Ohřívače vody
KATALOG PRODUKTŮ
Optimální a kvalitní řešení ≠ nedostupné!
www.enbra.cz
Ohřívače vody
Zdroje tepla
Vodoměry
Měřiče tepla
Alternativní
tepelné zdroje
Služby
Ohřívače vody
Technologie a metody vytápění objektů se za
poslední desetiletí vyvinuly do ekologických
a vysoce účinných řešení, většina z nás vyměnila okna a zateplila svoje domy ve snaze ušetřit
co nejvíce prostředků za vytápění. Málokdo se
ale zabýval tím, že spotřeba teplé vody neustále roste a tím roste i její podíl na nákladech
za energie – z dřívější 1/3 se podíl zvýšil až na
1/2. Teplá voda je v každé domácnosti dnes
již samozřejmostí a každý rok se dozvídáme
o nárůstu cen ropy, plynu, elektřiny.
V tomto katalogu naleznete široký sortiment
ohřívačů vody od malých elektrických až po velké
průmyslové plynové ohřívače.
Všechny nabízené produkty se vyznačují:
„ moderní technologie
„ vysoký komfort
„ spolehlivý provoz
„ krátké ohřívací časy
„ optimální montážní rozměry
„ malá spotřeba energie
„ vysoká kvalita a servis
Společnost ENBRA Vám nabízí řešení na míru,
které sníží náklady na teplou vodu při zachování
Vašeho komfortu. V naší široké nabídce naleznete
pouze kvalitní, vysoce účinné a dobou ověřené
produkty od renomovaných světových výrobců.
Díky rozsahu naší nabídky Vám dokážeme
vytvořit systém topení a ohřevu vody, který
bude respektovat potřeby Vás, Vašeho domu
i peněženky.
Ohřívače vody
KATALOG PRODUKTŮ
www.enbra.cz
Přehled
ohřívačů vody
2
Plynové
ohřívače vody
3
Plynové ohřívače
vody komerční
5
Elektrické
ohřívače vody
8
Obsah
Technická podpora
Roman Švantner
E [email protected]
T 737 273 489
Nepřímoohřívané
zásobníky
10
Ohřívače vody
na dřevo
13
Související služby
a další informace
14
Objednávky
Marek Broda
E [email protected]
T 545 241 261
Servis
Servisní a montážní síť:
www.enbra.cz/servis
Naše typy
To nejlepší od světových výrobců
www.enbra.cz
KATALOG PRODUKTŮ
Ohřívače vody
1
Přehled ohřívačů vody
DOMÁCÍ POUŽITÍ
OBJEM (l)
5
15
PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ
30
50
80
100
150
500
1000
JW
str. 4
JW BGM
komín
str. 3
JW BGM BA
str. 5
turbo
PLYNOVÉ
200
JW BGM CS
str. 6
POLARIS
str. 7
kondenzační
HONEY
str. 8
str. 8
str. 8
CUBO
plynový
CALYPSO
2
str. 9
elektrický
JW BGMT
str. 9
str. 3
CALYPSO VK
OKCE
str. 12
OKC, OKH
BL, BLE
Ohřívače vody
KATALOG PRODUKTŮ
str. 10
SANICUBE A HYBRIDCUBE
str. 11
NA DŘEVO
NE PŘ Í MOO HŘ Í V AN É KOM BIN OV A NÉ
ELEKTRICKÉ
HOT DOG
BF
str. 6
str. 13
www.enbra.cz
1900
Plynové ohřívače vody
Závěsné ohřívače
vody JW BGM
roky
záruka
Závěsné plynové ohřívače vody JW jsou vhodné zejména pro
domácnosti, kde je k dispozici pouze omezený prostor pro
instalaci a zároveň jsou kladeny vysoké nároky na komfort
a ekonomický provoz zařízení. Dodávány jsou v objemech
50–140 litrů.
Základní charakteristika:
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
přerušovač tahu s čidlem teploty spalin
„
kouřovod se zpomalovačem průchodu spalin
„
ukazatel teploty vody v zásobníku
konzola pro zavěšení ohřívače
„
závěsné provedení,
odtah spalin zaústěný do komína,
nezávislost na elektrické energii,
ochrana proti korozi pomocí magneziové anody,
nasávání vzduchu ke spalování z místnosti,
konzola pro zavěšení na zeď,
tlaková nádrž z kvalitní oceli,
fitinky pro napojení studené a teplé vody umístěny
ve spodní části zásobníku,
jednoduchá regulace teploty vody pomocí otočného
ovladače na plynovém regulačním ventilu.
Součástí ventilu je rovněž havarijní termostat,
bezpečnostní pojistka spalin,
vířič spalin pro účinnější využití energie,
součástí dodávky je pojistný ventil 8 bar kombinovaný
se zpětnou klapkou,
verze na zemní plyn, možno jednoduše přestavět
na propan,
záruka 3 roky na vnitřní tlakovou nádobu a 2 roky
na náhradní díly.
ohřívače dostupné i ve verzi JW BGMT s možností připojení
externího zdroje tepla
regulátor teploty vody
plynový ventil s provoz. a bezpeč. termostatem
spalovací komora
hořákový komplet
Φ1
Φ1
pojistný ventil kombin. se zpětnou klapkou
kryt spalovací komory
JW BGM/5Q
JW BGM/8Q
JW BGM/10Q
JW BGM/12Q
JW BGM/15Q
l
kW
min
m3/hod
kg
50
4,6
21
0,49
26
80
5,3
29
0,56
33
100
5,3
37
0,56
41
120
5,3
44
0,56
51
140
5,3
51
0,56
56
Výška H
mm
765
970
1 140
1 280
1 400
Šířka D
mm
440
440
440
440
440
Průměr odtahu spalin
mm
80
80
80
80
80
Typ
Objem
Příkon
Doba ohřevu o ΔT 25 °C
Spotřeba ZP
ROZMĚRY
Hmotnost prázdného ohřívače
www.enbra.cz
KATALOG PRODUKTŮ
Ohřívače vody
3
Plynové ohřívače vody
Stacionární ohřívače
vody JW
let
zzáruka
Tyto ohřívače jsou dodávány v objemech 72–189 litrů a uplatnění naleznou zejména při přípravě teplé vody v rodinných
domcích s vysokými nároky na komfort. Své místo však nacházejí i při menších komerčních aplikacích, jako je například
instalace ve firmách, drobných provozovnách a podobně.
Velmi dobré zkušenosti jsou také s instalací několika ohřívačů
do série – tímto způsobem lze řešit přípravu TUV pro domy
s desítkami bytových jednotek.
Základní charakteristika:
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
stacionární provedení,
odtah spalin zaústěný do komína,
nezávislost na elektrické energii,
vnitřní povrch chráněný kobaltovým smaltem a patentovanou technologií „Tank Saver™“,
ochrana proti korozi pomocí vyměnitelné magneziové anody,
nasávání vzduchu ke spalování z místnosti,
tlaková nádrž z kvalitní oceli,
součástí dodávky je kombinovaný teplotní a tlakový pojistný ventil 98 °C / 8,5 bar,
jednoduchá regulace teploty vody pomocí otočného
ovladače na plynovém regulačním ventilu. Součástí ventilu
je rovněž havarijní termostat,
bezpečnostní pojistka spalin,
vířič spalin pro maximální využití energie,
přívod studené vody vyústěn u dna speciálním zakončením, které zamezuje usazování nečistot a vodního kamene,
záruka 7 let na vnitřní tlakovou nádobu a 2 roky na
náhradní díly,
pouze na zemní plyn.
přerušovač tahu s teplotní pojistkou splodin
přívod vody
odvod teplé vody
kombinovaný tlakový a teplotní pojistný ventil
kouřovod
tepelná izolace (polyuretanová pěna)
viřič spalin
magneziová anoda
smaltovaná vnitřní nádrž
vypouštěcí ventil
plynový regulační ventil
tepelná izolace (minerální vlna)
plynový hořák
dvířka spalovací komory
JW 192 NA JW 302 SNA JW 302 TNA JW 402 SNA JW 402 TNA JW 502 SNA JW 502 TNA
Typ
l
kW
min
m3/hod
kg
72
6,0
59
0,58
40
114
8,5
68
0,82
49
114
8,5
68
0,82
49
151
9,4
81
0,99
63
151
9,4
81
0,99
63
189
10,5
90
1,07
69
189
10,5
90
1,07
69
Výška H
mm
950
1 249
1 522
1 249
1 545
1 310
1 522
Šířka D
mm
mm
457
76
457
76
406
76
508
76
457
76
558
102
508
102
Objem
Příkon
Doba ohřevu o ΔT 25 °C
Spotřeba ZP
ROZMĚRY
Hmotnost prázdného ohřívače
4
Průměr odtahu spalin
Ohřívače vody
KATALOG PRODUKTŮ
www.enbra.cz
Plynové ohřívače vody
Komerční s odtahem spalin
do komína JW BGM BA
roky
k
ky
záruka
ka
a
Nabídka zahrnuje ohřívače o objemu 150 až 1900 litrů
a pokrývá tak prakticky celé spektrum běžných komerčních
aplikací. Uplatnění naleznou v bytových domech, hotelích,
sportovních zařízeních apod., tedy všude tam, kde je nutno
pokrýt vysokou spotřebu teplé vody. Vzduch ke spalování je
přiváděn přes mřížku s přesně dimenzovanými otvory, čímž je
zajištěno jeho správné dávkování a tím i optimální spalování
plynu. Přerušovač tahu je vybaven pojistkou teploty spalin
a plní ochrannou funkci pro případ výskytu zpětného tahu.
Základní charakteristika:
„
„
„
„
„
„
„
„
Magneziová
anoda
Výstup TUV (ø1)
Výstup
TUV
2“
Magneziová
anoda
Vyp.
ventil
Cirkulace
Cirkulace
Vstup
studené
vody
Vyp.
ventil
JW BGM JW BGM JW BGM JW BGM JW BGM JW BGM JW BGM JW BGM JW BGM JW BGM JW BGM
150/BA 200/BA 250/BA 300/BA 400/BA 500/BA 600/BA 800/BA3 1000/BA3 1500/BA3 2000/BA3
Typ
Objem
Příkon
Špičkový výkon1
Stálý výkon2
Spotřeba ZP
Hmotnost
prázdného ohřívače
ROZMĚRY
„
„
Vstup
studené
vody (ø1)
stacionární provedení,
odtah spalin do komína,
příkon od 14 do 34 kW,
smaltovaná (150–470 l) popřípadě za horka,
galvanizovaná (590–1 900 l) vnitřní tlaková nádrž,
ochrana proti korozi pomocí vyměnitelné magneziové
anody,
kvalitní, ekologicky nezávadná tepelná izolace,
jednoduchá regulace teploty vody pomocí plynového
regulačního ventilu s funkcí havarijního termostatu,
piezoelektrické zapalování,
záruka 3 roky na vnitřní tlakovou nádobu a 2 roky na
náhradní díly.
D
H
h1
i
DF
Φ1
l
kW
l/10min
l/hod
m3/h
150
14
300
226
1,48
200
14
400
226
1,48
235
14
470
226
1,48
300
23,2
600
380
2,45
400
23,2
800
380
2,45
470
29,5
940
477
3,12
590
29,5
1 180
477
3,12
755
34
1 510
555
3,6
950
34
1 900
555
3,6
1 400
34
2 800
555
3,6
1 900
34
3 800
555
3,6
kg
86
98
114
137
167
208
237
307
353
489
550
mm
mm
mm
mm
mm
mm
550
1 365
1 330
140
100
3/4˝
550
1 610
1 575
140
100
3/4˝
550
1 825
1 785
140
100
3/4˝
650
1 680
1 655
140
120
1˝
650
2 060
2 025
140
120
1˝
750
1 920
1 870
140
140
1˝
750
2 270
2 195
140
140
1˝
900
2 130
1 550
1 145
140
2˝
900
2 460
1 920
1 515
140
2˝
1 200
2 330
1 670
1 260
140
2½˝
1 200
2 820
2 170
1 760
140
2½˝
1 Teplota vody v ohřívači před odběrem 70˚C, termostat nastaven na 70˚C, vstupní voda 15˚C, výstupní teplota mixována na 40˚C
2 Termostat nastaven na 70˚C, vstupní voda 15˚C, výstupní teplota mixována na 60˚C
3 Pro tyto modely platí schéma 2
www.enbra.cz
KATALOG PRODUKTŮ
Ohřívače vody
5
Plynové ohřívače vody
Komerční s odtahem
TURBO JW BGM CS
rroky
zzáruka
áru
K dispozici jsou ohřívače o objemu 150 až 590 litrů. Všechny
jsou vybaveny uzavřenou spalovací komorou a ventilátorem
pro nucený odtah spalin. Tento typ je určen pro aplikace, kde
není k dispozici komín, případně nelze zajistit dostatečný
přívod vzduchu ke spalování. Jsou určeny k instalaci zejména
v bytových domech, hotelích, sportovních zařízeních apod.,
tedy všude tam, kde je potřeba připravit velké množství teplé
vody. Odtah spalin může být řešen koaxiálním potrubím popřípadě je možné vést nasávací i odtahové potrubí odděleně.
