1998
Zahájení činnosti pod hlavičkou BDR, s.r.o. Výhradní zastoupení
tradičního německého výrobce pojezdových kol, spol.
RHOMBUS Rollen. Zakázkové montážně výrobní operace pro
tohoto partnera.
1999-2001
Dosažení předních pozic na trhu pojezdových kol. Navázání
silných obchodních vztahů převážně v oblastech
přístrojové
a zdravotnické techniky.
2002
Převedení aktivit pod hlavičku sesterské společnosti VALVE
CONTROL, s. r. o. z důvodu optimalizace provozních procesů.
2003
Implementace moderního informačního systému QI a další
zlepšení interních procesů.
2004
Výstavba nového sídla společnosti a skladových ploch. Výrazné
navýšení skladových zásob a zkrácení dodacích lhůt.
2005
Certifikace systému managementu jakosti dle ISO 9001:2000
2006
Spuštění e-shopu na webových stránkách
www.pojezdova-kola.cz
2007
Přístavba nových skladových a kancelářských prostor.
2008
10. výročí vstupu na trh. Registrace ochranné známky
POJEZDOVÁ-KOLA.CZ. Rozšíření pracovního týmu.
Pavel Drgáč
obchodní oddělení
Telefon: +420 572 632 893
E-mail: [email protected]
SKYPE: valve-pavel
Poskytneme poradenství při výběru vhodných typů kol a rádi Vám zpracujeme
cenovou nabídku. Pokud Vám nevyhovují typy prezentované v našem katalogu,
využijeme našich širokých kontaktů pro vyhledání těch pravých - k uspokojení
Vašich potřeb.
Veronika Slámečková
[email protected]
Výběrová kritéria
1
Chemická odolnost materiálů
2
Samostatná kola - technické info
3
Kladky - technické info
5
Symboly
6
Kladky pro otáčivá křesla
7
Nábytkové kladky
8
Lehké přístrojové kladky
12
Dvojité přístrojové kladky
18
Přístrojové kladky
19
Celoplastové kladky
31
Kladky pro zdravotnická lůžka
33
Transportní kladky
35
Vysokoteplotní kladky
51
Vysokoteplotní nerezové kladky
52
Nerezové přístrojové kladky
53
Nerezové transportní kladky
56
Vysokozátěžové kladky
59
Nízkoprofilové kladky
69
Lešeňové kladky
70
Kladky pro nákupní vozíky
71
Další produkty
71
Samostatná kola
72
Příslušenství
81
03
Pneumatika
Pneumatika je tvořena duší a pláštěm. Používá se v kombinaci
s plastovými a ocelovými disky. Její využití je vhodné zejména
na velmi nerovných a nezpevněných površích a tam, kde je
nutné zajistit plynulý pojezd. Pro správnou funkčnost a životnost
je nutno kontrolovat předepsané nahuštění.
Litý polyuretan Shore A93
Je materiál vhodný pro vysoké zátěže, kde není garantován
zcela rovný povrch podlahy. Nanáší se litím na hliníkové nebo
litinové disky. Jeho výhodou je vysoká elesticita, otěruvzdornost,
odolnost vůči natržení a chemickému opotřebení. Standardní
tvrdost Shore A93 neumožňuje překonávání největších
nerovností jako např. pryž. Dokáže však velmi dobře tlumit
pojezd i při enormním zatížení a to s velmi nízkým valivým
odporem. Provoz je bezestopý.
Elastická pryž Shore A75
Je pryž vyšší jakosti, která se vyznačuje vyšší zpětnou
elasticitou. Na disk kola se vulkanizuje nebo lisuje. Standardní
tvrdost je Shore A75. Měkčí povrch se projevuje plynulejším
pohybem po nerovnostech, tlumením vibrací a nízkou provozní
hlučností. Díky dobré přilnavosti je vhodná také pro hnací kola.
Ve srovnání s tvrdšími materiály však vykazuje vyšší valivý
odpor. Vyrábí se také v šedém, bezestopém provedení
a v různých tvrdostech.
Kolo sandwichové konstrukce
Spojuje výhody polyamidových kol (nízký valivý odpor,
mechanická odolnost) s tlumicí vlastností pryže. Ta však není
umístěna na obvodu kola, nýbrž v jeho střední části. Tím je
základní charakteristika polyamidových kol rozšířena o velmi
dobré tlumicí vlastnosti při pojezdu po nerovnostech.
Pryžová obruč
Nejběžnější materiál - pryžová obruč se lisuje na ocelové nebo
plastové disky. Běžně dostupná v černém a šedém bezestopém - provedení. Standardní tvrdost Shore A80 nabízí
tlumicí vlastnosti, umožňující pojezd i po nerovnostech s nízkou
hlučností. Oproti elastické pryži je náchylnější k nevratným
deformacím při statickém zatížení.
Polyproylen
Tvrdý materiál určený k pojezdu po rovných površích. Kola
se vyrábí vstřikováním. Pojíždí s minimálním valivým odporem
a dlouhodobá statická zátěž nedeformuje obvodový tvar. Je však
nutné zvážit jejich použití na nerovnostech, kdy spolu
s přenosem vibrací hrozí také zvýšená provozní hlučnost.
Cenově dostupnější varianta k odolnějším polyamidovým kolům.
TPE - termoplastická pryž
Je vstřikováním nanášena na polypropylenový disk, kde je
mechanicky zajištěna proti svlečení. Téměř výhradně se vyrábí
v šedém - bezestopém - provedení o tvrdosti Shore A80. Čelní
rádius běhounu umožňuje pojezd s nízkým odporem odvalování
a natáčení. Tlumí rázy při pohybu po nerovnostech.
Vstřikovaný polyamid PA6
Je materiál vysoké tvrdosti a houževnatosti pro vysoká zatížení
na rovných površích Kola se vyrábí vstřikováním. Na rovných
površích pojíždí s minimálním valivým odporem a dlouhodobá
statická zátěž nedeformuje obvodový tvar. Je však nutné zvážit
jejich použití na nerovnostech, kdy spolu s přenosem vibrací
hrozí také zvýšená provozní hlučnost. Jeho vysoká odolnost se
uplatňuje také v agresivním prostředí, v kombinaci s nerezovými
kladkami.
TPU - termoplastický polyuretan
Je nanášen na polypropylenové nebo polyamidové disky
vstřikováním s mechanickým zajištěním proti svlečení. Bez
ohledu na zbarvení je tento materiál bezestopý. Obvyklá tvrdost
Shore A90-D60. Oproti termoplastické pryži nabízí vyšší
mechanickou a chemickou odolnost. I při vyšší zátěži pojíždí
s minimálním valivým odporem a tlumí menší rázy.
Litina
Je vhodná pro vysoká zatížení při nešetrném zacházení. Odlitek
- běhoun kola - je přesoustružen a lakován. Na rovných površích
pojíždí s minimálním valivým odporem a dlouhodobá statická
zátěž nedeformuje obvodový tvar. Po nerovnostech nepojiždí
optimálně, ale kola jsou odolná i vůči mechanickým rázům
a teplotám do 600°C. Je nutno zvážit případné nebezpečí
poškození pojížděných povrchů a hlučnost provozu.
4
Fenolová směs
Tvrdý materiál určený k pojezdu po rovných površích, vyvinutý
pro použití v extrémních teplotách -40°C/+400°C. Kola se vyrábí
vstřikováním. Pojíždí s minimálním valivým odporem a
dlouhodobá statická zátěž nedeformuje obvodový tvar.
Je však nutné zvážit jejich použití na nerovnostech, kdy spolu
s přenosem vibrací hrozí také zvýšená provozní hlučnost. Pro
snížení valivého odporu se dodávají kluzná ložiska
s teflonem.
Elektricky vodivá obruč R≤10 Ω
Je definována velikostí odporu, kdy obvykle nevodivé materiály
běhounu resp. obruče (pryž, polyuretan) umožňují díky
speciálním aditivům svod statického náboje.
Elastický polyuretan Shore A85
Je materiál vhodný pro vyšší zátížení s pojezdem po nerovných
površích. Nanáší se litím na hliníkové nebo litinové disky nebo
vstřikováním na disky z plastů. Jeho výhodou je vysoká
elesticita, otěruvzdornost, odolnost vůči natržení a chemickému
opotřebení. Při tvrdosti Shore A85 a robustnosti běhounu
umožňuje plynule a tiše překonávat nerovnosti. Zároveň si
zachovává dlouhou životnost. Oproti pryži má nižší valivý odpor
a je bezestopý.
05
UPEVNĚNÍ
Pro použití kladek a jejich spojení s konstrukcí nabízíme několik typů standardních
upevnění. Pro všechny platí zásada, že je nutno připravit montážní plochu s
dostatečnou pevností tak, aby řádným připojením nebyla ovlivněna funčnost kola a
kladky.
Montážní deska
Upevnění vhodné pro spojení s většími konstrukčními
plochami. Desky mají obvykle 4 otvory oválného tvaru
pro šrouby. Tento typ upevnění má nejvyšší pevnost
a zajišťuje správnou polohu kladky bez hrozby
vychýlení. Proto je vhodný pro pevné kladky a kladky
se směrovou blokací, kde správná poloha přímo
ovlivňuje vzájemnou souosost a geometrii pojezdu.
průměr kola
celková výška
šířka obruče
přesazení
průměr upevňovacího otvoru
Otvor pro šroub
Tento typ upevnění je preferován pro spojení
s trubkami, kde je žádoucí minimální půdorysná
zástavba. Do horního otvoru pouzdra, procházejícího
otočným ložiskem, se vkládá šroub doporučeného
průměru o libovolné délce pro upevnění
ke konstrukci. Vložení dlouhých šroubů je podmíněno
demontáží kola z důvodu nedostatku prostoru
ke zpříčení. U kladek s blokací směru je nutno zvážit
možné vychýlení z uvažovaného přímého směru.
U pevných kladek není tento typ standardně nabízen.
vnější rozměry montážní desky
rozteče děr pro šrouby
průměr upevňovacíh otvoru
nosnost
Roztažné pouzdro
Je příslušenství kladky s otvorem pro šroub. Tvoří ho
šroub s maticí, které mezi sebou svírají dva konusy,
jež se dotahováním přibližují a rozevírají kruhové
nebo čtyřhranné pouzdro a vytváří tlak pro upevnění v
trubce. Pro pevné spojení musí být tlak vytvořený
roztažením dostatečný, ale zároveň přiměřený, aby
nešlo k roztržení trubky. Tlak pouzdra může v
závislosti na využití kladky kolísat a pro dlohou
životnost je nutno jej kontrolovat. U kladek s blokací
směru je nutno zvážit možné vychýlení z
uvažovaného přímého směru.
Dřík, čep
Dřík nebo-li čep je využíván pro spojení s trubkami
nebo standardizovanými plastovými pouzdry pouhým
vsunutím. Zajištění spojení je řešeno šroubem,
vloženým do příčného závitu v čepu. Druhou
variantou zajištění spoje je tření mezi konstrukcí
a pojistným kroužkem, umístěným v drážce čepu.
Montáž je velmi jednoduchá a rychlá. U kladek
s blokací směru je nutno zvážit možné vychýlení
z uvažovaného přímého směru.
vnitřní průměr
šířka náboje
šířka běhounu
šířka kladky
základní výška (bez upevňovacího prvku)
přesazení
průměr základny
průměr otvoru pro upevňovací prvek
Čep se závitem
Také tento typ upevnění je preferován spíše pro
spojení s trubkami. V kladce je integrován čep
se závitem, který je určen k přímé montáži do
konstrukce. Průměry a délky závitu jsou
standardizovány. Pro dotažení dodáváme snížený
klíč, který má stejnou sílu jako šestihran kladky.
průměr dříku
vnější rozměry montážní desky
rozteče děr pro šrouby
průměr upevňovacího otvoru
celková výška
06
KLADKY PRO OTÁČIVÁ KŘESLA
!
!
!
!
!
!
polyamidové pouzdro
...00G - polyamidová kola s kluzným ložiskem
...04G - polyamidový disk s kluzným ložiskem a bezestopým TPU běhounem, Shore A96
...06G - polyamidový disk s kluzným ložiskem a bezestopým TPE běhounem, Shore A90
v souladu s EN 12529
atesty BIFMA a LGA
otočná kladka
260a00G050xX
50
7-8
53
54
19
35
10
50
otočná kladka se samočinnou brzdou kol bez zatížení
260u00G050xX
50
7-8
53
54
19
35
10
50
50
7-8
53
54
19
35
10
50
otočná kladka
260a06G050rX
otočná kladka se samočinnou brzdou kol bez zatížení
260u06G050rX
50
7-8
53
54
19
35
10
50
50
7-8
53
58
18
38 *
10
50
58
18
38 *
10
50
otočná kladka
270a00G050xX
otočná kladka se samočinnou brzdou kol bez zatížení
270u00G050xX
50
7-8
53
otočná kladka se samočinnou brzdou kol při zatížení
270l00G050xX
50
7-8
53
59
19
38 *
10
50
50
7-8
53
58
18
38 *
10
50
58
18
38 *
10
50
otočná kladka
270a06G050rX
otočná kladka se samočinnou brzdou kol bez zatížení
270u06G050rX
50
7-8
53
otočná kladka se samočinnou brzdou kol při zatížení
270l06G050rX
50
7-8
53
59
19
38 *
10
50
65
7
53
69
22,5
36 **
10
50
otočná kladka
290a00G065xX
otočná kladka se samočinnou brzdou kol bez zatížení
290u00G065xX
65
7
53
70
22,5
36 **
10
50
65
7
53
69
22,5
36 **
10
50
70
22,5
36 **
10
50
otočná kladka
290a04G065vX
otočná kladka se samočinnou brzdou kol bez zatížení
290u04G065vX
65
7
53
* - průměry základny 27,5 mm; 36 mm; 38 mm; 41,5 mm; 44,5 mm; 50 mm
** - průměry základny 18 mm; 28 mm; 36 mm; 41 mm
VARIANTY
00G...a
Elektricky vodivá
polyamidová kola
s kluzným ložiskem,
R≤104 Ω.
07
04G...y
Polyamidový disk
s kluzným ložiskem
a bezestopým elektricky
vodivým TPU běhounem,
R≤104 Ω, Shore A96.
06G...a
Polyamidový disk
s kluzným ložiskem
a bezestopým elektricky
vodivým TPE běhounem,
R≤104 Ω, Shore A90.
NÁBYTKOVÉ KLADKY
!
!
!
!
!
polyamidové pouzdro
...00G - polyamidová kola s kluzným ložiskem
...04G - polyamidový disk s kluzným ložiskem a bezestopým TPU běhounem, Shore A96
v souladu s EN 12528
atesty LGA
otočná kladka
280a00G030xX
30
9,5
40
30
15
14
8
50
30
9,5
40
30
15
14
8
50
otočná kladka s brzdou kol
280b00G030xX
otočná kladka
282a00G040xX
40
8
34,5
41
12,5
11
7
30
282a00G050xX
50
7-8
53
54
19
16
10
50
54
19
16
10
50
otočná kladka se samočinnou brzdou kol bez zatížení
282u00G050xX
50
7-8
53
otočná kladka se samočinnou brzdou kol při zatížení
282l00G050xX
50
7-8
53
55
19
16
10
50
50
7-8
53
54
19
16
10
50
50
7-8
53
54
19
16
10
50
54
19
16
10
50
otočná kladka s brzdou kol
282b00G050xX
otočná kladka
282a04G050vX
otočná kladka se samočinnou brzdou kol bez zatížení
282u04G050vX
50
7-8
53
otočná kladka se samočinnou brzdou kol při zatížení
282l04G050vX
50
7-8
53
55
19
16
10
50
50
7-8
53
54
19
16
10
50
otočná kladka s brzdou kol
282b04G050vX
VARIANTY
00G...a
Elektricky vodivá
polyamidová kola
s kluzným ložiskem,
R≤104 Ω.
04G...y
Polyamidový disk
s kluzným ložiskem
a bezestopým elektricky
vodivým TPU běhounem
R≤104 Ω, Shore A96.
08
UPEVNĚNÍ A CELKOVÉ VÝŠKY KLADEK
PZ1
PZ2
PZ3
GA12 GB12 GB15 GC15 GC16 SA13 SA22 SB13 SC22 SC30 SD22
260a00G050xX
57
54
57
260u00G050xX
57
54
57
260a06G050rX
57
54
57
260u06G050rX
57
54
57
270a00G050xX
60
58
60
270u00G050xX
60
58
60
270l00G050xX
61
270a06G050rX
60
58
60
270u06G050rX
60
58
60
270l06G050rX
61
290a00G065xX
71
69
71
290u00G065xX
72
70
72
290a04G065vX
71
69
71
290u04G065vX
72
70
72
280a00G030xX
38
38
280b00G030xX
38
38
282a00G040xX
49
49
282a00G050xX
45
62,5
34
34
34
34
45
62,5
282u00G050xX
41
60,5
UZ1
UZ2
61
61
30
37
37
30
37
37
41
60,5
62,5
282l00G050xX
57
54
57
54
58,5
57
48
48
63,5
63,5
57
58,5
282b00G050xX
62,5
62,5
60,5
60,5
57
54
57
63,5
63,5
282a04G050vX
62,5
62,5
60,5
60,5
57
54
57
63,5
63,5
57
54
57
63,5
63,5
282u04G050vX
282l04G050vX
282b04G050vX
58,5
62,5
62,5
60,5
PZ1
60,5
57
38x38
29x29
25x25
PZ2
58,5
54
57
42x42
32x32
28x28
PZ3
28x28
19x19
5
4,
Ø10
SC30
SD22
22
Ø10
SC22
13
UZ1
UZ2
45
32
18
10
15
Ø4
09
3,5
3,5
30
22
15
12
4
4
6,5
Ø8
6,5
SB13
M10
GC15
16
Ø7
GC16
4
SA22
GB15
22
Ø7
13
SA13
M10
M8
M8
15
GB12
12
M6
5
5
GA12
Ø11
NÁBYTKOVÉ KLADKY
!
!
!
!
!
polyamidové pouzdro
polyamidová kola s kluzným ložiskem
v souladu s EN 12528, 12529, 12530
barevné provedení RAL 9004
atest LGA
otočná kladka
290a00G050xXPZ3
50
7
53
61
19
18
42x42
32x32/28x28
5
40
290a00G065xXPZ3
65
7
53
74,5
22,5
18
42x42
32x32/28x28
5
50
otočná kladka s brzdou kol
290b00G050xXPZ3
50
7
53
61
19
18
42x42
32x32/28x28
5
35
290b00G065xXPZ3
65
7
53
74,5
22,5
18
42x42
32x32/28x28
5
50
290a00G050xXGC15
50
7
53
59
19
18
M10x15
40
290a00G065xXGC15
65
7
53
72,5
22,5
18
M10x15
50
otočná kladka
otočná kladka s brzdou kol
290b00G050xXGC15
50
7
53
59
19
18
M10x15
35
290b00G065xXGC15
65
7
53
72,5
22,5
18
M10x15
50
290a00G050xXSD22
50
7
53
56
19
18
ø11x22
40
290a00G065xXSD22
65
7
53
69,5
22,5
18
ø11x22
50
otočná kladka
otočná kladka s brzdou kol
290b00G050xXSD22
50
7
53
56
19
18
ø11x22
35
290b00G065xXSD22
65
7
53
69,5
22,5
18
ø11x22
50
VARIANTY
290...9006
Barevné provedení RAL 9006.
00G...a
Elektricky vodivá
polyamidová kola
s kluzným ložiskem,
R≤104 Ω.
00I
Nerezové provedení ocelových
částí. Polyamidová kola
s kluzným ložiskem.
10
NÁBYTKOVÉ KLADKY
!
!
!
!
