magazín pro zákazníky společnosti Henkel – divize lepidel
podzim 2014 | ročník 7
Materiály Ceresit UltraPox
Trvanlivé a chemicky odolné
lepení obkladů a dlažeb
VÝROČÍ
ZATEPLOVÁNÍ
REALIZACE
Podlahové systémy
THOMSIT slaví letos 20 let
na českém trhu
Program Nová zelená
úsporám je úspěšný,
ale očekávání byla vyšší
Krása materiálů i lidského díla
– nová kaple Jana Pavla II.
v Bukovanech u Kyjova
Kvalita pro profesionály
Vyplatí se dělat věci pořádně.
Jako je děláte pro sebe.
Ceresit. Spolehlivé řešení
pro obkládání.
www.ceresit.cz
2
Kvalita pro profesionály
PRO PROFI MAGAZÍN
Vážení čtenáři,
moudré čínské přísloví říká: Přemýšlej o minulosti
a budeš znát budoucnost. Nejen proto se kromě
tradiční přítomnosti a budoucnosti našlo na
stránkách aktuálního vydání podzimního čísla
Pro Profi magazínu místo i pro naši společnou
minulost. Mám především na mysli širší ohlédnutí
za úspěšnými 20 lety podlahových systémů
Thomsit na českém trhu. Inovace, technická
kompetence a spolehlivost neoddělitelně patří ke
značce Thomsit a mohu vás ujistit, že stejně tak
tomu bude i v dalších letech.
VYDAVATEL
VÝROBA
REDAKČNÍ TÝM
Jako obvykle však na stránkách Pro Profi magazínu převažuje přítomnost – v článku
o míchacích centrech Ceresit dáváme opět slovo našim obchodním partnerům
a představujeme grafiku nových prezentačních materiálů. Dotační program „Nová
zelená úsporám“ není potřeba speciálně představovat, seznámení s jeho aktuálním
vývojem a s názory prodejců stavebních materiálů či realizačních firem na jeho
současnou podobu jsou však velmi zajímavé a inspirativní.
Vybrali jsme pro vás tři úspěšné realizace, které najdete postupně na stránkách
24–31. Gymnázium v Ústí nad Labem s materiály Thomsit, netradiční řešení
čistírny odpadních vod s fasádní omítkou Ceresit VISAGE a moderní kostel na
jižní Moravě se stavební chemií Ceresit jsou názorným příkladem široké nabídky
našeho sortimentu, použitých systémových řešení a špičkových kvalitativních
vlastností stavební chemie Ceresit a Thomsit.
Velké formáty jsou v oblasti nabídky obkladů a dlažeb jednoznačným trendem
posledních let, a proto jsme se tomuto tématu věnovali velmi pozorně. Výhody
a důvody vysoké atraktivity těchto moderních materiálů spolu s praktickou ukázkou
lepení velkoformátových obkladů a dlažeb prezentuje na pěti stranách článek
„Trendy – velké formáty obkladů a dlažeb“. Estetická hodnota musí jít ruku v ruce
s kvalitou provedení, proto určitě nepřehlédněte prezentaci epoxy materiálů
Ceresit UltraPox, které tvoří ucelený sortiment produktů pro utěsnění, lepení
a spárování.
Ani v tomto vydání nechybí silné téma posledních let – inovace v oblasti omítek
a nátěrů pro fasádní a zateplovací systémy Ceresit. V roce 2014 je aktuální
novinkou silikon-akrylátová mozaiková omítka Ceresit CT 77 Mosaics of the
World®, nabízená ve 48 barevných odstínech. Nové je také transparentní
provedení tmelu/lepidla Ceresit FT 101, který boduje svojí pevností a velkou
univerzálností při použití. Své novinky zaměřené na zateplení domu, rychlou
opravu spár v koupelně nebo montáž s lepidlem s extrémní lepicí silou představuje
značka Pattex.
Tomáš Hloušek
Obchodní ředitel AC CZ
PODZIM 2014
REDAKČNÍ RADA
GRAFICKÁ ÚPRAVA
ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ
HENKEL ČR, spol. s r. o.
U Průhonu 10
170 00 Praha 7
IČ: 15889858
Animark, s. r. o.
Velvarská 45
160 00 Praha 6
IČ: 64788261
Jana Komárková,
Peter Šovčík,
Milena Gillová
Tomáš Hloušek,
Jan Šlemar,
Hana Svobodová,
Zuzana Žabecká,
Renata Gielazewska,
Valerie Kozelská Schäferová
Vladimír Černý
Zdeněk Hnát
magazín pro zákazníky společnosti Henkel – divize lepidel
podzim 2014 | ročník 7
Materiály Ceresit UltraPox
Trvanlivé a chemicky odolné
lepení obkladů a dlažeb
VÝROČÍ
ZATEPLOVÁNÍ
REALIZACE
Podlahové systémy
THOMSIT slaví letos 20 let
na českém trhu
Program Nová zelená
úsporám je úspěšný,
ale očekávání byla vyšší
Krása materiálů i lidského díla
– nová kaple Jana Pavla II.
v Bukovanech u Kyjova
Kvalita pro profesionály
pro_profi_2_2014titulka_nova.indd 1
15.9.2014 9:47:37
Foto na obálce:
archiv Henkel
Vychází jako občasník, toto vydání podzim 2014.
NEPRODEJNÉ
Registrace MK ČR E 17924 ze dne 31. 10. 2007
Kopírování, znovupublikování, rozšiřování jakékoli
části časopisu se povoluje jen se souhlasem
vydavatele. Články jsou majetkem vydavatele,
který si vyhrazuje právo umístit je na digitální nosič
(CD, DVD) a internet.
3
OBSAH
5
Trendy
Velké formáty obkladů a dlažeb
5
Podlahové systémy THOMSIT
slaví letos 20 let na českém trhu
10
Ceresit CT 77
Nová silikon-akrylátová mozaiková omítka
v 48 barevných odstínech Mosaics of the World®
16
Materiály Ceresit UltraPox
Trvanlivé a chemicky odolné lepení obkladů a dlažeb
20
Nejsilnější montážní lepidlo
z řady PATTEX
22
Krása materiálů i lidského díla
Nová kaple Jana Pavla II. v Bukovanech u Kyjova
24
Gymnázium v Ústí nad Labem
se změnilo v moderní kampus
Při dostavbě se uplatnily i materiály Thomsit
16
27
Akrylátová omítka CT 60 VISAGE
na fasádě nové čistírny odpadních vod
30
Program Nová zelená úsporám je úspěšný,
ale očekávání byla vyšší
32
Výhody míchacího centra
potvrzují zkušení i noví provozovatelé
36
Pattex představil novinky
Jedna značka pro všechna řešení
40
AKTUALITY
41
42
Tmel Ceresit FT 101
dostanete nyní i v transparentním provedení
24
32
4
PRO PROFI MAGAZÍN
Mrazuvzdorná dlažba série Hidden,
výrobce Leonardo Ceramica, rozměr 76 x 76 cm.
Trendy
Text: Jana Komárková | Foto: Keramika Soukup a.s.
Velké formáty obkladů a dlažeb
Jednoznačným trendem roku 2014 jsou velké formáty obkladů a dlažeb. Oblíbili si
je architekti i investoři do veřejných prostor, ale zároveň nacházejí díky svým specifickým
vlastnostem uplatnění i v bytové výstavbě.
PODZIM 2014
5
TRENDY
CO ZNAMENÁ
„VELKÝ FORMÁT“?
Velkoformátové dlaždice a obklady si získaly pevné místo v sortimentu keramických obkladových prvků. Ale: od jakého rozměru lze
mluvit o velkém formátu? Postupné odpoutání
od tradičních dlaždic 15 x 15 nebo 20 x
20 cm nejprve vedlo k rozměrům dlaždice
o délce hrany kolem 30 cm. Současný trend
považuje za velkoformátové dlaždice ty
o rozměru větším než 40 cm. Zpravidla jde
o velikost hrany v rozmezí od 45 do 120 cm
až do téměř neuvěřitelné délky hrany 3 m. Extrémní je rozměr dlaždice, spíše obkladové
desky – plátu, který činí 3 x 1 m při tloušťce
3 mm.
Kuchyně série Altai, výrobce Marazzi Espaňa,
rozměr: velkoformátový obklad 32 x 89 cm.
Série Irati, výrobce Marazzi Espaňa,
rozměr: 120 x 30 cm.
6
PRO PROFI MAGAZÍN
Dlažba série Vintage, výrobce Cisa Ceramiche,
rozměr: 25 x 100 cm nebo 16,5 x 100 cm.
VELKÝ FORMÁT SJEDNOTÍ PROSTOR
Současná architektura se používání velkých formátů obkladových
prvků brzy naučila. Jejich výhodou je především to, že daleko více
zvýrazňují velké plochy, které jsou jen minimálně přerušované spárami,
a tím opticky zvětšují a sjednocují prostor. Jejich obliba stoupá i proto, že údržba je mnohem jednodušší. Méně spár znamená i méně
míst, kde by se mohly držet nečistoty a plísně. Zároveň rektifikované
– zabroušené hrany dlaždic umožňují instalaci s minimálními spárami (2–3 mm).
DESIGN A KVALITA,
ALE TAKÉ NÁROČNĚJŠÍ POKLÁDKA
Série Danubio, výrobce Peronda,
rozměr velkoformátových obkladů: 32 x 90 cm.
PODZIM 2014
Výrobci a designéři se zaměřují na dokonale propracované detaily,
kvalitní materiály, precizní zpracování jednotlivých sérií, rozměrovou varia­
bilitu, kombinovatelnost a atraktivní design, což zákazník jistě oceňuje.
Na druhou stranu je třeba přiznat, že práce s dlaždicemi větších
rozměrů je pro realizační firmy náročnější než s klasickými formáty.
Pokládají se pomaleji, jsou náročnější na rovinnost podkladu, na kvalitu použitých penetrací, lepidel a spárovacích hmot. Již na počátku je
třeba se zabývat dlouhodobě podceňovaným kladečským plánem
a při přípravě je nezbytné mít představu o tom, jak budou velkoformátové desky položeny. Velké formáty mají větší prořez, je třeba někdy
řešit orientaci desek, nezapomínat na dilatace.
7
TRENDY
Série Vetro, výrobce Saloni Cerámica,
rozměr: 20 x 60 cm.
Obklad série Covadonga,
výrobce Carceller, rozměr: 31 x 45 cm.
CERESIT CM 22 MEGA FORMAT FLEXIBLE
Reakcí na současný trend velkých formátů
je obohacení sortimentu společnosti Henkel
o vysoce flexibilní lepicí maltu pro lepení velkoformátových obkladů a dlažby Ceresit CM 22
Mega Format Flexible s jedinečnými vlastnostmi, díky kterým můžete velké formáty
spolehlivě lepit.
Vyznačuje se sníženým skluzem (T) a vyso­
kou přídržností (C2) malty k podkladu – a to
8
PRO PROFI MAGAZÍN
Série Papier, výrobce ABK,
rozměr: 30 x 75 cm.
i při aplikaci na těsnicí hmoty a těsnicí malty.
Tyto vlastnosti předurčují její použití pro le­
pení velkých a těžkých obkladových desek
s plochou > 1 m2 na stěnách. Podpora le­
pených obkladů není nutná, malta zabraňuje
skluzu desek způsobenému jejich vlastní hmotností. CM 22 vyniká vysokou flexibilitou, hodnota příčné deformace je ve třídě S1. Díky
unikátní a patentově chráněné surovině –
MS polymerům – se malta velmi dobře roz­
míchává, výsledná konzistence malty závisí na
množství záměsové vody. Při správném výběru
odpovídající zubové stěrky garantuje výrobce
pokrytí zadní strany lepených obkladů a dlažby
z více než 95 %. Prodloužená otevřená doba
(přídržnost ≥ 0,5 MPa po dobu min. 30 min.)
poskytuje čas pro regulaci pozice/korekci již
nalepených obkladů či dlažby. Komfort a rych­
lost pokládky zajistí také jedinečná vlastnost
malty Ceresit CM 22 – možnost vyrovnání
podkladu přímo při lepení, a to až do 20 mm.
