Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149
Šablona:
V/2
č. materiálu:
Jméno autora:
VY_52_INOVACE_026
Irena Prexlová
Třída/ročník:
IV.(4.)
Datum vytvoření:
25.11. 2011
Vzdělávací oblast:
Člověk a příroda
Tematická oblast:
Příroda kolem nás
Předmět:
Přírodověda
Výstižný popis způsobu
Seznámení žáka s nečastějšími
využití nebo metodické
rostlinami rostoucími u vody nebo
pokyny:
ve vodě.
Vodní a vlhkomilné rostliny
Mezi rostliny rostoucí ve
vodě patří leknín bělostný.
Oddenek má pevně
zakotvený v bahnitém
dně, z něj vyrůstají
dlouhé řapíky, které
na hladině končí
okrouhlými listy.
Provazovité
stonky nesou
květy složené
z mnoha
okvětních lístků
a žlutých
tyčinek.
Plodem je dužnatý měchýřek
vyplněný semeny. Po dozrání se
stonek zkrátí, plod se ponoří a
pukne a semena jsou vodou
roznesena. Všechny části
rostliny kromě oddenku mají
vzduchové komůrky, které
rostlinu nadnášejí. Je chráněný.
Řez stonkem a řapíkem
Řez semeníkem
Řez listem
Na okraji stojatých nebo pomalu
tekoucích vod roste naše největší tráva –
rákos obecný.
V bahně má oddenky, z kterých
vyrůstají dutá stébla vysoká až 3
m, listy jsou dlouhé, květenstvím
je lata. Plody jsou chloupkaté,
roznášené větrem.
Využívá se na výrobu rohoží, ošatek,
jako střešní krytina apod. V hustých
rákosištích žije velké množství
živočichů, jsou to velmi cenné
porosty.
Na březích vod a na vlhkých loukách
často roste vrba bílá. Je to rozložitý
strom s pružnými nelámavými
větvemi a úzkými listy. Je dvoudomá
– strom má jen květy samičí nebo jen
květy samčí. Semena jsou ochmýřená.
Její kořeny zpevňují břehy.
Sýkořice vousatá
(Panurus biarmicus)
je vázána výlučně na
rákosové porosty.
Na území NPR Velký
a Malý Tisý, stejně
jako v celé ČR, se
vyskytuje jen
sporadicky.
Foto L. Mráz
Další vlhkomilné rostliny jsou:
Blatouch bahenní
Kosatec žlutý
Okřehek malý
Vachta trojlistá
Lakušník vodní
Rdesno obojživelné
Zdroje obrázků:
• http://www.wss.cz/FOTOGALERIE/album-zahrada/slideszahrada/Leknin_bily.jpg
• http://www.jezirka-brno.cz/uploads/images/zastrih-leknin.jpg
• http://img4.rajce.idnes.cz/d0404/1/1113/1113920_5ee1072a0ea0a88f43f81b
292ee1028a/images/leknin_-_rez_listem_pres_stredni_zilku.JPG
• http://img4.rajce.idnes.cz/d0404/1/1113/1113920_5ee1072a0ea0a88f43f81b
292ee1028a/images/leknim_-_rez_semenikem.JPG
• http://img4.rajce.idnes.cz/d0404/1/1113/1113920_5ee1072a0ea0a88f43f81b
292ee1028a/images/leknin_-_rezy_sonkem.JPG
• http://botanickekarty.xf.cz/karty/leknin/plant.jpg
• http://files.carpteamprofessional2010.webnode.cz/20000337070ff171f90/Lekn%C3%ADn%20b%C3%ADl%C3%BD.jpg
• http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es006/images/obrazky_skripta/makrofyta/phragmites.jpg
• http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/ba/Illustration_Ph
ragmites_australis0.jpg/346px-Illustration_Phragmites_australis0.jpg
• http://botanika.wendys.cz/foto/O4092_5.jpg
• http://www.biolib.cz/IMG/GAL/22612.jpg
• http://www.casopis.ochranaprirody.cz/res/data/014/001775.jpg?seek=12789
26270
•
•
•
•
•
•
•
•
•
http://www.garten.cz/images_data/5070-salix-alba-2.jpg
http://www.herbar.org/images/S/big/salix_alba.jpg
http://www.ireceptar.cz/res/data/162/019463.jpg
http://www.wmap.cz/opk/vmp/images/ros/jpg640/blatouch%20bahenn%C3%AD%2
03.jpg
http://www.catfish.cz/studen/jez05/zluty3.jpg
http://nature.hyperlink.cz/vsetinsko/photos/Chorynsky_mokrad/lakusnik_choryn_m
_31-05-04_2.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/Eendekroos_dicht_b
ijeen.JPG/258px-Eendekroos_dicht_bijeen.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/Persicaria_amphibia.
jpg/260px-Persicaria_amphibia.jpg
http://img.flog.pravda.sk/2009/04/30/tWw_209034_m.jpg
Download

VY_52_INOVACE_026_Rostliny u vody