!
polyamidové pouzdro
polyamidový disk s kluzným ložiskem a bezestopým TPU běhounem, Shore A96
v souladu s EN 12528, 12529, 12530
barevné provedení RAL 9006
atest LGA
otočná kladka
290a04G050vXPZ3
50
7
53
61
19
18
42x42
32x32/28x28
5
40
290a04G065vXPZ3
65
7
53
74,5
22,5
18
42x42
32x32/28x28
5
50
290a04G075vXPZ3
75
10
54
88,5
23,5
22
42x42
32x32/28x28
5
75
290a04G100vXPZ4
100
10
57
124
36,5
36
55x55
42x42/40x40
6
100
290a04K125vXPZ4
125
11
67
150
43
48
55x55
42x42/40x40
6
100
otočná kladka s úplnou blokací
290b04G050vXPZ3*
50
7
53
61
19
18
42x42
32x32/28x28
5
35
290b04G065vXPZ3*
65
7
53
74,5
22,5
18
42x42
32x32/28x28
5
50
290h04G075vXPZ3
75
10
54
88,5
23,5
22
42x42
32x32/28x28
5
75
290h04G100vXPZ4
100
10
57
124
36,5
36
55x55
42x42/40x40
6
100
290h04K125vXPZ4
125
11
67
150
43
48
55x55
42x42/40x40
6
100
290a04G050vXGC15
50
7
53
59
19
18
M10x15
40
290a04G065vXGC15
65
7
53
72,5
22,5
18
M10x15
50
290a04G075vXGC15
75
10
54
86,5
23,5
22
M10x15
75
290a04G100vXGC15
100
10
57
121
36,5
36
M10x15
100
290a04K125vXGC15
125
11
67 146,5
43
48
M10x15
100
otočná kladka
otočná kladka s úplnou blokací
290b04G050vXGC15*
50
7
53
59
19
18
M10x15
35
290b04G065vXGC15*
65
7
53
72,5
22,5
18
M10x15
50
290h04G075vXGC15
75
10
54
86,5
23,5
22
M10x15
75
290h04G100vXGC15
100
10
57
121
36,5
36
M10x15
100
290h04K125vXGC15
125
11
67 146,5
43
48
M10x15
100
290a04G050vXSD22
50
7
53
56
19
18
ø11x22
40
290a04G065vXSD22
65
7
53
69,5
22,5
18
ø11x22
50
290a04G075vXSD22
75
10
54
83,5
23,5
22
ø11x22
75
290a04G100vXSD22
100
10
57 116,5
36,5
36
ø11x22
100
290a04K125vXSD22
125
11
67 142,5
43
48
ø11x22
100
otočná kladky
otočná kladka s úplnou blokací
290b04G050vXSD22*
50
7
53
56
19
18
ø11x22
35
290b04G065vXSD22*
65
7
53
69,5
22,5
18
ø11x22
50
290h04G075vXSD22
75
10
54
83,5
23,5
22
ø11x22
75
290h04G100vXSD22
100
10
57 116,5
36,5
36
ø11x22
100
290h04K125vXSD22
125
11
67 142,5
43
48
ø11x22
100
* s brzdou kol
VARIANTY
290...9003
Barevné provedení
RAL 9003.
11
290...7035
Barevné provedení
RAL 7035.
290...9004
Barevné provedení
RAL 9004.
04G...y
Polyamidový disk s kluzným
ložiskem a bezestopým el.
vodivým TPU běhounem
R≤104 Ω, Shore A96.
00I
Nerezové provedení ocelových
částí. Polyamidový disk
s kluzným ložiskem a bezestopým
TPU běhounem, Shore A96.
LEHKÉ PŘÍSTROJOVÉ KLADKY
!
!
!
!
ocelové pozinkované pouzdro
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
polypropylenový disk s kluzným ložiskem a bezestopým TPE běhounem, Shore A90
ocelové pozinkované boční krytky
otočná kladka
330a41G050rZPS*
50
17
68,5
25,5
45x45
33x33
5
35
331a41G075rZPC2
75
21,5
103
25
60x60
46x46/38x38
6
50
331a41G100rZPC2
100
23
125
26
60x60
46x46/38x38
6
50
331a41G125rZPC2
125
29
155
33,5
60x60
46x46/38x38
6
50
otočná kladka s brzdou kola
330b41G050rZPS*
50
17
68,5
25,5
45x45
33x33
5
35
331b41G075rZPC2
75
21,5
103
25
60x60
46x46/38x38
6
50
331b41G100rZPC2
100
23
125
26
60x60
46x46/38x38
6
50
331b41G125rZPC2
125
29
155
33,5
60x60
46x46/38x38
6
50
50
17
68,5
45x45
33x33
5
35
336a41G075rZPC2
75
21,5
103
60x60
46x46/38x38
6
50
336a41G100rZPC2
100
23
125
60x60
46x46/38x38
6
50
17
66
25,5
10
35
21,5 101,5
25
10
50
pevná kladka
335a41G050rZPS*
otočná kladka
330a41G050rZLC*
50
331a41G075rZLC2
75
331a41G100rZLC2
100
23
123
26
10
50
331a41G125rZLC2
125
29
153
33,5
10
50
17
66
25,5
10
35
21,5 101,5
25
10
50
otočná kladka s brzdou kola
330b41G050rZLC*
50
331b41G075rZLC2
75
331b41G100rZLC2
100
23
123
26
10
50
331b41G125rZLC2
125
29
153
33,5
10
50
*- standardně bez bočních krytek
VARIANTY
00G...z
Polypropylenové kolo s kluzným ložiskem.
12
LEHKÉ PŘÍSTROJOVÉ KLADKY
!
!
!
ocelové pozinkované pouzdro
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
polypropylenový disk s kluzným ložiskem a bezestopým TPE běhounem, Shore A85
otočná kladka
344a29G050rZPC
50
20
69
24
60x60
48x48/38x38
6,3
40
344a29G075rZPC
75
25
100
28
60x60
48x48/38x38
6,3
60
344a29G100rZPE
100
27
134
37
76x76
60x60/50x50
8,5
80
344a29G125rZPE
125
27
157
45
76x76
60x60/50x50
8,5
90
otočná kladka s úplnou blokací
344h29G050rZPC
50
20
69
16
60x60
48x48/38x38
6,3
40
344h29G075rZPC
75
25
100
32
60x60
48x48/38x38
6,3
60
344h29G100rZPE
100
27
134
35
76x76
60x60/50x50
8,5
80
344h29G125rZPE
125
27
157
41
76x76
60x60/50x50
8,5
90
50
20
69
60x60
48x48/38x38
6,3
40
343a29G075rZPC
75
25
100
60x60
48x48/38x38
6,3
60
343a29G100rZPE
100
27
134
76x76
60x60/50x50
8,5
80
343a29G125rZPE
125
27
157
76x76
60x60/50x50
8,5
90
344a29G050rZLC
50
20
68
24
10,5
40
344a29G075rZLC
75
25
98
28
10,5
60
344a29G100rZLC
100
27
131
37
10,5
80
344a29G125rZLC
125
27
154
45
10,5
90
pevná kladka
343a29G050rZPC
otočná kladka
otočná kladka s úplnou blokací
29G...a
Polypropylenový disk
s kluzným ložiskem
a bezestopým elektricky
vodivým TPE běhounem
R≤104 Ω, Shore A80.
13
344h29G050rZLC
50
20
68
16
10,5
40
344h29G075rZLC
75
25
98
32
10,5
60
344h29G100rZLC
100
27
131
35
10,5
80
344h29G125rZLC
125
27
154
41
10,5
90
...ZRxx
Upevňovací roztažné pouzdro.
Viz str.81.
LEHKÉ PŘÍSTROJOVÉ KLADKY
!
!
!
!
ocelové pozinkované pouzdro
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
polypropylenový disk s kluzným ložiskem a bezestopým TPE běhounem, Shore A85
ocelové pozinkované boční krytky
otočná kladka
344a29G050rZPC2
50
20
69
24
60x60
48x48/38x38
6,3
40
344a29G075rZPC2
75
25
100
28
60x60
48x48/38x38
6,3
60
344a29G100rZPE2
100
27
134
37
76x76
60x60/50x50
8,5
80
344a29G125rZPE2
125
27
157
45
76x76
60x60/50x50
8,5
90
otočná kladka s úplnou blokací
344h29G050rZPC2
50
20
69
16
60x60
48x48/38x38
6,3
40
344h29G075rZPC2
75
25
100
32
60x60
48x48/38x38
6,3
60
344h29G100rZPE2
100
27
134
35
76x76
60x60/50x50
8,5
80
344h29G125rZPE2
125
27
157
41
76x76
60x60/50x50
8,5
90
50
20
69
60x60
48x48/38x38
6,3
40
343a29G075rZPC2
75
25
100
60x60
48x48/38x38
6,3
60
343a29G100rZPE2
100
27
134
76x76
60x60/50x50
8,5
80
343a29G125rZPE2
125
27
157
76x76
60x60/50x50
8,5
90
344a29G050rZLC2
50
20
68
24
10,5
40
344a29G075rZLC2
75
25
98
28
10,5
60
344a29G100rZLC2
100
27
131
37
10,5
80
344a29G125rZLC2
125
27
154
45
10,5
90
pevná kladka
343a29G050rZPC2
otočná kladka
otočná kladka s úplnou blokací
29G...a
Polypropylenový disk
s kluzným ložiskem
a bezestopým elektricky
vodivým TPE běhounem
R≤104 Ω, Shore A80.
344h29G050rZLC2
50
20
68
16
10,5
40
344h29G075rZLC2
75
25
98
32
10,5
60
344h29G100rZLC2
100
27
131
35
10,5
80
344h29G125rZLC2
125
27
154
41
10,5
90
...ZRxx
Upevňovací roztažné pouzdro.
Viz str. 81.
Ocelové pozinkované
boční krytky.
14
LEHKÉ PŘÍSTROJOVÉ KLADKY
!
!
!
!
ocelové pozinkované pouzdro
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
polypropylenový disk s kuličkovým ložiskem a bezestopým TPE běhounem, Shore A85
plastové boční krytky
otočná kladka
344a29K050rZPC
50
20
69
24
60x60
48x48/38x38
6,3
40
344a29K075rZPC
75
25
100
28
60x60
48x48/38x38
6,3
60
344a29K100rZPE
100
27
134
37
76x76
60x60/50x50
8,5
80
344a29K125rZPE
125
27
157
45
76x76
60x60/50x50
8,5
90
otočná kladka s úplnou blokací
344h29K050rZPC
50
20
69
16
60x60
48x48/38x38
6,3
40
344h29K075rZPC
75
25
100
32
60x60
48x48/38x38
6,3
60
344h29K100rZPE
100
27
134
35
76x76
60x60/50x50
8,5
80
344h29K125rZPE
125
27
157
41
76x76
60x60/50x50
8,5
90
343a29K050rZPC
50
20
69
60x60
48x48/38x38
6,3
40
343a29K075rZPC
75
25
100
60x60
48x48/38x38
6,3
60
343a29K100rZPE
100
27
134
76x76
60x60/50x50
8,5
80
343a29K125rZPE
125
27
157
76x76
60x60/50x50
8,5
90
344a29K050rZLC
50
20
68
24
10,5
40
344a29K075rZLC
75
25
98
28
10,5
60
344a29K100rZLC
100
27
131
37
10,5
80
344a29K125rZLC
125
27
154
45
10,5
90
pevná kladka
otočná kladka
otočná kladka s úplnou blokací
...ZRxx
Upevňovací roztažné pouzdro.
Viz str. 81.
15
344h29K050rZLC
50
20
68
16
10,5
40
344h29K075rZLC
75
25
98
32
10,5
60
344h29K100rZLC
100
27
131
35
10,5
80
344h29K125rZLC
125
27
154
41
10,5
90
LEHKÉ PŘÍSTROJOVÉ KLADKY
!
!
!
ocelové pouzdro povrchově upravené zinkochromátem
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
polyamidový disk s kluzným ložiskem a bezestopou pryžovou obručí, Shore A80
otočná kladka
340a33G050bZPB
50
18
70
24
54x54
40x40
6,3
40
341a33G075bZPC
75
23
103
37
60x60
47x47/37x37
6,3
50
341a33G100bZPC
100
23
124
28
60x60
47x47/37x37
6,3
65
otočná kladka s úplnou blokací
340b33G050bZPB*
50
18
70
24
54x54
40x40
6,3
40
341h33G075bZPC
75
23
103
37
60x60
47x47/37x37
6,3
50
341h33G100bZPC
100
23
124
28
60x60
47x47/37x37
6,3
65
345a33G050bZPB
50
18
70
54x54
40x40
6,3
40
346a33G075bZPC
75
23
103
60x60
47x47/37x37
6,3
50
346a33G100bZPC
100
23
124
60x60
47x47/37x37
6,3
65
340a33G050bZLC
50
18
67
24
10,2
40
341a33G075bZLC
75
23
100
37
10,2
50
341a33G100bZLC
100
23
121
28
10,2
65
pevná kladka
otočná kladka
otočná kladka s úplnou blokací
340b33G050bZLC*
50
18
67
24
10,2
40
341h33G075bZLC
75
23
100
37
10,2
50
341h33G100bZLC
100
23
121
28
10,2
65
* - otočná kladka s brzdou kola
VARIANTY
...ZRxx
Upevňovací roztažné pouzdro.
Viz str. 81.
16
LEHKÉ PŘÍSTROJOVÉ KLADY
!
!
!
!
!
ocelové pouzdro povrchově upravené zinkochromátem
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
...33C - polyamidový disk s kuličkovýmI ložisky a bezestopou pryžovou obručí, Shore A80
...30C - ocelový zinkovaný disk s kuličkovými ložisky a bezestopou pryžovou obručí, Shore A80
ocelové pozinkované boční krytky
otočná kladka
340a33C050bZPB
50
18
70
24
54x54
40x40
6,3
40
341a33C075bZPC
75
23
103
37
60x60
47x47/37x37
6,3
50
341a30C100bZPC
100
23
124
28
60x60
47x47/37x37
6,3
65
otočná kladka s úplnou blokací
340b33C050bZPB*
50
18
70
24
54x54
40x40
6,3
40
341h33C075bZPC
75
23
103
37
60x60
47x47/37x37
6,3
50
341h30C100bZPC
100
23
124
28
60x60
47x47/37x37
6,3
65
345a33C050bZPB
50
18
70
54x54
40x40
6,3
40
346a33C075bZPC
75
23
103
60x60
47x47/37x37
6,3
50
346a30C100bZPC
100
23
124
60x60
47x47/37x37
6,3
65
340a33C050bZLC
50
18
67
24
10,2
40
341a33C075bZLC
75
23
100
37
10,2
50
341a30C100bZLC
100
23
121
28
10,2
65
pevná kladka
otočná kladka
otočná kladka s úplnou blokací
340b33C050bZLC*
50
18
67
24
10,2
40
341h33C075bZLC
75
23
100
37
10,2
50
341h30C100bZLC
100
23
121
28
10,2
65
*- otočná kladka s brzdou kola
VARIANTY
00G...x
Polyamidové kolo
s kluzným ložiskem.
17
30C...a
Ocelový zinkovaný disk
s kuličkovými ložisky
a bezestopou elektricky
vodivou pryžovou
obručí R≤104 Ω, Shore A80.
Ocelové pozinkované boční
krytky
...ZRxx
Upevňovací roztažné pouzdro.
Viz str. 81.
DVOJITÉ PŘÍSTROJOVÉ KLADKY
!
!
!
ocelové pozinkované pouzdro
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
polyamidový disk s kluzným ložiskem a bezestopou pryžovou obručí, Shore A80
otočná kladka
360a33G050bZPC
50
18
73
25
60x60
45x45/37x37
6,3
60
360a33G075bZPC
75
24
101
35
60x60
45x45/37x37
6,3
80
otočná kladka s úplnou blokací
360h33G050bZPC
50
18
73
26
60x60
45x45/37x37
6,3
60
360h33G075bZPC
75
24
101
32
60x60
45x45/37x37
6,3
80
360a33G050bZLC
50
18
73
25
10,1
60
360a33G075bZLC
75
24
98,5
35
10,1
80
otočná kladka
otočná kladka s úplnou blokací
360h33G050bZLC
50
18
73
26
10,1
60
360h33G075bZLC
75
24
98,5
32
10,1
80
VARIANTY
00G...x
Polyamidové kolo s kluzným
ložiskem.
33C...b
Polypropylenový disk s kuličkovými
ložisky a bezestopou pryžovou obručí,
Shore A80.
18
PŘÍSTROJOVÉ KLADKY
!
!
!
ocelové pozinkované pouzdro
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
polypropylenový disk s kluzným ložiskem a bezestopým TPE běhounem, Shore A80
otočná kladka
377a39G100rZPD
100
32
135
38
77x67 61,5x51,5/56x46,5
8,3
80
377a39G125rZPD
125
32
160
41
77x67 61,5x51,5/56x46,5
8,3
100
otočná kladka s úplnou blokací
377h39G100rZPD
100
32
135
38
77x67 61,5x51,5/56x46,5
8,3
80
377h39G125rZPD
125
32
160
41
77x67 61,5x51,5/56x46,5
8,3
100
otočná kladka se směrovou blokací
377r39G100rZPD
100
32
135
38
77x67 61,5x51,5/56x46,5
8,3
80
377r39G125rZPD
125
32
160
41
77x67 61,5x51,5/56x46,5
8,3
100
374a39G100rZPD
100
32
135
77x67 61,5x51,5/56x46,5
8,3
80
374a39G125rZPD
125
32
160
77x67 61,5x51,5/56x46,5
8,3
100
pevná kladka
29G...a
Polypropylenový disk
s kluzným ložiskem
a bezestopým elektricky
vodivým TPE běhounem
R≤104 Ω, Shore A80.
19
PŘÍSTROJOVÉ KLADKY
!
!
!
ocelové pozinkované pouzdro
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
polypropylenový disk s kluzným ložiskem a bezestopým TPE běhounem, Shore A80
otočná kladka
377a39G100rZLD
100
32
135
38
13
80
377a39G125rZLD
125
32
160
41
13
100
otočná kladka s úplnou blokací
377h39G100rZLD
100
32
135
38
13
80
377h39G125rZLD
125
32
160
41
13
100
otočná kladka se směrovou blokací
29G...a
Polypropylenový disk
s kluzným ložiskem
a bezestopým elektricky
vodivým TPE běhounem
R≤104 Ω, Shore A80.
377r39G100rZLD
100
32
135
38
13
80
377r39G125rZLD
125
32
160
41
13
100
AD377 12/10 Z
Redukce upevňovacího
otvoru 13 mm / 11 mm.
...ZRxx
Upevňovací roztažné pouzdro.
Viz str. 81.
...Zxxx
Upevňovací dřík.
Viz str. 81.
20
PŘÍSTROJOVÉ KLADKY
!
!
!
!
ocelové pozinkované pouzdro
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
polypropylenový disk s kuličkovým ložiskem a bezestopým TPE běhounem, Shore A80
plastové boční krytky
otočná kladka
377a39K100rZPD
100
32
135
38
77x67 61,5x51,5/56x46,5
8,3
100
377a39K125rZPD
125
32
160
41
77x67 61,5x51,5/56x46,5
8,3
100
otočná kladka s úplnou blokací
377h39K100rZPD
100
32
135
38
77x67 61,5x51,5/56x46,5
8,3
100
377h39K125rZPD
125
32
160
41
77x67 61,5x51,5/56x46,5
8,3
100
otočná kladka se směrovou blokací
377r39K100rZPD
100
32
135
38
77x67 61,5x51,5/56x46,5
8,3
100
377r39K125rZPD
125
32
160
41
77x67 61,5x51,5/56x46,5
8,3
100
374a39K100rZPD
100
32
135
77x67 61,5x51,5/56x46,5
8,3
100
374a39K125rZPD
125
32
160
77x67 61,5x51,5/56x46,5
8,3
100
pevná kladka
29K...v
Polypropylenový disk
s kuličkovým ložiskem
a bezestopým TPU běhounem,
Shore A95.
