-2-
Firma Anton Vorek s.r.o. dodává kompletní sortiment injektážních zařízení, materiálů a
příslušenství k provádění chemických mikro injektáží.
Využíváme nejnovějších poznatků v oblasti technologií vysokotlakých mikro injektáží.
Našim cílem je poskytnout odběratelům celou škálu vysoce kvalitních zařízení, výrobků a
materiálů.
Zajišťujeme rychlé a spolehlivé dodávky zboží včetně servisu strojů a zařízení.
Jsme jednou ze zakládajících firem české pobočky mezinárodní organizace WTA.
-3-
SORTIMENT
strana
Injektážní pakry
5
Pakry OPK
Pakry OPD
Pakry APK
Pakry APD
Pakry SPK
Plastové injektory
Speciální pakry
Příslušenství k pakrům
6
7
8
8
9
10
11
13
Hydroizolační a těsnící injektáže
15
Injektážní čerpadla
16
Injektážní čerpadlo IVS-1
Injektážní čerpadlo IVS-5
Ruční injektážní pumpička
Spojovací materiál čerpadel, hadice
16
17
17
18
Injektážní materiály
19
Polopružné jednosložkové PUR hmoty
Pružné jednosložkové PUR hmoty
Gelové injektáže
19
20
21
Zpevňovací a stabilizační injektáže
23
Injektážní čerpadla
24
Injektážní čerpadlo AVD-1
Injektážní čerpadlo AVD-2
Spojovací materiál čerpadel, hadice
24
25
26
Injektážní materiály
27
Dvousložkové PUR hmoty
Dvousložkové PUR hmoty pro doly
27
28
Cementové injektáže
2
Injektážní čerpadla
29
30
Injektážní čerpadlo IVC
Spojovací materiál čerpadel, hadice
30
31
Injektážní materiály
32
Mikrocement
32
Injektážní hadičky (pojistný systém PIS)
33
Sortiment IH 12/6
Sortiment IH 18/10
Těsnící plech s IH 12/6
Stopadiant
34
36
38
38
Tekuté hydroizolační fólie
39
Vysoušecí a penetrační nátěr
Vyrovnávací stěrka
Tekutá hydroizolační fólie
40
40
41
Sanační doplňky
42
Difúzní lišty DLD
Okrajový profil k NOP
Zarážecí klíny
42
43
43
Všeobecné dodavatelské a obchodní podmínky
Kontakty
44
47
4
INJEKTÁŽNÍ PAKRY
Injektážní pakry jsou určené k nízkotlaké i vysokotlaké injektáži speciálních
materiálů do stavebních konstrukcí. Naše firma nabízí široký sortiment
injektážních pakrů rozdělených do několika skupin podle konstrukce a materiálu.
Standardně vyrábíme injektážní pakry do průměrů vrtů 6 – 20 mm. Konkrétní
rozměry nabízených pakrů naleznete v ceníku. Na zakázku lze vyrobit pakr různých
rozměrů a provedení dle požadavků zákazníka.
Rozdělení sortimentu injektážních pakrů podle konstrukce a materiálu:






OPK
OPD
APK
APD
SPK
INJEKTOR
ocelový pakr kombi
ocelový pakr dvouplášťový
hliníkový pakr kombi
hliníkový pakr dvouplášťový
slitinový pakr kombi
plastový narážecí pakr
Každý injektážní pakr má svůj specifický název, který se skládá z označení pakru podle typu
konstrukce a materiálu (OPK, OPD,…), průměru těsnící gumy, délky pakru, typu ukončení (šroub,
druh maznice) a závitu šroubů.
PŘÍKLADY ZNAČENÍ
5
INJEKTÁŽNÍ PAKRY
Injektážní ocelové pakry kombi – OPK
Pakr OPK je dvoudílný ocelový pakr skládající se v hlavě pakru ze šroubu s těsnící gumou a v horní
části z matice s maznicí. Pakr může být opatřen kulovou nebo plochou maznicí (hranatá/kulatá).
Montáž i demontáž pakru je vzhledem k jeho konstrukci velmi snadná. Demontáž pakru se provádí
odražením matice pakru úderem kladiva nebo odšroubováním matice.
Pakry OPK jsou vyráběny v průměrech těsnících gum 10-17 mm, délkách 70-500 mm a ve verzích
vnitřního šroubu M5, M6 a M8.
OPK
varianta pakru s kulovou maznicí.
Napojení pakru k hadici injektážního čerpadla:
- sklíčidlová spojka
OPK – PM
varianta pakru s plochou maznicí. Nabízíme
v provedení hranatá (PMh) nebo kulatá
(PMk).
Napojení pakru k hadici injektážního čerpadla:
- násuvná spojka 16 mm
(Na objednávku lze dodat pakr s malou plochou
maznicí mPM s napojením na násuvnou spojku 10
mm)
OPK – DG
varianta pakru s dvojitou těsnící gumou.
Maximální doporučené pracovní tlaky:
OPK verze M5:
OPK verze M6:
OPK verze M8:
15 MPa (150 barů)
20 MPa (200 barů)
35 MPa (350 barů)
6
INJEKTÁŽNÍ PAKRY
Injektážní ocelové pakry dvouplášťové – OPD
Pakr OPD je ocelový pakr skládající se z vnitřního dlouhého šroubu s těsnící gumou a rozpěrné
trubky s maticí. Pakr může být ukončen šroubem s vnějším závitem nebo maznicí kulovou nebo
plochou (hranatá/kulatá). Demontáž pakru se provádí odřezáním přečnívající části pakru nebo
povolením matice u rozpěrné trubky a odstraněním celého pakru z vrtu.
Pakry OPD jsou vyráběny v průměrech těsnících gum 8-19 mm, délkách 80-500 mm a ve verzích
šroubu M5, M6, M8 a M10.
OPD – Š
varianta pakru ukončeného šroubem.
Napojení pakru k hadici injektážního čerpadla:
- individuálně dle vybavení zákazníka
OPD – M
varianta pakru s kulovou maznicí.
Napojení pakru k hadici injektážního čerpadla:
- sklíčidlová spojka
OPD – PM
varianta pakru s plochou maznicí .
Napojení pakru k hadici injektážního čerpadla:
- násuvná spojka 16 mm
(Na objednávku lze dodat pakr s malou plochou
maznicí mPM s napojením na násuvnou spojku 10
mm.)
Maximální doporučené pracovní tlaky:
OPD verze M5:
OPD verze M6:
OPD verze M8:
OPD verze M10:
7
15 MPa (150 barů)
20 MPa (200 barů)
35 MPa (350 barů)
40 MPa (400 barů)
INJEKTÁŽNÍ PAKRY
Injektážní hliníkové pakry kombi – APK
Pakr APK je hliníkový nekorodující pakr skládající se ve spodní části ze šroubu s dvojitou těsnící
gumou a v horní části z matice s maznicí. Montáž i demontáž pakru je vzhledem k jeho konstrukci
velmi snadná. Demontáž pakru se provádí odšroubováním matice. V těle pakru je také speciální
zápich, který umožňuje demontáž pakru snadným odražením (odklepnutím) úderem kladiva.
Pakry APK jsou vyráběny v průměrech těsnící gumy 8, 10 a 13 mm, délkách 90 a 110 mm a ve
verzích šroubu M5 a M6.
APK
varianta pakru s kulovou maznicí.
Napojení pakru k hadici injektážního čerpadla:
- sklíčidlová spojka
Maximální doporučený pracovní tlak:
APK verze M5:
APK verze M6:
15 MPa (150 barů)
20 MPa (200 barů)
Injektážní hliníkové pakry dvouplášťové – APD
Pakr APD je hliníkový nekorodující pakr skládající se z vnitřního dlouhého šroubu s těsnící gumou a
rozpěrné trubky s maticí. Pakr je ukončen maznicí. V těle pakru je speciální zápich, který umožňuje
demontáž pakru odražením (odklepnutím) úderem kladiva.
Pakry APD jsou vyráběny v průměru těsnící gumy 13 mm, délkách 110-500 mm a ve verzích šroubu
M8.
APD
varianta pakru s kulovou maznicí.
