AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ
BATI AVRUPA PROGRAMLARI
2015-2016 ÖĞRETİM YILI
ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI- İKİNCİ ÜNİVERSİTE- SINAVSIZ
KAYIT BAŞVURU KILAVUZU
Başvuru Tarihleri
25 Mart – 30 Nisan 2015
İnternet başvurusu 25 Mart 2015 günü (Türkiye Saatiyle) 09.00 da başlayıp,
30 Nisan 2015 günü (Türkiye Saatiyle) 17.30 da sona erecektir.
Mart, 2015
Prof.Dr. Naci GÜNDOĞAN
REKTÖR
Değerli Öğrenci Adayımız,
Batı Avrupa’da yaklaşık otuz yıldır sürdürdüğümüz
uzaktan öğretim hizmetleri sayesinde, yurtiçinde olduğu
gibi yurtdışında da “eğitimde fırsat eşitliği” imkanı sağlayan uygulamalarda bulunmaya devam
ediyoruz. Bu hizmetimizden Türkiye ve Batı Avrupa’daki vatandaşlarımızın yanı sıra, Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Balkanlar ve Batı Trakya’da yaşayan soydaşlarımız da
yararlanmaktadır. Anadolu Üniversitesi, kurum olarak; bilimsel, sanatsal, kültürel, sportif ve
sosyal etkinlikleri ile bir üniversiteden beklenen tüm işlevleri yerine getirmek için sürekli daha
çağdaş ve mükemmel olma gayreti içindedir. Bilginin bu kadar hızlı değiştiği bir ortamda
bireyler gibi kurumlar da kendini yenilemek ve değiştirmek durumundadır. Anadolu
Üniversitesi de sürekli büyüme ve yenilenme süreci içindedir. Üniversitemiz Türkiye’nin 81
iline, ilçelerine ve yurtdışında yaklaşık 30 ülkeye eğitim, öğretim, kültür, sanat, araştırma ve
topluma hizmeti birlikte taşımaktadır.
Üniversitemizin tüm elemanları, Türkiye’den binlerce kilometre uzakta yaş ve meslek
sınırlaması olmadan, çağdaş eğitim teknolojisinin tüm olanaklarından yararlanarak eğitimöğretim hizmeti sunabilmenin haklı övüncünü duymaktadır. Batı Avrupa ülkelerindeki
vatandaş, soydaş ve Türkçe bilen herkesin, Anadolu Üniversitesi’nin sunduğu hizmetlerden
giderek daha çok bilgi sahibi olduğu ve bu imkanları daha etkili şekilde kullanmaya başladığına
memnuniyetle şahit olmaktayız. Üniversitelerarası işbirliği faaliyetleriyle de ön plana çıkan
Anadolu Üniversitesi’nin yürüttüğü açıköğretim programları, Kafkaslarda, Balkanlarda ve
Avrupa ülkelerinde yerleşik gençler için geniş ufuklar açmakta, hızla gelişen Türkiye-KafkaslarBalkanlar ve Avrupa ekonomik ilişkilerinde ihtiyaç duyulan nitelikli elemanların yetişmesinde
çok önemli bir katkı sağlamaktadır.
Avrupa’da yerleşik toplumumuzun, bulundukları ülkelerdeki yaşam kalitesinin iyi bir eğitim
düzeyine sahip oldukları takdirde artacağına olan inancımız; eğitim düzeyini yükseltmek
isteyenler ile Türkçe dilinde eğitim görmek isteyen herkesin bu talebinin karşılanması,
Avrupa’daki hizmetlerimizin başlıca gerekleridir.
Yerleşik olduğunuz ülkenin geleceğinde söz sahibi olma imkanı sağlayabilecek bu eğitim
fırsatından yararlanıp; Üniversitemizde yükseköğrenim görme isteğinizden dolayı sizleri en
içten duygularımla kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim.
ii
BAŞVURUDA BULUNMADAN ÖNCE DİKKATLE OKUYUNUZ!
Üniversitemizin Batı Avrupa’daki Yükseköğretim Programlarına “BAP Öğrenci Seçme
Sınavı’nı kazanarak / İkinci Üniversite yolu ile / Öğrenci Seçme Sınavına girmeden
Önlisans Programlarına kayıt yaptırma olanağı” kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler,
Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nin Türkiye’de bulunan Açıköğretim Fakültesi, İktisat
Fakültesi veya İşletme Fakültesi’nin öğrencisi olmaktadır. Bu öğrencilerin, yasal
mevzuat ve öğrencilik hakları bakımından Türkiye’deki öğrencilerden “ikamet yerleri
dışında” bir farkları yoktur. Batı Avrupa Bürosu, Anadolu Üniversitesi’nden bağımsız
olarak öğretim programı uygulayan bir kurum olmadığı gibi, ayrı bir tüzel kişiliğe de
sahip değildir. Bu Büro, Türkiye ve yurtdışındaki diğer bürolar gibi, açıköğretim
programlarına kayıtlı öğrencilere yerel öğrenci hizmetleri ile idari hizmetler verir.
Dolayısıyla, Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan öğrencilerimizin de kendilerini
bulundukları ülke makamlarına Türkiye’deki Anadolu Üniversitesi’nin öğrencisi olarak
tanıtmaları gerekir.
Üniversitemizin Batı Avrupa Programları öğrencileri Türkiye’deki diğer öğrenciler gibi
tüm mevcut yasa ve yönetmelikler ile yürürlükteki Türk Yükseköğretim Mevzuatına
uymak zorundadır. Bu zorunluluk sınav ve uygulamalarda uyulacak kuralları da kapsar.
Yerel mevzuatlar öne sürülerek bu yükümlülükten ayrı tutulma isteği kabul edilmez.
Batı Avrupa Programlarına kayıt yaptıran öğrenciler bu hükümleri kabul etmiş
sayılırlar. Taraflar arasında doğabilecek her türlü anlaşmazlığın giderilmesi için
Eskişehir Mahkemeleri yetkili kılınmıştır. Batı Avrupa Programlarına kayıt yaptıran
öğrenciler bu hükümleri kabul etmiş sayılırlar.
Bu kılavuzda yer alan hükümler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme
Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince;
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin Fakülte Yönetim Kurulu Kararlarıyla
kabul edilmiştir.
Kayıt Başvuru Kılavuzunda belirtilen kayıt koşullarına göre üniversitemize kesin
kayıt yaptırdıktan sonra, bu kılavuzda yer alan eğitim öğretimle ilgili açıklamalar ve
dersler, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme
ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu kararları gerekli kıldığı takdirde Anadolu
Üniversitesi’nce değiştirilebilir. Böyle bir durumda izlenecek yol üniversite
tarafından belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Ortaya çıkabilecek bu uygulamaya
itiraz hakkı bulunmamaktadır.
iii
İÇİNDEKİLER
BAŞVURUDA BULUNMADAN ÖNCE DİKKATLE OKUYUNUZ! .................................................................... iii
İÇİNDEKİLER ............................................................................................................................................. iv
1.
AÇIK YÜKSEKÖĞRETİM VE DÖNEMLİK KREDİLİ SİSTEME İLİŞKİN GENEL BİLGİLER ........................... 5
2.
BATI AVRUPADAKİ AÇIK YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI ............................................................. 5
2.1.
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ....................................................................................................... 5
2.1.1 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ................................................................................................. 5
2.1.2 Sosyoloji Bölümü ..................................................................................................................... 6
2.1.3. Dış Ticaret Önlisans Programı ................................................................................................ 6
2.1.4. Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programı ...................................................................... 7
2.1.5. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Programı ......................................................................... 7
2.1.6. İlahiyat Önlisans Programı ..................................................................................................... 7
2.2.
İKTİSAT FAKÜLTESİ .................................................................................................................. 8
2.2.1. İktisat Bölümü ........................................................................................................................ 8
2.2.2. Kamu Yönetimi Bölümü ......................................................................................................... 8
2.2.3. Uluslararası İlişkiler Bölümü ................................................................................................... 9
2.3.
İŞLETME FAKÜLTESİ ................................................................................................................. 9
2.3.1. İşletme Bölümü ...................................................................................................................... 9
3.
BATI AVRUPA PROGRAMLARI ÖĞRENCİLERİ İÇİN YAPILAN SINAVLAR .......................................... 10
3.1.
BATI AVRUPA PROGRAMLARINA GİRİŞ VE KAYIT KOŞULLARI ............................................... 10
A)
Kimler Kayıt Yaptırabilir? ........................................................................................................... 10
B)
Kimler Kayıt Yaptıramaz? ........................................................................................................... 11
3.2.
BAP ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI ................................................................................................ 11
3.2.1.
BAP Öğrenci Seçme Sınavı Gideri ................................................................................. 12
3.2.2.
BAP Öğrenci Seçme Sınavının Yeri ve Tarihi ................................................................. 12
3.3.
YÜKSEKÖĞRETİM GEÇİŞ SINAVI (YGS) SONUCUNA GÖRE KAYIT ........................................... 12
3.4.