Plastové boční krytky.
21
29K...a
Polypropylenový disk
s kuličkovým ložiskem
a bezestopým elektricky
vodivým TPE běhounem
R≤104 Ω, Shore A80.
Plastové boční krytky.
PŘÍSTROJOVÉ KLADKY
!
!
!
!
ocelové pozinkované pouzdro
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
polypropylenový disk s kuličkovým ložiskem a bezestopým TPE běhounem, Shore A80
plastové boční krytky
otočná kladka
377a39K100rZLD
100
32
135
38
13
100
377a39K125rZLD
125
32
160
41
13
100
otočná kladka s úplnou blokací
377h39K100rZLD
100
32
135
38
13
100
377h39K125rZLD
125
32
160
41
13
100
otočná kladka se směrovou blokací
29K...v
Polypropylenový disk
s kuličkovým ložiskem
a bezestopým TPU běhounem,
Shore A95.
Plastové boční krytky.
377r39K100rZLD
100
32
135
38
13
100
377r39K125rZLD
125
32
160
41
13
100
29K...a
Polypropylenový disk
s kuličkovým ložiskem
a bezestopým elektricky
vodivým TPE běhounem
R≤104 Ω, Shore A80.
Plastové boční krytky.
AD377 12/10 Z
Redukce upevňovacího
otvoru 13 mm / 11 mm.
...ZRxx
...Zxxx
Upevňovací roztažné pouzdro. Upevňovací dřík.
Viz str. 81.
Viz str. 81.
22
PŘÍSTROJOVÉ KLADKY
!
!
!
!
ocelové pozinkované pouzdro
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
ocelový zinkovaný disk s kuličkovými ložisky a bezestopou pryžovou obručí, Shore A80
ocelové pozinkované boční krytky
otočná kladka
377a32C100bZPD
100
32
135
38
77x67 61,5x51,5/56x46,5
8,3
80
377a32C125bZPD
125
32
160
41
77x67 61,5x51,5/56x46,5
8,3
100
otočná kladka s úplnou blokací
377h32C100bZPD
100
32
135
38
77x67 61,5x51,5/56x46,5
8,3
80
377h32C125bZPD
125
32
160
41
77x67 61,5x51,5/56x46,5
8,3
100
otočná kladka se směrovou blokací
377r32C100bZPD
100
32
135
38
77x67 61,5x51,5/56x46,5
8,3
80
377r32C125bZPD
125
32
160
41
77x67 61,5x51,5/56x46,5
8,3
100
374a32C100bZPD
100
32
135
77x67 61,5x51,5/56x46,5
8,3
80
374a32C125bZPD
125
32
160
77x67 61,5x51,5/56x46,5
8,3
100
pevná kladka
32C...a
Ocelový zinkovaný disk
s kuličkovými ložisky
a bezestopou elektricky
vodivou pryžovou obručí
R≤104 Ω, Shore A80.
Ocelové pozinkované
boční krytky.
23
PŘÍSTROJOVÉ KLADKY
!
!
!
!
ocelové pozinkované pouzdro
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
ocelový zinkovaný disk s kuličkovými ložisky a bezestopou pryžovou obručí, Shore A80
ocelové pozinkované boční krytky
otočná kladka
377a32C100bZLD
100
32
135
38
13
80
377a32C125bZLD
125
32
160
41
13
100
otočná kladka s úplnou blokací
377h32C100bZLD
100
32
135
38
13
80
377h32C125bZLD
125
32
160
41
13
100
otočná kladka se směrovou blokací
32C...a
Ocelový zinkovaný disk
s kuličkovými ložisky
a bezestopou elektricky
vodivou pryžovou obručí
R≤104 Ω, Shore A80.
Ocelové pozinkované
boční krytky.
377r32C100bZLD
100
32
135
38
13
80
377r32C125bZLD
125
32
160
41
13
100
AD377 12/10 Z
Redukce upevňovacího
otvoru 13 mm / 11 mm.
...ZRxx
Upevňovací roztažné pouzdro.
Viz str. 81.
...Zxxx
Upevňovací dřík.
Viz str. 81.
PŘÍSTROJOVÉ KLADKY
!
!
!
ocelové pouzdro povrchově upravené zinkochromátem
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
polypropylenový disk s kluzným ložiskem a bezestopým TPE běhounem, Shore A80
otočná kladka
357a29G100rZPF
100
30 129,5
41,5
95x70
75x45/72x52
9
100
357a29G125rZPF
125
30
154
43,5
95x70
75x45/72x52
9
100
otočná kladka s úplnou blokací
357h29G100rZPF
100
30 129,5
47,5
95x70
75x45/72x52
9
100
357h29G125rZPF
125
30
154
41,5
95x70
75x45/72x52
9
100
otočná kladka se směrovou blokací
357r29G100rZPF
100
30 129,5
47,5
95x70
75x45/72x52
9
100
357r29G125rZPF
125
30
41,5
95x70
75x45/72x52
9
100
354a29G100rZPF
100
30 129,5
95x70
75x45/72x52
9
100
354a29G125rZPF
125
30
95x70
75x45/72x52
9
100
154
pevná kladka
VARIANTY
...ZPD
Montážní deska 77x67 mm
s roztečí otvorů 61x51/50x42mm.
Upevňovací otvory pr. 8,5 mm.
25
154
PŘÍSTROJOVÉ KLADKY
!
!
!
ocelové pouzdro povrchově upravené zinkochromátem
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
polypropylenový disk s kluzným ložiskem a bezestopým TPE běhounem, Shore A80
otočná kladka
357a29G100rZLD
100
30 129,5
41,5
13
100
357a29G125rZLD
125
30
154
43,5
13
100
otočná kladka s úplnou blokací
357h29G100rZLD
100
30 129,5
47,5
13
100
357h29G125rZLD
125
30
154
41,5
13
100
otočná kladka se směrovou blokací
357r29G100rZLD
100
30 129,5
47,5
13
100
357r29G125rZLD
125
30
41,5
13
100
154
VARIANTY
...ZRxx
Upevňovací roztažné pouzdro.
Viz str. 81.
...Zxxx
Upevňovací dřík.
Viz str.81.
...ZLC
Upevňovací otvor pr. 11 mm.
26
PŘÍSTROJOVÉ KLADKY
!
!
!
!
ocelové pouzdro povrchově upravené zinkochromátem
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
polypropylenový disk s kuličkovým ložiskem a bezestopým TPE běhounem, Shore A80
plastové boční krytky
otočná kladka
367a35K080rZPF
80
117
43,5
95x70
75x45/72x52
9
100
357a35K100rZPF
100
30
30 129,5
41,5
95x70
75x45/72x52
9
100
357a35K125rZPF
125
32
154
43,5
95x70
75x45/72x52
9
100
357a35K150rZPF
150
32 180,5
51
95x70
75x45/72x52
9
120
367a35K200rZPF
200
32
241
61
95x70
75x45/72x52
9
120
otočná kladka s úplnou blokací
367h35K080rZPF
80
30
117
43,5
95x70
75x45/72x52
9
100
367h35K200rZPF
200
32
241
61
95x70
75x45/72x52
9
120
otočná kladka s úplnou blokací
357h35K100rZPF
100
30 129,5
47,5
95x70
75x45/72x52
9
100
357h35K125rZPF
125
32
154
41,5
95x70
75x45/72x52
9
100
357h35K150rZPF
150
32 180,5
38
95x70
75x45/72x52
9
120
otočná kladka se směrovou blokací
357r35K100rZPF
100
30 129,5
47,5
95x70
75x45/72x52
9
100
357r35K125rZPF
125
32
154
41,5
95x70
75x45/72x52
9
100
357r35K150rZPF
150
32 180,5
38
95x70
75x45/72x52
9
120
pevná kladka
29K...v
Polypropylenový disk
s kuličkovým ložiskem
a bezestopým TPU běhounem,
Shore A95.
Plastové boční krytky.
27
364a35K080rZPF
80
117
95x70
75x45/72x52
9
100
354a35K100rZPF
100
30 129,5
95x70
75x45/72x52
9
100
354a35K125rZPF
125
32
154
95x70
75x45/72x52
9
100
354a35K150rZPF
150
32 180,5
95x70
75x45/72x52
9
120
364a35K200rZPF
200
32
95x70
75x45/72x52
9
120
29K...a
Polypropylenový disk
s kuličkovým ložiskem
a bezestopým elektricky
vodivým TPE běhounem
R≤104 Ω, Shore A80.
Plastové boční krytky.
30
241
...ZPD
Montážní deska 77x67 mm
s roztečí otvorů 61x51/50x42mm.
Upevňovací otvory pr. 8,5 mm.
PŘÍSTROJOVÉ KLADKY
!
!
!
!
ocelové pouzdro povrchově upravené zinkochromátem
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
polypropylenový disk s kuličkovým ložiskem a bezestopým TPE běhounem, Shore A80
plastové boční krytky
otočná kladka
367a35K080rZLD
80
110
43,5
13
100
357a35K100rZLD
100
30
30 129,5
41,5
13
100
357a35K125rZLD
125
32
154
43,5
13
100
357a35K150rZLD
150
32 180,5
51
13
120
367a35K200rZLD
200
32
234
61
13
120
otočná kladka s úplnou blokací
367h35K080rZLD
80
30
110
43,5
13
100
367h35K200rZLD
200
32
234
61
13
120
otočná kladka s úplnou blokací
357h35K100rZLD
100
30 129,5
47,5
13
100
357h35K125rZLD
125
32
154
41,5
13
100
357h35K150rZLD
150
32 180,5
38
13
120
otočná kladka se směrovou blokací
29K...v
Polypropylenový disk
s kuličkovým ložiskem
a bezestopým TPU
běhounem, Shore A95.
Plastové boční krytky.
357r35K100rZLD
100
30 129,5
47,5
13
100
357r35K125rZLD
125
32
154
41,5
13
100
357r35K150rZLD
150
32 180,5
38
13
120
29K...a
Polypropylenový disk
s kuličkovým ložiskem
a bezestopým elektricky
vodivým TPE běhounem
R≤104 Ω, Shore A80.
Plastové boční krytky.
...ZRxx
Upevňovací roztažné
pouzdro. Viz str.81.
...Zxxx
Upevňovací dřík.
Viz str. 81.
...ZLC
Upevňovací otvor
pr. 11 mm.
28
PŘÍSTROJOVÉ KLADKY
!
!
!
!
ocelové pouzdro povrchově upravené zinkochromátem
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
ocelový zinkovaný disk s kuličkovými ložisky a bezestopou pryžovou obručí, Shore A80
ocelové pozinkované boční krytky
otočná kladka
367a32C080bZPF
80
357a32C100bZPF
357a32C125bZPF
30
117
43,5
95x70
75x45/72x52
9
80
100
32 129,5
41,5
95x70
75x45/72x52
9
80
125
32
154
43,5
95x70
75x45/72x52
9
100
357a32C150bZPF
150
32 180,5
51
95x70
75x45/72x52
9
110
367a32C200bZPF
200
32
241
61
95x70
75x45/72x52
9
120
otočná kladka s úplnou blokací
367h32C080bZPF
80
30
117
43,5
95x70
75x45/72x52
9
80
367h32C200bZPF
200
32
241
61
95x70
75x45/72x52
9
120
otočná kladka s úplnou blokací
357h32C100bZPF
100
32 129,5
47,5
95x70
75x45/72x52
9
80
357h32C125bZPF
125
32
154
41,5
95x70
75x45/72x52
9
100
357h32C150bZPF
150
32 180,5
38
95x70
75x45/72x52
9
110
otočná kladka se směrovou blokací
357r32C100bZPF
100
32 129,5
47,5
95x70
75x45/72x52
9
80
357r32C125bZPF
125
32
154
41,5
95x70
75x45/72x52
9
100
357r32C150bZPF
150
32 180,5
38
95x70
75x45/72x52
9
110
80
pevná kladka
32C...a
Ocelový zinkovaný disk
s kuličkovými ložisky
a bezestopou elektricky
vodivou pryžovou obručí
R≤104 Ω, Shore A80.
Ocelové pozinkované
boční krytky.
29
364a32C080bZPF
80
117
95x70
75x45/72x52
9
354a32C100bZPF
100
32 129,5
95x70
75x45/72x52
9
80
354a32C125bZPF
125
32
154
95x70
75x45/72x52
9
100
354a32C150bZPF
150
32 180,5
95x70
75x45/72x52
9
110
364a32C200bZPF
200
32
95x70
75x45/72x52
9
120
...ZPD
Montážní deska 77x67 mm
s roztečí otvorů 61x51/50x42mm.
Upevňovací otvory pr. 8,5 mm.
30
241
PŘÍSTROJOVÉ KLADKY
!
!
!
!
ocelové pouzdro povrchově upravené zinkochromátem
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
ocelový zinkovaný disk s kuličkovými ložisky a bezestopou pryžovou obručí, Shore A80
ocelové pozinkované boční krytky
otočná kladka
367a32C080bZLD
80
110
43,5
13
80
357a32C100bZLD
100
30
32 129,5
41,5
13
80
357a32C125bZLD
125
32
154
43,5
13
100
357a32C150bZLD
150
32 180,5
51
13
110
367a32C200bZLD
200
32
234
61
13
120
R
R
R
R
otočná kladka s úplnou blokací
367h32C080bZLD
80
30
110
43,5
13
80
367h32C200bZLD
200
32
234
61
13
120
R
otočná kladka s úplnou blokací
357h32C100bZLD
100
32 129,5
47,5
13
80
357h32C125bZLD
125
32
154
41,5
13
100
357h32C150bZLD
150
32 180,5
38
13
110
R
R
R
otočná kladka se směrovou blokací
32C...a
Ocelový zinkovaný disk
s kuličkovými ložisky
a bezestopou elektricky
vodivou pryžovou obručí
R≤104 Ω, Shore A80.
Ocelové pozinkované
boční krytky.
357r32C100bZLD
100
32 129,5
47,5
13
80
357r32C125bZLD
125
32
154
41,5
13
100
357r32C150bZLD
150
32 180,5
38
13
110
...ZLC
Upevňovací otvor pr. 11 mm.
...ZRxx
Upevňovací roztažné pouzdro.
Viz str. 81.
...Zxxx
Upevňovací dřík.
Viz str. 81.
30
R
R
R
CELOPLASTOVÉ KLADKY
!
!
!
!
polyamidové pouzdro
otočné ložisko tvořeno kuličkovou dráhou
polypropylenový disk s kuličkovým ložiskem a bezestopým TPE běhounem, Shore A80
plastové boční krytky
otočná kladka
603a40K100rKPD
100
32
141
38
77x67
59x49
8,5
70
603a40K125rKPD
125
32
168
38
77x67
59x49
8,5
80
otočná kladka s úplnou blokací
603h40K100rKPD
100
32
141
38
77x67
59x49
8,5
70
603h40K125rKPD
125
32
168
38
77x67
59x49
8,5
80
603a40K100rKLD
100
32
135
38
13
70
603a40K125rKLD
125
32
162
38
13
80
otočná kladka
otočná kladka s úplnou blokací
31
603h40K100rKLD
100
32
135
38
13
70
603h40K125rKLD
125
32
162
38
13
80
CELOPLASTOVÉ KLADKY
!
!
!
!
polyamidové pouzdro sycené skelnými vlákny
otočné ložisko tvořeno valivým axiálním ložiskem
polypropylenový disk s kuličkovým ložiskem a bezestopým TPE běhounem, Shore A90
plastové boční krytky
otočná kladka
601a40K100rKPD
100
32
145
38
77x67
60x50
8,5
90
601a40K125rKPD
125
32
165
47
77x67
60x50
8,5
100
601a40K150rKPD
150
32
195
49
77x67
60x50
8,5
120
601a40K200rKPD
200
32
251
67
77x67
60x50
8,5
120
otočná kladka s úplnou blokací
601h40K100rKPD
100
32
145
38
77x67
60x50
8,5
90
601h40K125rKPD
125
32
165
47
77x67
60x50
8,5
100
601h40K150rKPD
150
32
195
49
77x67
60x50
8,5
120
601h40K200rKPD
200
32
251
67
77x67
60x50
8,5
120
otočná kladka se směrovou blokací
601r40K100rKPD
100
32
145
38
77x67
60x50
8,5
90
601r40K125rKPD
125
32
165
47
77x67
60x50
8,5
100
601r40K150rKPD
150
32
195
49
77x67
60x50
8,5
120
601r40K200rKPD
200
32
251
67
77x67
60x50
8,5
120
601a40K100rKLD
100
32
145
38
12
90
601a40K125rKLD
125
32
165
47
12
100
601a40K150rKLD
150
32
195
49
12
120
601a40K200rKLD
200
32
251
67
12
120
otočná kladka
otočná kladka s úplnou blokací
601h40K100rKLD
100
32
145
38
12
90
601h40K125rKLD
125
32
165
47
12
100
601h40K150rKLD
150
32
195
49
12
120
601h40K200rKLD
200
32
251
67
12
120
otočná kladka se směrovou blokací
...ZRxx
Upevňovací roztažné pouzdro.
Viz str. 81.
601r40K100rKLD
100
32
145
38
12
90
601r40K125rKLD
125
32
165
47
12
100
601r40K150rKLD
150
32
195
49
12
120
601r40K200rKLD
200
32
251
67
12
120
...Zxxx
Upevňovací dřík.
Viz str.81.
32
KLADKY PRO ZDRAVOTNICKÁ LŮŽKA
!
!
!
kladky s centrálním ovládáním úplné blokace, směrové blokace nebo uvolnění blokace
ovládání všech kladek jedním pedálem
čepy s mechanikami propojeny 6hranným profilem, přenášejícím kroutící moment pedálu
390*35K080rZx
80
30
113
44
100
390*35K100rZx
100
30
133
42
100
390*35K125rZx
125
32
158
44
100
390*35K150rZx
150
32
184
51
120
390*35K200rZx
200
32
237
61
120
390*35K100rZxC
100
30
133
42
100
390*35K125rZxC
125
32
158
44
100
390*35K150rZxC
150
32
184
51
120
390*35K200rZxC
200
32
237
61
120
399*38K150vKx
150
32
188
42
150
391*29K125rZxC
125
32
164
42
125
391*29K150rZxC
150
32
189
50
140
391*29K200rZxC
200
32
236
61
150
382*40K125vKx
125
60
165
30,7
100
382*40K150vKx
150
60
190
40
120
384*40K125vKx
125
70
144
37,5
125
384*40K150vKx
150
70
167
45
150
*- q: otočné kladky s úplnou blokací
*- r: otočné kladky s úplnou blokací nebo směrovou blokací
*- a: otočné kladky
x- 235: čep pr. 27,8x 96 mm
x- 985: čep pr. 32x50 mm
Detaily viz str. 82.
33
KLADKY PRO ZDRAVOTNICKÁ NOSÍTKA
!
!
!
ocelové chromované pouzdro
otočné ložisko tvořeno valivým kuličkovým ložiskem
polypropylenový disk s kuličkovými ložisky a bezestopým TPE běhounem, Shore A75
otočná kladka
379a26K200rCLD
200
45
235
56
12,2
70
45
235
56
12,2
70
otočná kladka s úplnou blokací
379h26K200rCLD
26K…l
Polypropylenový disk
s kuličkovým ložiskem
a bezestopou pneumatikou
200
26K…u
Polypropylenový disk
s kuličkovým ložiskem
a bezestopou obručí
z pěnového polyuretanu
34
TRANSPORTNÍ KLADKY
!
!
