ŠrÍ Šrí Rádhá Góvinda Gaudíja Math
Wienerbergstraße 29a/Top 3, 1120 Wien
Tel/Fax 01/812 05 74
[email protected]
www.radha-govinda.net
Vaišnavský kalendář 2012
Leden
So
18. Šrí Íšvara Purí - O.
Ne
15. Šríla Vrindávan dás Thákura - O.
20. Šiva-rátri (Půst do poledne)
Po
16. Varuthiní Ékádaší (* 8:00 - 10:37)
St
4.
Putradá Ékádaší (* po 10:37)
Po
Čt
5.
Šrí Džagadíš Pandit - P.
St
So
21. Šrí Gadádhar Pandit - P.
St
11. Šrí Rámačandra Kavirádž - O.; Šríla Gópál Bhatta
Gósvámí - P.
22. Šríla Džagannáth dás Babádží - O.; Šrí Rasikánanda
- O.
St
29. Óm Višnupáda 108 Šrí Šrímad Bhakti Vaibhava Purí
Gósvámí Mahárádža - O.
Út
24. Akšaja Trtíja. Začíná Čandan-játra
Po
30. Šrímatí Síta Déví - P.; Šrímatí Džáhnava Déví - P.; Šrí
Madhu Pandit - O.
So
14. Óm Višnupáda 108 Šrí Šrímad Bhakti Vaibhava Purí
Gósvámí Mahárádža - P.; Šrí Džajadéva Gósvámí - O.
Ne
15. Ganga Ságara-méla; Šrí Lóčana dás Thákura - O.
Čt
19. Šat-tilá Ékádaší (* 7:37 - 10:36)
Ne
4.
Amalakí-vrata Ékádaší (* 6:27 - 10:13)
So
28. Vasanta Pančamí; Šrímatí Višnuprija déví - P.; Šrí
Pundaríka Vidjánidhi - P.; Šríla Raghunáth dás
Gósvámí - P.; Šríla Višvanáth Čakravartí Thákura - O.;
Šrí Raghunandan Thákura - P.
Po
5.
Šrí Mádhavendra Purí - O.
Čt
8.
Šrí Gaura púrnima (Půst do východu Měsíce)
Pá
9.
Festival Džagannátha Mišry
Čt
15. Šrí Šrívás Pandit - P.
Ne
18. Papamóčaní Ékádaší (* 5:59 - 10:01)
Po
19. Šrí Góvinda Ghóš - O.
Út
27.
Po
30. Šrí Advaita Ačárja - P. (Půst do poledne)
Únor
St
1.
Šrí Mádhvačárja - O.
Čt
2.
Šrí Rámánudžáčárja - O.; Šríla Bhakti Sádhaka Muni
Mahárádža - P.
Pá
3.
Bhaimí Ékádaší (* 7:20 - 10:32)
So
4.
Váraha Dvadáší
Ne
5.
Nitjánanda Trajódaší (Půst do poledne)
Út
7.
Šríla Naróttam dás Thákura - P.
Pá
10. Šrí Šrímad Bhakti Pragňána Kéšava Mahárádža
Ne
12. Džagad guru Šrí Šrímad Bhaktisiddhánta Sarasvatí
Thákura - P.; Šríla Gour Góvinda Svámí Mahárádža
- O.
Pá
17. Vidžajá Ékádaší (* 6:57 - 10:25)
P. …Příchod O. …Odchod * ... Přerušení půstu následující den
Březen
Šrí Rámánudžáčárja - P.
Duben
Ne
1.
Ráma-navami - příchod Šrí Rámačandry (Půst do
poledne); 9. výročí instalace božstev Šrí Gaurángy a
Šrí Džagannáthdévy
Út
3.
Kamadá Ékádaší (* 6:26 - 6:50)
Pá
6.
Šrí Balaráma Rasajátra; Šrí Krišna Vasanta Rasa; Šrí
Vamšívadana Thákura - P.; Šrí Šjámánanda Prabhu
- P.
St
11. Šrí Krišnadás Babádží Mahárádža - O.
Čt
12. Šrí Abhirám Thákura - O.
Květen
St
2.
Móhiní Ékádaší (* 5:32 - 10:25)
Čt
3.
Rukminí Dvádaší
So
5.
Nrisimha Čaturdaší (Půst do setmění)
Ne
6.
Šrí Šrí Rádha-Ramana Dévadží - P.; Šrí Mádhavendra
Purí - P.; Šrí Šrinivás Áčárja - P.; Šrí Paraméšvarí dás
Thákura - O.
Čt
10. Šrí Rámánanda Ráj - O.
St
16. Apará Ékádaší (* 5:12 - 10:18)
Čt
17. Šríla Vrindávan dás Thákura - P.
Po
21. 12. výročí instalace božstev Šrí Rádhy a Šrí Góvindy
Čt
31. Šrí Baladév Vidjabhúšan - O.; Šrímatí Gangamata
Gósváminí - P.; Ganga-půdža
Červen
Pá
1.
Pándava Nirdžalá Ékádaší (* 4:58 - 10:14)
So
2.
Panihati Čida Dahi Utsava
Po
4.
Šrí Džagannáth Snána-játra; Šrí Mukunda Datta - O.;
Šrí Šrídhar Pandit - O.
Út
5.
Šrí Šjámánanda Prabhu - O.
Září
Út
13. Dívalí
St
14. Góvardhana-půdža; Gó-půdža; Gó-krida; Šrí
Rasikánanda - P.
Čt
15. Šrí Vádudéva Ghóš - O.
