strana
Sazebník poplatků
1
Smlouvy uzavřené do 31. 10. 2010
platný od 1. 10. 2010
Diners Club Czech, s.r.o., Široká 5/36, 110 00 Praha 1, IČ: 25705369, DIČ: CZ25705369, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62816, Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 3849-018/2700, tel.: +420 255 712 712, e-mail: [email protected], www.dinersclub.cz
Soukromé karty Diners Club
Diners Club Classic – hlavní karta
4000 CZK
Diners Club Classic – dodatková karta
2000 CZK
Diners Club ČSA – hlavní karta
6 000 CZK (Pro členy OK plus 4 000 CZK)
Diners Club ČSA – dodatková karta
3 000 CZK (Pro členy OK plus 2 000 CZK)
Diners Club Golf – hlavní karta
6 000 CZK (Pro členy ČGF 4 000 CZK)
Diners Club Golf – dodatková karta
3 000 CZK (Pro členy ČGF 2 000 CZK)
Diners Club Golfprofi – hlavní karta
4 000 CZK (Pouze pro členy Golfprofi)
Diners Club Golfprofi – dodatková karta
2 000 CZK (Pouze pro členy Golfprofi)
Diners Club Letuška – hlavní karta
Diners Club Letuška – dodatková karta
0 CZK (+ 95 CZK měsíčně)
500 CZK (+ 95 CZK měsíčně)
Diners Club Mercury’s – hlavní karta
3 000 CZK (Pouze pro členy Mercury’s clubu)
Diners Club White – hlavní karta
1 490 CZK
Diners Club White – dodatková karta
790 CZK
Diners Club Weco – hlavní karta
4 000 CZK
Diners Club Weco – dodatková karta
2 000 CZK
Poplatky se účtují ročně v CZK.
Firemní karty Diners Club
Diners Club Classic
4 000 CZK
Diners Club ČSA
6 000 CZK (Pro členy OK plus 4 000 CZK)
Diners Club Golf
6 000 CZK (Pro členy ČGF 4 000 CZK)
Diners Club Golfprofi
4 000 CZK (Pouze pro členy Golfprofi)
Diners Club Letuška
Diners Club Weco
0 CZK (+ 95 CZK měsíčně)
4 000 CZK
Diners Club Lodged Account
0 CZK
Diners Club Road Account
0 CZK (+ 75 CZK měsíčně)
Poplatky se účtují ročně v CZK.
Služby zahrnuté v ceně karty:
Komplexní cestovní pojištění a asistenční služby pro držitele karty a jeho spolucestující (nelze pro karty DC LA a DC RA)
Vstup do letištních VIP salónků * (nelze pro karty DC LA a DC RA)
Možnost načítání mil do programu OK plus Českých Aerolinií (pouze u karet DC ČSA)
Správa kartového účtu
Služba eAccount (nelze pro karty DC LA a DC RA)
Aktivace PIN kódu (nelze pro karty DC LA a DC RA)
Změna PIN kódu na zádost držitele karty (nelze pro karty DC LA a DC RA)
Dočasná změna výše Limitu na Kartu
Trvalá změna výše Limitu na Kartu
Pokračování na straně 2 –>
strana
Sazebník poplatků
2
Smlouvy uzavřené do 31. 10. 2010
platný od 1. 10. 2010
Diners Club Czech, s.r.o., Široká 5/36, 110 00 Praha 1, IČ: 25705369, DIČ: CZ25705369, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62816, Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 3849-018/2700, tel.: +420 255 712 712, e-mail: [email protected], www.dinersclub.cz
Služby zahrnuté v ceně karty (pokr.):
Blokace karty při ztrátě / odcizení
Dočasná blokace karty
Odblokování karty
Vystavení náhradní karty v případě ztráty / odcizení
Doručení náhradní karty po celém světě do 24 hodin
Zajištění výplaty nouzové hotovosti do 500 USD
Měsíční zasílání výpisu transakcí (pro karty DC Letuška 30 CZK měsíčně)
Vyhotovení a zaslání duplikátu výpisu
Zasílání DC Magazine **
Doplňkové služby a ostatní poplatky
Změna typu karty ***
Poplatek za výběr hotovosti z bankomatu ****
Možnost načítání mil do programu OK plus Českých Aerolinií
1000 CZK ( jednorázově)
39 CZK + 2 % (z vybírané částky v ČR i zahraničí)
500 CZK (ročně – pouze u karet DC Letuška)
Sankční poplatky a smluvní pokuty
Sankční poplatek
2 % p. m. (měsíčně z dlužné částky)
Poplatek za vystavení upomínky – 1. upomínka / každá další upomínka
150 CZK / 450 CZK
* Vstup do VIP salónku je zpoplatněn částkou 490 CZK, avšak za předpokladu, že držitel použil v předchozích 60 dnech před dnem vstupu do salónku
kartu Diners Club na alespoň 1 transakci, je částka držiteli na stejném výpise zároveň refundována. Refundace se nevztahuje na karty DC White.
** Možnost odběru
*** Na žádost klienta
**** Při výběru hotovosti na výplatním místě (Cash Advance) je poplatek 4 % za vykonanou transakci.
Download

Sazebník poplatků. Pro smlouvy uzavřené do 31. 10