!
ocelové pozinkované pouzdro
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami kryté prachovkou
polypropylenový disk s válečkovým ložiskem a pryžovou obručí, Shore A80
otočná kladka
461a07R080cZPH
80
30
108
41
105x85
80/77x60
9
461a07R100cZPH
100
30
128
41
105x85
80/77x60
9
60
70
461a07R125cZPH
125
37
155
41
105x85
80/77x60
9
100
461a07R160cZPK
160
38
200
55
137x105
105x80/75
11
135
461a07R200cZPK
200
46
240
55
137x105
105x80/75
11
205
60
otočná kladka s úplnou blokací
461h07R080cZPH
80
30
108
41
105x85
80/77x60
9
461h07R100cZPH
100
30
128
41
105x85
80/77x60
9
70
461h07R125cZPH
125
37
155
41
105x85
80/77x60
9
100
461h07R160cZPK
160
38
200
55
137x105
105x80/75
11
135
461h07R200cZPK
200
46
240
55
137x105
105x80/75
11
205
459a07R080cZPG
80
30
108
105x85
80/77x60
9
60
459a07R100cZPG
100
30
128
105x85
80/77x60
9
70
459a07R125cZPG
125
37
155
105x85
80/77x60
9
100
459a07R160cZPK
160
38
200
137x105
105x80/75
11
135
459a07R200cZPK
200
46
240
137x105
105x80/75
11
205
461a07R080cZLD
80
30
108
41
13
461a07R100cZLD
100
30
128
41
13
70
461a07R125cZLD
125
37
155
41
13
100
461a07R160cZLD
160
38
200
55
13
135
461a07R200cZLD
200
46
240
55
13
205
60
pevná kladka
otočná kladka
60
otočná kladka s úplnou blokací
35
461h07R080cZLD
80
30
108
41
13
461h07R100cZLD
100
30
128
41
13
70
461h07R125cZLD
125
37
155
41
13
100
461h07R160cZLD
160
38
200
55
13
135
461h07R200cZLD
200
46
240
55
13
205
TRANSPORTNÍ KLADKY
!
!
!
ocelové pozinkované pouzdro
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami kryté prachovkou
polypropylenový disk s válečkovým ložiskem a bezestopou pryžovou obručí, Shore A80
otočná kladka
461a07R080bZPH
80
30
108
41
105x85
80/77x60
9
60
461a07R100bZPH
100
30
128
41
105x85
80/77x60
9
70
461a07R125bZPH
125
37
155
41
105x85
80/77x60
9
100
461a07R160bZPK
160
38
200
55
137x105
105x80/75
11
135
461a07R200bZPK
200
46
240
55
137x105
105x80/75
11
205
R
R
R
R
R
otočná kladka s úplnou blokací
461h07R080bZPH
80
30
108
41
105x85
80/77x60
9
60
461h07R100bZPH
100
30
128
41
105x85
80/77x60
9
70
461h07R125bZPH
125
37
155
41
105x85
80/77x60
9
100
461h07R160bZPK
160
38
200
55
137x105
105x80/75
11
135
461h07R200bZPK
200
46
240
55
137x105
105x80/75
11
205
459a07R080bZPG
80
30
108
105x85
80/77x60
9
60
459a07R100bZPG
100
30
128
105x85
80/77x60
9
70
459a07R125bZPG
125
37
155
105x85
80/77x60
9
100
459a07R160bZPK
160
38
200
137x105
105x80/75
11
135
459a07R200bZPK
200
46
240
137x105
105x80/75
11
205
461a07R080bZLD
80
30
108
41
13
461a07R100bZLD
100
30
128
41
13
70
461a07R125bZLD
125
37
155
41
13
100
461a07R160bZLD
160
38
200
55
13
135
461a07R200bZLD
200
46
240
55
13
205
60
R
R
R
R
R
pevná kladka
otočná kladka
60
otočná kladka s úplnou blokací
461h07R080bZLD
80
30
108
41
13
461h07R100bZLD
100
30
128
41
13
70
461h07R125bZLD
125
37
155
41
13
100
461h07R160bZLD
160
38
200
55
13
135
461h07R200bZLD
200
46
240
55
13
205
36
R
R
R
R
R
TRANSPORTNÍ KLADKY
!
!
!
ocelové pozinkované pouzdro
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami kryté prachovkou
ocelový zinkovaný disk s válečkovým ložiskem a pryžovou obručí, Shore A80
otočná kladka
461a08R080cZPH
80
30
108
41
105x85
80/77x60
9
60
461a08R100cZPH
100
30
128
41
105x85
80/77x60
9
70
461a08R125cZPH
125
37
155
41
105x85
80/77x60
9
100
461a08R160cZPK
160
38
200
55
137x105
105x80/75
11
135
461a08R200cZPK
200
46
240
55
137x105
105x80/75
11
205
R
R
R
R
R
otočná kladka s úplnou blokací
461h08R080cZPH
80
30
108
41
105x85
80/77x60
9
60
461h08R100cZPH
100
30
128
41
105x85
80/77x60
9
70
461h08R125cZPH
125
37
155
41
105x85
80/77x60
9
100
461h08R160cZPK
160
38
200
55
137x105
105x80/75
11
135
461h08R200cZPK
200
46
240
55
137x105
105x80/75
11
205
459a08R080cZPG
80
30
108
105x85
80/77x60
9
60
459a08R100cZPG
100
30
128
105x85
80/77x60
9
70
459a08R125cZPG
125
37
155
105x85
80/77x60
9
100
459a08R160cZPK
160
38
200
137x105
105x80/75
11
135
459a08R200cZPK
200
46
240
137x105
105x80/75
11
205
461a08R080cZLD
80
30
108
41
13
461a08R100cZLD
100
30
128
41
13
70
461a08R125cZLD
125
37
155
41
13
100
461a08R160cZLD
160
38
200
55
13
135
461a08R200cZLD
200
46
240
55
13
205
60
R
R
R
R
R
pevná kladka
otočná kladka
60
otočná kladka s úplnou blokací
37
461h08R080cZLD
80
30
108
41
13
461h08R100cZLD
100
30
128
41
13
70
461h08R125cZLD
125
37
155
41
13
100
461h08R160cZLD
160
38
200
55
13
135
461h08R200cZLD
200
46
240
55
13
205
R
R
R
R
R
TRANSPORTNÍ KLADKY
!
!
!
ocelové pozinkované pouzdro
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami kryté prachovkou
ocelový zinkovaný disk s válečkovým ložiskem a bezestopou pryžovou obručí, Shore A80
otočná kladka
461a08R080bZPH
80
30
108
41
105x85
80/77x60
9
60
461a08R100bZPH
100
30
128
41
105x85
80/77x60
9
70
461a08R125bZPH
125
37
155
41
105x85
80/77x60
9
100
461a08R160bZPK
160
38
200
55
137x105
105x80/75
11
135
461a08R200bZPK
200
46
240
55
137x105
105x80/75
11
205
R
R
R
R
R
otočná kladka s úplnou blokací
461h08R080bZPH
80
30
108
41
105x85
80/77x60
9
60
461h08R100bZPH
100
30
128
41
105x85
80/77x60
9
70
461h08R125bZPH
125
37
155
41
105x85
80/77x60
9
100
461h08R160bZPK
160
38
200
55
137x105
105x80/75
11
135
461h08R200bZPK
200
46
240
55
137x105
105x80/75
11
205
459a08R080bZPG
80
30
108
105x85
80/77x60
9
60
459a08R100bZPG
100
30
128
105x85
80/77x60
9
70
459a08R125bZPG
125
37
155
105x85
80/77x60
9
100
459a08R160bZPK
160
38
200
137x105
105x80/75
11
135
459a08R200bZPK
200
46
240
137x105
105x80/75
11
205
461a08R080bZLD
80
30
108
41
13
461a08R100bZLD
100
30
128
41
13
70
461a08R125bZLD
125
37
155
41
13
100
461a08R160bZLD
160
38
200
55
13
135
461a08R200bZLD
200
46
240
55
13
205
60
R
R
R
R
R
pevná kladka
otočná kladka
60
otočná kladka s úplnou blokací
461h08R080bZLD
80
30
108
41
13
461h08R100bZLD
100
30
128
41
13
70
461h08R125bZLD
125
37
155
41
13
100
461h08R160bZLD
160
38
200
55
13
135
461h08R200bZLD
200
46
240
55
13
205
38
R
R
R
R
R
TRANSPORTNÍ KLADKY
!
!
!
ocelové pozinkované pouzdro
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami kryté prachovkou
polypropylenový disk s válečkovým ložiskem a bezestopým TPE běhounem, Shore A85
otočná kladka
461a06R080rZPH
80
32
108
41
105x85
80/77x60
9
70
461a06R100rZPH
100
32
128
41
105x85
80/77x60
9
80
461a06R125rZPH
125
32
155
41
105x85
80/77x60
9
100
461a06R125rZPK
125
45
163
55
137x105
105x80/75
9
150
461a06R160rZPK
160
45
200
55
137x105
105x80/75
11
200
461a06R200rZPK
200
50
240
55
137x105
105x80/75
11
200
otočná kladka s úplnou blokací
461h06R080rZPH
80
32
108
41
105x85
80/77x60
9
70
461h06R100rZPH
100
32
128
41
105x85
80/77x60
9
80
461h06R125rZPH
125
32
155
41
105x85
80/77x60
9
100
461h06R125rZPK
125
45
163
55
137x105
105x80/75
9
150
461h06R160rZPK
160
45
200
55
137x105
105x80/75
11
200
461h06R200rZPK
200
50
240
55
137x105
105x80/75
11
200
459a06R080rZPG
80
32
108
105x85
80/77x60
9
70
459a06R100rZPG
100
32
128
105x85
80/77x60
9
80
459a06R125rZPG
125
32
155
105x85
80/77x60
9
100
459a06R125rZPK
125
45
163
137x105
105x80/75
9
150
459a06R160rZPK
160
45
200
137x105
105x80/75
11
200
459a06R200rZPK
200
50
240
137x105
105x80/75
11
200
461a06R080rZLD
80
32
108
41
13
461a06R100rZLD
100
32
128
41
13
80
461a06R125rZLD
125
32
155
41
13
100
461a06R125rZLD/60
125
45
163
55
13
150
461a06R160rZLD
160
45
200
55
13
200
461a06R200rZLD
200
50
240
55
13
200
70
pevná kladka
otočná kladka
70
otočná kladka s úplnou blokací
39
461h06R080rZLD
80
32
108
41
13
461h06R100rZLD
100
32
128
41
13
80
461h06R125rZLD
125
32
155
41
13
100
461h06R125rZLD/60
125
45
163
55
13
150
461h06R160rZLD
160
45
200
55
13
200
461h06R200rZLD
200
50
240
55
13
200
TRANSPORTNÍ KLADKY
!
!
!
ocelové pozinkované pouzdro
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami kryté prachovkou
polypropylenový disk s válečkovým ložiskem a bezestopou obručí z elastické pryže, Shore A75
otočná kladka
461a14R080dZPH
80
36
108
41
105x85
80/77x60
9
130
461a14R100dZPH
100
36
128
41
105x85
80/77x60
9
140
461a14R125dZPH
125
36
155
41
105x85
80/77x60
9
180
461a14R125dZPK
125
50
163
55
137x105
105x80/75
11
250
461a14R160dZPK
160
50
200
55
137x105
105x80/75
11
300
461a14R200dZPK
200
50
240
55
137x105
105x80/75
11
350
otočná kladka s úplnou blokací
461h14R080dZPH
80
36
108
41
105x85
80/77x60
9
130
461h14R100dZPH
100
36
128
41
105x85
80/77x60
9
140
461h14R125dZPH
125
36
155
41
105x85
80/77x60
9
180
461h14R125dZPK
125
50
163
55
137x105
105x80/75
11
250
461h14R160dZPK
160
50
200
55
137x105
105x80/75
11
300
461h14R200dZPK
200
50
240
55
137x105
105x80/75
11
350
459a14R080dZPG
80
36
108
105x85
80/77x60
9
130
459a14R100dZPG
100
36
128
105x85
80/77x60
9
140
459a14R125dZPG
125
36
155
105x85
80/77x60
9
180
459a14R125dZPK
125
50
163
137x105
105x80/75
11
250
459a14R160dZPK
160
50
200
137x105
105x80/75
11
300
459a14R200dZPK
200
50
240
137x105
105x80/75
11
350
461a14R080dZLD
80
36
108
41
13
130
461a14R100dZLD
100
36
128
41
13
140
461a14R125dZLD
125
36
155
41
13
150
461a14R125dZLD/60
125
50
163
55
13
250
461a14R160dZLD
160
50
200
55
13
300
461a14R200dZLD
200
50
240
55
13
350
pevná kladka
otočná kladka
otočná kladka s úplnou blokací
461h14R080dZLD
80
36
108
41
13
130
461h14R100dZLD
100
36
128
41
13
140
461h14R125dZLD
125
36
155
41
13
150
461h14R125dZLD/60
125
50
163
55
13
250
461h14R160dZLD
160
50
200
55
13
300
461h14R200dZLD
200
50
240
55
13
350
40
TRANSPORTNÍ KLADKY
!
!
!
ocelové pozinkované pouzdro
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami kryté prachovkou
hliníkový disk s kuličkovými ložisky a obručí z elastické pryže, Shore A75
otočná kladka
461a13K100eZPH
100
38
128
41
105x85
461a13K125eZPH
125
38
155
41
105x85
461a13K125eZPK
125
50
163
55
137x105
461a13K160eZPK
160
50
200
55
137x105
461a13K200eZPK
200
50
240
55
80/77x60
9
160
80/77x60
9
200
105x80/75
11
250
105x80/75
11
300
137x105
105x80/75
11
350
otočná kladka s úplnou blokací
461h13K100eZPH
100
38
128
41
105x85
80/77x60
9
160
461h13K125eZPH
125
38
155
41
105x85
80/77x60
9
200
461h13K125eZPK
125
50
163
55
137x105
105x80/75
11
250
461h13K160eZPK
160
50
200
55
137x105
105x80/75
11
300
461h13K200eZPK
200
50
240
55
137x105
105x80/75
11
350
459a13K100eZPG
100
38
128
105x85
80/77x60
9
160
459a13K125eZPG
125
38
155
105x85
80/77x60
9
200
459a13K125eZPK
125
50
163
137x105
105x80/75
11
250
459a13K160eZPK
160
50
200
137x105
105x80/75
11
300
459a13K200eZPK
200
50
240
137x105
105x80/75
11
350
461a13K100eZLD
100
38
128
41
13
150
461a13K125eZLD
125
38
155
41
13
150
461a13K125eZLD/60
125
50
163
55
13
250
461a13K160eZLD
160
50
200
55
13
300
461a13K200eZLD
200
50
240
55
13
350
pevná kladka
otočná kladka
otočná kladka s úplnou blokací
41
461h13K100eZLD
100
38
128
41
13
150
461h13K125eZLD
125
38
155
41
13
150
461h13K125eZLD/60
125
50
163
55
13
250
461h13K160eZLD
160
50
200
55
13
300
461h13K200eZLD
200
50
240
55
13
350
TRANSPORTNÍ KLADKY
!
!
!
ocelové pozinkované pouzdro
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami kryté prachovkou
hliníkový disk s kuličkovými ložisky a obručí z elastické pryže, Shore A75
otočná kladka
461a13K100gZPH
100
38
128
41
105x85
80/77x60
9
160
461a13K125gZPH
125
38
155
41
105x85
80/77x60
9
200
461a13K125gZPK
125
50
163
55
137x105
105x80/75
11
250
461a13K160gZPK
160
50
200
55
137x105
105x80/75
11
300
461a13K200gZPK
200
50
240
55
137x105
105x80/75
11
350
otočná kladka s úplnou blokací
461h13K100gZPH
100
38
128
41
105x85
80/77x60
9
160
461h13K125gZPH
125
38
155
41
105x85
80/77x60
9
200
461h13K125gZPK
125
50
163
55
137x105
105x80/75
11
250
461h13K160gZPK
160
50
200
55
137x105
105x80/75
11
300
461h13K200gZPK
200
50
240
55
137x105
105x80/75
11
350
459a13K100gZPG
100
38
128
105x85
80/77x60
9
160
459a13K125gZPG
125
38
155
105x85
80/77x60
9
200
459a13K125gZPK
125
50
163
137x105
105x80/75
11
250
459a13K160gZPK
160
50
200
137x105
105x80/75
11
300
459a13K200gZPK
200
50
240
137x105
105x80/75
11
350
461a13K100gZLD
100
38
128
41
13
150
461a13K125gZLD
125
38
155
41
13
150
461a13K125gZLD/60
125
50
163
55
13
250
461a13K160gZLD
160
50
200
55
13
300
461a13K200gZLD
200
50
240
55
13
350
pevná kladka
otočná kladka
otočná kladka s úplnou blokací
461h13K100gZLD
100
38
128
41
13
150
461h13K125gZLD
125
38
155
41
13
150
461h13K125gZLD/60
125
50
163
55
13
250
461h13K160gZLD
160
50
200
55
13
300
461h13K200gZLD
200
50
240
55
13
350
42
TRANSPORTNÍ KLADKY
!
!
!
ocelové pozinkované pouzdro
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami kryté prachovkou
hliníkový disk s kuličkovými ložisky a elastickým polyuretanovým běhounem, Shore A83
otočná kladka
461a16K125uZPK
125
50
163
55
137x105
105x80/75
11
300
461a16K160uZPK
160
50
200
55
137x105
105x80/75
11
300
461a16K200uZPK
200
50
240
55
137x105
105x80/75
11
350
otočná kladka s úplnou blokací
461h16K125uZPK
125
50
163
55
137x105
105x80/75
11
300
461h16K160uZPK
160
50
200
55
137x105
105x80/75
11
300
461h16K200uZPK
200
50
240
55
137x105
105x80/75
11
350
459a16K125uZPK
125
50
163
137x105
105x80/75
11
300
459a16K160uZPK
160
50
200
137x105
105x80/75
11
300
459a16K200uZPK
200
50
240
137x105
105x80/75
11
350
461a16K125uZLD/60
125
50
163
55
13
300
461a16K160uZLD
160
50
200
55
13
300
461a16K200uZLD
200
50
240
55
13
350
pevná kladka
otočná kladka
otočná kladka s úplnou blokací
43
461h16K125uZLD/60
125
50
163
55
13
300
461h16K160uZLD
160
50
200
55
13
300
461h16K200uZLD
200
50
240
55
13
350
TRANSPORTNÍ KLADKY
!
!
!
ocelové pozinkované pouzdro
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami kryté prachovkou
polyamidový disk s válečkovým ložiskem a polyuretanovým běhounem, Shore A96
otočná kladka
461a04R080vZPH
80
32
108
41
105x85
80/77x60
9
140
461a04R100vZPH
100
32
128
41
105x85
80/77x60
9
150
461a04R125vZPH
125
32
155
41
105x85
80/77x60
9
190
461a04R125vZPK
125
45
163
55
137x105
105x80/75
11
300
461a04R160vZPK
160
38
200
55
137x105
105x80/75
11
300
461a04R200vZPK
200
50
240
55
137x105
105x80/75
11
350
otočná kladka s úplnou blokací
461h04R080vZPH
80
32
108
41
105x85
80/77x60
9
140
461h04R100vZPH
100
32
128
41
105x85
80/77x60
9
150
461h04R125vZPH
125
32
155
41
105x85
80/77x60
9
190
461h04R125vZPK
125
45
163
55
137x105
105x80/75
11
300
461h04R160vZPK
160
38
200
55
137x105
105x80/75
11
300
461h04R200vZPK
200
50
240
55
137x105
105x80/75
11
350
459a04R080vZPG
80
32
108
105x85
80/77x60
9
140
459a04R100vZPG
100
32
128
105x85
80/77x60
9
150
459a04R125vZPG
125
32
155
105x85
80/77x60
9
190
459a04R125vZPK
125
45
163
137x105
105x80/75
11
300
459a04R160vZPK
160
38
200
137x105
105x80/75
11
300
459a04R200vZPK
200
50
240
137x105
105x80/75
11
350
461a04R080vZLD
80
32
108
41
13
140
461a04R100vZLD
100
32
128
41
13
150
461a04R125vZLD
125
32
155
41
13
150
461a04R125vZLD/60
125
45
163
55
13
300
461a04R160vZLD
160
38
200
55
13
300
461a04R200vZLD
200
50
240
55
13
350
R
R
R
R
R
pevná kladka
otočná kladka
otočná kladka s úplnou blokací
461h04R080vZLD
80
32
108
41
13
140
461h04R100vZLD
100
32
128
41
13
150
461h04R125vZLD
125
32
155
41
13
150
461h04R125vZLD/60
125
45
163
55
13
300
461h04R160vZLD
160
38
200
55
13
300
461h04R200vZLD
200
50
240
55
13
350
44
R
R
R
R
R
TRANSPORTNÍ KLADKY
!
