zajišťuje dopravce prodávajícího mechanickou rukou. Zboží je nutno skladovat na paletách uložených na
tvrdém a rovném podkladě a dodržovat příslušné normy. Vady vzniklé neodbornou manipulací, neodborným
použitím či skladováním vylučují možnost reklamace takto poškozeného zboží.
6.7 Pokud bude v rámci jedné dodávky dodáno poškozené zboží, které bude zjevně (tj. bez nutnosti rozbalení palet) mechanicky poškozené ve větším rozsahu (tj. víc jak 1/3 palety) a poškození zároveň zasáhne více
než 1/3 dodaných palet, je kupující oprávněn tuto skutečnost uvést na dodacím listu a příslušnou dodávku
odmítnout. Pokud bude zboží takto zjevně poškozeno v menším rozsahu, je kupující povinen to uvést na dodacím listu a dále se postupuje podle Záručních podmínek společnosti Tondach ČR (viz. čl. 10 těchto VOP).
6.8 Zakoupené zboží může kupující se souhlasem prodávajícího a na základě dílčí dohody vrátit. Při vracení
zboží, které není opodstatněno chybnou dodávkou nebo kvalitou zboží (podle bodu 6.7), účtuje prodávající
manipulační poplatek ve výši 20% z Ceníkové ceny vráceného zboží, platné ke dni dodávky. Vracení zboží je
možné pouze v úplných paletách s neporušenými obaly. Vracet lze jen zcela použitelné zboží maximálně do
6 měsíců od data prodeje. Zboží se vrací výhradně do expedičního závodu a na náklady kupujícího.
7. Přechod vlastnictví
7.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží v případě platby před dodáním (5.2.) současně
s přechodem nebezpečí škody na zboží podle čl. 6.5. Při platbě po dodání zboží (5.3) nabývá kupující vlastnického práva ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny.
8. Omezení dalšího vývozu zboží
8.1 Smluvní strany se dohodly, že kupující nesmí dále exportovat přímo ani prostřednictvím jiné osoby zboží
dodané na základě Rámcové smlouvy do zemí EU, Chorvatska, Ukrajiny, Ruska, pokud k tomu neobdrží předchozí výslovný písemný souhlas prodávajícího. Závazek podle předchozí věty se považuje za porušený
i tehdy, pokud kupující prodá zboží jinému subjektu, o němž mu musí být známo, že s ním má v úmyslu obchodovat za účelem jeho dalšího exportu do výše vyjmenovaných států. Pokud kupující poruší svůj závazek podle
tohoto bodu, vzdává se tím okamžitě jakýchkoliv nároků z titulu odpovědnosti za vady u zboží, k němuž se
porušení závazku vztahuje. Na takové zboží neposkytuje prodávající žádnou záruku.
8.2 Pokud kupující poruší svůj závazek podle bodu 8.1, zavazuje se uhradit prodávajícímu smluvní pokutu až
ve výši částky maximálního salda sjednaného v bodě 3.7 rámcové smlouvy. Tato smluvní pokuta ani její úhrada nemají vliv na povinnost kupujícího nahradit škodu způsobenou porušením zajištěného závazku.
9. Doprava
9.1. V případě odběru ucelených kamiónů zboží vyráběného v jednom výrobním závodě a s jedním místem
vykládky je cena dopravy v takovém případě zahrnuta do ceny zboží.
9.2 Pokud nebudou splněny všechny podmínky podle bodu 9.1, sjednají si smluvní strany cenu dopravy ve
vztahu ke každému dílčímu obchodu v akceptované objednávce.
9.3 Pokud si bude kupující na základě individuální dohody s prodávajícím zajišťovat dopravu sám, mohou se
strany dohodnout na zvláštní slevě za dopravu oproti Ceníkovým cenám.
9.4 Kupující je povinen zajistit v místě vykládky takové podmínky, aby doba vykládky nepřesáhla 1 hodinu.
Při překročení této lhůty z důvodů stojících mimo prodávajícím pověřeného dopravce je prodávající oprávněn
vyúčtovat kupujícímu náhradu za čekání vozidla ve výši 150 Kč za každých započatých 15 minut překročení
stanovené lhůty. Náhrada je splatná na základě vyúčtování prodávajícího. Odmítnutí potvrzení prodlení dopravci se považuje za zmaření dodávky přiměřeně jako dle bodu 6.6. VOP.