PODZIM 2014
JEDINEČNÉ VLASTNOSTI PRODUKTU CM 22:
•omezení efektu skluzu desky vlastní vahou
•vysoká přídržnost a flexibilita (třída S1)
•volba konzistence malty podle účelu zpracování
•snadné zpracování
•dávkování vody při míchání 8,5–11 litrů/25 kg
•vyrovnání podkladu při lepení až do 20 mm
MALTA JE VHODNÁ:
•pro obklady a dlažbu s plochou > 1 m²
•pro lepení velkých formátů gresové dlažby
•pro interiér i exteriér
•pro kritické podklady a podlahová vytápění
•pro balkony, terasy, bazény i zásobníky vody
•pro aplikaci na hydroizolace a těsnicí hmoty
9
VÝROČÍ
Text: Peter Šovčík | Foto: archiv Henkel, V. Brada, archiv firem
Podlahové systémy THOMSIT
slaví letos 20 let na českém trhu
Když se dnes u našich profesionálních podlahářů řekne Thomsit, vybaví se jim značka
prémiových podlahových systémů, pro které je charakteristická inovace, technická
kompetence a spolehlivost. Podlahové systémy Thomsit kromě vysoké úrovně jednotlivých
produktů charakterizuje i systémovost, tedy ucelený program pro kompletní řešení pokládky
– od základního ošetření podkladů přes lepení nejrůznějších druhů krytin až po jejich
následnou údržbu.
PAVILON AKUTNÍHO PŘÍJMU (EMERGENCY)
VE FN V HRADCI KRÁLOVÉ (2009)
(Thomsit AS1 Rapid, Thomsit R 766, Thomsit UK 400, Thomsit K 112, Thomsit Chemoprén Na podlahy)
Současnou silnou pozici si značka vybudovala od roku 1994, kdy výrobky Thomsit poprvé
vstoupily na český trh.
CENTRAL PARK
PRAHA (2010)
(Thomsit R 766, Thomsit P 600, Thomsit R 726,
Thomsit DX, Thomsit RS 88)
10
Pomohlo jí k tomu zázemí skupiny Henkel
a navíc prvotřídní kvalita, chytré produkty,
zájem o potřeby zákazníků-profesionálů spolu
s excelentním technickým servisem. „Již v roce
1993 koupila společnost Henkel značku
Chemoprén a díky této akvizici si částečně
otevřela cestu do světa podlahářů. O uvedení
značky Thomsit na náš trh se začalo uvažovat
někdy na konci roku 1993 ve chvíli, kdy se
požadavky na systémová řešení stávaly stále
hlasitější,“ říká Ing. Tomáš Hloušek, obchodní
ředitel Divize lepidel Henkel ČR.
Výroba a produkty Thomsit jsou ohleduplné
ke zdraví lidí a k životnímu prostředí. Thomsit jako první uvedl na trh lepidlo na koberce
s velmi nízkým obsahem škodlivých emisí
a dodnes pokračuje v uvádění dalších nízkoemisních výrobků. Před deseti lety pak
byla v oblasti le­pení dřevěných podlahovin
PRO PROFI MAGAZÍN
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA – GUVERNÉRSKÉ PATRO
PRAHA (2000)
MUZEUM
ČESKÉ HUDBY (2005)
(Thomsit PP 77, Thomsit PP 100 Sport Colour,
Thomsit P 600)
PAVILON Z GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ KLINIKY
FN BRNO-BOHUNICE (2009)
(Thomsit R 726, Thomsit R 727, Thomsit R 758, Thomsit R 766, Thomsit DD, Thomsit RS 88, Thomsit UK 400)
PODZIM 2014
PRODEJNA HUGO BOSS
PRAHA (2009)
(Thomsit RS 88, Thomsit R 777, Thomsit R 740,
Thomsit DH MAXI, Thomsit AS 1 Rapid,
Thomsit P 600, Thomsit P 685)
11
VÝROČÍ
představena origi­nální a patentovaná technologie Flextec®, na
trh přišlo i první elastické lepidlo Thomsit P 685 Elast s certifikací
Emicode® EC1. V roce 2008 představil Thomsit další významnou
inovaci – „low dust“ stěrky s extrémně nízkou prašností (až o 90 %
nižší oproti klasickým). Žádané jsou také nové stěrky Thomsit s unikátní technologií „Ultra Smooth Surface“ s vysoce kvalitním hladkým
povrchem. Ty nevyžadují dodatečné broušení či vysávání a snižují
spotřebu lepidla.
KULTURNÍ CENTRUM SOBĚSLAVSKA
SOBĚSLAV (2011)
(Thomsit R 766, Thomsit RS 88, Thomsit R 726, Thomsit AS1 Rapid,
Thomsit T 440, Thomsit K 188E)
Ing. Tomáš Hloušek si je při ohlédnutí za prvními zkušenostmi při
zavádění značky Thomsit na trh vědom, že klíčovým faktorem úspěchu
byla od začátku orientace na velkoobchodní partnery a vytvoření
silné partnerské prodejní sítě: „Vzhledem k novým technologiím,
které Thomsit na náš trh přinášel, byl nezbytný silný školicí koncept,
především v prvních letech po zahájení prodeje. Díky této úspěšné
strategii se stal Thomsit v krátké době lídrem na našem trhu a tuto pozici si drží i v současné době. Velice náš těší, že mezi naše
nejdůležitější a nejúspěšnější obchodní partnery patří ti, kteří s námi
tuto spolupráci před 20 lety začínali. Jejich nadšení, víra a loajalita
je pro nás zásadním hnacím motorem do budoucna a plně věříme,
že je nezklameme.“
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY
UNIVERZITA PARDUBICE (2011)
(Thomsit R 766, Thomsit RS 88, Thomsit AS 1, Thomsit UK 400)
LÉČEBNA DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH
NEJDEK (2010)
(Thomsit R 777, Thomsit DD, Thomsit L 240 D, Thomsit Chemoprén Na podlahy)
12
K firmám, které se již od začátku rozhodly dát důvěru produktům
Thomsit, patří společnosti V-PODLAHY, s.r.o., ze Vsetína,
KOBERCE.STRNAD.LIŠOV a pražská Riva, spol. s r.o.
Zeptali jsme se jejich zástupců, jak vzpomínají na své začátky,
na počátek i vývoj spolupráce se společností Henkel i na to, jak
tuto spolupráci v průběhu času vnímali jejich zákazníci.
PRO PROFI MAGAZÍN
SPOLEČNOST V-PODLAHY, S.R.O., LETOS OSLAVILA 20 LET EXISTENCE A OD SVÝCH
POČÁTKŮ PATŘÍ K NEJVĚTŠÍM ODBĚRATELŮM PRODUKTŮ ZNAČKY THOMSIT.
K ROZHOVORU JSME POZVALI MAJITELE VOJTĚCHA PASTORČÁKA.
Kdy jste začali spolupracovat
s Thomsitem? Co jste tehdy nabízeli
a jak se časem měnil sortiment?
Spolupráce společností V-PODLAHY
a THOMSIT začala již v roce 1995. Letos
tedy společně slavíme 19 let spolupráce. Za
tu dobu jsme se stali největším odběratelem
produktů Thomsit. Důkazem je každoroční
předávání cen za nejlepšího prodejce, toto ocenění jsme získali již několikrát. Jednotlivé produktové řady byly značně inovovány,
nabízený sortiment se tedy zásadně posunul
kupředu. Dříve se prodávaly převážně cementové stěrkové hmoty, dnes jsou trendem
sádrové stěrkové hmoty.
Vojtěch Pastorčák.
Je nějaká „stálice“ Thomsitu, která
je u zákazníků nejoblíbenější?
U nás je „stálicí“ samonivelační hmota DA
a DX. Zákazníci jsou v současné době daleko
náročnější a hlídají si nejen cenu, ale především
kvalitu. Zkušení podlaháři dnes dokáží dobře
rozeznat kvalitní a nekvalitní produkty.
Máte za sebou dvě úspěšná desetiletí na českém trhu.
Jak byste je shrnul?
Společnost V-PODLAHY, s.r.o., patří mezi největší distributory a pro­dejce
podlahových krytin v České republice. Na trhu působí od roku 1994 a je
partnerem mnoha významných tuzemských i zahraničních společností.
Zakládá si na udržování tradičního a poctivého řemesla, jež se opírá
o dvacetiletou historii společnosti. Ta nesla od roku 1994 název V-PLAST
Vsetín, s.r.o. V roce 2012 byla ze strategických důvodů přejmenována
na V-PODLAHY, s.r.o. Se změnou názvu se současně měnilo i logo
společnosti. Náš první velkoobchodní sklad podlahovin vznikl v roce
1994 ve Vsetíně. Následovalo otevření poboček a vybudování skladů
v Ostravě (1995), Brně (1997), Olomouci (1999), Praze (2005), Ústí
nad Labem (2011) a v Pardubicích (2011). Produktovou řadu tvoří PVC
podlahoviny, linolea, vinyly, dřevěné parkety, koberce a stavební chemie pro podlaháře. Nabízíme nejen špičkové produkty a doplňky,
ale také specializovaná zákaznická řešení a poradenské služby.
V-PODLAHY působí v rámci celé ČR prostřednictvím svých obchodních
zástupců se zázemím sedmi poboček.
PODZIM 2014
13
VÝROČÍ
VE SPOLEČNOSTI KOBERCE.STRNAD.LIŠOV NA OTÁZKY ODPOVÍDAL VEDOUCÍ
OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ MIROSLAV HRADIL, KTERÝ ZDE PŮSOBÍ UŽ TÉMĚŘ 25 LET
A OD POČÁTKU SPOLUPRÁCE MĚL TAKÉ NA STAROSTI PRODEJ SORTIMENTU THOMSIT.
Ve firmě jste od jejího založení.
Jak na tuto dobu vzpomínáte?
Firma byla založena v lednu roku 1990.
Začínalo se v malé garáži, kde měl pan Strnad
pár roliček PVC a několik málo druhů koberců.
V počátku se jezdilo nejprve ráno na pokládky a odpoledne se prodávalo. Postupně se
zvětšovaly prostory prodejny a skladů. Dnes má
naše firma 56 vlastních zaměstnanců, obchodní dům o ploše 2000 m², sklad PVC o 600 m²
a velkoobchodní sklad s plochou 2500 m².
Na skladě držíme neuvěřitelných 450 dekorů
koberců, v PVC je asi 300 dezénů, kusových
koberců je kolem 6000 kusů. Dále v našem
skladě najdete plovoucí podlahoviny v různých
materiálech, korkové krytiny, vinyl, obvodové
i podlahové lišty, stavební chemii a vše, co
k podlahám patří.
Tomáš a František Strnadovi, Miroslav Hradil.
Kdy začala spolupráce se společností Henkel?
S firmou HENKEL a jejich stavební chemií Thomsit spolupracujeme
od roku 1995. V té době se teprve začínalo pořádně stěrkovat. Sortiment byl omezený, jedna stěrka, jedno lepidlo. Dnes se snažíme mít na
skladě všechny produkty tak, aby nás na stavbách nic nepřekvapilo.
To znamená všechny možné penetrace, stěrky i lepidla.
Co je podle vaší zkušenosti
u zákazníků nejoblíbenějším produktem?
Dlouhodobě se nejvíc prodává špičkové le­pidlo Thomsit K 188 E,
které je těžké nahradit nějakým konkurenčním výrobkem. Požadavky
zákazníků se postupně zvyšují, ať už jde o lepší adhezi lepidel, lepší
rozliv stěrek, ekologičnost atd.
Musím vyzvednout také anhydritovou stěrku
AS1 Rapid, která je jedna z nejlepších na trhu
a navíc je v nových plastových obalech, které
prodlužují její životnost.
Jaké zajímavé realizace, na nichž
se podílely produkty Thomsit, byste
mohl jmenovat?
Za dobu působnosti naší firmy se zhotovilo na
tisíce zakázek, ať jsou to bytové domy, všechny
možné známé banky, hotely a kanceláře.
Z těch nejvýznamnějších bych jmenovat např.