!
!
ocelové pozinkované pouzdro
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami kryté prachovkou
hliníkový disk s kuličkovými ložisky a polyuretanovým běhounem, Shore A93
otočná kladka
461a16K100vZPH
100
38
128
41
105x85
80/77x60
9
150
461a16K125vZPH
125
38
155
41
105x85
80/77x60
9
190
461a16K125vZPK
125
50
163
55
137x105
105x80/75
11
300
461a16K160vZPK
160
50
200
55
137x105
105x80/75
11
300
461a16K200vZPK
200
50
240
55
137x105
105x80/75
11
350
otočná kladka s úplnou blokací
461h16K100vZPH
100
38
128
41
105x85
80/77x60
9
150
461h16K125vZPH
125
38
155
41
105x85
80/77x60
9
190
461h16K125vZPK
125
50
163
55
137x105
105x80/75
11
300
461h16K160vZPK
160
50
200
55
137x105
105x80/75
11
300
461h16K200vZPK
200
50
240
55
137x105
105x80/75
11
350
459a16K100vZPG
100
38
128
105x85
80/77x60
9
150
459a16K125vZPG
125
38
155
105x85
80/77x60
9
190
459a16K125vZPK
125
50
163
137x105
105x80/75
11
300
459a16K160vZPK
160
50
200
137x105
105x80/75
11
300
459a16K200vZPK
200
50
240
137x105
105x80/75
11
350
461a16K100vZLD
100
38
128
41
13
150
461a16K125vZLD
125
38
155
41
13
150
461a16K125vZLD/60
125
50
163
55
13
300
461a16K160vZLD
160
50
200
55
13
300
461a16K200vZLD
200
50
240
55
13
350
pevná kladka
otočná kladka
otočná kladka s úplnou blokací
45
461h16K100vZLD
100
38
128
41
13
150
461h16K125vZLD
125
38
155
41
13
150
461h16K125vZLD/60
125
50
163
55
13
300
461h16K160vZLD
160
50
200
55
13
300
461h16K200vZLD
200
50
240
55
13
350
TRANSPORTNÍ KLADKY
!
!
!
ocelové pozinkované pouzdro
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami kryté prachovkou
litinový lakovaný disk s kuličkovými ložisky a polyuretanovým běhounem, Shore A93
otočná kladka
461a18K100vZPH
100
38
128
41
105x85
80/77x60
9
150
461a18K125vZPH
125
38
155
41
105x85
80/77x60
9
190
461a18K125vZPK
125
50
163
55
137x105
105x80/75
11
300
461a18K160vZPK
160
50
200
55
137x105
105x80/75
11
300
461a18K200vZPK
200
50
240
55
137x105
105x80/75
11
350
otočná kladka s úplnou blokací
461h18K100vZPH
100
38
128
41
105x85
80/77x60
9
150
461h18K125vZPH
125
38
155
41
105x85
80/77x60
9
190
461h18K125vZPK
125
50
163
55
137x105
105x80/75
11
300
461h18K160vZPK
160
50
200
55
137x105
105x80/75
11
300
461h18K200vZPK
200
50
240
55
137x105
105x80/75
11
350
459a18K100vZPG
100
38
128
105x85
80/77x60
9
150
459a18K125vZPG
125
38
155
105x85
80/77x60
9
190
459a18K125vZPK
125
50
163
137x105
105x80/75
11
300
459a18K160vZPK
160
50
200
137x105
105x80/75
11
300
459a18K200vZPK
200
50
240
137x105
105x80/75
11
350
461a18K100vZLD
100
38
128
41
13
150
461a18K125vZLD
125
38
155
41
13
150
461a18K125vZLD/60
125
50
163
55
13
300
461a18K160vZLD
160
50
200
55
13
300
461a18K200vZLD
200
50
240
55
13
350
pevná kladka
otočná kladka
otočná kladka s úplnou blokací
461h18K100vZLD
100
38
128
41
13
150
461h18K125vZLD
125
38
155
41
13
150
461h18K125vZLD/60
125
50
163
55
13
300
461h18K160vZLD
160
50
200
55
13
300
461h18K200vZLD
200
50
240
55
13
350
46
TRANSPORTNÍ KLADKY
!
!
!
ocelové pozinkované pouzdro
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami kryté prachovkou
polypropylenové kolo s válečkovým ložiskem
otočná kladka
461a00R080zZPH
80
32
108
41
105x85
80/77x60
9
120
461a00R100zZPH
100
32
128
41
105x85
80/77x60
9
150
461a00R125zZPH
125
32
155
41
105x85
80/77x60
9
160
461a00R125zZPK
125
45
163
55
137x105
105x80/75
11
170
461a00R160zZPK
160
45
200
55
137x105
105x80/75
11
190
461a00R200zZPK
200
50
240
55
137x105
105x80/75
11
200
otočná kladka s úplnou blokací
461h00R080zZPH
80
32
108
41
105x85
80/77x60
9
120
461h00R100zZPH
100
32
128
41
105x85
80/77x60
9
150
461h00R125zZPH
125
32
155
41
105x85
80/77x60
9
160
461h00R125zZPK
125
45
163
55
137x105
105x80/75
11
170
461h00R160zZPK
160
45
200
55
137x105
105x80/75
11
190
461h00R200zZPK
200
50
240
55
137x105
105x80/75
11
200
459a00R080zZPG
80
32
108
105x85
80/77x60
9
120
459a00R100zZPG
100
32
128
105x85
80/77x60
9
150
459a00R125zZPG
125
32
155
105x85
80/77x60
9
160
459a00R125zZPK
125
45
163
137x105
105x80/75
11
170
459a00R160zZPK
160
45
200
137x105
105x80/75
11
190
459a00R200zZPK
200
50
240
137x105
105x80/75
11
200
461a00R080zZLD
80
32
108
41
13
120
461a00R100zZLD
100
32
128
41
13
150
461a00R125zZLD
125
32
155
41
13
160
461a00R125zZLD/60
125
45
163
55
13
170
461a00R160zZLD
160
45
200
55
13
190
461a00R200zZLD
200
50
240
55
13
200
pevná kladka
otočná kladka
otočná kladka s úplnou blokací
47
461h00R080zZLD
80
32
108
41
13
120
461h00R100zZLD
100
32
128
41
13
150
461h00R125zZLD
125
32
155
41
13
160
461h00R125zZLD/60
125
45
163
55
13
170
461h00R160zZLD
160
45
200
55
13
190
461h00R200zZLD
200
50
240
55
13
200
TRANSPORTNÍ KLADKY
!
!
!
ocelové pozinkované pouzdro
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami kryté prachovkou
polyamidové kolo s válečkovým ložiskem
otočná kladka
461a00R080pZPH
80
32
108
41
105x85
80/77x60
9
180
461a00R100pZPH
100
32
128
41
105x85
80/77x60
9
190
461a00R125pZPH
125
32
155
41
105x85
80/77x60
9
250
461a00R125pZPK
125
45
163
55
137x105
105x80/75
11
270
461a00R160pZPK
160
45
200
55
137x105
105x80/75
11
300
461a00R200pZPK
200
50
240
55
137x105
105x80/75
11
300
otočná kladka s úplnou blokací
461h00R080pZPH
80
32
108
41
105x85
80/77x60
9
180
461h00R100pZPH
100
32
128
41
105x85
80/77x60
9
190
461h00R125pZPH
125
32
155
41
105x85
80/77x60
9
250
461h00R125pZPK
125
45
163
55
137x105
105x80/75
11
270
461h00R160pZPK
160
45
200
55
137x105
105x80/75
11
300
461h00R200pZPK
200
50
240
55
137x105
105x80/75
11
300
459a00R080pZPG
80
32
108
105x85
80/77x60
9
180
459a00R100pZPG
100
32
128
105x85
80/77x60
9
190
459a00R125pZPG
125
32
155
105x85
80/77x60
9
250
459a00R125pZPK
125
45
163
137x105
105x80/75
11
270
459a00R160pZPK
160
45
200
137x105
105x80/75
11
300
459a00R200pZPK
200
50
240
137x105
105x80/75
11
300
461a00R080pZLD
80
32
108
41
13
150
461a00R100pZLD
100
32
128
41
13
150
461a00R125pZLD
125
32
155
41
13
150
461a00R125pZLD/60
125
45
163
55
13
270
461a00R160pZLD
160
45
200
55
13
300
461a00R200pZLD
200
50
240
55
13
300
pevná kladka
otočná kladka
otočná kladka s úplnou blokací
461h00R080pZLD
80
32
108
41
13
150
461h00R100pZLD
100
32
128
41
13
150
461h00R125pZLD
125
32
155
41
13
150
461h00R125pZLD/60
125
45
163
55
13
270
461h00R160pZLD
160
45
200
55
13
300
461h00R200pZLD
200
50
240
55
13
300
48
TRANSPORTNÍ KLADKY
!
!
!
ocelové pozinkované pouzdro
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami kryté prachovkou
”sandwichové" polyamidové kolo s válečkovým ložiskem a středovou výztuží z elastické pryže
otočná kladka
461a0RR100pZPH
100
36
128
41
105x85
80/77x60
9
160
461a0RR125pZPH
125
36
155
41
105x85
80/77x60
9
200
R
R
otočná kladka s úplnou blokací
461h0RR100pZPH
100
36
128
41
105x85
80/77x60
9
160
461h0RR125pZPH
125
36
155
41
105x85
80/77x60
9
200
459a0RR100pZPG
100
36
128
105x85
80/77x60
9
160
459a0RR125pZPG
125
36
155
105x85
80/77x60
9
200
461a0RR100pZLD
100
36
128
41
13
150
461a0RR125pZLD
125
36
155
41
13
150
R
R
pevná kladka
R
R
otočná kladka
R
R
otočná kladka s úplnou blokací
49
461h0RR100pZLD
100
36
128
41
13
150
461h0RR125pZLD
125
36
155
41
13
150
R
R
TRANSPORTNÍ KLADKY
!
!
!
ocelové pozinkované pouzdro
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami kryté prachovkou
polyamidový disk s válečkovým ložiskem a pneumatikou
otočná kladka
461a27R200lZPK
200
50
240
55
137x105
105x80/75
11
75
441a27R260lZPM
260
85
305
77
200x160
160x120
14
150
459a27R200lZPK
200
50
240
137x105
105x80/75
11
75
439a27R260lZPM
260
85
305
200x160
160x120
14
150
pevná kladka
TRANSPORTNÍ KLADKY
!
!
!
ocelové pozinkované pouzdro
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami kryté prachovkou
ocelový lakovaný disk s válečkovým ložiskem a pneumatikou
otočná kladka
461a28R200lZPK
200
50
240
55
137x105
105x80/75
11
75
441a28R260lZPM
260
85
305
77
200x160
160x120
14
150
459a28R200lZPK
200
50
240
137x105
105x80/75
11
75
439a28R260lZPM
260
85
305
200x160
160x120
14
150
pevná kladka
TRANSPORTNÍ KLADKY
!
!
!
ocelové pozinkované pouzdro
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami kryté prachovkou
ocelový zinkovaný disk s válečkovým ložiskem a pryžovou obručí, Shore A80
otočná kladka
451a08R200cZPK
200
45
237
56
140x110
105x80/75
11
205
R
45
237
56
140x110
105x80/75
11
205
R
otočná kladka s úplnou blokací
451i08R200cZPK
200
50
VYSOKOTEPLOTNÍ KLADKY
!
!
!
ocelové pozinkované pouzdro
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
kolo z fenolové směsi s kluzným ložiskem pro teploty -40/+300°C
otočná kladka
414a02T080fZPH*
80
35
110
38
100x85
80x60
9
140
414a02T100fZPH*
100
35
130
42
100x85
80x60
9
160
414a02G125fZPH
125
40
155
44
100x85
80x60
9
230
414a02G150fZPK
150
45
183
52
135x110
105x80
11
300
414a02G200fZPK
200
50
233
56
135x110
105x80
11
350
R
R
R
otočná kladka s úplnou blokací
414h02T080fZPH*
80
30
110
38
100x85
80x60
9
140
414h02T100fZPH*
100
30
130
42
100x85
80x60
9
160
414h02G125fZPH
125
40
155
44
100x85
80x60
9
230
414h02G150fZPK
150
45
183
52
135x110
105x80
11
300
414h02G200fZPK
200
50
233
56
135x110
105x80
11
350
413a02T080fZPG*
80
30
110
100x85
80x60
9
140
413a02T100fZPG*
100
30
130
100x85
80x60
9
160
413a02G125fZPG
125
40
155
100x85
80x60
9
230
413a02G150fZPK
150
45
183
135x110
105x80
11
300
413a02G200fZPK
200
50
233
135x110
105x80
11
350
414a02T080fZLD*
80
30
110
38
12
120
414a02T100fZLD*
100
30
130
42
12
140
414a02G125fZLD
125
40
155
44
12
230
414a02G150fZLF
150
45
183
52
16
280
414a02G200fZLF
200
50
233
56
16
300
R
R
R
pevná kladka
R
R
R
otočná kladka
R
R
R
otočná kladka s úplnou blokací
414h02T080fZLD*
80
30
110
38
12
120
414h02T100fZLD*
100
30
130
42
12
140
414h02G125fZLD
125
40
155
44
12
230
414h02G150fZLF
150
45
183
52
16
280
414h02G200fZLF
200
50
233
56
16
300
*- s kluzným ložiskem potaženým teflonem
02G...j
Kolo z fenolové směsi
s kluzným ložiskem pro
teploty -40/+180°C.
51
02G...i
Kolo z fenolové směsi
sycené vlákny s kluzným
ložiskem pro teploty
-40°C/+400°C.
02G...h
Disk kola z fenolové směsi
s kluzným ložiskem a obručí
ze zvlášť odolné pryžové
směsi pro teploty -40°C/+250°C.
R
R
R
VYSOKOTEPLOTNÍ NEREZOVÉ KLADKY
!
!
!
nerezové pouzdro AISI 304
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
kolo z fenolové směsi s nerezovým kluzným ložiskem pro teploty -40/+300°C
otočná kladka
404a02T080fEPH*
80
35
110
38
100x85
80x60
9
140
404a02T100fEPH*
100
35
130
42
100x85
80x60
9
160
404a02I125fEPH
125
40
155
44
100x85
80x60
9
230
404a02I150fEPK
150
45
183
52
135x110
105x80
11
300
404a02I200fEPK
200
50
233
56
135x110
105x80
11
350
R
R
R
otočná kladka s úplnou blokací
404h02T080fEPH*
80
35
110
38
100x85
80x60
9
140
404h02T100fEPH*
100
35
130
42
100x85
80x60
9
160
404h02I125fEPH
125
40
155
44
100x85
80x60
9
230
404h02I150fEPK
150
45
183
52
135x110
105x80
11
300
404h02I200fEPK
200
50
233
56
135x110
105x80
11
350
403a02T080fEPG*
80
35
110
100x85
80x60
9
140
403a02T100fEPG*
100
35
130
100x85
80x60
9
160
403a02I125fEPG
125
40
155
100x85
80x60
9
230
403a02I150fEPK
150
45
183
135x110
105x80
11
300
403a02I200fEPK
200
50
233
135x110
105x80
11
350
404a02T080fELD*
80
35
110
38
12
120
404a02T100fELD*
100
35
130
42
12
140
404a02I125fELD
125
40
155
44
12
230
404a02I150fELF
150
45
183
52
16
280
404a02I200fELF
200
50
233
56
16
300
R
R
R
pevná kladka
R
R
R
otočná kladka
R
R
R
otočná kladka s úplnou blokací
404h02T080fELD*
80
35
110
38
12
120
404h02T100fELD*
100
35
130
42
12
140
404h02I125fELD
125
40
155
44
12
230
404h02I150fELF
150
45
183
52
16
280
404h02I200fELF
200
50
233
56
16
300
*- s nerezovým kluzným ložiskem potaženým teflonem
02I...j
Kolo z fenolové směsi
s nerezovým kluzným
ložiskem pro teploty
-40/+180°C.
02I...i
Kolo z fenolové směsi sycené
vlákny s nerezovým kluzným
ložiskem pro teploty
-40°C/+350°C.
02I...h
Disk kola z fenolové směsi
s nerezovým kluzným
ložiskem a obručí ze zvlášť
odolné pryžové směsi
pro teploty -40°C/+250°C.
52
R
R
R
NEREZOVÉ PŘÍSTROJOVÉ KLADKY
!
!
!
nerezové pouzdro AISI 304
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
polypropylenový disk s nerezovým kluzným ložiskem a bezestopým TPE běhounem, Shore A90
otočná kladka
392a06I063rEPC
63
22
90,5
26
60x60
45x45
6,5
40
392a06I080rEPC
80
22
109
27
60x60
45x45
6,5
50
392a06I100rEPD
100
27
134
36
76x70
60x50
8,3
60
392a06I125rEPD
125
27
158
34
76x70
60x50
8,3
70
R
R
R
R
otočná kladka s úplnou blokací
392h06I063rEPC
63
22
90,5
26
60x60
45x45
6,5
40
392h06I080rEPC
80
22
109
27
60x60
45x45
6,5
50
392h06I100rEPD
100
27
134
36
76x70
60x50
8,3
60
392h06I125rEPD
125
27
158
34
76x70
60x50
8,3
70
391a06I063rEPC
63
22
90,5
60x60
45x45
6,5
40
391a06I080rEPC
80
22
109
60x60
45x45
6,5
50
391a06I100rEPD
100
27
134
76x70
60x50
8,3
60
391a06I125rEPD
125
27
158
76x70
60x50
8,3
70
392a06I063rELD
63
22
89,5
26
12
40
392a06I080rELD
80
22
108
27
12
50
392a06I100rELD
100
27
132
36
12
60
392a06I125rELD
125
27
156
34
12
70
R
R
R
R
pevná kladka
R
R
R
R
otočná kladka
R
R
R
R
otočná kladka s úplnou blokací
53
392h06I063rELD
63
22
89,5
26
12
40
392h06I080rELD
80
22
108
27
12
50
392h06I100rELD
100
27
132
36
12
60
392h06I125rELD
125
27
156
34
12
70
R
R
R
R
NEREZOVÉ PŘÍSTROJOVÉ KLADKY
!
!