Napojení pakru k hadici injektážního čerpadla:
- sklíčidlová spojka
Maximální doporučený pracovní tlak:
APD verze M8:
35 MPa (350 barů)
8
INJEKTÁŽNÍ PAKRY
Injektážní slitinové pakry kombi – SPK
SPK je slitinový pakr skládající se v hlavě pakru ze šroubu s těsnící gumou a v horní části z matice
s maznicí. Montáž i demontáž pakru je vzhledem k jeho konstrukci velmi snadná. Demontáž pakru
se provádí odražením (odklepnutím) matice pakru úderem kladiva. Pakr má zpětný ventil umístěn
ve spodní části s gumou a lze ho tedy demontovat ihned po injektáži (jednodenní pakr). Maznice
pakru je bez zpětného ventilu (bez kuličky).
Pakry SPK jsou vyráběny v průměrech těsnících gum 6-16 mm, délkách 45-200 mm a ve verzích
vnitřního šroubu M4, M5, M7 a M8.
SPK
pakr s kulovou maznicí.
Napojení pakru k hadici injektážního čerpadla:
- sklíčidlová spojka
SPK - rozložený pakr.
Zpětný ventil pakru je umístěn ve spodní části pakru
(hlava pakru s těsnící gumou)
SPK
pakr do dlaždicových spár. (ø6 mm)
Napojení pakru k hadici injektážního čerpadla:
- sklíčidlová spojka
Maximální doporučené pracovní tlaky:
SPK verze M4:
SPK verze M5:
SPK verze M7:
SPK verze M8:
až 14,5 MPa (145 barů)
až 25,0 MPa (250 barů)
až 30,0 MPa (300 barů)
až 40,0 MPa (400 barů)
9
INJEKTÁŽNÍ PAKRY
Injektážní plastové narážecí INJEKTORY 12 mm
Plastové injektory se používají pro beztlaké a nízkotlaké hydroizolační injektáže. Vyrábějí se ve
verzích se zpětným ventilem (kuličkou) – SK, nebo bez kuličky – BK. Injektory mají délku 70 mm a
jsou určeny pro vrty průměru 12 mm.
Injektor 12 mm SK (nový typ)
Větší narážecí plocha, větší průchod přes
maznici, lepší těsnost kuličky, nový materiállépe drží ve vrtu.
varianta injektoru s kuličkou
Napojení pakru k hadici injektážního čerpadla:
- sklíčidlová spojka
Injektor 12 mm BK
varianta injektoru bez kuličky
Napojení pakru k hadici injektážního čerpadla:
- sklíčidlová spojka
Maximální doporučený pracovní tlak:
Injektor 12 mm SK,BK:
10 MPa (100 barů)
Injektážní plastový narážecí INJEKTOR 18 mm
Používá se pro beztlaké a nízkotlaké injektáže (cementy, mikro cementy, roztoky). Je vybaven
zpětným ventilem. Délka injektoru 18 mm je 115 mm, světlost je 7,5 mm. Injektor je určen pro vrty
průměru 18 mm.
Napojení pakru k hadici injektážního čerpadla:
- injektážní kleště
Maximální doporučený tlak:
10
4 MPa (40 barů)
INJEKTÁŽNÍ PAKRY
Speciální typy pakrů – JEDNODENNÍ
Tzv. „jednodenní“ pakry jsou opatřeny druhým zpětným ventilem, který je umístěn na konci hlavy
pakru. Tato úprava pakru umožňuje demontáž pakru ihned po ukončení injektáže.
OPK – DV
ocelový pakr kombi s dvojitým ventilem.
OPD – DV
ocelový pakr dvouplášťový s dvojitým
ventilem.
APD – DV
hliníkový pakr dvouplášťový s dvojitým
ventilem.
Speciální typy pakrů – Ocelové nízkotlaké pakry s volnou kuličkou
OPK - VK
varianta pakru s kulovou maznicí s volnou
kuličkou (nízkotlaký pakr).
Napojení pakru k hadici injektážního čerpadla:
- sklíčidlová spojka
OPD – VK
varianta pakru s kulovou maznicí s volnou
kuličkou (nízkotlaký pakr).
Napojení pakru k hadici injektážního čerpadla:
- sklíčidlová spojka
11
INJEKTÁŽNÍ PAKRY
Speciální typy pakrů – Gelový pakr
Používá se pro rubové injektáže materiály na bázi gelů. Pakr se vyznačuje velkou vnitřní světlostí,
cca 6 mm.
Speciální typy pakrů – Nalepovací pakry
Používají se pro injektáže prasklin v betonových nebo železobetonových konstrukcích kde není
možné konstrukci navrtat. Maximální injektážní tlak je omezen použitým materiálem pro nalepení
pakru.
Nalepovací pakr plastový
Nalepovací pakr kovový
Speciální typy pakrů - Ostatní
Injektážní balónek
Je určen k injektážním
tlakům do 0,5 MPa
(do 5 barů).
Auto injektážní pakr
Tyto pakry se využívají pro
nízkotlakou injektáž trhlin
v betonu epoxidovými nebo
polyuretanovými pryskyřicemi.
12
INJEKTÁŽNÍ PAKRY
Injektážní pakry - PŘÍSLUŠENSTVÍ
TRUBKOVÉ KLÍČE k pakrům
Používají se pro utažení pakrů OPK, OPD, APK
nebo SPK ve vrtech. Nabízíme trubkové klíče
ruční a trubkové klíče na AKU vrtačku.
Klíče na AKU vrtačku
-velikosti M8, M9, M10, M13 a M17
Klíče ruční
-velikosti M7, M8 a M10
POUŽITÍ TRUBKOVÝCH KLÍČŮ NA AKU
POUŽITÍ RUČNÍCH TRUBKOVÝCH KLÍČŮ
trubkový klíč M8: OPK verze M-5, SPK verze M-7
trubkový klíč M9: OPIH M-8
trubkový klíč M10: OPK verze M-6 a M-8, OPD verze
M-5, M-6, Š-5, Š-6, SPK verze M-8
trubkový klíč M13: OPD a APD verze M-8
trubkový klíč M17: OPD verze M-10
ruční trubkový klíč M7: SPK verze M-4 a M-5
ruční trubkový klíč M8: SPK verze M-7, OPK verze M-5
ruční trubkový klíč M10: SPK verze M-8, OPK verze M-6
NARÁŽEČE plastových injektorů
SDS narážeč Injektorů, příklep (na
Plastový narážeč Injektorů, ruční, pro
vrtačku), využití pro Injektory 12 mm i
Injektor 18 mm
Injektory 12 mm BK a SK a Injektory 18 mm
Vrtáky POWER
Vrtáky POWER jsou určeny pro vrty do
armovaného betonu. Jsou osazeny
dvoubřitým tvrdokovovým hrotem. Větší
objem spirály umožňuje lepší odvod
odvrtaného materiálu, což prodlužuje
životnost, protože hrot se při vrtání
nadměrně nezahřívá. Ø 10, 12 a 14 mm.
Sortiment nabízených vrtáků naleznete v ceníku
13
14
HYDROIZOLAČNÍ A TĚSNÍCÍ INJEKTÁŽE
Pro hydroizolační a těsnící injektáže vyrábí a dodává firma Anton Vorek kompletní
sortiment čerpadel, příslušenství (hadice, spojky,…) a materiálů na bázi
polyuretanových pryskyřic a akrylátových gelů.
Nabízíme profesionální zařízení, výrobky a materiály pro injektáže zdiva proti
zemní a vzlínající vlhkosti, ale i k zastavení průsaků tlakové vody ve zděných a
betonových konstrukcích.
15
HYDROIZOLAČNÍ A TĚSNÍCÍ INJEKTÁŽE
Injektážní ČERPADLA
Injektážní pístové čerpadlo IVS-1
Čerpadlo IVS-1 je pístové čerpadlo s plynulou regulací injektážního tlaku pro klasickou mikro
injektáž jednosložkovými PUR hmotami. Obsluha a údržba čerpadla je vzhledem k jeho konstrukci
velmi snadná. Jako náhradní nálevku čerpadla lze využít klasickou PET láhev.
Při odběru je zákazník důkladně seznámen s obsluhou a údržbou čerpadla. Garantujeme záruční i
pozáruční servis čerpadel.
Technické údaje:
Hmotnost:
Pracovní tlak:
Dopravní výkon:
Pohon čerpadla:
8 kg
0-250 barů (plynule)
do 0,7 l/min
dle viskozity hmoty
El. vrtačka
(není součást čerpadla)
Součásti čerpadla:
- Injektážní hadice VT ML-M 3,0 m
- Sklíčidlová spojka 4 čelisťová
- Náhradní těsnění
- Náhradní sítko
ČIŠTĚNÍ ČERPADLA:
Solvant 2000, ředidlo S6001
PŘÍSLUŠENSTVÍ k čerpadlu IVS-1 (není součást dodávky čerpadla)
Pohon - vrtačka FERM
Ruční pohon – Klika
Stojan k čerpadlu IVS-1
Je upravena pro
připojení na čerpadlo.
