Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno
Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu Dr, vložce číslo 4388 IČ: 277 18 255
INFORMACE PRO DRUŽSTEVNÍKY K PŘIPRAVOVANÝM
OPRAVÁM:
Z důvodu delšího vyjednávání o uzavření smluv o dílo odkládá se realizace odsouhlasených
prací po letních prázdninách a to takto:
Od 15.9. do 13.10. bude probíhat výměna vodoměrů v celém domě. Postup výměny bude za
včas oznámen jednotlivým nájemníkům. Smlouva o dílo je již podepsaná a tento termín je
pevný.
Od 1.9. do 20.10. bude probíhat oprava střechy. Termín ještě není pevný, jelikož se stále
jedná o znění smlouvy o dílo. Bohužel ani vytíženost vybrané firmy nedovoluje zahájení
v dřívějším termínu.
Od 20.10. do 24.11. bude probíhat rekonstrukce výtahu ve vchodě 106a. Smlouva o dílo je již
podepsaná, termín ale bude upraven dle postupu prací na střeše tak, aby nedošlo
k vzájemnému krytí.
VÝZVA PRO DRUŽSTEVNÍKY – SEŘÍZENÍ OKEN:
Vyzíváme všechny, kteří potřebují seřídit okna či balkónové dveře, aby se nahlásili na
schůzi představenstva či na email: [email protected] do 30.9.2014.
Vzhledem k dalšímu pokusu o vloupání do kočárkárny ve vchodě 106a
doporučujeme nevpouštět do domu distributory letáků, podomní prodejce a
od 21.hodiny do 5. hodiny zamykat vchodové dveře.
Sídlo: Svatopluka Čecha 106a
612 00, Brno - Královo Pole
Datová schránka: rz3ucw3
web: www.106abc.unas.cz
Předseda BD:
Ing. Zbyněk Lazar
tel: +420733588507
email: [email protected]
Bankovní spojení:
č.ú: 212 466 179/0300 (ČSOB)
Download

Nástěnka 07/2014 - Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno