Katedra fyziky
Břehová 7, 115 19 PRAHA 1
Tel.:
(420-2)-2435 8261
E-mail: [email protected]
Fax:
(420-2)-2232 0861
Státní závěrečné zkoušky
2014/2015
Bakalářské studium
oboru Matematické inženýrství, zaměření Matematická fyzika
Harmonogram dne 2.2.2015, místnost č. 111 (1.patro), Břehová 7, Praha 1
Čas zkoušky
student
vedoucí práce
oponent
13.30 – 15.00
Němeček Jakub
Mgr. David Krejčiřík, Ph.D.,DSc.,ÚJF AV ČR
Ing. Petr Siegl, Ph.D., University of Bern
Student se dostaví 20 minut před časem zkoušky.
Složení komise SZZ
Předseda komise:
Místopředseda komise:
Členové komise:
prof. Ing. Jiří Tolar, DrSc.
prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc.
RNDr. Jaroslav Dittrich, CSc.
Ing. Jiří Hrivnák, Ph.D.
prof. Ing. Goce Chadzitaskos, CSc.
prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
doc. Ing. Libor Šnobl, Ph.D.
Ing. Martin Štefaňák, Ph.D.
Povinné předměty:
Analytická mechanika
Volitelné předměty:
Geometrické metody fyziky
Kinetická teorie a termodynamika
Klasická teorie pole
V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., §47b) a Příkazem rektora č. 6/2006 jsou závěrečné práce
odevzdané k obhajobě nejméně 5 pracovních dní před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení
veřejnosti v tištěné podobě na pracovišti, kde se bude konat obhajoba.
Student zvolil předmět: TP
Katedra fyziky
Břehová 7, 115 19 PRAHA 1
Tel.:
(420-2)-2435 8261
E-mail: [email protected]
Fax:
(420-2)-2232 0861
Státní závěrečné zkoušky
2014/2015
Bakalářské studium
oboru Jaderné inženýrství, zaměření Experimentální jaderná fyzika
Harmonogram dne 3.2.2015, místnost č.111 (1.patro), Břehová 7, Praha 1
Čas zkoušky
student
vedoucí práce
oponent
13.00 – 14.45
Sekel´ Matej
RNDr. Petr Chaloupka, Ph.D., FJFI ČVUT
Ing. Jan Čepila, Ph.D., FJFI ČVUT
Student se dostaví 20 minut před časem zkoušky.
Složení komise SZZ
Předseda komise:
doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.
Místopředseda komise:
RNDr. Vladimír Wagner, CSc.
Členové komise:
Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D.
prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
Ing. Jaroslav Novotný, Ph.D.
doc. Ing. Libor Šnobl, Ph.D.
doc. Michal Šumbera, CSc., DSc.
doc. Mgr. Boris Tomášik, Ph.D.
prom. fyzik Václav Vrba, CSc.
Povinné předměty:
Subatomová fyzika
Volitelné předměty:
Kvantová mechanika
Teoretická fyzika
Termodynamika a statistická fyzika
V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., §47b) a Příkazem rektora č. 6/2006 jsou závěrečné práce
odevzdané k obhajobě nejméně 5 pracovních dní před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení
veřejnosti v tištěné podobě na pracovišti, kde se bude konat obhajoba.
Student zvolil předmět: TF
Katedra fyziky
Břehová 7, 115 19 PRAHA 1
Tel.:
(420-2)-2435 8261
E-mail: [email protected]
Fax:
(420-2)-2232 0861
Státní závěrečné zkoušky
2014/2015
Bakalářské studium
oboru Fyzikální inženýrství, zaměření Fyzika a technika termojaderné fúze
Harmonogram dne 5.2.2015, místnost č. 111 (1.patro), Břehová 7, Praha 1
Čas zkoušky
student
vedoucí práce
oponent
10.15 – 11.00
Veverka Jakub
RNDr. Jan Stöckel, CSc., ÚFP AV ČR
doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D., ÚFP AV ČR
Student se dostaví 20 minut před časem zkoušky.
Složení komise SZZ
Předseda komise:
Místopředseda komise:
Členové komise:
prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
prof. Ing. Jiří Limpouch, CSc.