Pro vyčerpání injektážní
hmoty z čerpadla IVS-1
v případě poruchy
vrtačky nebo přerušení
dodávky el. proudu.
Pro upevnění čerpadla
IVS-1.
Výkon:
1050 W
Otáčky:
3000 ot/min
Na přání zákazníka může být
vrtačka opatřena dálkovým
ovládáním.
16
HYDROIZOLAČNÍ A TĚSNÍCÍ INJEKTÁŽE
Injektážní pístové čerpadlo IVS-5
Čerpadlo IVS-5 je pístové čerpadlo bez regulace tlaku pro klasickou mikro injektáž
jednosložkovými PUR hmotami. Konstrukce čerpadla umožňuje jednoduchou obsluhu i údržbu.
Součástí čerpadla je pohon (vrtačka), injektážní hadice, sklíčidlová spojka pro připojení hadice
k pakru s kulovou maznicí, sada náhradních dílů. Při odběru je zákazník důkladně seznámen
s obsluhou a údržbou čerpadla. Garantujeme záruční i pozáruční servis čerpadel.
Technické údaje:
Hmotnost:
Pracovní tlak:
Dopravní výkon:
Pohon čerpadla:
7 kg
až 400 barů (bez regulace)
do 0,75 l/min
dle viskozity hmoty
El. vrtačka
(je součást čerpadla)
Součásti čerpadla:
- Injektážní hadice VT ML-M 5,0 m
- Sklíčidlová spojka 4 čelisťová
- Pohon vrtačka METADO - Na přání zákazníka může
být vrtačka opatřena dálkovým ovládáním.
- Náhradní sítko, těsnění
ČIŠTĚNÍ ČERPADLA:
Solvant 2000, ředidlo S6001
Ruční injektážní PUMPIČKA
Jedná se o ruční injektážní pumpičku o objemu 1 litr. Zařízení je přizpůsobeno pro klasickou
injektáž na jednosložkové látky. Je vhodná i pro nízkoviskózní injektážní hmoty. Doporučujeme pro
malé rozsahy injektáží tam, kde není přípojka elektrického proudu. Jednoduchá obsluha a čištění.
Technické údaje:
Hmotnost:
Pracovní tlak:
1,48 kg
až 250 barů (25 MPa)
v závislosti na viskozitě
hmoty
Součásti čerpadla:
- Injektážní hadice VT ML-ML 0,5 m
- Sklíčidlová spojka 4 čelisťová
ČIŠTĚNÍ ČERPADLA:
17
Solvant 2000, ředidlo S6001
HYDROIZOLAČNÍ A TĚSNÍCÍ INJEKTÁŽE
Spojovací materiál čerpadel, hadice
Injektážní pistole
Je ukončena sklíčidlovou spojkou pro napojení na
kulovou maznici injektážního pakru nebo
injektoru. Pro napojení na injektážní čerpadlo je
nutné použití VT hadic s označením M-M
(ukončení hadice – převlečná matice).
Injektážní pistole je konstruována pro injektážní
tlaky do 400 barů (40 MPa).
Z bezpečnostních důvodů je možné použít
injektážní pistoli pouze s čerpadlem, které má
funkční regulaci injektážního tlaku (IVS-1).
Sklíčidlová spojka čtyřčelisťová
Pro napojení injektážní hadice čerpadla
k injektážnímu pakru s kulovou maznicí.
Násuvná spojka 16 mm
Pro napojení injektážní hadice čerpadla
k injektážnímu pakru s plochou maznicí.
Násuvnou spojku 16 mm nabízíme i ve
variantě se zvětšeným vnitřním průchodem
(3,5 mm).
Násuvná spojka 16 mm - přímá
Pro napojení injektážní hadice čerpadla
k injektážnímu pakru s plochou maznicí.
VT injektážní hadice
Hadice jsou na jedné straně ukončeny
převlečnou maticí M12x1,5 a na druhé vnějším
závitem M10x1. Pro napojení injektážní pistole
dodáváme hadice ukončené z obou stran
převlečnými maticemi M 12x1,5.
Technické údaje:
Maximální pracovní tlak:
Poruchový tlak:
Standardní délky:
18
400 barů (40 MPa)
1600 barů (160 MPa)
1,5 m
2,0 m
3,0 m
5,0 m
HYDROIZOLAČNÍ A TĚSNÍCÍ INJEKTÁŽE
Hydroizolační a těsnící injektážní MATERIÁLY
Dodáváme jednosložkové polyuretanové pryskyřice pro injektáže k zastavení vzlínající vlhkosti
v cihelném, kamenném a smíšeném zdivu a zastavení průsaků v prasklinách, pracovních a
dilatačních spárách betonových konstrukcí podzemních staveb. Dále náš sortiment doplňuje
injektážní akrylátový gel pro injektáž k zastavení vzlínající vlhkosti v cihelném, kamenném a
smíšeném zdivu a zastavení průsaků ve vlasových prasklinách a spárách betonových konstrukcí.
Jednosložkové polo pružné injektážní PUR hmoty
MEDIATAN 710
Jednosložkový vysoce kvalitní polo pružný PUR
určený pro injektáže průsaků v betonových
konstrukcích a zastavení vzlínající vlhkosti v cihelném,
kamenném a smíšeném zdivu.
Technické údaje:
Počet složek:
Barva:
Objem. hmotnost:
Viskozita:
Přilnavost k podkladu – beton:
Přilnavost k podkladu – PVC:
Koeficient roztažnosti:
Doba reakce (20°C):
Suchý na dotek (20°C):
Kompletní polymerace (20°C):
Balení (plast. kanystr):
1
žlutá
1,1 kg/l
1100 mPa.s
1,0-1,5 MPa
0,5 MPa
až 20x
2-15 minut
30-50 minut
24 hod.
6 kg
AV-PUR 100
Jednosložkový polo pružný PUR s velmi nízkou
viskozitou a vysokým koeficientem napěnění k
zastavení vzlínající vlhkosti v cihelném, kamenném a
smíšeném zdivu. Lze jej využít i pro injektáže průsaků
v betonových konstrukcích (rychlý nástup reakce).
Technické údaje:
Počet složek:
Barva:
Viskozita:
Přilnavost k podkladu – beton:
Přilnavost k podkladu – PVC:
Koeficient roztažnosti:
Doba reakce (20°C):
Suchý na dotek (20°C):
Kompletní polymerace (20°C):
Balení (plast. kanystr):
19
1
hnědá
200 mPa.s
1,0 MPa
0,2 MPa
až 25x
2-6 minut
30-50 minut
24 hod.
6 a 20 kg
HYDROIZOLAČNÍ A TĚSNÍCÍ INJEKTÁŽE
Jednosložkové pružné injektážní PUR hmoty
MEDIATAN 705
Jednosložkový vysoce kvalitní pružný PUR určený pro
injektáže průsaků v pracovních a dilatačních spárách
betonových konstrukcí. Vhodný pro aktivaci pojistných
injektážních systémů injektážních hadiček (PIS).
Technické údaje:
Počet složek:
Barva:
Objem. hmotnost:
Viskozita:
Přilnavost k podkladu – beton:
Přilnavost k podkladu – PVC:
Koeficient roztažnosti:
Doba reakce (20°C):
Suchý na dotek (20°C):
Kompletní polymerace (20°C):
Balení (plast. kanystr):
1
zelená
1,08 kg/l
3000 mPa.s
1,0-1,5 MPa
0,5 MPa
cca 5x
5-60 minut (dle teploty a vlhkosti)
30-120 minut
24 hod.
6 kg
AV-PUR 100 E
Jednosložkový pružný PUR s velmi nízkou viskozitou
a rychlým nástupem reakce. Je určený pro injektáže
průsaků v prasklinách, pracovních a dilatačních
spárách betonových konstrukcí. Vhodný pro aktivaci
pojistných injektážních systémů injektážních hadiček
(PIS).