Komerční banku, ČSOB, zámecký hotel Lednice, v Českých Budějovicích hotely Malý
pivovar či Zvon, Budvar, v Českém Krumlově
hotel Gold, v Třeboni Bertiny lázně a takhle
bych mohl pokračovat ještě dlouho...
14
PRO PROFI MAGAZÍN
O SPOLEČNOSTI RIVA JSME SI
V PRAZE 6 POVÍDALI S JEJÍM MAJITELEM
MARTINEM MICHLEM.
Jak vzpomínáte na své začátky?
Firma Riva, spol. s r.o., je na podlahářském trhu bezmála 23 let.
Svojí obchodní politikou se vždy orientovala hlavně na podlaháře
a podlahářské firmy. To znamená, že se specializovala na relativně
úzký segment trhu. Vyžadovalo to vysokou odbornost a detailní sortiment v daném oboru, a to jak v krytinách, tak v příslušenství, tedy ve
stavební chemii, dále různých doplňkových prvcích, lištách, speciálním
nářadí atd. Na začátku 90. let byly požadavky celkem jednoduché,
z let minulých nebyl investor zvyklý, že má možnost velkého výběru
jak barev, tak kvality. Hlavně podklad nikoho příliš nezajímal, rovina
betonových i stěrkových podkladů byla z dnešního pohledu tragická
a lepení byl celkem luxus.
Jaký je váš sortiment dnes?
Nyní prodáváme přes 700 dekorů PVC v rolích, přes 100 dekorů ve
vinylových dílcích a další speciální podlahové krytiny. Samozřejmostí
je podlahová chemie, různé druhy nivelačních stěrek, od klasických
cementových, které se liší v pevnosti a rychlosti zrání, až po sádrové
na již dnes běžně používané anhydritové podlahy. Lepení je rovněž
samozřejmostí a lepidel je řada. Nejpoužívanější jsou dnes už lepidla
disperzní. Za dobu, co spolupracujeme s Thomsitem, což je 20 let, se
sortiment několikanásobně rozšířil. Teď by se už nemělo stát, že zákazník uslyší: „Nemáme, zkuste to za 14 dní.“ Naše obslužná logistika
je schopná z centrálního skladu v Ruzyni v Praze 6 poslat cokoliv do
48 hodin na celé území ČR. Máme mnoho partnerských firem, které
Martin Michl.
ten nejběžnější sortiment mají skladem, nebo ho zákazník najde na
našich pobočkách Riva a Atea.
Co ze sortimentu produktů Thomsit
je u zákazníků nejvíc žádáno?
Mezi nejprodávanější disperzní lepidla patří Thomsit UK 400 hlavně
pro svoji všestrannost, Thomsit 188 E, lepidlo určené hlavně na lepe­
ní vinylových dílců, a nivelační stěrka AS 1 Rapid určená na anhydritové podklady.
Výrobky Thomsit mají pro zákazníky přednost v tom, že jdou s dobou, a pracovníci firmy vždy najdou pro podlaháře řešení a poradí
správný postup.
Můžete jmenovat nějaké zajímavé reference
se stavební chemií Thomsit?
Těch by bylo opravdu hodně, asi nemá cenu je vyjmenovávat. Spíš bych
řekl, že stěrky a lepidla Thomsit používáme všude tam, kde je velká
zátěž a není možné se tam vracet, jako jsou nemocnice, operační sály
nebo výrobní haly, školy, kanceláře, ale i byty, kde investor pochopí,
že na podkladu se šetřit nemá.
PODZIM 2014
15
PRODUKTY
Text: Peter Šovčík | Foto: archiv Henkel
Ceresit CT 77
Nová silikon-akrylátová mozaiková omítka
v 48 barevných odstínech Mosaics of the World®
Nová barevná paleta Mosaics of the World® omítky Ceresit CT 77 nabízí 48 různobarevných
kompozic, které pomohou vytvořit zajímavý finální vzhled vnějších i vnitřních stěn. Pouště
a pohoří, sopečné oblasti či obrovské ledovce – zde všude objevíte bohatství odstínů. Značka
Ceresit se inspirovala právě tímto bohatstvím přírody a přináší výjimečnou kolekci Mosaics
of the World®, která čerpá z barev typických pro osm míst světa – Granada, Tibet, Persie,
Sierra, Maroko, Laos, Peru a Chile.
16
PRO PROFI MAGAZÍN
Tibet: Působivá krajina Tibetu byla inspirací při
tvorbě omítky v barvě grafitu a ocelově šedé.
Monochromatické odstíny vysokých hor jsou
vždy spojeny s klidnou elegancí, kterou si nyní
můžete přinést i do svého domu.
Persie: Slunečné a teplé odstíny béžové odkazují na pouštní krajinu na Blízkém východě.
Tato barevná řada je inspirovaná bohatstvím
barev a strukturou písku, ozdobí fasádu domu
teplem a orientálním stylem.
Granada: Bílá kombinovaná s popelavou,
šedá zahřátá béžovou, třpytivě stříbrná – to
všechno jsou barvy, které vládnou v Andalusii a v majestátním pohoří Sierra Nevada
na jihu Španělska. Díky mozaikové omítce
Ceresit se může i váš domov podobat těmto
magic­kým místům.
PODZIM 2014
Sierra: Bronzová vytříbená šedou dominují v horských oblastech a jsou další barevnou ideou značky Ceresit. Omítky třpytící se
v mnohonásobných odstínech dávají pocit prostoru a jsou výjimečným řešením konečných
úprav domu.
Maroko: Východy a západy slunce vždy
obohatí pouštní krajinu novými tvary a barva-
mi. Nechte osvětlit i fasádu svého domu celou škálou odstínů rů­žové a šedé, doplněných
o nadčasovou bílou.
Laos: Představte si cestu na exotické místo, kde vaši pozornost přitahují mírné kopce
s červenou půdou. V nové paletě Ceresit na­
jdete omítky v odstínech červené, inspirované
barvami Indočíny.
Peru: Najděte inspiraci v měsíční krajině Peru – místu, které patří do pacifického Ohni­
vého kruhu. Výběrem ze vzácných bronzů,
potažených jemnou vrstvou tlumené růžové,
vytvoříte fasádu s výjimečnou estetickou hodnotou.
Chile: Směs syté bronzové a lesklé šedé kombinovaná s bílou ideálně odráží místo, které je
plné kontrastů – majestátní hory, hluboká jezera,
zlaté pouště nebo staré ledovce.
17
PRODUKTY
Barevností však atraktivita nové omítky Ceresit CT 77 nekončí. Je
pro ni charakteristická nízká nasákavost, odolnost proti znečištění
a povětrnostním vlivům, odolnost proti nárazu a oděru a díky receptuře
BioProtect® také zvýšená ochrana proti biologickému napadení, vzniku a rozvoji plísní a řas a dalšímu znečištění. Speciální kapsle s aktivními látkami poskytují omítce dlouhodobou ochranu. Díky nízké absorpci vody vyschne fasáda se silikon-akrylátovou omítkou Ceresit CT 77
i po silných deštích rychle a bez akumulace vlhkosti. Jestliže voda
nemůže proniknout do struktury stěny, vytváří „perly“, které stékají po
fasádě dolů a oplachují její povrch. Tímto samočisticím efektem s kapkami jsou všechny nečistoty a prach odplaveny.
Mozaiková omítka Ceresit CT 77 je určena ke zhotovování dekorativních barevných omítek v exteriéru a interiéru na tradičních omítkách, betonových a sádrových podkladech, dřevotřískových a sádrokartonových
deskách atp. Omítku je vhodné použít zejména v místech se zvýšeným
rizikem poškození, například ve vstupních prostorách, halách a schodištích
v interiéru, v exteriéru pak v místech, která se snadno znečistí, jako jsou
sokly, balustrády, okenní a dveřní rámy. Omítka je dostupná v zrnitosti
1,4–2 mm a je možné ji použít v rámci všech vnějších tepelněizolačních
fasádních systémů Ceresit Ceretherm.
18
PRO PROFI MAGAZÍN
Zvýšená ochrana
a nadčasový vzhled
Nová silikon-akrylátová mozaiková
omítka pro dlouhotrvající efekt
• Odolná vůči znečištění a povětrnostním vlivům
• Odolná proti nárazu a oděru
• Nízká nasákavost
• Receptura BioProtect - zvyšuje odolnost proti
řasám a plísním
• Ve 48 barevných odstínech Mosaics of the World®
PODZIM 2014
19
Kvalita pro profesionály
PRODUKTY
Text: Peter Šovčík | Foto: archiv Henkel
Materiály Ceresit UltraPox
Trvanlivé a chemicky odolné lepení obkladů a dlažeb
Materiály na bázi epoxidových pryskyřic se používají pro trvanlivé a vůči chemickému
zatížení odolné lepení i spárování keramických obkladů a dlažby. Ideální jsou pro použití
v prostředí s agresivními vlivy a v trvale mokrých oblastech v interiéru i exteriéru, jako jsou
bazény, chemické provozy, myčky aut, velkokapacitní kuchyně, výrobny, sklady, nádrže apod.
tento produkt určen mimo lepení i ke spárování
nalepených obkladů a dlažby. Drobnou
nevý­hodou zůstává pouze šedá barva bez
možnosti probarvení.
Jako u každé inovace koncernu Henkel, která
pomáhá zvyšovat kvalitu stavebních prací,
ani zde nezůstává Ceresit pouze u jednoho
produktu. Také systém Ceresit UltraPox tvoří
ucelený sortiment produktů pro utěsnění, le­
pení a spárování, který tak nabízí zákazníkovi komplexní systémové řešení.
Základem jsou produkty zajišťující celoplošné
utěsnění podkladu ještě před lepením obkladů
a dlažby. Sem patří epoxidový základní nátěr
Ceresit CL 71 UltraPox, nátěr jako penetrace
díky hluboké prostupnosti zpevňuje podklad
20
a zvyšuje přídržnost, a dále epoxidová těsnicí
hmota Ceresit CL 72 UltraPox. Obě hmoty vynikají vysokou odolností proti chemikáliím
a snadným zpracováním.
Nezbytnou součástí systému je lepení obkladů
a dlažby. Základním produktem je epoxidové
lepidlo Ceresit CM 74 UltraPox Fix. Má
šedou barvu, vynikající přídržnost ke všem
běžným stavebním materiálům a je určeno
k lepení keramických obkladů a dlažby a desek z betonu v oblastech zatížených chemic­
kými vlivy. Díky vysoké odolnosti proti oděru je
Pro chemicky odolné spárování je ideálním
produktem bílá epoxidová spárovací hmota
Ceresit CE 79 UltraPox Color. Přimícháním
probarvovací pasty Ceresit CE 80 UltraPox
Mix ji lze upravit na 13 moderních a trendy
barevných odstínů. Tato dvousložková spárovací hmota je ideální ke spárování jak keramic­
kých a kamenných obkladů, tak i obkladových
prvků z průsvitných nebo průhledných
materiálů, jako je sklo, skleněné mozaiky,
přírodní a umělý kámen apod. Lze ji použít
v interiéru i exteriéru na stěny i podlahy a díky
vysoké přídržnosti a pevnosti je mimo spárování
určena i k lepení obkladů nebo dlažby v interiéru i exteriéru.
PRO PROFI MAGAZÍN
Obě epoxidová lepidla a spárovací hmoty
jsou dvousložkové produkty a práce s nimi je
podobná, rozdíly jsou však v uplatnění, barvě
a možnosti probarvování. Díky silné počáteční
přídržnosti je v případě lepení u obou produktů
zabezpečena stabilita a minimální skluz lepe­
ných obkladů, což zajišťuje rychlou a přesnou
pokládku. Oba výrobky se zpracovávají tenkovrstvou metodou lepení.
Aplikace první vrstvy
Ceresit CL 71 UltraPox.
Druhým krokem je nanesení epoxidové
těsnicí hmoty Ceresit CL 72 UltraPox.
Obklady a dlažby se lepí epoxidovým lepidlem
Ceresit CM 74 UltraPox Fix.
Pro chemicky odolné spárování je ideální
Ceresit CE 79 UltraPox Color.