Ing. Ivan Ďuran, Ph.D.
doc. Ing. Milan Kálal, CSc.
prof. Ing. Jaroslav Král, CSc.
prof. RNDr. Pavel Kubeš, CSc.
doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
RNDr. Vladimír Wagner, CSc.
Povinné předměty:
Základy fyziky plazmatu
Volitelné předměty:
Elektrodynamika
Transportní jevy/ Nerovnovážné systémy
Vakuová fyzika a technika
Základy jaderné fyziky B
V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., §47b) a Příkazem rektora č. 6/2006 jsou závěrečné práce
odevzdané k obhajobě nejméně 5 pracovních dní před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení
veřejnosti v tištěné podobě na pracovišti, kde se bude konat obhajoba.
Student zvolil předmět: ELDN, reprobace
Katedra fyziky
Břehová 7, 115 19 PRAHA 1
Tel.:
(420-2)-2435 8261
E-mail: [email protected]
Fax:
(420-2)-2232 0861
Státní závěrečné zkoušky
2014/2015
Bakalářské studium
oboru Fyzika a technika termojaderné fúze
Harmonogram dne 5.2.2015, místnost č. 111 (1.patro), Břehová 7, Praha 1
Čas zkoušky
student
vedoucí práce
oponent
09.30 – 10.15
Leitl Bořek
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc., FJFI ČVUT
Mgr. Vladimír Weinzettl,Ph.D.,ÚFP AV ČR
Student se dostaví 20 minut před časem zkoušky.
Složení komise SZZ
Předseda komise:
Místopředseda komise:
Členové komise:
prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
prof. Ing. Jiří Limpouch, CSc.
Ing. Ivan Ďuran, Ph.D.
doc. Ing. Milan Kálal, CSc.
prof. Ing. Jaroslav Král, CSc.
prof. RNDr. Pavel Kubeš, CSc.
doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.
Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
RNDr. Vladimír Wagner, CSc.
Povinné předměty:
Základy fyziky plazmatu
Volitelné předměty:
Elektrodynamika
Transportní jevy a Nerovnovážné systémy
Vakuová fyzika a technika
Základy jaderné fyziky
V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., §47b) a Příkazem rektora č. 6/2006 jsou závěrečné práce
odevzdané k obhajobě nejméně 5 pracovních dní před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení
veřejnosti v tištěné podobě na pracovišti, kde se bude konat obhajoba.
Student zvolil předmět: ZFP, reprobace
Katedra fyziky
Břehová 7, 115 19 PRAHA 1
Tel.:
(420-2)-2435 8261
E-mail: [email protected]
Fax:
(420-2)-2232 0861
Státní závěrečné zkoušky
2014/2015
Bakalářské studium
oboru Fyzikální inženýrství, zaměření Fyzikální technika
Harmonogram dne 3.2.2015, místnost č. 111 (1.patro), Břehová 7, Praha 1
Čas zkoušky
student
vedoucí práce
oponent
09.00 - 10.30
10.30 - 11.30
Renfusová Stanislava
Vlková Kateřina
Ing. Mária Čarná, FJFI ČVUT
Ing. Mária Čarná, FJFI ČVUT
Ing. Marcela Mikeštíková, Ph.D., FzÚ, AV ČR
Ing. Marcela Mikeštíková, Ph.D., FzÚ, AV ČR
Student se dostaví 20 minut před časem zkoušky.
Složení komise SZZ
Předseda komise:
prof. Ing. Goce Chadzitaskos, CSc.
Místopředseda komise:
doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.
Členové komise:
Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D.
RNDr. Petr Chaloupka, Ph.D.
prof. Ing. Igor Jex, DrSc.
prof. Ing. Jaroslav Král, CSc.
doc. Ing. Martin Kropík, CSc.
RNDr. Vladimír Wagner, CSc.
Povinné předměty:
Experimentální fyzika
Volitelné předměty:
Návrh a řízení experimentů
Vakuová fyzika a technika
Základy jaderné fyziky
V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., §47b) a Příkazem rektora č. 6/2006 jsou závěrečné práce
odevzdané k obhajobě nejméně 5 pracovních dní před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení
veřejnosti v tištěné podobě na pracovišti, kde se bude konat obhajoba.
Studenti zvolili předmět: Renfusová – ZAJF, Vlková – EXF, reprobace
Download

Katedra fyziky