İKİNCİ ÜNİVERSİTE ................................................................................................................. 13
3.5.
SINAVSIZ KAYIT ...................................................................................................................... 13
3.6.
BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER VE BELGE GÖNDERİM ADRESİ ..................................... 14
3.7.
BATI AVRUPA PROGRAMLARI ÖĞRENCİLİK HAKLARI VE İMKANLARI.................................... 15
3.8.
BATI AVRUPA PROGRAMLARI DİPLOMALARININ DENKLİĞİ .................................................. 16
3.9.
BATI AVRUPA BÜROSUNUN ÇALIŞMA VE TELEFONLA BAŞVURU SAATLERİ ......................... 16
4.
ÖĞRENCİ SEÇME SINAVINA GİRMEDEN KESİN KAYIT YAPTIRABİLECEKLERE İLİŞKİN ÇİZELGE ....... 17
5.
BATI AVRUPA AÇIK YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINDA OKUTULAN DERSLER ......................... 18
iv
1. AÇIK YÜKSEKÖĞRETİM VE DÖNEMLİK KREDİLİ SİSTEME İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
Açık Yükseköğretim, çağdaş teknolojinin olanaklarından yararlanılarak ders kitabı, televizyon,
bilgisayar gibi yazılı, sesli ve görüntülü öğrenme araçlarının birlikte kullanıldığı ve öğrenme
ortamını öğrenenin kendisinin belirlediği bir sistemdir.
Her bir programa ait öğretim malzemeleri öğrencinin kendi kendine öğrenip, kendi çalışmasını
kendisinin değerlendirebileceği şekilde hazırlanmıştır.
Açıköğretim sistemiyle eğitim veren fakültelerde öğretim; Anadolu Üniversitesi Açıköğretim,
İktisat, İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirlenen esaslar
dahilinde dönemlik kredili, ders geçme esasına göre yürütülür. Söz konusu yönetmeliğe göre
dönemlik kredili sistemde bir öğretim yılı iki dönemden (yarıyıldan) oluşmaktadır. Her bir
dönem en az 70 öğretim gününü kapsar, bu dönemler “Güz” ve ”Bahar” olarak adlandırılır.
Öğrenciler, eğitim-öğretim, sınav hizmetleri ve öğrencilik haklarından yararlanabilmek için her
dönemde belirlenen tarihlerde kayıtlarını yeniletmek zorundadır. Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne
https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/aof-kilavuzlar bağlantısından ulaşılabilir.
2. BATI AVRUPADAKİ AÇIK YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI
Bu programlar, çeşitli nedenlerle örgün yükseköğretime devam edemeyen Avrupa
ülkelerindeki Türk vatandaş ve soydaşlarına yükseköğrenim olanağının verilmesi amacıyla ilk
defa 1987-1988 öğretim yılında uygulamaya konulmuştur.
2015-2016 öğretim yılında yurtdışında, Anadolu Üniversitesi’nin Açıköğretim, İktisat ve
İşletme Fakültelerinin önlisans ve lisans programlarına önkayıt ve öğrenci seçme sınavıyla
öğrenci alınacaktır. Bu programlara alınacak öğrencilerin seçimi ve tercihlerine göre
yerleştirilmeleri, Anadolu Üniversitesi tarafından Avrupa ülkelerini içine alan bir sınav ve
yerleştirme sistemiyle yapılacaktır.
Aşağıda sözü edilen fakülteler ve bu fakültelerce Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımıza
sunulan Açık Yükseköğretim Programları tanıtılmaktadır.
2.1. AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
2.1.1 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Dilinin ve Edebiyatının geçmişten günümüze gelişimini
inceleyen bir alandır. Türk Dilinin tarihsel gelişimini, akıl ve dil arasındaki, dil ile kültür
arasındaki ilişkiyi inceler. Bu bölümde okutulacak ders kitapları ilgili bilim dalı uzmanları
tarafından kaleme alınmış olup kronolojik olarak Türk Dili ve Edebiyatı alanının bütün
konularını içermektedir. Bu bölüm öğrencilere lisans diploması olanağı sunar.
Bu bölüme kayıt yaptıracak öğrencilerden, uygulanan dönemlik kredili sistem gereği her
öğretim yılı içinde iki defa öğretim gideri alınmaktadır. Geçtiğimiz öğretim yılında bu bölüme
kayıt olanlardan güz ve bahar dönemlerinde her dönem için 345,- EUR olmak üzere öğretim
gideri alınmıştır. 2015-2016 Öğretim Yılı için öğretim gideri olarak ödenecek miktarlar kesin
kayıt esnasında adaylara ayrıca bildirilecektir.
5
Bu bölüme “BAP Öğrenci Seçme Sınavı”na girerek kayıt yaptırılabileceği gibi; “İkinci
Üniversite” kapsamında ve Türkiye’de ÖSYM’nin yaptığı “Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)”
sonucuyla da kayıt yaptırmak mümkündür.
Bu bölümde okutulan dersler kılavuzun sonunda yer almaktadır.
2.1.2 Sosyoloji Bölümü
Bu bölüm, sosyolojiye ilgi duyan ve örgün öğretime devam etme olanağı bulamayan
öğrencilere sosyoloji eğitimini alma olanağı sağlamaktadır. Dolayısıyla bu program uzaktan
eğitim yoluyla sosyoloji eğitimi almak isteyen öğrencilere yönelik olarak hazırlanmıştır. Mezun
öğrenciler başta araştırma şirketlerinde araştırmacı ve büyük şirketlerde insan kaynakları
uzmanı olmak üzere özel ve kamu sektöründe çalışabilir.
Uzaktan eğitim yoluyla sosyoloji bölümlerini tercih eden öğrenciler yerel ve küresel düzeydeki
toplumsal değişmeleri anlayabilecek ve temel sosyal problemleri çözümleyebilecektir. Bu
bölüm öğrencilere lisans diploması olanağı sunar.
Bu bölüme kayıt yaptıracak öğrencilerden, uygulanan dönemlik kredili sistem gereği her
öğretim yılı içinde iki defa öğretim gideri alınmaktadır. Geçtiğimiz öğretim yılında bu bölüme
kayıt olanlardan güz ve bahar dönemlerinde her dönem için 345,- EUR olmak üzere öğretim
gideri alınmıştır. 2015-2016 Öğretim Yılı için öğretim gideri olarak ödenecek miktarlar kesin
kayıt esnasında adaylara ayrıca bildirilecektir.
Bu bölüme “BAP Öğrenci Seçme Sınavı”na girerek kayıt yaptırılabileceği gibi; “İkinci
Üniversite” kapsamında ve Türkiye’de ÖSYM’nin yaptığı “Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)”
sonucuyla da kayıt yaptırmak mümkündür.
Bu bölümde okutulan dersler kılavuzun sonunda yer almaktadır.
2.1.3. Dış Ticaret Önlisans Programı
Bu program, ithalat ve ihracata dayalı bankacılık, taşımacılık, gümrük gibi dış ticaretle ilgili iş
kollarında çalışacak ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mezunlarına kendi işlerini
kurabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmayı hedefleyen bu programda, dış ticaret işlemleri,
gümrükleme, kambiyo mevzuatı gibi dersler yer almaktadır. Mezunlar, ithalat ve ihracatla
ilişkili tüm işletmelerde, bankaların kambiyo servislerinde, maliye ve gümrük işlemleri ile ilgili
birimlerde çalışabilirler. Bu bölüm öğrencilere önlisans diploması olanağı sunar.
Bu bölüme kayıt yaptıracak öğrencilerden, uygulanan dönemlik kredili sistem gereği her
öğretim yılı içinde iki defa öğretim gideri alınmaktadır. Geçtiğimiz öğretim yılında bu bölüme
kayıt olanlardan güz ve bahar dönemlerinde her dönem için 345,- EUR olmak üzere öğretim
gideri alınmıştır. 2015-2016 Öğretim Yılı için öğretim gideri olarak ödenecek miktarlar kesin
kayıt esnasında adaylara ayrıca bildirilecektir.
Bu bölüme, “Bap Öğrenci Seçme Sınavı” sonucuna göre, “İkinci Üniversite”, meslek
liselerinden mezuniyet alanı uygun olanların “Sınavsız Kayıt” kapsamında ve “Yükseköğretime
Geçiş Sınavı (YGS)” sonucuyla kayıt yaptırmak mümkündür.
Bu bölümde okutulan dersler kılavuzun sonunda yer almaktadır.
6
2.1.4. Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programı
Turizm alanındaki pek çok işletmenin nitelikli ara insan gücü ihtiyacının karşılanması için
uygulamaya konulan bu programda, otelcilik ve yiyecek içecek endüstrisinde çalışacak ara
eleman yetiştirilir. Bu programı bitiren öğrenciler turistik tesislerin çeşitli hizmet birimlerinde
çalışabilirler, bu alanda kendi işlerini kurabilirler ya da kendilerine ait işletmeleri yönetebilirler.
Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programının “Zorunlu Staj Uygulaması” vardır. Tüm
öğrenciler için zorunlu olan bu eğitimin süresi 45 iş günüdür. Staj yapmayan öğrenci
programdan mezun olamaz. Bu eğitimin yapılacağı tesisleri öğrenciler yaşadıkları ülkede
kendileri bulacaklardır. Zorunlu staj uygulaması ile ilgili esaslar ve daha ayrıntılı bilgiler kesin
kayıtlardan sonra öğrencilere duyurulacaktır. Bu bölüm öğrencilere önlisans diploması olanağı
sunar.
Bu bölüme kayıt yaptıracak öğrencilerden, uygulanan dönemlik kredili sistem gereği her
öğretim yılı içinde iki defa öğretim gideri alınmaktadır. Geçtiğimiz öğretim yılında bu bölüme
kayıt olanlardan güz ve bahar dönemlerinde her dönem için 345,- EUR olmak üzere öğretim
gideri alınmıştır. 2015-2016 Öğretim Yılı için öğretim gideri olarak ödenecek miktarlar kesin
kayıt esnasında adaylara ayrıca bildirilecektir.
Bu bölüme, “Bap Öğrenci Seçme Sınavı” sonucuna göre, “İkinci Üniversite”, meslek
liselerinden mezuniyet alanı uygun olanların “Sınavsız Kayıt” kapsamında ve “Yükseköğretime
Geçiş Sınavı (YGS)” sonucuyla kayıt yaptırmak mümkündür.
Bu bölümde okutulan dersler kılavuzun sonunda yer almaktadır.
2.1.5. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Programı
Bu program, günümüzde önemi gittikçe artmakta olan halkla ilişkilerin kamu ve özel sektöre
en iyi şekilde eleman yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bu programın ders içeriğinde halkla
ilişkilerde iletişim, halkla ilişkilerde ortam ve araçlar, davranış bilimleri, dil ve anlatım bilgisi,
ikna ve konuşma gibi uygulamayı gerektiren dersler yer almaktadır. Bu bölüm öğrencilere
önlisans diploması olanağı sunar.
Bu bölüme kayıt yaptıracak öğrencilerden, uygulanan dönemlik kredili sistem gereği her
öğretim yılı içinde iki defa öğretim gideri alınmaktadır. Geçtiğimiz öğretim yılında bu bölüme
kayıt olanlardan güz ve bahar dönemlerinde her dönem için 345,- EUR olmak üzere öğretim
gideri alınmıştır. 2015-2016 Öğretim Yılı için öğretim gideri olarak ödenecek miktarlar kesin
kayıt esnasında adaylara ayrıca bildirilecektir.
Bu bölüme, “Bap Öğrenci Seçme Sınavı” sonucuna göre, “İkinci Üniversite”, meslek
liselerinden mezuniyet alanı uygun olanların “Sınavsız Kayıt” kapsamında ve “Yükseköğretime
Geçiş Sınavı (YGS)” sonucuyla kayıt yaptırmak mümkündür.
Bu bölümde okutulan dersler kılavuzun sonunda yer almaktadır.
2.1.6. İlahiyat Önlisans Programı
İlahiyat Önlisans Programı, örgün öğretimde mevcut İlahiyat programının ilk iki yılıyla içerik
itibariyle örtüşen, ancak daha büyük toplum kesimlerine benzer fırsatları sunma amacına
7
yönelik olarak açılmış bir programdır. İlahiyat Önlisans programı, lise mezuniyeti, yaşı ve
mesleği ne olursa olsun herkese açık, büyük toplum kesimlerini doğru dinî bilgiyle
buluşturmayı amaçlayan bir programdır. Bu bölüm öğrencilere önlisans diploması olanağı
sunar. Bu bölümde yabancı dil dersi Arapça’dır.
Bu bölüme kayıt yaptıracak öğrencilerden, uygulanan dönemlik kredili sistem gereği her
öğretim yılı içinde iki defa öğretim gideri alınmaktadır. Geçtiğimiz öğretim yılında bu bölüme
kayıt olanlardan güz ve bahar dönemlerinde her dönem için 345,- EUR olmak üzere öğretim
gideri alınmıştır. 2015-2016 Öğretim Yılı için öğretim gideri olarak ödenecek miktarlar kesin
kayıt esnasında adaylara ayrıca bildirilecektir.
Bu bölüme “Bap Öğrenci Seçme Sınavı” sonucuna göre, “İkinci Üniversite”, meslek liselerinden
mezuniyet alanı uygun olanların “Sınavsız Kayıt” kapsamında ve “Yükseköğretime Geçiş Sınavı
(YGS)” sonucuyla kayıt yaptırmak mümkündür.
Bu bölümde okutulan dersler kılavuzun sonunda yer almaktadır.
2.2. İKTİSAT FAKÜLTESİ
2.2.1. İktisat Bölümü
Bölümün amacı, iktisat bilimini çeşitli yönleri ile tanıtarak öğrencilerin hem ileride gireceği
meslek sınavlarında hem de bir birey olarak Türkiye’de ve dünyada ortaya çıkan iktisadi
olayları algılayıp, yorumlamalarında yardımcı olacak bir formasyon kazandırmaktır. İktisat
bölümü mezunları ekonomik bilgi, analiz ve kararların gerektirdiği özellikle para-kredi,
bankacılık, borsa işlemleri, iç ve dış ticaret gibi alanlarda çalışabilirler. İktisat bölümü, daha çok
bankalarda, diğer finans kuruluşlarında ve büyük kuruluşların araştırma servislerinde
iktisatçılık, müfettişlik, planlamacılık gibi görevlerde çalışmak isteyenlerle, bu dalda akademik
çalışma yapma arzusunda olanlara hitap eder. Bu bölüm öğrencilere lisans diploması olanağı
sunar.
Bu bölüme kayıt yaptıracak öğrencilerden, uygulanan dönemlik kredili sistem gereği her
öğretim yılı içinde iki defa öğretim gideri alınmaktadır. Geçtiğimiz öğretim yılında bu bölüme
kayıt olanlardan güz ve bahar dönemlerinde her dönem için 345,- EUR olmak üzere öğretim
gideri alınmıştır. 2015-2016 Öğretim Yılı için öğretim gideri olarak ödenecek miktarlar kesin
kayıt esnasında adaylara ayrıca bildirilecektir.
Bu bölüme, “BAP Öğrenci Seçme Sınavı”na girerek kayıt yaptırılabileceği gibi “İkinci Üniversite”
kapsamında ve Türkiye’de ÖSYM’nin yaptığı “Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)” sonucuyla
da kayıt yaptırmak mümkündür.
Bu bölümde okutulan dersler kılavuzun sonunda yer almaktadır..
2.2.2. Kamu Yönetimi Bölümü
Bölümün amacı, öğrencilere kamu kesiminde yer alan kuruluşların etkin ve verimli bir biçimde
çalıştırılmasını sağlayacak yol ve yöntemleri göstermektir. Bu bölüm öğrencilere lisans
diploması olanağı sunar.
8
Bu bölüme kayıt yaptıracak öğrencilerden, uygulanan dönemlik kredili sistem gereği her
öğretim yılı içinde iki defa öğretim gideri alınmaktadır. Geçtiğimiz öğretim yılında bu bölüme
kayıt olanlardan güz ve bahar dönemlerinde her dönem için 345,- EUR olmak üzere öğretim
gideri alınmıştır. 2015-2016 Öğretim Yılı için öğretim gideri olarak ödenecek miktarlar kesin
kayıt esnasında adaylara ayrıca bildirilecektir.
Bu bölüme, “BAP Öğrenci Seçme Sınavı”na girerek kayıt yaptırılabileceği gibi “İkinci Üniversite”
kapsamında ve Türkiye’de ÖSYM’nin yaptığı “Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)” sonucuyla
da kayıt yaptırmak mümkündür.
Bu bölümde okutulan dersler kılavuzun sonunda yer almaktadır.
2.2.3. Uluslararası İlişkiler Bölümü
Bölümün amacı, Uluslararası İlişkilerin değişen niteliğini ve dinamik yapısını dikkate alan
diplomasi bilgisiyle donatılmış, uluslararası ekonomik ve politik gelişmeleri izleyebilen, geniş
ufuklu, analiz ve sentez yeteneğine sahip, uluslararası barışa katkıda bulunabilecek çok yönlü
uzmanlar yetişmesini sağlamaktır. Bu bölüm öğrencilere lisans diploması olanağı sunar.
Bu bölüme kayıt yaptıracak öğrencilerden, uygulanan dönemlik kredili sistem gereği her
öğretim yılı içinde iki defa öğretim gideri alınmaktadır. Geçtiğimiz öğretim yılında bu bölüme
kayıt olanlardan güz ve bahar dönemlerinde her dönem için 345,- EUR olmak üzere öğretim
gideri alınmıştır. 2015-2016 Öğretim Yılı için öğretim gideri olarak ödenecek miktarlar kesin
kayıt esnasında adaylara ayrıca bildirilecektir.