!
nerezové pouzdro AISI 304
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
polyamidový disk s nerezovým kluzným ložiskem a polyuretanovým běhounem, Shore D60
otočná kladka
392a04I063vEPC
63
22
90,5
26
60x60
45x45
6,5
50
392a04I080vEPC
80
22
109
27
60x60
45x45
6,5
50
392a04I100vEPD
100
27
134
36
76x70
60x50
8,3
60
392a04I125vEPD
125
27
158
34
76x70
60x50
8,3
65
otočná kladka s úplnou blokací
392h04I063vEPC
63
22
90,5
26
60x60
45x45
6,5
50
392h04I080vEPC
80
22
109
27
60x60
45x45
6,5
50
392h04I100vEPD
100
27
134
36
76x70
60x50
8,3
60
392h04I125vEPD
125
27
158
34
76x70
60x50
8,3
65
63
22
90,5
60x60
45x45
6,5
50
391a04I080vEPC
80
22
109
60x60
45x45
6,5
50
391a04I100vEPD
100
27
134
76x70
60x50
8,3
60
391a04I125vEPD
125
27
158
76x70
60x50
8,3
65
392a04I063vELD
63
22
89,5
26
12
50
392a04I080vELD
80
22
108
27
12
50
392a04I100vELD
100
27
132
36
12
60
392a04I125vELD
125
27
156
34
12
65
pevná kladka
391a04I063vEPC
otočná kladka
otočná kladka s úplnou blokací
392h04I063vELD
63
22
89,5
26
12
50
392h04I080vELD
80
22
108
27
12
50
392h04I100vELD
100
27
132
36
12
60
392h04I125vELD
125
27
156
34
12
65
54
NEREZOVÉ PŘÍSTROJOVÉ KLADKY
!
!
!
nerezové pouzdro AISI 304
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
polyamidové kolo s nerezovým kluzným ložiskem
otočná kladka
392a00I060pEPC
60
22
89
26
60x60
45x45
6,5
40
392a00I080pEPC
80
22
109
27
60x60
45x45
6,5
50
392a00I100pEPD
100
27
134
36
76x70
60x50
8,3
55
392a00I125pEPD
125
27
158
34
76x70
60x50
8,3
65
otočná kladka s úplnou blokací
392h00I060pEPC
60
22
89
26
60x60
45x45
6,5
40
392h00I080pEPC
80
22
109
27
60x60
45x45
6,5
50
392h00I100pEPD
100
27
134
36
76x70
60x50
8,3
55
392h00I125pEPD
125
27
158
34
76x70
60x50
8,3
65
391a00I060pEPC
60
22
89
60x60
45x45
6,5
40
391a00I080pEPC
80
22
109
60x60
45x45
6,5
50
391a00I100pEPD
100
27
134
76x70
60x50
8,3
55
391a00I125pEPD
125
27
158
76x70
60x50
8,3
65
392a00I060pELD
60
22
88
26
12
40
392a00I080pELD
80
22
108
27
12
50
392a00I100pELD
100
27
132
36
12
55
392a00I125pELD
125
27
156
34
12
65
pevná kladka
otočná kladka
otočná kladka s úplnou blokací
55
392h00I060pELD
60
22
88
26
12
40
392h00I080pELD
80
22
108
27
12
50
392h00I100pELD
100
27
132
36
12
55
392h00I125pELD
125
27
156
34
12
65
NEREZOVÉ TRANSPORTNÍ KLADKY
!
!
!
nerezové pouzdro AISI 304
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
polypropylenový disk s nerezovým kluzným ložiskem a bezestopým TPE běhounem, Shore A90
otočná kladka
404a06I080rEPH
80
28
110
38
100x85
80x60
9
60
404a06I100rEPH
100
30
130
42
100x85
80x60
9
80
404a06I125rEPH
125
32
155
44
100x85
80x60
9
100
404a06I150rEPH
150
35
182
46
100x85
80x60
9
140
404a06I200rEPK
200
45
233
56
135x110
105x80
11
200
R
R
R
R
R
otočná kladka s úplnou blokací
404h06I080rEPH
80
28
110
38
100x85
80x60
9
60
404h06I100rEPH
100
30
130
42
100x85
80x60
9
80
404h06I125rEPH
125
32
155
44
100x85
80x60
9
100
404h06I150rEPH
150
35
182
46
100x85
80x60
9
140
404h06I200rEPK
200
45
233
56
135x110
105x80
11
200
403a06I080rEPG
80
28
110
100x85
80x60
9
60
403a06I100rEPG
100
30
130
100x85
80x60
9
80
403a06I125rEPG
125
32
155
100x85
80x60
9
100
403a06I150rEPG
150
35
182
100x85
80x60
9
140
403a06I200rEPK
200
45
233
135x110
105x80
11
200
404a06I080rELD
80
28
110
38
12
60
404a06I100rELD
100
30
130
42
12
80
404a06I125rELD
125
32
155
44
12
100
404a06I150rELD
150
35
182
46
12
140
404a06I200rELF
200
45
233
56
16
200
R
R
R
R
R
pevná kladka
R
R
R
R
R
otočná kladka
R
R
R
R
R
otočná kladka s úplnou blokací
404h06I080rELD
80
28
110
38
12
60
404h06I100rELD
100
30
130
42
12
80
404h06I125rELD
125
32
155
44
12
100
404h06I150rELD
150
35
182
46
12
140
404h06I200rELF
200
45
233
56
16
200
06S...r
Polypropylenový disk
s nerezovým válečkovým
ložiskem a šedým TPE
běhounem, Shore A90.
56
R
R
R
R
R
NEREZOVÉ TRANSPORTNÍ KLADKY
!
!
!
nerezové pouzdro AISI 304
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
plastový disk s nerezovým kluzným ložiskem a elastickým polyuretanovým běhounem, Shore A82
otočná kladka
404a04I080uEPH
80
28
110
38
100x85
80x60
9
70
404a04I100uEPH
100
30
130
42
100x85
80x60
9
110
404a04I125uEPH
125
32
155
44
100x85
80x60
9
150
404a04I150uEPH
150
35
182
46
100x85
80x60
9
200
404a04I200uEPK
200
45
233
56
135x110
105x80
11
300
otočná kladka s úplnou blokací
404h04I080uEPH
80
28
110
38
100x85
80x60
9
70
404h04I100uEPH
100
30
130
42
100x85
80x60
9
110
404h04I125uEPH
125
32
155
44
100x85
80x60
9
150
404h04I150uEPH
150
35
182
46
100x85
80x60
9
200
404h04I200uEPK
200
45
233
56
135x110
105x80
11
300
403a04I080uEPG
80
28
110
100x85
80x60
9
70
403a04I100uEPG
100
30
130
100x85
80x60
9
110
403a04I125uEPG
125
32
155
100x85
80x60
9
150
403a04I150uEPG
150
35
182
100x85
80x60
9
200
403a04I200uEPK
200
45
233
135x110
105x80
11
300
404a04I080uELD
80
28
110
38
12
70
404a04I100uELD
100
30
130
42
12
110
404a04I125uELD
125
32
155
44
12
150
404a04I150uELD
150
35
182
46
12
200
404a04I200uELF
200
45
233
56
16
300
pevná kladka
otočná kladka
otočná kladka s úplnou blokací
04S...u
Plastový disk s nerezovým
válečkovým ložiskem
a elastickým polyuretanovým
běhounem, Shore A82.
57
404h04I080uELD
80
28
110
38
12
70
404h04I100uELD
100
30
130
42
12
110
404h04I125uELD
125
32
155
44
12
150
404h04I150uELD
150
35
182
46
12
200
404h04I200uELF
200
45
233
56
16
300
04I...v
Polyamidový disk s nerezovým
kluzným ložiskem
a polyuretanovým
běhounem, Shore A96.
04S...v
Polyamidový disk s nerezovým
válečkovým ložiskem
a polyuretanovým běhounem,
Shore A96.
NEREZOVÉ TRANSPORTNÍ KLADKY
!
!
!
nerezové pouzdro AISI 304
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
polyamidové kolo s nerezovým kluzným ložiskem
otočná kladka
404a00I080pEPH
80
30
110
38
100x85
80x60
9
150
404a00I100pEPH
100
30
130
42
100x85
80x60
9
175
404a00I125pEPH
125
40
155
44
100x85
80x60
9
230
404a00I150pEPH
150
40
182
46
100x85
80x60
9
250
404a00I200pEPK
200
50
233
56
135x110
105x80
11
340
R
R
R
R
R
otočná kladka s úplnou blokací
404h00I080pEPH
80
30
110
38
100x85
80x60
9
150
404h00I100pEPH
100
30
130
42
100x85
80x60
9
175
404h00I125pEPH
125
40
155
44
100x85
80x60
9
230
404h00I150pEPH
150
40
182
46
100x85
80x60
9
250
404h00I200pEPK
200
50
233
56
135x110
105x80
11
340
403a00I080pEPG
80
30
110
100x85
80x60
9
150
403a00I100pEPG
100
30
130
100x85
80x60
9
175
403a00I125pEPG
125
40
155
100x85
80x60
9
250
403a00I150pEPG
150
40
182
100x85
80x60
9
280
403a00I200pEPK
200
50
233
135x110
105x80
11
370
404a00I080pELD
80
30
110
38
12
150
404a00I100pELD
100
30
130
42
12
175
404a00I125pELD
125
40
155
44
12
230
404a00I150pELD
150
40
182
46
12
250
404a00I200pELF
200
50
233
56
16
340
R
R
R
R
R
pevná kladka
R
R
R
R
R
otočná kladka
R
R
R
R
R
otočná kladka s úplnou blokací
404h00I080pELD
80
30
110
38
12
150
404h00I100pELD
100
30
130
42
12
175
404h00I125pELD
125
40
155
44
12
230
404h00I150pELD
150
40
182
46
12
250
404h00I200pELF
200
50
233
56
16
340
00S...p
Polyamidové kolo s nerezovým
válečkovým ložiskem.
58
R
R
R
R
R
VYSOKOZÁTĚŽOVÉ KLADKY
!
!
!
ocelové pozinkované pouzdro
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami kryté prachovkou
hliníkový disk s kuličkovými ložisky a obručí z elastické pryže, Shore A75
otočná kladka
476a13K100eZPH*
100
40
135
47
100x84
80x60
9
100
476a13K125eZPH*
125
38
161
51
100x84
80x60
9
150
482a13K100eGPK
100
50
142
55
135x110
105x80
12
200
482a13K125eGPK
125
50
164
55
135x110
105x80
12
200
482a13K160eGPK
160
50
199
55
135x110
105x80
12
350
482a13K200eGPK
200
50
239
55
135x110
105x80
12
450
482a13K250eGPK
250
50
292
55
135x110
105x80
12
550
R
R
R
R
otočná kladka s úplnou blokací
476h13K100eZPH*
100
40
135
47
100x84
80x60
9
100
476h13K125eZPH*
125
38
161
51
100x84
80x60
9
150
482h13K100eGPK
100
50
142
55
135x110
105x80
12
200
482h13K125eGPK
125
50
164
55
135x110
105x80
12
200
482h13K160eGPK
160
50
199
55
135x110
105x80
12
350
482h13K200eGPK
200
50
239
55
135x110
105x80
12
450
482h13K250eGPK
250
50
292
55
135x110
105x80
12
550
475a13K100eZPG*
100
40
135
100x84
80x60
9
100
475a13K125eZPG*
125
38
161
100x84
80x60
9
150
481a13K100eGPK
100
50
142
135x110
105x80
12
200
481a13K125eGPK
125
50
164
135x110
105x80
12
200
481a13K160eGPK
160
50
199
135x110
105x80
12
350
481a13K200eGPK
200
50
239
135x110
105x80
12
450
481a13K250eGPK
250
50
292
135x110
105x80
12
550
R
R
R
R
pevná kladka
* bílé zinkování
59
R
R
R
R
VYSOKOZÁTĚŽOVÉ KLADKY
!
!
!
ocelové pozinkované pouzdro
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
hliníkový disk s kuličkovými ložisky a bezestopou obručí z elastické pryže, Shore A75
otočná kladka
476a13K100gZPH*
100
40
135
47
100x84
80x60
9
100
476a13K125gZPH*
125
38
161
51
100x84
80x60
9
150
482a13K100gGPK
100
50
142
55
135x110
105x80
12
200
482a13K125gGPK
125
50
164
55
135x110
105x80
12
200
482a13K160gGPK
160
50
199
55
135x110
105x80
12
350
482a13K200gGPK
200
50
239
55
135x110
105x80
12
450
482a13K250gGPK
250
50
292
55
135x110
105x80
12
550
R
R
R
R
R
R
R
otočná kladka s úplnou blokací
476h13K100gZPH*
100
40
135
47
100x84
80x60
9
100
476h13K125gZPH*
125
38
161
51
100x84
80x60
9
150
482h13K100gGPK
100
50
142
55
135x110
105x80
12
200
482h13K125gGPK
125
50
164
55
135x110
105x80
12
200
482h13K160gGPK
160
50
199
55
135x110
105x80
12
350
482h13K200gGPK
200
50
239
55
135x110
105x80
12
450
482h13K250gGPK
250
50
292
55
135x110
105x80
12
550
475a13K100gZPG*
100
40
135
100x84
80x60
9
100
475a13K125gZPG*
125
38
161
100x84
80x60
9
150
481a13K100gGPK
100
50
142
135x110
105x80
12
200
481a13K125gGPK
125
50
164
135x110
105x80
12
200
481a13K160gGPK
160
50
199
135x110
105x80
12
350
481a13K200gGPK
200
50
239
135x110
105x80
12
450
481a13K250gGPK
250
50
292
135x110
105x80
12
550
R
R
R
R
R
R
R
pevná kladka
* bílé zinkování
60
R
R
R
R
R
R
R
VYSOKOZÁTĚŽOVÉ KLADKY
!
!
!
ocelové pozinkované pouzdro
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
hliníkový disk s kuličkovými ložisky a elastickým polyuretanovým běhounem, Shore A83
otočná kladka
482a16K125uGPK
125
50
164
55
135x110
105x80
12
400
482a16K160uGPK
160
50
199
55
135x110
105x80
12
550
482a16K200uGPK
200
50
239
55
135x110
105x80
12
700
otočná kladka s úplnou blokací
482h16K125uGPK
125
50
164
55
135x110
105x80
12
400
482h16K160uGPK
160
50
199
55
135x110
105x80
12
550
482h16K200uGPK
200
50
239
55
135x110
105x80
12
700
481a16K125uGPK
125
50
164
135x110
105x80
12
400
481a16K160uGPK
160
50
199
135x110
105x80
12
550
481a16K200uGPK
200
50
239
135x110
105x80
12
700
pevná kladka
61
VYSOKOZÁTĚŽOVÉ KLADKY
!
!
!
ocelové pozinkované pouzdro
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
hliníkový disk s kuličkovými ložisky a polyuretanovým běhounem, Shore A93
otočná kladka
476a16K100vZPH*
100
38
135
47
100x84
80x60
9
200
476a16K125vZPH*
125
38
161
51
100x84
80x60
9
300
482a16K100vGPK
100
50
142
55
135x110
105x80
12
350
482a16K125vGPK
125
50
164
55
135x110
105x80
12
450
482a16K160vGPK
160
50
199
55
135x110
105x80
12
600
482a16K200vGPK
200
50
239
55
135x110
105x80
12
800
482a16K250vGPK
250
50
292
55
135x110
105x80
12
800
R
R
R
R
R
R
R
otočná kladka s úplnou blokací
476h16K100vZPH*
100
38
135
47
100x84
80x60
9
200
476h16K125vZPH*
125
38
161
51
100x84
80x60
9
300
482h16K100vGPK
100
50
142
55
135x110
105x80
12
350
482h16K125vGPK
125
50
164
55
135x110
105x80
12
450
482h16K160vGPK
160
50
199
55
135x110
105x80
12
600
482h16K200vGPK
200
50
239
55
135x110
105x80
12
800
482h16K250vGPK
250
50
292
55
135x110
105x80
12
800
475a16K100vZPG*
100
38
135
100x84
80x60
9
200
475a16K125vZPG*
125
38
161
100x84
80x60
9
300
481a16K100vGPK
100
50
142
135x110
105x80
12
350
481a16K125vGPK
125
50
164
135x110
105x80
12
450
481a16K160vGPK
160
50
199
135x110
105x80
12
600
481a16K200vGPK
200
50
239
135x110
105x80
12
800
481a16K250vGPK
250
50
292
135x110
105x80
12
800
R
R
R
R
R
R
R
pevná kladka
* bílé zinkování
62
R
R
R
R
R
R
R
VYSOKOZÁTĚŽOVÉ KLADKY
!
!
!
ocelové pozinkované pouzdro
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami kryté prachovkou
litinový lakovaný disk s kuličkovými ložisky a ergonomickým polyuretanovým běhounem, Shore A93
otočná kladka
482a19K100vGPK
100
50
142
55
135x110
105x80
12
350
482a19K125vGPK
125
50
164
55
135x110
105x80
12
450
482a19K160vGPK
160
50
199
55
135x110
105x80
12
600
482a19K200vGPK
200
50
239
55
135x110
105x80
12
775
482a19K250vGPK
250
50
292
55
135x110
105x80
12
800
otočná kladka s úplnou blokací
482h19K100vGPK
100
50
142
55
135x110
105x80
12
350
482h19K125vGPK
125
50
164
55
135x110
105x80
12
450
482h19K160vGPK
160
50
199
55
135x110
105x80
12
600
482h19K200vGPK
200
50
239
55
135x110
105x80
12
775
482h19K250vGPK
250
50
292
55
135x110
105x80
12
800
481a19K100vGPK
100
50
142
135x110
105x80
12
350
481a19K125vGPK
125
50
164
135x110
105x80
12
450
481a19K160vGPK
160
50
199
135x110
105x80
12
600
481a19K200vGPK
200
50
239
135x110
105x80
12
775
481a19K250vGPK
250
50
292
135x110
105x80
12
800
pevná kladka
63
VYSOKOZÁTĚŽOVÉ KLADKY
!
!
!
ocelové pozinkované pouzdro
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
litinový lakovaný disk s kuličkovými ložisky a polyuretanovým běhounem, Shore A93
otočná kladka
476a18K100vZPH*
100
30
135
47
100x84
80x60
9
250
476a18K125vZPH*
125
38
161
51
100x84
80x60
9
300
482a18K100vGPK
100
50
142
55
135x110
105x80
12
400
482a18K125vGPK
125
50
164
55
135x110
105x80
12
550
482a18K160vGPK
160
50
199
55
135x110
105x80
12
800
482a18K200vGPK
200
50
239
55
135x110
105x80
12
800
482a18K250vGPK
250
50
292
55
135x110
105x80
12
800
otočná kladka s úplnou blokací
476h18K100vZPH*
100
30
135
47
100x84
80x60
9
250
476h18K125vZPH*
125
38
161
51
100x84
80x60
9
300
482h18K100vGPK
100
50
142
55
135x110
105x80
12
400
482h18K125vGPK
125
50
164
55
135x110
105x80
12
550
482h18K160vGPK
160
50
199
55
135x110
105x80
12
800
482h18K200vGPK
200
50
239
55
135x110
105x80
12
800
482h18K250vGPK
250
50
292
55
135x110
105x80
12
800
475a18K100vZPG*
100
30
135
100x84
80x60
9
250
475a18K125vZPG*
125
38
161
100x84
80x60
9
300
481a18K100vGPK
100
50
142
135x110
105x80
12
400
481a18K125vGPK
125
50
164
135x110
105x80
12
550
481a18K160vGPK
160
50
199
135x110
105x80
12
800
481a18K200vGPK
200
50
239
135x110
105x80
12
800
481a18K250vGPK
250
50
292
135x110
105x80
12
800
pevná kladka
* bílé zinkování
64
VYSOKOZÁTĚŽOVÉ KLADKY
!
!
