DUM 35
Čtvrtletní písemná práce – 4. ročník
Anotace
Autor
Jazyk
Očekávaný výstup
Speciální vzdělávací
potřeby
Klíčová slova
Druh učebního
materiálu
Druh interaktivity
Cílová skupina
Stupeň a typ
vzdělávání
Typická věková
skupina
Použité zdroje
Čtvrtletní písemná práce z matematiky (koncepce pana prof. Hejného). Logika,
velká čísla, bilandská čísla.
Veronika Rybníčková
Český jazyk
Žák doplní logickou řadu, přepíše čísla slovy a naopak, převede jednotky dle
zadání, doplní tabulku bilandských čísel a určí, které číslo předchází zadanému
číslu, a které po něm následuje.
Žádné
Matematika, logika, velká čísla, bilandská čísla, 4. ročník.
Písemná práce
Aktivita
Žák
Základní vzdělávání – první stupeň – druhé období
10 – 11 let
-
Jméno:
Datum:
ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE
1. Doplň logickou řadu:



2. Zapiš čísla:
Třicet tisíc pět set osm
__________________________________________________
Dva miliony šest set
__________________________________________________
3. Zapiš čísla slovy:
72 568
______________________________________________________________
3 030 009
______________________________________________________________
4. Doplň tabulku:
Počet Ag
6 Ag
Bilandský
zápis
Cg + Bg
Bilandské
číslo
110
2 Ag
5 Ag
Bg + Ag
1000
5. Doplň číslo, které je o jedničku menší, a číslo, které je o jedničku větší:
předchází
následuje
2 456 988
99 999
340 900
45 001
1 000 002
999 999
111
Download

DUM 35 Čtvrtletní písemná práce – 4. ročník