Editorská činnost:
editor recenzovaného grantového sborníku Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska:
tradice a alternativy. Červený Kostelec 2005. ISBN 80-86818-15-2. 216 s.
editor literárněvědné části recenzovaného sborníku Slavistika dnes: vlivy a kontexty.
Konference mladých slavistů II – říjen 2006. Červený Kostelec – Praha 2008. ISBN 97880-86818-68-9. 549 s.
editor literárněvědné části recenzovaného sborníku Slavistika v moderním světě.
Konference mladých slavistů III – říjen 2007. Červený Kostelec – Praha 2008. ISBN 97880-86818-69-6. 353 s.
editor literárněvědné části recenzovaného sborníku Jazyky a literatury slovanského areálu:
hledání identity. Červený Kostelec – Praha 2009. ISBN 978-80-87378-10-6. 361 s.
editor literárněvědné a historické části recenzovaného sborníku Slovanský areál a Evropa.
Červený Kostelec – Praha 2010. ISBN 978-80-87378-38-0. 320 s.
editor literárněvědné a historické části recenzované kolektivní publikace Etnicita
slovanského areálu (Historické proměny a současný stav). Červený Kostelec – Praha
2011. ISBN 978-80-87378-83-0. 249 s.
editor historické části recenzované kolektivní publikace Prolínání slovanských prostředí.
Červený Kostelec – Praha 2012. ISBN 978-80-7465-024-6. 319 s.
editor historické a literární části recenzované kolektivní publikace Slovanský svět: známý či
neznámý? Červený Kostelec – Praha 2013. ISBN 978-80-7465-063-5. 183 s.
editor historické a kulturní sekce recenzované kolektivní publikace Slované mezi tradicí a
modernitou. Červený Kostelec – Praha 2014. (v tisku, předpokládaná publikace listopad
2014)
Členství v edičních a redakčních radách:
člen ediční rady edice Russia Altera (od roku 2005)
vedoucí redaktor odborného recenzovaného časopisu Oriens Aliter (od roku 2014)
Organizační činnost:
organizátor druhého ročníku mezinárodní Konference mladých slavistů „Slavistika dnes: vlivy
a kontexty“, Praha, 11.–12.10.2006 (http://www.slavkonf.com/)
organizátor třetího ročníku mezinárodní Konference mladých slavistů „Slavistika v moderním
světě“, Praha, 24.–25.10.2007 (http://www.slavkonf.com/)
organizátor čtvrtého ročníku mezinárodní Konference mladých slavistů „Jazyky a literatury
slovanského areálu: hledání identity“, Praha, 22.–23.10.2008 (http://www.slavkonf.com/)
organizátor pátého ročníku mezinárodní Konference mladých slavistů „Slovanský areál a
Evropa“, Praha, 4.–5.11.2009 (http://www.slavkonf.com/)
organizátor šestého ročníku mezinárodní Konference mladých slavistů „Etnicita slovanského
areálu (Historické proměny a současný stav)“, Praha, 4.–5.11.2010
(http://www.slavkonf.com/)
organizátor sedmého ročníku mezinárodní Konference mladých slavistů „Prolínání
slovanských prostředí“, Praha, 3.–4.11.2011 (http://www.slavkonf.com/)
organizátor osmého ročníku mezinárodní Konference mladých slavistů „Slovanský svět:
známý či neznámý?“, Praha, 1.–2.11.2012 (http://www.slavkonf.com/)
organizátor devátého ročníku mezinárodní Konference mladých slavistů „Slované mezi tradicí
a modernitou“, Praha, 24.–25.10.2013 (http://www.slavkonf.com/)
organizátor desátého ročníku mezinárodní Konference mladých slavistů „Křižovatky
Slovanů“, Praha, 6.–7.11.2014 (http://www.slavkonf.com/)
Zvané přednášky, vystoupení v médiích, veřejné prezentace, rozhovory:
prezentace edice Russia Altera u příležitosti zahájení „Roku ruského jazyka“ v Ruském centru
vědy a kultury při velvyslanectví Ruské federace dne 20.2.2007
představení odborných aktivit Semináře východoevropských studií ÚSVS FF UK v rámci
prezentace výsledků odborných aktivit pražských slavistických pracovišť za roky 2006–2007
(doprovodná akce třetího ročníku Konference mladých slavistů) dne 24.10.2007
zvaná přednáška na Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
„Historická koncepce Juraje Križaniće (Chorvatský barokní slavismus a hledání místa Ruska
ve světových dějinách)“ dne 29.9.2008
(http://rvs.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/rvs/o-rvs/dokumenty/vyrocnizpravy/files/zprava_rvs08-podrobna.pdf)
zvaná přednáška pro vyučující a studenty Ternopilské národní pedagogické univerzity
Volodymyra Hnaťuka „Чехи та українці - спiльний історичний досвід“ dne 15.3.2012
prezentace odborné a pedagogické činnosti Ústavu východoevropských studií FF UK pro
vyučující a studenty Volyňské národní univerzity Lesji Ukrajinky dne 16.3.2012
rozhovor pro Ivano-Frankivskou ODTRK „Karpaty“ (Івано-Франківська обласна державна
телерадіокомпанія) dne 13.3.2012
(http://odtrk.if.ua/)
rozhovor pro noviny «Галичина» „Чеський вектор: перезавантаження“, 22 березня 2012
року, № 42–43 (4401–4402), s. 15.