Epoxidové spárovací hmoty řady Ceresit
UltraPox mají ve srovnání s obdobnými výrobky pastovitější konzistenci a lépe se zatírají do
spár. Při jejich výrobě byl kladen důraz na
maximální jednoduchost, blížící se zpracování
klasických cementových hmot. Důležitým faktorem je i komfort při práci a záměr, aby se
při rozmývání a následném mytí spárované
plochy lépe odstranily zbytky. Při spárování
je potřeba zatřít hmotu do spár mezi obklady
speciálním hladítkem se stěrkou z tvrdé gumy,
tak aby spáry byly zcela zaplněny. Přebytečný
materiál je potom úhlopříčným směrem stáhnut z povrchu obkladů. Při čištění se používá
hrubá houba, případně mycí rouno, kterým
při pravidelném vymývání krouživými pohyby
očistíme obklady a dlažbu. Vzniklou emulzi
pak odstraníme často vymývanou měkkou mycí houbou. Konečné očištění povrchu obkladu nebo dlažby proveďte nejdříve po třech
hodinách, nejpozději však po šesti hodinách
pomocí měkké houby. Pro usnadnění čištění
doporučujeme do vody na omývání přidat
přípravek Ceresit CE 51 Epoclean.
Výhodou oproti dosavadnímu způsobu nabídky již probarvených spárovacích hmot je nový
koncept prodeje spárovací hmoty CE 79 UltraPox Color, kdy základní báze zůstává stejná
a zákazník si barvu domíchá sám. Tuto výhodu vzhledem k uskladňování oceňují i prodejci.
Epoxy systém Ceresit UltraPox tvoří ucelený sortiment produktů pro utěsnění, lepení a spárování. Systémové
řešení je vhodné pro trvanlivé a vůči chemickému zatížení odolné lepení i spárování keramických obkladů
a dlažby v interiéru i exteriéru.
PODZIM 2014
Kombinací výrobků Ceresit UltraPox lze při
vysokém komfortu práce realizovat maximálně
chemicky odolný systém, který lahodí i oku
pozorovatele.
21
PRODUKTY
Text: Iva Blažejová | Foto: archiv Henkel
Nejsilnější montážní lepidlo
z řady PATTEX
Pro tuto vlastnost je Pattex ONE FOR ALL
šampionem mezi lepidly a nejsilnějším
montážním lepidlem z řady Pattex.
*Měřeno v laboratořích Henkel – 35 g/cm2.
Značka Pattex každý rok přináší na náš trh novinky,
které určují trendy v oblasti lepení. Nové produkty z řady
Pattex umožňují profesionálům i kutilům snadnější,
pohodlnější a rychlejší aplikace, představují lepení s ještě
větší silou a vynikající přilnavostí a umožňují lepit maximální
šíři materiálů. I v tomto roce přináší Pattex mnoho novinek.
Jednou z nich je nové montážní lepidlo Pattex ONE FOR ALL
– nejsilnější montážní lepidlo z řady Pattex.
Pattex ONE FOR ALL je montážní lepidlo,
které je založené na Flextec® polymerové
bázi, má extrémně vysokou počáteční
pev­nost, dokáže udržet během pár
sekund až 350 kg na m2*. Toto
oceníte ze­jména při lepení na zdech
či stropě nebo při lepení těžkých materiálů.
22
Díky takto vysoké počáteční pevnosti nemusíte materiál fixovat. Lepidlo dokáže po
přitlačení udržet desku na příslušném
místě. Sílu montážního lepidla Pattex
ONE FOR ALL demonstrují i hodnoty
konečné pevnosti, tj. až 2,3 N/mm2
(23,5 kg/cm2).
Pattex ONE FOR ALL dokáže
le­pit širokou škálu materiálů,
jako jsou cihla, keramika, be­
ton, dřevovláknité a dře­
votřískové desky, sádrokarton, překližka,
přírodní kámen (tlouš­
ťka min. 10 mm), MDF, dřevo, kov, tvrzené
PVC, polystyren, sklo, plasty, lakované povrchy, zrcadla. Použití na PE, PP, PTFE, akrylové sklo, měď, mosaz a měkčené PVC není doporučené.
Díky speciální receptuře se hodí i k vyplňování
spár v kovových i dřevěných konstrukcích,
ventilacích a u klimatizací, kde je požadován
pohyb spoje.
Nový Pattex ONE FOR ALL lze nanášet
i na vlhké podklady. Spolehlivě odolává vlh­
kosti, a proto je vhodný pro lepení v interiéru i exteriéru.
PRO PROFI MAGAZÍN
TECHNICKÉ ÚDAJE
LEPENÍ
Lepidlo se nanáší na jeden z lepených
povrchů. V případě použití pro vyhlazení
nerovnoměrných povrchů je vhodné nanášení
ve formě bodů. V momentech, kdy potřebujete
zajistit vyšší počáteční pevnost nebo na širší
povrchy, je ideální nanášení ve formě vlnky.
Naopak pro menší plochy je vhodné nanášet
montážní lepidlo v rovných pruzích. Minimální tloušťka vrstvy lepidla je 1 mm. Po nanesení
a přitisknutí lepených dílů je možné lepený spoj
ještě několik minut korigovat, což dává prostor k přesnému umístění lepené věci. V případě
lepení nesavých materiálů nesmí lepidlo tvořit
větší souvislé plochy, jednotlivé pruhy lepidla
se nesmí spojit.
TMELENÍ
Pattex ONE FOR ALL dokáže nejen lepit, ale
vytmelí i menší spáry. Šířka spáry musí být
maximálně 20 mm. Důležité je rovnoměrné
vyplnění spáry bez vzniku vzduchových bublin a dutin. Během otevřené doby je důležité
vtlačit tmel do spáry vhodným nástrojem. Pro
dokonalé uhlazení povrchu spáry je vhodný
zředěný vodní roztok čisticího prostředku (cca
5 % až 7 %). V případě potřeby je možné zakrýt okolí spáry zakrývací páskou. Po aplikaPODZIM 2014
ci lepidla je důležité odstranit zakrývací pásku
ještě před jeho zaschnutím na povrchu a vyhladit povrch roztokem čisticího prostředku. Vy­
tvrzený spoj je přetíratelný barvami. Vhodné
jsou akrylátové barvy na bázi vody.
PATTEX ONE FOR ALL
• nejsilnější montážní lepidlo
z řady Pattex
• extrémně silná počáteční
přilnavost – až 350 kg na m2*
• vhodný pro interiér i exteriér,
pro savé i nesavé povrchy
• korekce spoje možná
do několika minut
• lepí a těsní savé i nesavé
materiály bez potřeby další
fixace – kovové a skleněné panely,
zrcadla, cihly, keramiku, kámen,
beton, polystyren a mnohé další
• vhodný i pro tmelení trhlin
• vhodný i pro vlhké prostředí
• vytváří flexibilní, trvalý spoj
• odolává UV záření, teplu a vibracím
•nestéká
• přetíratelný, nepropadá se
• snadná aplikace při nízkých
teplotách (již od +5 °C)
• červený uzávěr umožňuje použít
lepidlo opakovaně, aniž by zaschlo
•barva: bílá, balení: 440 g
• Báze: Flextec-polymer (silanový
polymer vytvrzující vzdušnou vlhkostí)
• Barva: bílá
• Zápach: slabý alkoholový
• Teplota zpracování:
od +5 °C do +40 °C
• Konzistence: nepropadající se pasta
• Hustota: cca 1,65 g/cm²
(dle ISO 2811-1)
• Otevřená doba: cca 15 min.*
• Doba vytvrzení: cca 2 mm/24 hod.
• Okamžitá přilnavost:
cca 35 g/cm² (350 kg/m²)
• Vyplňuje spáry: až do 20 mm
• Tvrdost (Shore A, ISO 868): cca 60
• 100% modul pružnosti (DIN 53504):
cca 1,5 N/mm²
• Pevnost v tahu (DIN 53504):
cca 1,6 N/mm²
• Konečná pevnost (DIN EN 205):
cca 2,3 N/mm2 (23,5 kg/cm2)
• Tepelná odolnost:
cca od –30 °C do +80 °C
(krátkodobě až do +100 °C)
• Orientační spotřeba: cca 300 g/m²
• Smrštění (ISO 10563): cca –3 %
*Tyto údaje byly stanoveny při teplotě +23 °C
a relativní vlhkosti vzduchu 50 %.
SÍLA, VYSOKÁ
POČÁTEČNÍ PEVNOST
A MOŽNOST LEPENÍ
ŠIROKÉ ŠKÁLY
MATERIÁLŮ, TO JE
NOVÝ PATTEX
ONE FOR ALL.
Více informací naleznete
na www.pattex.cz
23
REALIZACE
Text: Peter Šovčík | Foto: archiv Henkel
Krása materiálů
i lidského díla
Nová kaple Jana Pavla II.
v Bukovanech u Kyjova
Nová kaple Jana Pavla II. v Bukovanech u Kyjova byla vysvěcena a otevřena v říjnu
2013 a pozoruhodná je nejen svým exteriérem a interiérem s kombinací dřeva a mramoru
(ten byl lepený stavební chemií Ceresit), ale i znalostmi, dovednostmi a postoji lidí, kteří
se do realizace nové kaple zapojili.
Kostel ani kaple nestály v Bukovanech na Hodonínsku 780 let, a místní tak vždy museli jezdit na bohoslužby až do Kyjova. V průběhu
20. století se v obci uskutečnila dvakrát sbírka na stavbu vlastního kostela, ale nejprve přišla válka a potom komunistický režim, který takovým
věcem nepřál. I proto byli zpočátku místní opatrní a k možnosti stavby kaple, kterou iniciovali manželé Kouřilovi, se stavěli rezervovaně.
Třetí sbírka ale nakonec skončila úspěšně: podařilo se sice vybrat „jen“
530 tisíc korun, chybějící částku na stavbu však doplatila rodina Josefa
Kouřila. Rodák z Bukovan a majitel firmy Wiky Kyjov, která je jednou
24
z největších společností na trhu s hračkami a papírenskými potřebami
v ČR, ukázal, co může materiální zázemí mecenáše spolu s jeho úctou
k lidem, tradici a regionu dokázat: „Vydělal jsem si dost peněz pod­
nikáním a nějaké finanční zdroje mi zbyly. Říkal jsem si, že když jsem
jediný, kdo ten kostel může postavit, tak to zkrátka udělat musím,“ řekl
v jednom z rozhovorů.
Nově otevřená kaple je zasvěcená někdejšímu papeži Janu Pavlu II.
I když spadá pod správu katolické církve, využívat ji mohou i příslušníci
PRO PROFI MAGAZÍN
jiných vyznání. Slouží také k různým kulturním účelům v podobě
koncertů a výstav. Přestože si Josef Kouřil původně představoval objekt tradičnějšího charakteru, kaple, která se stala novou dominantou
obce, je moderní stavbou. Základní kámen byl položen 23. září 2012
a Josef Kouřil se jako investor snažil vše potřebné zajistit z místních
a blízkých dostupných zdrojů. Autory architektonického návrhu jsou Jaroslav a Lenka Vlachovi z Ateliéru 100D z Kyjova, realizátorem stavby
firma Luďka Křižánka se sídlem v Bukovanech. Bílý mramor na dlažbu
i oltář dodalo kyjovské Kamenictví Smrček, které při lepení použilo sortiment stavební chemie Ceresit. Vnitřní výzdobu svěřil Josef Kouřil otci a synovi Luboši a Jakubovi Jarcovjákovým ze Šarov u Zlína. Kaple
byla otevřena a vysvěcena 20. října 2013 arcibiskupem olomouckým
a metropolitou moravským Mons. Janem Graubnerem.
Vnitřní prostor je pojat v bílé omítce v kombinaci s bílou a černou
mramorovou dlažbou. Jednobarevnost prostoru je doplněna mramorovým inventářem presbytáře s dominantním mramorovým svatostánkem
a oltářním stolcem. Prostor oživuje dubový mobiliář, stejně jsou řešeny
i vnitřní dveře. Lepení mramoru – světlého Bianco Carrara a tmavého
Bardiglio Nuvolato (středový pás u dlažby) – zajišťovala firma Kamenictví Smrček z Kyjova. „Jsme rodinnou firmou, která dlouhodobě věří
v tradiční lidské hodnoty. Základními stavebními kameny naší práce
jsou osobní přístup, pracovitost a poctivost. Díky více než 20 letům
zkušeností a prověřené síti dodavatelů
dokážeme nabídnout nejen komplexní port­
folio kamenické činnosti, ale také přímý dovoz
materiálů, vlastní výrobu a kvalitní práci od
první konzultace až po finální realizaci,“ říká
majitel firmy Pavel Smrček.
