Potvrzení účasti
Titul, jméno, příjmení:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Servier s.r.o.
Marketing – cardiovascular
Praha City Center
Klimentská 46
110 02 Praha 1
Servier s.r.o., Klimentská 46, 110 02 Praha 1, tel.: 222 118 312, fax: 222 118 300, www.servier.cz
Pozvánka
na odborný seminář
Českého institutu metabolického syndromu, o.p.s.
pořádaný ve spolupráci se společností Servier s.r.o.
Vážená paní doktorko,
vážený pane doktore,
dovolujeme si Vás pozvat na odborné semináře Českého institutu metabolického syndromu, o.p.s. pořádané
ve spolupráci se společností Servier.
Semináře se uskuteční v úterý 20.4.2010 v Regionálním centru Olomouc, Jeremenkova 40B
a ve středu 21.4.2010 ve Valtické hospůdce, Tř. Tomáše Bati 3250, Zlín 760 01
Role sympatického nervového systému v etiologii kardiovaskulárních onemocnění
Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc., II. interní klinika FN U sv. Anny, Brno
Hypertenze a její léčba u metabolického syndromu
Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC, Centrum preventivní kardiologie, II. interní klinika LF UK, Plzeň
Začátek každého semináře je plánován od
18:00 hodin.
17:30 - 18:00 registrace
Akreditovaná akce systému celoživotního vzdělávání je garantována ČLK a hodnocena kreditními body.
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.
V případě Vašeho zájmu o některý ze seminářů, prosím, zašlete vyplněnou návratku
na adresu: Servier s.r.o. Praha City Center, Klimentská 46, 110 02 Praha 1.
Registrace možná také na www.servier.cz
Těšíme se na Vaši účast!
Návratka
20.4.2010 Olomouc, Regionální centrum
Olomouc, Jeremenkova 40B
21.4.2010 Zlín, Valtická hospůdka,
Tř. Tomáše Bati 3250, Zlín 760 01
Download

Pozvánka