(http://www.galychyna.if.ua/
http://www.galychyna.if.ua/publication/society/cheskii-vektor-perezavantazhennja/)
rozhovor pro oficiální internetovou stránku Volyňské národní univerzity Lesji Ukrajinky dne
16.3.2012
(http://www.vnu.edu.ua/menu.jsp?id=0;&t=n&idd=972)
host v pořadu ČRo Leonardo Třetí dimenze „Honba za Slovany“ na téma úkolů a ambicí
dnešní slavistiky dne 13.12.2012
(http://www.rozhlas.cz/leonardo/dimenze/_zprava/honba-za-slovany--1149131)
rozhovor pro periodikum «Информ Прага» „Марек Пржигода: Чешский ВУЗ о спросе на
русскую культуру“, № 15 (672) 5–11 апреля 2013 года, s. 3.
(http://www.gazeta.cz/)
rozhovor pro periodikum «Пражский Телеграф» „Марек Пржигода: Россия без общего
аршина“, № 14 (204) 11 апреля 2013 г., s. A6.
(http://ptel.cz/
http://issuu.com/prazhskytelegraf/docs/14_204__ptel_a-prew/6)
rozhovor „Rozdelená Ukrajina môže spôsobiť chaos v celom postsovietskom priestore“
(5.3.2014) pro informační server aktualne.sk
(http://aktualne.atlas.sk/rozhovor-rozdelena-ukrajina-moze-sposobit-chaos-v-celompostsovietskom-priestore/zahranicie/europa/)
rozhovor pro pořad TV Nova Střepiny o aktuální situaci v Ukrajině (9.3.2014)
(http://novaplus.nova.cz/porad/strepiny/video/384-strepiny-9-3-2014)
rozhovor „Zlověstná ruská rétorika ohrožuje východ Ukrajiny“ (20.3.2014) pro informační
server lidovky.cz
(http://ldvk.cz/ARo
http://www.lidovky.cz/krym-byl-anektovan-ruskem-moskva-ohrozuje-i-vychodni-ukrajinupvk-/zpravy-svet.aspx?c=A140319_204127_ln_zahranici_msl)
komentář k perspektivám vývoje na Ukrajině „Aký bude ďalší vývoj na Ukrajine?“ pro
informační server aktuality.sk (20.4.2014)
(http://www.aktuality.sk/clanok/251521/aky-bude-dalsi-vyvoj-na-ukrajine/)
vystoupení v pořadu České televize Studio ČT24 dne 12.5.2014 (12:35) k aktuálnímu dění na
Ukrajině
(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/214411058330512)
účastník panelové diskuze na konferenci Institutu pro veřejnou diskuzi „Energetická
bezpečnost Evropy v kontextu rusko-ukrajinského konfliktu“ (Praha, 13.5.2014)
(podrobněji: http://www.ivd.cz/cs/informace_pro_tisk/tiskove_zpravy/2164konference_evropa_ma_cas_snizit_zavislost_na_rusku)
zvaná přednáška na Ruské státní humanitní univerzitě „Юрий Крижанич и духовный мир
Московской Руси“ dne 15.5.2014
vystoupení v pořadu České televize Studio ČT24 dne 20.6.2014 (10:28) k aktuálnímu dění na
Ukrajině
(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/214411058060620)
vystoupení v pořadu České televize Studio ČT24 dne 2.7.2014 (12:35) k aktuálnímu dění na
Ukrajině
(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/214411058330702)
vystoupení v pořadu České televize Studio ČT24 dne 8.7.2014 (10:28) k aktuálnímu dění na
Ukrajině
(http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/214411058060708)
Download

zde - Ústav východoevropských studií