Technické údaje:
Počet složek:
Barva:
Viskozita:
Přilnavost k podkladu – beton:
1
zelená
450 mPa.s
0,09 MPa
(při zkoušce došlo k porušení v materiálu, spoj PURu s betonem neporušen)
Koeficient roztažnosti:
Doba reakce (20°C):
Suchý na dotek (20°C):
Kompletní polymerace (20°C):
Balení (plast. kanystr):
20
až 10x
2-15 minut
30-50 minut
24 hod.
10 kg
HYDROIZOLAČNÍ A TĚSNÍCÍ INJEKTÁŽE
Gelové injektáže
AV-GEL 200
Je pružný vodní roztok akrylátové pryskyřice. Je určený
pro injektáže cihelného, kamenného a smíšeného
zdiva proti vzlínající vlhkosti. Úspěšně lze injektovat
také vlasové trhliny a praskliny v betonových
konstrukcích. Ve vodním prostředí zvětšuje Gel svůj
objem až o 200%. Je možné ředit vodou až 1:1.
Technické údaje:
Poměr míchání:
Barva:
Viskozita
Složka A
Složka B
Složka CAT
Doba gelovatění:
1:1 (A:B objemově)
čirá namodralá
2,6 mPa.s
2,1 mPa.s
75-100 mPa.s
30s-1,0 hod.
- nastavuje se množstvím CAT
Balení (plast. kanystr):
20 (A) + 20 (B) + 0,8 kg (CAT)
AV-GEL 250
Je reversibilní injektážní gel na bázi akrylátů. Skládá ze
složek A1(hlavní)+A2(kat.) a B1(granulát)+B2(voda). Je
určený pro horizontální a vertikální těsnící injektáže
trhlin a spár bet. konstrukcí, rastrovou a rubovou
injektáž, výplň štěrkových hnízd, injektáže zdiva proti
zemní vlhkosti. AV-GEL 250 je certifikován CE a
odpovídá předpisům EU DIN 1504-5. Certifikováno
v Německu (KIWA, MFPA,…)
Technické údaje:
Poměr míchání:
Barva:
Viskozita
Složka A1
Složka A2
Doba gelovatění:
1:1 (A:B objemově)
čirá, po smíchání bílá
30-50 mPa.s
2,1 mPa.s
30s-1,0 hod.
- nastavuje se množstvím A2
Balení (plast. kanystr):
28 kg (A1), 1,25 kg (A2), 1 kg (B1)
Gelový pakr pro rubové injektáže
Používá se pro rubové injektáže materiály na bázi gelů. Pakr se vyznačuje velkou vnitřní světlostí,
cca 6 mm.
21
22
ZPEVŇOVACÍ INJEKTÁŽE
Pro zpevňovací tlakové injektáže vyrábí a dodává firma Anton Vorek kompletní
sortiment čerpadel, příslušenství (hadice, spojky,…) a materiálů na bázi
dvousložkových polyuretanových pryskyřic. Tyto dvousložkové polyuretanové
pryskyřice vyrábíme a dodáváme i v napěňujících verzích pro injektáže
hydroizolační.
Nabízíme profesionální zařízení, výrobky a materiály pro zpevňovací injektáže
zdiva a betonových konstrukcí.
Součástí tohoto sortimentu je také materiál pro těsnící a zpevňovací injektáž při
důlních činnostech (certifikace VVUÚ Ostrava).
23
ZPEVŇOVACÍ INJEKTÁŽE
Injektážní ČERPADLA
Injektážní pístové čerpadlo AVD-1
Jedná se o dvoupístové čerpadlo, které je přizpůsobeno pro klasickou mikroinjektáž na
dvousložkové pryskyřice s poměrem míchání 1:1. Po odpojení směšovače se zpětnými ventily jej
lze využít i pro injektáž jednosložkovými pryskyřicemi.
Technické údaje:
Hmotnost:
Poměr míchání složek:
Pracovní tlak:
Dopravní výkon:
Pohon čerpadla:
77 kg
1:1 (objemově)
0-200 barů (s regulací)
do 2,0 l/min
dle viskozity hmoty
El. vrtačka
(není součást čerpadla)
Čerpadlo je vybaveno transportními kolečky
a odnímatelným madlem.
Při prodeji je zákazník důkladně seznámen
s obsluhou a údržbou stroje.
Firma garantuje záruční i pozáruční servis.
PŘÍSLUŠENSTVÍ k čerpadlu AVD-1 (není součást dodávky čerpadla)
Sestava směšovače,
po připojení na hadice čerpadla umožňuje
injektáž dvousložkovými injektážními
hmotami s poměrem míchání složek 1:1
(objemově!).
Pohon - vrtačka FERM
Je upravena pro připojení na čerpadlo.
Výkon:
1050 W
Otáčky:
3000 ot/min
Na přání zákazníka může být vrtačka opatřena
dálkovým ovládáním.
24
ZPEVŇOVACÍ INJEKTÁŽE
Injektážní pístové čerpadlo AVD-2
Injektážní čerpadlo AVD -2 je určeno pro injektáž dvousložkových polyuretanových pryskyřic
s poměrem míchání složek 1:1 objemově do stavebních konstrukcí za účelem utěsnění a zpevnění
stavebních konstrukcí a zemin. Po odpojení hadic od směšovače lze čerpadlo využít i pro těsnící a
hydroizolační injektáž jednosložkovými PURy (dvojité čerpadlo).
Technické údaje:
Hmotnost:
Poměr míchání složek:
Pracovní tlak:
Dopravní výkon:
Pohon čerpadla:
14 kg
1:1 (objemově)
až 400 barů
do 0,6 l/min
dle viskozity hmoty
El. vrtačka BOSCH
(je součást čerpadla)
Při prodeji je zákazník důkladně seznámen
s obsluhou a údržbou stroje.
Firma garantuje záruční i pozáruční servis.
25
ZPEVŇOVACÍ INJEKTÁŽE
Spojovací materiál čerpadel, hadice
Sklíčidlová spojka čtyřčelisťová
Pro napojení injektážní hadice čerpadla
k injektážnímu pakru s kulovou maznicí.
Násuvná spojka 16 mm
Pro napojení injektážní hadice čerpadla
k injektážnímu pakru s plochou maznicí.
Násuvnou spojku 16 mm nabízíme i ve
variantě se zvětšeným vnitřním průchodem
(3,5 mm).
Násuvná spojka 16 mm - přímá
Pro napojení injektážní hadice čerpadla
k injektážnímu pakru s plochou maznicí.
VT injektážní hadice
Technické údaje:
Maximální pracovní tlak:
Poruchový tlak:
Standardní délky:
400 barů (40 MPa)
1600 barů (160 MPa)
1,5 m
2,0 m
3,0 m
5,0 m
Hadice jsou na jedné straně ukončeny převlečnou
maticí M12x1,5 a na druhé vnějším závitem
M10x1. Pro napojení injektážní pistole dodáváme
hadice ukončené z obou stran převlečnými
maticemi M 12x1,5.
26
ZPEVŇOVACÍ INJEKTÁŽE
Injektážní MATERIÁLY
Pro zpevňovací injektáže vyrábíme a dodáváme dvousložkové polyuretanové pryskyřice. Tyto
pryskyřice jsou vyráběny ve třech základních verzích začátku reakce – Superstop, 6001 (do 1 min.)
a 6010 (do10 min.). U verzí 6001 a 6010 je navíc možné dodat materiál s předem nastaveným
koeficientem napěnění materiálu (2x, 5x a 10x) pro injektáž hydroizolační a těsnící.
Dvousložkové zpevňovací PUR hmoty
AV-PUR 6000 – SUPERSTOP
Dvousložkový nepružný PUR s dobrou viskozitou
a začátkem tvrdnutí ihned po smíchání obou složek. Je
určený k zastavení velkých výronů vody v prasklinách
a pracovních spárách betonových konstrukcí.
Technické údaje:
Počet složek:
Poměr míchání:
Barva:
Objemová hmotnost směsi:
Viskozita:
Doba reakce:
Přilnavost k podkladu – beton:
Pevnost (tlak, tah, ohyb):
Balení:
2
1:1 (objemově)
hnědá
1,15 kg/l
1000 mPa.s (složka A)
200 mPa.s (složka B)
cca 0-30 s
>1,5 MPa
40, 30, 50 MPa
5+5, 20+20, 200+200 l (A+B)
AV-PUR 6001 a 6010
Dvousložkový nepružný PUR s dobrou viskozitou určený
pro zpevňovací injektáže zemin, zdiva a betonu a kotvící
injektáže.
