SEL-2240 Axion™
Zákaznické dny Harrachov 2013
Igor Botlík
Copyright © SEL 2011
Představení SEL Axion
Axion Components
• SEL-2241 RTAC
• SEL-2242 Chassis/Backplane
• SEL-2243 Power Coupler
• SEL-2244 Digital I/O Module
• SEL-2245 Analog I/O Module
SEL-2244 Digital
Input Module
• 24 kontaktních vstupů
• 18 vstupů se společným
podložení
• 6 nezávislých vstupů
• 6 úrovní napěťových
vstupů 24-220V AC/DC
• separátní LED indikace
• Opce - ochrana máčením
SEL-2244 Digital
Output Module
• 16 výstupů
• Form A / B options
• LED indikace
• Opce – zvýšená
ochrana máčením
Napájení a rozšíření sítě - SEL-2243
Power Coupler
• 80-watt supply
• Při redundaci sdílena
zátěž
• 120 / 240 Vac,
50 / 60 Hz
• 125 / 250 Vdc
• Dual EtherCAT
Potřebujeme více I/O?
A více uzlů
I/O Modules sdílejí EtherCAT rámce
• Minimální režie protokolu
• Optimalizace struktury telegramu
• Rychlá komunikace na úrovni hardwaru
• Nejsou potřeba přídavné switche
• Zachována kompletní kompatibilita ethernetu
Ethernet v reálném čase
< 1µs Latency
• Vlak (Ethernet frame) nikdy nezastaví
• Každý datagram má proměnnou délku
• EtherCAT zpracovává pouze potřebná data
• Všechny moduly čtou a zapisují do společného
rámce
SEL-2241 RTAC Module
• SEL Axion I/O controller
• IED integrované protokoly
• SCADA komunikace
• Zabezpečený inženýrský
přístup
• IEC 61131 logic
• Web-based HMI
• SEL-2242 podpora
Příklad použití jako
RTU
• I/O a SCADA
• Flexible I/O mix
• Jediný konfigurační
soubor
• IED integrace
Využití také jako flexibilních sítí
Vzdálené I/O s rychlostí lokální sítě
použitím SEL ICON™
Rozšíření stávajících RTAC systémů
SEL-2241 RTAC - funkce integrace
Dostupné protokoly
• SEL
Client
Server
•
SEL
• Event collection /
reporting
•
DNP3 serial / TCP
•
Modbus serial / TCP
• DNP3 serial / TCP
•
60870-5-101/104
Peer to Peer
• Modbus® serial / TCP
• Diagnost. a analylitic
•
• Synchrophasors
IEEE C37.118
MIRRORED BITS®
communications
•
IEC 61850 GOOSE
• IEC 61850 MMS
•
EtherCAT
Jednoduchá uživatelská autentizace
přes LDAP Manages User Accounts
Corporate User
Authentication (LDAP)
SEL Axion
LAN
Substation
Podpora více HW komponent
SEL HMI Software
HMI Software
Plně fukční SCADA platforma
Web uživatelské rozhraní
Výhody tradiční SDADA a HMI balíčku
bez nákladného SW vybavení
Jednoduchý distribuovaný monitoring
HTTPS Secures Communication
HMI využívá RTAC Database
ACSELERATOR Diagram Builder™
Nejrychlejší cesta k vytvoření HMI rozvodny
ACSELERATOR
Diagram Builder
Živé datové body jsou přístupné přímo z RTAC
(z kteréhokoliv místa po síti)
SEL Axion nabízí všechny výhody HMI
• One-line display
• Logger for alarms / SER
• Využití vrstev
• Supervisory control
• Authentication
•
ACSELERATOR
Diagram Builder
• RTAC database interface
Logging – Web View
Logging – ODBC připojení
• Microsoft® Access®
• Microsoft Excel®
• Open Office
• Relational database
management system
Hromadná integrace událostí…
Report Events - rychleji s RTAC
• Automatické načtení událostí z SEL IEDs
• Archiv až 512 událostí v databázi RTAC
• Využijte nové funkce ACSELERATOR TEAM™
SEL-5045 Software
Přesvědčte se
• Zadejte pouze požadovanou IP adresu pro
záznam událostí
• Zablokujte přístup ostatních portů
• Pro dané ID zařízení budou přicházet
záznamy
Rychlé upozornění na události
Záznam událostí v čase < 1 minuta!