Základní charakteristika:
„ stacionární provedení,
„ nucený odtah spalin pomocí koaxiáního, popřípadě děleného potrubí,
„ uzavřená spalovací komora,
„ příkon 14–29 kW,
„ smaltovaná (150–470 l) popřípadě galvanizovaná (590 l)
vnitřní tlaková nádrž,
„ ochrana proti korozi pomocí vyměnitelné magneziové anody,
„ kvalitní, ekologicky nezávadná tepelná izolace,
„ jednoduchá regulace teploty vody pomocí plynového
regulačního ventilu,
„ havarijní termostat,
„ světelná signalizace provozních stavů,
„ elektronické zapalování,
Ventilátor
Odvod
spalin
Magneziová
anoda
Elektronická
deska
„ záruka 3 roky na vnitřní tlakovou nádobu a 2 roky na
náhradní díly.
Plynový
ventil
Max. 6 m
Min. 1 m
Max. 6 m
Min. 1 m
Max. 6 m
Min. 1 m
Koaxiální
potrubí
Vypouštěcí
ventil
Max. 3 m
Min. 1 m
Ovládací
panel
Maximální a minimální délky potrubí pro přívod vzduchu a odvod spalin
Každé koleno snižuje délku o 1 m.
JW BGM/
150/B/CS
JW BGM/
200/B/CS
JW BGM/
250/B/CS
JW BGM/
300/B/CS
JW BGM/
400/B/CS
JW BGM/
500/B/CS
JW BGM/
600/B/CS
l
kW
l/10min
l/hod
m3/h
kg
150
14
300
226
1,48
92
200
14
400
226
1,48
108
235
14
470
226
1,48
120
300
23,2
600
378
2,45
145
400
23,2
800
378
2,45
164
470
29,5
940
472
3,12
220
590
29,5
1 180
472
3,12
252
mm
mm
mm
mm
550
1 400
1 330
3/4˝
550
1 630
1 575
3/4˝
550
1 840
1 785
3/4˝
650
1 710
1 655
1˝
650
2 100
2 025
1˝
750
1 950
1 870
1˝
750
2 290
2 195
1˝
Typ
Příkon
Špičkový výkon1
Stálý výkon2
Spotřeba ZP
ROZMĚRY
Hmotnost prázdného ohřívače
D
H
h1
Ǿ1
Vstup studené
vody (ø1)
Max. 3 m
Min. 1 m
Dělená
potrubí
Objem
Výstup TUV
(ø1)
1 Teplota vody v ohřívači před odběrem 70˚C, termostat nastaven na 70˚C, vstupní voda 15˚C, výstupní teplota mixována na 40˚C
2 Termostat nastaven na 70˚C, vstupní voda 15˚C, výstupní teplota mixována na 60˚C
6
Ohřívače vody
KATALOG PRODUKTŮ
www.enbra.cz
Plynové ohřívače vody
Komerční kondenzační ohřívače
POLARIS
novinka
ka
Vysoce účinné zásobníkové nerezové kondenzační ohřívače.
K dispozici jsou dvě objemové varianty 129 a 189 l o výkonech
36 a 47 kW. Při zachování minimálních rozměrů jsou ohřívače
schopny stálé dodávky TUV o ΔT 44 °C 710 resp. 940 l/h!
Ohřívače jsou vhodné zejména do provozů s vysokým požadavkem na TUV – hotely, sportovní centra, rekreační zařízení, školy…
Základní charakteristika:
„ vysoce účinný kondenzační ohřívač ( > 95 % ) s uzavřenou
spalovací komorou,
„ nerezová tlaková nádoba,
„ bez potřeby výměny magneziové anody,
„ jednoduchý servis,
„ obrovský výkon v dodávce TUV (36 nebo 47 kW),
„ ekologický premixový LowNox hořák,
„ absolutně nehlučný provoz – speciálně konstruovaný
nehlučný ventilátor,
Hx
„ téměř neomezené možnosti délky odkouření,
„ maximální nastavitelná teplota až 85 °C,
1
„ informace o provozním stavu ohřívače pomocí třech LED diod,
Hy
E
15º
5 8º
4º
3
„ kompletní servis pouze z čelní strany ohřívače,
„ možná přestavba na LPG .
2
5
Typ
POLARIS
35-130
POLARIS
45-190
129
37,8
1 500
710
11
3,6
70
8
200
189
50
2 100
940
12
4,8
82
8
300
1 270
560
730
80/125
385
300
205
160
400
1 270
155
1 040
100
1 655
560
730
80/125
385
300
205
160
400
1 655
155
1 395
100
D
Objem
A
N
S
1
G
Příkon
Špičkový výkon*
Stálý výkon*
Doba ohřátí tanku*
3
H
7
K
M
Spotřeba ZP
4
R
W
Hmotnost prázd. ohřívače
Max. pracovní tlak
Elektrický příkon
POLARIS
45-190
80/125
80/125
20
20
5
5
mm
80
80
m
30
20
3,9
3,9
DĚLENÉ (ŠIRŠÍ)
DĚLENÉ
(STANDARDNÍ)
KOAXIÁLNÍ
Délka odkouření
Průměr
mm
Maximální délka
m
Max. počet ohybů 45/95°
Průměr
Maximální délka
Ekvival. ztráta/koleno 90°
Ekvival. ztráta/koleno 45°
Průměr
Maximální délka
1,1
1,1
mm
100
100
m
100
75
Ekvival. ztráta/koleno 90°
4,6
4,6
Ekvival. ztráta/koleno 45°
1,2
1,2
www.enbra.cz
* údaj při ΔT44 °C, teplota vstupní vody 10 °C
ROZMĚRY
POLARIS
35-130
l
kW
l/120min
l/hod
min
m3/hod
kg
bar
W
A
D
E
G
H
Hx
Hy
K
M
N
R
S
W
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
KATALOG PRODUKTŮ
Ohřívače vody
7
Elektrické ohřívače vody
Zásobníkové nad/pod
umyvadlo HOT DOG, HONEY, CUBO
Základní charakteristika:
rok
roky
Série BLUE OCEAN ohřívačů vody obsahuje:
„
„
„
„
vnější opláštění je z odolného ABS plastu,
měděný topný element 800/1 500 W,
termostatický snímač teploty TUV,
magneziová anoda pro účinnou ochranu vnitřku tanku
společně s topným elementem,
„ difuzér připojení SV.