!
ocelové pozinkované pouzdro
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
polyamidové kolo s kuličkovými ložisky
otočná kladka
476a0SK100pZPH*
100
35
135
47
100x84
80x60
9
450
476a0SK125pZPH*
125
35
161
51
100x84
80x60
9
450
482a0SK100pGPK
100
50
142
55
135x110
105x80
12
600
482a0SK125pGPK
125
50
164
55
135x110
105x80
12
700
482a0SK160pGPK
160
50
199
55
135x110
105x80
12
800
482a0SK200pGPK
200
50
239
55
135x110
105x80
12
800
482a0SK250pGPK
250
50
292
55
135x110
105x80
12
800
otočná kladka s úplnou blokací
476h0SK100pZPH*
100
35
135
47
100x84
80x60
9
450
476h0SK125pZPH*
125
35
161
51
100x84
80x60
9
450
482h0SK100pGPK
100
50
142
55
135x110
105x80
12
600
482h0SK125pGPK
125
50
164
55
135x110
105x80
12
700
482h0SK160pGPK
160
50
199
55
135x110
105x80
12
800
482h0SK200pGPK
200
50
239
55
135x110
105x80
12
800
482h0SK250pGPK
250
50
292
55
135x110
105x80
12
800
475a0SK100pZPG*
100
35
135
100x84
80x60
9
450
475a0SK125pZPG*
125
35
161
100x84
80x60
9
450
481a0SK100pGPK
100
50
142
135x110
105x80
12
600
481a0SK125pGPK
125
50
164
135x110
105x80
12
700
481a0SK160pGPK
160
50
199
135x110
105x80
12
800
481a0SK200pGPK
200
50
239
135x110
105x80
12
800
481a0SK250pGPK
250
50
292
135x110
105x80
12
800
pevná kladka
* bílé zinkování
65
VYSOKOZÁTĚŽOVÉ KLADKY
!
!
!
ocelové pozinkované pouzdro
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami kryté prachovkou
litinové lakované kolo s kuličkovými ložisky
otočná kladka
482a21K160sGPK
160
50
199
55
135x110
105x80
12
800
482a21K200sGPK
200
45
239
55
135x110
105x80
12
800
482a21K250sGPK
250
54
292
55
135x110
105x80
12
800
otočná kladka s úplnou blokací
482h21K160sGPK
160
50
199
55
135x110
105x80
12
800
482h21K200sGPK
200
45
239
55
135x110
105x80
12
800
482h21K250sGPK
250
54
292
55
135x110
105x80
12
800
481a21K160sGPK
160
50
199
135x110
105x80
12
800
481a21K200sGPK
200
45
239
135x110
105x80
12
800
481a21K250sGPK
250
54
292
135x110
105x80
12
800
pevná kladka
66
VYSOKOZÁTĚŽOVÉ KLADKY
!
!
!
!
!
!
vidlice svařená z výkovků tloušťky 6 mm s válcovým prolisem,
zinkovaná montážní deska vyrobena z legované oceli kované za tepla
otočné ložisko bez středového čepu, tvořeno kalenou kuličkovou dráhou
otočné ložisko je utěsněno a vybaveno maznicí
4 pozice pro směrovou blokaci po 90°
litinový lakovaný disk s kuličkovými ložisky a polyuretanovým běhounem, Shore A93
otočná kladka
712a18K100vGPK
100
50
150
43
150x110
105x80/121x59
12
400
712a18K125vGPK
125
50
177
52,5
150x110
105x80/121x59
12
550
712a18K150vGPK
150
50
200
54
150x110
105x80/121x59
12
750
712a18K200vGPK
200
50
250
63
150x110
105x80/121x59
12 1 000
712a18K250vGPK
250
50
300
72
150x110
105x80/121x59
12 1 200
712a18K300vGPK
300
50
350
82
150x110
105x80/121x59
12 1 400
R
R
R
R
R
R
otočná kladka s úplnou blokací
712i18K100vGPK
100
50
150
43
150x110
105x80/121x59
12
400
712i18K125vGPK
125
50
177
52,5
150x110
105x80/121x59
12
550
712i18K150vGPK
150
50
200
54
150x110
105x80/121x59
12
750
712i18K200vGPK
200
50
250
62
150x110
105x80/121x59
12 1 000
712i18K250vGPK
250
50
300
70
150x110
105x80/121x59
12 1 200
712i18K300vGPK
300
50
350
82
150x110
105x80/121x59
12 1 400
711a18K100vGPK
100
50
150
150x110
105x80/121x59
12
400
711a18K125vGPK
125
50
177
150x110
105x80/121x59
12
550
711a18K150vGPK
150
50
200
150x110
105x80/121x59
12
750
711a18K200vGPK
200
50
250
150x110
105x80/121x59
12 1 000
711a18K250vGPK
250
50
300
150x110
105x80/121x59
12 1 200
711a18K300vGPK
300
50
350
150x110
105x80/121x59
12 1 400
R
R
R
R
R
R
otočná kladka
!
!
!
!
!
!
vidlice svařená z výkovků tloušťky 6 mm s válcovým prolisem, zinkovaná
montážní deska vyrobena z legované oceli kované za tepla
otočné ložisko bez středového čepu, tvořeno kalenou kuličkovou dráhou
otočné ložisko je utěsněno a vybaveno maznicí
4 pozice pro směrovou blokaci po 90°
polyamidové kolo s kuličkovými ložisky
otočná kladka
712a0SK100pGPK
100
50
150
43
150x110
105x80/121x59
12
600
712a0SK125pGPK
125
50
177
52,5
150x110
105x80/121x59
12
700
712a0SK150pGPK
150
50
200
54
150x110
105x80/121x59
12
800
712a0SK200pGPK
200
50
250
63
150x110
105x80/121x59
12 1 200
712a0SK250pGPK
250
50
300
72
150x110
105x80/121x59
12 1 200
otočná kladka s úplnou blokací
712i0SK100pGPK
100
50
150
43
150x110
105x80/121x59
12
600
712i0SK125pGPK
125
50
177
52,5
150x110
105x80/121x59
12
700
712i0SK150pGPK
150
50
200
54
150x110
105x80/121x59
12
800
712i0SK200pGPK
200
50
250
62
150x110
105x80/121x59
12 1 200
712i0SK250pGPK
250
50
300
70
150x110
105x80/121x59
12 1 200
711a0SK100pGPK
100
50
150
150x110
105x80/121x59
12
600
711a0SK125pGPK
125
50
177
150x110
105x80/121x59
12
700
711a0SK150pGPK
150
50
200
150x110
105x80/121x59
12
800
711a0SK200pGPK
200
50
250
150x110
105x80/121x59
12 1 200
711a0SK250pGPK
250
50
300
150x110
105x80/121x59
12 1 200
pevná kladka
67
R
R
R
R
R
R
DVOJITÉ VYSOKOZÁTĚŽOVÉ KLADKY
!
!
!
!
!
!
vidlice svařená z výkovků tloušťky 8 mm s válcovým prolisem,
zinkovaná montážní deska vyrobena z legované oceli kované za tepla
otočné ložisko tvořeno axiálním kuličkovým ložiskem DIN 711 a kuželíkovým ložiskem DIN 720
otočné ložisko je utěsněno a vybaveno maznicí
4 pozice pro směrovou blokaci po 90°
litinový lakovaný disk s kuličkovými ložisky a polyuretanovým běhounem, Shore A93
otočná kladka
824a18K125vGPL
125
50
185
62,5
175x140
140x105
12 1 100
824a18K150vGPL
150
50
212
67
175x140
140x105
12 1 500
824a18K200vGPL
200
50
264
78
175x140
140x105
12 2 000
824a18K250vGPL
250
50
314
90
175x140
140x105
12 2 000
824a18K300vGPL
300
50
365
90
175x140
140x105
12 2 000
R
R
R
R
otočná kladka s brzdou kola
824b18K125vGPL
125
50
185
62,5
175x140
140x105
12 1 100
824b18K150vGPL
150
50
212
67
175x140
140x105
12 1 500
824b18K200vGPL
200
50
264
78
175x140
140x105
12 2 000
824b18K250vGPL
250
50
314
90
175x140
140x105
12 2 000
824b18K300vGPL
300
50
365
90
175x140
140x105
12 2 000
823a18K125vGPL
125
50
185
175x140
140x105
12 1 100
823a18K150vGPL
150
50
212
175x140
140x105
12 1 500
823a18K200vGPL
200
50
264
175x140
140x105
12 2 000
823a18K250vGPL
250
50
314
175x140
140x105
12 2 000
823a18K300vGPL
300
50
365
175x140
140x105
12 2 000
R
R
R
R
pevná kladka
!
!
!
!
!
R
R
R
R
vidlice svařená z výkovků tloušťky 8 mm s válcovým prolisem, zinkovaná
montážní deska vyrobena z legované oceli kované za tepla
otočné ložisko tvořeno axiálním kuličkovým ložiskem DIN 711 a kuželíkovým ložiskem DIN 720
otočné ložisko je utěsněno a vybaveno maznicí
litinový lakovaný disk s kuličkovými ložisky a polyuretanovým běhounem, Shore A93
otočná kladka
824a0SK125pGPL
125
50
185
62,5
175x140
140x105
12 1 400
824a0SK150pGPL
150
50
212
67
175x140
140x105
12 1 600
824a0SK200pGPL
200
50
264
78
175x140
140x105
12 2 000
824a0SK250pGPL
250
50
314
90
175x140
140x105
12 2 000
R
R
R
otočná kladka s brzdou kola
824b0SK125pGPL
125
50
185
62,5
175x140
140x105
12 1 400
824b0SK150pGPL
150
50
212
67
175x140
140x105
12 1 600
824b0SK200pGPL
200
50
264
78
175x140
140x105
12 2 000
824b0SK250pGPL
250
50
314
90
175x140
140x105
12 2 000
823a0SK125pGPL
125
50
185
175x140
140x105
12 1 400
823a0SK150pGPL
150
50
212
175x140
140x105
12 1 600
823a0SK200pGPL
200
50
264
175x140
140x105
12 2 000
823a0SK250pGPL
250
50
314
175x140
140x105
12 2 000
R
R
R
pevná kladka
68
R
R
R
NÍZKOPROFILOVÉ KLADKY
!
!
!
ocelové pozinkované pouzdro
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
ocelový náboj s kuličkovými ložisky a polyuretanovým běhounem, Shore A93
otočná kladka
478a18K035vZPS
35
27
65
15
35
27
59
15
60x48
48x35
6,3
100
R
100
R
otočná kladka
478a18K035vZGC
M10x20
NÍZKOPROFILOVÉ KLADKY
!
!
!
!
!
!
vidlice svařená z výkovků tloušťky 6 mm s válcovým prolisem, zinkovaná
montážní deska vyrobena z legované oceli kované za tepla
otočné ložisko bez středového čepu, tvořeno kalenou kuličkovou dráhou
otočné ložisko je utěsněno a vybaveno maznicí
4 pozice pro směrovou blokaci po 90°
litinový lakovaný disk s kuličkovými ložisky a polyuretanovým běhounem, Shore A93
otočná kladka
712a18K085vGPK
75
144
44
150x110
105x80/121x59
12
750
R
85
75
144
39
150x110
105x80/121x59
12
750
R
85
75
144
150x110
105x80/121x59
12
750
R
85
otočná kladka s úplnou brzdou
712i18K085vGPK
pevná kladka
711a18K085vGPK
Více najdete v katalogu:
VYSOKOZÁTĚŽOVÁ KOLA A KLADKY
69
LEŠEŇOVÉ KLADKY
!
!
!
!
!
ocelové pozinkované pouzdro
otočné ložisko tvořeno dvěma kuličkovými dráhami
polyamidové kolo s kluzným ložiskem
v souladu s DIN4422, HD1004
certifikovaná nosnost BAU BG
otočná kladka s úplnou blokací
491s0SG125pZG38x500
125
40
158
0
38x500
500
491s0SG150pZG38x500
150
40
180
0
38x500
600
490s0SG200pZG38x500
200
50
245
0
38x500
650
491s0SG200pZG38x500
200
50
245
0
38x500
800
492s0SG200pZG38x500
200
50
247
0
38x500
1 000
493s0SG200pZG38x500
200
50
255
0
38x500
1 300
otočná kladka s úplnou blokací
491s0SG125pZ38,3x56
125
40
158
0
38,3x56
500
491s0SG150pZ38,3x56
150
40
180
0
38,3x56
600
490s0SG200pZ38,3x56
200
50
245
0
38,3x56
650
491s0SG200pZ38,3x56
200
50
245
0
38,3x56
800
492s0SG200pZ38,3x56
200
50
247
0
38,3x56
1 000
493s0SG200pZ38,3x56
200
50
255
0
38,3x56
1 300
otočná kladka s úplnou blokací
491s0SG125pZPK
125
40
158
0
135x110
105x80
11
500
491s0SG150pZPK
150
40
180
0
135x110
105x80
11
600
490s0SG200pZPK
200
50
245
0
135x110
105x80
11
650
491s0SG200pZPK
200
50
245
0
135x110
105x80
11
800
492s0SG200pZPK
200
50
247
0
135x110
105x80
11
1 000
493s0SG200pZPK
200
50
255
0
135x110
105x80
11
1 300
04G...v
Polyamidový disk s kluzným
ložiskem a polyuretanovým
běhounem, Shore A96.
70
DALŠÍ PRODUKTY
KLADKY PRO NÁKUPNÍ VOZÍKY
KOLA A KLADKY PRO REHABILITAČNÍ VÝROBKY
OEM PRODUKTY PRO ZNAČKOVOU PALETIZAČNÍ TECHNIKU
OSTATNÍ
Odpružené kladky
Kluzáky
Manipulační koule
Upevňovací narážecí
pouzdra
Rohové nárazníky
Stavěcí patky
71
Točny
Opěrné kladky
LEHKÁ PŘÍSTROJOVÁ KOLA
• polypropylenový disk s kluzným uložením a bezestopým TPE běhounem, Shore A90
41G050r-21-06
50
17
21
6
30
41G075r-28-08
75
21,5
28
8
50
41G100r-29-08
100
23
29
8
60
41G125r-34-12
125
29
34
12
80
• polypropylenové kolo s kluzným uložením
00G050z-21-06
50
18
20
6
40
00G075z-28-08
75
23
28
8
50
00G100z-29-08
100
22
29
8
50
00G125z-34-12
125
30
34
8
80
• polyamidový disk s kluzným uložením a bezestopou pryžovou obručí, Shore A80
33G050b-06
50
18
22,5
6
40
33G075b-10
75
23
27,5
10
50
33G100b-12
100
23
28
12
65
R
R
R
• polyamidový disk s kuličkovýmI ložisky a bezestopou pryžovou obručí, Shore A80
• ocelové pozinkované boční krytky
33C050bZ
50
18
22,5
6
40
33C075bZ-08
75
23
28
8
50
R
R
• ocelový zinkovaný disk s kuličkovými ložisky a bezestopou pryžovou obručí, Shore A80
• ocelové pozinkované boční krytky
30C100bZ
100
25
30
8
65
R
• ocelový zinkovaný disk s kuličkovými ložisky a bezestopou elektricky vodivou pryžovou obručí R≤104 Ω, Shore A80
• ocelové pozinkované boční krytky
30C075aZ
75
23
28
8
50
30C100aZ
100
25
30
8
65
R
R
• polyamidové kolo s kluzným uložením
00G050x-06
50
18
21,5
6
35
00G075x-08
75
23,5
27,5
8
50
00G100x-08
100
24,5
29,5
8
60
72
PŘÍSTROJOVÁ KOLA
• polypropylenový disk s kluzným uložením a bezestopým TPE běhounem, Shore A80
29G100r
100
30
35
12
100
29G125r
125
30
35
12
100
• polypropylenový disk s kuličkovým ložiskem a bezestopým TPE běhounem, Shore A80
• plastové boční krytky
35K080r
80
30
36,5
8
100
35K100r
100
30
36,5
8
100
35K125r
125
32
36,5
8
100
35K150r
150
32
36,5
8
120
35K200r
200
32
36,5
8
120
• polypropylenový disk s kul. ložiskem a bezestopým elektricky vodivým TPE běhounem R≤104 Ω, Shore A80
• plastové boční krytky
29K080a
80
30
36,5
8
100
29K100a
100
30
36,5
8
100
29K125a
125
32
36,5
8
100
29K150a
150
32
36,5
8
120
• polypropylenový disk s kuličkovým ložiskem a bezestopým TPU běhounem, Shore A95
• plastové boční krytky
29K080v
80
30
36,5
8
100
29K100v
100
30
36,5
8
100
29K125v
125
32
36,5
8
100
29K150v
150
32
36,5
8
120
• ocelový zinkovaný disk s kuličkovými ložisky a bezestopou pryžovou obručí, Shore A80
• ocelové pozinkované boční krytky
32C080bZ
80
30
37
8
32C100bZ
100
32
37
8
80
80
32C125bZ
125
32
37
8
100
32C150bZ
150
32
37
8
110
32C200bZ
200
32
37
8
120
• ocelový zink. disk s kuličkovými ložisky a bezestopou elektricky vodivou pryžovou obručí, R≤104 Ω, Shore A80
• ocelové pozinkované boční krytky
73
32C080aZ
80
30
37
8
32C100aZ
100
32
37
8
80
80
32C125aZ
125
32
37
8
100
32C150aZ
150
32
37
8
110
32C200aZ
200
32
37
8
120
TRANSPORTNÍ KOLA
• polypropylenový disk s válečkovým ložiskem a pryžovou obručí, Shore A80
07R080c-44-12
80
30
44
12
07R100c-44-12
100
30
44
12
60
70
07R125c-44-12
125
37
44
12
100
07R160c-58-20
160
38
58
20
135
07R200c-58-20
200
46
58
20
205
07R080b-44-12
80
30
44
12
60
07R100b-44-12
100
30
44
12
70
07R125b-44-12
125
37
44
12
100
07R160b-58-20
160
38
58
20
135
07R200b-58-20
200
46
58
20
205
, Shore A80
• ocelový zinkovaný disk s válečkovým ložiskem a pryžovou obručí, Shore A80
08R080c-44-12
80
30
44
12
08R100c-44-12
100
30
44
12
60
70
08R125c-44-12
125
37
44
12
100
08R160c-58-20
160
38
58
20
135
08R200c-58-20
200
46
58
20
205
• ocelový zinkovaný disk s válečkovým ložiskem a bezestopou pryžovou obručí, Shore A80
08R080b-44-12
80
30
44
12
60
08R100b-44-12
100
30
44
12
70
08R125b-44-12
125
37
44
12
100
08R160b-58-20
160
38
58
20
135
08R200b-58-20
200
46
58
20
205
• polypropylenový disk s válečkovým ložiskem a bezestopým TPE běhounem, Shore A85
06R080r-44-12
80
32
44
12
06R100r-44-12
100
32
44
12
70
80
06R125r-44-12
125
32
44
12
100
06R125r-58-20
125
45
58
20
150
06R160r-58-20
160
45
58
20
200
06R200r-58-20
200
50
58
20
200
• polypropylenový disk s válečkovým ložiskem a bezestopou obručí z elastické pryže, Shore A75
14R080d-44-12
80
36
44
12
130
14R100d-44-12
100
36
44
12
140
14R125d-44-12
125
36
44
12
180
14R125d-58-20
125
50
58
20
250
14R160d-58-20
160
50
58
20
300
14R200d-58-20
200
50
58
20
400
• polypropylenové kolo s válečkovým ložiskem
00R080z-44-12
80
32
44
12
120
00R100z-44-12
100
32
44
12
150
00R125z-44-12
125
32
44
12
160
00R125z-58-20
125
45
58
20
170
00R160z-58-20
160
45
58
20
190
00R200z-58-20
200
50
58
20
200
74
• polyamidové kolo s válečkovým ložiskem
00R080p-44-12
80
32
44
12
180
00R100p-44-12
100
32
44
12
190
00R125p-44-12
125
32
44
12
270
00R125p-58-20
125
45
58
20
270
00R160p-58-20
160
45
58
20
350
00R200p-58-20
200
50
58
20
500
R
R
R
R
R
• polyamidový disk s válečkovým ložiskem a polyuretanovým běhounem, Shore A96
04R080v-44-12
80
32
44
12
140
04R100v-44-12