„Kamenictví Smrček lepí se stavební chemií
Ceresit nejen kámen v exteriérech, ale umí
tento nádherný materiál využít i v interiérech
rodinných domů, bytů, kancelářských
a reprezentačních prostorech. Dobře pro­
to ví, že při pokládkách mramoru či desek
z jiného přírodního kamene často dochází
k reklamacím z důvodu šedavého zabar­
vení položených desek. Problém vyřeší pouze
správný výběr materiálů. A správnou volbu
penetrace, le­pidla, spárovací hmoty a sani­
tárního silikonu potvrdila i prvotřídní kvalita
interiéru kaple v Bukovanech,“ uvedl Oliver
Chmelík, projektový specialista Divize lepidel
společnosti Henkel ČR.
PODZIM 2014
25
REALIZACE
kojenosti nás i investora podařilo. Stavební chemii Ceresit používáme
již několik let a spojení této značky s kamenem a mramorem se nám
všude osvědčilo,“ hodnotí zkušenosti s výrobky Ceresit Mgr. Marian
Kolrus, vedoucí výroby Kamenictví Smrček.
Součástí ověřeného systémového řešení pro lepení mramoru materiály
Ceresit jsou spárovací hmota Ceresit CE 40 Aquastatic a sanitární
silikon Ceresit CS 25. Oba výrobky byly použity i při dokončování
mramorové dlažby v bukovanské kapli. Unikátní receptura s trojitou
ochranou MicroProtect chrání spárovací hmotu Ceresit CE 40 před
napadením plísněmi, houbami a jinými nežádoucími mikroorganismy.
Díky zvýšené hydrofobizaci spárovací hmoty se kapky vody udržují na
povrchu spáry a nevsakují se do její struktury, což zvyšuje její odolnost
proti vodě. Spárovací hmota obsahuje aktivní polymerová vlákna, která
zvyšují pevnost a odolnost spáry. Zároveň se díky těmto vláknům stává
spára pružnější a lépe odolává mechanickému poškození. Charakte­
ristická je také jednoduchou aplikací a zpracováním. Sanitární silikon
Ceresit CS 25 zaručuje také dlouhodobou ochranu proti vlhkosti, vzniku plísní a jejich působení.
FAKTA
Pro penetraci podkladu byl před lepením mramorové dlažby použit
hloubkový penetrační nátěr Ceresit CT 17. Ten účinkuje hloubkově
na horní hraně dané konstrukce, zvyšuje její pevnost a snižuje nasákavost. Pro lepení mramorových desek je ze sortimentu stavební chemie Ceresit předurčena bílá flexibilní lepicí malta Ceresit CM 15
Marble&Mosaic, kterou pracovníci Kamenictví Smrček použili ve spojení s elastickou emulzí Ceresit CC 83. Malta CM 15 zabraňuje
probarvení mramoru, mozaiky a přírodního kamene, je voděodolná
a mrazuvzdorná a lehce se zpracovává. Malta se při lepení mramoru
či desek ze světlého kamene nanáší v tenké vrstvě na jejich zadní stranu, zubovou stěrkou pak na podklad a lepí se, dokud je lepicí malta
čerstvá. „Při lepení jsme nenarazili na žádné problémy, složitá byla ale
manipulace a kompletace mramorových prvků v prostoru kaple. Prvky
se instalovaly za pomoci speciálního jeřábu, ale nakonec se vše ke spo­
26
Objekt: kaple v Bukovanech u Kyjova
Zastavěná plocha: 254 m2
Užitná plocha: 250 m2
Doba výstavby: září 2012 až říjen 2013
Investor: veřejná sbírka + rodina Josefa Kouřila
Architektonický návrh:
Ing. Jaroslav Vlach, Ateliér 100D, Kyjov
Návrh interiéru:
Luboš a Jakub Jarcovjákovi, Šarovy u Zlína
Realizace stavby: Luděk Křižánek, Bukovany
Dodávka a pokládka mramorové dlažby a inventář:
Kamenictví Smrček, Kyjov
STAVEBNÍ CHEMIE CERESIT
•hloubkový penetrační nátěr Ceresit CT 17
•zušlechťovací přísada pro lepicí malty Ceresit CC 83
•bílá flexibilní lepicí malta Ceresit CM 15 Marble&Mosaic
•spárovací hmota Ceresit CE 40 Aquastatic
•sanitární silikon Ceresit CS 25
PRO PROFI MAGAZÍN
REALIZACE
Text: Peter Šovčík | Foto: Karel Rybář
Gymnázium v Ústí
nad Labem se změnilo
v moderní kampus
Při dostavbě se uplatnily i materiály Thomsit
Gymnázium v Jateční ulici v Ústí nad Labem splňuje už na první pohled všechny představy
o klasické historické budově, která v sobě spojuje tradici i úctu ke vzdělání. Byla postavena
už roku 1907 a gymnázium zde sídlí více než šedesát let. Studenti tuto školu bezpochyby
navštěvují rádi, jen jim byla v posledních letech trochu malá. Proto k ní byla připojena
moderní přístavba, která rozšířila objekt školy na moderní středoškolský kampus.
PODZIM 2014
27
Stavební práce na ústeckém gymnáziu měly
několik etap. Nejprve byla opravena historická
budova, v jejímž rámci navíc škola získala novou jídelnu a tělocvičnu. V další etapě se kampus rozrostl o nejviditelnější část areálu – nové
křídlo, které má tvar půloblouku, a v něm osm
nových učeben. Nové třídy umožnily rozšířit kapacitu školy, která nyní pojme až 720 studentů.
Zcela se proměnilo i okolí, především stará
zahrada gymnázia. U hlavního východu
z nového křídla vznikne amfiteátr se stupni
pro příležitostné sezení studentů. Při jeho projektování byl kladen důraz na výbornou akustiku a možnost připojení kabeláže pro zvukovou
aparaturu. Mezi novým křídlem a starou budovou pak vyrostlo nové atrium se stěnami porostlými břečťanem. Pokud bude hezké počasí,
studenti tu najdou o přestávkách útočiště. Ve
svahu nad školou se již rýsují i dvě nová hřiště,
která gymnáziu dosud chyběla.
K moderní dostavbě architekt sladil přírodní linoleum Tarkett ze série ETRUSCO XF a viny­
lové podlahoviny Fatra (vzor EXTRA 2120-50)
v příjemné šedožluté barvě. Přírodní linoleum
bylo ukončeno řezaným soklem vysokým
100 mm a krycí lištou Döllken EL 3,5. Na
úcty­hodné ploše 960 m2 je realizovala místní
firma Karla Rybáře – Podlahy Karel s.r.o. Po­
kládalo se na anhydrit v tloušťce cca 50 mm,
do tříd byla použita stěrka Thomsit DM a pe­
netrace R 766. Na chodbách se uplatnila
sádrová stěrka Thomsit AS 1 Rapid v tloušťce
cca 3 mm a opět penetrace R 766.
Techničtí poradci Henkel ČR vždy radí před
pokládkou PVC a přírodního linolea anhydritové potěry stěrkovat a tohoto doporučení se
držela i firma Karla Rybáře. David Mareček,
Sales Manager Thomsit, k tomu říká: „Anhy­
drit je nutné vždy přebrousit a vysát a po
broušení není povrch dostatečně rovný
28
PRO PROFI MAGAZÍN
vrstvy od 1 do 20 v jedné pracovní operaci, typické je pro ni díky zvýšené rozlevnosti snadné zpracování. Samonivelační hmota
Thomsit AS 1 Rapid je čerpatelná a je vhodná na potěry, betony, dlažbu, kámen, teraco či podklady s pevnými a voděodolnými
zbytky lepidel.
FAKTA
Podlahoviny:
• PVC Fatra EXTRA 2120-50
• přírodní linoleum Tarkett,
série ETRUSCO XF
Stavební chemie Thomsit:
• univerzální základní nátěr
Thomsit R 766
• samonivelační podlahová
vyrovnávací hmota Thomsit DM
• anhydritová samonivelační podlahová
vyrovnávací hmota Thomsit AS 1 Rapid
Realizace:
Podlahy Karel s.r.o, Ústí nad Labem
a pevný, proto považujeme stěrkování za
nutné. Důležité je použít vhodnou penetraci,
z našeho sortimentu např. disperzní základ­
ní nátěry, použitý nátěr Thomsit R 766 byl
zvolený výborně. Ze samonivelačních hmot
pak doporučujeme stěrkovat anhydritovými
stěrkami (včetně v kampusu použité stěrky
Thomsit AS1 Rapid) – důvodem jejich použití
je vyšší pevnost anhydritových stěrek a hlavně
výrazně hladší povrch.“
Nejoblíbenější anhydritová stěrka v České republice Thomsit AS 1 Rapid bodovala kromě
hladké plochy nízkým vnitřním pnutím, odolností vůči vzniku prasklin a vysokou výslednou
pevností. Mimořádná obliba této stěrky není
věcí náhody – stěrka je určená pro tloušťku
PODZIM 2014
29
REALIZACE
Text: Peter Šovčík | Foto: archiv Henkel
Akrylátová omítka
CT 60 VISAGE
na fasádě nové čistírny
odpadních vod
Omítky a fasádní nátěry Ceresit VISAGE se podobají kameni, dřevu, kovu a nově i pohledovému
betonu, a díky svým vlastnostem a vzhledu nachází široké uplatnění nejen na fasádách rodinných
domů, ale i na řadě staveb občanské vybavenosti. Jednou z posledních realizací s těmito
atraktivními a inovačními produkty je fasáda nové čistírny odpadních vod v obci Křelov-Břuchotín.
Obec Křelov-Břuchotín leží na severozápad od
Olomouce v bezprostřední blízkosti silnice R35
z Olomouce do Mohelnice. Do Olomouce to
z obce není daleko, ostatně až do roku 2004
byly obě spojené obce, tj. Křelov i Břuchotín,
součástí města Olomouc. Posledních deset
let už obec s přibližně 1700 obyvateli funguje samostatně a úspěšně se rozvíjí – dopravní
dostupnost je zajištěna autobusy, Křelov má
vlastní školu, školku, sokolovnu, faru, knihovnu,
poštu a obchody se smíšeným zbožím, nechybí
ani rybník. Splaškové vody z domácností v obci byly však doposud likvidovány v žumpách
nebo septicích s přepadem do dešťové kana­
lizace nebo do potoka.
30
Díky OP Životní prostředí a finančnímu příspěvku
státu, kraje i obce se proto od roku 2012 buduje v obci splašková kanalizace s čištěním odpadních vod pod obcí v nově navržené mechanicko-biologické čistírně odpadních vod
(ČOV). A fasáda nové čistírny odpadních vod
je díky fasádnímu systému Ceresit Ceretherm
a akrylátové omítce CT 60 VISAGE esteticky
zajímavá a maximálně odolná.