A
HONEY
záruka
uk
ka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
B
Indikátor teploty TUV
Napájecí kabel
ON/OFF kontrolka
Vypínač
Přednastavení teploty
Opláštění ohřívače
Tank ohřívače
Izolace polyuretanovou pěnou
El. topný element
Magneziová anoda
Vstup studené vody
Výstup teplé užitkové vody
E
C
F
CUBO
G
H
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
D
A
B
E
C
F
Vypínač
Přednastavení teploty
ON/OFF kontrolka
Vstup studené vody
Výstup teplé užitkové vody
Opláštění ohřívače
Izolace polyuretanovou pěnou
Tank ohřívače
Magneziová anoda
Termostat
El. topný element
G
H
D
HOT DOG
A
1
2
3
4
5
6
7
8
B
E
C
F
Vypínač
Izolace polyuretanovou pěnou
Tank ohřívače
Výstup teplé užitkové vody
Termostat
Magneziová anoda
El. topný element
Vstup studené vody
G
H
D
HOT DOG
HD 5.5
HONEY
HN 12
CUBO
SG 15 SVE
CUBO
SG 15 SVU
CUBO
SG 30 SVE
kg
5,5
800
20
75
nad
6
12
1 500
25
75
nad
8
15
1 500
30
35–75
nad
10
15
1 500
30
35–75
pod
10
30
1 500
60
35–75
nad
15
Výška
mm
280
295
388
388
466
Šířka
mm
223
262
375
375
453
Hloubka
mm
355
495
345
345
412
Typ
l
W
min
°C
Objem
Příkon
Doba ohřevu o ΔT 55 °C
Rozsah nastavení teplot
Instalace k umyvadlu
ROZMĚRY
Hmotnost prázdného ohřívače
Všechny ohřívače jsou napájeny napětím 220–240V 50/60 Hz a mají elektrické krytí IPX4
8
Ohřívače vody
KATALOG PRODUKTŮ
www.enbra.cz
Elektrické ohřívače vody
Zásobníkové na zeď
CALYPSO
Komplexní ucelená řada elektrických zásobníkových ohřívačů
vody ve vertikálním i horizontálním provedení. Ohřívače se
vyznačují moderním designem, kvalitním zpracováním, spolehlivostí a dlouhou životností.
roky
k
ky
záruka
ka
a
Ohřívače řady CALYPSO jsou vybaveny třemi úrovněmi ochrany:
Pojišťovací ventil chrání tank ohřívače proti přetlaku a současně dvojité automatické teplotu monitorující zařízení zajišťuje
prevenci proti přehřátí. K dispozici jsou také modely CALYPSO
VK v objemech 80, 100, 120 a 140 l. Tyto ohřívače jsou vybaveny
navíc výměníkem pro připojení externího zdroje tepla. Můžeme
v nich tedy připravovat TV i bez použití elektrické topné vložky.
Základní charakteristika:
„ měděný elektrický přímotopný element,
„ termostatický snímač s kapilární sondou – lepší než tradiční termostaty z hlediska efektivity měření a řízení regulace
požadované teploty TUV,
„ 5děrová příruba pro zajištění dokonalé těsnosti a současně
snadného přístupu při provádění periodického servisu,
„ magnesiová anoda pro antikorozní ochranu tanku,
„ teplotní indikátor,
„ on/off signalizace,
„ automatický pojišťovací ventil 8 bar s odvodněním.
Rozměrové schéma platí pro modely CALYPSO i CALYPSO VK
X
Y
CALYPSO CALYPSO CALYPSO CALYPSO CALYPSO CALYPSO CALYPSO CALYPSO CALYPSO CALYPSO
50V
80V
100V
125V
150V
50H
80H
100H
125H
150H
l
W
min
min
°C
bar
kg
m2
mm
mm
48,5
1 500
138
—
35–75
8
17,5
—
18
1,8
78
1 500
195
105
35–75
8
24
0,25
18
1,8
100
1 500
270
105
35–75
8
29,4
0,25
18
1,8
120
1 500
330
130
35–75
8
34
0,25
18
1,8
140
1 500
390
155
35–75
8
36
0,25
18
1,8
48,5
1 500
138
—
35–75
8
17,5
—
18
1,8
78
1 500
195
—
35–75
8
24
—
18
1,8
100
1 500
270
—
35–75
8
29,4
—
18
1,8
120
1 500
330
—
35–75
8
34
—
18
1,8
140
1 500
390
—
35–75
8
36
—
18
1,8
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
"
mm
440
460
565
130
200
385
265
100
1/2
—
—
440
460
775
130
180
595
265
100
1/2
240
217
440
460
995
130
180
815
265
100
1/2
240
217
440
460
1 135
130
190
955
265
100
1/2
240
217
440
460
1 175
130
195
995
265
100
1/2
240
217
440
460
565
230
200
385
265
100
1/2
—
—
440
460
775
230
180
595
265
100
1/2
—
—
440
460
995
230
180
815
265
100
1/2
—
—
440
460
1 135
230
190
955
265
100
1/2
—
—
440
460
1 175
230
195
995
265
100
1/2
—
—
Typ
Objem
Příkon
Doba ohřevu o ΔT 45 ˚C
pro model VK*
Rozsah nast. teplot
Pracovní tlak
Hmotnost ohřívače
Povrch výměníku u modelů VK
Tloušťka izolace
ROZMĚRY
Síla stěny tanku
X
Z
Y
E
A
B
C
D
G, L
H platí pro CALYPSO VK
I platí pro CALYPSO VK
* při použití kombinovaného ořevu výměník + spirála
www.enbra.cz
Všechny ohřívače jsou napájeny napětím 220–240V 50/60Hz a mají elektrické krytí IPX4
KATALOG PRODUKTŮ
Ohřívače vody
9
Nepřímoohřívané zásobníky
OKC, OKH
let
zzáruka
á
Nepřímoohřívané zásobníky v objemech 100–160 litrů se
smaltovanou nádobou a výkonným výměníkem k postavení
na zem pod závěsný plynový kotel. Všechny vývody včetně
vývodů výměníku jsou orientovány nahoru pro snadnější
propojení se závěsným plynovým kotlem.
OKC – ohřívače kulaté, OKH – ohřívače hranaté
Základní charakteristika:
„ snadná instalace a připojení ke zdroji topné vody,
„ velmi rychlý ohřev TUV,
„ smaltovaný ocelový zásobník zajišťuje veškeré hygienické
požadavky na kvalitu TUV,
„ vestavěná magneziová anoda zvyšuje odolnost
proti korozi,
„ kvalitní polyuretanová izolace zajišťuje minimální
tepelné ztráty,
„ plynule nastavitelná teplota TUV do 74 °C,
„ připojení více odběrných míst,
„ přesná kontrola teploty TUV,
„ možnost zapojení cirkulace TUV.