Bu bölüme, “BAP Öğrenci Seçme Sınavı”na girerek kayıt yaptırılabileceği gibi “İkinci Üniversite”
kapsamında ve Türkiye’de ÖSYM’nin yaptığı “Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)” sonucuyla
da kayıt yaptırmak mümkündür.
Bu bölümde okutulan dersler kılavuzun sonunda yer almaktadır.
2.3. İŞLETME FAKÜLTESİ
2.3.1. İşletme Bölümü
Bu bölümde, günümüz işletmelerinin yönetim, organizasyon, üretim, pazarlama, finans ve
personel gibi temel konularda sağlıklı kararlar almasını sağlayacak kavram, yöntem ve
tekniklerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Dersler öğrencilerin yaratıcı, yenilikçi ve girişimci bir
kişiliğe kavuşabilmesi amacıyla en gelişmiş uzaktan eğitim teknikleri kullanılarak verilmektedir.
Bu bölüm öğrencilere lisans diploması olanağı sunar. Mezunlar, finansal hizmet veren
kuruluşlar (banka ve sigorta işletmeleri), turizm sektörü, endüstri, ticaret ve hizmet
sektörlerine ait işletmelerin tüm yönetim kademeleri ile kamu ve özel kuruluşların idari
birimlerinde çalışabilirler.
Bu bölüme kayıt yaptıracak öğrencilerden, uygulanan dönemlik kredili sistem gereği her
öğretim yılı içinde iki defa öğretim gideri alınmaktadır. Geçtiğimiz öğretim yılında bu bölüme
kayıt olanlardan güz ve bahar dönemlerinde her dönem için 345,- EUR olmak üzere öğretim
gideri alınmıştır. 2015-2016 Öğretim Yılı için öğretim gideri olarak ödenecek miktarlar kesin
kayıt esnasında adaylara ayrıca bildirilecektir.
9
Bu bölüme, “BAP Öğrenci Seçme Sınavı”na girerek kayıt yaptırılabileceği gibi “İkinci Üniversite”
kapsamında ve Türkiye’de ÖSYM’nin yaptığı “Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)” sonucuyla
da kayıt yaptırmak mümkündür.
Bu bölümde okutulan dersler kılavuzun sonunda yer almaktadır.
3. BATI AVRUPA PROGRAMLARI ÖĞRENCİLERİ İÇİN YAPILAN SINAVLAR
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri programlarında, bir öğretim yılı içerisinde Güz ve
Bahar olarak iki dönemde de birer ara sınav ve birer dönem sonu sınavı yapılmaktadır. Sınavlar
Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır. Güz döneminde; Cumartesi ve
Pazar sabah oturumunda birinci ve beşinci yarıyılların, öğleden sonra oturumunda üçüncü ve
yedinci yarıyılların; bahar döneminde Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda ikinci ve altıncı
yarıyılların, öğleden sonra oturumunda dördüncü ve sekizinci yarıyılların sınavları
yapılmaktadır. Öğrencilerin derslerinin ve oturumlarının çakışmaması için bu kurala uymak
zorunludur. Ayrıca, mezun olabilmesi için tek dersi kalan öğrencilere, ilgili öğretim yılı bahar
dönemi dönem sonu sınavından sonra “tek ders” sınavı yapılmaktadır.
Batı Avrupa Programlarında kayıtlı olan öğrencilerin sınavları Almanya (Köln, Hamburg, Berlin,
Frankfurt, Münih, Stuttgart), Hollanda (Den Haag), Belçika (Brüksel), Fransa (Paris), Avusturya
(Viyana), İşviçre (Bern), İngiltere (Londra) ve Türkiye’de (Eskişehir) yapılmaktadır.
Üniversite yönetimi, kayıtlı öğrencilerin yoğunluğuna ve yasal bürokratik mevzuata göre
ortaya çıkabilecek durumlara bağlı olarak sınav merkezlerinin sayısı ile sınavların yer ve
zamanını değiştirebilir. Bu değişikliklerle ilgili itirazlar dikkate alınmaz.
3.1. BATI AVRUPA PROGRAMLARINA GİRİŞ VE KAYIT KOŞULLARI
A) Kimler Kayıt Yaptırabilir?
Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programlarına kayıt yaptırabilmek için adayların Avrupa
ülkelerinden birinde en az altı ay süreli geçerli oturma iznine sahip olmaları ve Türkiye’de veya
bulundukları ülkede en az lise veya dengi bir okuldan mezun olmaları gerekmektedir. Kesin
kayıt başvurusuyla ilgili temel koşullar şunlardır:
 Türkiye Cumhuriyeti veya bulundukları ülke vatandaşı olanlar,
 Türkiye’de en az lise ve dengi bir okulu bitirenler veya kesin kayıt süresinde bitirecek
olanlar (sınavı kazanan adaylar, kesin kayıt sırasında bu durumlarını belgelendirmek
zorundadır) ya da bulunduğu ülkede aldıkları eğitimin Türkiye’deki lise veya dengi okul
mezunu olduğunu Eğitim Müşavirlikleri/Eğitim Ataşeliklerinden alacakları denklik
belgesi ile kanıtlayanlar,
 Üniversitemiz tarafından Batı Avrupa’daki sınav merkezlerinde yapılan BAP Öğrenci
Seçme Sınavı’nı veya Türkiye’de ÖSYM tarafından yapılan Yüksek Öğretime Geçiş
Sınavı’nı (YGS) kazanan veya bir mesleğe yönelik olan liseden mezun olup ilgili alana
sınavsız kayıt yaptırma hakkı bulunanlar,
 Öğretim giderini karşılayanlar,
 Öğrenci kaydı için gerekli olan ve kesin kayıt sırasında istenecek diğer belgeleri
sağlayanlar (Üniversite tarafından istenecek kesin kayıt bilgi formu, adayların lise veya
10
dengi okul mezunu olduklarına ilişkin diploma veya denklik belgesi, vesikalık fotoğraf,
öğretim giderini ödeme makbuzu, bilgi formu, askerlikle ilişkisi bulunanların askerlik
tecil belgesi ve diğerleri gibi) kayıt yaptırabilir.
BAP Öğrenci Seçme Sınavı veya YGS sonucuna göre kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan
adaylara kesin kayıt tarihleri ve kesin kayıt için hazırlamaları gereken belgelerin neler olduğu
kesin kayıt işlemlerinin yapılacağı tarihten önce ayrıca duyurulacak; kesin kayıt için gerekli
bilgiler adayların adresine ağustos ayında gönderilecektir. Kesin kayıt işlemleri her yıl ağustoseylül ayları içinde yapılmaktadır.
Öğrenciler sınavlarda, Yükseköğretim mevzuatına uymak zorundadırlar.
B) Kimler Kayıt Yaptıramaz?
Yukarıda “Kimler kayıt yaptırabilir” başlığı altında belirtilen koşulları yerine getiremeyenler
Anadolu Üniversitesinin Batı Avrupa’daki Açık Yükseköğretim Programlarına kesin kayıt
yaptıramaz. Ayrıca,
 Türkiye’de yaşayan ve bir Avrupa ülkesinde geçerli oturma iznine sahip olmayan
vatandaşlarımız veya turist vizesi alarak yurtdışına çıkmış olanların başvuruları kabul
edilmemektedir.
 Hiçbir ülkenin uyruğunu taşımayanlar ve Avrupa’da bulundukları ülkenin yerel
makamlarınca bu durumları nedeniyle düzenlenmiş bir “Seyahat Belgesi” ile sınırlı veya
sınırsız süreyle ikametlerine izin verilmiş olanların kesin kayıt başvuruları kabul edilmez.
Bu nedenle bu durumdaki adayların seçme sınavına girmeleri veya girmiş olanların bu
sınavı kazanmaları da kendilerine kesin kayıt yaptırma hakkını vermemektedir.
3.2. BAP ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI
Batı Avrupa Programlarında öğrencilik hakkını elde etmenin koşullarından biri, Batı Avrupa
Programları Öğrenci Seçme Sınavında yeterli başarıyı sağlamaktır. Batı Avrupa Programları için
Avrupa’da yedi ülkede toplam on iki merkezde yapılan bu sınav, Yükseköğretim Kurulu’ndan
alınan yetkiye dayalı olarak Üniversitemiz tarafından yapılmaktadır.
Sınav, başvuran adayları elemekten çok, öğrencinin Açıköğretim Programlarını başarı ile izleyip
izleyemeyeceğinin belirlenmesi amacını taşıyan bir “Özel Yetenek” sınavıdır. Söz konusu
seçme sınavı 140 ve üzeri puan alan adaylara 2015-2016 Öğretim Yılında tercih ettikleri
programa kayıt hakkı sağlamaktadır. Bu sınav sonucu 2015-2016 Öğretim Yılından sonra kesin
kayıt için geçerli değildir.
