KANDIDÁTNÍ LISTINA
pro volby do zastupitelstva obce MOST
konané ve dnech 10. a 11. 10. 2014
Sdružení politického hnutí Otevřená radnice
a nezávislých kandidátů
Typ volební strany s uvedením názvu politické(-ých) stran(-y) / politického (-ých) hnutí
Otevřená radnice s podporou Iniciativy za MHD zdarma
Název volební strany
Kandidáti:
Poř.
č.
Jméno, příjmení
Věk
Povolání
Část obce
/ nečlení-li
se obec na
části - název
obce
Název politické
strany nebo
politického hnutí,
jehož je kandidát
členem,
popř. údaj “bez
politické
příslušnosti”
Označení
politické strany
nebo
politického
hnutí, které
kandidáta
navrhlo nebo
označení, že
jde o
nezávislého
kandidáta
Ředitel K srdci
klíč o. p. s.,
člen komise pro
podmínečné
propuštění
Asistentka
poslance PČR,
studentka
Nákupčí,
asistentka
Most
Bez politické
příslušnosti
Hnutí
Otevřená
radnice
Most
Bez politické
příslušnosti
Most
Bez politické
příslušnosti
29
let
Advokátka
Most
Bez politické
příslušnosti
Tomáš Bláha
25
let
Živnostník
Most
Bez politické
příslušnosti
6.
Bc. et Ing.
Jan Novák
37
let
Most
Bez politické
příslušnosti
7.
Petr
Nevyhoštěný
36
let
SŠ a VŠ
pedagog, člen
poradního týmu
Úřadu vlády ČR
Kontrolor v
dopravě
Hnutí
Otevřená
radnice
Hnutí
Otevřená
radnice
Hnutí
Otevřená
radnice
Hnutí
Otevřená
radnice
Hnutí
Otevřená
radnice
Most
Bez politické
příslušnosti
8.
Bc. Hana
Balochová
26
let
Konzultant
oblasti
cestovního
ruchu
Most
Bez politické
příslušnosti
1.
Karel
Komárek,
DiS.
36
let
2.
Tereza
Povolná
23
let
3.
Ing. Irena
Monhartová
28
let
4.
Mgr. Venuše
Nedvědová
5.
Hnutí
Otevřená
radnice
Hnutí
Otevřená
radnice
36
let
Vedoucí
Azylového
domu pro ženy
a matky s dětmi
Most
Bez politické
příslušnosti
Nezávislý
kandidát
10. Alois Fabian
54
let
Vedoucí STK
Most
Bez politické
příslušnosti
11. Martin Bušo
25
let
Most
Bez politické
příslušnosti
12. Bc. Zuzana
Vaicová
27
let
Zaměstnanec
útvaru
bankovního
ombudsmana
SŠ pedagog
Hnutí
Otevřená
radnice
Hnutí
Otevřená
radnice
Most
Bez politické
příslušnosti
13. Petr Kasal
51
let
Most
Bez politické
příslušnosti
14. Bc. Aleš
Kuřitka
28
let
Most
Bez politické
příslušnosti
15. Ing. Eva
Winklerová
52
let
Most
Bez politické
příslušnosti
16. Ing. Petra
Doležalová
28
let
Most
Bez politické
příslušnosti
17. Miloslava
Šedivá
57
let
Most
Bez politické
příslušnosti
18. Ing. Vítězslav
Karban
48
let
Vedoucí
komunitního
centra
Manažer,
finanční
poradce
Pracovnice
nízkoprahového
centra
Úřednice, na
mateřské
dovolené
Administrativní
pracovnice,
úvěrová
poradkyně
Vedoucí
noclehárny
Most
Bez politické
příslušnosti
19. Miroslav
Sapoušek
41
let
Elektrotechnik
Most
Bez politické
příslušnosti
20. Ladislav
Pešan
21. Miroslava
Hodaňová
30
let
55
let
Prodavač
Most
Most
22. Bc. Růžena
Ungrová
50
let
23. Michal
Pecháček
24. Ing.
Vladislava
Turčanová
24
let
29
let
Pracovník
v sociálních
službách
Pracovník
sociálně
aktivizační
služby
Zvukař, rapper
Bez politické
příslušnosti
Bez politické
příslušnosti
Podnikatelka –
provozování
chráněných
dílen
Most Čepirohy
9.