1
Teploměr, Provozní termostat
s vnějším ovládaním
2 Ocelová smaltovaná náadoba
3 Jímka provozního termostatu
4 Plášť ohřívače
5 Polyuretanová bezfreonová
izolace 42 mm
6 Trubkový výměník
7 Vypouštěcí otvor
8 Napouštěcí trubka studené vody
9 Cirkulace
10 Magneziová anoda
11 Vypouštěcí trubka teplé vody
12 Kryt elektroinstalace
Typ
Objem
Max. tlak ohřívač/výměník
Doba ohřevu z 10 ˚C na 60 ˚C
Hmotnost prázdného ohřívače
Tepelné ztráty
Výkon výměníku
Max. teplota TUV
Elektrické krytí
Výška x průměr/šířka
10
Ohřívače vody
KATALOG PRODUKTŮ
l
Mpa
min
kg
kW/24h
kW
˚C
OKC, OKH
100 NTR/HV
OKC, OKH
125 NTR/HV
OKC
160 NTR/HV
95
0,6/1
14
56
0,9/0,7
24
80
IP 44
120
0,6/1
14
70
1,1/0,87
32
80
IP 44
160
0,6/1
17
80
1,39
32
80
IP 44
881 x 524/520
1 046 x 524/520
1 087 x 584
www.enbra.cz
Nepřímoohřívané zásobníky
Komerční BF
le
let
záruka
FERROLI akumulační ohřívače série BF mohou být instalovány ve všech systémech ústředního vytápění, v přímé
kombinaci se závěsnými nebo stacionárními kotli, a představují ideální řešení pro všechny aplikace, ve kterých je nárokováno větší množství teplé užitkové vody (TV). Technické
parametry, prvotřídní kvalita a spolehlivost řadí zásobníkové
ohřívače FERROLI na nejvyšší úroveň na trhu.
Základní charakteristika:
1
2
3
4
Magneziová anoda
Měřící sonda
Teploměr
Termostat
Typ
Objem
Výměnik
Doba ohřevu o ΔT 50 °C
Tepelná ztráta při 60 °C
Max. pracovní tlak TV
Max. pracovní tlak výměník
Minimální doplňovací průtok
Δp šnekového výměníku
ROZMĚRY
„ vysoká účinnost pro nízké provozní náklady:
Stejně jako zlepšení tepelné výměny a účinnosti výměníku, byla speciální pozornost věnována tepelné izolaci,
jmenovitě eliminaci tepelných ztrát: izolace je vyrobena
z extra husté polyurethanové pěny s velmi vysokou izolační
schopností a zcela bez obsahu CFCs a HCFCs,
„ dlouhá životnost bez koroze:
Každý zásobníkový ohřívač je před korozí chráněn ošetřením
vnitřního tanku minerálním sklem a magnesiovou anodou
jejíž poloha a konstrukce jsou pečlivě optimalizovány pro
dlouhodobou životnost.
A
B
C
D
E
H
I
STV
P primár
R cirkulace
l
kW
min*
kW/24h
bar
bar
l/h
mbar
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
palce
* Při teplotě topné vody 85 °C
www.enbra.cz
BF 100
BF 150
BF 200
BF 300
BF 500
100
28
13
1,3
9
4
1 200
60
150
35
15
1,4
9
4
1 500
80
200
41
17
1,5
9
4
1 750
100
300
51
20
3,91
9
4
2 200
82,5
500
61
24
5,29
9
4
2 650
162
450
860
945
220
435
—
–
1/2
1/2
—
570
1 005
1 090
296
390
—
—
3/4
3/4
—
570
1 275
1 360
293
490
—
—
3/4
3/4
—
650
1 540
1 586
134
190
490
430
1
1 1/4
1
750
1 785
1 831
140
230
540
570
1
1 1/4
1
K dispozici i ve variantě ECOUNIT/ECOTANK/ECOMULTI v objemech 200–2 000 l, i multivalentní řešení
KATALOG PRODUKTŮ
Ohřívače vody
11
Nepřímoohřívané zásobníky
HybridCube®
a Sanicube
let
záruka
Hygienické teplovodní zásobníky ROTEX HybridCube a ROTEX
Sanicube slouží pro ukládání tepla získaného z různých tepelných zdrojů: ROTEX HybridCube je primárně navržen pro
tepelná čerpadla, ROTEX Sanicube je navržen pro solární
systémy, kotle na tuhá paliva, plynové i elektrické. Zásobníky
Sanicube a HybridCube® jsou nerezavějící, plastové zásobní
nádrže na teplou vodu s tepelným výměníkem z nerezových
vlnovcových trubek, které mimořádně dobře přenášejí získané
teplo. Je to kombinace teplovodního zásobníku a průtokového ohřívače vody s vynikající hygienou vody.
„
„
„
„
„
„
„
„
dvouplášťová plastová konstrukce
minimální ztráty zásobníku – 1,3 kWh/24 h
oddělení akumulační vody a teplé pitné vody
vynikající hygiena vody – žádná tvorba legionely
ani usazenin
ideální pro použití: se solární energií, pro akumulaci tepla
pro tepelná čerpadla, s kotli na tuhá paliva (např. pelety)
nekoroduje díky použití plastů a vysoce legovaných
nerezocelí
ideální v případě velké spotřeby vody a při nutnosti
dodržení vysoké úrovně hygieny
optimalizované řešení s tepelnými čerpadly HPSU ROTEX
zásobník s rozvrstvenou teplou
vodou
B beztlaká voda v zásobníku
C aktivní vodní zóna
D solární zóna
E zóna podpory topení
F řídicí a čerpací jednotka
(příslušenství)
1 pitná voda
2 primární nabíjecí spirála zásobníku
3
4
5
6
7
8
9
podpora topení
solární přípojka
tepelný výměník teplé pitné vody
(nerezová ocel)
primární nabíjecí výměník
zásobníku (nerezová ocel)
tepelný výměník podpory topení
(nerezová ocel)
tepelně izolační obal
zpětný ventil (příslušenství)
HYC
HYC
HYC
SCS
SCS
SCS
SCS
SCS
SC
SC
343/19/0 544/19/0 544/32/0 328/14/0 538/16/0 538/16/7 538/16/16 538/0/0 538/16/0 538/16/16
Typ
Celkový objem
Hmotnost
Celková hmotnost s náplní
ROZMĚRY
A
délka
šířka
výška
litry
kg
kg
300
59
359
500
86
586
500
92
592
300
55
335
500
87
587
500
91
591
500
93
593
500
81
581
500
84
584
500
90
590
cm
cm
cm
59,5
61,5
159
79
79
159
79
79