Integrovaný filtr událostí…
Upřesněte si informace o poruchách
SEL AXION
• SCADA poskytne co nejpřesnější poruchy
energetického systému
• Automatické blokování nežádoucích zpráv
místa poruchy ( např. sekvence OZ)
• Správně přidružuje časové razítko události
pro typ poruchy, cíl …
• Přiřazuje uživatelem specifikovaný interval
resetu
Upřesnění Fault Location
Integrovaný GOOSE protokol…
Použití integrace GOOSE pro řízení
RTAC GOOSE - univerzálnost
• Připojení až 120 RX / 48 TX GOOSE
• Specificky až 4 ms čas zpracování
• Kompletní data struktura s časovou
značkou, kvalitou …
Užití GOOSE pro Real-Time řízení
sledujte průměrnou dobu task_timer
určenou Task cycle time
Set 40% margin
as safe guideline
Užití GOOSE pro Real-Time Control
Podmíněno konfigurací Task intervalu
Round Trip / 2
6.3 ms
5.3 ms
4.2 ms
5.3 ms
6.3 ms
4.2 ms
5.3 ms
5.3 ms
5.3 ms
4.2 ms
SEL Axion Integration Stands
Above the Rest
Feature
SEL
Axion
Others
Integrated IEC 61131 logic engine
No
IEEE C37.118 synchrophasors
No
SEL MIRRORED BITS communications
No
System-wide SER and synchrophasor alarm logging
No
High-accuracy time synchronization and distribution
No
Complete SEL protocol and autoconfiguration
No
Protective relay-class hardware (–40° to +85°C)
No
Integrated web-based HMI
No
Standards Versus SEL rezervy
Industry
Practice
SEL Axion
Certified
SEL Axion
Margin
ESD
6 kV direct /
8 kV air
8 kV / 15 kV
12 kV / 17 kV
HiPot
1.5 kV
2.5 kV
3 kV
–40° to +85°C
–45° to +90°C
4 kV, 5 kHz
4 kV, 100 kHz
Temperature
–20° to +70°C
Range
EFT
2 kV, 5 kHz
Magnetic
Field
30 A / m cont.
300 A / m 3 s
100 A / m cont. 120 A / m cont.
1000 A / m 3 s 1200 A / m 3 s
Standards Versus SEL rezervy
Industry
Practice
SEL Axion
Certified
SEL
Advantage
ESD
6 kV direct /
8 kV air
8 kV / 15 kV
2 kV / 7 kV
HiPot
1.5 kV
2.5 kV
1 kV
–40° to +85°C
35°C
Temperature
–20° to +70°C
Range
EFT
2 kV, 5 kHz
4 kV, 5 kHz
2 kV
Magnetic
Field
30 A / m cont.
300 A / m 3 s
100 A / m cont.
1000 A / m 3 s
70 A / m cont.
700 A / m 3 s
Konfigurace je hračka
ACSELERATOR
RTAC® SEL-5033 Software
Definice SEL zařízení
SEL Axion I/O definice zařízení
Nastavení je jednoduché
Uložení šablony nastaveného zařízení
Vlastní zobrazení projektu
1. Select Parent
Folder
2. Click Folder
3. Type Folder
Name
SEL Axion Digital Input Tags
Každý fyzický vstup je
reprezentován třemi Tagy
Nebufferovaná současná
hodnota proměnné.
Používá se pro logiku a
SCADU
Buffered changes of state. Time tagged
at 1 millisecond.
Bufferovaná změna stavu. Není
filtrován v logice. Přesnost
časové značky je 1 ms.
SEL Axion Digital Output Tags
Konfigurace sítě s Node Connection
editorem
Vlastní pojmenování digitálních bodů
Pokročilé pojmenování analogů
Přidejte vlastní IEC 61131 Logic
Optimalizace využití procesu
Uživatelské nastavení doby cyklu
Online Mode
• Po nahrání projektu automaticky nastaven
• Zobrazení dat v reálné čase/provozu
Každý Tag / proměnná může být „vnucena“
• I více hodnot najednou
• Nebo jednotlivé hodnoty
Prohlížení komunikačních protokolů
• LAN or serial traffic
• V reálném čase nebo uložení pro pozdější
analýzu
• Wireshark®-compatible file format
Otázky?
Download

ŘS_axion_SEL-2240_prezentace