BAP Öğrenci Seçme Sınavı çoktan seçmeli test türündedir. Sınav soruları sözel ve sayısal olmak
üzere iki bölümden oluşur. Sözel bölümde, adayların Türkçeyi kullanma güçleri ile sosyal
bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düşünme becerilerini yoklayan sorular bulunur.
Sayısal bölümde ise adayların matematiksel ilişkilerden yararlanma güçleri ile fen
bilimlerindeki temel kavram ve ilkelerle düşünme becerilerini yoklayan sorulardan oluşur. Test
sorularının tümü sınavda adaylara tek bir soru kitapçığı halinde verilir ve adaylar bütün
11
soruların cevaplarını, kendilerine soru kitapçığından ayrı olarak verilecek cevap kâğıdına
kurşun kalem ile işaretlerler
3.2.1. BAP Öğrenci Seçme Sınavı Gideri
Anadolu Üniversitesi’nin Batı Avrupa Programlarında öğrenim görmek üzere Öğrenci Seçme
Sınavına başvuran adaylar sınav gideri olarak 30,- EUR öderler.
Sınav giderini ödedikten sonra her hangi bir gerekçeyle BAP Öğrenci Seçme Sınavına
katılamayanlara veya seçme sınavına girmekten vazgeçenlere ödedikleri sınav gideri iade
edilmeyecektir. Bu nedenle sınava katılacak aday sınava katılma konusunda son kararını
verdikten sonra sınav giderini ödemelidir.
3.2.2. BAP Öğrenci Seçme Sınavının Yeri ve Tarihi
Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programlarının 2015-2016 Öğretim Yılı Öğrenci Seçme Sınavı
27 Haziran 2015 Cumartesi günü saat 14.00’de aşağıdaki ülke ve şehirlerde yapılacaktır.
Almanya
: Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, Münih, Stuttgart,
Avusturya
: Viyana,
Belçika
: Brüksel,
Fransa
: Paris,
Hollanda
: Den-Haag (Lahey),
İsviçre
: Bern,
İngiltere
: Londra,
Türkiye
: Eskişehir.
Yukarıdaki ülkelerden başka ülkelerde oturanlar, kendilerine en yakın sınav merkezini
seçebilirler. BAP Öğrenci Seçme Sınavı tarihinde Türkiye’de bulunacak olan adaylar, kayıt
başvurusu esnasında sınav merkezi olarak Eskişehir’i seçebilirler. Sınav merkezini Eskişehir
olarak seçenler kesin kayıt sırasında sınav merkezini değiştirmek zorundadır. Bu değişikliği
yapmayanlar ise Köln Sınav Merkezine yerleştirilecektir. BAP Öğrenci Seçme Sınavı Anadolu
Üniversitesi’nce bilgisayar ortamında değerlendirilecek, sonuçlar ağustos ayı içinde
www.anadolu-uni.de web adresinde ilan edilecek ve kazanan adayların kesin kayıtları YGS
sonucu ile başvuran diğer adaylarla birlikte ağustos-eylül ayı içinde yapılacaktır.
3.3. YÜKSEKÖĞRETİM GEÇİŞ SINAVI (YGS) SONUCUNA GÖRE KAYIT
BAP Öğrenci Seçme Sınavına katılmamış olan adaylar, Türkiye’de ÖSYM tarafından 2015-2016
Öğretim Yılı için yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) katılarak, bu sınavdan 140 veya
daha üzerinde bir puan alıp ve kesin kayıt sırasında bulundukları ülkede en az altı ay geçerli
oturma iznine sahip olduklarını belgeleyerek, Batı Avrupa Bürosuna kesin kayıt için başvuruda
bulunabilirler. Yükseköğretime Geçiş Sınavı sonucuna (YGS) göre başvuru yapacak adaylar Batı
Avrupa Bürosundan temin edecekleri kayıt formunun ekinde YGS sınav sonuç belgesinin bir
fotokopisini de gönderecektir.
12
YGS sonucuna göre başvurular 30 Nisan 2015 tarihine kadar alınacaktır. Bu tarihten sonra
yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
3.4.
İKİNCİ ÜNİVERSİTE
Avrupa ülkelerinden birinde geçerli oturma izni olup ikamet edenlerden, Türkiye’deki herhangi
bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile iki veya dört yıllık örgün yükseköğretim
bölümlerinde kayıtlı öğrenciler, açıköğretim sistemi ile yürütülmekte olan Batı Avrupa
Programlarına birinci sınıftan başlamak üzere İkinci Üniversite kapsamında başvuru
yapabilirler.
Türkiye’de örgün öğretimde öğrenci olup, Batı Avrupa Programlarına kaydolacak erkek
öğrencilerin askerlik işlemleri, örgün öğretimdeki statülerine göre yapılır. Bu durumdaki
öğrencilerin açıköğretim programlarına kaydolmaları, askerlik işlemleri ile ilgili herhangi bir
hak sağlamaz. Açıköğretim programlarına kayıt yaptırdıktan sonra örgün öğretimden kaydını
sildiren öğrenciler bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla askerlik işlemleri dahil tüm
öğrencilik hizmetinden yararlanırlar.
Ayrıca, önlisans programlarından mezun olup lisans programlarına İkinci Üniversite
kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerden önlisans diplomasının fotokopisini ve askerlik ilişiksiz
belgesini bir dilekçeye ekleyerek Batı Avrupa Bürosuna teslim edenlere öğrenci durum belgesi
(EK-C2) düzenlenerek verilecektir.
Yukarıdaki koşullarda açıköğretim programlarına kaydolan örgün öğretim öğrencileri veya
mezunları, örgün öğretimden açıköğretime veya açıköğretimden örgün öğretime ders
transferi veya kredi saydırma işlemi yaptıramaz.
Örgün öğretimin herhangi bir programına yerleştirilmiş olan adaylar, yukarıdaki koşullara
uymak suretiyle, aynı öğretim yılında kendi alanları dışındaki bir açıköğretim programına kayıt
yaptırabilirler.
Türkiye’deki üniversitelere yerleştirilen yabancı uyruklu öğrenciler ile uyruğundan biri T.C.
olup, yurt dışında yükseköğretim kurumlarını bitirenlerden Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığından denklik belgesi alanlar da başvurabilirler.
Yurt dışında bir yükseköğretim kurumunda halen kayıtlı olan öğrenciler İkinci Üniversite
kapsamında kayıt yaptıramazlar.
Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri
mezunları yukarıdaki koşullarda İkinci Üniversite için başvurup kayıt yaptırabilirler.
Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olamayan (kaydı silinen), herhangi bir örgün
yükseköğretim programında kaydı bulunmayan ve halen açıköğretim programlarında
okumakta olanlar yukarıdaki olanaklardan yararlanamazlar.
3.5. SINAVSIZ KAYIT
Kılavuzun sonunda yer alan çizelgede, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 45. maddesine
göre mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının belirtilen bölümlerinden mezun olacaklar ile
13
daha önce mezun olanların sınavsız kayıt yaptırabilecekleri Açıköğretim Fakültesi Batı Avrupa
Önlisans Programları yer almaktadır.
Çizelgede belirtilen meslek liselerinin dışında kalan liselerden mezun olanların, Anadolu
Üniversitesi Batı Avrupa Programlarında öğrenim görebilmeleri için seçme sınavına katılmaları
zorunludur.
Seçme Sınavına katılacak bu adayların, genel lise mezunları gibi önlisans veya lisans programı
ayrımı yapmadan diledikleri herhangi bir Açık Yükseköğretim Programını tercih etmeleri
mümkündür.
3.6. BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER VE BELGE GÖNDERİM ADRESİ
BAP Öğrenci Seçme Sınavı, İkinci Üniversite ve Sınavsız Kayıt kapsamında başvuruda bulunan
adaylar; http://bapkayit.anadolu.edu.tr web adresinde online olarak başvuru işlemlerini
tamamladıktan sonra sistem tarafından oluşturulan PDF formatlı belgelerin çıktısını alacaklar
ve gerekli işlemleri tamamlayıp istenen belgeleri belirtilen adrese göndereceklerdir.
Göndereceğiniz belgelerin birer fotokopisini kendinizde saklayınız. Zarfın üzerine kendi adınızı
ve adresinizi yazmayı unutmayınız!
BAP Öğrenci Seçme Sınavına Girecek Adayların Gönderecekleri Belgeler
1. Başvuru ve Kayıt Bilgileri Formu,
2. Sınav Giderinin Ödendiğini Gösteren Banka Makbuzu/dekontu/belgesi,
3. Anadolu Üniversitesi Önemli Uyarı ve Beyan Belgesi.
İkinci Üniversite Başvurusu Yapan Adayların Gönderecekleri Belgeler
1. Başvuru ve Kayıt Bilgileri Formu,
2. Lisans/önlisans diploma fotokopisi, (okuyan öğrenci için öğrenci belgesi fotokopisi)
3. Anadolu Üniversitesi Önemli Uyarı ve Beyan Belgesi.
Sınavsız Kayıt Başvurusu Yapan Adayların Gönderecekleri Belgeler
1. Başvuru ve Kayıt Bilgileri Formu,
2. Mezun olduğu lise veya dengi okuldan alınan diplomanın fotokopisi,
3. Anadolu Üniversitesi Önemli Uyarı ve Beyan Belgesi.
Belgelerin Gönderileceği Adres:
Anadolu Universität
Kontaktstelle für Westeuropa
Friesenplatz 13
D- 50672 Köln
Başvuruda bulanan adayların adres ve telefon numarası bilgilerinde 30 Nisan 2015 tarihinden
sonra herhangi bir değişiklik olması halinde değişen bu bilgilerini dilekçe ile Batı Avrupa
Bürosuna bildirmeleri gerekmektedir.