159
59,5
61,5
159
79
79
159
79
79
159
79
79
159
79
79
159
79
79
159
79
79
159
167
85
1,4
167
85
1,4
24,5
6
5
2 450
24,5
6
5
2 450
11
2,2
1 080
11/10,9/–
2,2/2,2/–
1 080/1 060/–
30
412
837
300
31
412
843
310
1"
1"
Maximální výška po napojení
cm
163
167
167
163
167
167
167
167
maximální přípustná teplota
cm
85
85
85
85
85
85
85
85
Ztráta tepla při 60 °C
Kwh/24 h
1,3
1,4
1,4
1,3
1,4
1,4
1,4
1,4
Teplá pitná voda nerezocel
Objem výměníku TV
litry
27,9
29
29
19
24,5
24,5
24,5
24,5
Maximální provozní tlak
bar
6
6
6
6
6
6
6
6
Plocha výměníku
m2
5,8
6
6
3,9
5
5
5
5
Průměrný měrný tepelný výkon
W/K
2 790
2 900
2 900
1 890
2 450
2450
2 450
2 450
Nabíjecí tepelný výměník nerez ocel / Druhý nabíjecí tepelný výměník nerezocel / Solární podpora topení nerezocel1
Objem nabíjecího výměníku
litry
13,2
9,8/–/4,5 18,1/–/4,5
9,4
10,5/–/2,2 10,5/4,5/2,2 10,5/11,3/2,2 –/–/2,2
Plocha výměníku
m2
2,7
2,0/–/0,6 3,7/–/0,6
1,9
2,1/–/0,4 2,1/0,6/0,4 2,1/2,3/ 0,4
–/–/0,4
Průměrný měrný tepelný výkon
W/K
1 300
960/–/280 1 800/–/280
920
1 030/–/200 1 030/280/200 1 030/1 100/200 –/–/200
Tepelná výkonová data Sanitcube
Maximální odběr
l/min
po 10 min při 35 kW 2
21
22
22
24
22
Množství TV bez dohřívání
litry
při odběru 15 l/min3
200
220
220
220
220
Objem TV s dohříváním
litry při výkonu 20 kW a odběru 15 l/min3
400
442
442
453
442
Krátkodobé množství vody
litry
za 10 min
210
220
220
240
220
Tepelná výkonová data HybridCube
Objem teplé vody bez dohřevu
litry
174/139 338/272 338/272
8 l/min / 12 l/min při SV10 °C/TV 40 °C / napájecí teplota 50 °C
Objem teplé vody bez dohřevu
litry
270/260 527/468 527/468
8 l/min / 12 l/min při SV 10 °C/TV 40 °C / napájecí teplota 60 °C
Objem teplé vody bez dohřevu
litry
322/302 614/560 614/560
8 l/min / 12 l/min při SV 10 °C/TV 40 °C / napájecí teplota 65 °C
Minimální dohřívací čas při odběru
min
45/304
45/304
25/175
140 l ´ 5820 Wh (jedna vana) / 90 l ´ 3 660 Wh (jedna sprcha)
Připojení6
palce
1"
1"
1"
1 předehřev zpátečky topného okruhu
2 Nabíjení s 35 kW, napájecí teplota 80 °C, teplota v zásobníku 65 °C, TV 45 °C, SV 10 °C
3 Studená voda 10 °C/ teplá voda 40 °C/ teplota v zásobníku 60 °C
12
Ohřívače vody
KATALOG PRODUKTŮ
1"
1"
1"
1"
1"
4 Pomocí tepelného čerpadla HPSU 8 kW
5 Pomocí tepelného čerpadla HPSU 16 kW
6 Připojení – studená, teplá voda, vstupní a zpětné potrubí
www.enbra.cz
Ohřívače vody na dřevo
Lázeňská kamna
BL, BLE
roky
k
ky
záruka
ka
a
Lázeňská kamna jsou ohřívače vody na tuhá paliva s dlouholetou tradicí. Kamna řady BL a BLE jsou konstruovány jako
tlakové ohřívače pro připojení do soustavy TV. Jako palivo se
používá dřevo. Modely BLE mají přídavnou elektrickou spirálu
o výkonu 1kW pro urychlení ohřevu, nebo pro ohřev bez
nutnosti topit v topeništi.
Základní charakteristika:
D
VÝSTUP TUV
VSTUP TUV
I
F
DF
H
PŘÍDAVNÝ
ELEKTRICKÝ
DOHŘEV
(l = 750 mm)
VYMĚNITELNÁ
MAGNEZIOVÁ
ANODA
„ Těleso zásobníku:
Korozní odolnost je zajištěna galvanizací povrchu tanku
a instalací vyměnitelné magneziové anody.
„ Tepelná izolace:
Tvoří ji minerální vlna o vysoké hustotě jako ochrana proti
rychlému ochlazování ohřáté vody.
„ Elektrická instalace:
Modely s elektrickým dohřevem ( BLE ) jsou vybaveny
topným elementem 1kW s vysokou životností. Navržené
rozměry a výkon topného elementu zajišťují dostatečný
ohřev vody v celém objemu tanku při zachování vysoké
účinnosti.
„ Vnitřní povrch tanku:
Modely jsou temperovány v komorových pecích na 220 °C
a po odmaštění a oplachu demineralizovanou vodou glazovány při teplotě 830 °C, což garantuje vysokou odolnost
proti mechanickému a tepelnému poškození.
„ Spotřeba paliva:
Pro ohřev plného 80 l zásobníku na teplotu 45 °C stačí 3 kg
dřeva a doba ohřevu je cca 45 minut. U zásobníku 115 l je
spotřeba dřeva 6 kg a doba ohřevu 60 minut. Zásobník s objemem 150 l se ohřeje za 75 minut a spotřebuje k tomu 7 kg
dřeva. Tyto hodnoty platí pro studený ohřívač a ohřev bez
elektrického dohřevu. Při dalším ohřevu se doba zkracuje.
Typ
l
W
Doba ohřevu na 45 °C min
Tepelný výkon
kW
D
mm
H
mm
F
mm
I
mm
Připojení TV
palce
DF
mm
Objem
Příkon varianta BLE
BL/80
BLE/80
BL/115
BLE/115
BL/150
BLE/150
80
1 500
45
5
350
1 440
70
130
1/2
80
115
1 500
60
8
440
1 450
70
140
1/2
80
150
1 500
75
8
440
1 650
70
140
1/2
80
Všechny ohřívače BLE jsou napájeny napětím 220–240 V 50/60 Hz
www.enbra.cz
KATALOG PRODUKTŮ
Ohřívače vody
13
Naše typy
Jak zvýšit životnost ohřívače a uspořit náklady
na energii a servis?
Kromě kvality vody má na životnost ohřívače vliv i tlak vody
v zásobníku. Při ohřevu teplé užitkové vody dochází uvnitř
tanku k nárůstu tlaku vody a tím k namáhání vnitřní nádrže.
Při dosažení maximální hodnoty pojistný ventil otevře a odpouští vodu, dokud tlak neklesne zpět na normální úroveň.
