Vedlejší specializace FINANČNÍ INŽENÝRSTVÍ (nelze pro obor FG)
Garant: Doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
I. Povinné předměty – 18 kreditů
Ident
1BP426*
1BP404*
nebo
Název předmětu
Finanční deriváty I
Kapitálové trhy II (nelze pro obory BP, FI)
nebo
EC
3
6
h
2
4
1BP414*
1BP438*
1BP453*
1BP452*
Teorie a praxe dluhopisů a
Stochastické modelování
Computational Finance
Credit Risk Management and Modeling
3
3
6
3
2
2
4
2
EC
4
4
3
4
3
6
6
4
3
3
6
6
6
6
h
3
3
2
2
2
4
4
3
2
2
4
4
4
4
Ukončení
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
* z předmětů označených hvězdičkou se skládá státní zkouška.
II. Volitelné předměty – 12 kreditů
Ident
1BP411
1BP432
1BP434
1BP451
1BP439
1BP403
1MT401
1MT403
1MT451
1FP407
1FP412
1FU572
4ST432
4MM401
Název předmětu
Risk management
Analýzy trhu cenných papírů
Oceňování derivátů
Finanční deriváty II (anglicky)
Kvantitativní řízení portfolia aktiv
Bankovnictví II
Monetární makroanalýza
Teorie a praxe řízení aktiv
Ekonomická analýza a prognóza
Finanční řízení a investiční rozhodování
Oceňování podniku II
Účetnictví bank a vykazování finančních nástrojů
Modely ekonomických a finančních časových řad
Výpočetní metody ve financích
Ukončení
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
zkouška
Download

Vedlejší specializace FINANČNÍ INŽENÝRSTVÍ (nelze pro obor FG