Pá
16. Šríla BV Vámana Mahárádža - O.; Šríla BV Trivikrama
Mahárádža - O.
So
17. Šríla BV Svámí Mahárádža - O.
Ne
18. Šríla BS Siddhanti Mahárádža - P.
Út
20. Gópáštamí; Góstháštamí; Šrí Gadádhára dás
Gósvámí - O.; Šrí Dhanandžaja Pandit - O.; Šrí
Šrinivás Áčárja - O.
28. Ananta Čaturdaší vrata; Šríla Haridás Thákura - O.
Pá
29. Šrí Višvarúpa Mahótsava; Začíná třetí měsíc
Čaturmásji (Nepít mléko)
23. Šríla Gaurakišór dás Babádží - O.; Šríla BD Mádhava
Gósvámí Mahárádža - P.
So
24. Utthaná Ékádaší (* 8:11 - 10:13)
Út
27. Šrí Bhugarbha Gósvámí - O.; Šrí Kašíšvar Pandit - O.;
Šríla BP Purí Gósvámí Mahárádža - O.
St
28. Šrí Krišna Rasajátra; Šrí Nimbárkáčárja - P.; Končí
měsíc Kártika a Čaturmásja
Pá
8.
Šrí Vakréšvara Pandit - P.
St
13. Šrí Šrívás Pandit - O.
St
12. Parama Ékádaší (* 6:29 - 8:31)
Pá
15. Jóginí Ékádaší (* 4:53 - 10:15)
So
15. Končí měsíc Purušóttama
Út
19. Šrí Gadádhar Pandit - O.; Šríla Bhaktivinód Thákura
- O.
Ne
16. Šríla Gour Góvinda Svámí Mahárádža - P.
Čt
20. Šrímatí Síta Thákurání - P.
So
22. Lalitá-šášti
Ne
23. Šrí Rádháštamí
St
26. Paršva Ékádaší (* 6:48 - 10:46); Šrí Vámana Dvádaší;
Šríla Džíva Gósvámí - P.
Čt
27. Šríla Bhaktivinód Thákura - P.
Pá
So
St
20. Gundiča-mardžana
Čt
21. Šrí Džagannáth Ratha-játra; Šrí Svarúpa Dámódara
Gósvámí - O.; Šrí Šivánanda Séna - O.
Po
25. Hera Pančami; Šrí Vakréšvara Pandit - O.
So
30. Šajaná Ékádaší (* 4:58 - 6:11)
Červenec
Út
3.
Guru (Vjása) Púrnimá; Šríla Sanátana Gósvámí - O.;
Začíná první měsíc Čaturmásji (Nejíst špenát); Šríla
BV Nitjánanda Gósvámí - O.
Říjen
Ne
8.
Šríla Gópál Bhatta Gósvámí - O.
St
11. Šríla Lokanáth Gósvámí - O.
So
6.
So
14. Kamiká Ékádaší (* 6:52 - 10:24)
Čt
11. Indirá Ékádaší (* 7:10 - 10:50)
Čt
19. Šríla BR Šrídhar Gósvámí Mahárádža - O.
Čt
18. Šríla BP Purí Gósvámí Mahárádža - P.
Po
23. Šrí Raghunandan Thákura - O.; Šrí Vamšídás Babádží
- O.
St
24. Rámačandra Vižajótsava; Šrí Mádhváčárja - P.
Čt
25. Pašankušá Ékádaší (* 7:31 - 10:56)
Ne
29. Pavitrópana Ékádaší (* 5:28 - 10:30); Začíná RádháGóvinda Džhulan-játra
Pá
Po
30. Šríla Rúpa Gósvámí - O.; Šrí Gauridás Pandit - O.;
Šríla Góvinda dás - O.
26. Šríla Raghunáth dás Gósvámí - O.; Šríla Raghunáth
Bhatta Gósvámí - O.; Šríla Krišnadás Kavirádža
Gósvámí - O.
Po
Srpen
Čt
2.
Šrí Baladév Púrnima (Půst do poledne ); Končí
Džhulan-játra; Začíná druhý měsíc Čaturmásji
(Nejíst jogurt)
Šríla BS Siddhanti Mahárádža - O.
29. Šrí Krišna Šaradíja Rasajátra; Šrí Murári Gupta - O.;
Šríla BP Kéšava Gósvámí Mahárádža; Začíná měsíc
Kártika a čtvrtý měsíc Čaturmásji (Nejíst sesam,
urid dál, hořčici, rajčata a lilek)
Listopad
Pá
10. Šrí Krišna Džanmáštamí (Půst do půlnoci)
Ne
4.
Šríla Naróttam dás Thákura - O.
So
11. Nandótsava; Šríla BV Svámí Mahárádža - P.
St
7.
Zjevení Rádhákundu, Bahuláštamí
Po
13. Annadá Ékádaší (* 5:48 - 10:35)
Čt
8.
Šríla BR Šrídhar Gósvámí Mahárádža - P.
Pá
17. Začíná měsíc Purušóttama
So
10. Ramá Ékádaší (* 6:56 - 9:00)
Po
27. Padminí Ékádaší (* 6:07 - 10:39)
Ne
11. Šrí Narahari Sarakára Thákura - O.
P. …Příchod O. …Odchod * ... Přerušení půstu následující den
Prosinec
Ne
9.
Út
11. Šrí Sáranga Thákura - O.
Út
18. Odana-šášthi
Ne
23. Mókšadá Ékádaší (* 7:44 - 10:31); Zjevení Bhagavadgíty
Utpanná Ékádaší (* 7:34 - 10:23)
Download

Vaišnavský kalendář 2012