Tento jev je zcela normální u všech typů zásobníkových
ohřívačů a lze mu předejít instalací expanzní nádoby. Voda nebude unikat z pojistného ventilu, ale „natlačí“ se do expanzní
nádoby a nedojde k nárůstu tlaku v ohřívači.
Expanzní nádoba
Zpětná klapka
Přívodní potrubí studené vody
Uzavírací ventil
Významným přínosem expanzní nádoby je také ochrana proti
hydraulickým rázům, které vznikají například při uzavření
pákové baterie. Z dlouhodobého pohledu tak lze ušetřit
nemalé množství vody a zásadně omezit namáhání zásobníku
nadměrným tlakem.
Teplotní pojistka spalin
Vstup studené vody do ohřívače
Montáž expanzní nádoby je jeden z nezbytných požadavků
při montáži všech ohřívačů vody a je taky podmínkou pro
uznání reklamace v případě problému.
Samozřejmě pouhá montáž nestačí, expanzní nádoba musí
být i správně natlakována.
Řiďte se vždy instrukcemi v uživatelském návodu –
prodloužíte životnost zařízení a předejdete závadám
a komplikacím.
Pro výpočet velikosti objemu expanzní nádoby se používá výpočtu na základě objemu soustavy a různých tlaků. Zjednodušeně se dá považovat za dostatečný objem expanzní nádoby
5% objemu ohřívače.
Pro správnou činnost ohřívače a jeho dlouhou životnost je
důležitá i jeho správná volba vzhledem ke spotřebě teplé
vody a místu montáže.
Pokud chcete, aby ohřívač bez problémů fungoval co nejdéle,
nezapomínejte na pravidelné kontroly pojišťovacího ventilu
a taky kontroly stavu magneziové anody.
Pojišťovací ventil ohřívače má v sobě zabudovaný zpětný
ventil (zpětnou klapku), který brání protlačení vody zpět do
vodovodního řádu. Magneziová anoda slouží k ochraně ohřívače před usazováním vodního kamene.
Nepoužívejte domácí ohřívače do provozů, které vyžadují aplikaci průmyslových ohřívačů !!.
U průmyslových ohřívačů nepřekračujte hodnoty stálé dodávky a hodnoty dodávky pro dobu maximálního odběru teplé
užitkové vody!!
Tabulka objemů expanzních nádob (orientační)
Objem ohřívače
Objem expanzní nádoby
l
l
50
2,5
100
5
150
7,5
200
10
400
20
600
30
1 000
50
1 500
75
2 000
100
Příklady volby ohřívače pro typ domácnosti
Typ domácnosti
Malý byt, chata
Chata, chalupa, byt, malý domek
Rodinný domek, velký byt
Dvougenerační dům
Dvougenerační dům se zvýšenými nároky na TV
14
Ohřívače vody
KATALOG PRODUKTŮ
Počet osob
Denní odběr vody ( l )
1–2
2–3
3–4
4–6
4–6
120
190
227
454
621
Doporučený objem ohřívače
Závěsný ( l )
Stacionární ( l )
50
80–100
100–140
—
—
www.enbra.cz
—
72
114
151
189
To nejlepší od
světových výrobců
GSW Canada (A. O. Smith)
Boschetti
Ferroli
Kanada (Holandsko) • Plynové
ohřívače JOHN WOOD
Italy • Plynové závěsné, bivalentní
a průmyslové ohřívače ENBRA
Italy • Elektrické a kombinované
ohřívače
„ Více jak 150 let tradice výroby ohřívačů teplé užitkové vody – Založena
roku 1847 v kanadském Torontu.
V roce 2002 akvizice spol. First American Waterheaters = největší výrobce
ohřívačů v kontinentální Americe
„ V roce 2006 fůze s americkou částí
A.O.Smith Enterprises Ltd., založena
v r. 1874 v Texasu v USA. Zaměstnává
celosvětově 15.000 zaměstnanců v 52
výrobních závodech v 8 státech světa.
Divize A.O. Smith Water Products
Company, která se zabývá výrobou
zásobníků, zaměstnává v osmi státech
světa celkově 1.800 zaměstnanců.
„ Největší výrobce plynových ohřívačů
na světě – roční produkce 2 000 000ks
zásobníkových ohřívačů vody, jak pro
domovní využití, tak pro průmyslové
aplikace.
„ Neustálý vývoj nových technologií – vysoce účinný plynový ohřívač,
ohřívač založený na technologii
tepelných čerpadel, vysoce účinný
hybridní plynový ohřívač
„ ENBRA zastupuje GSW v rámci střední
a východní Evropy od roku 1993,
prodáno více jak 100 000ks.
„ Tradiční rodinný podnik s více jak
45letou historií, 43 zaměstnanců, významná většina s příjmením Boschetti
„ Druhý nejvýznamnější výrobce plynových (nejen) ohřívačů TUV v Itálii –
roční produkce více než 30 000ks
závěsných, stacionárních a průmyslových ohřívačů o objemech od 10 do
5000 litrů.
„ Licenční výroba ohřívačů BGM pod
značkou John Wood s autorizací od
kanadského vlastníka značky
„ ENBRA zastupuje v ČR a SR od roku
2002, prodáno cca 30 000ks.
„ Založena roku 1955
„ Obrat cca 800 mil. EUR v roce 2008,
hodnota investic přes 250 mil. EUR,
2700 zaměstnanců
„ V roce 2007 zahájena výroba ohřívačů
TUV – akvizice značek Lorenzi Vasco
(IT), Cointra (SP), Bealich (Čína)
„ 3–4 největší výrobce ohřívačů
v Evropě – roční produkce více než
3 500 000 ks
„ ENBRA zastupuje v ČR a SR od roku
1994 pro oblast tepelných zdrojů, od
roku 2008 též pro oblast ohřevu TUV
Naprostá většina instalovaných
ohřívačů je stále v provozu!