Vyrábí se ve dvou verzích začátku tuhnutí – minutová verze
a desetiminutová verze.
Tento materiál lze využít i pro injektáže těsnící. Pro tyto
účely je možné vyrobit obě verze s nastaveným
koeficientem napěnění materiálu (2x, 5x a 10x).
Technické údaje:
Počet složek:
Poměr míchání:
Barva:
Objemová hmotnost směsi:
Viskozita:
Doba reakce (6001):
Doba reakce (6010):
Pevnost AV-6001 (tlak 14 dní):
Pevnost AV-6010 (tlak 14 dní):
Přilnavost k podkladu – beton:
Balení:
27
2
1:1 (objemově)
hnědá
1,15 kg/l
1000 mPa.s (složka A)
200 mPa.s (složka B)
cca 1-3 min.
cca 10 -30 min.
Ø 57,6 MPa
Ø 27,6 MPa
>1,5 MPa
5+5, 20+20, 200+200 l (A+B)
ZPEVŇOVACÍ INJEKTÁŽE
AV-PUR 7001
Dvousložkový nepružný PUR určený pro zpevňovací a
hydroizolační injektáže při důlních činnostech.
Certifikováno VVUÚ Ostrava.
Technické údaje:
Počet složek:
Poměr míchání:
Barva:
Objemová hmotnost směsi:
Viskozita:
Začátek reakce:
Přilnavost k podkladu – beton:
Pevnost (tlak):
Balení:
28
2
1:1 (objemově)
hnědá
1,15 kg/l
1000 mPa.s (složka A)
200 mPa.s (složka B)
cca 1-3 min.
>1,5 MPa
20 MPa
5+5, 20+20, 200+200 l (A+B)
CEMENTOVÉ INJEKTÁŽE
Pro cementové injektáže firma Anton Vorek vyrábí a dodává kompletní sortiment
zařízení, příslušenství (hadice, spojky,…) ale také materiál na bázi velmi jemně
mletého cementu (Mikrocement) s plastifikátorem. Nabízíme profesionální
zařízení, výrobky a materiály pro cementové, výplňové a zpevňovací injektáže
zdiva a betonových konstrukcí.
29
CEMENTOVÉ INJEKTÁŽE
Injektážní ČERPADLA
Injektážní vřetenové čerpadlo IVC
Jedná se o vřetenové čerpadlo, které je přizpůsobeno pro cementové injektáže s použitím směsí
bez abrazivních příměsí.
Čerpadlo má vlastní pohon, transportní kolečka a madlo. Mísící nádoba je opatřena ochrannými
síty proti vniknutí hrubých nečistot. Čerpadlo má stojan na upevnění mísícího zařízení s držákem
na vrtačku (např. FERM, Narex). Vrtačka a upínák nejsou součástí dodávky. Čerpadlo má variabilní
možnost nasávání látky z náhradního zdroje (např. barel). Čerpadlo lze snadno rozložit k přepravě.
Firma garantuje záruční i pozáruční servis.
Technické údaje:
Hmotnost:
Pracovní tlak:
Dopravní výkon:
Pohon čerpadla:
50 kg
do 8 barů (0,8 MPa)
do 15 l/min
dle viskozity hmoty
Elektromotor
(je součást čerpadla)
Součásti čerpadla:
- Injektážní hadice 5,0 m ukončená dutým šroubem
s vnějším závitem M10x1
Při prodeji je zákazník seznámen s obsluhou i
údržbou stroje.
Spojovací materiál čerpadla IVC (není součást čerpadla)
Plochá maznice M32
je určena především pro cementové injektáže. Je
vyráběna ve velikosti šroubení M10x1 a
průchodnosti 8 mm. Na požadavek zákazníka je
možné vyrobit i jiné velikosti šroubení.
Uzavírání maznice je řešeno pomocí klasické
kuličky s pružinou.
Plochá maznice M32 je uzpůsobena pro napojení
k pakrům s označením OPD xx/xxx-Š-10. K
napojení na čerpadlo je potřeba násuvná spojka
M32.
Násuvná spojka M32
Pro snadné napojení hadice cementového
čerpadla k pakru s plochou maznicí M32.
Průchodnost násuvné spojky M32 je 8 mm.
30
CEMENTOVÉ INJEKTÁŽE
Spojovací sestava IVC
Celá sestava má průchodnost 8 mm. Sestavu
je možné doplnit manometrem.
Kleště k Injektoru 18 mm
Slouží k napojení hadice injektážního
čerpadla IVC k injektorům 18 mm. Sestavu je
možné doplnit manometrem.
Rychlospojka k Injektoru 18 mm
Slouží k napojení hadice injektážního
čerpadla IVC k injektorům 18 mm. Sestavu je
možné doplnit manometrem.
Cementové PAKRY
OPD 16-19/XXX-Š-10
Napojení pakru k hadici injektážního čerpadla:
- plochá maznice M32 a násuvná spojka
M32
Injektor 18 mm
Délka injektoru 18 mm je 115 mm, světlost je
7,5 mm. Injektor je určen pro vrty průměru
18 mm.
Napojení pakru k hadici injektážního čerpadla:
- injektážní kleště, rychlospojka
Maximální doporučený tlak:
31
4 MPa (40 barů)
CEMENTOVÉ INJEKTÁŽE
Injektážní MATERIÁLY
AV-CEM
AV-CEM je velmi jemně mletý injektážní mikro-cement
s vynikajícími penetračními vlastnostmi. Je vyráběn
s použitím speciálního jemného mlecího procesu, díky
němuž má mikro-cement výborné schopnosti průniku
do konstrukcí, hornin a zemin.
Technické údaje:
Měrný povrch (BET metoda):
Objemová hmotnost:
Počátek tuhnutí:
Konec tuhnutí:
Pevnost po 28 dnech:
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech:
Balení:
32
2
1300 m /kg
1650-1830 kg/m3
360 min.
420 min.
40,0 MPa
4,0 MPa
20 kg pytel
INJEKTÁŽNÍ HADIČKY
Pojistný injektážní systém (PIS)
Injektážní hadičky jsou určeny k utěsnění pracovních spár v betonových
konstrukcích. Jedná se o jednostěnnou hadičku na bázi PVC s otvory resp.
kónickými drážkami, které se lehce sbíhají zevnitř ven. Tyto otvory jsou určeny pro
výstup tlakového injektážního materiálu a následnému utěsnění pracovních spár
v betonové konstrukci. Otvory se uzavírají na základě speciální geometrie a při
betonáži účinně zabraňují proniknutí cementové směsi do injektážní hadičky.
Injektážní hadička se používá k vícenásobné těsnící injektáži pracovních spár, které
jsou trvale nebo střídavě zatížené spodní, stokovou nebo povrchovou vodou.
Přednosti technologie injektážních hadiček
- Jednoduše použitelné k injektáži polyuretanovou pryskyřicí.
- Možnost vícenásobné injektáže jednosložkovou PUR pryskyřicí typu MEDIATAN nebo AV-PUR.
- Dostatečný průřez přepravního kanálu po zabetonování snižuje vnitřní tření injektážního
materiálu a umožňuje tím hospodárnou délku injektování.
- U injektážní hadičky IH 18/10 umožňuje vnitřní světlost trojnásobně dlouhé injektážní úseky.
- Zamezení průniku cementové směsi při betonování do injektážní hadičky.
- Jednoduchá manipulace a montáž, která šetří čas.
- Žádné nežádoucí zkroucení role při montáži, protože se jedná o kulatou hadičku.
- Výstup injektážního materiálu z hadicového systému v zabetonovaném stavu hned při
běžném tlaku, tzn. výstup materiálu je zajištěn po všech stranách.
- Výstupní otvory probíhají kónicky zevnitř ven, tím se překonává pouze malý odpor otvorů.
- Hladký povrch zabraňuje nežádoucímu spojení mezi injektážní hadičkou a betonem.
- Je také možná injektáž po letech, protože hladký povrch nepodporuje „zarůstání“ hadičky v
betonu.
- Velmi dobrá cena v poměru k výkonu.
33
INJEKTÁŽNÍ HADIČKY
Sortiment IH 12/6
Injektážní hadička IH 12/6
je perforovaná injektážní hadička k zabudování
do konstrukce ke snadnému dodatečnému
utěsnění pracovních a dilatačních spár
podzemních betonových staveb.