100
32
44
12
150
04R125v-44-12
125
32
44
12
190
04R125v-58-20
125
45
58
20
300
04R160v-58-20
160
38
58
20
300
04R200v-58-20
200
50
58
20
450
R
R
R
R
R
elastické pryže
0RR100p-45-12
100
36
45
12
160
0RR125p-45-12
125
36
45
12
200
• polyamidový disk s válečkovým ložiskem a pneumatikou
27R200l-60-20
200
50
60
20
75
27R260l-75-20
260
85
75
20
150
27R400l-75-20
400
100
75
20
200
• ocelový lakovaný disk s válečkovým ložiskem a pneumatikou
75
28R200l-60-20
200
50
60
20
75
28R260l-75-20
28R400l-75-20
260
85
75
20
150
400
100
75
20
200
R
R
VYSOKOTEPLOTNÍ KOLA
• kolo z fenolové směsi s kluzným uložením pro teploty -40/+180°C
02G080j-40-12*
80
35
40
12
150
02G100j-40-12*
100
35
40
12
180
02G125j-45-15
125
40
45
15
250
02G150j-58-20
150
45
58
20
300
02G200j-58-20
200
50
58
20
370
• kolo z fenolové směsi s kluzným uložením pro teploty -40/+300°C
02G080f-40-12*
80
35
40
12
150
02G100f-40-12*
100
35
40
12
180
02G125f-45-15
125
40
45
15
250
02G150f-58-20
150
45
58
20
300
02G200f-58-20
200
50
58
20
370
• kolo z fenolové směsi sycené vlákny s kluzným uložením pro teploty -40°C/+400°C
02G100i-40-12*
100
35
40
12
250
• disk kola z fenolové směsi s kluzným uložením a obručí ze zvlášť odolné pryžové směsi pro teploty -40°C/+250°C
• použití v max. 30 minutových cyklech zahřátí a chlazení
02G100h-40-12*
100
30
40
12
75
* možné uložení na nerezovém kluzném ložisku potaženém teflonem
KOLA S NEREZOVÝMI LOŽISKY
• polypropylenový disk s kluzným uložením a bezestopým TPE běhounem, Shore A90
06G063r-27-10
63
22
27
10
40
06G080r-27-10
80
22
27
10
50
06G080r-40-12
80
28
40
12
60
06G100r-32-12
100
27
32
12
60
06G100r-40-12
100
30
40
12
80
06G125r-32-12
125
27
32
12
70
06G125r-44-15
125
32
44
15
100
06G150r-44-15
150
35
44
15
140
06G200r-58-20
200
45
58
20
200
• polypropylenový disk s nerezovým válečkovým ložiskem a bezestopým TPE běhounem, Shore A90
06S080r-40-12
80
28
40
12
60
06S100r-40-12
100
30
40
12
80
06S125r-44-15
125
32
44
15
100
06S150r-44-15
150
35
44
15
140
06S200r-58-20
200
45
58
20
200
76
• polyamidový disk s kluzným uložením a polyuretanovým běhounem, Shore A96
04G063v-27-10*
63
22
27
10
04G080v-27-10*
80
22
27
10
50
55
04G080v-40-12
80
30
40
12
100
04G100v-32-12*
100
27
32
12
80
04G100v-40-12
100
30
40
12
150
04G125v-32-12*
125
27
32
12
100
04G125v-44-15
125
35
44
15
200
04G150v-44-15
150
40
44
15
280
04G200v-58-20
200
50
58
20
450
* tvrdost Shore D60
• polyamidový disk s nerezovým válečkovým ložiskem a polyuretanovým běhounem, Shore A96
04S080v-40-12
80
30
40
12
100
04S100v-40-12
100
30
40
12
150
04S125v-44-15
125
35
44
15
200
04S150v-44-15
150
40
44
15
280
04S200v-58-20
200
50
58
20
450
uložením
n, Shore A82
04G080u-40-12
80
28
40
12
70
04G100u-40-12
100
30
40
12
110
04G125u-44-15
125
32
44
15
150
04G150u-44-15
150
35
44
15
200
04G200u-58-20
200
45
58
20
300
• plastový disk s nerezovým válečkovým ložiskem a elastickým polyuretanovým běhounem, Shore A82
04S080u-40-12
80
28
40
12
70
04S100u-40-12
100
30
40
12
110
04S125u-44-15
125
32
44
15
150
04S150u-44-15
150
35
44
15
200
04S200u-58-20
200
45
58
20
300
60
• polyamidové kolo s kluzným uložením
00G060p-27-10
60
22
27
10
00G080p-27-10
80
22
27
10
80
00G080p-40-12
80
30
40
12
150
00G100p-32-12
100
27
32
12
90
00G100p-40-12
100
30
40
12
175
00G125p-32-12
125
27
32
12
100
00G125p-44-15
125
40
44
15
250
00G150p-44-15
150
40
44
15
300
00G200p-58-20
200
50
58
20
500
• polyamidové kolo s nerezovým válečkovým ložiskem
77
00S080p-40-12
80
30
40
12
150
00S100p-40-12
100
30
40
12
175
00S125p-44-15
125
40
44
15
250
00S150p-44-15
150
40
44
15
300
00S200p-58-20
200
50
58
20
500
KOLA PRO PALETIZAČNÍ TECHNIKU
• polyamidové kolo bez kuličkových ložisek
00 082p-70-47x14
82
70
70 47x14
700
00 082p-82-47x14
82
82
82 47x14
800
00 085p-90-47x14
85
90
90 47x14
900
R
R
R
• polyamidové těleso kola bez kuličkových ložisek s polyuretanovým běhounem, Shore A96
04 082v-70-47x14
82
70
70 47x14
500
04 082v-82-47x14
82
82
82 47x14
600
04 082v-90-47x14
82
90
90 47x14
650
• ocelové těleso kola s kuličkovými ložisky a polyuretanovým běhounem, Shore A93
18K080v-70-20
82
70
70
20
600
18K080v-90-20
82
90
90
20
800
R
R
• polyamidové kolo s kuličkovými ložisky
0SK180p-50-20
180
50
50
20
850
0SK200p-50-20
200
50
50
20
900
R
• hliníkový disk s kuličkovými ložisky a obručí z elastické pryže, Shore A75
13K180e-60-20
180
50
60
20
400
13K200e-60-20
200
50
60
20
450
R
R
• hliníkový disk s kuličkovými ložisky a polyuretanovým běhounem, Shore A93
16K180v-60-20
180
50
60
20
700
16K200v-60-20
200
50
60
20
800
R
R
78
VYSOKOZÁTĚŽOVÁ KOLA
• hliníkový disk s kuličkovými ložisky a obručí z elastické pryže, Shore A75
13K100e-40-12
100
40
40
12
100
13K100e-60-15
100
50
60
15
200
13K125e-41-12
125
38
41
12
150
13K125e-60-20
125
50
60
20
200
13K160e-60-20
160
50
60
20
350
13K180e-60-20
180
50
60
20
400
13K200e-60-20
200
50
60
20
450
13K250e-60-20
250
50
60
20
550
• hliníkový disk s kuličkovými ložisky a bezestopou obručí z elastické pryže, Shore A75
13K100g-40-12
100
40
40
12
100
13K100g-60-15
100
50
60
15
200
13K125g-41-12
125
38
41
12
150
13K125g-60-20
125
50
60
20
200
13K160g-60-20
160
50
60
20
350
13K180g-60-20
180
50
60
20
400
13K200g-60-20
200
50
60
20
450
13K250g-60-20
250
50
60
20
550
• hliníkový disk s kuličkovými ložisky a elastickým polyuretanovým běhounem, Shore A83
16K125u-60-20
125
50
60
20
400
16K160u-60-20
160
50
60
20
550
16K200u-60-20
200
50
60
20
700
• hliníkový disk s kuličkovými ložisky a polyuretanovým běhounem, Shore A93
16K100v-41-12
100
38
41
12
200
16K100v-56-15
100
50
56
15
350
16K125v-41-12
125
38
41
12
300
16K125v-60-20
125
50
60
20
450
16K160v-60-20
160
50
60
20
600
16K180v-60-20
180
50
60
20
700
16K200v-60-20
200
50
60
20
800
16K250v-60-20
250
50
60
20
1 000
• litinový lakovaný disk s kuličkovými ložisky a polyuretanovým běhounem ergonomického tvaru, Shore A93
19K100v-60-20
100
50
60
20
350
19K125v-60-20
125
50
60
20
450
19K160v-60-20
160
50
60
20
600
19K200v-60-20
200
50
60
20
775
19K250v-60-20
250
50
60
20
850
• litinový lakovaný disk s kuličkovými ložisky s polyuretanovým běhounem, Shore A93
79
18K100v-39-12
100
30
39
12
250
18K100v-56-15
100
50
56
15
400
18K125v-38-12
125
38
38
12
300
18K125v-60-20
125
50
60
20
550
18K150v-60-20
150
50
60
20
800
18K160v-60-20
160
50
60
20
850
18K200v-60-20
200
50
60
20
1 000
18K250v-60-25
250
50
60
25
1 300
18K300v-60-25
300
50
60
25
1 500
• polyamidové kolo s kuličkovými ložisky
0SK100p-40-15
100
35
40
15
450
0SK125p-40-15
125
35
40
15
500
0SK100p-60-20
100
50
60
20
600
0SK125p-60-20
125
50
60
20
700
0SK150p-60-20
150
50
60
20
800
0SK160p-60-20
160
50
60
20
850
0SK200p-58-20
200
50
58
20
1 200
0SK250p-60-20
250
50
60
20
1 200
• litinové lakované kolo s kuličkovými ložisky
21K160s-60-20
160
50
60
20
800
21K200s-60-45-20
200
45
60
20
1 100
21K250s-60-54-20
250
54
60
20
1 400
80
REDUKCE UPEVŇOVACÍHO OTVORU PRO SÉRII 367
- redukce otvoru 12,2/10,2 mm
- ocelová pozinkovaná
UPEVŇOVACÍ ROZTAŽNÁ POUZDRA PRO SÉRII 341
UPEVŇOVACÍ ROZTAŽNÁ POUZDRA KLADEK
UPEVŇOVACÍ DŘÍK PŘÍSTROJOVÝCH POJ. KOL
PŘÍSLUŠENSTVÍ VYSOKOZÁTĚŽOVÝCH POJ. KOL
Pedál směrové blokace pro sérii 712
Pedál směrové blokace pro sérii 824
81
PŘÍSLUŠENSTVÍ
UPEVŇOVACÍ ČEPY S OVLÁDACÍ MECHANIKOU POJ. KOL PRO ZDRAVOTNICKÁ LŮŽKA
KRUHOVÉ NÁRAZNÍKY
PŘÍSLUŠENSTVÍ POJ. KOL PRO ZDRAVOTNICKÁ LŮŽKA
KDHR
KDHL
KEHR
KEHL
82
• jednořadé kuličkové ložisko
• s těsněním 2RS nebo 2Z
• jednořadé kuličkové ložisko pro teploty -40°C/+400°C
• s těsněním 2Z
D
d
K47/25x12Z-6005 2RS
47
25
12
K47/20x14Z-6204 2RS
47
20
14
K52/25x15Z-6205 2RS
52
25
15
K62/30x16Z-6206 2RS
62
30
16
K72/35x17Z-6207 2RS
72
35
17
110
60
22
K72/30x19Z-6306 2RS
72
30
19
K90/40x23Z-6308 2RS
90
40
23
K110/60x22Z-6212 2RS
• distanční kroužek kuličkových ložisek
• ocelový, zinkovaný
D
d
K32/12x10HT-6201 2Z
l
12
l
19
24,8
32
DV20/12x19+1,75Z 19,8 12,5 1,75
19
24,8
30
DV20/12x19+2,5Z
2,5
19
24,8
32
DV20/12x19+6,75Z 19,8 12,5 6,75
19
24,8
30
DV20/12x19+1,1Z
DK24/21x32Z
24
21
DK30/26x30Z
30
26
DK30/26x32Z
30
26
d
19,8 12,5
19,8 12,5
D
I
d
I
10
8,2
41
DT10/9x28E
10
9
28
DT10/8x47Z
10
8,2
47
DT10/8x41E
10
8,2
41
DT12/8x29,2Z
12
8,2
29,2
DT10/8x47E
10
8,2
47
DT12/8x36,5Z
12
8,2
36,5
DT12/8x41E
12
8,2
41
DT12/8x37,2Z
12
8,2
37,2
DT12/8x47E
12
8,2
47
DT12/8x41Z
12
8,2
41
DT12/9x33E
12
9
33
DT12/8x46,2Z
12
8,2
46,2
DT12/10x41E
12
10,2
41
47
DT15/10x47E
15
10,2
47
DT20/12x60E
20
12,2
60
8,2
DT15/8x46,2Z
15
8,2
46,2
DT15/10x47Z
15
10,2
47
DT20/12x60Z
20
12,2
60
DT20/12x61Z
20
12,2
61
• distanční trubička pro kluzné uložení
vysokoteplotních kol série 02
• nerezová potažená teflonem
• pro teploty -40°C/+400°C
D
DT12/8x41ET
d
12
• hřídel - osový šroub s maticí
• ocelový, zinkovaný
d
• distanční vložka pro kluzné uložení
vysokoteplotních kol série 02
• vyrobena ze speciální plastové směsi
• pro teploty -40°C/+400°C
D
I
8
41
40
M8
50
AXM8x50Z
M8
50
AXM8x60Z
M8
60
AXM12x75Z
M12
75
AXM12x80Z
M12
80
AXM12x85G
M12
85
AXM12x90G
M12
90
AXM12x160G
M12
160
AXM16x180G
M16
180
l
E
17,5
18,5
DV15/12x17,5+2,5T
15 12,2 2,5
17,5
21,5
detaily na vyžádání
M8
s
12 10,2 2,5
• protivláknová krytka
• ocelová, zinkovaná
AXM8x50Z/357
d
DV12/10x17,5+2,5T
I
AXM8x40Z
E
• dist. trubička pro kluzné uložení a válečková ložiska
• nerezová
DT10/8x41Z
12
10
1,1
21
DT12/8x47Z
B
s
24
d
32
D
DK24/21x30Z
D
d
• distanční vložka kuličkových ložisek
• ocelová, zinkovaná
• dist. trubička pro kluzné uložení a válečková ložiska
• ocelová, zinkovaná
83
D
B
INFORMACE O VÝROBCÍCH
V souladu s definicí odpovědnosti
výrobce za jeho výrobky budou pro
posouzení záruky použity níže uvedené
informace. Odchýlení od těchto
podmínek zprošťuje výrobce jeho
odpovědnosti.
- pokud jsou na břemenu použita
výhradně rejdovací poj. kola, pak
pouze stejného typu. Při současném
použití pevných poj. kol musí být tyto
kompatibilní a v souladu se specifikací
doporučenou výrobcem.
1.0. Informace o výrobcích a jejich
použití
Pokud jsou výrobky použity ve
venkovním, přímořském, korozním
anebo agresivním prostředí, musí být
specifikována zvláštní úprava.
Kola a pojezdová kola ve smyslu této
definice jsou součástmi, které jsou
obecně vyměnitelné. Mohou být
instalovány na přístroje, nábytek,
manipulační systémy nebo podobné
výrobky a činit je mobilními.
Tyto informace o výrobcích se vztahují
na kola a pojezdová kola, především na
pasivní rejdovací kola, která jsou použita
u přístrojů bez pohonu, kde rychlost
pojezdu nepřesahuje rychlost chůze
a která nejsou v nepřetržitém provozu.
Kola a pojezdová kola, v souladu s touto
definicí, mohou být podle použití
klasifikována do následujících kategorií:
- domácí použití - např. sedačky,
nábytek
- obecné použití - např. nákupní vozíky,
kancelářské vybavení
- použití ve zdravotnictví - např.
postele, vozíky
- průmyslové použití - např. manipulace
s materiálem bez rozdílu nosnosti
Kola a pojezdová kola mají bezvadný
chod a dlouhou životnost za dodržení
níže uvedených podmínek:
- správné a bezpečné upevnění na
určeném místě
- montážní místo musí mít dostatečnou
pevnost a materiál pro řádné
připojení
- funkce výrobku nesmí být montáží
ovlivněna
- svislá osa rejdové hlavy pojezdového
kola musí být za všech okolností ve
vertikální pozici
- osa přímého pohybu pevného kola
musí být vždy souosá se směrem
pohybu
Při použití v teplotách nižších než 5°C
a vyšších než 30°C mohou být ovlivněny
vlastnosti výrobků, zvlášť negativně pak
deklarovaná nosnost. V těchto případech
je nutná zvláštní specifikace.
Pojezdová kola jsou tvořena
komponenty. Výrobce je odpovědný
pouze za originální díly začleněné v
sestavě pojezdového kola. Pokud
vybíráte pojezdová kola, berte
v úvahu technické parametry
publikovaných výrobků.
2.0. Nesprávné použití
Jako použití v rozporu se specifikací
výrobce se považuje např.:
- přetížení
- nevhodné vlastnosti povrchu pojezdu
- použití v nepřiměřených teplotách
(vyšších nebo nižších)
- nevhodné použití brzd
- vystavení agresivnímu prostředí
- vystavení nepřiměřenému rázovému
zatížení např. pádem, nárazem atd.
- vniknutí cizích částic do kterékoliv
části konstrukce
- nepřiměřená rychlost pohybu
- provedení změn na komponentech
a jejich následná montáž s výrobky
bez předchozího odsouhlasení a
odzkoušení původním výrobcem.
3.0. Způsobilost výrobku
Pokud nebude nalezen výrobek nebo
jeho vlastnost v katalogu nebo
produktovém listu, pak musí být tento
parametr zcela odsouhlasen výrobcem.
Nová provedení pak podléhají DIN-,
ISO-, CEN- standardům a také
standardům RAL-RG 607/10.
4.0. Údržba
Údržba kol a pojezdových kol je
následující:
- lubrikace osy kola a rejdové hlavy
vhodnými prostředky a odstraňování
cizích částic z konstrukce výrobku
- přiměřené dotažení osy kola
a upevňovacích prvků
- při použití čisticích prostředků musí být
použity pouze takové, které
neobsahují korozivní prvky a granuláty
5.0. Informace o výrobcích a návod
k použití
Je nutno zajistit, aby byly dostupné
informace o výrobcích a návod k použití,
aby prodejce vybavil uživatele vhodným
katalogem a aby zpracovatel, na jehož
zařízení je výrobek použit, zajistil pro
koncového uživatele informace
o výrobcích a návod k použití.
K zajištění správného provozu kol
a pojezdových kol musí vzít prodejce
v potaz informace o výrobcích (odst. 1.0
– 5.0).
Tato informace o výrobcích může být
dodána zpracovateli k další distribuci.
Zpracovatel se musí odvolávat na
informace o výrobcích a návod k použití
(odst. 1.0-5.0).
Kopie výtisku informací o výrobcích
může být objednána u výrobce
pojezdových kol pro distribuci
ke konečným uživatelům.
Tento katalog byl zpracován se vší pečlivostí.
Přesto je však možný výskyt chyb a odchylek.
Rozměry a váhy jsou uváděny v obvyklých
standardech.
Uváděné nosnosti odpovídají podmínkám
použití, které jsou typické pro tento druh
výrobků. Všechny údaje mohou být dotčeny
postupnými změnami.
KDE HLEDAT
Výběrová kritéria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 1
Chemická odolnost materiálů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 2
Kola - technické info. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 3
Kladky - technické info . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 5
Vysvětlivky použitých symbolů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 6
Vydání 2.2.
Download

Katalog POJEZDOVÁ-KOLA.CZ - pojezdova