Naprostá většina instalovaných
ohřívačů je stále v provozu!
www.enbra.cz
KATALOG PRODUKTŮ
Ohřívače vody
15
Jen ti nejsilnější mohou
dávat velkorysé nabídky
„
„
„
„
„
založena v roce 1991 v České republice
100 % česká společnost
110 zaměstnanců
obrat 400 000 000 Kč za rok
působnost:
„ Česká republika: Brno, Olomouc,
Karviná, Praha, Pardubice, Plzeň,
České Budějovice
„ Svět: Slovensko, Bulharsko, Polsko
a Rusko
„ certifikována v souladu s mezinárodním systémem kvality ISO ČSN EN
9001:2009
„ LORENZ, GIOANOLA, SONTEX,
HYDROMETER, QUNDIS, OVENTROP
„ JOHNWOOD, FERROLI, ROTEX
Mezi naše nejvýznamnější odběratele
patří mezinárodní koncerny:
„ HONEYWELL, DANFOSS
„ Teplárny Brno, DISTEP, TEDOM, …
ENBRA získala významná ocenění:
„ Zlatá medaile na veletrhu AQUATHERM: ROTEX HPSU Compact (2010),
FERROLI GFN PELLET (2009), SONTEX
Superstatic 440 (2004), SBS 3000 (2001)
„ Zlatá medaile na veletrhu SHK:
ROTEX Solaris (2011), Krbová vložka ENBRA
(2006), SONTEX Superstatic 440 (2005)
„ Čestné uznání AQUA-THERM:
krbová vložka PEPO (2005), ENBRA
Systém (2003), ENBRA II (2002), Zkušební
stanice vodoměrů a měřičů tepla
ENBRA (2000), AQUA-PLUS (2000)
KATALOG PRODUKTŮ
KATALOG PRODUKTŮ
KATALOG PRODUKTŮ
Zdroje tepla
Alternativní
tepelné zdroje
Služby
Alternativní
tepelné zdroje
Služby
KATALOG PRODUKTŮ
KATALOG PRODUKTŮ
KATALOG PRODUKTŮ
Známe cestu k tepelné pohodě!
Šetříme životní prostředí i Vaše peníze!
Šetříme Vaše peníze!
www.enbra.cz
www.enbra.cz
www.enbra.cz
Zdroje tepla
Zdroje tepla
Ohřívače vody
Vodoměry
Měřiče tepla
Zdroje tepla
16
ENBRA je zastoupením významných
světových výrobců pro Českou
republiku a Slovensko:
Ohřívače vody
Alternativní
tepelné zdroje
Služby
Vodoměry
KATALOG PRODUKTŮ
Alternativní
tepelné zdroje
Ohřívače vody
Zdroje tepla
Vodoměry
Měřiče tepla
Měřiče tepla
Služby
Služby
Ohřívače vody
Alternativní
tepelné zdroje
Zdroje tepla
Vodoměry
Měřiče tepla
Alternativní
tepelné zdroje
Služby
www.enbra.cz
Komplexní řešení
s úsporou nákladů až 40 %
Ceny energií neustále rostou. Ušetřit vám pomohou jen chytrá řešení.
Navrhneme a dodáme Vám komplexní systém topení a ohřevu vody na klíč. Naše řešení jsou optimalizována
pro Vaše potřeby, požadavky komfortu a dosažení maximálních úspor.
je
Pro
kce a poradenst
ví
Od projektu
k realizaci
1 Vodoměry
bytové, domovní,
průmyslové na SV a TV
4 Armatury
ení a regulace
2
3
4
pro UT, TUV, vyvážení
průtoku, tlaku a teplot
Optimalizací
spotřeby energií vám
snížíme náklady
Firma ENBRA, a. s. od svého založení
působí v různých oblastech hospodárného
nakládání s teplem, vodou a energií. Postupným
osvojováním dalších specializací a následným
nárůstem profesionality až k nejvyšší odbornosti
vytvořila firma kvalitní zázemí pro realizaci i těch
nejnáročnějších zakázek.
Aby dosáhla pokud možno nejvyšší kvality a spolehlivosti dodávaných systémů, věnuje ENBRA
značnou pozornost pečlivému výběru svých
obchodních partnerů a dodávaných produktů
a zařízení.
Tím byly vytvořeny podmínky pro komplexní přístup k zakázkám, k uceleným dodávkám systémů
a služeb, které dnes společnost ENBRA nabízí.
4
4
Měř
vizuální, Walk (Drive)-by,
radio, 433 MHz, 868 MHz
2
2
1
En
1 Kotle
plynové, elektrické, peletová
a na tuhá paliva
í a ohřev vo
dy
3 Indikátory
topných nákladů
1
ápěn
mechanické, ultrazvukové,
indukční a fluidikové
průtokoměry i kompaktní
měřiče tepla
3
Vyt
2 Měřiče tepla
a průtoku
2 Ohřívače vody
plynové, elektrické,
nepřímoohřívané
3 Solární systémy
tlakové i drain-back systémy
4 Tepelná čerpadla
nízkoteplotní i vysokoteplotní,
kompaktní i splitové
2
2
gin
eeri
er v
n g, re a l i z a c e a s
is
Vytápění a ohřev vody
Měření a regulace
„ Poradenství a projekce
„ Dodávka komplexního sortimentu produktů:
„ Kotle „ Ohřívače vody
„ Solární systémy „ Tepelná čerpadla
„ Engineering, realizace a montáž
„ Regulace systémů topení
„ Rekonstrukce rozvodů a topení
„ Poradenství a projekce
„ Dodávka komplexního sortimentu produktů:
„ Vodoměry „ Měřiče tepla „ Armatury
„ Engineering, realizace a montáž
„ Diagnostika a hydraulické vyvažování
Rozúčtování spotřeby tepla a vody
Zajišťujeme vypracování technické dokumentace,
dodávky a montáže indikátorů topných nákladů,
vodoměrů a měřičů tepla, zajištění pasportizace a
energetického zhodnocení.
Metrologické služby
Ve vlastní síti autorizovaných metrologických
středisek K56 poskytujeme služby čištění, opravy,
kalibrace a ověření na měřidlech protečeného
množství vody a měřičích tepla a chladu od
DN 15 do DN 350.
Již 20 let jsme
zde pro Vás…
Brno – Durďákova 5, 613 00 Brno T 545 321 203 F 545 211 208 E [email protected]
Karviná – Na Vyhlídce 1079, 735 06 Karviná T 596 313 560 E [email protected]
Olomouc – Jižní 118, 783 01 Olomouc T 585 413 839 E [email protected]
Praha – Leknínová 3167/4, 106 00 Praha 10 – Zahradní Město T 271 090 040 E [email protected]
Plzeň – Doudlevecká 45, 301 33 Plzeň T 377 221 611 E [email protected]
Pardubice – Fáblovka 406, areál EXPOS, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic T 466 415 579 E [email protected]
Banská Bystrica – Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica T +421 48 410 3544 E [email protected]
Bratislava – Pestovateľská 10, 821 04 Bratislava T +421 2 4341 4146 E [email protected]
Košice – Werferova 1, 044 01 Košice T +421 55 7293 533 E [email protected]
Praha
Pardubice
Karviná
Olomouc
Plzeň
Brno
Košice
Banská Bystrica
Bratislava
Váš dodavatel
ENBRA, a. s.
Durďákova 5, 613 00 Brno
T 545
321 203
F 545
ISO 9001:2009
211 208
E [email protected]
www.enbra.cz
Ohřívače vody
Zdroje tepla
Vodoměry
Měřiče tepla
Alternativní
tepelné zdroje
Služby
Download

ENBRA, Katalog Ohřívače vody 2011