Dokončení celého projektu kanalizace a čistírny
se předpokládá až v srpnu 2015, fasádu nové
čistírny však realizovala stavební a obchodní
společnost Experior s.r.o. ze Zábřehu už na
jaře roku 2014. Společnost Experior s.r.o. by-
la založena na počátku roku 2009, majitelé
společnosti podnikali ve stavebnictví se statusem fyzických osob již od roku 2000. Firma boduje seriózní cenovou politikou, garancí kvality a lhůt stavebních děl a poskytovaných služeb. „Za dobu své existence jsme
předali desítky zdárně zrealizovaných staveb
z oblasti občanské vybavenosti, školství, ob­
chodních provozů a průmyslových objektů,“
říká jednatel společnosti Experior Luděk Pur­
kert a dodává: „Zavedli jsme a udržujeme sys­
tém managementu kvality, splňující požadavky
ČSN EN ISO 9001:2009, jsme členem Sva­
zu podnikatelů ve stavebnictví v České repub­
lice. Disponujeme také dostatečnou kapacitou
PRO PROFI MAGAZÍN
potřebných profesí a technickým zabezpečením
staveb včetně stavebních, autorských dozorů
a dozorů bezpečnosti práce.“
SKLADBA FASÁDY
1) hrubá malta + izolační desky Isover
EPS Sokl a Isover EPS Perimetr
2) hloubková penetrace Ceresit CT 17
3) stěrka Ceresit CT 85 + perlinka
4) penetrace pod povrchovou úpravu
Ceresit CT 16 šedá
5) akrylátová omítka Ceresit CT 60
VISAGE v odstínu Italian Bordo
+ šablona VISAGE London Brick
6) na soklu mozaiková omítka
Ceresit CT 77
Tenkovrstvá designová akrylátová omítka Ceresit CT 60 VISAGE pro tvorbu struktury „cihlového zdiva“ nebo „přírodního kamene“ je odolná vůči povětrnostním vlivům, pa­
ropropustná, barevně stabilní, charakteristická
je pro ni nízká nasákavost a vysoká pružnost.
Díky receptuře BioProtect je navíc odolná vůči
plísním, řasám a houbám. „Realizační firma ji
použila zcela v souladu s našimi doporučeními,“
komentoval výslednou podobu díla Oliver
Chmelík, projektový specialista Divize lepidel
společnosti Henkel ČR. „Před nanášením omítky
PODZIM 2014
napenetrovala podklad doporučeným nátěrem
Ceresit CT 16, který usnadnil nanášení finální
akrylátové omítky.“
Ceresit CT 16 obsahuje minerální plnivo,
které zajišťuje zdrsněný povrch vytvrzeného
nátěru pro dobrou přilnavost následných vrstev
a vysokou odolnost proti obrusu. Nátěr sjed­
nocuje povrch, zvyšuje přilnavost omítek, stěrek
a nátěrových hmot, má velmi dobrou schopnost krytí a zamezuje vzniku výkvětů a skvrn na
probarvených akrylátových, silikonových nebo
minerálních omítkách. Na čistírně odpadních
vod byl použit nátěr v šedé barvě.
Vynikající službu „odvede“ při realizaci fasády
ČOV i lepicí a stěrková malta Ceresit
CT 85. Malta je modifikovaná třemi zesílenými typy mikrovláken a díky jejich unikátní kombinaci a struktuře (vzájemné interakce a optimální
délky jednotlivých mikrovláken) je pak více odolná proti prudkému vyschnutí a následnému vzniku smršťovacích trhlin nebo vypraskání. Fasádní
tepelněizolační kontaktní systémy Ceresit Ceretherm, jejichž součástí je i malta Ceresit CT 85,
pak při správné aplikaci všech vrstev systému
vykazují větší odolnost proti nárazům. Ceresit
CT 85 je vodostálá a mrazuvzdorná a vykazuje vysokou přilnavost k minerálním podkladům
i polystyrenu. Kromě zvýšené odolnosti vůči
prudkému vyschnutí a vzniku trhlin je odolná
i vůči povětrnostním vlivům, zvláště vůči velmi
nízkým a velmi vysokým teplotám. „Pracova­
lo se s nám s ní velmi dobře, malta totiž vel­
mi dobře odolává i náročným podmínkám při
aplikaci – například prudkému přímému slun­
ci a větru a díky tomu snižuje riziko poruch
fasády,“ uvedl Luděk Purkert.
Oliver Chmelík pak dodal: „Díky větší odol­
nosti vůči mechanickým nárazům a vnějšímu
poškození tak fasádní systémy Ceresit
Ceretherm s maltou Ceresit CT 85 neslouží
jen jako izolační systémy, ale poskytují i es­
teticky dokonalý vzhled budovy. Ten navíc
podtrhlo použití akrylátové omítky Ceresit
CT 60 VISAGE a na soklu mozaikové omítky Ceresit CT 77.“
FAKTA
Použité materiály Ceresit:
• hloubková penetrace Ceresit CT 17
• lepicí a stěrková malta Ceresit CT 85
• základní nátěr Ceresit CT 16, šedý
• akrylátová omítka Ceresit CT 60
VISAGE v odstínu Italian Bordo
+ šablona VISAGE London Brick
• mozaiková omítka Ceresit CT 77
Realizační firma: Experior s.r.o.
Termín realizace:
květen–červen 2014
31
ZATEPLOVÁNÍ
Text: Peter Šovčík | Foto: archiv Henkel
Program Nová zelená úsporám je letos zaměřen na rodinné domy.
Program Nová zelená
úsporám je úspěšný,
ale očekávání byla vyšší
V polovině srpna letošního roku vydala ČTK zprávu, že dotační program Nová zelená
úsporám na zateplení rodinných domů je vyčerpán zatím jen ze 14 procent a Státní fond
životního prostředí (SFŽP) eviduje 1453 žádostí za 263 milionů korun, v systému je však
dalších 1134 rozpracovaných žádostí. Majitelé a stavebníci rodinných domů by přitom
mohli do 31. října vyčerpat až 1,9 miliardy korun na zateplení a další snížení energetické
náročnosti budov.
32
PRO PROFI MAGAZÍN
Jak tato čísla hodnotit? V již zmiňované tiskové zprávě to podle Petra
Holuba z aliance Šance pro budovy není ideální stav. „Přestože fond
přijal v červenci řadu opatření na zjednodušení podmínek a rychlejší po­
suzování žádostí, stále mezi veřejností převládá povědomí, že je program
administrativně složitý,“ řekl ČTK Holub. Ministerstvo životního prostředí
by proto podle Petra Holuba mělo změny více zviditelnit. Mluvčí SFŽP
Lenka Brandtová uvedla, že není nutné vyčerpat všechny peníze, zbytek
se prý může převést do druhé výzvy. „Program je plánován až do roku
2020 a jeho úspěšnost se neměří tím, jak rychle peníze vyčerpáme, ale
mírou efektivity vynakládaných prostředků na ochranu životního prostředí,“
řekla Lenka Brandtová. Ředitel výkonného pracoviště Teplárenského
sdružení České republiky Martin Hájek k tomu poznamenává: „Uka­
zuje se, že odhady absorpční kapacity dotací na energetické úspory
v segmentu rodinných domů byly velmi přehnané. Míra investiční do­tace
je přitom i podle vyjádření Šance pro budovy štědrá.“
Od první poloviny července se program administrativně zjednodušil
a státní fond zvýšil i příspěvek na projektovou dokumentaci. Například
na zpracování odborného posudku se zvýšila podpora z původních
10 tisíc korun na 20 tisíc pro energeticky úsporné renovace rodinných
domů a instalace solárních kolektorů. Změny se přitom týkají všech
žádostí o podporu podaných v rámci programu od 1. dubna. Nově
není například nutné dokládat vlastnictví bankovního účtu nebo projednání záměru se stavebním úřadem, podpisy na plné moci nemusí být
úředně ověřeny a výpis z katastru nemovitostí může být i starší 90 dní,
a to za předpokladu, že údaje v něm jsou stále platné.
Státní fond životního prostředí považuje program za úspěšný, zájem
je podle něj zhruba stejný jako loni. „Myslím si, že kritici by si hlavně
měli uvědomit, že jde o unikátní program, který je financován z prode­
je emisních povolenek a dává občanům možnost vylepšit si kvalitu by­
dlení a do budoucna ušetřit spoustu peněz. A nelze opomenout, že se
jedná o prorůstové opatření v době hospodářské krize,“ konstatovala
v srpnu letošního roku Lenka Brandtová.
Jaké jsou zkušenosti s aktuálním programem Nová zelená úsporám
u prodejců stavebních materiálů a realizačních firem? Na to i na jiné otázky se redakce Pro Profi maga­zínu zeptala zástupců tří společností – Martina Beneše z Dektrade Svitavy, Ing. Vrbického z VPS CZ s.r.o., Hradec
Králové, a Pavla Jirouška ze stavební firmy Adestav s.r.o., Hradec Králové.
Martin Beneš, Dektrade a.s.,
pobočka Svitavy
Společnost DEKTRADE a.s. se zabývá obcho­
dem se stavebními materiály a postupně se
stala jejich největším dodavatelem v České
republice. DEKTRADE a.s. disponuje sítí více
než 50 poboček, které pokrývají celé území
ČR. Zaměřuje se na vysokou odbornost ve
výběru optimálních stavebních materiálů a jejich správnou aplikaci a poskytuje špičkový servis při jejich dodávce.
Program je financován z prodeje emisních povolenek a dává občanům možnost vylepšit si kvalitu bydlení
a do budoucna ušetřit spoustu peněz.
PODZIM 2014
Nabízíte kromě vašich základních
služeb investorům i poradenství při
vyřizování žádostí o dotace programu
NZÚ? A pokud ano, jak z pohledu
administrativní složitosti hodnotíte
současné podmínky programu
a rychlost vyřizování žádostí?
Na tuto otázku odpovídal Ing. Ctibor Hůlka,
ředitel společnosti DEKPROJEKT s.r.o.:
„Zájemcům poskytujeme základní poradenství
k programu NZÚ a zajišťujeme pro ně zpra­
cování dokumentace potřebné pro žádost
o dotaci. Služby zastřešuje divize Atelier DEK.
33
ZATEPLOVÁNÍ
Jak ovlivňuje současná orientace NZÚ na rodinné domy
vaše prodeje?
Minimálně. Za uplynulý rok bych počet investorů/realizačních firem,
kteří se zajímali o informace k NZÚ, dokázal spočítat na prstech
jedné ruky. Současná situace se nedá srovnávat s první vlnou pro­
gramu Zelená úsporám, kdy byl zájem obrovský. Pokud bychom by­
li hodnoceni pouze podle prodejů materiálu na rodinné domy, které
čerpají dotace z NZÚ, nejspíš bychom tento rozhovor už nestihli
sepsat…
Které výrobky nebo skupiny výrobků ze sortimentu
stavební chemie Ceresit (u ETICS systémů pak Ceresit
Ceretherm) nejčastěji využíváte u realizací, které jsou
financovány z programu NZÚ?
Zatím žádná taková realizace nebyla. Asi proto, že podmínky pro­
gramu NZÚ realizaci ETICS systémů vůbec nepřejí. Nicméně systé­
my KZS Ceretherm prodáváme i tak, nejčastěji je to systém Ceresit
Ceretherm Popular (lepicí a stěrková hmota ZU, penetrace CT 16, siliko­
nová omítka CT 74). Velmi dobrou odezvu od realizačních firem máme
u systému Ceresit Ceretherm Universal, který je certifikovaný v kvalita­
tivní třídě A, což bývá velmi častým kritériem ve výběrových řízeních při
zateplování veřejných budov. Co se stavební chemie týče, tak se vel­
mi dobře prodávají spárovací hmoty CE 40 a dále stavební lepidla
CM 11, CM 12 a CM 16.
V příštím roce se uvažuje s výzvou zaměřenou na bytové
domy. Vidíte v této oblasti větší potenciál, než jaký měl
program zaměřený na rodinné domy?
Pokud se uvažuje s výzvou zaměřenou na bytové domy, uvítám to.
Z obchodního hlediska je to jednoznačně větší potenciál. Záleží však
na nastavení podmínek a parametrů programu. Pokud bude dotace
dosažitelnější než v současném programu, bude to mít pozitivní dopad
na ekonomickou situaci ve stavebnictví, což potřebujeme.
Ing. Pavel Vrbický,
produkt manager, VPS CZ s.r.o.
V roce 2015 bude program orientován na bytové domy.
Veškeré poptávky z řad investorů i stavebních firem týkající se NZÚ
směřujeme na příslušného pracovníka našeho Atelieru DEK, který záka­
zníkovi poskytne potřebný servis.