Technické údaje:
Barva:
Vnější Ø:
Vnitřní Ø:
Max. délka inj. sektoru:
Perforace (osový kříž):
Hmotnost:
Balení:
žlutá
12 mm
6 mm
10 m
po 17 mm
0,14 kg/bm
50 m (role)
Doporučené injektážní materiály:
MEDIATAN 705, AV-PUR 100 E, AV-PUR 100
Minimální tlaky pro výtok injektáž. materiálu:
1.
2.
3.
injektáž:
injektáž:
injektáž:
30 barů (3 MPa)
50 barů (5 MPa)
100 barů (10 MPa)
Na objednávku lze vyrobit IH 12/6 s přesně danými
úseky s perforací a bez perforace pro výtok injektážní
hmoty přesně v místě potřeby.
Prodlužovací hadička PH 12/6
je neperforovaná injektážní hadička, která slouží
k prodloužení a vyvedení perforované IH 12/6
z konstrukce.
Technické údaje:
Barva:
Vnější Ø:
Vnitřní Ø:
Perforace (osový kříž):
Hmotnost:
Balení:
černá
12 mm
6 mm
bez perforace
0,14 kg/bm
50 m (role)
Doporučené injektážní materiály:
Mediatan 705, AV-PUR 100 E, AV-PUR 100
Prodlužovací hadička vysokotlaká
PH 14/6 VT
Je určena k propojení injektážní hadičky a
vyvedení mimo betonovou konstrukci. Jeden
konec je opatřen spojovacím šroubem pro
napojení na injektážní hadičku IH 12/6, druhý
konec má venkovní závit M10x1. Maximální
injektážní tlak mimo betonovou konstrukci je 40
MPa (400 barů). Délka je 0,5 m
34
INJEKTÁŽNÍ HADIČKY
Pakr VPIH M8 k IH 12/6
Jsou určeny k přichycení injektážní hadičky IH
12/6 na vnitřní stranu bednění před betonáží
a k následné tlakové injektáži injektážní
hadičky.
Pakr OPIH M8 k IH 12/6
Jsou určeny k tlakové injektáži injektážní
hadičky IH 12/6. Používají se tam, kde je
hadička vyvedena mimo bednění.
Pakr OPIH-T M8 k IH 12/6
Jsou určeny k tlakové injektáži injektážní
hadičky IH 12/6. Používají se tam, kde je
hadička vyvedena do sběrné krabice.
Spojovací šroub M8 k IH 12/6
Je určen k napojování injektážní hadičky IH
12/6 a prodlužovací hadičky PH 12/6. Lze jej
použít k napojování injektážních hadiček IH
12/6.
Příchytky k IH 12/6,
dodáváme kovové nebo plastové příchytky.
35
INJEKTÁŽNÍ HADIČKY
Sortiment IH 18/10
Injektážní hadička IH 18/10
je perforovaná injektážní hadička k zabudování
do konstrukce ke snadnému dodatečnému
utěsnění pracovních a dilatačních spár
podzemních betonových staveb.
Technické údaje:
Barva:
Vnější Ø:
Vnitřní Ø:
Max. délka inj. sektoru:
Perforace (osový kříž):
Hmotnost:
Balení:
šedá
18 mm
10 mm
30 m
po 20 mm
0,235 kg/bm
50 m (role)
Doporučené injektážní materiály:
Mediatan 705, AV-PUR 100 E, AV-PUR 100
Minimální tlaky pro výtok injektáž. materiálu:
1.
2.
3.
injektáž:
injektáž:
injektáž:
30 barů (3 MPa)
50 barů (5 MPa)
100 barů (10 MPa)
Na objednávku lze vyrobit IH 18/10 s přesně danými
úseky s perforací a bez perforace pro výtok injektážní
hmoty přesně v místě potřeby
Prodlužovací hadička PH 18/10
je neperforovaná injektážní hadička, která slouží
k prodloužení a vyvedení perforované IH 18/10 z
konstrukce.
Technické údaje:
Barva:
Vnější Ø:
Vnitřní Ø:
Perforace (osový kříž):
Hmotnost:
Balení:
černá
18 mm
10 mm
bez perforace
0,235 kg/bm
50 m (role)
Doporučené injektážní materiály:
Mediatan 705, AV-PUR 100 E, AV-PUR 100
Prodlužovací hadička vysokotlaká
PH 18/10 VT
Je určena k propojení injektážní hadičky a
vyvedení mimo betonovou konstrukci. Jeden
konec je opatřen spojovacím šroubem pro
napojení na injektážní hadičku IH 18/10, druhý
konec má venkovní závit M10x1. Maximální
injektážní tlak mimo betonovou konstrukci je 18
MPa (180 barů). Délka je 0,5 m
36
INJEKTÁŽNÍ HADIČKY
Pakr VPIH M12 k IH 18/10
Jsou určeny k přichycení injektážní hadičky IH
18/10 na vnitřní stranu bednění před
betonáží a k následné tlakové injektáži
injektážní hadičky.
Pakr OPIH M12 k IH 18/10
Jsou určeny k tlakové injektáži injektážní
hadičky IH 18/10. Používají se tam, kde je
hadička vyvedena mimo bednění.
Pakr OPIH-T M12 k IH 18/10
Jsou určeny k tlakové injektáži injektážní
hadičky IH 18/10. Používají se tam, kde je
hadička vyvedena do sběrné krabice.
Spojovací šroub M12 k IH 18/10
Je určen k napojování injektážní hadičky IH
18/10 a prodlužovací hadičky PH 18/10. Lze
jej použít k napojování injektážních hadiček
IH 18/10.
Příchytky k IH 18/10
dodáváme kovové nebo plastové příchytky.
37
INJEKTÁŽNÍ HADIČKY
Sběrné krabice k IH 12/6 a 18/10
Je určena k osazení na armaturu a vyvedení
injektážních hadiček a profilů.
Sběrné krabice dodáváme ve dvou
provedeních – bez vázacího drátu a s vázacím
drátem pro uchycení na armaturu.
Standardní rozměr:
Otvory:
200x200x50 mm
1-9 dle požadavku
Ø 9 nebo 11 mm
Pakr OPSK-T k injektáži za sběr. krabici
Slouží k injektáži cementem za sběrnou
krabici (vyplnění prostoru za sběrnou krabicí
po betonáži, kde může dojít k vytvoření
dutiny).
Těsnící plech s IH 12/6
Těsnící plech do pracovních spár betonových
staveb. Těsnící plech je doplněn injektážní
hadičkou IH 12/6 pro možnost dodatečného
utěsnění pracovní spáry pomocí injektáže.
Injektážní hadička IH 12/6 je uchycena
k těsnícímu plechu pomocí plechových ok,
které umožňují osazení a fixaci injektážní
hadičky přesně v pracovní spáře.
Délka těsnícího plechu
Délka IH 12/6
9,0 m
10 m
Proplachování a konzervace IH 12/6 a 18/10
Stopadiant
Je jednosložkový proplachový a konzervační
materiál určený pro zajištění dlouhodobé
opakovatelnosti injektáže Pojistného
injektážního systému (PIS) při použití
polyuretanových pryskyřic typu MEDIATAN a
AV-PUR. Do pojistného injektážního systému
(PIS) ve stavebních konstrukcích se aplikuje
pomocí speciálních injektážních zařízení
(čerpadla, hadice, pakry). Jedná se o
nereakční směs polyolů obsahující barvivo.
38
TEKUTÁ HYDROIZOLAČNÍ PUR FÓLIE
Jedná se o systém dvousložkové PUR tekuté folie s penetrací a vyrovnávací
stěrkou, které se nanášejí na podklad ve studeném stavu. Mají vynikající
přilnavost k podkladu a zároveň vynikají parametry pro tlakovou odolnost, proto
není nutná jejich zvláštní ochrana. Jsou vysoce odolné proti chemikáliím a lze je
využívat i ve velice chemicky agresivním prostředí. Mají 100% vodotěsnost.
Tekuté folie MEDIATAN 360 a 361 jsou podle protokolu číslo 124034/1999 vhodné
na protiradonovou izolaci ve smyslu ČSN 73 0601 se součinitelem difuze
D(m/2/s) = 2,1.10/-12.
39
TEKUTÁ HYDROIZOLAČNÍ PUR FÓLIE
Vysoušecí a penetrační nátěr
MEDIATAN 702
Je jednosložková speciální polyuretanová pryskyřice,
polymerující za přítomnosti vody, která slouží pro
primární vysušení a penetraci. Je určena pro
zabránění prosakování malého množství vody
a pro předběžné úpravy k vysoušení vlhkých ploch.