14
BAP Öğrenci Seçme Sınavına Girecek Adaylar İçin Önemli Uyarı
BAP Öğrenci Seçme Sınavına katılmak için istenen şartları yerine getiren adayların sınava giriş
belgesi, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün önce www.anadolu-uni.de web sayfasında
yayınlanacaktır.
Öğrenci adayları sınava giriş belgesini www.anadolu-uni.de web sayfası üzerinden başvuru ve
kayıt formunda yazan öğrenci numaralarını girerek indirebilirler. Sınava gelirken
beraberinizde, siyah kurşun kalem, yumuşak bir silgi ve sınava giriş belgeniz ile fotoğraflı özel
kimliğinizi (pasaport, ehliyet veya nüfus cüzdanı olabilir) getiriniz.
BAP Öğrenci Seçme Sınavı Sonuçlarının ağustos ayı içinde açıklanması planlanmaktadır.
Açıklanan sınav sonuçları www.anadolu-uni.de web sayfası üzerinde yayınlanacak ve aynı
zamanda adayların adreslerine de gönderilecektir. Adaylar belirtilen web sayfasından sınav
sonucunu; Başvuru ve Kayıt Bilgileri Formu üzerinde yazılı öğrenci numarası ile öğrenebilecek
ve aynı zamanda çıktısını da alabilecektir.
Adayların öğrenci seçme sınavına katılmaları için başka bir koşul yoktur. Bu kılavuzda belirtilen
koşulları, kesin kayıt süresi içinde yerine getirebileceğinden emin olmayanların sınava
katılmaları anlamsızdır.
BAP Öğrenci Seçme Sınavına başvurunuz; sınav gideri ödemenizin 30 Nisan 2015 tarihine
kadar banka hesabına geçmesi halinde işleme alınacaktır. Sınav gideri süresi içinde belirtilen
hesaba geçmeyen adayların başvuruları işleme alınamayacağı gibi ayrıca ek bir süre de
verilmeyecektir.
3.7. BATI AVRUPA PROGRAMLARI ÖĞRENCİLİK HAKLARI VE İMKANLARI
Anadolu Üniversitesi’nin Batı Avrupa’da uyguladığı Açık Yükseköğretim Programlarına kayıtlı
öğrenciler, Türkiye’de öğrenim gören ve öğrenimlerini başarıyla tamamlayan diğer
öğrencilerin yararlandığı tüm yasal haklardan hiçbir ayırım yapılmaksızın yararlanırlar.
Öğrencilerin yurtdışında bulundukları ülkede ne tür öğrencilik haklarından yararlanacağı,
kuşkusuz yaşadıkları ülkenin yasal mevzuatları uyarınca, yine o ülkenin merkezi veya yerel
yönetimleri tarafından belirlenir. Öğrenim sonunda alınan diplomalar ve bu diplomalarla
alınan unvanların bu ülkelerde kullanılması uluslararası anlaşmalar çerçevesinde
değerlendirilmektedir.
Geçmiş yıllarda öngörülen kayıt kabul koşullarını yerine getirerek, bulundukları ülkedeki
üniversite ve yüksekokullara yatay geçiş yapan öğrencilerimiz bulunmaktadır. Bu durumdaki
öğrencilerin kayıtlarını sildirmeden Anadolu Üniversitesi’ndeki öğrenimlerini de sürdürme
olanağı bulunmaktadır. Dolayısıyla bulundukları ülkelerdeki üniversite ve yüksekokullarda
kayıtlı olmak, aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programlarında öğrenci olmaya
engel değildir.
15
3.8. BATI AVRUPA PROGRAMLARI DİPLOMALARININ DENKLİĞİ
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri programlarından birinde öğrenimlerini başarıyla
tamamlayan öğrencilere; Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi veya
İşletme Fakültesi Diploması verilir.
Diplomalar, Türkiye’de aynı alanda örgün eğitim veren diğer fakültelerin diplomaları ile
eşdeğerdir. Bu eşdeğerlik hukuken güvence altına alınmıştır. Bu diplomaların Türkiye
Cumhuriyeti yasalarına göre lisans düzeyinde ya da önlisans düzeyinde verilen diplomaların
sağladığı haklardan yararlanabileceği, tüm yerli veya yabancı resmi ve özel kuruluşlara
bildirilebilir.
3.9. BATI AVRUPA BÜROSUNUN ÇALIŞMA VE TELEFONLA BAŞVURU SAATLERİ
Başvuru ve öğrenci işleriyle ilgili konularda bilgi alınacak telefon ve faks numaraları
Tel
: (+49) 0221 / 51 10 44
Faks
: (+49) 0221 / 52 11 49
e-posta
: [email protected]
Web
: www.anadolu-uni.de
Çalışma Saatleri
: Hafta içi her gün 08:00-12:00 / 13:00- 17:00
Telefonla Başvuru
: Hafta içi her gün 14:00 - 17:00 saatleri arasında arayabilirsiniz.
Batı Avrupa Bürosunda öğrenci işleri ile ilgili telefon başvurularınızı mutlaka bu saatler içinde
yapınız. Büromuzdaki iş akışı gereği böyle bir zaman sınırlamasına gidilmesi zorunluluğu
doğmuştur. Büromuz hafta sonları ve Almanya Federal Cumhuriyeti Kuzey Ren Vestfalya
Eyaleti’ndeki tatil günlerinde kapalıdır.
16
4. ÖĞRENCİ SEÇME SINAVINA GİRMEDEN KESİN KAYIT YAPTIRABİLECEKLERE İLİŞKİN ÇİZELGE1
Sınavsız Kayıt Yaptırılabilecek
Meslek Lisesi veya Teknik Liselerden Mezun
Yükseköğretim Önlisans Programları Olunan/Olunacak, Alan/Dal Adı
Dış Ticaret
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Turizm ve Otel İşletmeciliği
 Muhasebe ve Finansman (Tüm Dalları)
 Pazarlama ve Perakende (Tüm Dalları
 Raylı sistemler Teknolojisi
-İşletmecilik (Demiryolu)
 Spor (Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri) (Tüm Dalları
 Ulaştırma Hizmetleri (Tüm Dalları)
 Gazetecilik
-Gazetecilik/Masaüstü Yayıncılık
 Grafik ve Fotoğraf
-Fotoğraf
 Halkla İlişkiler Organizasyon Hizmetler (Tüm Dalları)
 Radyo -Televizyon (Tüm Dalları)
 Aile ve Tüketici Hizmetleri (Tüm Dalları)
 Denizcilik
-Deniz Turizmi
 Eğlence Hizmetleri (Tüm Dalları)
 Gıda Teknolojisi (Tüm Dalları)
 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri (Tüm Dalları)
 Yiyecek İçecek Hizmetleri (Tüm Dalları)
 Ulaştırma Hizmetleri (Tüm Dalları)
İlahiyat
 İmam Hatip Alanı (Tüm Dalları)
1
Veriler, ÖSYM’nin 2015 ÖSYS Kılavuzundan derlenmiştir. (Tablo 3C Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının
Sınavsız Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları)
http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/YGS/2015_OSYS_KILAVUZ.pdf
17
5. BATI AVRUPA AÇIK YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINDA OKUTULAN DERSLER
İŞLETME LİSANS PROGRAMI
I. Yarıyıl
1. Genel Muhasebe I
2. İşletme İlkeleri
3. Davranış Bilimleri I
4. İktisada Giriş I
5. Matematik I
6. Temel Bilgi Teknolojileri I
7. Hukukun Temel Kavramları
II. Yarıyıl
1. Genel Muhasebe II
2. İşletme Fonksiyonları
3. Davranış Bilimleri II
4. İktisada Giriş II
5. Matematik II
6. Temel Bilgi Teknolojileri II
7. Borçlar Hukuku
III. Yarıyıl
1. Dönem Sonu İşlemleri
2. Ticaret Hukuku I
3. İşletme Yönetimi
4. İşletme Bilgi Sistemleri
5. İstatistik I
6. Mikro İktisat
7. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
IV. Yarıyıl
1. Muhasebede Bilgi Yönetimi
2. Ticaret Hukuku II
3. Tedarik Zinciri Yönetimi
4. Görsel Kültür
5. İstatistik II
6. Makro İktisat
7. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
V. Yarıyıl
1. Üretim Yönetimi
2. Uluslararası İşletmecilik
3. Finansal Yönetim I
4. Pazarlama Yönetimi
5. Maliyet Muhasebesi
6. Yönetimde Güncel Yaklaşımlar
7. Almanca I / İngilizce I / Fransızca I
VI. Yarıyıl
1. Örgütsel Davranış
2. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
3. Finansal Yönetim II
4. Pazarlama İletişimi
5. Maliyet Yönetimi
6. Örgüt Kuramı
7. Almanca II / İngilizce II / Fransızca II
VII. Yarıyıl
1. Türk Vergi Sistemi
2. Denetim
3. Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
4. Stratejik Yönetim I
5. İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik
6. Türk Dili I
7. Almanca III / İngilizce III / Fransızca III
VIII. Yarıyıl
1. İnsan Kaynakları Yönetimi
2. Türkiye Ekonomisi
3. Finansal Tablolar Analizi
4. Stratejik Yönetim II
5. Türk Dili II
6. Küresel Pazarlama
7. Almanca IV / İngilizce IV / Fransızca IV
İKTISAT LISANS PROGRAMI
I. Yarıyıl
1. Genel Muhasebe I
2. Genel İşletme
3. Sosyolojiye Giriş
4. İktisada Giriş I
5. Matematik I
6. Temel Bilgi Teknolojileri I
7. Hukukun Temel Kavramları
II. Yarıyıl
1. Yönetim ve Organizasyon
2. Genel Muhasebe II
3. Proje Yönetimi
4. İktisada Giriş II
5. Matematik II
6. Temel Bilgi Teknolojileri II
7. Borçlar Hukuku
III. Yarıyıl
1. Muhasebe Uygulamaları
2. Anayasa Hukuku
3. İktisadi Düşüncüler Tarihi
4. Kamu Maliyesi
5. İstatistik I
6. Mikro İktisat
7. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
IV. Yarıyıl
1. İdare Hukuku
2. Ticaret Hukuku
3. Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar
4. Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi
5. İstatistik II
6. Makro İktisat
7. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
V. Yarıyıl
1. Matematiksel İktisat
2. Uluslararası İktisat Teorisi
3. Devlet Bütçesi
VI. Yarıyıl
1. Çalışma Ekonomisi
2. Uluslararası İktisat Politikası
3. Bilgi Ekonomisi
18
4. Sanayi Ekonomisi
5. Tarım Ekonomisi ve Tarımsal Politikalar
6. Para Teorisi
7. Almanca I / İngilizce I / Fransızca I
4. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
5. Hizmetler Ekonomisi
6. Para Politikası
7. Almanca II / İngilizce II /Fransızca II
VII. Yarıyıl
1. Türk Vergi Sistemi
2. Vergi Hukuku
3. Avrupa Birliği
4. İktisadi Kalkınma
5. Finansal Ekonomi
6. Türk Dili I
7. Almanca III / İngilizce III / Fransızca III
VIII. Yarıyıl
1. Maliye Politikası
2. Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri
3. Türkiye Ekonomisi
4. İktisat Tarihi
5. İktisadi Büyüme
6. Türk Dili II
7. Ekonominin Güncel Sorunları
8. Almanca IV / İngilizce IV / Fransızca IV
KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI
I. Yarıyıl
1. Genel Muhasebe I
2. Genel İşletme
3. Davranış Bilimleri I
4. İktisada Giriş I
5. Genel Matematik
6. Temel Bilgi Teknolojileri I
7. Hukukun Temel Kavramları
II. Yarıyıl
1. Genel Muhasebe II
2. Genel Uygarlık Tarihi
3. Davranış Bilimleri II
4. İktisada Giriş II
5. Siyasi Tarih
6. Temel Bilgi Teknolojileri II
7. Borçlar Hukuku
III. Yarıyıl
1. Anayasa Hukuku
2. Siyaset Sosyolojisi
3. Yönetim Bilimi I
4. Kamu Maliyesi
5. İstatistik
6. Siyaset Bilimi
7. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
IV. Yarıyıl
1. İdare Hukuku
2. Yerel Yönetimler
3. Ticaret Hukuku
4. Yönetim Bilimi II
5. Kamu Yönetimi
6. Siyasi Düşünceler Tarihi
7. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
V. Yarıyıl
1. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
2. Devlet Bütçesi
3. Kamu Personel Hukuku
4. Kentleşme Ve Konut Politikaları
5. Sosyal Politika
6. Halkla İlişkiler
7. Almanca I / İngilizce I / Fransızca I
VI. Yarıyıl
1. Mahalli İdareler Maliyesi
2. Uluslararası Örgütler
3. Çalışma Ekonomisi
4. İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri
5. Türk Siyasal Hayatı
6. Örgütsel Davranış
7. Almanca II / İngilizce II / Fransızca II
VII. Yarıyıl
1. Türk Vergi Sistemi
2. Maliye Politikası I
3. Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
4. Türk İdare Tarihi
5. Çevre Sorunları Ve Politikaları
6. Türk Dili I
7. Almanca III / İngilizce III / Fransızca III
VIII. Yarıyıl
1. Maliye Politikası II
2. Türkiye Ekonomisi
3. Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar
4. İnsan Kaynakları Yönetimi
5. Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri
6. Türk Dili II
7. Almanca IV / İngilizce IV / Fransızca IV
ULUSLARARASI İLİŞKİLER LİSANS PROGRAMI
I. Yarıyıl
1. Siyasi Tarih I
2. Davranış Bilimleri I
3. İktisada Giriş I
4. Genel Matematik
5. Uygarlık Tarihi I
6. Temel Bilgi Teknolojileri I
7. Hukukun Temel Kavramları
II. Yarıyıl
1. Siyasi Tarih II
2. Uluslararası İlişkilere Giriş
3. Davranış Bilimleri II
4. İktisada Giriş II
5. Uygarlık Tarihi II
6. Temel Bilgi Teknolojileri II
7. Türk Siyasal Hayatı
19
III. Yarıyıl
1. Anayasa Hukuku
2. Siyaset Bilimi
3. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
4. Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
5. Uluslararası Politika I
6. Uluslararası Hukuk I
7. Kamu Maliyesi
IV. Yarıyıl
1. Türkiye Ekonomisi
2. Siyasi Düşünceler Tarihi
3. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
4. Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset
5. Uluslararası Politika II
6. Uluslararası Hukuk II
7. Kamu Yönetimi
V. Yarıyıl
1. Uluslararası İktisat Teorisi
2. İnsan Hakları ve Demokratikleşme Süreci
3. Balkanlarda Siyaset
4. Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler
5. Strateji ve Güvenlik
6. Orta Asya ve Kafkaslarda Siyaset
7. Almanca I / İngilizce I / Fransızca I
VI. Yarıyıl
1. Uluslararası İktisat Politikası
2. Uluslararası Ekonomi Politik
3. Orta Doğuda Siyaset
4. Dış Politika Analizi
5. Kültür Tarihi
6. Uluslararası Örgütler
7. Almanca II / İngilizce II / Fransızca II
VII. Yarıyıl
1. Amerikan Dış Politikası
2. Uluslararası İlişkiler Kuramları I
3. Türk Dili I
4. Diploması Tarihi
5. Türk Dış Politikası I
6. Avrupa Birliği
7. Almanca III / İngilizce III / Fransızca III
VIII. Yarıyıl
1. Küreselleşme ve Kültürlerarası İletişim
2. Uluslararası İlişkilerde Araştırma Yöntemleri
3. Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri
4. Türk Dış Politikası II
5. Türk Dili II
6. Uluslararası İlişkiler Kuramları II
7. Almanca IV / İngilizce IV / Fransızca IV
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI LİSANS PROGRAMI
I. Yarıyıl
1. Türkçe Ses Bilgisi
2. Halk Edebiyatına Giriş I
3. Osmanlı Türkçesine Giriş I
4. Eski Türk Edebiyatına Giriş: Biçim ve Ölçü
5. Batı Edebiyatında Akımlar I
6. Yeni Türk Edebiyatına Giriş I
7. Temel Bilgi Teknolojileri I
II. Yarıyıl
1. Türkçe Biçim Bilgisi
2. Halk Edebiyatına Giriş II
3. Osmanlı Türkçesine Giriş II
4. Eski Türk Edebiyatına Giriş: Söz Sanatları
5. Batı Edebiyatında Akımlar II
6. Yeni Türk Edebiyatına Giriş II
7. Temel Bilgi Teknolojileri II
III. Yarıyıl
1. Orhun Türkçesi
2. Türkçe Cümle Bilgisi I
3. VIII-XIII. Yüzyıllar Türk Edebiyatı
4. Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı I
5. Osmanlı Türkçesi Grameri I
6. Halk Hikâyeleri
7. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
IV. Yarıyıl
1. Uygur Türkçesi
2. Türkçe Cümle Bilgisi II
3. XIV-XV. Yüzyıllar Türk Edebiyatı
4. Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı II
5. Osmanlı Türkçesi Grameri II
6. Halk Masalları
7. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
V. Yarıyıl
1. XI-XIII. Yüzyıllar Türk Dili