Administrativní zátěž žadatelů je podobná jako v první vlně Zelené
úsporám, ale poklesla výše prostředků, které lze z dotačního programu
na zateplení získat. Navíc je nutné provést více ener­geticky úsporných
opatření než v první vlně. Tyto aspekty mají za následek zhruba deset­
krát nižší počet zájemců proti stavu v první vlně dotací.“
34
Společnost VPS CZ s.r.o. působí na trhu se stavebními materiály jako
specializovaný dodavatel a odborník v oblasti technického a dotačního
poradenství. Zabezpečuje kompletní nabídku sortimentu pro pokrývače,
tesaře, klempíře, izolatéry, fasádníky, ale i komplexně zaměřené stavební firmy. V současné době disponuje pěti pobočkami a pokrývá region
východních Čech, část severních a středních Čech.
Vaše firma se od svého vzniku specializovala na prodej
materiálů pro střechy, materiály Ceresit jste začali nabízet
teprve nedávno.
PRO PROFI MAGAZÍN
Ano, stavební chemii a fasádní systémy Ceresit prodáváme jen krát­
kou dobu, začátkem září jsme například organizovali kampaň, ve
které jsme představili svým obchodním partnerům naše fasádní cen­
trum s materiály Ceresit.
Jste schopni poskytnout investorům z řad široké veřejnosti
podporu při vyřizování dotací programu Nová zelená
úsporám?
Spolupracujeme s externím partnerem v Praze, ale v právě probíhajícím
programu Nová zelená úsporám jsme jej nevyužili. U dříve probíhajících
dotačních programů jsme investory, kteří dotace využili, měli, ale za
současných podmínek se to i v případě potenciálního zájmu v konkrét­
ních případech investorům nevyplatilo. Pokud se opět spustí podpora
zateplování bytových domů, tak u nás budou mít služby jako dotační
poradenství, zpracovávání konceptů pro získání dotací a kompletní
dotační inženýring opět zelenou.
Pavel Jiroušek, majitel stavební
společnosti ADESTAV s.r.o., Hradec Králové
ADESTAV s.r.o. byla založena v roce 2007, ale původně působila od
roku 1991 jako fyzická osoba pod názvem Pavel Jiroušek. Je to ryze
česká stavební firma, která působí po celé ČR se zaměřením na staveb-
ní práce od A do Z s důrazem na nadstandardní kvalitu řemeslných
prací. Zabývá se zejména kompletními dodávkami staveb, půdními
vestavbami, ale také pracemi malého rozsahu.
Nabízíte kromě vašich základních služeb investorům
i poradenství při vyřizování žádostí o dotace programu
NZÚ? A pokud ano, jak z pohledu administrativní složitosti
hodnotíte současné podmínky programu a rychlost
vyřizování žádostí?
Našim zákazníkům jsme schopni pomoci při vyřizování dotace, dříve
jsme to i dělali, ale v rámci současného programu jsme neměli ani jed­
nu zakázku, která by byla spolufinancována z finančních prostředků
NZÚ. Hlavním důvodem je podle našich zkušeností nejistota žadatelů
- žádosti se vyřizují dlouho a investoři do poslední chvíle neví, jestli do­
taci dostanou nebo ne. Raději se proto spolehnou na peníze, které ma­
jí našetřené, nebo na standardní úvěry.
Které skupiny výrobků ze sortimentu stavební chemie
Ceresit nejčastěji využíváte při vašich realizacích?
Hlavně fasádní systémy Ceresit Ceretherm, které nám vyhovují kvalitou,
parametry a dostupností, ale máme výborné zkušenosti i se stavební
chemií Ceresit, konkrétně s lepicími maltami Ceresit.
Podpora zateplování je plánována až do roku 2020.
PODZIM 2014
35
MÍCHACÍ CENTRA
Text: Peter Šovčík | Foto: archiv Henkel
Výhody míchacího centra
potvrzují zkušení i noví provozovatelé
Pilíře, z nichž vyrůstá silná pozice stavební chemie Ceresit
na trhu stavebních hmot, jsou dobře známé – je to partnerství
s distribučními partnery, inovace a silná značka. Marketing
a podpora značky odlišuje Ceresit od konkurence a pozitivní
výsledky oceňují hlavně prodejní centra. I nové, inovační
a cenově nepodbízející se produkty nachází díky své kvalitě
a silné marketingové podpoře postupně své místo na trhu
a zákazníci se je nebojí nakupovat. Svědčí o tom i zkušenosti
firem, které provozují míchací centra Ceresit ETICS.
Jak se partnerství s distribučními partnery, inovace a silná značka odráží v reálném provozu?
Redakce Pro Profi magazínu navštívila tři pro­
dejce, kteří provozují míchací centrum Ceresit
ETICS: Fasádní a míchací centrum Vladislava
Skalníka v Kladně, Stavebniny Janík se sídlem
v Ostravě a Stavebniny STANAM – Lubomír
Minařík ve Slavkově u Brna.
36
Bannery v rozměrech 2 x 1 m a 4 x 2 m
bez loga a s logem.
Fasádní a míchací centrum Vladislava
Skalníka najdete na Kladně hned vedle
hlavního nádraží a nemůžete ho přehlédnout.
Zákazníky směruje barevný poutač na omítky
Ceresit do prodejny, kde je míchací centrum
umístěno už více než osm let. „Mít míchací
stroj přímo na prodejně je obrovská výhoda,“
řekl nám Vladislav Skalník. „Jde především
PRO PROFI MAGAZÍN
Roletka.
Nástěnné vzorníky.
Otočný stojan ETICS.
o rychlost, zákazník nemusí čekat, menší množství si odnese prakticky
okamžitě.“
Jak jsou zákazníci spokojeni s omítkami a nátěry Ceresit
a o které výrobky Henkel mají dnes vaši zákazníci největší
zájem?
„Většina zákazníků je s nabídkou spokojena. Nejvíc se stále prodává
klasika – akrylátová omítka Ceresit CT 60. Co se týče barev, zákaz­
níci stále nejvíc poptávají odstíny žluté, béžové nebo hnědé, ale ani
výraznější barevnost už není výjimkou.“
Henkel uvedl v posledních letech v sortimentu fasádních
omítek a nátěrů Ceresit řadu novinek – omítky a nátěry
s designem přírodních materiálů Ceresit Visage,
barevnou paletu Ceresit Intense s intenzivními a výraznými
barvami nebo zateplovací systém Ceresit Ceretherm
Impactum s extrémní odolností fasády vůči mechanickému
poškození a silnému tepelnému namáhání.
Zaznamenali jste už odezvu svých zákazníků na tyto
inovační výrobky?
„U zákazníků vždy při zavedení nových věcí pozorujeme do jisté míry
jakousi konzervativnost – vždy chvíli trvá, než si přivyknou na nové
produkty, než zjistí, jaké mají vlastnosti a výhody. Stejně je to i u omítek
Ceresit Visage. Máme už v prodejně jejich barevnou paletu vyvede­
nou přímo na zdi jako názorný příklad možností těchto materiálů, a to
je ta nejlepší reklama.“
PODZIM 2014
37
MÍCHACÍ CENTRA
Soukromá obchodní firma Stavebniny Janík byla založena
v roce 1991, firma se sídlem v Ostravě-Přívoze měla zpočátku dvě
pobočky (v Kobeřicích a Dolním Benešově-Zábřehu), dnes má však
své prodejny i v Bruntále, Krnově, Opavě a Vrbně pod Pradědem.
Od začátku svého působení se zabývá prodejem stavebního materiálu. V současné době realizuje prodej ve dvou formách, jako velkoobchodní činnost (prodej dalším prodejcům a realizačním firmám)
a maloobchodní činnost (prodej přímo konečnému zákazníkovi).
Svým zákazníkům nabízí kompletní sortiment stavebních materiálů,
servis v zajištění dopravy zboží, technické poradenství či kalkulace
stavebních materiálů.
Martin Hanák zodpovídá za provoz míchacího centra u firmy
Stavebniny Janík: „První fasádní studio s materiály Ceresit funguje
u nás v Ostravě od roku 2006, do té doby jsme fasády jen nakupova­
li u firmy Henkel a následně prodávali, posledních osm let už provozu­
jeme míchací centrum sami. Zkušenosti byly výborné a ve snaze zvýšit
kvalitu služeb jsme proto otevřeli další centrum v roce 2010 v Brun­
tále a poslední třetí letos na jaře v Opavě. Největší zájem je o vysoce
kvalitní silikonové a silikon-silikátové omítky Ceresit, doba akrylátových
omítek je už dávno pryč. Ale dobře se prodávají i poslední novinky,
jako jsou například omítky Ceresit Visage. Osobně jsem měl při star­
tu jejich prodeje trochu strach, že zákazníci je jako novinku nebudou
38
kupovat, ale firmě Henkel se podařilo dostat je mezi odbornou i laic­
kou veřejnost. Jsem opravdu příjemně překvapen, jak se prosazují už
ve fázi projektů a jak je naši zákazníci nakupují.“
Firma Stavebniny STANAM – Lubomír Minařík působí na trhu
od roku 1996. Prodejna a celý areál firmy prošly za dobu existence
řadou změn. Rekonstruovány byly dvě kryté skladovací haly, v roce
2007 byla otevřena nová a větší prodejna stavebnin se vzorkovnou
obkladů a dlažeb v I. patře budovy. Ve dvoře firmy byla současně
otevřena prodejna s elektroinstalačním materiálem. V roce 2009 byly rozšířeny skladovací prostory o dalších 500 m2 zpevněné plochy.
Ke spokojenosti zákazníků přispívá skutečnost, že prodejna je kvalitně
zásobována a disponuje vlastní autodopravou. Sídlo prodejny je ve
Slavkově u Brna v ul. Špitálská 730.
Poslední novinkou byl dubnový start míchacího centra Ceresit.
Marek Minařík k tomu dodává: „Ze začátku jsme z provozu nové­
ho míchacího centra měli trochu obavy, ale teď už jsme spokojeni. U nás
se díky míchacímu centru prodej omítek výrazně zvedl – dříve jsme omít­
ky překupovali a teď, když máme vlastní ‚míchačku’, tak je to v tržbách
opravdu vidět – prodej narostl o téměř 100 %. Stavební chemii Ceresit
– lepidla, spárovací hmoty apod. prodáváme už delší dobu a zákaz­
níci si na jejich kvalitu zvykli a ví, že se na ni mohou spolehnout. To by­
PRO PROFI MAGAZÍN
la určitě výhoda při startu míchacího centra
– omítky a fasádní nátěry Ceresit přijali naši
zákazníci velmi rychle, s tím problém opravdu
nebyl. Lidé jsou spokojeni, hodně prodáváme
z omítek například silikon-silikátovou omítku
Ceresit CT 174, ale máme výborné zkušenosti
i s novými omítkami Ceresit VISAGE. Lidé se
naučili tyto produkty využívat, pomohla nám
k tomu i realizace fasády rodinného domu ve
Slavkově, kde byly použity materiály Ceresit
CT 60 (akrylátová omítka 0,5mm), odstín Utah
Red a šablona London Brick. Další domy s omít­
kami Ceresit VISAGE jsme dělali v okolí Slavko­
va, takže zákazníci to vidí na vlastní oči, pta­
jí se a nakupují. U dalších novinek, jako je
např. Ceresit Impactum nebo Intense, je to
pomalejší, máme realizace, ale lidé si na to mu­
sí zvyknout. Vždy to chce čas, dobré výrobky
se však prosadí. Když se ohlédnu za těmi pěti
měsíci od startu míchacího centra, tak musím
říct, že jsme udělali dobrý krok. Chci také oce­
nit práci a pomoc Marka Plisky, který nám jako
obchodní zástupce Henkel ČR hodně pomáhal
při spuštění míchacího centra. Kvalitní produk­
ty a servis ze strany firmy Henkel jsou pro nás
důležité a i díky nim se nám při prodeji výrobků
Ceresit daří.“
NOVINKY V JEDNOTNÉ
VIZUALIZACI POSILUJÍ
ZNAČKU I PRODEJE
Jednotná vizualizace prodejních míst fasádních systémů Ceresit není žádnou novinkou.
