>>
Oblasti kurzu
ECOPROFIT Assistant
■ ■ Porozumění současným problémům
životního prostředí
■ ■ Osvojení základních znalostí
>>
fit 4 future with green skills
Partneři projektu
fit 4 future
Cleaner Production
Center Austria GmbH,
Rakousko
bit cz training, s.r.o.,
Česká republika
ECOPROFIT
Assistant
member of bit group
cz
member of bit group
€
■ ■ Zvýšení povědomí o tématech
z oblasti životního prostředí
■ ■ Zásady pro praktickou činnost
a aplikaci v praxi
■ ■ Podpora nástrojů pro integraci
znalostí přímo do soukromé
a profesní sféry
CTC Polska Sp. z.o.o.,
Polsko
Training 2000 s.n.c.,
Itálie
One Planet Ventures,
Velká Británie
€
Národní kontaktní místo
€
bit cz training, s.r.o.
Vinohradská 29/93
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Tel.: +420 774 373 795
E-mail: [email protected]
www.bitcz.cz
www.ecoprofit.com
Vzdělávací program udržitelného
rozvoje ECOPROFIT Assistant
na středních školách
a ve vzdělávání dospělých
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za
obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace nereprezentují
názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití
informací, jež jsou jejich obsahem.
fit 4 future with green skills
www.ecoprofit.com
>>
Cílové skupiny
>>
Témata
>>
Certifikát
Odpad
■■ Odpadové hospodářství
■■ Proč třídit?
■■ Nápady místo odpadu
Studenti
Přínosy:
Udržitelný rozvoj
■■ Osvojení znalostí o odpadech, udržitelném
■■ Proč udržitelný rozvoj?
rozvoji a energetickém managementu
■■ Mezinárodně uznávaný kurz
■■ Základy pro hlubší profesní kompetence
■■ Ekologická uhlíková stopa
■■ Ochrana klimatu
Mezinárodní ECOPROFIT Assistant
certifikát je
■■ důležitým dokladem znalostí
v oblasti „green skills“ a ekologie
■■ základem pro kariéru v oblasti
udržitelného rozvoje
■■ Čistší produkce
Energie
■■ Spotřebitel
CLE A
In fo rm
■■ Potenciál úspory energie
NER
at io ns
■■ Obnovitelné zdroje energie
Zaměstnanci
Přínosy:
UCT
IO N C
m fü r
ENTE
umwel
R AU
tgerec
S T R IA
hte P
ro du kt
io n G
m bH
Certifi
cate
Online test
€
■■ Povědomí o ekologických
a environmentálních otázkách, které
ovlivňují podnikání
■■ Zvýšení odborné způsobilosti
■■ Příležitost navazujícího profesního rozvoje
PRO D
zent ru
A s s is
This is
ist be
ECOPROFIT
Assistant
certifikace
is entit
rechtig
John
ta n t
to certi
fy that
Q . Pu
bli
t natio
nal un
und Co
d inte
rnatio
ach in
nal im
der EC
Auftrag
OPRO
der CP
FIT/Ö
KOPR
C Aust
act na
OFIT
tionally
Akadem ria GmbH
and in
haan
als Tr
d coac
ie tätig
s su
te
rn
ainer
cceshsfwith
ationa
zu sein.
lly on
ullyinpa
the EC
be
ssedOPRO
half of
of the
CPC Au
FIT/Ö
ECOPR all m
od
KOPR
ules
stria ltd
OFIT
FIT Ac
as
Assist andOex
trainer
aminad
ant tra
atem
io y.
led to
ining.
c
ns
fit 4
future
with
This pro
ject ha
gree
s been
Comm
n skill
ission
funde
d with
canno
s
t be he
suppo
rt
ld res
ponsible from the Eu
ropea
for an
n Comm
y use
which
ission
may be
. This
public
made
ation
of the
reflect
inform
s the
ation
views
contain
only of
ed the
the au
rein.
thor,
www.
ecop
rofit.c
and the
€
Download

vzdělávacího programu ECOPROFIT Assistant