9.5 Při dopravě zboží dopravcem prodávajícího musí být přístup k místu vykládky a podmínky na místě
vykládky v souladu s právními předpisy. Dopravce nemůže při přístupu porušovat žádné zákazy vjezdu, omezení hmotnosti apod., stejně tak, jako musí respektovat technické možnosti /např. průjezdový profil, únosné
podloží apod./. Kupující musí při zadávání dopravy, která má být uskutečněna dopravcem prodávajícího, zajistit řádné právní a technické možnosti přístupu na místo vykládky a na místě vykládky. Nejsou li tyto podmínky splněny, pak je dopravce prodávajícího oprávněn odmítnout dopravu na místo vykládky, případně
vykládku na takovém místě. V takovém případě lze vykládku provést pouze v dosažitelné blízkosti místa
vykládky /rozumí se buď na trase před místem vykládky nebo v řádu stovek metrů od takového místa/. Neníli taková možnost, pak je dopravce prodávajícího oprávněn vrátit zakázku do nejbližšího výrobního závodu
prodávajícího a kupující je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s dopravou od nakládky
v závodě prodávajícího.
9.6 Za dopravu na dvě a případně i další místa bude kupujícímu (kupujícím) účtována částka dohodnutá
v akceptované objednávce.
9.7 Za vykládku mechanickou rukou je kupujícímu účtována částka dle akceptované objednávky. Pokud
nemůže na místo vykládky zajet vozidlo s nosností 24 tun (souprava) a je nutná překládka z vleku na vozidlo a teprve pak následná vykládka na místě, je kupujícímu účtována dohodnutá částka i za překládku z vleku.
Kupující bere na vědomí, že při dopravě s vykládkou mechanickou rukou jde o specializovanou dopravu
a proto, pokud si kupující výslovně vyžádá dopravu s vykládkou mechanickou rukou a při vlastní vykládce
pak tato není použita, protože si kupující zajistil vykládku jiným způsobem, bude i tak poplatek za mechanickou ruku účtován.
9.8 Při vlastním odvozu zboží je kupující povinen zajistit podmínky k nakládce vozidla dle platných zákonných
norem, zejména ve vztahu k zajištění dopravy v souladu s pravidly bezpečnosti silničního provozu. Pokud toto
kupující nezabezpečí, má prodávající právo nevyhovující vozidlo odmítnout naložit.
9.9 Drobné dodávky (tj. samostatně objednávané doplňky střešního krytu nebo dodatečně doobjednávané
základní tašky v rozsahu neúplných palet, nikoli však dodávka takového zboží neuskutečněná v rámci předchozí ucelené dodávky z důvodů na straně prodávajícího) jsou v případě dopravy zajišťované prodávajícím
dodávány na místo určení sběrnou službou na náklady kupujícího.
9.10 Kupující se zavazuje zajistit, aby zboží bylo dopraveno až do sjednaného místa určení, a to bez ohledu
na to, která strana v konkrétním případě zajišťuje dopravu. Pokud kupující bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího svým aktivním jednáním (např. pokynem dopravci) způsobí porušení závazku podle předchozí věty, je prodávající oprávněn od dotčeného obchodu odstoupit a kupující se pro tento případ zavazuje
uhradit prodávajícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.
10. Garance a reklamace
10.1 Pokud z Rámcové smlouvy nebo jejich dodatků výslovně nevyplývá něco jiného, odpovídá prodávající
za jakost a vady dodaného zboží způsobem a v rozsahu stanoveném v Záručních podmínkách společnosti
TONDACH Česká republika s.r.o. (dále jen „Záruční podmínky"), které jsou publikovány na webových stránkách www.tondach.cz a jsou účinné ke dni uzavření Rámcové smlouvy. Kupující se před uzavřením této
smlouvy se Záručními podmínkami seznámil a obě strany se zavazují jimi řídit.
10.2 Smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn Záruční podmínky jednostranně měnit s tím, že
na plánovanou změnu Záručních podmínek je prodávající povinen kupujícího předem prokazatelným způsobem upozornit. Při splnění podmínky podle předchozí věty jsou nové (upravené) Záruční podmínky závazné
pro všechny dílčí obchody uskutečněné na základě objednávek kupujícího odeslaných kupujícím prodávajícímu ode dne účinnosti nových (upravených) Záručních podmínek.
11. Balení
11.1. Zboží je dodáváno zásadně na vratných EUR paletách a je opatřeno samosmršťovací fólií. Doplňky a příslušenství střešního krytu mohou být dodávány i volně.
11.2. Za EUR palety je účtována částka 240,- Kč. Při vrácení palety je kupujícímu dobropisována částka 240,Kč. Za nestandardní paletu je účtována částka 30,- Kč. K této částce bude připočtena platná základní sazba
DPH, jelikož je tato paleta určena k jednorázovému užití a nejedná se o vratný obal z pohledu zákona o DPH.
Za užití každé EUR palety během jedné dodávky zboží se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu nájem ve
výši 20,- Kč vč. platné základní sazby DPH za příslušnou paletu, na které je dodáváno zboží. Na povinnost
hradit nájemné nemá vliv, pokud kupující současně s odběrem dodávky vrací jiné palety, má li v té době u prodávajícího kladné paletové saldo. Tento nájem bude kupujícímu fakturován prodávajícím v momentě dodávky. Nájemné zahrnuje běžné opotřebení palety, prodávající však převezme pouze palety běžně opotřebované,
avšak jinak nepoškozené, a to do 12 měsíců od data dodání zboží. Po tomto datu nárok na vrácení palet zaniká a zaplacená částka se považuje za náhradu škody prodávajícímu.