Už od jejího startu před dvěma roky bylo
hlavním cílem ujednotit komunikaci vně i uvnitř
prodejních míst tak, aby zákazník věděl, že
právě tady je fasádní centrum Ceresit. „Kon­
cept jednotné vizualizace fasádních center
slouží i jako certifikát maximální dostupnos­
ti sortimentu Ceresit a vysoké kvality služeb
u certifikovaných prodejen fasádních systémů
Ceresit. Grafická symbolika v levé části evoku­
je míchání barev, jednotlivé barvy odpovída­
jí čtyřem polím z konceptu Ceresit Colours
of Nature – červené, žluté, zelené a mo­
dré, tedy barvám vyskytujícím se v přírodě.
PODZIM 2014
Nová grafika u bannerů a roletek rozděluje
plochu na dvě části – v levé (u roletky horní)
komunikujeme odstíny Ceresit Colours of
Nature nebo samotné označení fasádního
centra, v pravé (u roletky dolní) pak fasád­
ní centrum jako řešení pro dům investora,“
říká Jan Šlemar, Trade Marketing Manager
Junior Divize lepidel Henkel ČR, a dodává:
„U bannerů pro označení fasádního centra
je samozřejmě prostor i pro logo provozo­
vatele centra.“ Současné upravené značení je
určeno k použití na vnějších halách, vstupních
bránách, na oplocení, štítech a na vstupních
dveřích fasádních center Ceresit.
39
AKTUALITY
Pattex představil novinky
Jedna značka pro všechna řešení
V tomto roce Pattex rozšířil své řady o další skupiny nových produktů. Nejzajímavější
z nich představil novinářům na tiskové konferenci 10. září 2014 v pražském Lucerna Music
Baru. Novinky jsou určeny pro zateplení domu, rychlou opravu spár v koupelně nebo
montáž s lepidlem s extrémní lepicí silou.
PATTEX ŠTUKOVÝ AKRYL
O tom, jak pevné spoje vytváří Pattex ONE FOR ALL, se mohli přesvědčit účastníci
tiskové konference hned na dvou neobvyklých pokusech. Pattexem ONE FOR
ALL byly slepeny tři tvarovky ztraceného bednění, každá o váze cca 25 kg, které
na sobě bez problémů vydržely i při zvednutí nad zem. Skutečně zatěžkávací
zkouškou pak bylo vyzvednutí artistky na židli přilepené Pattexem ONE FOR ALL
k dřevěné desce až ke stropu místnosti. Nutno podotknout, že artistka lepidlu
věřila natolik, že se k pokusu odhodlala bez jištění, a také samozřejmě to, že vše
proběhlo bez nejmenších problémů. Pattex ONE FOR ALL prostě drží!
40
S prasklinami v hrubé omítce se můžete setkat velice často.
Vlivem zrání stavby nebo klimatických změn dochází k pnutí
a v omítce vznikají praskliny. Snadným řešením je použití
speciálního tmelu, který nanesete do spáry. S klasickými tmely je ovšem spára oproti okolní ploše příliš hladká
a oprava je viditelná a nevzhledná. Proto Pattex přichází
s novinkou Pattex Štukový Akryl, který vytváří povrch s hrubou strukturou, a tak snadno splyne s podkladem. Po
přetření je oprava neviditelná. Akryl zůstává elastický,
a eliminuje tak dilataci stěn. Hrubý povrch je trendem také
u designových omítek v interiéru. Proto i zde oceníte strukturu Pattex Štukového Akrylu.
PRO PROFI MAGAZÍN
AKTUALITY
Potřebujete vyměnit silikon za
vanou nebo okolo sprchového
koutu a nechce se vám čekat 24
hodin než se budete moci osprchovat? Pattex přináší zajímavý
tip. Novinka Pattex Rychleschnoucí
Sanitární Silikon schne extrémně
rychle, a proto není potřeba čekat
celý den. Sprchovat se můžete
již po pouhých dvou hodinách
po aplikaci. Tím urychluje práci
a zajišťuje pohodlí pro vás. Navíc působí proti plísním, a proto spáry s ním vydrží dlouhou
dobu zářivě bílé.
PATTEX LEPIDLO
NA POLYSTYREN
Další zajímavou novinkou je Pattex
Lepidlo na Polystyren. Velmi snadno a rychle se nanáší a spolehlivě
lepí polystyren, ale také další materiály jako sádrokarton, korek
a podobně. Vyznačuje se vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi,
stejně jako odolností proti vlhkosti.
Díky pistoli, kterou se snadno dávkuje, je lepení velmi rychlé.
PATTEX ONE FOR ALL
Značka Pattex nově koncentrovala
obrovskou lepicí sílu do jedné kartuše
montážního lepidla Pattex ONE FOR
ALL, které se vyznačuje extrémně velkou počáteční pev­ností, dokáže unést až 350 kg/m2. Protože se díky
této schopnosti stalo toto montážní
lepidlo jedničkou a nejsilnějším le­
pidlem značky Pattex, představujeme
ho v tomto čísle časopisu Pro Profi
magazínu podrobně na stránkách
22 až 23.
Více informací o novinkách najdete na
www.pattex.cz
NOVÁ POSILA
MARKETINGOVÉHO TÝMU DIVIZE LEPIDEL
SPOLEČNOSTI HENKEL
Od srpna letošního roku zastává pozici Brand Managera Valerie Kozelská Schäferová,
která již dříve působila na pozici Key Account Manager v této divizi. Posílena o dvouletou zkušenost z Tchaiwanu, kde vystudovala MBA program a pracovala na pozici
Marketing Manager ve společnosti Amphenol LTW, bude nyní zastupovat značky Pattex,
Ponal a Tangit pro Česko a Slovensko.
V RÁMCI PODZIMNÍ AKCE THOMSIT
ZÍSKÁTE K VYBRANÝM STĚRKÁM NAVÍC
SOFTSHELLOVOU BUNDU ZDARMA
Podzim se blíží a prodyšné, vodě a větru odolné komfortní oblečení se bude určitě hodit – ať už
v přírodě nebo ve městě. Divize lepidel Henkel ČR
vám nyní nabízí možnost získat novou pohodlnou
bundu – v rámci podzimní prodejní akce Thomsit
dostanete při nákupu jedné palety samonivelační
vyrovnávací hmoty Thomsit AS 1 Rapid, DX, DA
a renovační vyrovnávací hmoty RS 88 nebo dvou
Podzimní akce!
palet stěrky Thomsit DG navíc softshellovou bundu,
Ke každé paletě stěrky Thomsit AS 1, RS 88, DA a DX
nebo ke 2 paletám stěrky Thomsit DG navíc softshellová
vybrat si přitom můžete z několika velikostí. Sortiment
bunda zdarma.
samonivelačních hmot Thomsit, které jsou zařazeny
do podzimní akce, nabídne realizačním firmám
Kvalita pro profesionály
široké možnosti použití a špičkovou kvalitu, která je
pro podlahové systémy Thomsit charakteristická. Prodejní akce trvá od 8. září do 9. listopadu 2014 nebo do vydodání zásob. Více informací o prodejní akci najdete na
www.thomsit.cz nebo přímo u prodejců Thomsit.
+
Prodejní akce trvá od 8. 9. do 9. 11. 2014 nebo do vydodání zásob.
Více informací na www.thomsit.cz nebo přímo u prodejců Thomsit.
Akci není možné kombinovat s jinými prodejními akcemi a nevztahuje se na speciální objektové ceny.
NOVÝ CERESIT
FT 101 TRANSPARENT
S ODLAMOVACÍM
NOŽEM NAVÍC
Víceúčelový elastický tmel Ceresit FT 101 s unikátní pa­
tentovanou polymerovou technologií Flextec® přichází
nyní v transparentním provedení a s uvedením novinky
na trh je spojená i akce, kdy se lepicí tmel prodává
s odlamovacím nožem zdarma.
O materiálu se více dozvíte na následující stránce.
novInKa!
TRANSPARENTNÍ
• lepicí tmel na všechny materiály
• vhodné pro střechaře, klempíře
a pokrývače
• lepí i mokré materiály
(dokonce i pod vodou)
• trvale odolné vůči UV
• extrémně elastický
+
Rma! www.ceresit.cz
odlamovací nůž ZdaKvalita
pro profesionály
CeresitFT101_Akce_nuz_plA4.indd 1
PODZIM 2014
FLEXTEC POLYMER
V TRANSPARENTNÍ VERZI!
IDH 1951084
PATTEX RYCHLESCHNOUCÍ
SANITÁRNÍ SILIKON
01.09.14 15:47
41
AKTUALITY
Text: Peter Šovčík | Foto: archiv Henkel
Tmel Ceresit FT 101
dostanete nyní i v transparentním provedení
Víceúčelový elastický tmel Ceresit FT 101 s unikátní patentovanou
polymerovou technologií Flextec® přichází na trh v novém transparentním
provedení a stejně jako dříve uvedené bílý a šedý tmel vyniká i tato novinka
svou univerzalitou a špičkovými vlastnostmi.
Vysoce transparentní lepicí tmel Ceresit FT 101
je vhodný pro tmelení i lepení a při práci s ním
na první pohled zaujme jeho vynikající adheze k nejrůznějším povrchům
bez nutnosti podkladového nátěru. Výborně přilne k materiálům jako
plast, cihla, mramor, dlažba, dřevo, kov, keramika a mnoho dalších.
Tmel vyhrává nejen svou pevností, ale obrovskou univerzalitou – můžete
jej s klidem použít i na speciální materiály, například na galvanizovanou ocel, nerez, železo, natírané kovy, lakovaný či eloxovaný hliník
nebo jako lepidlo pro lepení zrcadel. Univerzálním tmelem/lepidlem
Ceresit FT 101 můžete i v transparentním provedení tmelit a lepit také
na vlhkých podkladech, navíc s ním lze pracovat i pod vodou – díky
technologii Flextec® vytvrzuje totiž polymerizací. To ale není všechno –
tmel nekoroduje, výborná je jeho odolnost vůči UV záření, povětrnostním
vlivům a stárnutí, na jeho povrchu nenajdete žádné povrchové praskliny
a trhliny. Tmel charakterizuje dobrá kompatibilita s nátěrovými hmotami – po vytvrdnutí se mohou nanášet další nátěry. Práce s tmelem je
snadná – netáhne se, a proto se čistě aplikuje, má nelepivý povrch
a dobře se nanáší z pistole i při nízkých teplotách. A zdraví škodlivá
rozpouštědla, silikon a nebezpečné izokyanáty v něm určitě nenajdete.
Ceresit FT 101 je vhodný pro širokou škálu oprav a instalací, jako jsou
například opravy a stavby bazénů, kuchyní, koupelen či různé opravy venkovních prostor. Hodí se při montáži okenních parapetů, podla-
42
hových lišt, schodů či dlaždic. Využít jej můžete i pro utěsňování konstrukcí ve vnitřním i vnějším prostředí, dokáže vyplňovat praskliny, řeší
porušené spoje na balkonech a terasách, pomáhá utěsňovat spáry
mezi okenními rámy a zdivem. Je vhodný při údržbě rozvodů, ventilací a klimatizací.
PRO PROFI MAGAZÍN
Thomsit – dokonalé podlahy.
Pro všechny druhy letišť.
Když jsou dokonalé podlahy Vaším každodenním posláním, můžete dosáhnout prakticky čehokoliv, a to kdekoliv na světě.
Dokážete tak získat významné zakázky, jakými jsou například prostory mezinárodního letiště v Šanghaji, kde bylo díky
výrobkům Thomsit položeno 160 tisíc m2 podlahových krytin schopných obstát v extrémních provozních podmínkách.
Splníte i vysoké nároky zákazníků na kvalitu provedení a životnost podlah v prostředí jejich
domova. Výběrem podlahové stavební chemie od značky Thomsit navazujete spolupráci se
spolehlivým partnerem, který vyjde vstříc Vašim požadavkům.
Henkel ČR, spol. s r.o. - podlahové systémy Thomsit • tel.: 220 101 145 • [email protected] • www.thomsit.cz
Kvalita pro profesionály
CM 22 Mega Format Flexible
k lepení velkoformátových obkladů a dlažby
• pro lepení obkladů s plochou > 1 m2
• ideální pro velké a těžké formáty
• vyrovnává podklady až do 20 mm
• variabilní konzistence pro stěny
a podlahu
www.ceresit.cz
Kvalita pro profesionály
Download

Pro Profi Magazín – podzim 2014