Technické údaje:
Počet složek:
Viskozita:
Obsah sušiny:
Doba reakce (při 20°C):
Suchý na dotek (při 20°C):
Kompletní polymerace (při 20°C):
Přilnavost k podkladu:
Interval mezi nanášením vrstev:
Průtažnost:
Odolnost proti skokové změně teplot:
Koeficient roztažnosti:
Stupeň toxicity:
Balení:
1
1500 mPa.s
0,90 %
1-15 min.
120 min.
24 hod.
1,0-1,2 MPa
6-24 hod.
10 %
180 °C
3-15 x
3
5 kg
Vyrovnávací stěrka
MEDIATAN 310
Je dvousložková polyuretanová stěrka k vyrovnání
nerovnosti podkladového materiálu. Neobsahuje
rozpouštědlo. Je rovněž používána k lepení
nalepovacích pakrů, keramických obkladů a k lepení
elementů beton/beton, nebo beton/kov.
Technické údaje:
Počet složek:
Hustota (při 20°C):
Suchý na dotek (při 20°C):
Kompletní polymerace (při 20°C):
Přilnavost k podkladu:
Interval mezi nanášením vrstev:
Odolnost proti skokové změně teplot:
Odolnost proti abrazi TABER:
Modul pružnosti:
Stupeň toxicity:
Stupeň hořlavosti:
Balení:
40
2
1,65 kg/l
40 min.
120 hod.
3 MPa
12-24 hod.
200 °C
1,9 gr/1000T/8hod
1500 kg/cm2
3
M3
2,5+0,5 kg
TEKUTÁ HYDROIZOLAČNÍ PUR FÓLIE
Tekutá hydroizolační fólie MEDIATAN 360 a 361
Jsou to dvousložkové polyuretanové tekuté folie, které se nanášejí na podklad ve studeném stavu.
Jsou vyráběny ve verzi nivelační - MEDIATAN 360 a tixotropní – MEDIATAN 361.
Mají vynikající přilnavost k podkladu a zároveň vynikají parametry pro tlakovou odolnost, proto
není nutná jejich zvláštní ochrana. Mají 100% vodotěsnost. Jsou paronepropustné.
Jsou vysoce odolné proti chemikáliím, proto je lze využívat i ve velice chemicky agresivním
prostředí.
Tekuté folie MEDIATAN 360 a 361 jsou podle Protokolu číslo 124034/1999 vhodné na
protiradonovou izolaci ve smyslu ČSN 73 0601 se součinitelem difuze D(m/2/s) = 2,1.10/-12.
MEDIATAN 360 a 361
Technické údaje:
Počet složek:
Hustota směsi při (20°C):
Suchý na dotek (min při 20°C)
Kompletní polymerace (hod při 20°C):
Přilnavost k podkladu:
Tlaková odolnost:
Interval mezi nanášením vrstev:
Použitelnost (při 20°C):
Odolnost proti skokové změně teplot:
Odolnost proti abrazi TABER:
Odolnost proti UV záření:
Odolnost proti tvoření trhlin:
Průtažnost:
Modul pružnosti:
Stupeň toxicity:
Stupeň hořlavosti:
Průměrná spotřeba:
Balení:
2
1,2 kg/l
45 min.
120 hod.
3 MPa
1,2 MPa
6-24 hod.
72 hod.
200 C
0,77 gr/1000T/8hod
ano
do 0,8 mm
80 %
120 kg/cm2
3
M3
2
1,4 kg/m
5+1 kg (1+0,2 kg)
Akcelerátor 37
Je určen pro urychlení polymerace dvousložkových
polyuretanových tekutých folií.
Jeho použití je vhodné tam, kde potřebujeme řízeně
urychlit polymeraci polyuretanu.
Solvant 2000
Je ředidlo určené pro aplikace podle technologických
postupů k dvousložkovým polyuretanovým tekutým
foliím MEDIATAN.
41
SANAČNÍ DOPLŇKY
Difúzní lišty DLD 70/14 interiérové a exteriérové
Difúzní lišta - DLD je plastová perforovaná dvoudílná lišta, která je určena k odvodu difundujících
vodních par ze zdiva do volného prostoru.
Difúzní lišta odstraňuje defekty na omítkách, které vznikají z důvodu nadměrného zkoncentrování
vodní páry ve styku svislé omítky s podlahou.
Difuzní lišta - DLD se osazuje na stěny např.:
- V prostoru u podlahy pod rovinou provádění dodatečné izolace zdiva proti zemní vlhkosti.
- Pro difuzní překrytí injektážních vrtů dodatečné injektážní clony.
- Ukončující lišta dodatečné izolace podřezávaného zdiva nad podlahou (pokud izolaci není možné
propojit na izolace podlah) nebo v soklu.
- Jako difúzní dilatační lišta v místech s větším působením vody a vlhkosti např. odstřikové nebo
nad nepropustným obkladem.
- U podlahy jako difuzní soklová lišta.
- Lišta funguje současně jako dilatace mezi různými druhy omítek.
Při provádění sanace zdiva pouze sanačními omítkovými systémy, odpovídajícími směrnici WTA,
může difuzní lišta osazena v kritickém místě (např. nad podlahou) výrazně prodloužit životnost
těchto omítek.
Lišty DLD se vyrábějí ve dvou verzích provedení – interiérová a exteriérová (úprava proti zatékání
dešťové vody). Materiál lišt je odolný proti UV
záření!
DLD – i 70/14
Difúzní lišta interiérová, dvoudílná.
Rozměry:
Materiál:
Otvory:
Barva:
70x14x2500 mm
PVC
4x50 mm (40x/bm)
bílá (lze natírat akrylát. barvamí)
DLD – e 70/14
Difúzní lišta exteriérová, dvoudílná.
Rozměry:
Materiál:
Otvory:
Barva:
70x14x2500 mm
PVC
4x50 mm (40x/bm)
bílá (lze natírat akrylát. barvami)
Distanční vložka k DLD
Použitím Distanční vložky k DLD lze rozšířit
tloušťku DLD.
Rozměry:
Materiál:
Barva:
42
50x3x2500 mm
PVC
bílá
SANAČNÍ DOPLŇKY
Okrajový profil pro NOP fólie
Okrajový profil pro NOP fólie
Slouží k uzavření nopkové folie. Okrajový
profil má vyprofilovanou spodní část
k zlepšení přítlaku k nopkové folii
Rozměry:
Materiál:
Barva:
100x15x2000 mm
PVC
hnědá
Deskové zarážecí plastové klíny
Klíny jsou vyrobeny z barevného, zdravotně
nezávadného materiálu se sníženou
tříštivostí. Klíny jsou opatřeny recyklační
značkou dle zákona.
Nosnostní atest plastových deskových klínů
je platný i v zemích EU.
Rozměr:
200 mm x 120 mm
Tloušťka a barva:
6 mm zelený
8 mm bílý
9 mm žlutý
10 mm červený
11 mm modrý
43
VŠEOBECNÉ DODAVATELSKÉ PODMÍNKY
Dodávky, služby a nabídky firmy Anton Vorek jsou uskutečňovány výhradně na základě těchto dodavatelských a
obchodních podmínek a tyto podmínky jsou závazné i pro všechny budoucí dodávky, služby a nabídky, pokud nebyly
přijaté žádné písemné dohody jiného znění.
Nabídky a uzavírání smluv
Nabídky obsažené v prospektech, inzerátech atd. jsou nezávazné. Nabídky speciálně vypracované firmou Anton Vorek
jsou platné do doby uvedené v jednotlivých nabídkách.
Další úmluvy, změny, doplnění a/nebo jiné odchylky od těchto všeobecných dodavatelských a obchodních podmínek
jsou platné jen tehdy, pokud je firma Anton Vorek odsouhlasila. Tyto dohody musí být uzavřeny vždy písemně.
Údaje k předmětům dodávek nebo služeb (např. váhy, rozměry, zatížitelnost, tolerance a technická data) jsou jen
přibližně směrodatné, pokud povaha předmětu dodání nebo služby nepředpokládá přesnou shodu. Nejedná se o
garantované charakteristické vlastnosti, ale o popisy nebo označení zásilek nebo služeb.