11.3. Nepřevzaté poškozené palety, které zůstanou v závodě prodávajícího, jsou kupujícím k dispozici pro
jejich zpětný odvoz po dobu 30-ti dnů. Pokud nebudou do této doby odvezeny, mohou být zlikvidovány na
náklady kupujícího.
11.4. Pokud je, při vracení palet vlastní dopravou kupujícího, zjevný stav palet na vozidle takový, že jejich převážná část nesplňuje kvalitativní podmínky pro převzetí, pak má prodávající právo odmítnout celý náklad palet
a odeslat dopravce kupujícího s celým nákladem zpět. Kupující pak nemá nárok na nějakou náhradu takto
vynaložených nákladů na dopravu palet.
11.5. Pokud není mezi stranami výslovně dohodnuto jinak, vztahuje se tento článek VOP pouze na zboží dodávané kupujícímu do České republiky.
12. Odstoupení od smlouvy, vyšší moc, náhrada škody
12.1. V případě, že se na straně prodávajícího vyskytly překážky, pro které nemůže dodávku uskutečnit
v potvrzeném termínu, má právo prodloužit termín dodávky o nezbytně nutnou dobu, po níž trvá překážka /viz
2.6./. Pokud by kupující s prodloužením termínu dodávky nesouhlasil, pak může od dílčího obchodu odstoupit, musí tak však učinit bez zbytečného odkladu poté, co jsou mu uvedené skutečnosti sděleny. Prodávající
a kupující mohou jinak odstoupit od smlouvy, pokud neujednají jinak, jen v případech, kdy to stanoví zákon
nebo jejich smluvní ujednání.
12.2. Prodávající neodpovídá kupujícímu za škodu z porušení svých závazků z kupních smluv uzavřených
podle těchto podmínek postupem podle 2.6. a dále neodpovídá za škodu ani pokud k porušení jakýchkoliv
jeho závazků dojde z důvodů nepředvídaných a neodvratitelných událostí, kterým nemohl zabránit.
12.3. Výslovně se sjednává, že se pro případ vzniku škody v důsledku jednání TONDACH ČR vylučuje použití § 379 věta první ObchZ a § 380 ObchZ, tak, že na straně TONDACH ČR nevzniká odpovědnost za škodu,
dokud cena zboží není zcela uhrazena; uvedená odpovědnost, pokud vznikne, je navíc omezena výší ceny
takového zboží. TONDACH ČR není rovněž odpovědná za ušlý zisk Kupujícího, jakož ani za jiné nepřímé škody.
13. Rozhodné právo
13.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně Rámcovou smlouvou nebo těmito VOP neupravené se řídí
českými vnitrostátními právními předpisy hmotného a procesního práva a režimem zák. č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů. Úmluva OSN o mezinárodní koupi zboží (CISG) se
nepoužije.
13.2 Veškeré spory vzniklé z dílčích obchodů, Rámcové smlouvy nebo VOP nebo v souvislosti s nimi, včetně
sporů týkajících se jejich uzavření, platnosti, následků neplatnosti a ukončení, budou rozhodovány příslušným
soudem prvního stupně pro obvod sídla Prodávajícího podle procesních předpisů ČR.
14. Závěrečná ujednání
14.1 Rámcovou smlouvu vč. VOP je kterákoliv ze stran oprávněna vypovědět s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Výpovědní lhůta začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
Vypovědět nelze uzavřený dílčí Obchod.
14.2 Tyto VOP nabývají své účinnosti dnem 1. 1. 2013
34
!2013_Cenik_02_19_OK_22_38.qxd
19.2.2013
8:51
Stránka 18
®
TONDACH
Realizace střech
35
!2013_Cenik_02_19_OK_22_38.qxd
19.2.2013
8:51
Stránka 19
TONDACH
03/2013. 1. Vydání. Tiskové a větné chyby vyhrazeny. Technické změny vyhrazeny.
Barvy tašek v „Ceníku tašek 2013“ jsou ovlivněny technikou tisku, nemusí odpovídat vždy skutečnosti.
Ve společnosti je zaveden a udržován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009. Pálené střešní tašky a tvarovky splňují normu ČSN EN 1304:2005
Všechny výrobky splňují požadavky dané zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění.
®
TONDACH Česká republika s.r.o.
Bělotínská 722 • 753 18 Hranice
Tel.: 581 673 111 • Fax: 581 673 343
E-mail: [email protected] • www.tondach.cz
IČ: 25828584 • DIČ:CZ25828584
Bankovní spojení: KB Přerov – č.ú: 683042831/0100
Download

tondach - DK STŘECHY