2. XVI. Yüzyıl Türk Edebiyatı
3. II. Abdülhamit Dönemi Türk Edebiyatı
4. Çağdaş Türk Yazı Dilleri I
5. Genel Dilbilim I
6. Türk Halk Şiiri
7. Almanca I / İngilizce I / Fransızca I
VI. Yarıyıl
1. XIV-XV. Yüzyıllar Türk Dili
2. XVII. Yüzyıl Türk Edebiyatı
3. II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı
4. Çağdaş Türk Yazı Dilleri II
5. Türk Edebiyatının Mitolojik Kaynakları
6. Genel Dilbilim II
7. Almanca II /İngilizce II / Fransızca II
VII. Yarıyıl
1. XVIII. Yüzyıl Türk Edebiyatı
2. XVI-XIX. Yüzyıllar Türk Dili
3. Eleştiri Tarihi
4. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri
5. Çağdaş Türk Edebiyatları I
VIII. Yarıyıl
1. XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı
2. Çağdaş Türk Romanı
3. Çağdaş Türk Edebiyatları II
4. Eleştiri Kuramları
5. Türk Tiyatrosu
20
6. Eski Türk Edebiyatının Kaynaklarından Şair
Tezkireleri
7. Almanca IV / İngilizce IV / Fransızca IV
6. Cumhuriyet Dönemi Türk Nesri
7. Almanca III / İngilizce III / Fransızca III
SOSYOLOJİ LİSANS PROGRAMI
I. Yarıyıl
1. Sosyolojiye Giriş
2. Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler
3. Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar
4. Psikolojiye Giriş
5. Sosyal Politika
6. Sosyolojide Araştırma Yöntem ve Teknikleri
7. Temel Bilgi Teknolojileri I
II. Yarıyıl
1. İnsan Ve Toplum
2. Türk Siyasal Hayatı
3. Birey ve Davranış
4. Etik
5. Sembolik Mantık
6. Kültür Tarihi
7. Temel Bilgi Teknolojileri II
III. Yarıyıl
1. İstatistik
2. Klasik Sosyoloji Tarihi
3. Toplumsal Değişme Kuramları
4. Siyaset Bilimi
5. Antropoloji
6. Felsefe
7. Sosyal Psikoloji I
8. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
IV. Yarıyıl
1. Modern Sosyoloji Tarihi
2. Bilim Felsefesi
3. Sosyal Psikoloji II
4. Eğitim Psikolojisi
5. Kamu Yönetimi
6. Eğitim Felsefesi
7. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
V. Yarıyıl
1. Çağdaş Sosyoloji Kuramları
2. Ekonomi Sosyolojisi
3. Aile Sosyolojisi
4. Kültür Sosyolojisi
5. Yeni Toplumsal Hareketler
6. Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi
7. Almanca I / İngilizce I / Fransızca I
VI. Yarıyıl
1. Sosyolojide Yakın Dönem Gelişmeler
2. Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik
3. Endüstri Sosyolojisi
4. Kent Sosyolojisi
5. Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları
6. Mantığın Gelişimi
7. Almanca II / İngilizce II / Fransızca II
VII. Yarıyıl
1. Türkiye'de Sosyoloji
2. İletişim Sosyolojisi
3. Hukuk Sosyolojisi
4. Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
5. Çevre Sosyolojisi
6. Türk Dili I
7. Almanca III /İngilizce III / Fransızca III
VIII. Yarıyıl
1. Türk Sosyologları
2. Din ve Toplum
3. Medya Sosyolojisi
4. Suç Sosyolojisi
5. Klasik Mantık
6. Türk Dili II
7. Almanca IV /İngilizce IV /Fransızca IV
DIŞ TİCARET ÖNLİSANS PROGRAMI
I. Yarıyıl
1. Genel Muhasebe
2. İletişim Bilgisi
3. Sosyolojiye Giriş
4. İktisada Giriş
5. Genel Matematik
6. Hukukun Temel Kavramları
7. Temel Bilgi Teknolojileri I
8. Almanca I / İngilizce I / Fransızca I
II. Yarıyıl
1. İşletme Fonksiyonları
2. Pazarlama İlkeleri
3. Uluslararası Ticaret
4. Dış Ticaret Belgeleri
5. Temel Bilgi Teknolojileri II
6. Dış Ticaretle İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar
7. Dış Ticarete Giriş
8. Almanca II / İngilizce II / Fransızca II
III. Yarıyıl
1. Dış Ticaretin Finansmanı ve Teşviki
2. Gümrük Mevzuatı
3. Kambiyo Mevzuatı
4. Vergi Hukuku
5. Uluslararası Lojistik
6. Dış Ticarette Girişimcilik
7. Türk Dili I
8. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
IV. Yarıyıl
1. Dış Ticarette Bilgisayar Uygulamaları
2. Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
3. Elektronik Ticaret
4. Ticaret Hukuku
5. Uluslararası Pazarlama
6. İhracat-İthalatta Örnek Olaylar
7. Türk Dili II
8. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
21
HALKA İLİŞKİLER VE TANITIM ÖNLİSANS PROGRAMI
I. Yarıyıl
1. Genel İşletme
2. Psikoloji
3. İktisada Giriş
4. İletişim Bilgisi
5. Pazarlama Yönetimi
6. Temel Bilgi Teknolojileri I
7. Almanca I / İngilizce I / Fransızca I
II. Yarıyıl
1. Marka ve Yönetimi
2. Yeni İletişim Teknolojileri
3. Bütünleşik Pazarlama İletişimi
4. Sözlü ve Sözsüz İletişim
5. Genel Uygarlık Tarihi
6. Halkla İlişkiler
7. Temel Bilgi Teknolojileri II
8. Almanca II /İngilizce II / Fransızca II
III. Yarıyıl
1. İkna Edici İletişim
2. Reklamcılık
3. İletişim Araştırmaları
4. Halkla İlişkiler Yönetimi
5. Türk Dili I
6. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
7. Halkla İlişkiler Uygulama Teknikleri
8. Kurumsal İletişim
IV. Yarıyıl
1. Medya Sosyolojisi
2. Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar
3. Türk Dili II
4. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
5. Görsel Kültür
6. Kurumsal Sosyal Sorumluluk
7. Kriz İletişimi ve Yönetimi
8. Halkla İlişkiler Yazarlığı
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ ÖNLİSANS PROGRAMI
I. Yarıyıl
1. Genel Muhasebe I
2. Genel İşletme
3. Turizm Sosyolojisi
4. İktisada Giriş I
5. Hukukun Temel Kavramları
6. Temel Bilgi Teknolojileri I
7. Almanca I / İngilizce I / Fransızca I
II. Yarıyıl
1. Genel Muhasebe II
2. Girişimcilik
3. Sosyal Davranış ve Protokol
4. İktisada Giriş II
5. Konaklama Hizmetlerinde Kalite Yönetimi
6. Temel Bilgi Teknolojileri II
7. Almanca II / İngilizce II / Fransızca II
III. Yarıyıl
1. Genel Turizm Bilgisi
2. Otel İşletmelerinde Destek Hizmetleri
3. Otel İşletmelerinde Konaklama Hizmetleri
4. Yiyecek-İçecek Hizmetleri
5. Türk Dili I
6. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
7. Turizm İçin Almanca I / Turizm İçin İngilizce I
Turizm İçin Fransızca I
IV. Yarıyıl
1. Görsel Kültür
2. Turizm Pazarlaması
3. İnsan Kaynakları Yönetimi
4. Kongre ve Etkinlik Yönetimi
5. Türk Dili II
6. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
7. Turizm İçin Almanca II / Turizm İçin İngilizce II Turizm
İçin Fransızca II
İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI
I. Yarıyıl
1. İslam İnanç Esasları
2. İslam İbadet Esasları
3. İslam Ahlak Esasları
4. İlk Dönem İslam Tarihi
5. İslam Sanatları Tarihi
6. Temel Bilgi Teknolojileri I
7. Arapça I
II. Yarıyıl
1. Tefsir Tarihi ve Usulü
2. Hadis Tarihi ve Usulü
3. İslam Hukukuna Giriş
4. İslam Kurumları ve Medeniyeti
5. Türk İslam Edebiyatı
6. Temel Bilgi Teknolojileri II
7. Arapça II
III. Yarıyıl
1. Tefsir
2. Günümüz Fıkıh Problemleri
3. İslam Düşünce Tarihi
4. İslam Mezhepleri Tarihi
5. Din Psikolojisi
6. Türk Dili I
7. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
8. Arapça III
IV. Yarıyıl
1. Hadis
2. Kelam’a Giriş
3. Din Sosyolojisi
4. Yaşayan Dünya Dinleri
5. Din Eğitimi ve Din Hizmetlerinde Rehberlik
6. Türk Dili II
7. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
8. Arapça IV
22
Download

okuyunuz - Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Bürosu.