Firma Anton Vorek si ponechává vlastnictví všech svých nabídek, předběžných rozpočtů, nákresů, ilustrací, výpočtů,
prospektů, katalogů, modelů, vzorků, které dala k dispozici svému zákazníkovi. Tyto podklady nesmí být bez svolení
firmy Anton Vorek předávány dál, zveřejňovány, rozmnožovány nebo jinak zpřístupněny třetí osobě. Na vyžádání firmy
Anton Vorek musí být všechny podklady poskytnuté zákazníkovi vrácené bez ponechání kopií. Případně vytvořené
kopie musí být zničené, pokud již nejsou potřeba k řádnému obchodnímu chodu nebo pokud nedošlo k uzavření
zakázky.
Ceny
Ceny jsou uváděny bez daně a dalších vedlejších nákladů jako např. balné, přepravné, celní poplatky atd. a na faktuře
jsou účtovány zvlášť.
Množstevní rabaty poskytuje firma Anton Vorek na základě uzavřené kupní smlouvy, kde jsou uvedeny množstevní
podmínky odběru a platební podmínky.
Při malých objednávkách do zahraničí, kdy je hodnota zboží do 50 EUR bez DPH včetně (příp. odpovídající částka v jiné
měně), je navíc účtován manipulační poplatek (poplatek za zpracování) ve výši 15 EUR.
Platební podmínky
Faktury firmy Anton Vorek jsou splatné 14 dní od data vystavení faktury bez srážky pro vnitro a 28 dní od data
vystavení faktury bez srážky pro zahraničí, nebylo-li písemně ujednáno jinak.
Platbu za odebrané zboží nebo službu na základě vystavené faktury lze provést v hotovosti nebo platebním příkazem
na účet (konto) firmy Anton Vorek. Platba je uskutečněna, jestliže je uhrazená částka připsána na účet firmy Anton
Vorek v plné výši u jejího peněžního ústavu a k její plné dispozici, nebo pokud je platba složena v hotovosti do
pokladny firmy Anton Vorek.
Je-li kupující v prodlení se zaplacením dlužné částky, je povinen zaplatit smluvní úrok ve výši 0,1% z dlužné částky
denně za dobu prodlení do úplného uhrazení dlužné částky. Firma Anton Vorek je v tomto případě oprávněna zadržet
dosud nesplněné dodávky ze všech objednávek kupujícího, aniž by toto znamenalo porušení smlouvy.
Kupující nabývá vlastnického práva okamžikem uhrazení faktury za dodávku nebo službu.
Dodací podmínky
Termíny nebo lhůty dodání, které mohou být dojednány závazně nebo nezávazně, musí mít písemnou formu.
Zboží je dodáváno poštou, spediční nebo balíkovu službou. Po dohodě lze zajistit i vlastní odběr. Způsob poslání a
balení podléhá firmě Anton Vorek.
44
Firma Anton Vorek neručí za zdržení dodávky nebo nemožnost dodání, pokud bylo způsobené vyšší mocí nebo jinými
událostmi, které se nedaly předvídat při uzavření smlouvy (např. porucha v provozu, výrobě, potíže při obstarávání
materiálu, surovin nebo energie, zpoždění přepravy, stávky, zákonné výluky, nedostatek pracovní síly, energie nebo
surovin, potíže při obstarávání nutných úředních povolení, úředních opatření, nesprávné nebo pozdní dodávky
subdodavatelů), za které firma Anton Vorek nenese zodpovědnost.
Pokud takové události znemožní nebo ztíží dodávky zboží nebo služeb na dobu nepřiměřeně dlouhou, je firma Anton
Vorek oprávněna odstoupit od smlouvy.
Pakliže se jedná o dobu přechodnou, prodlužují se doby dodání zboží nebo služeb o přiměřenou dobu této situaci.
Pokud toto zpoždění způsobilo zákazníkovi škody, může na základě neprodleného písemného prohlášení odstoupit od
smlouvy.
Při přepravě nebezpečného zboží klasifikovaného podle ADR jsou dodržovány příslušné předpisy týkající se vybavení
vozidla, vyškolení řidiče a přípustná množství. Při vlastním odběru jsou příslušné potřebné pokyny předány přímo
odběrateli.
Nebezpečí případné škody přechází na objednávajícího, jakmile je zásilka předána osobě provádějící přepravu nebo za
účelem odeslání opustila firmu Anton Vorek. Při osobním vyzvednutí přechází nebezpečí případné škody na
objednávajícího okamžikem převzetí zboží.
Na přání zákazníka lze zásilku jeho jménem a na jeho náklady pojistit.
Vrácení zboží
Zboží může být posláno zpět jen s předešlým svolením firmy Anton Vorek. Při nedovoleném poslání zpět budou s tímto
spojené náklady účtovány objednávajícímu.
Vrácené zboží může být přijato zpět jen v perfektním stavu, originálně zabalené. Načaté obaly, výrobky s omezenou
trvanlivostí a speciální výrobky nebudou převzaty zpět.
Poslání vráceného zboží je realizováno na riziko objednávajícího (zákazníka).
Záruky a odpovědnost za vady zboží
Na dodané zboží poskytuje firma Anton Vorek kupujícímu záruku 24 měsíců ode dne splnění dodávky za předpokladu
dodržení podmínek kupujícím podle Obchodního zákoníku ČR.
Kupující je povinen dodané zboží zkontrolovat množstevní přejímkou. Reklamace se podává v písemné formě.
K dodržení písemné formy stačí sdělení faxem, jiná telekomunikační sdělení, zvláště pak e-mail jsou nedostačující.
Reklamaci je třeba uplatnit protokolem o vadách odeslaném firmě Anton Vorek nejpozději do 5 dnů od dodání zboží,
jestliže se jedná o vady z množství, záměnu druhu zboží nebo zjevné vady jakosti.
Jakostní vady zboží nezjištěné množstevní přejímkou je možno reklamovat po dobu záruční lhůty. Po množstevní
přejímce má kupující nárok předložit k reklamaci pouze vadné kusy.
V protokolu o vadách kupující uvede údaje o specifikaci reklamované dodávky, určení předmětu reklamace a nároku,
který uplatňuje s případnými alternativními způsoby vyřízení.
Právo z vad zboží nemůže být přiznáno, jestliže kupující nepodal firmě Anton Vorek zprávu o vadách zboží bez
zbytečného odkladu.
Na žádost firmy Anton Vorek je předmět reklamace poslán zpět bez dopravného (vyplaceně). Při oprávněné reklamaci
firma Anton Vorek převezme přepravní náklady.
Při věcných vadách dodaného zboží je firma Anton Vorek povinna a oprávněna podle svého uvážení nejprve k opravě
nebo náhradní dodávce. V případě nemožnosti nebo nepřiměřeného zdržení opravy nebo náhradní dodávky může
objednávající odstoupit od smlouvy nebo přiměřeně snížit kupní cenu.
Plnění záruky firmy Anton Vorek je omezeno na výši netto hodnoty dodaného zboží.
Veškeré vzniklé spory budou řešeny výhradně podle českého obchodního práva.
45
POZNÁMKY
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
46
KONTAKTY
Sídlo, provozovna: Suchdol nad Odrou, Malá Strana č. p. 234, PSČ 742 01
Internet:
www.vorek.cz
E-mail:
[email protected]
Fax:
+ 420 556 720 390
Ředitel
Stupka Václav
Tel.:
+420 556 720 391
Fax:
+420 556 720 390
e-mail:
[email protected]
Manažer
Anton Vorek
Tel.:
+420 556 720 391
Fax:
+420 556 720 390
e-mail: [email protected]
Vedoucí ekonomického oddělení
Vorková Jaroslava
Tel.:
+420 558 272 498
Fax.:
+420 556 720 390
e-mail: [email protected]
Vedoucí obchodního oddělení
Ing. Pastuchová Martina
tel:
+420 556 720 392
Fax:
+420 556 720 390
e-mail: [email protected]
Obchod zahraničí - AJ
Karolová Matrina
Tel.:
+420 556 720 392
Mobil:
+420 775 707 312
e-mail: [email protected]
Obchod ČR a SR, technik, poradenství
Janeček David
Tel.:
+420 556 749 390
Mobil:
+420 777 558 983
Fax:
+420 556 720 390
e-mail: [email protected]
Obchod zahraničí - NJ
Ing.Dobečková
Tel.:
+420 556 720 392
Fax:
+420 556 720 390
e-mail: [email protected]
47
Download

katalog ANTON VOREK 2014