Bc. Jan
Panocha
Most
Bez politické
příslušnosti
Most
Bez politické
příslušnosti
Bez politické
příslušnosti
Hnutí
Otevřená
radnice
Hnutí
Otevřená
radnice
Hnutí
Otevřená
radnice
Hnutí
Otevřená
radnice
Hnutí
Otevřená
radnice
Hnutí
Otevřená
radnice
Hnutí
Otevřená
radnice
Hnutí
Otevřená
radnice
Nezávislý
kandidát
Hnutí
Otevřená
radnice
Hnutí
Otevřená
radnice
Nezávislý
kandidát
Hnutí
Otevřená
radnice
25. Mgr. Tomáš
Pospíšil
33
let
Finanční
poradce
Most
Bez politické
příslušnosti
26. Ing. Lukáš
Veselý
34
let
Projektový
manažer
v oblasti
jaderného
výzkumu
Most
Bez politické
příslušnosti
27. Karel Hotový
23
let
Strojník
Most
Bez politické
příslušnosti
28. Simona
Balážová
29
let
Pracovník
v sociálních
službách
Most
Bez politické
příslušnosti
29. Karolína
Pilařová
26
let
Most
Bez politické
příslušnosti
30. Miloslav
Knobloch
55
let
Účetní, na
mateřské
dovolené
Živnostník
Most
Bez politické
příslušnosti
31. Ivana
Koželuhová
46
let
Úvěrová
poradkyně
Most
Bez politické
příslušnosti
32. Jaroslav
Vaněk
35
let
Vulkanizér
Most
Bez politické
příslušnosti
33. Petr Štanc
43
let
Závozník
Most
Bez politické
příslušnosti
34. Pavel Vokřál
42
let
Řidič
Most
Bez politické
příslušnosti
35. Bc. Markéta
Střížová
34
let
Most
Bez politické
příslušnosti
36. Jiří Jaroš
53
let
Most
Bez politické
příslušnosti
37. David
Krampera
28
let
Vedoucí
občanské
poradny
Pracovník
v sociálních
službách
Automechanik
Most
Bez politické
příslušnosti
38. Martin Havel
25
let
Prodejce
automobilů
Most
Bez politické
příslušnosti
39. Marie
Štancová
40. Marta
Komárková
67
let
66
let
Učitelka v MŠ,
důchodkyně
Technik,
důchodkyně
Most
Bez politické
příslušnosti
Bez politické
příslušnosti
Most
Hnutí
Otevřená
radnice
Hnutí
Otevřená
radnice
Hnutí
Otevřená
radnice
Hnutí
Otevřená
radnice
Hnutí
Otevřená
radnice
Hnutí
Otevřená
radnice
Hnutí
Otevřená
radnice
Hnutí
Otevřená
radnice
Hnutí
Otevřená
radnice
Hnutí
Otevřená
radnice
Hnutí
Otevřená
radnice
Hnutí
Otevřená
radnice
Hnutí
Otevřená
radnice
Hnutí
Otevřená
radnice
Nezávislý
kandidát
Hnutí
Otevřená
radnice
41. Jiří Cink
40
let
Chemik,
operátor
Most
Bez politické
příslušnosti
42. Tomáš Stříž
39
let
Řidič MHD
Most
Bez politické
příslušnosti
43. Jana
Fisherová
22
let
Most
Bez politické
příslušnosti
44. Kamil
Knobloch
31
let
Pracovník
v sociálních
službách
Prodavač
Most
Bez politické
příslušnosti
45. Martin Racek
25
let
Bezpečnostní
pracovník
Most
Bez politické
příslušnosti
Hnutí
Otevřená
radnice
Hnutí
Otevřená
radnice
Hnutí
Otevřená
radnice
Hnutí
Otevřená
radnice
Hnutí
Otevřená
radnice
Zmocněnec volební strany:
David Kádner
Nová Ves v Horách 225, 435 45 Most
Jméno, příjmení
místo, kde je přihlášen k trv. pobytu
podpis zmocněnce volební strany
Náhradník zmocněnce volební strany:
Miroslav Smolák
Jméno, příjmení
Slapy 116, 391 76 Slapy
místo, kde je přihlášen k trv. pobytu
podpis zmocněnce volební strany
MUDr. Alice Čečilová
Předsedkyně sdružení politického hnutí
Otevřená radnice a nezávislých kandidátů
Jméno, příjmení, označení funkce osoby oprávněné jednat
jménem politické strany / hnutí, popř. jménem organizační
jednotky, je-li ustavena
Přílohy:
Prohlášení kandidátů: 45
podpis oprávněné osoby
V Mostě dne
Download

více zde - otevrena